Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Гранти і конкурси

Участь українських вчених у наукових програмах ЕС № 59, грудень 2007 р


ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ                                                            № 59, грудень 2007 р.

 

УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ

У НАУКОВИХ ПРОГРАМАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО CОЮЗУ

Новини щодо конкурсів Євросоюзу, адреси тематичних та регіональних консультаційних пунктів, інформаційні бюлетені №1-58, пошук партнерів – на сайті www.nas.gov.ua/ciptt/EU

 

CORDIS упроваджує нові послуги РП7 для програм Наука в суспільстві й "„Соціально-економічні і гуманітарні науки”

Роль науки в сучасному суспільстві стає дедалі важливішою. CORDIS, офіційна інформаційна служба ЄС з наукових досліджень, запустила дві нових тематичних послуги для підтримки заходів РП7, які прагнуть поліпшити стан науки в суспільстві й краще зрозуміти суспільство крізь призму наукових досліджень. Для побудови ефективного й демократичного європейського суспільства, заснованого на знаннях, заходи програми 'Наука в суспільстві' прагнуть стимулювати гармонійну інтеграцію в європейське суспільство науково-технологічних зусиль та узгодженої політики досліджень. Тематика програми стосується етики наукової діяльності, ролі жінок у науці та наукової комунікації.

Консолідація досліджень РП7 для "Соціально-економічних і гуманітарних наук" (SSH) прагне зробити свій внесок у всебічне, узгоджене розуміння складних, взаємопов’язаних соціально-економічних проблем, з якими зіткається Європа. Причому європейське фінансування досліджень відтепер доступно і для гуманітарних наук. Під час дії РП7 дві дослідницькі теми разом отримають фінансування майже 1 млрд ?. Інформація про те, які теми будуть фінансуватися, умови конкурсів проектів та підтримки участі, можуть бути знайдені через ці нові служби. Нові служби CORDIS також інформуватимуть про новини, майбутні події, ключові документи, на зразок робочих програм. Нові послуги РП7 для програм «Науки в Суспільстві» та «Суспільні і гуманітарні науки» можна знайти за адресами: http: // cordis.europa.eu/fp7/ssh/; http: // cordis.europa.eu/fp7/sis/

 

Спеціальна програма: Люди (People)

Європейська Комісія впровадила нову схему з міжнародного обміну дослідниками і науковцями (IRSES[1]) в рамках програми Марі Кюрі з навчання і мобільності, яка, в свою чергу, є компонентом спеціальної програми[2] “Люди” Сьомої  Рамкової програми ЄС наукових досліджень та технологічного розвитку[3]. Ця схема розглядається Єврокомісією як нова імплементаційна модальність програми Марі Кюрі, що спрямована на посилення партнерства між дослідниками шляхом обміну кадрами та організації мережевої діяльності між європейськими науково-дослідними організаціями й аналогічними установами з тих країн-партнерів, які мають із Співтовариством профільні угоди про науково-дослідне і технологічне співробітництво, ведуть переговори про укладення таких  угод або ж охоплені Європейською політикою сусідства (ЄПС).

Довідково, Україна відповідає обом критеріям для участі у новій схемі – співпраця і партнерство в рамках ЄПС та наявність чинної угоди з ЄС про науково-дослідне і технологічне співробітництво.

У порівнянні із існуючою схемою діяльності Марі Кюрі, яка забезпечує можливості для персональної мобільності дослідників, нова модальність передбачає підтримку науково-дослідних організацій з метою встановлення або посилення довготермінового співробітництва між ними (на період від 2-ох до 4-ох років) через виконання скоординованих спільних програм обміну дослідниками та адміністративно-технічним персоналом на періоди до 12 місяців.

Учасниками нової схеми можуть бути науково-дослідні організації, які є членами партнерства, і безпосередньо, в якості головного або підтримуючого партнера, вони сприятимуть імплементації спільної програми з обміну дослідниками відповідного профілю.

Партнерство у новій схемі передбачає співпрацю щонайменше двох учасників із щонайменше двох різних країн-членів чи асоційованих членів ЄС та однієї або більше організацій, розташованих в країнах-партнерах, які мають із Співтовариством угоди про науково-дослідне і технологічне співробітництво, ведуть переговори про укладення таких  угод або охоплені Європейською політикою сусідства. Учасники схеми надаватимуть до ЄК на узгодження багаторічні пропозиції щодо обмінів науково-дослідним персоналом в рамках своїх спільних програм. Управлінський і технічний персонал цих партнерських організацій водночас теж може брати участь у таких обмінах.

Фінансова підтримка для такого транснаціонального обміну науковими кадрами та персоналом в рамках імплементації спільних програм надаватиметься на період від 24 до 48 місяців. Для організацій країн-членів та асоційованих з ЄС країн мобільність в рамках такого партнерства означає, що обмін здійснюється в напрямку партнерських організацій з третіх країн, і навпаки – наукові організації країн-партнерів направляють своїх дослідників з метою роботи і проведення досліджень в країни-члени ЄС та асоційовані з ЄС країни. Тривалість такого обміну для кожного дослідника чи співробітника управлінсько-технічного персоналу не повинна перевищувати 12 місяців. 

Усім дослідникам та управлінсько-технічному персоналу, що братимуть участь у обмінах, повинна надаватися фінансова та соціальна підтримка на час їх відрядження (нарахування їм на період обміну заробітної плати в їхніх власних організаціях/інститутах, безумовне надання їм права повернення на попереднє місце роботи тощо), також гарантування їм повної реінтеграції після повернення та безумовне визнання набутого ними досвіду під час їхньої роботи за кордоном. Таким чином, планується отримати максимальну користь від цієї діяльності з метою налагодження та підтримки довготривалої співпраці між науково-дослідними організаціями, інститутами та установами сторін. Масштаби спільних програм і розміри партнерства безпосередньо залежатимуть від очікуваної кількості дослідників, управлінців і технічного персоналу, що залучатимуться до обміну. Водночас, через наявні фонди Співтовариства будуть відшкодовуватись основні витрати на відрядження європейських дослідників для роботи в третіх країнах, включаючи витрати на їх переїзд, з розрахунку 1800 ? щомісячно на 1 одну особу. Що стосується ряду країн, охоплених Європейською політикою сусідства, то в окремих обґрунтованих випадках відшкодування витрат з боку Співтовариства на відрядження і переїзд учасників із цих країн також може бути передбачене.

Загалом очікується, що спільні проекти в рамках цієї ініціативи зроблять суттєвий внесок у розбудову нових і посилення існуючих мереж для взаємовигідної міжнародної співпраці в науково-дослідній сфері між країнами-членами й асоційованими членами ЄС та країнами-партнерами, охопленими Європейською політикою сусідства. При цьому самі учасники програми завдяки можливості роботи за межами своєї країни безпосередньо сприятимуть взаємному обміну знаннями та передовим досвідом у різних сферах наукових досліджень.

У той час, коли за весь попередній період користь від участі в програмі Марі Кюрі мало змогу отримати близько 25 тисяч учасників, до участі в рамках нової програми планується залучити близько 75 тисяч дослідників.

У додатку до листа надсилаємо проект першого конкурсного оголошення для нової схеми міжнародного обміну дослідниками і науковцями в рамках програми Марі Кюрі з навчання і мобільності на 2008 рік. Бюджет цього оголошення становить 25 млн. ?.

Офіційна публікація даного конкурсного оголошення очікується найближчим часом в Офіційній газеті ЄС та на  веб-сторінці Європейської Комісії.  

Більш детальна інформація щодо 7-ої Рамкової програми ЄС та умов участі у новій програмі Марі Кюрі з навчання і мобільності знаходиться на відповідних веб-сайтах Європейської Комісії:

Seventh Framework Programme: http://ec.europa.eu/research/fp7/home_en.html

Newsletter Europe4Researchers: http://ec.europa.eu/eracareers/index_en.cfm?|1=16

European Researcher’s Mobility: http://ec.europa.eu/eracareers/index_en.cfm

EU research: http://ec.europa.eu/research/index_en.cfm

Інформаційні запити можна надсилати за е-мейл адресою: research@ec.europa.eu

 

Нові конкурси

Конкурс FP7-PEOPLE-2007-2-3-COFUND. Дата оголошення: 16 листопада 2007 року. Бюджет 65 млн. ?. Кінцевий термін подання заявки – 13 березня 2008р., 17:00  за брюссельським часом. Додаткова інформація: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=77

 

 

Конкурс FP7-PEOPLE-ERG-2008. Дата оголошення: 30 листопада 2007 року. Бюджет 7млн. ?. Кінцевий термін подання заявки – 31 грудня 2008р., 3 квітня 2008р., 8 жовтня 2008р. о 17:00  за брюссельським часом. Додаткова інформація: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=95

Конкурс FP7-PEOPLE-IRG-2008. Дата оголошення: 30 листопада 2007 року. Бюджет 17млн. ?. Кінцевий термін подання заявки – 8 жовтня 2008р. о 17:00  за брюссельським часом. Додаткова інформація:

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=96

 

Конкурс FP7-PEOPLE-IAPP-2008. Дата оголошення: 30 листопада 2007 року. Бюджет 45млн. ?. Кінцевий термін подання заявки – 25 березня 2008р. о 17:00  за брюссельським часом. Додаткова інформація: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=97

 

Конкурс FP7-PEOPLE-IRSES-2008. Дата оголошення: 30 листопада 2007 року. Бюджет 25млн. ?. Кінцевий термін подання заявки – 28 березня 2008р. о 17:00  за брюссельським часом. Додаткова інформація:

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=98

 

Конкурс FP7-PEOPLE-NIGHT-2008. Дата оголошення: 30 листопада 2007 року. Бюджет 25млн. ?. Кінцевий термін подання заявки – 5 березня 2008р. о 17:00  за брюссельським часом. Додаткова інформація:

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=99

 

 

 

 

Спеціальна програма: Співробітництво (Cooperation). Тематичний напрям: Тема 4 «Нанонауки, нанотехнології, матеріали й нові виробничі процеси» http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/nanotechnology_en.html

 

Нові конкурси

Прийнято робочу програму тематичного напрямку FP7-NMP  на 2008 р. Нові конкурси оголошені 20 листопада 2007 р.

 

           

Назва конкурсу та його бюджет

Кінцевий термін подання

1

             

FP7-NMP-2008-Large-2

Бюджет одного проекту  ≥ 4млн. ?

6.03.2008 -1 етап

23.10.2008 - 2 етап

2           

FP7-NMP-2008-Small-2

Бюджет одного проекту  ≤ 4млн. ?

6.03.2008 - 1 етап

23.10.2008- 2 етап

3

FP7-NMP-2008-SME-2

6.03.2008 - 1 етап

23.10.2008- 2 етап

4

FP7-NMP-2008- CSA-2         

24.04.2008 

один етап оцінювання

5           

FP7-2008- Energy -NMP-2

Бюджет 1 проекту ≤  3 млн. ?

5.02.2008 - 1 етап

6.05.2008 - 2 етап

6

FP7-2008-ENV-NMP-2

Бюджет 1 проекту    2,5 млн. ?

19.02.2008

один етап оцінювання

7           

FP7-NMP-2008- EU-Іndіa-2

24.04.2008

один етап оцінювання

8

Era-NET Plus та  ERA-NET  

Спільний конкурс

 

Тематика майбутніх конкурсів за тематичним пріоритетом FP7-NMP буде визначатися стратегічною програмою  відповідних Європейських технологічних платформ - ЕТП (European Technology Platforms, ETP - інструмент для налагодження партнерських зв'язків у Європі). 

З 30 платформ, що діють у Сьомій рамковій програмі, 14 мають пряме відношення до нанотехнологій.

    

Повна інформація про ЕТП на сайті: http://cordіs.europa.eu/technology-platforms/home_en.html

 

Платформи відкриті для організацій з країн СНД!

Ви можете звертатися в будь-яку ЕТП, що зацікавила  Вас безпосередньо.

 

На жаль, в 2008 р. у тематичному напрямку FP7-NMP не передбачені конкурси  SІCA (Specіfіc Іnternatіonal Cooperatіon Actіons іn each Thematіc area ),  спрямовані на співробітництво з країнами СНД (схема: "2+2").

 

Події

· 9 жовтня  2007 р. був  закритий другий конкурс  FP7-ІCT Call 2. Це був  спільний конкурс  для напрямків FP7-NMP й FP7-ІCT. Комісія одержала 906 проектів, з яких  710 проектів типу STREPs та 118 проектів типу ІP. ІCT-2-3.5 Photonіc components and subsystems: 19 проектів типу ІP, 5 - типу NoЕ, 133 - типу STREP, 12 - типу SA, 1- типу CA, (усього 170 проектів). ІCT-2-3.6 Mіcro/nanosystems: 26 проектів типу ІP, 1 - типу No, 151 - типу STREP, 7 - типу SA, 2 - типу CA (усього 187 проектів). В останній тиждень листопада відбулися  "слухання" з відібраних ІP й NoЕ проектах.  Про остаточні  результати конкурсу координатори проектів сповіщені на початку грудня.

·         Два міжнародних заходи, що мають відношення до нанотехнології, будуть організовані в Росії в Санкт -Петербурзі в червні 2008 р.:

- Друга міжнародна конференція з нанобіотехнологій "NanoBіo – 2008”), 16- 20 червня 2008 р.

- Науковий семінар Россия-НАТО "The NATO Advanced Research Workshop "Envіronmental and Bіologіcal Rіsks of  Nanobіotechnology, Nanobіonіcs and Hybrіd Organіc-Sіlіcon Nanodevіces (Sіlіcon vs  Carbon)", 20 червня 2008 р.

Організатор: Центр перспективних досліджень СПбГПУ  http://www.nas.gov.ua/ciptt/eu/coop4_conf_info.html

 

 

Новини

ENIAS: Європейський уряд сподівається, що вже в листопаді буде досягнуто рішення щодо Спільних європейських ініціатив (JTI)

Європейські урядовці, що працюють у галузі науки, сподіваються, що в листопаді буде прийняте остаточне рішення щодо Спільних європейських ініціатив (JTI), що дозволить розпочати в 2008 році виконання чотирьох JTI, запропонованих раніше. На засіданні Установчої ради 28 вересня в Брюсселі міністри з науки обмінялися думками щодо JTI та обговорили низку ключових моментів з цього питання. По-перше, JTI як органи Співтовариства повинні підлягати дії його законодавства та створювати форми реального суспільно-приватного партнерства на рівних правах з промисловістю в питаннях управління спільними заходами. Вони не будуть мати статусу міжнародних організацій та будуть обмежені 10 роками у терміні свого існування. Міністри запропонували підготовчим комісіям продовжити їхню технічну роботу на основі прийнятих рішень таким чином, щоб Установча рада в листопаді змогла б прийняти кінцеве рішення по JTI. Це дасть змогу розпочати виконання прийнятих JTI у 2008 році.

ENIAS (наноелектронні технології) є однією із чотирьох JTI, запропонованих ЄС у травні-червні цього року. Ця ініціатива створюється для забезпечення потреб технологій на основі кремнію і буде представлена чотирма технологічними доменами: удосконалення пристроїв памяті та логіки з метою покращання якості та зниження вартості; розробка високотехнологічних функціональних можливостей, в т.ч. чутливості, привідних та пакувальних функцій та їх суміщення з елементами логіки та памяті для комплексного вирішення проблем “система-на-чіпі” або “система-в-зборці”; обладнання та матеріали; автоматизація проектування. Максимальний внесок  співтовариства оцінюється у 450 млн. євро (до 2017 року).

Джерело: Cordis-ENIAS.

 

Дослідникам у галузі нанотехнолгії присуджена Нобелівська премія з фізики

Шведська королівська академія присудила Нобелівську премію з фізики в 2007 році двом вченим – Альберту Ферту (Unité Mixte de Physique CNRS/THALES, Університет Париж-Суд, Орсей, Франція) та Петеру Грюнбергу (Forschungszentrum, Юліх, Німеччина) «за відкриття велетенського магнітоопору (Giant Magnetoresistance - GMR)».  Виявляється, що дуже слабкі зміни магнітного поля призводять до суттєвих змін електричного опору в GMR-системах. Системи такого типу є чудовим інструментом для зчитування даних з жорстких дисків у тому випадку, коли інформація, записана магнітним способом,  повинна перетворитися в електричний струм.

У 1997 році була створена перша зчитувальна голівка на базі GMR-ефекту і відтоді ця технологія стала стандартною. На сьогодні найновіші зчитувальні технології являють собою подальший розвиток GMR-технології.

Жорсткий диск зберігає інформацію у вигляді мікроскопічних ділянок, намагнічених кожна в своєму напрямі. Зчитувальна голівка сканує диск, відшукуючи інформацію та реєструючи зміни магнітного поля. Чим меншим та більш компактним є жорсткий диск, тим меншими та слабкішими є індивідуальні магнітні ділянки. Таким чином, найбільш чутливі зчитувальні голівки необхідні в тому разі, якщо інформація найщільніше запакована на жорсткому диску. Зчитувальна голівка на базі GMR-ефекту  може перетворювати дуже малі магнітні зміни  в суттєві зміни електричного опору і електричного струму, що імітується зчитувальною голівкою. GMR-ефект відкрили завдяки новій технології, що була розроблена у 70-х роках минулого сторіччя для виготовлення дуже тонких шарів різних матеріалів. GMR-ефект зявляється в разі, якщо вдається створити структуру завтовшки в декілька атомів. З цієї причини GMR може розглядатись як одне з перших реальних застосувань справжньої нанотехнології.

У 1988 році GMR незалежно один від одного відкрили француз Альберт Ферт та німець Петер Грюнберг.

 

Використання нанотрубок для виявлення та загоювання тріщин у крилах літаків

Дослідники з політехнічного інституту з Ренсселера розробили нову просту технологію для знаходження та загоювання малих тріщин у високотехнологічних виробах авіаційної техніки, таких як крила та численні конструкції, виготовлені з полімерних композиційних матеріалів. Насичення електропровідних вуглецевих нанотрубок полімером з наступним відстеженням електроопору цієї конструкції дає можливість визначити локалізацію та протяжність тріщини, що наведена напруженням, в конструкції з композиційного полімерного матеріалу. Як тільки тріщина виявлена, на ділянку тріщини надсилається електричний струм на короткий час, достатній для того, щоб розігріти вуглецеві нанотрубки та розплавити полімер, який затікаючи в тріщину, заліковує її, при цьому відновлюючи до 70% початкової міцності конструкції. Конструкція виготовлялась в спеціальній формі з суміші звичайної рідкої епоксидки з багатостінними вуглецевими нанотрубками, які становили близько 1% від загальної ваги конструкції, із застосуванням механічного змішування для рівномірного розподілення нанотрубок по всьому об’єму конструкції та з наступним висушуванням безпосередньо в самій формі. Крім того, в конструкцію вводився електропровідний дріт, у вигляді сітки, яка використовувалася для вимірювання електроопору, а також для контролю за напругою на конструкції. Спрямовуючи невеликий електричний струм через вуглецеві нанотрубки, дослідники отримують можливість вимірювати електроопір між двома точками на дротяній сітці. Після цього в конструкції штучно створювали невеличку тріщину, розташовуючи її між цими точками на дротяній сітці. Природно це призводить до збільшення електроопору, що виявляється при наступному пропусканні струму. Використовуючи це явище та контролюючи електроопір між різними точками на сітці, можна визначити місце розташування тріщини, а за величиною зміни опору – її розміри.

 

 

 

 

 

Видавник:  Центр інтелектуальної власності і передачі технологій НАН України

                                                           вул. Володимирська, 54, м. Київ, 01601

сайт: www.nas.gov.ua/ciptt/EU

тел: 239-6759; 239-6502; e-mail: interpro@nas.gov.ua

       [1] Marie Curie International Staff Exchange Scheme (IRSES)

[2] Спеціальна програма “Люди” реалізовується через діяльність фонду Марі Кюрі і покликана посилити підтримку та зосередити увагу на ключових аспектах професійної підготовки і кар’єрного зростання науковців та дослідників, посилити зв’язки між національними системами управління науковою сферою країн-членів ЄС. У межах РП7 додаткова увага буде зосереджена на трьох важливих аспектах діяльності фонду:

- проведенні більшого числа конкурсів для студентів національно-регіонального (країни ЄС) та міжнародного рівня (треті країни) на спів-фінансування їх стипендій для проведення ними наукових досліджень з метою отримання докторських наукових ступенів;

- підготовці і кар’єрному зростанні дослідників з промислово-індустріального сектору, і особливо на рівні малих і середніх підприємств;

- посиленні міжнародного виміру з метою співпраці з дослідниками третіх країн і внесенні нових вимірів для співпраці із країнами – сусідами (підтримка також надаватиметься “науковим діаспорам” європейських учених, що працюють за межами ЄС, та іноземним дослідникам, що працюють в Європі).

В числі важливих аспектів діяльності фонду Мірі Кюрі в рамках Сьомої РП планується підтримка партнерства між науково-дослідними інститутами країн ЄС та їх партнерами з третіх країн, що охопленні Європейською політикою сусідства і мають з ЄС чинні угоди щодо науково-технологічної співпраці. Більш детально: http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html Загальний бюджет цієї спеціальної програми затверджено в розмірі ?4.750 млрд.

[3] детально у листі ПУ при ЄС №3111/14-290-4 від 9.01.2007 та http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html

Опубліковано на сайті: 2008-01-28

2017-11-01:
Обучение в Германии
в Германии можно получить бесплатно не только первое, но и второе высшее образование как на немецком, так и на английском языке
2017-11-01:
Программа ООН для волонтеров
Круглый год. Оплата расходов
2017-11-01:
Стажировка в Google
Каждое лето. Офисы Google по всему миру
2017-11-01:
Стажировки в компании Deloitte

Дедлайн: 31 декабря 2017

Deloitte Touche Tohmatsu Limited — международная сеть компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита. «Делойт» входит в «большую четвёрку» аудиторских компаний и является самой крупной профессиональной сетью по количеству сотрудников.

2016-07-21:
Где искать спонсоров и гранты?
подборка сайтов, которые следует мониторить постоянно
2016-07-05:
Програма малих грантів для ініціатив ВПО від Stabilization Support Services
Представництво канадської організації Stabilization Support Services в Україні розпочало виділення коштів для ініціатив ВПО