Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Гранти і конкурси

Конкурс на участь у тренінговій програмі для організацій громадянського суспільства (ОГС)


ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ НА УЧАСТЬ У ТРЕНІНГОВІЙ ПРОГРАМІ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (ОГС)

 

Благодійний Фонд «Творчий центр ТЦК» оголошує конкурсний відбір ОГС для участі у тренінговій програмі. Тренінги відбуватимуться в межах проекту «Розбудова спроможності місцевих організацій громадянського суспільства в Україні», що впроваджується ТЦК за фінансової підтримки Фонду Демократії Організації Об’єднаних Націй (UNDEF).

Метою проекту є підвищити роль українських НУО у сприянні прозорості діяльності органів влади шляхом:

·         посилення спроможності у сфері проведення громадського моніторингу, громадської експертизи діяльності та рішень влади, впровадження публічної політики;

·         підтримки діяльності «сторожових псів», спрямованої на здійснення громадської експертизи/моніторингу на місцевому рівні.

 

Складові проекту:

 

·         тренінгова програма для активістів місцевих ОГС з шести областей України;

·         грантова підтримка ініціатив місцевих ОГС щодо проведення громадського моніторингу та громадської експертизи діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

·         підготовка, видання та поширення Посібника з планування та проведення громадського моніторингу та громадської експертизи діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

·         проведення Конференції за участі представників місцевих ОГС, органів влади та дослідницьких центрів України з обміну досвідом проведення громадського моніторингу та громадської експертизи.

 

Головними цілями тренінгової програми є:

 

·         надати активістам організацій громадянського суспільства знання щодо проведення громадського моніторингу, громадської експертизи діяльності та рішень влади, впровадження публічної політики;

·         надати допомогу активістам ОГС у засвоєнні та використанні на практиці навичок та моделей ефективного проведення громадського моніторингу, громадської експертизи діяльності та рішень влади, впровадження публічної політики;

·         удосконалити практичні навички активістів ОГС щодо розв’язання конкретних ситуацій, що виникають в процесі здійснення громадського моніторингу, громадської експертизи діяльності та рішень влади, впровадження публічної політики;

·         підвищити рівень професіоналізму працівників ОГС.

 

Тренінгова програма включає проведення 18 триденних тренінгів в 6 відібраних областях України (по три тренінги в кожному зазначеному регіоні): Чернігівська, Чернівецька, Київська, Тернопільська, Закарпатська області, Автономна Республіка Крим та м. Севастополь.

 

 

Таким чином, для активістів організацій громадянського суспільства кожної з шести областей, буде проведено три тренінги з таких тем:

·         «Здійснення громадської експертизи діяльності органів влади» - у лютому 2010 року;

·         «Громадський моніторинг» - у березні 2010 року;

·         «Участь громадян у виробленні місцевої політики» - у квітні 2010 року.

 

Організатори забезпечують:

 

·         оплату проїзду слухачів за умови надання проїзних документів;

·         проживання та харчування слухачів тренінгової програми;

·         інформаційні матеріали для кожного учасника.

ОГС, відібрані до участі у конкурсній програмі будуть запрошені до участі у конкурсі місцевих ініціатив з проведення громадського моніторингу або громадської експертизи діяльності органів влади.

 

Хто може брати участь у конкурсному відборі?

 

·         ОГС має бути легалізована у встановленому порядку в одній із адміністративно-територіальних одиниць: Чернігівська, Чернівецька, Київська, Тернопільська, Закарпатська області, Автономна Республіка Крим та м. Севастополь;

·         ОГС повинна мати досвід проведення громадського моніторингу, громадської експертизи діяльності органів влади, впровадження місцевої політики або мати наміри здійснювати таку діяльність у найближчий період;

·         ОГС має бути спроможна забезпечити участь 3-х своїх представників у тренінговій програмі. У кожному з трьох тренінгів має брати участь новий учасник; учасники мають забезпечити поширення, отриманих під час участі в тренінговій програмі знань, серед всього активу організації.

 

Конкурсний відбір

 

Конкурсний відбір проводитиметься в два етапи. Перший етап передбачає технічну оцінку заявок ОГС та попередній відбір організацій до участі в тренінговій програмі.

Другий етап передбачає детальне вивчення та аналіз заявок.

Для участі у тренінговій програмі буде відібрано 120 організацій громадянського суспільства (по 20 організацій з кожної з шести областей).

 

Термін та порядок подання документів на конкурс:

 

Організація-претендент має надіслати заявку в офіс Творчого центру ТЦК до 17.00 20 січня 2010 року.

Заявка має бути надіслана електронною поштою на ім’я Анастасії Гернеги на адресу gernega@ccc.kiev.ua із зазначенням теми листа «Конкурсний відбір» або звичайною поштою на адресу Творчого центру ТЦК: пр-т Бажана 30, кв. 8, м. Київ, 02140.

Документи, що надійшли пізніше встановленого терміну, до уваги не братимуться та не розглядатимуться.

Про результати конкурсного відбору претенденти будуть повідомлені офіційним листом.

 

Сподіваємося на плідну співпрацю!

 

 

ЗАЯВКА

 

 

1.Повна назва ОГС, що подає заявку (відповідно до свідоцтва про реєстрацію):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

2. Прізвище та ім’я керівника ОГС:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

3. Контактна інформація ОГС, що подає заявку:

 

 

Прізвище та ім’я, посада контактної особи ОГС:

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Номер телефону із зазначенням коду: ____(______)________________________________________________________________

 

Номер мобільного телефону контактної особи (у разі наявності):___(_____)_________________________________________________________

 

Повна поштова адреса із зазначенням індексу: ______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Фактична адреса офісу ОГС: ______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Електронна адреса організації: _______________________________________________________________

 

 

4. Територіальний статус ОГС (будь ласка, оберіть лише один варіант відповіді):

 

[ ] Відділення всеукраїнської організації

[ ] Обласна

[ ] Районна

[ ] Міська (селищна, сільська)

 

 

5. Дата реєстрації ОГС: __________/___/_________

                                                  (ДД/ММ/РР)

 

 

6. Організаційно-правова форма легалізації ОГС (будь ласка, оберіть лише один варіант відповіді):

 

[ ] Громадська організація

[ ] Благодійна організація (благодійна організація, благодійний фонд, благодійна установа)

 

7. До якого типу організацій громадянського суспільства Ви б могли віднести Вашу організацію? (будь ласка, зазначте не більше трьох варіантів відповіді)

 

[ ] Організація сприяння розвитку бізнесу, підприємницької діяльності

[ ] Національно-культурне товариство

[ ] Організація сприяння розвитку культури, мистецтва

[ ] Організація представлення інтересів та захисту прав окремих категорій громадян

[ ] Організація дозвілля, аматорська спортивна організація, клуб за інтересами

[ ] Правозахисна організація

[ ] Екологічна організація

[ ] Аналітичний центр

[ ] Організація, що надає соціальні послуги

[ ] Організація сприяння розвитку територіальної громади, регіону (на зразок агенцій розвитку громад, фондів громад)

[ ] Організація, що діє в сфері охорони здоров’я

[ ] Організація, що надає благодійну допомогу

[ ] Молодіжна, студентська, дитяча організація

[ ] Жіноча організація

[ ] Інше (уточніть)_________________________________________

 

 

8. Поясніть, чому організація хоче взяти участь у тренінговій програмі (не більше 0,5 сторінки).

 

 

 

 

 

9. Опишіть досвід роботи вашої організації у сфері проведення громадського моніторингу, громадської експертизи діяльності органів влади, впровадження місцевої політики за останній рік (не більше 0,5 сторінки).

 

 

 

 

 

10. Якщо організація не має досвіду з представництва інтересів та захисту прав, то надайте інформацію про те чи планується започаткувати таку діяльність в найближчий рік. Поясніть чому організація планує займатися цією діяльністю (не більше 0,5 сторінки).

 

 

 

 

 

11. Чи має організація досвід участі у різного роду дорадчо-консультативних структурах при органах влади (наприклад: громадські ради, експертні комісії тощо). Якщо так, будь ласка, опишіть цей досвід.

 

 

12. Чи брали активісти Вашої організації участь у тренінгах протягом останніх трьох років? Якщо так, то зазначте перелік цих тренінгів за зазначеною схемою:

 

тема

тренінгу

дата

проведення

назва організації, що проводила тренінг

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

12. Назвіть 3-х кандидатів від організації, які візьмуть участь у тренінговій програмі. Додайте їх коротке резюме. При цьому використовуйте схему:

 

Назва тренінгу

Прізвище, імя, по батькові учасника

Посада учасника в організації

Короткий опис досвіду та кваліфікації учасника

Обґрунтування необхідності участі у тренінговій програмі

«Здійснення громадської експертизи діяльності органів влади», лютий 2010 р.

 

 

 

 

«Громадський моніторинг»,

березень 2010 р.

 

 

 

 

«Участь громадян у виробленні місцевої політики», квітень 2010 р.

 

 

 

 

 

 

13. Поясніть, яким чином організація застосовуватиме отримані її представниками під час навчання знання та навички (не більше 0,5 сторінки).

 

 

 

 

 

14. Опишіть, яким чином учасники тренінгової програми поширюватимуть отримані знання та навички серед інших членів, працівників організації (не більше 0,5 сторінки).

 

 

 

 

 

 

Дата заповнення__________________ Підпис керівника організації___________________

 

Опубліковано на сайті: 2009-12-30

2017-11-01:
Обучение в Германии
в Германии можно получить бесплатно не только первое, но и второе высшее образование как на немецком, так и на английском языке
2017-11-01:
Программа ООН для волонтеров
Круглый год. Оплата расходов
2017-11-01:
Стажировка в Google
Каждое лето. Офисы Google по всему миру
2017-11-01:
Стажировки в компании Deloitte

Дедлайн: 31 декабря 2017

Deloitte Touche Tohmatsu Limited — международная сеть компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита. «Делойт» входит в «большую четвёрку» аудиторских компаний и является самой крупной профессиональной сетью по количеству сотрудников.

2016-07-21:
Где искать спонсоров и гранты?
подборка сайтов, которые следует мониторить постоянно
2016-07-05:
Програма малих грантів для ініціатив ВПО від Stabilization Support Services
Представництво канадської організації Stabilization Support Services в Україні розпочало виділення коштів для ініціатив ВПО