Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Гранти і конкурси

ЄС. ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ № 56, вересень 2007 р.УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ У НАУКОВИХ ПРОГРАМАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО CОЮЗУ


ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ                                                             № 56, вересень 2007 р.

УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ У НАУКОВИХ ПРОГРАМАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО CОЮЗУ

Новини щодо конкурсів Євросоюзу, адреси тематичних та регіональних консультаційних пунктів, інформаційні бюлетені №1-55, пошук партнерів – на сайті www.nas.gov.ua/ciptt/EU

 

Спеціальна програма: Співробітництво (Cooperation). Тематичний напрям: Тема 3 «Інформаційні технології» http://cordis.europa.eu/fp7/ict/

 

Конкурс FP7-ICT-2007-2. Дата публікації: 12 червня 2007 року. Бюджет 477 000 000 ?. Кінцевий термін подання заявки – 9 жовтня 2007, 17:00  за брюссельським часом. Додаткова інформація: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=65

 

Тематичні напрями конкурсу програми ICT FP7-ICT-2007-2

Напрям 1: Проникні та високонадійні мережеві інфраструктури та послуги (Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures).

Піднапрям ICT-2007.1.6: Нові парадигми та експериментальні пристрої (New Paradigms and Experimental Facilities):

a) Передові мережеві архітектури і протоколи, які здатні обробляти зростаючий обсяг інформації. Їх тестування  в повному масштабі.

b) Об’єднані експериментальні пристрої, призначені для тестування нових розподілених архітектур і протоколів, програмних платформ та послуг.

c) Координаційні заходи. Підтримка стандартизації та конференцій. Координація з відповідними зусиллями в рамках національних наукових програм.

Схеми фінансування: CP, NoE, CSA.

Бюджет: 40 M?.

 

Напрям 3: Розробка компонентів і систем omponents, systems, engineering).

Піднапрям ICT-2007.3.5: Компоненти та підсистеми фотоніки (Photonic components and subsystems):

a) Компоненти та підсистеми фотоніки, які є основними в таких застосуваннях: (1) високоефективні лазери, (2) економічні джерела світла для ICT, (3) високоефективні сенсори і (4) сенсори, які будуються на нових інноваційних принципах.

b) Компоненти та підсистеми фотоніки для конкретних застосувань у галузях, що є стратегічно важливими для Європи. А саме: (1) дешеві широкополосні мережі з пропускною здібністю 40 Gb/s одного каналу, (2) масштабовані, економічні і перспективні локальні мережі, (3) новітні засоби медичної діагностики, (4) новітні засоби вимірювання в навколишньому середовищі, в побуті, та в системах підтримки безпеки.

c) Ключові технології: (1) технології інтеграції і виробництва, зменшення розмірів та ціни основних компонент. Методології та засоби розробки систем фотоніки, включаючи методи математичного та імітаційного моделювання.

d) Додаткові заходи з:

- оцінки систем фотоніки;

- об’єднання зусиль дослідників.

e) Засоби підтримки:

- доступ до центрів експертизи та виробництва для прискорення впровадження новітніх технологій;

- підвищення зацікавленості молоді в галузі фотоніки;

- міжнародне співробітництво.

Схеми фінансування:a-c) CP; d) CP, NoE; e) CSA.

Бюджет: 90 M?.

 

Піднапрям ICT-2007.3.6: Мікро/наносистеми (Micro/nanosystems):

a) Мікросистеми наступного покоління: мінітюаризація, об’єднання, автономне існування, зменшення ціни, енергоспоживання. Використання в енергетичній галузі, в системах очищення та зберігання відходів. Розробка інноваційних пристроїв.

b) Установлення мікро/нано/біотехнологій для задач моніторингу довкілля, управління якістю сільськогосподарської продукції, забезпечення безпеки. Інноваційні біосенсори, мікросистеми, автономні імплантанти і біороботи.

c) Інтеграція мікросистем у нові і традиційні матеріали, такі як тканини, скло, папір тощо.

e) Мікросистеми для бездротового зв’язку і управління даними.

f) Заходи підтримки для широкого доступу до технологій виробництва мікросистем, наприклад, SME.

Схеми фінансування: a-e) CP, NoE; f) CSA.

Бюджет 83 M?.

 

Піднапрям ICT-2007.3.7: Мережеві системи контролю та впроваджені системи:

a) Розробка міжплатформного програмного забезпечення, яке об’єднує та узгоджує роботу впроваджених систем.

b) Об’єкти, що співпрацюють, та бездротові сенсорні мережі. Спонтанна кооперація об’єктів у просторі для виконання завдання.

c) Контроль складних розподілених систем великого масштабу.

Схеми фінансування:

a) CP (тільки STREP), CSA для обміну програмними кодами та підтримки ініціатив з стандартизації;

b) CP (тільки STREP), NoE;

c) CP (тільки STREP), CSA для міжнародного співробітництва.

Бюджет: 47 M?.

 

Напрям 5: До стійкої та персоналізованої системи охорони здоров’я (Towards sustainable and personalised healthcare)

Піднапрям ICT-2007.5.3: Віртуальна фізиологічна людина (Virtual Physiological Human):

а) Комп’ютерні моделі для персоналізованої діагностики та лікування охорони здоров’я. Засоби моделювання фізіології людини та процесів захворювання. Моделювання життєдіяльності окремих органів. Обчислювальні моделі повинні бути передовими порівняно з тими, що вже існують. Проекти повинні стосуватися одного чи декількох конкретних типів клінічних випадків.

b) Інтеграція даних та виявлення нових знань: інноваційні програмні засоби для обробки даних та зображень, які здатні обробляти інформацію з розподілених баз даних.

c) Впровадження в клінічну практику та демонстрація обчислювальних моделей.

d) Заходи з об’єднання зусиль у галузі моделювання фізіологічних процесів людини.

e) Координаційні заходи.

Схеми фінансування: a-c) CP; d) 1 NoE; e) CSA.

Бюджет: 72 M?.

 

Напрям 6: ICT для мобільності, стійкого стану навколишнього середовища та ефективності використання енергії (ICT for Mobility, Environmental Sustainability and Energy Efficiency)

Піднапрям ICT-2007.6.2: ICT для систем співробітництва (ICT for Cooperative Systems):

a) Дослідження у галузі систем співробітництва для розробки нових, надійних, швидких та безпечних систем обміну інформації між окремими транспортними одиницями, систем менеджменту трафіку, та нових систем взаємодії транспортного засобу з водієм. Метою дослідження є мінімізація аварійних випадків у транспортному секторі.

b) Натурні іспити для повномасштабної оцінки розроблених засобів.

c) Координаційні заходи для підтримки стандартизації та тренувань, а також для оцінки соціально-економічного впливу.

Схеми фінансування: a) CP, NoE, CSA; b) CP; c) CSA.

Бюджет: 48 M?.

 

Піднапрям ICT-2007.6.3: ICT для управління оточуючим середовищем та ефективності використання енергії (ICT for Environmental Management and Energy Efficiency):

a) Розробка систем співробітництва для управління навколишнім середовищем з метою інтеграції даних моніторингу в системах управління, покращення якості оцінки ризиків. Метою проекту є створення єдиного інформаційного простору, в якому відповідальні організації, громадяни та постачальники послуг з питань довкілля можуть взаємодіяти без перешкод.

b) Один координаційний захід у кожному із зазначених напрямів буде стосуватися: (1) швидкого встановлення стандартів, протоколів та відкритих архітектур для підтримки ініціатив INSPIRE, GMES та GEOSS; (2) координації майбутніх досліджень у галузі ICT для управління довкіллям середовищем; побудови Європейського дослідницького простору в цій галузі.

c) ICT для енергоємних систем: (1) моделювання профілів використання енергії на всіх стадіях виробництва, (2) інтерактивний моніторинг виробництва енергії, її розповсюдження, та використання, (3) інноваційні програмні засоби підвищення ефективності використання енергії.

d) Координаційні заходи для розповсюдження результатів досліджень, рекламування найкращих прикладів.

e) Спеціальний захід із співробітництва з третіми країнами у галузі оцінки та управління природними катастрофами. Розробки систем упередження та підтримки прийняття рішень.  

Схеми фінансування: a) CP; b) CSA; c)CP (тільки STREP); d) CSA; e) CP (тільки STREP  / SICA); CSA.

Необхідною умовою фінансування проектів у галузі міжнародного співробітництва є наявність мінімум двох учасників з двох різних країн ЄС (асоційованих членів), та двох учасників з двох різних третіх країн.

Бюджет: 54 M?.

 

Напрям 7: ICT для незалежного життя та інтеграція недієздатних людей у життя суспільства (Independent Living and Inclusion)

Піднапрям ICT-2007.7.2: Доступні та проникні ICT (Accessible and Inclusive ICT):

a) Нові методи підтримки недієздатних людей за допомогою ICT.

b) Нові методи моделювання взаємодії користувача та інформаційних засобів підтримки недієздатних.

c) Системи взаємодії комп’ютеру і мозку.

d) Системи підтримки соціальної адаптації маргіналізованих молодих людей.

e) Координація національних досліджень.

Схеми фінансування: a) CP (тільки IP ); b-c) CP (до одного IP, STREP); d) CP (тільки STREP); e) CSA.

Бюджет: 43 M?.

 

Напрям FET: Майбутні технології, і технології, що зароджуються (Future and Emerging Technologies - FET).

Категорія відкритих тем (FET-Open) стосується широкого спектру потреб, можливостей та технологічних рішень, за довільною тематикою в межах програми ICT, ризикового та надзвичайно новітнього характеру.

Категорія заданих тем (FET proactive):

-          Перегляд основних концепцій комп’ютерних наук, які стосуються понять інформації, обчислень та комунікації, в яких фундаментальні властивості фізичного світу (квантова поведінка, динаміка атомів, молекул, нейронів, фотонів) використовується для розробки радикально нової логіки та компонентів - ‘QIPC та інші квантові технології’ (‘QIPC and other quantum technologies’) та  Встановлення Бio-ICT (‘Bio-ICT convergence’).

-          Відкриття нових напрямів фізичної реалізації ICT поза CMOS, які дозволять досягнути більшої мініатюризації, ефективності та рівня інтеграції таких компонентів у чіпах ‘Наномасштабні ICT прилади та системи ‘(‘Nano-scale ICT devices and systems’ ) та масивні ICT системи (‘Massive ICT systems’).

-          Розробка концепції змінності як фундаментальної властивості ICT систем, яка дозволить реалізацію ICT систем, здатних до росту, реплікації, адаптації, тощо. “Проникна адаптація” (‘Pervasive adaptation’).

-          Розуміння і контроль дії ICТ на суспільство, особливо в глобальних масштабах “Наука про складні системи для соціально коректних ICT” (‘Science of Complex Systems for socially intelligent ICT’).

-          Розробка набагато надійніших незалежних та тривалих ICT систем: “ICT назавжди” (‘ICT forever yours’).

-          Використання розуміння інформаційних процесів у біологічних системах для розвитку нових напрямів у ICT, а також для розробки технологій об’єднання ICT з біологічними системами Встановлення Бio-ICT (‘Bio-ICT convergence’).

-          Розробка фундаментальних засад фізичного впровадження електронних пристроїв (наприклад, роботів) для забезпечення можливості використання всього різноманіття таких пристроїв: “Впроваджені обчислювальні засоби”(‘Embodied Intelligence’).

-          Дослідження фізично-віртуального синтезу, який створюється прогресивними медіа технологіями, та його подальшого розвитку на основі  досліджень у галузі людської поведінки, та розвитку технологій тіснішої взаємодії між людиною та машиною “Взаємодія людини з комп’ютером” (Human-Computer Confluence’).

 

 

Конкурс Joint Call ICT & Security 1 (FP7-ICT-SEC-2007-1). Дата публікації: 3 серпня 2007 року. Бюджет 40 000 000 ?. Кінцевий термін подання заявки – 29 листопада 2007, 17:00  за брюссельським часом.

Додаткова інформація:

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=70

Напрям ICT-SEC-2007.1.7: (Захист критичної інфраструктури) Critical Infrastructure Protection (Сумісний конкурс програм ICT та Security FP7-ICT-SEC-2007-1 )

Метою конкурсу є захист критичних інфраструктур (системи постачання електроенергії, виробництва, комунікаційні інфраструктури, охорони здоров’я, транспорту, банки) від таких небезпечних випадків, як терористичні атаки, грабування, стихійні лиха, помилкові дії персоналу, тощо. У цьому конкурсі виділено два напрями:

1. Фокус на темі ICT

Цей піднапрям стосується технологічних блоків для створення, моніторингу, управління стійкими, безпечними та надійними інфраструктурами, які з’єднують критичні інфраструктури і повинні витримувати атаки, збої в роботі приладдя та гарантувати доступність даних та сервісів. Цей напрям передбачає розв’язання таких завдань:

a) Розуміння і управління взаємодією взаємозалежних критичних інфраструктур, запобігання каскадним ефектам, відновлення у випадку виходу з ладу, розробка методів тестування надійності інфраструктури.

b) Розробка надійних, безпечних мережевих та розподілених систем контролю, систем аналізу ризиків та управління інформаційними інфраструктурами, які об’єднують критичні інфраструктури.

c) Розробка довгострокових дослідницьких планів, їх координації з відповідними національними програмами, та заходів щодо кооперації з розвинутими країнами в цій галузі. Підтримки заходів щодо сертифікації та стандартизації відповідних технічних засобів.

Схеми фінансування: a) та b) CP (тільки STREP); c) CSA.

2. Фокус на темі Безпека

Другий піднапрям стосується технологій побудови блоків для створення моніторингу та управління безпечними та надійними інфраструктурами, завжди доступними транспортними та енергетичними інфраструктурами, які повинні витримувати атаки, збої у роботі приладдя, та гарантувати доступність даних та сервісів. Це включає відповідні піднапрями:

Піднапрям ICT-SEC-2007-1.0-01: Аналіз ризиків та планування транспортних та енергетичних мереж

Завданням проектів цієї тематики є розвиток та інтеграція методологій для: (a) глобального аналізу та оцінки ризиків, аварій, та уразливості транспортних та енергетичних інфраструктур, (b) управління та аварійного планування, заснованого на компіляції і результатах аналізу, для забезпечення взаємодії між об’єднаними та гетерогенними транспортними та енергетичними інфраструктурами.

Схема фінансування:  CP та CSA.

Піднапрям ICT-SEC-2007-1.0-02: Моделювання та імітація у тренуванні

Стосується тренування та підтримки осіб, відповідальних за аварійне реагування.

Схема фінансування: CP.

Піднапрям ICT-SEC-2007-1.0-03: Системи контролю об’єднаних транспортних та енергетичних інфраструктур для оптимізації прийняття рішень

Розробка засобів, які інтегрують інформацію від систем контролю транспортних та енергетичних інфраструктур, що повинно оптимізувати процес прийняття рішень з метою забезпечення завжди надійних інфраструктур.

Схема фінансування: CP.

Піднапрям ICT-SEC-2007-1.0-04: ICT підтрика осіб, які приймають рішення у кризових ситуаціях

Розробка нових технологій для персональної підтримки осіб, які приймають рішення, які будуть частиною інтегральної системи аварійного реагування. Планується використання результатів сучасних досліджень з аварійного реагування, бездротового зв’язку, технологій першої підтримки. Цей піднапрям пов’язаний з темою SEC-2007-4.3.03 Personal equipment програми „Безпека”.

Схема фінансування: CP.

 

Видавник:  Центр інтелектуальної власності і передачі технологій НАН України

                                        вул. Володимирська, 54, м. Київ, 01601

сайт: www.nas.gov.ua/ciptt/EU

тел: 239-6759; 239-6502; e-mail: interpro@nas.gov.ua

 

 

 

Опубліковано на сайті: 2007-10-03

2017-11-01:
Обучение в Германии
в Германии можно получить бесплатно не только первое, но и второе высшее образование как на немецком, так и на английском языке
2017-11-01:
Программа ООН для волонтеров
Круглый год. Оплата расходов
2017-11-01:
Стажировка в Google
Каждое лето. Офисы Google по всему миру
2017-11-01:
Стажировки в компании Deloitte

Дедлайн: 31 декабря 2017

Deloitte Touche Tohmatsu Limited — международная сеть компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита. «Делойт» входит в «большую четвёрку» аудиторских компаний и является самой крупной профессиональной сетью по количеству сотрудников.

2016-07-21:
Где искать спонсоров и гранты?
подборка сайтов, которые следует мониторить постоянно
2016-07-05:
Програма малих грантів для ініціатив ВПО від Stabilization Support Services
Представництво канадської організації Stabilization Support Services в Україні розпочало виділення коштів для ініціатив ВПО