Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Гранти і конкурси

Електронний бюлетень Офісу спільної підтримки для сприяння інтеграції України до європейського дослідницького простору


Автор: Ivan Kulchytskyy
22 Лютого 2010 Огляд фінансованих Європейською комісією проектів у сфері інноваційної підтримки України та коротка інформація про хаоди проекту «Офіс спільної підтримки (ОСП) для сприяння інтеграції України до європейського дослідницького простору (ЄДП)» У Бюлетені представлено коротку інформацію про чотири великі проекти  у сфері інноваційної підтримки в Україні. Метою цих проектів загальною вартістю 12 млн. євро є стимулювання науково-технічних досліджень в інноваційній сфері та підтримка їх впровадження на користь національного виробничого потенціалу та внутрішнього ринку. Проекти, розраховані на дворічний термін, виконуватимуться у тісній співпраці з науково-дослідницькою, інноваційною та підприємницькою спільнотами України. Серед цільових бенефіціарів проектів – Міністерство економіки, Державне агентство України з інвестицій та інновацій, Міністерство освіти та науки, Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, а також малі та середні підприємства.Перший проект – «Вдосконалення стратегій, політики та регуляторної бази в інноваційній сфері в Україні» - спрямований на приведення українського політичного середовища в інноваційній сфері на державному і регіональному рівні у відповідність до кращих прикладів європейського досвіду. Крім того, він також спрямований на покращення регуляторного і законодавчого середовища України у науково-технічній галузі, в тому числі, з питань захисту прав інтелектуальної власності та обміну закордонними та українськими експертами.Другий проект – «Розвиток систем фінансування та інфраструктури для підтримки інновацій в Україні» – спрямований на покращення умов фінансування науково-дослідницької та інноваційної сфери в Україні шляхом створення спеціалізованих фінансових інструментів – таких, як фонд венчурного капіталу, призначений для цільової підтримки інноваційних та технологічно-орієнтованих компаній, а також двох фондів гарантування кредитів, котрі будуть створені у формі пілотних проектів у двох регіонах країни. Головний фактор успіху полягатиме у тісній співпраці між фінансовими інституціями ЄС та України.Третій проект – «Підтримка заснованих на знаннях та інноваційних підприємств і передання технологій компаніям в Україні» – забезпечить практичну безпосередню підтримку та допомогу розвиткові компаній з метою забезпечення виходу інноваційного потенціалу України на контакт з реальними ринковими можливостями задля забезпечення підвищеного добробуту, створення нових робочих місць та сприяння сталому економічному розвитку. Проект сприятиме заснуванню інкубаторів для передання технологій, наукових центрів і технопарків, які підтримуватимуть інноваційний розвиток підприємництва. Він також безпосередньо співпрацюватиме з тими дослідниками та підприємцями, які готові взяти на себе ризики, пов’язані зі створенням нових дочірніх і початкових компаній та/чи спільних підприємств.Імовірно найважливішим з усіх проектів є четвертий – «Офіс спільної підтримки (ОСП) для сприяння інтеграції України до європейського дослідницького простору (ЄДП)»: він спрямований за створення сталої операційної структури, яка підвищить можливості Національного інформаційного центру з питань науково-технологічного (НТ) співробітництва між Україною та ЄС при Міністерстві освіти та науки (МОН). Для цього ОСП надаватиме підтримку науково-технічній дослідницькій та розробницькій спільноті в Україні, зокрема, академіям і приватним компаніям (в тому числі, інноваційним МСП), щодо подання більш конкурентоспроможних заяв до фінансованої ЄС РП7 стосовно науково-технічного розвитку з метою поглиблення участі України у зазначеній РП.

ЗАВАНТАЖИТИ  БЮЛЕТЕНЬ

Опубліковано на сайті: 2010-02-24

2017-11-01:
Обучение в Германии
в Германии можно получить бесплатно не только первое, но и второе высшее образование как на немецком, так и на английском языке
2017-11-01:
Программа ООН для волонтеров
Круглый год. Оплата расходов
2017-11-01:
Стажировка в Google
Каждое лето. Офисы Google по всему миру
2017-11-01:
Стажировки в компании Deloitte

Дедлайн: 31 декабря 2017

Deloitte Touche Tohmatsu Limited — международная сеть компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита. «Делойт» входит в «большую четвёрку» аудиторских компаний и является самой крупной профессиональной сетью по количеству сотрудников.

2016-07-21:
Где искать спонсоров и гранты?
подборка сайтов, которые следует мониторить постоянно
2016-07-05:
Програма малих грантів для ініціатив ВПО від Stabilization Support Services
Представництво канадської організації Stabilization Support Services в Україні розпочало виділення коштів для ініціатив ВПО