Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Гранти і конкурси

До 03.03.08. Конкурс проектів “Енергоефективність: місцеві партнерські ініціативи”


Скорочена інформація

Фонд Східна Європа, Координатор проектів ОБСЄ в Україні і компанія «Теленор» оголошують конкурс проектів “Енергоефективність: місцеві партнерські ініціативи”

 Фонд Східна Європа - приватна неприбуткова організація, підтримка якої здійснюється Агентством США з міжнародного розвитку через Фонд Євразія та іншими донорами – урядами, фондами, корпораціями та приватними донорами. З січня 2008 року ФСЄ сприятиме громадянському, соціальному та економічному розвитку України, мобілізуючи ресурси, зміцнюючи громади та підтримуючи партнерство громади, влади та бізнесу.  Більше про Фонд: http://www.eef.org.ua/.

 Організація з безпеки та співробітництва в Європі має на меті забезпечити безпеку інтеграційних процесів в Європі, шляхом демократизації суспільного життя, розвитку громадянського суспільства та забезпечення стабільного економічного розвитку. Значне місце у діяльності ОБСЄ посiдають питання економічної складової безпеки як ключової ланки демократичних процесів. Більше про ОБСЄ: http://www.osce.org/.

 Компанія "Теленор" є міжнародним провайдером телекомунікаційних послуг, послуг з передачі даних, телерадіомовлення і ІТ, який зосереджується на розвитку мобільного зв'язку на міжнародній арені. "Теленор" володіє пакетами акцій 12 мобільних операторів в країнах Європи і Азії, включно з контрольним пакетом акцій "Київстар Дж.Ес.Ем." в Україні у розмірі 56,5%. "Теленор" робить помітний внесок у розвиток суспільств всіх країн, на ринках яких він працює. Більше про компанію в Україні: http://www.telenor.ua/ .

 Мета конкурсу: залучення громади, влади та бізнесу до співпраці для покращення енергоефективності на місцевому рівні.

Завдання конкурсу:

o          активізація участі громадян у запровадженні енергоефективних технологій;

o          покращення якості послуг, що надаються громадянам місцевими органами влади;

o          запровадження технологій енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії.

Учасники конкурсу: українські недержавні неприбуткові організації зі статусом юридичної особи в партнерстві з місцевими органами влади.

 Географія конкурсу: в конкурсі можуть брати участь організації з усіх областей України.

 Проекти можуть включати, але не повинні обмежуватися наступними напрямками діяльності:

 • робота ініціативних груп сприяння, спрямована на просування енергоощадних технологій на обласному та місцевому рівнях;
 • аналіз можливостей енергозбереження та використання нетрадиційних джерел енергії, визначення економічної ефективності таких технологій для цільових територій;
 • розробка програм підвищення енергоефективності для цільових територій;
 • проведення опитувань населення, започаткування громадської дискусії щодо тарифної політики та інших питань, пов’язаних з використанням енергії;
 • проведення інформаційних кампаній щодо енергоефективності та запропонованих пілотних проектів, а також стосовно заходів, які населення може застосувати з метою енергозбереження;
 • проведення кампаній з метою залучення ресурсів громад для проектів енергозбереження;
 • реалізація пілотних проектів у галузі енергозбереження,
 • технічна допомога та тренінгова підтримка стосовно енергоефективних технологій;
 • розробка механізмів оцінювання ефективності проектів енергозбереження та застосування альтернативних джерел енергії.
 • тиражування успішних моделей в галузі енергозбереження.

 

Пілотні проекти повинні мати соціальний ефект та можуть включати запровадження енергозберігаючих технологій на муніципальних об’єктах, комунальних підприємствах, у житлово-комунальному секторі.

 Обов'язковими компонентами заявок мають бути:

 • обґрунтування вибору цільового регіону проекту, а також короткий аналіз ситуації і перспектив у сфері енергоефективності в даному регіоні;
 • опис запропонованих технологій, якщо план діяльності передбачає реалізацію пілотного технічного проекту; обґрунтування вибору цієї технології; очікуваний економічний і екологічний ефект, а також терміни окупності;
 • підтвердження партнерських відносин з місцевими органами влади і наявності співфінансування з місцевих бюджетів або інших джерел (у вигляді реального  грошового внеску).

Докладнішу інформацію про зміст заявки можна знайти у Додатку №1.

 Критерії відбору переможців:

 • змістовність проекту, інноваційність запропонованих підходів і технологій;
 • реалістичність досягнення мети проекту, конкретність запланованих результатів (бажано сформульованих в кількісному вигляді);
 • очікуваний довгостроковий ефект програми;
 • позитивний вплив запропонованих технологій на навколишнє середовище;
 • досвід і активна діяльність у здійсненні проектів, спрямованих на вирішення актуальних проблем місцевих або регіональних громад;
 • кваліфікація фахівців, які залучатимуться до роботи в рамках проекту;
 • наявність партнерських відносин з місцевими органами влади;
 • залучення додаткових джерел фінансування, зокрема, місцевих.

 Перевага буде надана проектам, які орієнтовані на досягнення конкретних вимірюваних результатів безпосередньо після їх закінчення та пропонують інноваційні моделі, що згодом можна буде використовувати в інших регіонах України без додаткового фінансування від ФСЄ.

 Перевагами при розгляді проектів також будуть:

·         існування партнерських відносин з іншими організаціями, що працюють у сфері реалізації проекту;

·         обґрунтований бюджет; ефективність проекту з погляду використання коштів гранту;

·         досвід успішного використання грантів для реалізації аналогічних проектів (вказати тему проекту/проектів, обсяг фінансування, назву донора);

·         наявність матеріально-технічних і інтелектуальних ресурсів для здійснення проекту.

Діяльність в рамках проектів не може бути спрямована на лобіювання інтересів окремих виробників енергоефективного обладнання.

 

Кошти гранту повинні бути використані виключно для реалізації проектів і не можуть використовуватися для організаційних (адміністративних) витрат, не пов'язаних з проектом, для фінансової підтримки співробітників організації, погашення боргів, проведення будівельних і ремонтних робіт.

 Бюджети грантів можуть передбачати часткове фінансування для реалізації пілотних проектів енергозбереження (зокрема, придбання спеціального обладнання та виконання робіт) за умови залучення не менш ніж 50% відсотків бюджету такого пілотного проекту з місцевих бюджетів або інших джерел. Необхідність придбання такого обладнання має бути обґрунтована у відповідності до передбаченої проектом діяльності.

 

********

 

Максимальний розмір гранту – 200 тисяч гривень.

Максимальна тривалість гранту – 12 місяців.

 

Останній термін подання проектів – 3 березня 2008 року (заявки повинні бути отримані Фондом Східна Європа до 18.00 3 березня 2008 року).

 

Результати розгляду проектів будуть оголошені до 20 квітня 2008 року.

Орієнтовна дата початку реалізації грантів – 1 травня 2008 року.

 

Донори програми залишають за собою право не надавати гранти, якщо якість заявок не відповідатиме вимогам конкурсу.

 

Просимо звернути увагу:

·      гранти в рамках цього конкурсу не надаватимуться прибутковим, комерційним організаціям, політичним партіям, релігійним організаціям і фізичним особам;

·      проекти можуть бути підготовлені українською або російською мовами;

·      розглядатимуться тільки оригінали проектів з підписами і печаткою (5 екземплярів);

·      проекти, отримані факсом або електронною поштою, розглядатися не будуть;

·      проекти, отримані Фондом після 3 березня 2008 року, розглядатися не будуть;

·      про результати конкурсу учасники будуть поінформовані письмово;

·      рішення конкурсної комісії про переможців конкурсу перегляду не підлягає;

·      надіслані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.

Проекти слід надсилати за наступною адресою:

Фонд Східна Європа

вул. В. Васильківська, 55, 3 поверх (Бізнес-центр Lucky Net).

м. Київ 03680

З позначкою - Конкурс “Енергоефективність: місцеві партнерські ініціативи”

 Контактні особи:

Олена Саєнко

Фонд Східна Європа

Ярослав Юрцаба

ОБСЄ

(044) 200-3824

(044) 494-4031

es@eurasia.kiev.ua

Yaroslav.Yurtsaba@osce.org

 


 

Опубліковано на сайті: 2008-02-04

2017-11-01:
Обучение в Германии
в Германии можно получить бесплатно не только первое, но и второе высшее образование как на немецком, так и на английском языке
2017-11-01:
Программа ООН для волонтеров
Круглый год. Оплата расходов
2017-11-01:
Стажировка в Google
Каждое лето. Офисы Google по всему миру
2017-11-01:
Стажировки в компании Deloitte

Дедлайн: 31 декабря 2017

Deloitte Touche Tohmatsu Limited — международная сеть компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита. «Делойт» входит в «большую четвёрку» аудиторских компаний и является самой крупной профессиональной сетью по количеству сотрудников.

2016-07-21:
Где искать спонсоров и гранты?
подборка сайтов, которые следует мониторить постоянно
2016-07-05:
Програма малих грантів для ініціатив ВПО від Stabilization Support Services
Представництво канадської організації Stabilization Support Services в Україні розпочало виділення коштів для ініціатив ВПО