Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Новини

ЗВЕРНЕННЯ Секції інформаційного суспільства V-го Всесвітнього форуму українців


до організаторів та учасників

Зважаючи на визначальний момент зсуву історичних епох та переходу до нового суспільно-політичного ладу, відомого як інформаційне суспільство;

Аналізуючи зміни, що відбулися в розвинених країнах світу та їх невпинне просування в питаннях розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ);

Враховуючи особливості розвитку українського суспільства;

Вітаючи світлі починання V-го Всесвітнього форуму українців, щодо розвитку демократичного суспільства;

Провівши плідну роботу, секція Інформаційного суспільства V-го Всесвітнього форуму українців вважає за необхідне наголосити:

Інформаційна революція у світі підвела пан-українське суспільство до межі вступу у нове середовище свого існування.

Переглянувши історію становлення інформаційного суспільства у ЄС та світі можна чітко спрогнозувати і розвиток ситуації у нашій державі. Вищі органи влади мають надати універсальні механізми кожному своєму підопічному для полегшення процесів адаптації до нових технологій і пришвидшення процесу їх використання задля розвитку та зростання економічних характеристик нації.

Аналізуючи світову практику, можна легко визначити лідерів інформаційних перегонів, котрі чітко визначені у «Доповіді ООН про глобальну готовність до електронного врядування 2005 року» серед яких Україна займає почесне 45-е місця вже другий рік.

Блискавична зміна ситуації з кожним новим технологічним проривом для розвинутих країн є лише черговим викликом до самовдосконалення в умовах жорсткої світової конкуренції.

Мета учасників секції полягала у дослідженні стратегії розвитку інформаційного суспільства, як технології взаємодії суспільства та уряду, підвищення ефективності всіх сфер людської життєдіяльності завдяки використанню ІКТ.

Досягнення цієї мети передбачає виконання наступних першопочаткових завдань:

  1. 1. Створення Інституту експертів з питань ІКТ для вироблення спільної позиції щодо шляху розвитку інформаційного суспільства в Україні;
  2. 2. Реформування Наглядової ради ЗАТ «Укртелеком» та включення до її складу представників громадськості з метою відповідності діяльності національного оператора ІКТ інтересам українького народу в рамках становлення інформаційного суспільства, демонополізації та децентралізації ринку ІКТ;
  3. 3. Створення інформаційної мережі, котра б поєднала українських мігрантів з жителями України та створення інтернет-ресурсу VI-го Всесвітнього форуму українців у форматі постійно діючого Мозкового центру;
  4. 4. Визначення основних етапів розвитку електронного врядування в Україні до 2012 року та знаходження шляхів його ефективного впровадження на прикладі ключової практичної програми імплементації систем електронного врядування в Європі “i2010”;
  5. 5. Визначення переліку кроків, необхідних для стимулювання розвитку національного інформаційного сегменту України.

Сфера розвитку технологій в країнах ЄС може бути безпомилково передбачена на найближчий час. Це надає урядам можливість підготувати соціальне підґрунтя для більш ефективного використання сучасних технологій в умовах жорсткої конкуренції на світовій арені в першій чверті ХХІ сторіччя. Україна не має бути відкинута на узбіччя глобальних інформаційних процесів з часом перетворившись на інформаційне звалище розвинених країн.

Сектор розвитку інформаційних технологій є чи не єдиною перспективною сферою в міжнародному поділі праці для України.

Вважаємо необхідним прийняти консультативну допомогу з приводу відтоку інтелектуального потенціалу країни, повернення трудових ресурсів та кваліфіковакних фахівців задля пдівищення рівня конкурентноспроможності нашої держави в нових геополітичних умовах глобального інформаційного суспільства.

Залучення міжнародних експертів допоможе в розробці правових основ створення гідних та комфортних умов для роботи фахівців сфери інформаційно-комунікаційно технологій, припинення відтоку інтелектуального потенціалу та повернення трудових мігрантів, котрі працюють в сфері високих технологій.

В своїх ініціативах, хотілось б виділити сновоположні принципи, що мають бути відображені у всіх докуметах наступного форуму:

1. Створення відкритого і конкурентного ринку сформованого в рамках нової інформаційної економіки;

2. Залучення інвестицій в сферу розвитку інфраструктури ІКТ та формування національного інформаційного сегменту;

3. Популяризація ідей інформаційного суспільства серед усіх верств населення та подолання цифрового розриву всередині країни.

Опубліковано на сайті: 2006-08-31

2020-08-16:
30+ фактов о жизни в Швеции
в AdMe изучили мнение людей, которые переехали в Швецию
2020-02-29:
Вопросы, которые задают при вступлении в Оксфорд

Вступительный экзамен в магистерский Колледж Всех Душ (All Souls College) в Оксфорде считается самым сложным в мире. И это несмотря на то, что там нет ни формул, ни задач, ни конкретных научных вопросов. По статистике, только один из 20 оксфордских бакалавров способен его пройти.
2020-01-20:
Последняя статья С. П. Капицы
Статья слишком хороша, чтобы о ней забывать
2006-12-28:
Материалы Форума Алушта-2006
полное собрание материалов XI  международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы  инновационного развития экономики» (Алушта 2006)
2005-09-28: