Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Гранти і конкурси

ЄС. ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ _УЧАСТЬ У НАУКОВИХ ПРОГРАМАХ № 50, травень 2007 р.


УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ У НАУКОВИХ ПРОГРАМАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО CОЮЗУ

Новини щодо конкурсів Євросоюзу, адреси тематичних та регіональних консультаційних пунктів, інформаційні бюлетені №1-49, пошук партнерів – на сайті www.nas.gov.ua/ciptt/EU

 

Спеціальна програма: Співробітництво (Cooperation).  Тематичний напрям:

Тема 5 Енергетика (Energy)

НОВІ КОНКУРСИ

2 - FP7-ENERGY-2007-2-TREN: Energy Call Part 2

Дата публікації: 22. 12. 2006 р. Крайній термін подачі заявок: 28. 06. 2007 р., 17.00 (Брюссель). Бюджет: ?128 млн.

Сфера діяльності

Тематики заявки

Схеми фінансування

Зміст/область дії

Очікувані результати

Розділ 2. Енергетика: Поновлюване виробництво електроенергії
 ACTIVITY ENERGY.2: RENEWABLE ELECTRICITY GENERATION

2.1. Фотоелектрична енергетика
 AREA ENERGY.2.1: photo-voltaics

 

2.1.7. Надійні, безперебійні і доступні постачання сировини для нестатків фотоелектричної енергетики

CSA[1]

Зміст/область дії: Задача цієї теми – забезпечувати надійні безперебійні і доступні постачання сировини для нестатків фотоелектричної енергетики (PV). Ця задача пов'язана з необхідністю полегшити попит PV промисловості, щоб задовольняти новим налагоджувальним роботам і ефективним пошукам шляхів зниження вартості сировини для промисловості.

Очікувані результати: дії, спрямовані на пошук нових джерел  сировини для потреб фотоелектричної енергетики.

2.1.8. Модернізація виробничого устаткування і зниження собівартості

CP[2]

Зміст/область дії: Метою цієї теми є відображення вирішальної ролі зниження собівартості устаткування, що використовується обробною PV промисловістю - кремнієві елементи, модулі і тотожним їм елементи, що необхідні для розробки  і демонстрації нового обладнання. (Наприклад: системи для керування високими полями/ висока пропускна здатність тонких пластин; устаткування для нових промислових технологій сонячних елементів). Усе це буде просуватися на ринку. Вартість, рентабельність і фактори довкілля будуть враховуватися при розгляді.

Очікувані результати: більш високі характеристики виробничого устаткування й інноваційне устаткування для PV промисловості.

2.1.9. Інноваційні і передові методи виробництва енергії фото-перетворенням

CP

Зміст/область дії: Метою цієї теми є розробка і демонстрація інноваційних методів виробництва енергії шляхом фото перетворення, спрямоване на збільшення полів і зменшення вартості.

 

Очікувані результати: Інноваційні і/або передові методи в PV промисловості.

2.1.10. Розробка і демонстрація стандартизованої елементної бази

CP

Зміст/область дії: Ціль – розробка і демонстрація стандартизованої і випробуваної елементної бази, заснованої на фотоелектриці, що відповідає існуючим стандартам і будівельним нормам. Будівельна промисловість буде керуватися нововведеннями за участю архітекторів та експериментальних лабораторій. Результати тестів повинні поєднуватися з  продукцією (навчальним матеріалом для професіоналів і студентів).

Очікувані результати: удосконалення для використання елементної бази PV архітекторами і будівельниками

2.1.11. Сумарний ефект використання систем фотоперетво-рення

CP

Зміст/область дії: Ціль – демонстрація сумарного ефекту використання систем фотоперетворення для 1) Збільшення якості модернізації в промисловості і побуті; 2) Забезпечення безпеки в побуті й у місті, так само як і в автономних системах енергопостачання нових держав-членів і країн, що розвиваються. Демонстрація цих додаткових економічних ефектів спрямована на збільшення значення PV електрики. Одержання навчального матеріалу буде враховуватися.

Очікувані результати: Удосконалене запровадження в дію PV технологій.

2.2. Біоенергетика
 AREA ENERGY.2.2: biomass

2.2.4. Великомасштабне спільне спалювання

CP

Зміст/область дії: Демонстрація спільного спалювання біомаси, що існує у великомасштабних окам'янілих паливних копалинах, для електростанцій з великою кількістю електрики і високою часткою біомаси. Дії повинні включати довгостроковий контроль підтримки на належному рівні надійності сировини для промисловості і впливу спільного спалювання на характеристики електростанції (наприклад, вплив димового газу на системи очищення, практичність використання золи, ефективність станції). Ця тема відкрита для всіх концепцій спільного спалення та біомаси сировини для промисловості.

Очікувані результати: Істотне збільшення ефективності роботи електростанцій шляхом спільного спалювання різної сировини біомаси, що існують окам'янілих паливних копалин забезпечуватиметься успішним використанням технології, що дозволяє підтримувати тепловіддачу і довгостроково зберігати  високі характеристики електростанцій.

2.2.5. Нові види твердого біопалива для виробництва електроенергії

CP

Зміст/область дії: Спрямовано на доказ виробництва нових, ринкових твердих біологічних палив цілком або частково заснованих на нетрадиційних і неясних джерелах таких, наприклад як солома і/або органічні відходи, що включають їхнє тривале використання в наявному біоелектричному устаткуванні. Нові біологічні палива повинні бути готові до використання для операторів електростанцій без потреби великих технічних адаптацій наявних конверсійних заводів. Бажана додаткова робота, спрямована на майбутню широку-європейську стандартизацію цих нових біологічних палив.

Очікувані результати: Розширення діапазону використовуваної сировини біомаси для промисловості для наявного біоелектричного устаткування. Зменшення собівартості твердих біологічних палив унаслідок (частини) використання дешевої сировини для промисловості

2.2.6. Високоефективне середньо- і великомасштабне виробництво електроенергії з використанням біомаси

CP

Зміст/область дії: Спрямовано на доказ одержання  середньо і крупно масштабного виробництва електроенергії від використання біомаси. Це дозволить збільшити кількість електроенергії, забезпечити високу надійність процесу на рівнях, що конкурентноздатні з  виробництвом енергії при спалюванні викопного палива і низкою емісією забруднюючих агентів. У залежності від умов місцевого теплопостачання таке устаткування може працювати на біомасі різного походження і якості. Ця тема відкрита для всіх конверсійних технологій (окислювання, газифікація, і т.п.) і всієї сировини біомаси для промисловості.

Очікувані результати:  запропонувати ринкові нові й удосконалені конверсійні технології для широкомасштабного виробництва електроенергії з біомаси.

2.3. Вітроенергетика
 AREA ENERGY.2.3: wind

2.3.4. Демонстрація великомасштабних систем для берегових і морських вітрових електростанцій

CP

Зміст/область дії: Задача - продемонструвати системи енергій вітрів великих масштабів: турбіна - MW, вишка і підстава, електрична конверсійна система і вітряна ферма, включаючи інтерфейс з енергетичною системою, і запасні системи, об'єднані у вітряній енергетичній установці.  Рассматриваемые вопросы – материально-техническое обеспечение, производственные и эксплуатационные стратегии, включая социально-экономические и экологические проблемы

Очікувані результати: Зниження вартості, підвищення надійності і скорочення експлуатаційних витрат парків вітрів.

2.3.5. Інтеграція вітроенергетики в енергетичну систему Європи

CP

Зміст/область дії: Розробка і  демонстрація проекту,  принципи дії  ефективності витрат для широкомасштабного об'єднання вітряних енергетичних систем. Рассматриваемые проблемы включают доказательство электрических/электронных узлов и технологий для соединения в сеть связи и действия.

Очікувані результати: Широкомасштабне запровадження в дію  вітряної енергії через інтеграцію крупно берегових і ферм вітрів, що знаходяться у відкритому морі.

2.3.6. Складання карт вітрів для морських застосувань

CP

Зміст/область дії: Продемонструвати й обґрунтувати ефективність витрат і засобів, що прагнуть максимально повно відобразити дані морських ферм вітрів. Розглянуті питання включають доказ удосконалених засобів забезпечення, баз даних і послуг для складання карт вітрів для морських вітряних ферм.

Очікувані результати: Точної і достовірної даної карти вітрів, щоб допомогти операторам і комунальним компаніям у керуванні виробленим вітром електрикою і, щоб сприяти збільшенню проникання морської енергії вітру.

2.5. Сонячна енерге-тика


 AREA ENERGY.2.5: con-

centrated solar power

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3. Дешевої, високоефективні, системи постійного акумулювання

CP

Зміст/область дії: Розробка  і доказ ефективності витрат систем акумулювання  для  виробництва електрики під час  і між сонячного радіаційного годинник,  і підвищення економічності  виробничих потужностей.

Очікувані результати:  Підвищення ефективності  виробничих  потужностей  CSP.

2.5.4. Поліпшення екологічних характеристик установок СЭ

CP

Зміст/область дії: Поліпшити  екологічні характеристики установок CSP, що дозволить їх більш широко використовувати. Це включає зменшення  використання води для термодинамічного циклу і збільшення більш економічного й екологічно раціонального землекористування.

Очікувані результати:  Зниження вартості CSP  потужностей за рахунок зменшення використання води і більш ефективного використання  землі.

2.5.5. СЭ: Інноваційні рішення передачі теплової енергії

CP

Зміст/область дії: Поліпшення характеристик передачі тепла в CSP системах за рахунок збільшення температурного робочого діапазону для  досягнення кращої інтеграції і/або більш ефективних і економічних умов роботи  з метою збільшення виробництва теплової енергії протягом сонячних годин і скорочення вартості квт.г.

Очікувані результати: Створення CSP систем і/або устаткування з поліпшеними характеристиками, що будуть використовувати передачу теплової енергії.

2.5.6. Системи СЭ середніх розмірів зі зниженим показником концентрації

CP

Зміст/область дії: Демонстрація систем CSP малих розмірів (від 0.1 МВТ до 1-2 МВТ) по виробництву електрики, тепла і холоду для забезпечення охоплення розподіленого виробництва енергії кінцевого використання і скорочення вартості встановленої енергії в діапазоні від 1000 Євро/квт до 2000 Євро/квт.

Очікувані результати: Дешеві засоби обслуговування CSP для розподіленого потрійного виробництва.

 

 

 

Спеціальна програма: Співробітництво (Cooperation).  Тематичний напрям:

Тема 7 Транспорт (включаючи аеронавтику) Transport (including Aeronautics)

 

НОВИНИ

Змінено терміни подачі заявок DG TREN для пропозиції FP7-SST–2007–TREN–1 (Сталий наземний транспорт):

5 червня 2007 р., 17.00 (Брюссель) для тем: SST.2007.2.1.2, SST.2007.2.1.4, SST.2007.2.2.1, SST.2007.2.2.2, SST.2007.2.2.3 і SST.2007.2.2.4.

28 червня 2007 р., 17.00 (Брюссель) для тем, що відносяться до CIVITAS Plus: SST.2007.3.4.1, SST.2007.3.4.2 and SST.2007.3.4.3.

Терміни подачі інших заявок DG TREN:

3 травня 2007 р., 17.00 (Брюссель) для заявки FP7-AAT-2007-TREN-1 (Аеронавтика та повітряний транспорт);

28 червня 2007 р. 17.00 (Брюссель) для заявки FP7-ENERGY-2007-2-TREN (Енергетика)

Сьома рамкова програма (тривалість 2007-2013 р.) асигнує 32,413 мільйона євро на особливу програму співробітництва, підтримуючи спільне дослідження між університетами, промисловими організаціями, дослідницькими центрами і органами влади всередині та поза Європейським співтовариством. Орієнтовний бюджет для особої програми співробітництва DG TREN становить:

з теми «Транспорт» (включаючи аеронавтику): 1,057 млн євро;

з теми «Енергетика» 1,175 млн євро.

Перший запит на проектні пропозиції в рамках РП7 з досліджень та технологічного розвитку (FP7 RTD) було розпочато 22 грудня 2006 р. в «Офіційному журналі Європейського Союзу» і на сайті новин CORDIS (http://cordis.europa.eu/news/home_en.html).

Перший запит на пропозиції DG TREN доступний на наступних сайтах CORDIS:

для повітряного транспорту FP7-AAT-2007-TREN-1, бюджет 4 мільйони євро: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=2)

для наземного транспорту FP7-SST-2007-TREN-1, бюджет 60 мільйонів євро: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=41

для енергетики FP7-ENERGY-2007-2-TREN  , бюджет 128 млн євро:

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=5

Ключовими документами запиту є робоча програма й керівництво для заявника.

Запит на роботи з проекту «Галілео» буде запущений цього року пізніше. Інформація буде надана на сайтах CORDIS і спостережного органу Глобальної супутникової навігаційної системи (GNSS).

 

НОВІ КОНКУРСИ

Тематичні напрямки для конкурсу FP7-SST–2007–TREN–1 (Сталий наземний транспорт)

Дата публікації: 22. 12. 2006 р. Крайній термін подачі заявок: 05. 06. 2007 р., 17.00 (Брюссель). Бюджет: ? 60 000 000

Діяльність/ область

Тематики

Схеми фінансування спільні проекти  (CP), заходи координації та підтримки  (CSA)

7.2. 2. Сприяння змінам у видах транспорту і розвантаженню транспортних коридорів

7.2.2.1 Логістика і змішаний транспорт

SST.2007.2.1.2 Порівняльна логістика

CP, CSA (координуючий)

SST.2007.2.1.4 Підготовча дія по інноваційних транспортних мережах 

CSA

7.2.2.2 Морські  перевезення та перевезення по внутрішніх водних шляхах

SST.2007.2.2.1 Сприяння перевезенням по внутрішніх водних шляхах

CSA (координуючий)

SST.2007.2.2.2 Передові рішення керування транспортом на RIS-основі для сектора транспортувань по внутрішніх водних шляхах 

CP

SST.2007.2.2.3 Сприяння коротким морським перевезенням і змішаним перевезенням

CP, CSA (координуючий)

SST.2007.2.2.4 Координація морських перевезень і логістики

CP, CSA (координуючий)

7.2.3. Забезпечення стійкої міської рухливості

7.2.3.4. Інноваційні стратегії для чистого міського транспорту

SST.2007.3.4.1 Випробування інноваційних стратегій для чистого міського транспорту

CP (великомасштабний інтеграційний проект)

SST.2007.3.4.2 Підтримуючий захід для оцінки та моніторингу

CSA (підтримуючий)

SST.2007.3.4.3 Підтримуючий захід для координації і поширення

CSA (підтримуючий)

Тематика 7.2.2 Сприяння змінам у видах транспорту і розвантаженню транспортних коридорів

Розробка і демонстрація єдиного транспорту «від дверей до дверей» для людей і товарів, а також технологій і систем для гарантування ефективної взаємодії різних видів транспорту, у тому числі в контексті конкурентоспроможності залізничного і водного транспорту. Тема включає діяльність, спрямовану на взаємодію і оптимізацію експлуатації місцевих, регіональних, національних і європейської транспортних систем, послуг, а також інтеграцію різних видів транспорту в загальному підході.  Діяльність буде спрямована на європейські стратегії, оптимізоване використання інфраструктури, включаючи термінали та спеціалізовані мережі; удосконалене керування транспортом, рухом і інформацією; удосконалену вантажну логістику, перевезення пасажирів різними видами транспорту, стратегії змін для видів транспорту для сприяння енергозберігаючим заходам. Будуть розроблені інтелектуальні системи, нові концепції автомобіля/корабля, нові технології, включаючи операції завантаження та розвантаження, а також інтерфейси «людина-машина». Знання для проведення стратегії будуть включати ціноутворення інфраструктури, оцінку зпходів транспортної стратегії ЄС, стратегії та проектів транс-європейських мереж.

 

Тематика 7.2.3 Забезпечення стійкої міської рухливості

Зосереджуючись на рухливості людей і вантажів, проводити дослідження «транспортного засобу нового покоління» і його ринкового підйому, зводячи докупи всі елементи чистої, енергозберігаючої, безпечної і інтелектуальної дорожньої транспортної системи. Метою досліджень з нових концепцій транспорту та рухливості, інноваційних керуючих і організаційних схем, високоефективного суспільного транспорту буде проведення оцінки всіх і високорівневих об'єднань різних видів транспорту. Будуть розроблені та випробувані інноваційні стратегії для чистого міського транспорту. Особлива увага буде приділено видам транспорту, що не забруднюють навколишнє середовище, регулюванню навантажень, раціоналізації приватного транспорту, інформаційним стратегіям і стратегіям комунікації.

 

 

 

 

Видавник:  Центр інтелектуальної власності і передачі технологій НАН України

                        вул. Володимирська, 54, м. Київ, 01601

сайт: www.nas.gov.ua/ciptt/EU

тел: 239-6759; 239-6502; e-mail: interpro@nas.gov.ua

 

 [1] CSA - Координація і підтримка (вид підтримки) Coordination and Support Action (support type)  

[2] CP - Спільний проект Collaborative Project

Опубліковано на сайті: 2007-06-07

2017-11-01:
Обучение в Германии
в Германии можно получить бесплатно не только первое, но и второе высшее образование как на немецком, так и на английском языке
2017-11-01:
Программа ООН для волонтеров
Круглый год. Оплата расходов
2017-11-01:
Стажировка в Google
Каждое лето. Офисы Google по всему миру
2017-11-01:
Стажировки в компании Deloitte

Дедлайн: 31 декабря 2017

Deloitte Touche Tohmatsu Limited — международная сеть компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита. «Делойт» входит в «большую четвёрку» аудиторских компаний и является самой крупной профессиональной сетью по количеству сотрудников.

2016-07-21:
Где искать спонсоров и гранты?
подборка сайтов, которые следует мониторить постоянно
2016-07-05:
Програма малих грантів для ініціатив ВПО від Stabilization Support Services
Представництво канадської організації Stabilization Support Services в Україні розпочало виділення коштів для ініціатив ВПО