Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Гранти і конкурси

ЄС. Конкурси. ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. № 36, січень 2006р.


УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ У
НАУКОВИХ ПРОГРАМАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО CОЮЗУ

Тематичний напрям: 1.1.4  Аеронавтика та космос (Aeronautics and space)
Тематика та терміни конкурсу:
Публікація запиту Шифр конкурсу Тематичні напрями Кінцевий термін подання заявок Типи інструментів Обсяг фінансу-вання
17.12.02 FP6-2002-Aero-2 Заходи спеціального фінансування з аеронавтики 30.03.06  SSA ? 7 млн.

Шифр конкурсу Тематичні напрями
AEROFP6-2002-AERO-2 ЗАХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ З АЕРОНАВТИКИ
1.3.1.1 Покращення конкурентоспроможності
1.3.1.2 Зменшення впливу на довкілля шкідливих викидів та шуму
1.3.1.3 Покращення надійності та безпеки літаків
1.3.1.4 Покращення експлуатаційної надійності та безпеки систем повітряного транспорту

Довідкова інформація: http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6DetailsCallPage&call_id=8

НОВИНИ
1. Конкурс проектів українського молодіжного супутника
25 жовтня 2005р. Національне космічне агентство України (НКАУ) оголосило Положення про конкурс проектів українського молодіжного супутника, що будуть виконуватись у межах діючої Загальнодержавної космічної програми України (З(Н)КПУ) щороку. Метою конкурсу є відбір перспективних для реалізації проектів молодіжних творчих колективів, які сприятимуть залученню широкого загалу творчої молоді до участі в космічних дослідженнях, підвищенню престижу космічної діяльності, популяризації знань про космос. У конкурсі можуть брати участь молодіжні колективи вищих навчальних закладів, наукових та конструкторських організацій, підприємств, а також окремі студенти, аспіранти, молоді вчені та спеціалісти. Кількість молодих фахівців (віком до 35 років) у колективі, який пропонує проект, має складати щонайменше 75 %. Переможці конкурсу отримують право на повне чи часткове фінансування для реалізації своїх проектів, а також братимуть участь у проектуванні, виготовленні, випробуванні, запуску та експлуатації молодіжного супутника.
Основними напрямками проектів конкурсу є космічні наукові дослідження, ракетно-космічна техніка, наземний сегмент, міжнародна співпраця, освіта та популяризація знань про космос. У додатках до Положення міститься докладніша інформація про основні напрямки проектів конкурсу та форми запиту на виконання проекту.
Наразі в рамках З(Н)КПУ на 2003-2007 роки успішно виконується проект “Освіта-КА” з розробки українського молодіжного супутника, а також започатковано щорічний конкурс проектів молодіжних колективів і проведено два його етапи. За результатами конкурсного відбору визначено склад першого молодіжного супутника та попередній склад другого молодіжного супутника.
Адреса: http://www.nkau.gov.ua/nsau/newsnsau.nsf/NewsallR/32DA4154FEB6050AC22570AE00372C6F?OpenDocument&Lang=U
2. Україна та ЄС підписали Угоду про співпрацю щодо цивільної глобальної навігаційної супутникової системи
Україна та і ЄС у ході Дев’ятого самміту “Україна – ЄС”, що проходив у Києві 1 грудня 2005р., підписали Угоду про співпрацю щодо цивільної глобальної навігаційної супутникової системи. Підписання цієї Угоди створює передумови для особистої участі України в спільному підприємстві “Galileo”, залучення нашої країни до реалізації Першої космічної програми ЄС, що повинна була оприлюднена наприкінці 2005 року.
Угода може стати базою для подальших конкретних угод у цій галузі, наприклад щодо участі України в менеджменті проекту ГАЛІЛЕО, а також сприяти прийняттю Угоди про тісну співпрацю між Україною і Європейським космічним агентством. Угода буде корисна для отримання підтримки, у тому числі фінансової, створенню на території України центрів навчання і передачі технологій, що розвиваються в межах проекту. Зокрема, це стосується проектів, що будуть розроблятися в інтересах розвитку систем супутникової навігації в рамках наступної 7-й Рамкової програми ЄС з питань досліджень і програм Європейського космічного агентства.
Адреса: http://www.nkau.gov.ua/nsau/newsnsau.nsf/NewsallU /4070B76A2E42F1D2C22570CF003299BA?OpenDocument&Lang=U
3. Супутник “Коронас-Ф” виконав програму досліджень і припинив своє існування
 За інформацією прес-служби ДКБ “Південне” українсько-російський космічний апарат “Коронас-Ф” повністю виконав намічену програму досліджень Сонця і Сонячно-Земних зв’язків та припинив своє існування 7 грудня 2005 р. на 24624-му виткові польоту. Фактичний час його існування перевищив заданий у чотири рази. На період зниження апарату було прийнято рішення не виключати наукову апаратуру для використання унікальної можливості виміру характеристик атмосфери на “низьких” висотах 100-150 км, що дозволить у подальшому уточнити методики прогнозу часу існування, районів падіння супутників, космічних станцій.
Адреса: http://www.nkau.gov.ua/nsau/newsnsau.nsf/NewsallU /7CF2F9ED0CB13513C22570D0003A93F2?OpenDocument&Lang=U
4. Нова стратегія Еврокомісії на зменшення забруднення довкілля авіацією
Єврокомісія подала план щодо зменшення впливу повітряних перевезень на стан довкілля. В інформаційному повідомленні, оприлюдненому 27 вересня 2005р., Єврокомісія запропонувала включити експлуатантів повітряних суден до торгової системи ЄС щодо викидів парникових газів (ETS), до якої наразі належать близько 11500 промислових установок, тим самим створюючи постійний стимул для авіакомпаній мінімізувати викиди від авіатранспорту. Враховуючи той факт, що саме авіація є основним і швидко зростаючим забруднювачем довкілля, що вже призвело до зміни клімату, назріла потреба в нагальних заходах Європарламенту та у відповідних законах.
Адреса: http://europa.eu.int/comm/research/aeronautics/info/news/article_3100_en.html


Тематичний напрям: 1.1.5. Якість і безпека харчування (Thematic call in the area of 'Food quality and safety)
Тематика та терміни конкурсу:
Публікація запиту Шифр конкурсу Тематичні напрями Кінцевий термін подання  заявок Типи інстру-ментів Обсяг фінансу-вання
09.07.05 FP6-2005-FOOD-4-A “Тематичний захід щодо якості та безпеки харчування” 08.02.06  IP, NoE ? 83 млн.

Шифр конкурсу Тематичні напрямки Інструменти
FOOD FP6-2005-FOOD-4-A ТЕМАТИЧНИЙ ЗАХІД З ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ХАРЧУВАННЯ 
FOOD Якість та безпека харчування 
FOOD-1 Epidemiology of food-related diseases - Епідеміологія хвороб, спричинених продуктами харчування 
T5.4.2.1 Стан продуктів харчування і вимоги до них певних груп населення NoE
FOOD-2 Impact of food on health - Вплив продуктів харчування на здоров’я 
T5.4.3.1 Молоко та молочні продукти з оптимізованою біологічною активністю IP
FOOD-3 Traceability processes all along the production chain - Простежуваність усього ланцюжка виробництва продуктів харчування 
T5.4.4.1 Виникнення і розвиток небажаних мікроорганізмів у продуктах і ланцюжках виробництва та торгівлі продуктами харчування IP
T5.4.4.2 Новітні технології стеження за якістю продуктів харчування, включаючи контроль за виробництвом і практикою поводження з продуктами харчування в усьому ланцюжку IP
FOOD-4 Methods of analysis, detection and control - Методи аналізу, виявлення і контролю 
T5.4.5.1 Методи контролю за якістю і безпекою продуктів харчування NoE
FOOD-5 Safer and environmentally friendly production and healthier foodstuffs - Безпечніше та екологічно чистіше виробництво та здоровіші продукти харчування 
T5.4.6.1 Зменшення використання препаратів для захисту рослин від шкідників NoE
FOOD-7 Environmental health risks - Небезпека для здоров’я через стан довкілля 
T5.4.8.1 Вивчення причин алергії IP
FOOD-8 Total Food Chain - Загальний ланцюжок виробництва і доставки продуктів харчування 
T5.4.1.1 Покращення якості свинини і продуктів зі свинини для споживача IP
T5.4.1.2 Покращення безпеки виробництва і обробки яловичини та продуктів з яловичини для споживача  IP

Довідкова інформація: http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FoodDetailsCallPage&call_id=215
Примітка: Заявки на конкурс слід подавати лише в on-line режимі через систему EPSS.
Найчастіші питання щодо двоступеневої подачі заявок: 2-ступенева подача заявок і процедура їх оцінки, задіяні в 4-му конкурсі тематичного пріоритету 5: http://www.cordis.lu/fp6/faq_food_4a.htm

Тематика та терміни конкурсу:
Публікація запиту Шифр конкурсу Тематичні напрями Кінцевий термін подання заявок Типи інстру-ментів Обсяг фінансу-вання
09.07.05 FP6-2005-FOOD-4-C “Тематичний захід щодо якості та безпеки харчування” 08.02.06  SSA ? 8 млн.

Шифр конкурсу Тематичні напрями Інструменти
FOOD FP6-2005-FOOD-4-C ТЕМАТИЧНИЙ ЗАХІД З ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ХАРЧУВАННЯ 
FOOD Якість та безпека харчування 
FOOD-9 Заходи спеціального фінінсування 
FOOD-2005-T0 Досягнення цілей ЄДП - Сприяння участі МСП - Стимулювання міжнародної співпраці - Ініціативи на підтримку політичного розвитку - Зв’язок з новими державами-членами і асоційованими країнами-кандидатами - Поширення/використання результатів наукових досліджень - Сприяння “Стратегії ЄС щодо наук про життя та біотехнології” SSA

Довідкова інформація: http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FoodDetailsCallPage&call_id=217
Примітка: Заявки на конкурс слід подавати лише в on-line режимі через систему EPSS.
Найчастіші питання щодо двоступеневої подачі заявок: 2-ступенева подача заявок і процедура їх оцінки, задіяні у 4-му конкурсі тематичного пріоритету 5: http://www.cordis.lu/fp6/faq_food_4a.htm

НОВИНИ
1. Проект Робочої програми для п’ятого туру конкурсів
Наводиться проект Робочої програми для п’ятого туру конкурсів включно із спеціальним конкурсом щодо проблем пташиного грипу. Публікацію остаточної версії цих конкурсів було заплановано на 22 грудня 2005 р. з датою закриття 22 березня 2006 р. Робочі інструменти - CA, SSA і STREP.
Додаткова інформація про пташиний грип (російською мовою):
Пташиний грип (“епідемічний грип птахів”) і значущість зараження людей цим захворюванням: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/avian_influenza/ru/
Десять фактів, які слід знати про пандемічний грип: http://www.who.int/csr/disease/influenza/pandemic10things/ru/index.html
Належно приготовані свійська птиця та яйця не викликають ризику захворювання пташиним грипом для споживачів: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2005/pr66/ru/index.html
Докладніше: ftp://ftp.cordis.lu/pub/food/docs/workprogramme_ssp5.pdf
2. Майбутнє сільського господарства і харчових продуктів у Європі
Вже шерег років європейський споживач віддає перевагу здоровішій, поживнішій та смачнішій їжі, виробленій за методами, що не зашкоджують довкіллю. До того ж першочерговою вимогою є якість продуктів харчування та їх безпека. Розглядаються відповідні законодавчі ініціативи ЄС, а також різні аспекти концепції якості та безпеки залежно від уподобань і традицій споживачів, способів вирощування первинних продуктів та приготування продуктів харчування тощо, обов’язковість та необов’язковість дотримання різних аспектів якості, дотримання встановлених стандартів на якість довкілля, проблеми маркування якості.
 Адреса: http://europa.eu.int/comm/agriculture/foodqual/quali_en.htm
3. Поліпшення контролю якості харчування та харчових продуктів
Євросоюзом напрацьовано значний звід законів, покликаних слідкувати за безпекою продуктів харчування, здоров’я тварин та умов їх нормального існування, корму та іншої рослинної продукції, яких дотримуються всі країни ЄС, а також деякі інші держави, що експортують тварин, продукти тваринного та рослинного походження до країн ЄС. Розглядаються існуюча відповідна законодавча база ЄС, система контролю якості та безпека харчових продуктів, нові ініціативи, та з огляду на них, - значне поліпшення такого контролю через прийняття нових досконалих прозорих законів, широке залучення вчених, інших ефективних заходів.
Адреса: http://europa.eu.int/comm/agriculture/foodqual/control_en.htm
4. Система глобального моніторингу довкілля/контролю якості харчових продуктів для Європи (GEMS/Food Europe)
Система GEMS/Food Europe покликана накопичувати дані про забруднення продуктів харчування та рівень експозиції людини шкідливим чинникам з метою їх подальшої обробки, оцінки та надання отриманих результатів зацікавленим організаціям. Програма була розроблена для надання даних Всесвітній організації охорони здоров’я (ВОЗ) європейським регіоном. Вона працює в системі мереж разом з іншими регіональними системами моніторингу Єврокомісії. Головні цілі:
- сприяти контролю за вмістом хімічних речовин у продуктах харчування;
- збирати дані узгоджено;
- вдосконалювати знання про харчові раціони в усіх державах регіону, особливо в Балканських країнах та країнах колишнього СРСР.
Адреса: http://www.euro.who.int/eprise/main/WHO/Progs/FOS/Chemical/20020905_1


Тематичний напрям: 1.1.1. Науки про життя, геноміка та біотехнології для здоров’я (Life sciences, genomics and biotechnology for health)
Конкурси:
· Продовжується конкурс для незалежних експертів з моніторингу та оцінки проектних пропозицій Шостої Рамкової Програми РП6 (2002-2006). Кінцевий термін подання заявок – 31.12.2006. http://www.cordis.lu/experts/fp6_candidature.htm
Події:
· 27 січня 2006 р. у Брюсселі  (Бельгія)  відбувся міжнародний симпозіум з бета-клітинної терапії. Організує подію Центр JDRF бета-клітинної терапії за підтримки Європейської Комісії. На симпозіумі було розглянуто результати останніх розробок у галузі бета-клітинної регенерації для терапії діабету.
· 2-3 лютого 2006 р. у Копенгагені (Данія) відбудеться заключний семінар П’ятої Рамкової програми (РП5) з координації питань нейрорецепторного сприйняття. Цей проект завершується в лютому 2006 року. Проекти цієї програми надають можливість виявляти на ранніх стадіях та прогнозувати хворобу Альцгеймера.
· 14-16.06.2005р. у Греноблі (Франція) відбудеться Другий тур міжнародної конференції з нанобіотехнологій у Європі 'NanoBio-Europe 2006'.
http://icadc.cordis.lu/fep-cgi/srchidadb?CALLER=FP6_NEWS_LSH&QP_EN_QVD=EN_QVD%3E=date%27sysdate-6M%27;months&LIST_TYPE=tbl&USR_SORT=%7E%23NONE%23%7E
Новини:
· Сто технологічних результуючих пропозицій від ЄС, що фінансуються біотехнологічними проектами, зібрані в нову брошуру, опубліковану ЄС.
http://icadc.cordis.lu/fepgi/srchidadb?CALLER=FP6_NEWS_LSH&QP_EN_QVD=EN_QVD%3E=date%27sysdate-6M%27;months&LIST_TYPE=tbl&USR_SORT=%7E%23NONE%23%7E


Видавник:  Центр інтелектуальної власності і передачі технологій НАН Українивул. Володимирська, 54, м. Київ, 01601сайт: www.nas.gov.ua/ciptt/EUтел: 239-6759; 239-6502; e-mail: interpro@nas.gov.ua;


 

Опубліковано на сайті: 2006-02-09

2017-11-01:
Обучение в Германии
в Германии можно получить бесплатно не только первое, но и второе высшее образование как на немецком, так и на английском языке
2017-11-01:
Программа ООН для волонтеров
Круглый год. Оплата расходов
2017-11-01:
Стажировка в Google
Каждое лето. Офисы Google по всему миру
2017-11-01:
Стажировки в компании Deloitte

Дедлайн: 31 декабря 2017

Deloitte Touche Tohmatsu Limited — международная сеть компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита. «Делойт» входит в «большую четвёрку» аудиторских компаний и является самой крупной профессиональной сетью по количеству сотрудников.

2016-07-21:
Где искать спонсоров и гранты?
подборка сайтов, которые следует мониторить постоянно
2016-07-05:
Програма малих грантів для ініціатив ВПО від Stabilization Support Services
Представництво канадської організації Stabilization Support Services в Україні розпочало виділення коштів для ініціатив ВПО