Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Гранти і конкурси

Проект "Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні"


 

MANAGEMENT
SYSTEMS
INTERNATIONAL

 

 

 

 

600 Water Street, S.W.

Washington, D.C.  20024 USA                                                                                              Січень 2007 р.   

www.msiworldwide.com

 

Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні                                                                                                                   

Шановні колеги,                                                                                                                                                                                                  

 

В грудні 2006 року за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) було започатковано новий проект “Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні” (Проект РАСЕ – Promoting Active Citizen Engagement in Combating Corruption in Ukraine).

 

Проект розрахований на два роки і має на меті підтримку незалежного громадського моніторингу й представництво та захист громадських інтересів (адвокасі) в пріоритетних сферах боротьби з корупцією. Діяльність проекту  зосередиться головним чином на проблемах, що були визначені Урядом України у програмі співробітництва Корпорації “Виклики тисячоліття» (MCC – Millennium Challenge Corporation), а саме: посилення судової реформи; моніторинг виконавчої влади та запровадження етичних та адміністративних стандартів; розробка та впровадження регуляторних процедур; боротьба з корупцією в сфері вищої освіти. Проект здійснюватиме компанія Менеджмент Системс Інтернешнл (MSI) у партнерстві з Фундацією Україна - США, Інтерньюз Україна, Творчим центром Каунтерпарт (ТЦК), Київським міжнародним інститутом соціології та Українським освітнім центром реформ.

 

В рамках Проекту РАСЕ передбачається адміністрування малих грантових програм, спрямованих на підтримку груп громадянського суспільства, журналістів, засобів масової інформації та їх ініціатив щодо ефективного захисту громадських інтересів в тих сферах, які є найбільш вразливими для корупційної діяльності, включаючи вищезгадані першочергові завдання MCC. Окрім того, в рамках Проекту будуть проводитись тренінги та надаватись технічна допомога, спрямована на розбудову спроможності окремих груп для здійснення кампаній адвокасі та проведення моніторингу діяльності влади.

 

Ми запрошуємо Вас до співпраці в рамках програми. У доданому файлі Ви знайдете невелику анкету, яку ми просимо Вас заповнити до 5 лютого та відправити на електронну пошту Kikot@ccc.kiev.ua. Інформація, надана Вами, допоможе нам  визначити спроможність НУО захищати громадські інтереси в сфері протидії корупції та з’ясувати існуючі потреби в навчанні; встановити пріоритетні напрямки участі НУО в захисті громадських інтересів, а також визначити НУО, які зацікавлені брати  участь у проекті з метою захисту громадських інтересів в пріоритетних сферах протидії корупції. Отримана від Вас інформація є конфіденційної та буде використана виключно для досягнення цілей даного дослідження.

 

З усіх питань, пов’язаних з дослідженням, звертайтесь, будь ласка, до ТЦК.

Контактна особа: Кікоть Оксана, менеджер програм, ТЦК.

Контактний телефон: (044) 574-6411/13. Електронна пошта: Kikot@ccc.kiev.ua, адреса веб-сторінки: http://www.ccc.kiev.ua/

 

Дякуємо Вам,

 

Команда проекту

 

Під захистом громадських інтересів (Advocacy) ми маємо на увазі наступне:

Вид діяльності, за якої громадяни та громадські організації висловлюють занепокоєння щодо порушення своїх прав, а також вдаються до активних дій для їх захисту.

Будь ласка, позначте лише одну відповідь, якщо не вказано інше.

 

Досвід у сфері захисту громадських інтересів

 

1.      Чи брала Ваша організація участь в кампаніях по захисту громадських інтересів?

 Так

 Ні (переходьте до питання 5)

 

Якщо ТАК, то надайте стислий опис цих кампаній:

 

Назва      

Сфера

Мета

Цільова група

Методи

Партнери

Основні

результати

Дата проведення

Місце

проведення

Кампанія 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Кампанія 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      Зазначте, які методи захисту громадських інтересів Ви використовували в роботі вашої організації (позначте все, що підходить):

 Проведення публічних зустрічей

 Інформаційні кампанії (публікація статей, розповсюдження буклетів тощо)

 Зустрічі з представниками влади

 Лобіювання

 Створення коаліцій

 Громадський контроль владних рішень та „громадські спостерігачі”

 Збір підписів

 Виступи

 Масові акції

 Інше (будь ласка, зазначте, що саме)_______________________________________

 

3.      Які труднощі мала Ваша організація  під час проведення кампаній по захисту громадських інтересів? (позначте все, що підходить)

 Відсутність інтересу до заходів з боку населення

 Відсутність підтримки з боку інших НУО

 Відсутність підтримки з боку ЗМІ

 Відсутність реакції з боку влади

 Перешкоджання з боку влади

 Брак досвіду та знань

 Брак матеріальних ресурсів

 Інше(будь ласка, зазначте, що саме):_______________________________________

 

4.      Чи були кампанії по захисту громадських інтересів, які проводила Ваша організація, успішними?

 Так, повністю

 Так, переважно

 Так, частково

 Ні, не були

 

Будь ласка, поясніть:

 

 

 

Потреби в навчанні технологіям захисту громадських інтересів 

 

5. Чи брали представники Вашої організації участь у тренінгах або інших заходах з навчання технологіям захисту громадських інтересів?

 Так

 Ні

 

Якщо ТАК, то надайте стислий опис цих тренінгів:

 

Дата

Тема тренінгу

Організатор

Місце проведення

Кількість учасників від Вашої НУО

 

 

 

 

 

 

6. Чи хотіли б представники Вашої організації взяти участь у тренінгу з навчання технологіям захисту громадських інтересів?

 Так

 Ні (переходьте до питання 9)

 

7. Вкажіть теми, за якими  представники Вашої організації хотіли б пройти навчання:

 

8. Якщо Ви обрали тему тренінгу, то вкажіть, на якому рівні Ви б хотіли пройти навчання:  

 Захист інтересів та лобіювання

 

 Початковий рівень

 Середній рівень

 Вищий рівень

 Зв’язки з громадськістю, ЗМІ, урядом та бізнесом

 Початковий рівень

 Середній рівень

 Вищий рівень

 Методи проведення досліджень

 Початковий рівень

 Середній рівень

 Вищий рівень

 Ефективні стратегії моніторингу  діяльності влади

 Початковий рівень

 Середній рівень

 Вищий рівень

 Громадський контроль владних рішень та навички „громадських спостерігачів”

 

 Початковий рівень

 Середній рівень

 Вищий рівень

  Громадський правозахист

 Початковий рівень

 Середній рівень

 Вищий рівень

  Ефективна презентація та ведення переговорів

 Початковий рівень

 Середній рівень

 Вищий рівень

 Створення коаліцій

 Початковий рівень

 Середній рівень

 Вищий рівень

 Принципи життєздатності НУО

 Початковий рівень

 Середній рівень

 Вищий рівень

 Написання та менеджмент проекту

 Початковий рівень

 Середній рівень

 Вищий рівень

 Інше (будь ласка, зазначте, що саме):

 

 

 


 

Визначення пріоритетних сфер/проблем 

 

9. Які суспільні проблеми, на думку Вашої організації, є найбільш актуальними у Вашому селі/ селищі/місті?

 

Будь ласка, наведіть основні: ______________________________________________________

  

10. Для вирішення яких проблем суспільного життя Ваша організація готова розробити та провести кампанії по захисту громадських інтересів? (проранжуйте від 1 до 10, де 1- найважливіша проблема, 10 – найменш важлива) 

  Реформування судової системи

  Моніторинг виконавчої влади та завпровадження етичних та адміністративних стандартів

  Корупція у системі вищої освіти

  Розробка та впровадження регуляторних процедур

 Стандарти та доступність послуг з охорони здоров’я

 Соціальна незахищеність населення

  Надання адміністративних послуг населенню

  Екологічний стан середовища

  Захист прав громадян

 Безробіття

  Інше (будь ласка, поясніть): _____________________________________________

 

11. Що спричиняє проблеми  в тій сфері, яку Ви зазначили як головну в попередньому питанні? (позначте все, що підходить)    

  Неефективність законодавства

  Адміністративні перешкоди

  Брак інформації

  Непрозорість планування бюджету та розподілу коштів

  Незалучення громадян до процесу прийняття рішень

  Інше (будь ласка, зазначте, що саме): _____________________________________

 

12. Чи має Ваша організація потребу в навчанні для вирішення цих проблем (питання №9 та №10)?

 Так

 Ні

Будь ласка, вкажіть проблеми: ___________________________________________________

 

 

Досвід та готовність брати участь в діяльності, що спрямована на протидію корупції

 

13. Що таке, на Вашу думку, корупція? (позначте все, що підходить)

 Зловживання службовим становищем в особистих цілях

 Хабарництво

 Кумівство та фаворитизм

 Нецільове використання бюджетних коштів

 Здирництво

 Неправомірне використання важелів впливу чи повноважень

 Інше (будь ласка, зазначте, що саме):______________________________________

 

 14. Чи займалась Ваша організація діяльністю, що спрямована на попередження корупції та підвищення соціальної активності громадян у протидії корупції ?

  Так

  Ні

 

15. Якщо ТАК, зазначте напрями діяльності Вашої організації (позначте все, що підходить):

 Проведення просвітницької роботи серед населення про права громадян

 Залучення громадян до участі в процесах прийняття владних рішень

 Залучення громадян до моніторингу діяльності органів державної влади

 Захист прав громадян

 Аналіз законодавства та розробка рекомендацій щодо його вдосконалення

 Представлення та захист громадських інтересів

 Покращення прозорості та підзвітності органів влади

 Просвіта громадян щодо їх прав на отримання адміністративних послуг

 Розвиток інших форм діалогу між владою та громадянами

 Громадський контроль владних рішень та „громадські спостерігачі”

 Інше (будь ласка, зазначте, що саме):______________________________________

 

16. Чи вважаєте Ви, що Ваша організація готова  ініціювати акції по захисту громадських інтересів у протидії корупції в Україні?

 Так

 Ні (переходьте до питання 19)

 

17. Чи зацікавлена Ваша організація у співпраці з проектом “Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні” (РАСЕ)?

 Так

 Ні (переходьте до питання 19)

 

18. У який спосіб  Ви хотіли б співпрацювати з Проектом? (позначте все, що підходить)

 Брати участь у тренінгах

 Брати участь в інформаційних заходах з питань протидії корупції

 Взяти участь у міжрегіональній зустрічі з обговорення сучасного стану корупції та антикорупційних заходів в Україні, та ролі громадянського суспільства в подоланні корупції

 Брати участь у створенні та діяльності Антикорупційної мережі громадських організацій з моніторингу кампаній адвокасі та впровадження реформ 

 Брати участь в грантовій програмі, яка спрямована на підтримку ініціатив щодо ефективного захисту громадських інтересів в тих сферах, які є найбільш вразливими для корупції

 

19. Чи існують інші НУО в Вашому регіоні, які на даний момент спроможні здійснювати кампанію щодо захисту громадських інтересів?

 Так

 Ні

 Не знаю (переходьте до питання 21)

 

Якщо ТАК, будь ласка, перелічіть їх:_______________________________________________

 

20. В цілому, наскільки, на Вашу думку, ці НУО готові до здійснення діяльності по представленню та захисту громадських інтересів?

 Мають гарну підготовку та достатньо ресурсів для ініціювання кампаній щодо захисту громадських інтересів

 Їм необхідно пройти навчання, в них недостатньо ресурсів

 Інше (будь ласка, зазначте, що саме):______________________________________

 

21. Чи існують у вашому регіоні мережі/коаліції НУО?

 Так

 Ні

 Не знаю (переходьте до Інформації про Вашу організацію)

 

Якщо ТАК, перелічіть їх:__________________________________________________________

 

22. Наскільки ці мережі/коаліції є активними?

 Дуже активні та успішні

 Дуже активні, проте не такі успішні

 Частково активні та успішні

 Частково активні, проте неуспішні

 Зовсім неактивні

 

Будь ласка, поясніть, чому їм вдалось стати успішними (або неуспішними) :______________

 

23. Чи має Ваша організація досвід координації/роботи як ресурсний/сервісний центр для НУО?

  Так

  Ні

 

 

Інформація про Вашу організацію

 

1. Повна назва організації:_________________________________________________________

2.Представник організації (прізвище та ім’я особи, що заповнює анкету):_________________

3.Посада в організації:____________________________________________________________

4.Дата реєстрації:________________________________________________________________

5.Форма реєстрації:   Громадська організація        Благодійна організація 

6.Скільки осіб постійно працюють в вашій організації: чоловіків: _________; жінок:________

7.Місія організації: ________________________________________________________

8.Основні напрямки діяльності:

 Розвиток сільського господарства

q                                           Права людини

 Розвиток бізнесу

q                                           Засоби масової інформації

 Чорнобиль

q                                           Політика, законодавство, держава

 Діти та молодь

q                                           Професійні асоціації

 Громадянська освіта

q                                           Релігійні асоціації

 Права споживачів          

q                                           Жінки

 Культура,  мистецтво, література

q                                           Вирішення соціальних питань

 Екологія,  захист навколишнього середовища

q                                           ВІЛ/СНІД

 Охорона здоров’я, медицина

q                                           Інше (що саме):

 Розвиток сектору НУО

q                                           Не знаю

 

9.Які з нижче наведених видів діяльності проводить Ваша організація?

 Захист інтересів та їх лобіювання

q                                                                         Освітянська діяльність

 Дослідження та аналітика

q                                                                         Поширення інформації

 Адміністрування грантових програм

q                                                                         Благодійність

 Тренінги та консультування

q                                                                         Надання соціальних послуг

 Реабілітація

q                                                                         Правова допомога

 Розробка суспільно-політичних рекомендацій      

q                                                                         Інше (що саме):

 

10.  Хто є основними клієнтами Вашої організації?

 Діти

q                                                                         Молодь

 Жінки

q                                                                         Студенти

 Сироти

q                                                                         Люди мистецтва

 Споживачі

q                                                                         Професійні групи

 Державні службовці

q                                                                         Бізнесмени

 Пенсіонери

q                                                                         Фермери

 Престарілі

q                                                                         Вчені

 Інваліди

q                                                                         ЗМІ

 Бідні і нужденні

q                                                                         НУО

 Біженці

q                                                                         Все населення

 Члени організації

q                                                                         Інші (хто саме):

 

11.  Кількість поточних проектів: ___________________________________________________

12.  Адреса: _____________________________________________________________________

13.  Телефон: ____________________________________________________________________

14.  Факс: _______________________________________________________________________

15.  Адреса електронної пошти: _____________________________________________________

16.  Адреса веб-сайту: _____________________________________________________________

 

 

 

Дякуємо Вам за відповіді.

 Будь ласка, надішліть заповнену анкету до 5 лютого на адресу: Kikot@ccc.kiev.ua

 

 

Опубліковано на сайті: 2007-01-25

2017-11-01:
Обучение в Германии
в Германии можно получить бесплатно не только первое, но и второе высшее образование как на немецком, так и на английском языке
2017-11-01:
Программа ООН для волонтеров
Круглый год. Оплата расходов
2017-11-01:
Стажировка в Google
Каждое лето. Офисы Google по всему миру
2017-11-01:
Стажировки в компании Deloitte

Дедлайн: 31 декабря 2017

Deloitte Touche Tohmatsu Limited — международная сеть компаний, оказывающих услуги в области консалтинга и аудита. «Делойт» входит в «большую четвёрку» аудиторских компаний и является самой крупной профессиональной сетью по количеству сотрудников.

2016-07-21:
Где искать спонсоров и гранты?
подборка сайтов, которые следует мониторить постоянно
2016-07-05:
Програма малих грантів для ініціатив ВПО від Stabilization Support Services
Представництво канадської організації Stabilization Support Services в Україні розпочало виділення коштів для ініціатив ВПО