Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Гранти і конкурси

ЄС. ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ №40 травень 2006р.


УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ   У НАУКОВИХ ПРОГРАМАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО CОЮЗУ

Новини щодо конкурсів Євросоюзу, адреси тематичних та регіональних консультаційних пунктів, інформаційні бюлетені №1-39, пошук партнерів – на сайті www.nas.gov.ua/ciptt/EU

 

Горизонтальний напрям II. Структурування Європейського дослідницького простору. 2.1. Дослідження та інновації (Structuring of the European research area: Research and Innovation)

 

Тематика та терміни конкурсу:

Публікація запиту

Шифр конкурсу

Тематичні напрями

Кінцевий термін подачі заявок

Типи інстру-ментів

Обсяг фінансу-вання

28.03.06

FP6-2006-INNOV-10-Strand-2

Дослідження та інновації

26.06.06

SSA

? 4.5 млн.

Додаткова інформація

http://fp6.cordis.europa.eu.int/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6CallThematicAreasPage&CALL_ID=283

 

Шифр

Тематичні напрями

INNOVATION

Дослідження та інновації

INNOVATION - 2

Заохочення міжрегіональної співпраці

INNOVATION-2006-1.2.2.3-S2

Інноваційна політика і бенчмаркінг для підтримки PRO INNO Europe: INNO-Policy Watch

 

Тематика та терміни конкурсу:

Публікація запиту

Шифр конкурсу

Тематичні напрями

Кінцевий термін подачі заявок

Типи інстру-ментів

Обсяг фінансу-вання

28.03.06

FP6-2006-INNOV-10-Strand-3

Дослідження та інновації

26.06.06

SSA

? 75 тис.

Додаткова інформація

http://cordis.europa.eu/fp6/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6CallThematicAreasPage&CALL_ID=284

 

Шифр

Тематичні напрями

INNOVATION

Дослідження та інновації

INNOVATION - 3

Заохочення міжрегіональної співпраці

INNOVATION-2006-1.2.2.3-S3

Інноваційна політика і бенчмаркінг для підтримки PRO INNO Europe: INNO-Views

 

 

Європейська структура для координації досліджень COST

COST – це один з найбільш тривалих інструментів, що підтримують співробітництво між ученими і дослідниками Європи. На сьогодні організація налічує 34 постійні члени (Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Великобританія, Сербія і Чорногорія, Македонія) та 1 асоційований член - Ізраїль. Європейська міжурядова організація зі співробітництва у сфері науки та технологічних досліджень була заснована за підтримки Європейського Співтовариства у 1971 році 19 країнами, які підписали відповідну Резолюцію. Основна мета COST - забезпечення утримання Європою сильної позиції у сфері науки та технологій. COST координує діяльність у сфері досліджень, які базуються на національному фінансуванні, на європейському рівні. Навіть в умовах зростаючих обсягів ЄСівських дослідницьких рамкових програм COST продовжує відігравати значну роль у розвитку наукового та технологічного співробітництва в Європі, виконуючи функцію однієї з колон, на яких базується Європейський дослідницький простір.

Програма COST збирає дослідницькі групи в різних країнах, які працюють над розробкою певних тем. Ця програма фінансує організацію мережі національно фінансованих дій з підтримки зустрічей, конференцій, коротких наукових обмінів та інформаційних заходів. COST не фінансує дослідження безпосередньо. Сьогодні нею підтримуються більше ніж 200 заходів. Щороку затверджується приблизно 50 нових програм. Оцінка пропозиції включає 2 етапи. Попередня оцінка повинна забезпечити короткий огляд проекту і його значення, наслідки, вплив. У наслідок попереднього відбору залишаються приблизно 75% кандидатів, які будуть запрошені представити проект повністю. Перша дата попереднього оцінювання - 31 травня 2006. Повні проекти будуть запрошені до 30 червня 2006 для подачі до 15 вересня 2006. Наступна дата зборів, як очікується, буде 30 березня 2007.

З 1 червня 2006 буде діяти нова галузева структура fileadmin/cost_documents/news/a_new_era_in_COST.pdf:

1.                   Біомедицина і молекулярна біологія.

2.                   Харчування і сільське господарство.

3.                   Ліси, лісові продукти, лісництво.

4.                   Матеріалознавсто, фізика, нанонауки.

5.                   Хімія, молекулярні науки і технології.

6.                   Науки про Землю і менеджмент довкілля.

7.                   Інформаційні і комунікаційні технології.

8.                   Транспорт і розвиток міста.

9.                   Індивідуальність, суспільство, культура і здоров’я.

COST – це європейська структура, яка використовує «зворотній» підхід для координації досліджень. У її основу покладено Меморандум взаєморозуміння (MoU), підписаний на рівні урядів країн-членів COST, які бажають брати участь у виконанні проекту «COST Action». У відповідності до цього проекту будь-яка країна може ініціювати виконання робіт у рамках COST, причому тематика проектів визначається національними пріоритетами.

Меморандум взаєморозуміння (MoU) складається з двох частин:

·                     Основна частина меморандума містить, на додаток до номера та назви, договір між виконавцями про виконання проекту згідно з умовами зазначеного документа (тут і далі «правила й процедура»), а також конкретну інформацію та умови щодо даного проекту:

o                    Основна мета проекту.

o                    Загальна вартість робіт, визначена при плануванні проекту.

o                    Мінімальна кількість сторін, необхідних для виконання проекту.

o                    Строки виконанн проект.у

o                    Інші важливі умови.

·                     Технічні додатки включають опис цілей, очікувані результати (в тому числі оцінку витрат та календарний план) і опис робіт, які виконуватимуться.

COST працює під керівництвом Комітету старших уповноважених (Committee of Senior Officials),  який затверджує Меморандум взаєморозуміння за новим проектом COST до того, як його передадуть виконавцям на підпис. Меморандум взаєморозуміння набуває чинності після підписання щонайменше 5 країнами (після підписання урядом якої-небудь країни-члена COST, а також Єврокомісії). Керівництво і координацію проектів здійснює Комітет менеджерів, який складається з представників країн-учасниць (по 2 з кожної країни), що забезпечують координацію робіт на національному рівні, й не більше. ніж по одному представнику з будь-якої організації з країн - не членів COST, які мають дозвіл на участьу проекті. Дальнішу інформацію з цього питання містить документ під назвою «Правила й процедури для виконання проектів COST» (Rules and Procedures for Implementing COST Actions.)

Хто може брати участь у виконанні робіт за програмами COST?

Міжнародні організації та дослідницькі інституції з країн -  не членів COST (до яких належить і Україна) можуть брати участь у проектах за певних умов. Головним критерієм для приєднання до досліджень представників з країн - не членів COST є взаємна вигода сторін учасників проекту.

Гнучка структура та демократичні засади діяльності COST дозволяють брати участь науково-дослідницьким організаціям з країн, які не є членами COST, в дослідженнях. Зазначені дослідження фінансуються виключно за рахунок тих країн, які беруть у них участь, а країн щонайменше повинно бути п’ять. Дослідження здійснюються шляхом підписання Меморандуму про взаєморозуміння тими країнами-членами COST, які беруть участь у цих дослідженнях. Рішення щодо участі науково-дослідних організацій з країн, які не є членами COST, приймається у кожному окремому випадку. Українські вчені та наукові установи беруть активну участь у науково-дослідних проектах організації COST - на 2006р. уже 14 українських науково-дослідних установ беруть участь у 12 проектах COST, серед них: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" та ряд інших. При цьому вже найближчим часом загальна кількість українських учасників може зрости до 20. За інформацією Секретаріату COST, європейські учасники дуже позитивно відгукуються про своїх українських партнерів, які беруть участь у цих проектах, відзначаючи їх високу кваліфікацію та вагомий і якісний внесок до спільних досліджень. Процедура набуття країною-кандидатом членства у COST виглядає наступним чином. Процедура набуття країною-кандидатом членства у COST виглядає наступним чином.

Міністр освіти і науки країни-кандидата має звернутися з відповідним листом до Президента Комітету Високих Представників COST (Senior Officials Committee) на адресу Франческо Фсді (Francesko Fedi):

COST Committee of Senior Officials

President Prof. Francesco FEDI

c/o General Secretariat of (he Council of the EU)

COST Secretariat                                                                               .         |

rue de la Loi, 175

1048 Brussels

Після розсилки Секретаріатом COST' засвідчених копій цього листа країнам-членам, формальне рішення про приєднання України до організації може бути прийняте на одному із чергових засідань Комітету Високих Представників (старших посадових осіб), найближче засідання якого заплановане в Брюсселі орієнтовно 29 червня 2006р. Звернення розглядається на засіданні Комітету, на яке запрошується представник країни-кандидата. В ході розгляду питання про членство, представник країни-кандидата має провести презентацію науково-технологічного потенціалу країни, з особливим наголосом на тих напрямах наукових досліджень, де країна-кандидат має успіхи у порівнянні з іншими країнами. При здійсненні презентації необхідно приділити увагу і загальній формації про географічне розташування, населення, культурний і освітній рівень країни-кандидата. При проведенні засідань та здійсненні кореспонденції у COST використовуються три офіційні мови: англійська, французька і німецька.

У разі подання Україною заявки на членство у COST та після її позитивного розгляду Комітетом Високих Представників, Україна повинна призначити Національного Координатора по співпраці з COST та забезпечити його участь у засіданнях Комітету та інших органів COST. Країни-члени COST сплачують членства внески раз на період часу у 3-4 роки, для формування фонду, який створюється для покриття адміністративних та інших витрат COST. Членські внески країни-члена COST розраховуються у відсотку від обсягу ВВП за останній звітний період.

Сьогоднішній рівень співпраці українських вчених в рамках проектів COST дає всі підстави Україні розраховувати на швидке і безперешкодне прийняття до цієї загальноєвропейської міжурядової організації.

Як і кому подавати пропозиції для нового конкурсу-проекту в рамках COST (на прикладі сфери транспорту)?

Будь-хто з тих, що виконують дослідження в галузі транспорту в країнах-членах COST, може пропонувати нові роботи.

Пропозиція має містити:

·                     Обґрунтування.

·                     Цілі та очікувані результати.

·                     Наукову програму.

·                     Опис організації та календарний план.

·                     Економічне обґрунтування.

Пропозиція, структура якої відповідає цим вимогам, є проектом Технічного додатку до Меморандуму взаєморозуміння й відповідно становить основу для обговорення.

Повнішу інформацію про підготовку Технічного додатку містить документ під назвою «Керівництво для складання проекту технічного додатку, який описує пропозицію в рамках COST» (Guidelines for drafting the Technical Annex describing a COST Action). Документ придатний для завантаження.

Підготовлену пропозицію слід надіслати національному представнику в Технічний комітет з транспорту COST (the national delegate to the COST Technical Committee on Transport) разом зі списком експертів з країн-членів COST, які підтримують пропозицію (не менше 5 країн мають готувати пропозицію). Пропозиція має містити проект плану поширення (впровадження) результатів. Уповноважений представник країни готує пропозицію на розгляд щорічного засідання з розгляду пропозицій.

За якими критеріями здійснюється оцінка та відбір пропозицій?

На першому етапі представник країни, яка подає пропозицію, оцінює його зміст на відповідність національним інтересам. Прийнятим до дальшого розгляду вважається проект, що здобув позитивну оцінку експертів з 5 країн-членів COST, які мають необхідні ресурси для його виконання.  Далі національний представник надсилає пропозицію до Транспортного Секретаріату COST , який передає її на засіданні Технічного комітету COST з транспорту для оцінки представникам країн.

Представники різних країн далі проводять свою власну оцінку пропозиції за критеріями, що наводяться нижче (остаточне рішення щодо пропозиції виноситься на щорічній зустрічі з відбору пропозицій):

·                     Цілі мають бути зрозумілими, досяжними та піддаватися перевірці.

·                     Обізнаність у сучасному стані проблеми.

·                     Можливість отримання нових даних.

·                     Технічна програма.

·                     Оцінка ризику.

·                     Оцінка здійсненності.

·                     Розміри, тип і структура мережі виконавців.

·                     Людські та фінансові ресурси.

·                     Очікувані результати.

·                     План впровадження результатів.

Чи існують обмеження щодо термінів подання пропозицій?  З 2002 року запроваджено нову систему, згідно з якою пропозиції можуть подаватися в будь-який час.

 

РП6 – ДОКУМЕНТИ ТА КОНСУЛЬТАЦІЇ

Нова інтерактивна служба допомоги пропонує персональний доступ для користувачів CORDISу cordis-helpdesk@cec.eu.int

Новий інтерфейс служби допомоги надасть можливість користувачам знайти відповідь на широке коло питань, що часто задають, підвищить рівень запитів для служби допомоги і продовжить еволюційність їх запитів через Інтернет. Нова особливість буде вільна для зареєстрованих споживачів і підвищуватиме ефективність сервісної служби користувач - CORDIS, пропонуючи швидкий доступ до потрібної інформації для споживачів з різними вимогами.

Завантажити оглядовий посібник інтерактивної служби допомоги

Якщо Ви забули деталі вашої реєстрації, будь-ласка, скористайтеся службою Нагадування пароля CORDISу.

Роль і задачі.

Роль служби допомоги CORDISу - підтримувати центральну контактну службу для всіх споживачів CORDISу, забезпечуючи допомогу при використанні продукції і послуг CORDISу в усіх пов'язаних питаннях. Ви можете отримати скористатися технічною допомогою і загальною інформацією щодо всіх аспектів надання послуг. Служба допомоги є також присутньою в головних подіях, пов'язаних з дослідженнями та розвитком (R&D) у всій Європі, де наші споживачі мають нагоду зустріти нас, відслідковуючи демонстраційні матеріали CORDISу і вивчаючи найпізніші розробки в сервісній службі.

Нашими головними задачами є:

·                     Вирішення проблеми в межах прийнятного інтервалу часу.

·                     Безперервне поліпшення сервісної служби через зворотний зв'язок з користувачем.

Комплектація штату

Служба допомоги CORDISу укомплектована багатомовною командою експертів CORDISу, які можуть контактувати з понеділка по п'ятницю, з 08.00 до 18.00 за центрально - європейським часом.

Де  нас можна зустріти

Ласкаво просимо відвідати CORDIS, команда CORDISу бере участь у різних заходах по всій Європі.

Подія

Тип

Місто

Дати

Третій центрально - європейський конгрес з продовольства (CEFood 2006)

Конференція
Виставка

Софія
Болгарія

22-24 травня 2006

Друга європейська дослідницько-інноваційна виставка 2006

Виставка

Париж
Франція

8-11 червня 2006

Якщо ви організовуєте захід, до якого Ви б хотіли долучити CORDIS та/або зробити презентацію, будь-ласка, зверніться до служби допомоги.

 

 

НОВИНИ

 

Лондон (Великобританія) 14 червня 2006р.: міжнародний семінар для промисловості і практики: патенти і марки для індустріх фінансових послуг.

 

Брюссель (Бельгія) 12 травня 2006р.: Конференція "Право конкуренції і захист інтелектуальної власності у промисловості, що стосується музики".

 

Женева (Швейцарія), 11-12 липня 2006: міжнародний тренінг з інтелектуальної власності і фінансів для МСП.

 

Детальна інформація: http: // www.ipr-helpdesk.org/controlador

 

 

 

 

 

 

 

Видавник:  Центр інтелектуальної власності і передачі технологій НАН України

                                           вул. Володимирська, 54, м. Київ, 01601

сайт: www.nas.gov.ua/ciptt/EU

тел: 239-6759; 239-6502; e-mail: interpro@nas.gov.ua

 

Опубліковано на сайті: 2006-05-31

2017-11-01:
Обучение в Германии
в Германии можно получить бесплатно не только первое, но и второе высшее образование как на немецком, так и на английском языке
2017-11-01:
Программа ООН для волонтеров
Круглый год. Оплата расходов
2017-11-01:
Стажировка в Google
Каждое лето. Офисы Google по всему миру
2017-11-01:
Стажировки в компании Deloitte

Дедлайн: 31 декабря 2017

Deloitte Touche Tohmatsu Limited — международная сеть компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита. «Делойт» входит в «большую четвёрку» аудиторских компаний и является самой крупной профессиональной сетью по количеству сотрудников.

2016-07-21:
Где искать спонсоров и гранты?
подборка сайтов, которые следует мониторить постоянно
2016-07-05:
Програма малих грантів для ініціатив ВПО від Stabilization Support Services
Представництво канадської організації Stabilization Support Services в Україні розпочало виділення коштів для ініціатив ВПО