Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Гранти і конкурси

ЕС. Конкурс з досліджень та розвитку. НФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ № 129


Національний інформаційний центр
зі співробітництва з ЄС
у сфері науки і технологій

Європейською Комісією оголошено
новий конкурс з участі «третіх країн» у Шостій рамковій програмі ЄС з досліджень та розвитку

15 лютого 2006 року Європейською Комісією оголошено новий конкурс з участі «третіх країн» у Шостій рамковій програмі ЄС з досліджень та розвитку.

Це специфічний конкурс ЄК, який має на меті сприяння участі партнерів з третіх країн у проектах, по яким контракти з ЄС вже підписані чи знаходяться у стадії обговорення. Пропозиції щодо розширення кількості учасників за рахунок нових партнерів з третіх країн повинні надаватись координатором проекту (по якому контракт з ЄС вже підписаний чи знаходиться у стадії обговорення) від імені всього консорціуму, разом з новими партнерами з третіх країн. Щодо контрактів, які вже підписані, то на момент закриття конкурсу термін дії контракту повинен складати не менш ніж 18 місяців. Щодо контрактів, які знаходяться у стадії обговорення, то рішення ЄК щодо фінансування буде залежати від позитивного висновку ЄК по контракту. Фінансування буде надаватись партнерам з третіх країн та координатору проекту, причому координатору проекту будуть покриті витрати на управління. Фінансування витрат на управління партнерів з третіх країн та координатора проекту становитиме до 7% внеску ЄК до бюджету проекту. Конкурси відкриті за такими пріоритетами Шостої рамкової програми ЄС з досліджень та розвитку: № 1 «Науки про життя, геномика та біотехнології задля здоров’я», № 3 «Нанотехнології та нанонауки, наукомісткі функціональні матеріали, нові виробничі процеси та прилади», № 4 «Аеронавтика та космос», № 5 «Якість та безпека продуктів харчування», № 6 «Сталий розвиток, глобальні зміни та екосистеми», № 7 «Громадяни й урядування в суспільстві, що ґрунтується на знаннях».  
Переліки проектів, до яких можуть приєднатись партнери з третіх країн, представлені на веб-сторінці CORDIS, проте вони не є остаточними і можуть бути неповними. ЄК не несе відповідальності за повноту та достовірність цієї інформації. 

Детальна інформація:
http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6HomePage

Пріоритет № 1 «Науки про життя, геномика та біотехнології задля здоров’я»
Ідентифікатор: FP6-2006-TTC-TU-Priority-1
Дата публікації: 15 лютого 2006 року
Кінцевий термін: 16 травня 2006 року о 17-00 за часом у Брюсселі
Бюджет: 3 млн. євро
Сфери діяльності та інструменти: http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6CallThematicAreasPage&CALL_ID=274
Обмеження щодо участі: можуть приймати участь тільки партнери з третіх країн, разом з координатором проекту, по якому контракт з ЄС вже підписаний чи знаходиться у стадії обговорення
Цільова програма: Інтеграція та зміцнення засад ЄНП
Сфера діяльності: Науки про життя, геномика та біотехнології задля здоров’я
Запис у Офіційному журналі: C038 від 15.02.2006 року
Сторінка конкурсу на CORDIS: http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.LifeSciHealthDetailsCallPage&call_id=274
Список проектів, до яких можна приєднатись у якості партнера: ftp://ftp.cordis.lu/pub/lifescihealth/docs/tp1_projects_open_for_inco_topup_call3.pdf

Пріоритет № 3 «Нанотехнології та нанонауки, наукомісткі функціональні матеріали, нові виробничі процеси та прилади»
Ідентифікатор: FP6-2006-TTC-TU-Priority-3
Дата публікації: 15 лютого 2006 року
Кінцевий термін: 16 травня 2006 року о 17-00 за часом у Брюсселі
Бюджет: 3,6 млн. євро
Сфери діяльності та інструменти: http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6CallThematicAreasPage&CALL_ID=275
Обмеження щодо участі: можуть приймати участь тільки партнери з третіх країн, разом з координатором проекту, по якому контракт з ЄС вже підписаний чи знаходиться у стадії обговорення
Цільова програма: Інтеграція та зміцнення засад ЄНП
Сфера діяльності: Нанотехнології та нанонауки, наукомісткі функціональні матеріали, нові виробничі процеси та прилади
Запис у Офіційному журналі: C038 від 15.02.2006 року
Сторінка конкурсу на CORDIS: http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.NMPDetailsCallPage&call_id=275
Список проектів, до яких можна приєднатись у якості партнера: http://cordis.europa.eu.int/nmp/funded-proj-1.htm

Ідентифікатор: FP6-2006-TTC-TU-Priority-4
Дата публікації: 15 лютого 2006 року
Кінцевий термін: 16 травня 2006 року о 17-00 за часом у Брюсселі
Бюджет: 1,9 млн. євро
Сфери діяльності та інструменти: http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6CallThematicAreasPage&CALL_ID=276
Обмеження щодо участі: можуть приймати участь тільки партнери з третіх країн, разом з координатором проекту, по якому контракт з ЄС вже підписаний чи знаходиться у стадії обговорення
Цільова програма: Інтеграція та зміцнення засад ЄНП
Сфера діяльності: Аеронавтика та космос
Запис у Офіційному журналі: C038 від 15.02.2006 року
Сторінка конкурсу на CORDIS: http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6DetailsCallPage&call_id=276
Список проектів, до яких можна приєднатись у якості партнера: знаходиться на відповідність веб-сторінці даного пріоритету

Пріоритет № 5 «Якість та безпека продуктів харчування»
Ідентифікатор: FP6-2006-TTC-TU-Priority-5
Дата публікації: 15 лютого 2006 року
Кінцевий термін: 16 травня 2006 року о 17-00 за часом у Брюсселі
Бюджет: 2,5 млн. євро
Сфери діяльності та інструменти: http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6CallThematicAreasPage&CALL_ID=277
Обмеження щодо участі: можуть приймати участь тільки партнери з третіх країн, разом з координатором проекту, по якому контракт з ЄС вже підписаний чи знаходиться у стадії обговорення
Цільова програма: Інтеграція та зміцнення засад ЄНП
Сфера діяльності: Якість та безпека продуктів харчування
Запис у Офіційному журналі: C038 від 15.02.2006 року
Сторінка конкурсу на CORDIS: http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FoodDetailsCallPage&call_id=277
Список проектів, до яких можна приєднатись у якості партнера: ftp://ftp.cordis.lu/pub/fp6/docs/calls/food/e_priority_5_projects_en.pdf

Пріоритет № 6 «Сталий розвиток, глобальні зміни та екосистеми»
Ідентифікатор: FP6-2006-TTC-TU-Priority-6-1
Дата публікації: 15 лютого 2006 року
Кінцевий термін: 16 травня 2006 року о 17-00 за часом у Брюсселі
Бюджет: 3,2 млн. євро
Сфери діяльності та інструменти: http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6CallThematicAreasPage&CALL_ID=278
Обмеження щодо участі: можуть приймати участь тільки партнери з третіх країн, разом з координатором проекту, по якому контракт з ЄС вже підписаний чи знаходиться у стадії обговорення
Цільова програма: Інтеграція та зміцнення засад ЄНП
Сфера діяльності: Сталий розвиток, глобальні зміни та екосистеми
Запис у Офіційному журналі: C038 від 15.02.2006 року
Сторінка конкурсу на CORDIS: http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6DetailsCallPage&call_id=278
Список проектів, до яких можна приєднатись у якості партнера: ftp://ftp.cordis.lu/pub/fp6/docs/calls/sustdev/energy/f1b_priority_6-1_projects_en.pdf

Пріоритет № 6 «Сталий розвиток, глобальні зміни та екосистеми»
Ідентифікатор: FP6-2006-TTC-TU-Priority-6-2
Дата публікації: 15 лютого 2006 року
Кінцевий термін: 16 травня 2006 року о 17-00 за часом у Брюсселі
Бюджет: 1,1 млн. євро
Сфери діяльності та інструменти: http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6CallThematicAreasPage&CALL_ID=279
Обмеження щодо участі: можуть приймати участь тільки партнери з третіх країн, разом з координатором проекту, по якому контракт з ЄС вже підписаний чи знаходиться у стадії обговорення
Цільова програма: Інтеграція та зміцнення засад ЄНП
Сфера діяльності: Сталий розвиток, глобальні зміни та екосистеми
Запис у Офіційному журналі: C038 від 15.02.2006 року
Сторінка конкурсу на CORDIS: http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6DetailsCallPage&call_id=279
Список проектів, до яких можна приєднатись у якості партнера: ftp://ftp.cordis.lu/pub/fp6/docs/calls/sustdev/transport/f2_priority_6-2_projects_en.pdf

Пріоритет № 6 «Сталий розвиток, глобальні зміни та екосистеми»
Ідентифікатор: FP6-2006-TTC-TU-Priority-6-3
Дата публікації: 15 лютого 2006 року
Кінцевий термін: 16 травня 2006 року о 17-00 за часом у Брюсселі
Бюджет: 3,7 млн. євро
Сфери діяльності та інструменти: http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6CallThematicAreasPage&CALL_ID=280
Обмеження щодо участі: можуть приймати участь тільки партнери з третіх країн, разом з координатором проекту, по якому контракт з ЄС вже підписаний чи знаходиться у стадії обговорення
Цільова програма: Інтеграція та зміцнення засад ЄНП
Сфера діяльності: Сталий розвиток, глобальні зміни та екосистеми
Запис у Офіційному журналі: C038 від 15.02.2006 року
Сторінка конкурсу на CORDIS: http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6DetailsCallPage&call_id=280
Список проектів, до яких можна приєднатись у якості партнера: ftp://ftp.cordis.lu/pub/sustdev/docs/environment/ttc-tu_priority63_listofprojects_20060215.pdf


Пріоритет № 7 «Громадяни й урядування в суспільстві, що ґрунтується на знаннях»
Ідентифікатор: FP6-2006-TTC-TU-Priority-7
Дата публікації: 15 лютого 2006 року
Кінцевий термін: 16 травня 2006 року о 17-00 за часом у Брюсселі
Бюджет: 1 млн. євро
Сфери діяльності та інструменти: http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6CallThematicAreasPage&CALL_ID=281
Обмеження щодо участі: можуть приймати участь тільки партнери з третіх країн, разом з координатором проекту, по якому контракт з ЄС вже підписаний чи знаходиться у стадії обговорення
Цільова програма: Інтеграція та зміцнення засад ЄНП
Сфера діяльності: Громадяни й урядування в суспільстві, що ґрунтується на знаннях
Запис у Офіційному журналі: C038 від 15.02.2006 року
Сторінка конкурсу на CORDIS: http://fp6.cordis.lu/index.cfm?fuseaction=UserSite.CitizensDetailsCallPage&call_id=281
Список проектів, до яких можна приєднатись у якості партнера: знаходиться на відповідність веб-сторінці даного пріоритету


Національний інформаційний центр  зі співробітництва з ЄС у сфері науки і технологій  при Київському державному центрі науково-технічної та економічної інформації
Адреса:  кімн. 801, вул. Горького 180, Київ, 03680; тел/факс:(044) 529 0332; E-mail:post@fp6-nip.kiev.ua; Веб: http://www.fp6-nip.kiev.ua/

Опубліковано на сайті: 2006-02-17

2017-11-01:
Обучение в Германии
в Германии можно получить бесплатно не только первое, но и второе высшее образование как на немецком, так и на английском языке
2017-11-01:
Программа ООН для волонтеров
Круглый год. Оплата расходов
2017-11-01:
Стажировка в Google
Каждое лето. Офисы Google по всему миру
2017-11-01:
Стажировки в компании Deloitte

Дедлайн: 31 декабря 2017

Deloitte Touche Tohmatsu Limited — международная сеть компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита. «Делойт» входит в «большую четвёрку» аудиторских компаний и является самой крупной профессиональной сетью по количеству сотрудников.

2016-07-21:
Где искать спонсоров и гранты?
подборка сайтов, которые следует мониторить постоянно
2016-07-05:
Програма малих грантів для ініціатив ВПО від Stabilization Support Services
Представництво канадської організації Stabilization Support Services в Україні розпочало виділення коштів для ініціатив ВПО