Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Гранти і конкурси

КЛЮЧ ДО ФІНАНСУВАННЯ ВІД ТЦК №64, липень 2008 р.


ЗМІСТ

Новини фінансування

 • Конкурс міні грантів від Фонду Народонаселення ООН
 • Конкурс соціальних проектів в Автономній Республіці Крим

Вони працюють для Вас

 • Фонд Східна Європа

Як це працює

 • Що відноситься до неприбуткових організацій?

Новини від ТЦК

 • Громадські медіа: перспективи для Охтирщини
 • В рамках проекту «Створення медіа центрів громад у сільській місцевості» завершено тренінговий етап

Шановні колеги!

Творчий центр ТЦК пропонує Вашій увазі липневий випуск електронного бюлетеня «Ключ до фінансування від ТЦК».

Почалось літо, час відпочинку і народження свіжих ідей. Минулий місяць не був насичений на грантові оголошення, проте тим, хто не хоче влітку сидіти без діла, ми радимо почитати наші Новини фінансування.

Для читачів, що хочуть знати більше про донорські організації та залучення ресурсів до своєї організації, ми підготували цікавий матеріал про Фонд Східна Європа та інформацію про ознаки неприбуткових організацій.

У Вас багато питань щодо пошуку фінансування? Чи Ви маєте цікавий досвід, яким готові поділитись? Наше видання до Ваших послуг! Пишіть нам: office@ccc.kiev.ua.

Доброго Вам літнього сонця!

Редакційна колегія електронного бюлетеня «Ключ до фінансування від ТЦК».

Редактор: Роман Шутов

Особлива подяка за допомогу в створенні номера висловлюється Оксані Мисник


Новини фінансування

КОНКУРС МІНІГРАНТІВ ВІД ФОНДУ НАРОДОНАСЕЛЕННЯ ООН

Організатор: Фонд Народонаселення ООН.

Мета: посилення спроможності громадських організацій розробляти та впроваджувати адвокаційні кампанії по залученню чоловіків до профілактики гендерного насильства.

До участі запрошуються регіональні гендерні та орієнтовані на захист прав людини громадські організації.

Пріоритети конкурсу:

Перевага надаватиметься проектам, які:

 • працюють на рівні громад та залучають до роботи громади та цільові-групи (чоловіків репродуктивного віку);
 • заохочують співробітництво між місцевою владою та громадами;
 • заохочують обмін інформацією та знаннями між партнерами місцевого та національного рівня;
 • посилюють потенціал місцевих груп у сфері гендерної рівності та залучення чоловіків до профілактики гендерного насильств;
 • мають потенціал для подальшого розширення.

Проект має бути сфокусовано на питанні залучення чоловіків до профілактики гендерного насильства, відносно якого до цього часу не було або майже не було ініційовано заходів.

Проект повинен зробити внесок у досягнення наступних результатів:

 • посилення потенціалу у розробці та впровадженні програм залучення чоловіків до профілактики гендерного насильства;
 • збільшення частки чоловіків, обізнаних про проблеми гендерного насильства та методи його профілактики;
 • розширення взаємодії органів держаної влади та ГО у сфері боротьби з гендерним насильством.

Кінцевий термін подання проектів: 7 липня 2008 року.

Сума гранту: 5 000 доларів США.

Додаткова інформація: Термін впровадження проекту – 3 місяці.

Контактна інформація:
Гергун Артем Васильович,
Менеджер проекту ФНООН «Залучення чоловіків до профілактики гендерного насильства»
Тел. +38 (044) 332 81 16|
Електронна адреса: gergun@unfpa.org
Інтернет-сторінка: http://www.unfpa.org.ua/

За більш детальною інформацією, будь ласка, звертайтесь за контактною адресою.


КОНКУРС СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ

Організатор: Благодійний Фонд "Аист" за підтримки Фонду ім. Стефана Баторія.

Мета: підвищення активності місцевих громад шляхом розвитку громадських ініціатив, направлених на вирішення важливих місцевих проблем в Автономній республіці Крим.

До участі запрошуються громадські та благодійні організації, ініціативні групи громадян.

Пріоритети конкурсу:

 • розвиток молодіжних ініціатив, дитячі та молодіжні програми;
 • сприяння вирішенню найбільш актуальних та конкретних соціальних проблем в спільнотах (допомога одиноким ветеранам, пенсіонерам та інвалідам), екологічних проблем (збір та вивіз побутового сміття сільських територій, лісових, водних об’єктів тощо);
 • захист прав соціально незахищених груп населення;
 • активне залучення та мотивація громадян, представників місцевого самоврядування для участі в волонтерських ініціативах з вирішення соціальних та культурних проблем місцевих громад (ремонт будинків культури, шкіл, амбулаторій тощо).

Кінцевий термін подання проектів: 15 липня 2008 року.

Сума гранту: від 1 000 до 3 000 грн.

Додаткова інформація: Максимальний термін впровадження проекту – 3 місяці.

Фінансування не надається проектам, що передбачають політичну чи комерційну діяльність.

Контактна інформація:
Еліна Мустаф’єва,
Президент БФ «Аист»
Вул. Українська 28, с. Українка, Сімферопольский р-н, АРК 97562
Тел. +38 (098) 246 19 59
Електронна адреса: bfaist@mail.ru, bfaist@rambler.ru

За більш детальною інформацією, будь ласка, звертайтесь за контактною адресою.

Вони працюють для Вас

ФОНД СХІДНА ЄВРОПА

Фонд Східна Європа - приватна неприбуткова організація, підтримка якої здійснюється Агентством США з міжнародного розвитку через Фонд Євразія та іншими донорами – урядами, фондами, корпораціями та приватними донорами. З січня 2008 року Фонд сприяє соціальному та економічному розвитку України, мобілізуючи ресурси, зміцнюючи громади та підтримуючи партнерство громади, влади та бізнесу.

Мета: надати можливість громадянам будувати своє майбутнє, мобілізуючи ресурси, посилюючи громади та підтримуючи співпрацю суспільства, влади та бізнесу.

Пріоритетні напрямки діяльності:

 • просування ідеї соціальної відповідальності бізнесу і створення необхідного ресурсу для вирішення місцевих соціально-економічних проблем;
 • підтримка співпраці громадянського суспільства, державних установ, органів місцевого самоврядування, бізнесу;
 • розвиток ініціатив, направлених на поліпшення співпраці між центральними і місцевими органами влади і гармонізацію їх співпраці;
 • сприяння інституційному розвитку громадських організацій для забезпечення участі громадян в ухваленні рішень і демократичному розвитку;
 • сприяння ефективному, прозорому і демократичному процесу ухвалення державних рішень.

Види фінансової підтримки:

 • грантова підтримка інноваційних проектів НУО через механізм «відкриті двері»;
 • цільові ініціативи/конкурси проектів.

Перевага надається: неприбутковим недержавним організаціям зі статусом юридичної особи.

Фінансування НЕ надається:

 • прибутковим, комерційним організаціям, політичним партіям, релігійним організаціям;
 • фізичним особам;
 • для виконання будівельних робіт, придбання нерухомості, підтримки загальної діяльності організації, створення фінансових фондів, організації і проведення розважальних заходів, здійснення санітарно-епідеміологічних і оздоровчо-профілактичних медичних заходів, проведення довгострокових наукових або технічних досліджень, участі в довгострокових програмах навчання і тренінгах за кордоном, здійснення діяльності релігійного і політичного характеру.

Кінцевий термін подання заявки: постійно діючий конкурс та спеціальні конкурси.

Розмір фінансової підтримки: не існує граничних обсягів грантової підтримки.

Контактна інформація:
вул. В. Васильківська. 55, 3 поверх, м. Київ 03680
Тел./факс: (044) 200 38 24/25/26/27
Електронна адреса: info@eef.org.ua
Інтернет-сторінка: http://www.eef.org.ua/

За більш детальною інформацією, будь ласка, звертайтесь за контактною адресою.

Як це працює

ЩО ВІДНОСИТЬСЯ ДО НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ?

Організація (установа, заклад) - організаційна структура, створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об’єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна. Особливості правового статусу окремих видів організацій, закладів, установ встановлюються законом

Ст. 85 Цивільного Кодексу України від 16.01.03 р. № 435-IV (далі — ЦКУ) встановлено, що до непідприємницьких товариств відносяться товариства, створювані з метою, що не передбачає одержання прибутку для її наступного розподілу між засновниками.

Тому для підтвердження статусу неприбутковості організації необхідно відповідним чином оформити статутні документи, в яких має знайти відображення, що господарська діяльність, здійснювана неприбутковою організацією, спрямована на досягнення економічних, соціальних або інших результатів, без цілі одержання прибутку. Існує особливий порядок розподілу доходів і майна неприбуткових організацій (пп. 7.11.8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР, далі — Закон № 334), а також розподілу активів у випадку їх ліквідації (пп. 7.11.11 Закону № 334).

Для того щоб неприбуткова організація мала можливість скористатися спеціальним порядком оподат­кування, необхідно, щоб органами податкової служби їй була привласнена ознака неприбуткової організації відповідно до «Порядку визначення структури ознаки неприбуткових установ (організацій)», затвердженого наказом ДПАУ від 03.07.00 № 355 (далі — Порядок № 355) і її внесли до реєстру неприбуткових організацій відповідно до «Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ», затвердженого наказом ДПАУ від 11.07.97 р. № 232 (далі — Реєстр № 232).

Включення до Реєстру № 232 неприбуткових організацій та установ і присвоєння відповідної ознаки неприбутковості відбувається при відповідності установчих документів вимогам п. 7.11 Закону № 334 і з урахуванням організаційно-правової форми здійснення некомерційної діяльності. Особливо важливо правильно оформити статутні документи неприбутковим організаціям, що належать до благодійних фондів, благодійних і громадських організацій, оскільки лише в цих організаціях на підставі пп. 7.11.1 Закону № 334 не підлягають оподаткуванню доходи від здійснення їхньої основної діяльності.

До Реєстру № 232 включаються ті неприбуткові організації та установи, які відповідно до п. 7.11 Закону № 334 звільняються від сплати податку на прибуток. Для внесення до Реєстру № 232 неприбуткова організація або установа мають подати (або надіслати рекомендованим листом) до податкового органу за місцем свого перебування реєстраційну заяву за формою 1-РН відповідно до додатка до Положення № 232 і копію статутних і установчих документів. Законом № 334 організаціям і установам (крім бюджетних) надане право самостійно приймати рішення, бути платником податку на прибуток на загальних підставах або бути включеними до Реєстру № 232 й одержувати податкові пільги.

Підпунктом 7.11.1 Закону № 334 установлений перелік неприбуткових установ (організацій) з визначенням організаційно-правових форм таких неприбуткових установ (організацій):

 • органи державної влади і місцевого самоврядування та створені ними організації, що утримуються за рахунок відповідних бюджетів. Ознака неприбуткової організації відповідно до Порядку № 355 (далі — ознака) — 0001-0004;
 • благодійні фонди, благодійні та громадські організації. Ознака — 0005-0008;
 • пенсійні фонди та кредитні спілки. Ознака — 0009-0010;
 • інші юридичні особи, діяльність яких не передбачає одержання прибутку. Ознака — 0011;
 • союзи, асоціації й інші об’єднання юридичних осіб, які утримуються тільки за рахунок внесків засновників і не ведуть господарської діяльності, за винятком одержання пасивних доходів. Ознака — 0012;
 • релігійні організації. Ознака — 0013;
 • НДІ та ВУЗи III - IV рівнів акредитації. Ознака — 0014;
 • житлово-будівельні кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. Ознака — 0015;
 • професійні спілки, їхні об’єднання та організації. Ознака — 0016.

Для визначення, які доходи відповідно до пп. 7.11.2

Закону № 334 звільняються від оподаткування, необхідно з’ясувати, що відноситься до основної діяльності неприбуткових організацій. Визначення терміна «основна діяльність» дане в абз. 3 пп. 7.11.13

Закону № 334. Неприбуткова організація може здійснювати діяльність, передбачену її Статутом. Тому статутні документи неприбуткової організації зобов’язані містити весь перелік таких видів діяльності (пп. 7.11.13).

ЦКУ не забороняє неприбутковим організаціям крім основної непідприємницької здійснювати і підприємницьку діяльність, якщо вона відповідає цілі, для якої вони були створені, і сприяє її досягненню (ст. 86 ЦКУ). А можливість здійснення такої підприємницької діяльності неприбутковими організаціями випливає з положень законів, що визначають правовий статус неприбуткових організацій.

Тому що статус неприбуткової організації мають організації, фінансування яких здійснюється за рахунок державного або місцевого бюджетів, громадські, благодійні або творчі спілки, які створені та діють відповідно до закону України від 16.06.92 р. № 2460- XII «Про об’єднання громадян», Закону України від 16.09.97 р. № 531/97-ВР «Про благодійництво та благодійні організації», Закону Украї­ни від 07.10.97 р. № 554/97-ВР «Про професійних творчих працівників і творчі спілки», то кожній конкретній неприбутковій організації необхідно найретельніше з’ясувати, які види непідприєм­ницької діяльності вона може пільгувати з оподат­кування (пп. 7.11.12 Закону № 334), а які обкладати подат­ком на прибуток (абз. 2 пп. 7.11.9 Закону № 334). Треба ще раз нагадати, що всі види діяльності неприбуткової організації (як неприбуткові, так і прибуткові) необхідно відображати в її Уставі.

 Новини від ТЦК

ГРОМАДСЬКІ МЕДІА: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ОХТИРЩИНИ

4 червня 2008 року в м. Охтирка Сумської області відбувся круглий стіл „Громадські медіа: перспективи та шляхи розвитку. Їх вплив на формування свідомості молодої людини”, організований Благодійним фондом «Творчий центр «Каунтерпарт» (м. Київ), Громадсько-молодіжним об’єднанням «Відкритий Світ» (с.Чернеччиина Охтирського р-ну) спільно з відділом у справах сім’ї, молоді та спорту та відділом освіти Охтирської районної державної адміністрації. Захід було здійснено в рамках проекту "Створення медіа центрів громад у сільській місцевості", що реалізується Творчим Центром "Каунтерпарт" у партнерстві з Центром Громадських Ініціатив (м. Перечин, Закарпатська обл.).

В зустрічі, що відбулася в приміщенні Охтирської центральної районної бібліотеки, взяли участь представники районних загальноосвітніх шкіл (вчителі, заступники директорів шкіл з виховної роботи, члени ради шкіл учнівського самоврядування), працівники бібліотечної системи, представники преси і телебачення, громадські активісти, які мають досвід інформаційної діяльності. Зустріч мала на меті вивчення та поширення позитивного досвіду громадської медійної діяльності на теренах Охтирщини. Захід відбувся в рамках проекту «Створення медіа центрів громад у сільській місцевості».

Під час зустрічі були обговорені наступні питання: яким чином за допомогою медійної діяльності можна досягти змін у житті молодих громадян; як зробити інформаційну діяльність ефективною, які медійні технології ми можемо використовувати для роботи з громадянами; як залучити громадських активістів і в першу чергу молодь до спільної діяльності по створенню інформаційних продуктів.

На початку зустрічі перед учасниками виступили представники Проекту «Створення медіа центрів громад у сільській місцевості»: директор Проекту Роман Шутов розповів про досвід громадських медіа в Україні і можливості медійної діяльності молодіжних НУО; координатор проекту в с. Чернеччина Оксана Лебець описала досягнення чернеччинської сільської молоді в медійній роботі, в співпраці з громадою та місцевою владою.

«Громадські медіа – термін новий для українського лексикону, але це явище дуже поширене у нашому суспільстві, і наша зустріч є цьому доказом, – сказав у своєму вітальному слові Роман Шутов. – Однією з задач, що ми ставимо перед проектом, - це поширення досвіду та підтримка діяльності громадських медіа по всій Україні. Налагодження співпраці між ними, обмін інформацією, об’єднання зусиль значно підвищить результативність і ефективність роботи, дозволить ставити більш масштабні цілі і досягати значних результатів».

Свої пропозиції щодо інформаційної роботи з молоддю презентувала голова Відділу зі справах сім’ї та молоді Охтирської РДА Віра Сітало. Про свій корисний медійний досвід розповідали шкільні активісти Охтирського району.

Громадські медійщики обмінювались контактами і вже обговорювали ідеї щодо спільної роботи: Малопавлівська та Рибальська школи планували співпрацю щодо розвитку шкільного радіо, Чернеччинський медіа центр закликав усіх приєднатись до реалізації інформаційної кампанії з протидії насилля серед молоді.

«Працюючи поодинці, ми не знали тих можливостей, які пред нами відкриває спільна робота, – говорить вчитель Малопавлівської ЗОШ Олександр Коляда. – Тепер ми знаємо про існування одне одного і бачимо, скільки ми можемо».

Всі учасники зустрічі були єдині в думці: спілкування, розпочате в Інтернет-центрі Охтирської бібліотеки, має продовжуватись надалі.


В РАМКАХ ПРОЕКТУ «СТВОРЕННЯ МЕДІА ЦЕНТРІВ ГРОМАД У СІЛЬСЬКІЙ МІСЕВОСТІ» ЗАВЕРШЕНО ТРЕНІНГОВИЙ ЕТАП

11-12 червня 2008 року в с. Чернеччина Охтирського району Сумської області було проведено тренінг «Механізми роботи з владою», який від знаменував завершення тренінгового етапу проекту.

Проект «Створення медіа центрів громад у сільській місцевості» реалізується Творчим центром ТЦК в партнерстві з БФ «Центр громадських ініціатив» (м. Перечин, Закарпатська обл.) за фінансової підтримки Європейського Союзу. В межах проекту в трьох сільських громадах (м. Перечин Закарпатської обл., м. Мена Чернігівської обл. та в Чернеччині Охтирського району на Сумщині) були створені медіа центри – ініціативні групи людей, що шляхом інформаційної діяльності сприяли налагодженню діалогу між місцевою владою та громадою, мобілізували місцевих мешканців на вирішення актуальних проблем, долучали їх до активної громадської роботи. Перед проектом стояло завдання надати громадським активістам (передусім молоді) знання і навички медійної роботи, і тому однією з пріоритетних складових проекту була тренінгова програма.

Тренінги розпочалися 2 листопада 2007 року тренінгом «Молодіжне лідерство» в Перечині і тривали 8 місяців. За цей період в кожній з громад було проведено по 9 дводенних тренінгів та одноденних майстер-класів, які відвідали близько 150 осіб. Громадські медійщики прослухали курси «Проведення інформаційних кампаній», «Комунікації та зв’язки з громадськістю», «Побудова команди», «Конфлікти в громаді та шляхи їх вирішення», «Механізми роботи з владою» та інші, вдосконалювали свою майстерність у фото- і відеозйомці та монтажу, створенні Інтернет-ресурсів, випуску друкованого видання та виготовлення візуальної продукції. Тренінги проводили досвідчені тренери Творчого Центру «Каунтерпарт», а також професійні медійщики з досвідом роботи на найвищому рівні.

Найкращий показник ефективності будь-якого навчання – це застосування знань на практиці. Громадські медійщики вже здатні проводити інформаційні кампанії гідного ґатунку; газети, що їх видають медіа центри, за якістю і актуальністю матеріалу складають конкуренцію місцевим ЗМІ, мають стабільну аудиторію та є вагомою складовою інформаційного простору громад.

Надалі в планах медіа центрів – подальше активне втілення в практику отриманих знань та розпочатих ініціатив. Їм в цьому постійно допомагатимуть експерти і тренери Творчого Центру «Каунтерпарт».

Використання викладених матеріалів в інших друкованих або електронних засобах інформації можливо лише з обов’язковим посиланням на джерело інформації: Електронний бюлетень «Ключ до фінансування від ТЦК» (Творчий Центр «ТЦК»).

При підготовці цього випуску «Ключа до фінансування від ТЦК» було використано інформацію з таких джерел:
www.unfpa.org.ua
www.civicua.org
http://www.dtkt.com.ua/


ВИ ВЖЕ ЗНАЙШЛИ ФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ?

До нього веде вчасна інформація та наполеглива праця.

Ви першими отримаєте інформацію про ресурси та можливості через “Ключ до фінансування від ТЦК”.

Якщо Ви ще не отримуєте бюлетень, оформити безкоштовну підписку можна надіславши на адресу office@ccc.kiev.ua запит, де необхідно вказати:

 • назву організації (якщо можливо);
 • контактну особу;
 • електронну адресу, на яку Ви бажаєте отримувати “Ключ до фінансування від ТЦК”.

Якщо Ви бажаєте відмовитись від отримання видання, будь ласка, надішліть лист-повідомлення.

Якщо Ви бажаєте змінити електронну адресу, на яку Вам надходить “Ключ до фінансування від ТЦК” – надішліть лист-повідомлення, де необхідно вказати:

 • назву організації;
 • нову електронну адресу (на яку Ви бажаєте отримувати бюлетень);
 • стару електронну адресу (на яку Ви раніше отримували бюлетень).

Якщо Ви бажаєте розмістити новини в “Ключі до фінансування від ТЦК”, надішліть інформацію, яку Ви бажаєте розмістити.

Якщо у Вас є побажання, або відгуки стосовно “Ключа до фінансування від ТЦК”, напишіть нам про це.

Якщо Ви отримали фінансування завдяки інформації розміщеній у “КДФ”, напишіть нам про це.

Контактна інформація:
Роман Шутов
Тел./факс: (044) 574 64 11
E-mail: shutov@ccc.kiev.ua з поміткою “ Key to funding”

Опубліковано на сайті: 2008-07-02

2017-11-01:
Обучение в Германии
в Германии можно получить бесплатно не только первое, но и второе высшее образование как на немецком, так и на английском языке
2017-11-01:
Программа ООН для волонтеров
Круглый год. Оплата расходов
2017-11-01:
Стажировка в Google
Каждое лето. Офисы Google по всему миру
2017-11-01:
Стажировки в компании Deloitte

Дедлайн: 31 декабря 2017

Deloitte Touche Tohmatsu Limited — международная сеть компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита. «Делойт» входит в «большую четвёрку» аудиторских компаний и является самой крупной профессиональной сетью по количеству сотрудников.

2016-07-21:
Где искать спонсоров и гранты?
подборка сайтов, которые следует мониторить постоянно
2016-07-05:
Програма малих грантів для ініціатив ВПО від Stabilization Support Services
Представництво канадської організації Stabilization Support Services в Україні розпочало виділення коштів для ініціатив ВПО