Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Гранти і конкурси

КЛЮЧ ДО ФІНАНСУВАННЯ ВІД ТЦК №51, грудень 2006 р.


ЗМІСТ

Гарячі новини:

 • Стажування для аспірантів і кандидатів наук

Новини для Вас:

 • Фонд «Освіта для демократії» (Варшава, Польша), Товариство Лева – (Львів, Україна) та Історико-Еко-Культурна Асоціація «Поволжжя» (САМАРА, РФ) :
 • Програма індивідуальних візитів

Вони працюють для Вас:

 • Європейський культурний фонд

Як це працює:

 • Фінансова незалежність: шість підходів

Де шукати ідеї:

 • День відкритих дверей
 • Конференція „Розширення кордонів: нові дослідження в соціології ”
 • Друга підсумкова конференція програми “Фабрика мультиплікаторів – лідери європейської освіти

Новини від ТЦК:

 • Проект „Зміцнення організацій громадянського суспільства”: Підготовлений звіт за результатами дослідження НУО 2002 - 2006 рр.!

Шановні колеги,

Творчий центр Каунтерпарт представляє до Вашої уваги номер електронного бюлетеня “Ключ до фінансування” за грудень. На сторінках цього номеру на Вас чекає “ найгарячіша” інформація про конкурси та програми. Зокрема, стипендія фонду Grass Foundation , на літні стажування, які надають можливість проведення досліджень в Marine Biological Laboratory (MBL ), Woods Hole , Mass .

Ви хочете здобути фінансову незалежнгість для Вашої організації? Але не знаете як правильно це зробити? Не впадайте у відчай! Наша стаття “ Фінансова незалежність: шість підходів” допоможе Вашій організації позбавитися фінансової залежності.

Якщо Ви представник НУО та бажаєте, щоб про Вас дізнались в інших громадських організаціях, тоді надішліть нам інформацію про Вашу організацію і ми розмістимо її у рубриці “Знайомтесь”. Для цього, нам необхідна інформація про створення та діяльність Вашої організації у форматі невеликої статті (півсторінки А-4). Статті надсилайте на електронну адресу office@ccc.kiev.ua з приміткою – Ключ до фінансування від ТЦК або Key to funding from CCC.

З найкращими побажаннями,
Редакційна колегія електронного бюлетеня “Ключ до фінансування від ТЦК”.

Особлива подяка висловлюється: Спас Оксані (за допомогу в підготовці перекладів).

Літературний редактор: Оксана Кікоть.
Редактори: Олександра Птуха
Марта Жаковська.

Гарячі новини

ЛІТНІ СТАЖУВАННЯ ДЛЯ АСПІРАНТІВ І КАНДИДАТІВ НАУК

Організатор: Grass Foundation (США).

Мета стипендії: підтримка незалежних досліджень молодих вчених, Що спеціалізуються в нейробіології та суміжних науках. Надається можливість проведення досліджень в Marine Biological Laboratory ( MBL ), Woods Hole, Mass .

До участі запрошуються: аспіранти і молоді кандидати наук, які захистили дисертацію не більш ніж 5 років тому і не брали раніше участі в літніх стажуванняхMBL , які спеціалізуються в нейропсихології, біофізиці мембран, нейроанатомії, нейрофармакології, клітинної нейробіології, використання інформаційних технологій у нейробіології. Стипендії не призначені на написання дмсертації.

Останній термін подання заявок: 15 грудня 2006 року.

Додаткова інформація:

 • Тривалість стажування: 14 тижнів влітку (20.05.2007-25.08.2007)
 • Стажування проходитиме в Marine Biological Laboratory , Woods Hole , Mass .
 • У стипендію включено витрати на обладнання для проведення дослідження, витрати на проживання, транспортні витрати на території Північної Америки.

Контактна інформація:
Поштова адреса: The Grass Fellowship Program
7 MBL Street , Candle House
Woods Hole, MA 02543
Телефон: 508.289.7173
Факс: 508.289.7934
Електронна пошта: gfp@grassfoundation.org
Веб-сайт: http://www.grassfoundation.org/

За більш детальною інформацією, будь ласка, звертайтесь за контактною адресою.

Новини для Вас

ФОНД «ОСВІТА ДЛЯ ДЕМОКРАТІЇ», ТОВАРИСТВО ЛЕВА ТА ІСТОРИКО-ЕКО-КУЛЬТУРНА АСОЦІАЦІЯ «ПОВОЛЖЖЯ» ПРОГРАМА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ВІЗИТІВ

Організатори: Фонд «Освіта для демократії» (Варшава, Поль ща), Товариство Лева (Львів, Україна) та Історико-еко-культурна асоціація «Поволжжя» (Самара, РФ)

До участі запрошуються: представники громадських організацій, які працюють в соціальній сфері та представники освітніх закладів з Укра їн и і Рос ійск ої Федерац ії.

Мета програми: допомога в налагодженні і розширенні співробітництва між окремими організаціями і освітніми закладами з Росії і України, обмін досвідом між організаціями обох країн.

Останній термінподання заявок: до першого числа місяця, що передує місяцю, на який запланована поїздка.

Додаткова інформація:

 • Візити, які Ви плануєте, повинні відповідати потребам організації, яка Вас відряджає і місцевої громади. Ваши цілі, повинні бути реалістичними, важливими для Вашої організації і місцевої громади. За вдання повинні б ути здійсненними для сторони-організатора.
 • В ізит може сприяти формуванню тривалого партнерства м іж Вашою організацією, і організацію, яка Вас приймає.
 • В заявці потрібно докладно описати і аргументувати розходи.
 • Пріорітет при розгляді заявок буде надаватися візитам, під час яких передбачена участь апліканта в конференціях, семінарах, тренінгах, форумах, круглих столах, які проводяться стороною організатором.
 • Програма стажувань діє з 5 жовтня по 25 липня 2007 року включно.

Контактна інформація:
Веб-сторінка: http://www.srrccs.ru/getBlobData.do?id=175
Електронна пошта:mailto:studyvisit@infrust.org

За більш детальною інформацією, будь ласка, звертайтесь за контактною адресою.

Вони працюють для Вас

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД

Діяльність фонду: Європейський Культурний Фонд – незалежна неурядова організація, яка була заснована з метою „підтримки культурної і освітньої діяльності, а також дослідження багатонаціональної природи і європейських особливостей”.

Основні засади діяльності Фонду – відкрита та демократична Європа, яка поважає права людини та культурні особливості свого населення.

Метою Європейського Культурного Фонду є формування духу “єдиної Європи”. Прикладом його внеску в розвиток громадянського суспільства , може слугувати підтримка розвитку культурної та мистецької діяльності як в межах Європи, так і за її кордонами.

Вимоги до аплікантів: заявки приймаються від незалежних культурних НУО з Європейського Союзу, Албанії, Білорусії, Боснії, Болгарії, Хорватії, Македонії, Молдови, Румунії, Росії, Сербії і Чорногорії, Словенії, Туреччини та України.

Програмні галузі:

 • Сприяння встановленню діалогу між різними культурами.
 • Стимулювання участі в мистецьких заходах.
 • Творчий підхід у висвітленні сучасної політичної ситуації.
 • Культурна співпраця з країнами, які нещодавно приєднались до Європейського Союзу.
 • Проекти, які спрямовані на формування та розвиток культурної політики в Європейському Союзі.
 • Розвиток громадянського та культурного Європейського простору.

Максимальний розмір фінансування: 30000 Євро

Додаткова інформація:

Фонд надає гранти на інноваційну загальноєвропейську діяльність .

Мова заявки – французька або англійська.

Контактна інформація:
Поштова адреса: Jan van Goyenkade 5
1075 HN Amsterdam
Netherlands
Телефон: 3 (120)573-38-68
Факс: 3 (120) 675-22-31
Електронна адреса:eurocult@eurocult.org, esther@eurocult.org (відділ грантів)
Веб-сайт: http://www.eurocult.org/

За більш детальною інформацією, будь ласка, звертайтесь за контактною адресою.

Як це працює

ФІНАНСОВА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ: ШІСТЬ ПІДХОДІВ

Джон Пратт

Організація А контролює неприбуткову організацію В настільки, що В залежить від А щодо ресурсів. Ці відносини є сутністю теорії залежності від фінансових ресурсів: яка стверджує, що організації є не просто незалежними гравцями, а скоріше об’єктом впливу з боку зовнішніх сил. Управлінська обачливість звісно залишається (в рамках обмежено го вибору), але більш могутні сили керують організаціями та визначають їх діяльність. Неприбуткові організації знаходяться у скрутному становищі, оскільки В служить С, але має відповідати вимогам А. Для неприбуткових організацій, які шукають ресурси, це є постійною проблемою та дилемою. Створені з добродійною метою, але в умовах ринкової економіки, неприбуткові організації повинні відповідати світовій економіці, якщо вони хочуть отримати доступ до ресурсів, необхідних задля їхньої діяльності (більш детальний огляд цих викликів, з якими стикалися неприбуткові організації, чия активність обмежена їх фінансовими можливостями, дивіться у посібнику "Analyzing the Dynamics of Funding: Reliability and Autonomy," Джона Пратта, NPQ Winter 2005, (http://www.nonprofitquarterly.org/section/332.html. Стаття також має діаграму, яка представляє 8 архітипів прибутків та пов’язані з цим управлінські проблеми) .

Серед донорів неприбуткових організацій, умови використання цільових фондів вважаються дієвими методами задля збільшення відповідальності та ефективної роботи одержувачів грантів. Незалежно від того, представляють вони урядові структури чи приватні установи, ці менеджери мають владу над обмеженими фінансовими ресурсами з численними зауваженнями зовні. Беручи до уваги власний досвід, вони виробили тип діяльності, який більш за все буде мати успіх, та шукають великі гроші, виділяючи кошти тільки на деяк у сво ю діяльність. Так само, як світовий бізнес пройшов перетворення від «менеджерського капіталізму» (при якому керівники промисловості керували та складали плани) до «інвесторського капіталізму» (при якому корпорації повинні в першу чергу задовольняти вимог и інвесторів), неприбутковий сектор переживає період зрілості аби відповідати умовам донорів.

Для неприбуткових організацій не всі види фінансування мають однакове значення. Відповідаючи певним вимогам, фінансування передбачає прямі і непрямі витрати , і вимагає уваги менеджерів і директорів. Такі умови, які дуже різняться щодо сфери фінансування і спонсорства, можуть просто перетворитися на обтяжливі, коли, наприклад, чисельні ресурси фондів потребують контролю в межах однієї програми, або коли спонсори не покрили усі витрати щодо гран тів. Недоліки цієї ситуації очевидні для кожного, хто керував неприбутковою організацією , і тому вимагають від менеджерів і керівників дослідити витрати та вигоди щодо кожного джерела.

Існують також інші шляхи, за яких джерела фінансування визначають вибір стратегії та програми. Неприбуткові організації мають відкинути твердження щодо своєї неспроможності перед цими силами, а натомість мають розглянути більш широкий спектр думок. Як організаціям зменшити цю ресурсну залежність та перестати бути агентами ринку, заможних донорів чи держави?

Нижче наведено шість пропозицій як це зробити:

Самофінансування: ця стратегія передбачає фінансування організації з боку людей, які є її членами часто в формі зборів коштів чи оплати пропорційно частині витрат. Довготривала і широко відома Програма Анонімних Алкоголіків одна з самодостатніх організацій. Як і церква, вона збирає податки з тих, хто отримує допомогу чи діє через таких волонтерів як доповідачі, організатори та спонсори. На відміну від багатьох церков, Програма АА не несе витрат на певні місця перебування та наймає мінімум персоналу. Програма АА не приймає допомоги ззовні, прагн е повної автономії і відповіда є своєму кредо – індивідуальна відповідальність та самоконтроль мають поширюватися також на членів організації.

Профспілки так само сотні років сподівалися на певні виплати. Але в більшості випадків в громадських та благодійних організаціях існує тенденція відсторонення від демократичного членства та самофінансування. Деякі вчені зауважили, що ця тенденція є шкідливою задля громадянського суспільства.

Незалежні джерела прибутків: долучення соціального підприємництва і соціальних підприємств часто виражене в економічній альтернативі щодо звичайної неприбуткової залежності. Консультанти з креативним мисленням та нові організації, які є частиною того сектора, який сформувався аби вирішити ринков і проблеми, створюють повний цикл для використання ринку задля вирішення своїх власних проблем з фінансуванням.

Фантазії: підприємництво є привабливим, але дуже рідко є успішним як стратегія фінансування. Тут ризик полягає у зміні мети, а часто бенефіціара (еволюція руху YMCA , професія соціального працівника та інші різні організації ілюструють цей приклад).

Звичайно, музеї, театри, приватні вищі учбові заклади активно займаються підприємництвом, беручи участь в ринковій економіці і спрямовують зусилля на людей, які можуть зробити значні внески. Стипендії чи спеціальні фонди забезпечують доступ до інших економічних груп. В деяких випадках, неприбуткові організації, які дуже обмежені у фінансах, використовують зусилля аби забезпечити резерв необмежених фондів, які можна використати аби забезпечити незначні міри для програмної свободи. Ці зусилля крихкі і не позбавлені проблем і потребують значної уваги.

Найбільш ліберальним та незалежним джерелом прибутку мав би стати великий банківський рахунок, пожертва чи бажання виграти в лотерею. Організації з великими пожертвами краще думають в довгостроковій перспективі, ведуть переговори з і своїми спонсорами щодо кращих умов і загалом формують свій власний курс. Для більшості організацій це просто фантастика. Пожертви зазвичай відзеркалюють розподіл економічних ресурсів і виділяються організаціями, які обслуговують заможних виборців і мають органи управління.

Диверсифікація: найбільш поширеною стратегією зменшення залежності від одного будь-якого джерела прибутк у є зменшення залежності від своїх постачальників шляхом збільшення як їх кількості, так і видів прибутків. Менеджери намагаються уникнути оренди (аби зменшити економічні ризики при переїзді), покупці і продавці товарів та послуг також тримаються цієї стратегії. Неприбуткові організації мають досить широку автономію, коли один досить потужний фонд виділяє їм частку від своїх прибутків, хоча тягар щодо дотримання правил фонду може переважити.

Субринкові економіки: інколи організації створюють свої власні економіки, схожі на суспільства з своїми власними товарами та послугами. Субринки були створені різними релігіозними та контр-культурними структурами з перемінним успіхом (наприклад, сектою меннонітів, Чорними Мусульманами, організаціями, які сповідують утопічну теорію) та економічними групами за межами США (Grupo Social, Mondragon та інші). В кожному з цих випадків формується сильний політичний звязок, виражений в спробах ризикнути задля колективної винагороди. Субринкові стратегії користуються підвищеним інтересом тих прибічників, які хочуть бачити проведення локальних програм як діючї альтернативи глобальному корпоративному домінуванню.

Вплив на фонди: організації можуть створити свій капітал аби обмінюватися впливом з урядом чи ресурсами приватних фондів. Зовнішні джерела фінансування також мають свої ресурсні потреби – політичну законн ість, публічне визнання, надійних партнерів, публічну інформацію та виконання юридичних доручень (виплат на вимогу, обов’язків фонд ів). Сильна переговорна позиція для організації є довготривалою стратегією з невеликими ризиками і потребує від організації розвитку навичок збільшення вигоди та зменшення зовнішних чи суперечливих умов щодо фінансування.

Сукупність характеристик включає:

 • Сильну установчу базу, яка виражає місію організації і використовується від імені організації;
 • Можливість проводити дослідження, яка доводить здатність організації надавати високий рівень послуг і визначає організацію як інтелектуального лідера;
 • Диверсифікацію фінансування, яка дозволяє організації робити сміливі кроки коли необхідно, якщо вона стикається з неприйнятними ідеями спонсорів.
 • Відмінну репутацію і далекоглядність
 • Відповідальність і взаємодопомогу з близькими по духу організаціями
 • Широку базу для лідерства з сильними навичками ведення переговорів аби публічно виразити свої зусилля.

Становлення спільної мети з елітою: цей підхід потребує осмислення цілей та інтересів між організацією та потенційними спонсорами – чи то корпораціями, відомими людьми, інституційними донорами, визначними можновладцями чи просто заможними людьми. Це ризикована стратегія, яка дає безмежну владу, хоча багато організацій вважають, що вони можуть балансувати між якістю домовленостей між тими, хто хоче виграти від зусиль неприбуткових організацій , і тими, хто може фінансувати ці зусилля. Довготривалі обов’язки є рідкістю, приділяючи небагато уваги інституційним і окремим спонсорам, і можуть зробити організацію уразливою, коли її інтереси різняться.

Більшість неприбуткових організацій мають природне бажання бути незалежними центрами ініціативи і креативності, і жалкують про свою фінансову залежність. Зменшення наслідків цієї залежності є принциповим обов’язком керівництва і потребує довготривалої уваги.

За матеріалами Nonprofit Quarterly, статті Джона Прата.

Де шукати ідеї

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

Організатор: Інститут розвитку регіональної преси .

Мета заходу: ознайомлення регіональних журналістів та експертів у відповідній темі із діяльністю Вашої організації, проведеними дослідженнями та розслідуваннями. Окремим елементом заходу стане дискусія журналістів та експертів щодо перспектив комунікацій між медіа та НУО, пріоритетів у висвітленні обраної теми, можливих спільних розслідувань та досліджень.

До участі запрошуються: активні громадські організації, асоціації, фонди та об'єднання громадських організацій центральних (Полтавської, Черкаської, Кіровоградської) та південно-східних (Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Донецької, Харківської, Луганської областей, АР Крим), які працюють в наступних напрямках:

 • адвокація та захист прав людини;
 • екологія;
 • боротьба із корупцією;
 • місцевий економічний розвиток;
 • соціальне партнерство;
 • здоровий спосіб життя та молодь.

Додаткова інформація:

 • Вимоги до організацій-аплікантів:
  • мати відповідний досвід роботи в одній з приоритетних тем;
  • мати діючий офіс організації/проекту;
  • мати досвід співпраці із змі у вашому регіоні;
  • підготувати звіт за результатом заходу (моніторинг місцевих змі).
 • Організація „Дня відкритих дверей” в рамках більш широкого заходу організації (конференції, круглого столу, презентації досліджень, тощо) буде перевагою при відборі організацій.
 • „Інститут розвитку регіональної преси” забезпечить:
  • участь 5-ти експертів з інших регіональних НУО;
  • участь 2-х представників влади з обраної теми;
  • участь 15-ти журналістів Вашого регіону;
  • кава-брейки та обід для учасників заходу;
  • логістику в межах міста/регіону;
  • виготовлення роздаткових матеріалів;
  • проектор для презентацій .
 • Формат заходу: один день. Перша половина дня – знайомство із діяльністю організації; Друга – дискусія між експертами та журналістами . Формат заходу буде залежати від пропозиції НУО; Заявки приймаються на постійній основі: до 1 грудня, 1 лютого, 1 травня.

Контактна інформація:
Контактна особа: Кирил Животовський, координатор проекту, медіа спеціаліст „Інститут розвитку регіональної преси”
Вікторія Талашкевич , Кіровоградський прес-клуб реформ
Телефон: 044 458 34 93, 097 327 72 06
Електронна пошта:mailto:zhyvotovskyy@kyiv.irex.org

За більш детальною інформацією, будь ласка, звертайтесь за контактною адресою.


КОНФЕРЕНЦІЯ „РОЗШИРЕННЯ КОРДОНІВ: НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В СОЦІОЛОГІЇ”

Місце проведення: Лондон, Великобританія , 27 квітня 2007 року.

Організатор: Школа суспільних наук, Міський університет

Мета конференції: дослідити ідею кордонів у різних галузях соціології, а також у міждисциплінарних науках, для створення можливостей розвитку нових. і відмінних від досі знаних перспектив інтерпретації явища кордонів у різних контекстах.

До підготування доповідей запрошуються: аспіранти і докторанти, які знаходяться на будь-якому рівні роботи над своєю дисертацією.

Останній термін подання документів: 8 грудня 2006 року.

Додаткова інформація:

 • Доповіді можуть бути методологічними, теоретичними, і мають бути написані з точки зору або соціології, або дисциплін з нею пов’язаних.
 • Мова конференції – англійська .

Контактна інформація:
Поштова адреса: School of Social Sciences
City University, Whiskin Street
London EC1V 0HB, UK
Телефон: +44- (0)20- 7040 3174
Електронна пошта:E.Karamanidou@city.ac.uk
Веб-сторінка:http://www.city.ac.uk/sociology/mediacomm/Boundaries.html

За більш детальною інформацією, будь ласка, звертайтесь за контактною адресою.


ДРУГА ПІДСУМКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОГРАМИ “ФАБРИКА МУЛЬТИПЛІКАТОРІВ – ЛІДЕРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОСВІТИ ”

Місце проведення: Львів, 23-24 грудня 2006 року.

Організатор: Громадська організація “Європейський діалог”, за підтримки Фонду імені Стефана Баторія, в рамках програми “Громадянські ініціативи у Східній Європі”. Підсумкова конференція програми також проходитиме у рамках проекту “Європейські молодіжні проекти”, який реалізовується у співпраці з Донецьким дебатним центром і підтримується Міжнародним фондом “Відродження”, Ресурсний центр SALTO для співпраці з країнами Східної Європи і Кавказу програми “Молодь”.

До участі запрошуються: представники громадських організацій, лідери ініціативних груп та шкільні педагоги, які працюють у сфері неформальної освіти та європейської інтеграції.

Останній термін подання анкет: 4 грудня 2006 року.

Додаткова інформація:

 • Організатори покривають витрати, пов‘язані з проживанням і харчуванням учасників та забезпеч ують роздатковими матеріалами. Найбільш активні учасники конференції будуть запрошені на тренінг “Управління європейськими молодіжними проектами”, який відбудеться на початку березня у Львові.
 • Для участі у конференції слід заповнити анкету-зголошення учасника і надіслати її звичайною або електронною поштою на адреси, вказані нижче, до 4 грудня 2006 року. У випадку надсилання анкети електронною поштою тема повідомлення та назва файла з анкетою_зголошенням повинна містити слово “конференція” і прізвище учасника (наприклад “конференція_петренко” або “conference_petrenko”). Обсяг анкети не повинен перевищувати двох сторінок.
 • Якщо кількість бажаючих перевищуватиме допустиму кількість учасників, відбір учасників проводитиметься на конкурсній основі.

Контакт на інформація:
Контактні особи: Ярина Боренько, Галина Хома
Поштова адреса: ГО “Європейський діалог”
пр. Чорновола 4, к. 1
79058 Львів
Телефон/факс: 032 2971857
Електронна пошта: factory@dialog.lviv.ua
Веб сторінка:http://www.civicua.org/servlet/DataLoad?t=2&c=2&q=883677 (анкета), http://www.civicua.org/servlet/DataLoad?t=2&c=1&q=883677 (програма заходу)
Веб-сайт:http://www.irf.kiev.ua/

За більш детальною інформацією, будь ласка, звертайтесь за контактною адресою.

Новини від ТЦК

ПРОЕКТ „ЗМІЦНЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”:
ПІДГОТОВЛЕНИЙ ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ НУО 2002 - 2006 рр.!

В рамках проекту „Зміцнення організацій громадянського суспільства” підготовлений звіт за результатами всеукраїнського опитування представників неурядових організацій „Стан та динаміка розвитку НУО України: 2002-2006 рр.”.

Звіт за 2006 рік містить дані за всі попередні роки дослідження, їх детальне порівняння та опис змін, що відбулись за останні п’ять років. Крім того, у звіті наведені результати глибинного аналізу проблем та потреб неурядових організацій, використання ними інформаційно-комунікаційних технологій, регіональних та ґендерних особливостей НУО.

Ознайомитись з результатами дослідження 2006 року і динамікою розвитку НУО України 2002-2006 років можна буде в грудн і на сайті Творчого центру Каунтерпарт в розділі “дослідження та оцінка/дослідження”.

Контактна інформація:
Контактна особа: Кікоть Оксана, менеджер програм ТЦК
Телефон/Факс: (044) 574-64-11, 574-64-13
Електронна адреса: kikot@ccc.kiev.ua

Більш детальну інформацію можна отримати в Творчому центрі Каунтерпарт.

Використання викладених матеріалів в інших друкованих або електронних засобах інформації можливо лише з обов’язковим посиланням на джерело інформації: Електронний бюлетень “Ключ до фінансування від ТЦК” (Творчий центр Каунтерпарт).

При підготовці цього випуску “ Ключа до фінансування від ТЦК” було використано інформацію з наступних джерел:
www.civicua.org
www.gurt.org.ua
www.grassfoundation.org
www.eurocult.org
http://www.irf.kiev.ua/


ВИ ВЖЕ ЗНАЙШЛИ ФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ?

До нього веде вчасна інформація та наполеглива праця.

Ви першими отримаєте інформацію про ресурси та можливості через “Ключ до фінансування від ТЦК”.

Якщо Ви ще не отримуєте бюлетень, оформити безкоштовну підписку можна надіславши на адресу office@ccc.kiev.ua запит, де необхідно вказати:

 • назву організації (якщо можливо);
 • контактну особу;
 • електронну адресу, на яку Ви бажаєте отримувати “Ключ до фінансування від ТЦК”.

Якщо Ви бажаєте відмовитись від отримання видання, будь ласка, надішліть лист-повідомлення.

Якщо Ви бажаєте змінити електронну адресу, на яку Вам надходить “Ключ до фінансування від ТЦК” – надішліть лист-повідомлення, де необхідно вказати:

 • назву організації;
 • нову електронну адресу (на яку Ви бажаєте отримувати бюлетень);
 • стару електронну адресу (на яку Ви раніше отримували бюлетень).

Якщо Ви бажаєте розмістити новини в “Ключі до фінансування від ТЦК”, надішліть інформацію, яку Ви бажаєте розмістити.

Якщо у Вас є побажання, або відгуки стосовно “Ключа до фінансування від ТЦК”, напишіть нам про це.

Якщо Ви отримали фінансування завдяки інформації розміщеній в “КДФ”, напишіть нам про це.

Контактна інформація:
Контактна особа: Олександра Птуха.
Тел./факс: 8 (044) 574-64-11, 574-64-13
Електронна адреса:mailto:office@ccc.kiev.ua з поміткою “Key to funding”.

Опубліковано на сайті: 2006-12-02

2017-11-01:
Обучение в Германии
в Германии можно получить бесплатно не только первое, но и второе высшее образование как на немецком, так и на английском языке
2017-11-01:
Программа ООН для волонтеров
Круглый год. Оплата расходов
2017-11-01:
Стажировка в Google
Каждое лето. Офисы Google по всему миру
2017-11-01:
Стажировки в компании Deloitte

Дедлайн: 31 декабря 2017

Deloitte Touche Tohmatsu Limited — международная сеть компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита. «Делойт» входит в «большую четвёрку» аудиторских компаний и является самой крупной профессиональной сетью по количеству сотрудников.

2016-07-21:
Где искать спонсоров и гранты?
подборка сайтов, которые следует мониторить постоянно
2016-07-05:
Програма малих грантів для ініціатив ВПО від Stabilization Support Services
Представництво канадської організації Stabilization Support Services в Україні розпочало виділення коштів для ініціатив ВПО