Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Гранти і конкурси

ЄС. ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ № 41, червень 2006 р. Новини щодо конкурсів


УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ У НАУКОВИХ ПРОГРАМАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО CОЮЗУ

Новини щодо конкурсів Євросоюзу, адреси тематичних та регіональних консультаційних пунктів, інформаційні бюлетені №1-40, пошук партнерів – на сайті www.nas.gov.ua/ciptt/EU

 

Тематичний напрям: 1.1.2 Інформаційні технології в суспільстві: Майбутні та нові технології - випереджальні дії (Information society technologies – IST: Future and Emerging Technologies-Proactive initiatives)

Тематика і терміни  тендерів:

Публікація запиту

Шифр конкурсу

Тематичні  напрями

Крайній термін подання заявок

Обсяг фінансу-вання

13.05.06

2006/S 91-096931

Координаційні заходи в рамках Європейського дослідницького простору в галузі підприємницької мережі

 

18.08.06

до 500 тис. ? 

http://cordis.europa.eu/fp6/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6DetailsCallPage&call_id=290#

27.05.06

2006/S 100-106617

Дослідження з глобалізації та нових середовищ співпраці

 

31.08.06

до 500 тис. ? 

http://cordis.europa.eu/fp6/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6DetailsTenderPage&call_id=291

03.06.06

2006/S 105-111826

Просування результатів у сфері ТІС (технологій інформаційного суспільства) для громадян, соціальних служб і бізнесу

 

21.08.06

до 200 тис. ? 

http://cordis.europa.eu/fp6/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6DetailsTenderPage&call_id=292

20.06.06

2006/S 115-121971

Наступні кроки, зумовлені результатами ТІС

31.08.06

 

http://cordis.europa.eu/fp6/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP6DetailsTenderPage&call_id=292#zip

 

 

Сьома рамкова програма ЄС  (РП 7): нові можливості

для українських учених

        Сьома рамкова програма (РП7) – це чергова програма у серії багаторічних рамкових програм, які виступають основним інструментом Європейського Союзу для фінансування досліджень і розвитку з 1984 року. Загалом програми розраховані на 5-річний період, але РП7, наступнгиця нині діючої РП6, триватиме з 2007 р. по 2013 р. Дискусії щодо РП7 вже розпочалися, вони, зокрема, передбачають перемови між європейськими установами, країнами-членами і співоганізаторами протягом 2005-2006рр. Основні питання, що обговорюються, висвітлені на спеціально створеному для підготовки Сьомої рамкової програми сайті http://www.cordis.lu/fp7/:

·        Що таке РП7?

·        Загальний бюджет РП7.

·        Хто і на яких підставах вирішуватиме, які напрями досліджень фінансуватимуться.

·        Структура РП7.

·        Тематика РП7.

·        Що відрізняє РП7 від попередніх рамкових програм?

·        Якими будуть наступні кроки?

Що таке РП7? Сьома рамкова програма (РП7) – це головний інструмент Європейського співтовариства для фінансування досліджень та розробок. Рамкові програми (РП) пропонуються Європейською комісією та затверджуються Радою та Європарламентом відповідно до процедури прийняття спільних рішень. РП було запроваджено 1983 року; кожна з програм виконується 5 років з перекриванням останнього року попередньої програми першим роком наступної програми.

На відміну від усіх попередніх, для Сьомої рамкової програми було запропоновано продовжити строк її виконання до 7 років. РП7 повністю офіційно розпочнеться з 1 січня 2007 року. Програму розроблено з використанням досягнень попередніх програм на шляху побудови Європейського дослідницького простору. Ця політика продовжуватиметься і далі з метою розбудови в Європі спільноти, суспільство і економіка якої базуються на знаннях.

Загальний бюджет РП7. У поданні Єврокомісії до Європарламенту від 6 квітня 2005 року визначено, що загальний максимальний вклад Єврокомісії у Сьому рамкову програму має бути 72 726 млн ?. На ядерну програму та навчання, що здійснюються за угодою з Євроатомом, передбачено 3 092 млн  ? на 2007-2011 рр.

 

Показники розподілу бюджету Сьомої рамкової програми Європейського співтовариства (2007-2013 рр.) та Євроатому (2007-2011 рр.)

 

Кооперація

Тематика 

млн. ?

Здоров’я

8317

Харчові продукти, сільське господарство та біотехнології

2455

Інформаційні та комунікаційні технології

12670

Нанонауки, нанотехнології, матеріали та нові технології виробництва

4832

Енергетика

2931

Навколишнє середовище та зміни клімату

2535

Транспорт та аеронавтика

5940

Соціальні, економічні та гуманітарні науки

792

Дослідження космосу та безпека

3960

Разом за програмою Кооперації

44432

Творчі принципи та засади

Європейська дослідницька рада

11862

Кадровий потенціал

Конкурси Марії Кюрі

7129

Дослідницький потенціал

Дослідницька інфраструктура

3961

Дослідження для підтримки малих та середніх підприємств

1901

Регіони знань

158

Дослідницький потенціал

554

Наука в суспільстві

554

Діяльність у міжнародному співробітництві

358

Разом за програмою з дослідницького потенціалу

7486

Спеціальної програми для спільних дослідницьких центрів, що виконують роботи не пов’язані з ядерною тематикою

1817

Разом ЄК

72726

Євроатом

3092

Показники розподілу бюджету за напрямами розміщені за адресою http://www.cordis.lu/fp7/breakdown.htm

 

Хто і на яких підставах вирішуватиме, які напрями досліджень фінансуватимуться. Для обґрунтування напрямів досліджень Комісія спиралася на результати чисельних опитувань та консультацій з організаціями Європейського Союзу, в першу чергу з Європарламентом та установами країн-членів співтовариства, а також представниками наукової спільноти, промисловості та всіма учасниками європейських дослідницьких робіт. Результати цих консультацій опубліковано в Статистичному огляді результатів консультацій за адресою http://dbs.cordis.lu/fep-cgi/srchidadb?ACTION=D&SESSION=&DOC=1&TBL=EN_DOCS&RCN=EN_RCN:6523005&CALLER=FP7_LIB

Сервіс також містить розділ, що висвітлює політику визначення пріоритетів РП7 - http://www.cordis.lu/fp7/debate.htm

Пропозиції ґрунтуються на поглиблених оцінках імпакт-фактора, який визначався як основними учасниками досліджень, так і на підставі внутрішніх та зовнішніх оцінок незалежних експертів і визнаних колективів.

 

Структура РП7. Сьома рамкова програма складатиметься з чотирьох програм, що відповідають чотирьом основним складовим європейських досліджень:

·        Кооперація
         Підтримуватимуться всі види досліджень, що проводяться міжнаціональними колективами Європейських країн, а також співробітництво між ЄС та країнами, що розвиваються. Ця програма підтримується індустріальними колами та поділяється на чотири підпрограми:

o       Спільні дослідження, що мають складати основний обсяг та основну частину фінансування.

o       Спільні ініціативи щодо розробки технологій ґрунтуватимуться на дослідженнях, виконаних на базі Європейської платформи з технологій.

o       Координація дослідницьких програм, що не належать Євросоюзу.

o       Міжнародна кооперація.

·        Творчі принципи та засади
        Програма посилюватиме динаміку, творчий характер і підніматиме рівень європейських досліджень на передових рубежах науки та технології, в тому числі у технічних, соціо-економічних та гуманітарних науках.

·        Кадровий потенціал
         Якісне та кількісне підсилення людського потенціалу у дослідженнях та технологіях у Європі шляхом узгоджених заходів з конкурсами Марії Кюрі Marie Curie actions.

·        Дослідницький потенціал
         Метою цієї програми є підтримка інфраструктури досліджень, досліджень на користь малих та середніх підприємств, підтримка дослідницького потенціалу європейського регіону (регіону знань), а також стимулювання повної реалізації дослідницьких можливостей розширеного ЄС та побудова демократичного Європейського суспільства знань. Кожна із зазначених програм буде предметом спеціальної програми (Specific Programme), а також спеціальної програми для спільних дослідницьких центрів (що виконують роботи, не пов’язані з ядерною тематикою) та програми Євроатому Euratom nuclear research and training activities.

 

Тематика  РП7. РП7 характеризується значною успадкованістю напрямів робіт від попередніх програм, що найбільше стосується програми з Кооперації. Тематика, визначена для цієї програми, відповідає основним напрямам розвитку знань та технологій, де дослідження мають бути підтримані та підсилені відповідно до Європейського вибору в соціальній, економічній, природоохоронній та індустріальній сферах.

Найважливіша мета – підтримання сталого розвитку.  Дев’ять напрямів, запропонованих ЄС, такі:

1.  Проблеми здоров’я

2.  Харчові продукти, сільське господарство та біотехнології

3.  Інформаційні та комунікаційні технології

4.  Нанонауки, нанотехнології, матеріали та нові технології виробництва

5.  Енергетика

6.  Навколишнє середовище та зміни клімату

7.  Транспорт та аеронавтика

8.  Соціальні, економічні та гуманітарні науки

9.  Дослідження космосу та безпека

Два тематичні напрями належать до програми Євроатому:

- Дослідження синтезу

- Ядерний розпад та захист від впливу радіації

 

Що відрізняє РП7 від попередніх конкурсів? Сьома рамкова програма, хоча і спирається на досягнення попередніх програм, але не повинна стати тільки наступною програмою. За своїм змістом, структурою, характером впровадження та засобами управління, вона має зробити ключовий внесок у здійснення стратегії, розробленої в Лісабоні.

Нові складові РП7 передбачають:

- більший акцент на дослідницькі колективи, ніж на засоби організації досліджень („інструменти”);

-  значне спрощення процесу управління виконанням робіт;

- концентрація зусиль на розробках, які відповідають потребам Європейської індустрії, через роботу Технологічних Платформ та нових спільних технологічних ініціатив;

-  заснування Європейської ради з досліджень, що фінансуватиме найкращу європейську науку;

-  впровадження міжнародної кооперації в усіх чотирьох програмах;

-  розбудова „регіонів знань”;

- створення установи з розподілу фінансових ризиків, що має сприяти залученню приватних вкладів у фінансування науково-дослідних робіт.

 

Якими будуть наступні кроки? На основі перших результатів обговорення представлених пропозицій, комісія надасть на початку осені Раді та Європарламенту нові матеріали щодо визначених програм та правил участі у рамковій програмі. Про основні ключові етапи формування РП7 можна дізнатися за адресою http://www.cordis.lu/fp7/roadmap.htm

     ПОДІЇ

·        Комітет з використання, конкуренції та загального законодавства організовує сенінар „Авторство на винаходи і найменування” в Лондоні (UK) 26 вересня 2006 року. Цей семінар орієнтований на патентознавців, фахівців у сфері торговельних марок з метою розгляду ключових питань, що стосуються авторських прав з юридичної і практичної точок зору. Окремо буде зосереджено увагу на відмінності між авторством і правом власності, сумісного права володіння і найменування, а також останніх змін у законодавстві Об’єднаного королівства.

·        Група розвитку бізнесу (The Business Development team) організовує конференцію „Патентування у сфері біотехнологій”, яка відбудеться 25-26 вересня 2006р. Мета конференції – познайомити учасників з останніми найуспішнішими стратегіями захисту їхніх винаходів.

 

Видавник:  Центр інтелектуальної власності і передачі технологій НАН України

                                                                                     вул. Володимирська, 54, м. Київ, 01601

сайт: www.nas.gov.ua/ciptt/EU

тел: 239-6759; 239-6502; e-mail: interpro@nas.gov.ua

 

 

 

Опубліковано на сайті: 2006-06-30

2017-11-01:
Обучение в Германии
в Германии можно получить бесплатно не только первое, но и второе высшее образование как на немецком, так и на английском языке
2017-11-01:
Программа ООН для волонтеров
Круглый год. Оплата расходов
2017-11-01:
Стажировка в Google
Каждое лето. Офисы Google по всему миру
2017-11-01:
Стажировки в компании Deloitte

Дедлайн: 31 декабря 2017

Deloitte Touche Tohmatsu Limited — международная сеть компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита. «Делойт» входит в «большую четвёрку» аудиторских компаний и является самой крупной профессиональной сетью по количеству сотрудников.

2016-07-21:
Где искать спонсоров и гранты?
подборка сайтов, которые следует мониторить постоянно
2016-07-05:
Програма малих грантів для ініціатив ВПО від Stabilization Support Services
Представництво канадської організації Stabilization Support Services в Україні розпочало виділення коштів для ініціатив ВПО