Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Прогнози

Прогноз ІЕЕ №1 (#79) Українська економіка вступає у фазу дефляційної депресії в 2012-2013


     

Макаренко І.  Кузьменко В. Острокоморець ОЧала Н.  Рогожин О.     

При повному чи частковому використанні матеріалів прогнозу посилання на авторів, ІЕЕ та даний сайт обов'язкові


Прогноз дефляційної депресії економіки України вже є банальним. Її прояви стають очевидними навіть для людей, що не володіють спеціальною підготовкою в сфері макроекономічного аналізу та прогнозування. Депресія супроводжується негативними психологічними процесами в суспільстві. Економіка України вступає в депресію, спричинену дією інструментів макроекономічної політики вперше за останнє десятиліття. Крім соціально-психологічних ефектів вона несе певні економічні ризики, прогноз яких і робить аналіз актуальним.


Для довідки:

 Ми вважаємо, що слід відрізняти депресію від кризи.

 Щоб не сіяти паніку в умовах соціально-економічного занепаду початку 1930-х років, попередник Франкліна Делоне Рузвельта – президент США Герберт Кларк Гувер запропонував американським журналістам наступну рекомендацію. Замість терміну «криза» вживати в ЗМІ психологічний термін «депресія», оскільки кожна людина в той чи інший період свого життя переживає цей стан і, як правило, успішно його долає. Надалі зміст цього терміна зазнав певної трансформації.

 Депресія, що трактується як занепад, зниження, застій в економічному розвитку, в нашому її розумінні, має смисловий відтінок уповільнення ділової активності, уповільнення оборотів капіталів в господарському циклі національної економіки та корпоративного сектору. Криза ж може відбуватися і на високому рівні ділової активності, іноді навіть прискорюючи потоки капіталу. Наприклад, під час «атаки» на валютний курс або під час розгортання «дефляційної спіралі», «набігів на банки», «втечі капіталів» та ін.

Часто депресію в економіці характеризують як фазу, наступну за кризою – як спад виробництва, зі слабким попитом на товари, масовим безробіттям. Ми вважаємо, що такий підхід характеризує її частково. Депресія в економіці може виникнути не тільки в результаті посткризового синдрому, але і в результаті специфічного застосування інструментів макроекономічної політики. Ми поділяємо положення Дж. Тобіна, що при прогнозуванні економічної динаміки слід брати в розрахунок «пару» – не тільки економічні механізми, але й дію інструментів макроекономічної політики (бюджетно-фінансової, грошово-кредитної і валютної політики). Специфічна дія останніх, а вони дуже сильні в контексті системного впливу на економіку, також здатна викликати уповільнення економічної динаміки та ділової активності, зниження цін, зростання безробіття і т.д. – тобто депресію.

 Враховуючи сильний вплив економічної депресії на соціально-психологічну сферу, особливо після Великої депресії 30-х років ХХ століття, власне депресію стали називати більш м’яким словом «рецесія». Проте останнім часом категорія «рецесія», на наш погляд, стала нести самостійне значення, відмінне від категорії «депресія». Сьогодні прийнято вважати, що економіка тієї чи іншої країни знаходиться в стані «технічної рецесії», якщо її ВВП падає два квартали поспіль. Такий стан пережили більшість країн планети в 2008-2009 рр. Головна відмінність «рецесії», в нашому розумінні, у:

- повільних процесах, що відбуваються на тлі активного стимулювання економіки монетарними і валютними інструментами та пересичення економіки в країнах з розвиненою структурою та диверсифікованим виробництвом;

- в уповільненні економічної динаміки, внаслідок вичерпання парадигми попереднього розвитку.

Тоді як «депресія» супроводжується неминучим зниженням стимулювання ділової активності грошовою пропозицією. Вона пов’язується з кризою перевиробництва в рамках застарілої, давно існуючої, але ще не завершеної, техніко-економічної парадигми (ТЕП) розвитку. На зміну їй шляхом прискореного прориву кластера нових базисних інновацій має невдовзі прийти нова ТЕП. З цієї причини “депресія”, на наш погляд, відображає процеси більш глибокі і більш важкі для економіки, ніж “рецесія”.


Аналітику, яка лежить в основі прогнозу, важливо розглядати в динаміці взаємопов’язаних процесів. У такому разі стають більш наочними їх результати та наслідки для економіки в цілому.

 До початку квітня 2011 року індекс цін виробників в економіці України досяг загрозливо великого значення – більше 20%. У цей період Національний банк України (НБУ) почав здійснювати антикризову політику. В Україні почали скорочуватися темпи приросту грошового агрегату М3. З лагом три місяці почав знижуватися і індекс цін виробників, який до кінця 2011 року склав трохи менше 12%. Це, на наш погляд, мало вирішальний вплив на інфляційні процеси в цілому. Рік економіка завершила з порівняно невеликим значенням інфляції, що не перевищує в середньому за рік 8%. Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) склав близько 5%. НБУ пояснив це високою пропозицією с/г продукції, тобто високим урожаєм 2011 року. Однак разом зі скороченням інфляції в Україні скоротилася і ділова активність. Останнє є наслідком не тільки с/г фактора, але і монетарного, тому скорочення ділової активності в економіці було в цілому, а не тільки в одному, позначеному секторі.

На нашу думку, оцінка ситуації НБУ була не цілком точною, тому не повною мірою був врахований монетарний фактор, що також впливає на придушення інфляції. Цей, на перший погляд, позитивний аспект спровокував негативні явища у вітчизняній економіці, які спостерігаються в цьому році.

Відсутність інноваційних процесів і вузька пропозиція товарів вітчизняного виробництва не дозволяють використовувати інноваційну політику для регулювання товарної пропозиції і, відповідно, залишають, в основному, монетарні інструменти для придушення інфляції у вітчизняній економіці. Але скорочення грошової пропозиції викликає зростання відсоткових ставок і т.д. Банки навіть запропонували парламенту ухвалити новий закон, що дозволяє їм підвищувати відсоткові ставки вже після юридичного оформлення кредиту, коли його одержувач виплатив частину грошей (!?). Зростання ціни грошей (тобто відсотка, валютного курсу), яке в такому випадку неминуче, стимулює імпорт. І вже зростання пропозиції імпортних товарів стабілізує ціни, проте паралельно пригнічує вітчизняного товаровиробника, що веде до подальшого спаду виробництва, а як наслідок, – і до зростання безробіття.

Вже в квітні 2012 року темпи приросту видачі нових кредитів скоротилися до нуля і до кінця року не збільшувалися. Це вдарило новою хвилею зниження ділової активності, почали скорочуватися темпи приросту промислового виробництва. На сьогоднішній день вони вже від’ємні.

В умовах дефляційної депресії вільні кошти шукають не інвестиційних програм, а «тихої гавані». В умовах фіксованого валютного курсу нею стає валюта іноземної держави чи інший стабільний інструмент (наприклад, золото). Будь-які спроби різкої зміни значень інструментів макроекономічної політики в цей період з метою пом’якшення та виходу з депресії здатні викликати «атаку» на валютний курс, що ми вже спостерігаємо.

Є надія, що в поствиборчий період частина коштів перейде з іноземної валюти в національну. В той же час подальший розвиток валютної кризи в умовах наростаючих “валютних війн” у світі досить імовірний.

Прогноз

Виходячи з описаних тенденцій деякі аналітики очікують зростання ВВП економіки України в 2012 р. на рівні 0,5%, і економіка увійде в фазу дефляційної депресії. Ми дотримуємося аналогічного прогнозу. Однак думки з цього питання розділилися. Деякі аналітики вважають, що зростання ВВП за підсумками року перевищить 2%. Такий же прогноз висловлюється і на 2013 рік.

Основними ризиками прогнозу є невизначеність у Єврозоні, успішні переговори і продовження співпраці України з МВФ. Проблемними залишаються тенденції збереження сировинної орієнтації експорту і зниження експорту продукції металургійної та хімічної галузей. Викликає низку питань невизначеність монетарної політики, зміщення акцентів у монетарному регулюванні з класичних інструментів до «силового адміністрування» в т.ч. з використанням законодавства, невластивого монетарній сфері.

 Істотним ризиком є прихований дефіцит державного бюджету, здійснені авансові податкові платежі підприємств і декларації великих компаній про оптимізацію і скорочення персоналу. На даний прогноз позитивно може вплинути зміцнення співробітництва з Китаєм та отримання кредитних ресурсів на розвиток сектора енергетики.

У разі продовження співпраці з МВФ і зміцнення партнерства з Китаєм у сфері залучення кредитних ресурсів можливо перенесення негативних тенденцій в економіці на майбутні періоди, у зв’язку зі збільшенням державного боргу до рівня більше 70% ВВП.

 У зв’язку з минулими виборами, необхідністю дотримання процедури перезатвердження складу КМУ, а також відсутністю своєчасно внесеного на розгляд у комітет ВРУ з питань бюджету та бюджетної політики проекту державного бюджету України, збільшуються ризики почати 2013 рік без бюджету, що негативно відіб’ється на державному секторі економіки. Схвалення мораторію на продаж землі і відсутність великих промислових об’єктів для приватизації збільшують проблеми наповнення дохідної частини державного бюджету.

Пропозиції.

Для виходу з дефляційної депресії важливо:

- стимулювання вітчизняного виробництва, в т.ч через обмеження імпорту шляхом імпортозаміщення;

 - стимулювання розвитку фондового ринку, фінансового ринку в цілому;

 - здійснення активної інвестиційно-інноваційної політики розвитку вітчизняної виробничої бази – реформування структури економіки;

 - на її основі стимулювати розвиток грошового і фінансового ринків, перехід на плаваючий валютний курс;

 - розчистити «погані активи» фінансових корпорацій;

 - проведення активної політики на зниження відсоткових ставок і зниження валютного курсу;

 - зниження загального податкового навантаження на товаровиробника;

 - створення інструментів соціального захисту від тимчасового негативу проведених змін.

Макаренко І., Кузьменко В., Острокоморець О., Чала Н., Рогожин А.,

© Авторы, 2012

© Інститут еволюційної економіки

Опубліковано на сайті: 2012-11-12

Коментарі до цієї статті:

Дата: 2012-12-04     Коментарий добавил(а): Vladimir

В условиях глобализации, на мой взгляд, возможны 2 тактики. Тактика экономического национализма - прятаться в ракушку - в надежде отсроить механизм управления экономики/курса валюты/отраслями/и т.п. за счет высокого профессионализма лиц, занятых управлением в государстве и НБУ. Или тактика остраивания адаптационных механизмов национальной экономики. Однако если посмотреть на мир живой природы, то виды, ориентированные на закрытость/консервацию действительно заняли и пока сохраняют узкие экологические ниши и действительно имеют очень жесткие защитные покрытия: черепахи, крокодилы и т.п. сохранившись неизменными последние сотни тысяч или даже миллионы лет. Да и то большинство ракушек уже превратилось в ракушняк и известняк. Остальные менялись. Многие исчезли. Но им на смену пришли другие, схожие, по ряду морфологических признаков, но другие, более адаптированные. Готова ли Украина к тому или иному пути? По-моему, только ко второму. Нет панциря - природных ресурсов и слишком "плотная среда обитания" – нет времени на корректную управленческую реакцию. Являются ли финансовые и государственные регуляторы адекватными в сегодняшних условиях глобализации? Я уверен, что нет. Низкий профессионализм, коррупция да и естественная инертность системы этому причина. Но, повторюсь, самое главное - мир радикально иной. В первую очередь - глобализация и информативность. Что может стимулировать государственное министерство в нынешних условиях? Государство, которое в Союзе не справлялось с эффективным управлением и это в закрытой и управляемой системе? Ничего. Государство в политическом и национальном смысле утратило свою роль и принципы управления. Эти принципы последние 5 тыс.лет заключались в силовом перераспределении: по племенному/клановому, по национальному, по политическому/социальному принципу: установить свои, ОДНОСТОРОННИЕ (!) правила - налоги, пошлины, внешнюю политику. Вспомним классическое "..Великобритания не имеет постоянных друзей и постоянных врагов, а только лишь постоянные интересы...". Сейчас это уже не получается. Все нужно банально покупать. Обо всем нужно договариваться. Правила должны стать ДВУСТОРОННИМИ, А государство в лице лиц, принимающих решение, по-прежнему, считает, что оно может (а главное, что оно В СОСТОЯНИИ !) определить правила игры внутри страны и обеспечить их выполнение, обеспечив экономический рост. Но это уже не так и никогда уже так не будет. Не у кого забирать(как в КНДР или Белоруссии). Нет экспорта (как в Китае или Германии). Нет ресурсов (как у России и Эмиратах). Глобальная экономика создала новую парадигму - парадигму глобальной информированности и глобальной доступности товаров/услуг. Никогда уже никто из Потребителей не будет долго мириться с национальным магнитофоном и национальным автомобилем, если знает что есть лучше. А сейчас - знает. И найдет. И стиральную машинку, и гречку, и песню, и пляж для отдыха, и медпрепарат, и фильм, и материал для строительства, и формат телешоу... - ВСЕ! Лучшее в мире доступно каждому в мире. Только имей деньги. Остаются последние естественные барьеры: расстояние и язык. И это все. Все остальные барьеры - искусственные, создаваемые государственными чиновниками. А давно известно, что это не интеллектуальная элита страны. Это тормоз. Это консерваторы. И если в странах развитой экономики еще 3-5 лет назад было что "консервировать"/"сохранять", то ситуация в Европе показывает, что эти принципы уже не работают и там. Что ж говорить о "сохранении"/"консервировании" у нас, где не были сформированы достойные механизмы и технологии управления государством и экономикой. В этой ситуации единственным шансом является создание условий наполнения экономики деньгами. А для этого многого не надо и все в руках 1 человека и 226 депутатов. Что необходимо сделать? Радикально освободить экономику от устаревших правил и законов в сфере налогов и, отсюда, бухгалтерии. Есть такая аналогия. Животный мир Земли обязан своему многообразию, а многообразие - различным способам обеспечения эффективности, потому что у всех равные условия: атмосферное давление, состав воздуха, сила тяжести. Сегодняшняя ситуация в экономках стран похожа на ситуацию, когда кто-то попробовал бы создать такое многообразие, меняя периодически давление или состав воздуха ( пошлину и ставку налога) для бегемота, надеясь, что бегемот повысит свою адаптивность и станет эффективным бегемотом. А у нас (да и не только у нас) чиновники и депутаты считают, что могут рассчитать, а по факту - угадать, куда и как что-то изменить в сфере государственного регулирования. Повторюсь. Это было возможно еще 10 лет назад. Сегодня нет. И уже никогда – нет. Выглядит беспросветной глупостью сопровождать десятком процедур и бумаг платеж между контрагентами, который в условиях современных средств связи занимает доли секунды, а бумаги на его оформление по требованиям гос.органов занимают дни и работу N человек: директора, сотрудника фирмы, бухгалтера, юриста, банковского работника, налогового инспектора,.. а если не повезет: адвоката, судьи, прокурора и т.д. Выглядит верхом самоуверенности позиция налоговых органов, определяющих сроки амортизации! Как они могут корректно это сделать, если на необходимость обновления основных средств влияет десятки параметров, определяющих конкурентно способность конкретного предприятия. Если посмотреть на экономику как на некий бульон в кастрюле, то можно сказать, что в условиях глобализации стенки стали очень низки – исчезли выше описанные барьеры. Но огонь – налоги, гос.регулирование, пошлины – остался. Что происходит? Экономика либо затухает либо выплескивается. И если ранее стенки были достаточно высоки для экспериментов: то подкрутить, то убавить, то в нынешних условиях глобальной информированности и глобальной доступности угадать/рассчитать невозможно. Само окружение «кастрюли» превратилось в огонь, стимулирующий/гасящий национальную экономику. Какой выход? Выход один – выключить газ. Естественно, предупредив участников хотя бы за год. Переход на налог с оборота это все равно как создать единую среду обитания: сколько вдохнул – на столько эффективно побежал. Дыши и тренируйся, выходи на соревнования с соседями и побеждай! Это решение реальное повышение конкурентно способности национальной экономики: А) равные условия; Б) простота, а значит минимизация накладных затрат предприятия и, что очень важно, - отсутствие смысла в уклонении от налога; В) снижение нагрузки на бюджет за счет освобождения массы ненужных чиновников. Г) снижение давления – это создание «тяги» для всасывания инвестиционных и финансовых ресурсов из вне, и Д) главное – предсказуемость (!) условий для ведения бизнеса. Это реальный шанс для Украины. Реальная национальная идея: минимизация роли государства в экономике. Государство должно остаться лишь в социальной, гуманитарной, научной, инфраструктурной и ресурсной сферах. Да и то, лишь в некоторых, ключевых секторах названных сфер деятельности. Экономика должна быть освобождена от государства.

Додати новий коментар!

* – Поля обов'язкові для заповнення!

Ваше ім’я *:
Ваша e-mail адреса:
Ваше повідомлення *:
Введіть число *:
 
2017-11-23:
Мировая экономика. Morgan Stanley: для зарядки электромобилей потребуется $ 2,7 трлн
к 2040 в мире будет насчитываться до 526 млн электромобилей
2017-11-22:
США. «Курс биткойна рухнет»
Бен Бернанке
2017-11-21:
Мировая экономика. Цены на нефть останутся ниже $60 продолжительное время
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings
2017-11-19:
События, которые произойдут до 2050 года
Чтобы предсказать будущее, совсем не обязательно быть экстрасенсом
2017-11-18:
ЕС. Нидерланды запретят бензиновые и дизельные авто к 2030
Правительство Нидерландов представило подробный план-прогноз
2017-11-15:
Когда Украина получит деньги МВФ
прогноз рейтингового агентства Standard & Poor’s
2017-11-03:
В Украине будет удерживаться ценовое напряжение 92-го бензина в ноябре 2017
Причина - нехватка белорусских поставок А-92 наряду с ростом мировых котировок
2017-11-02:
В ЕС урожай винограда может стать рекордно низким за последние 36 лет в 2017
окончательные итоги сезона подведут в марте 2018 года
2017-11-01:
Украина. Что ждать от курса на текущей неделе?
Безналичный доллар может вырасти к диапазону 27,1-27,2 грн, а наличный доллар в банках к концу недели будет котироваться около 26,9/27,1 грн
2017-10-30:
Азия. Южная Корея на пороге экономического кризиса
профессор экономики Корейского университета Йонг-Ва Ли
2017-10-30:
МВФ: сценарий глобального экономического краха
отчет МВФ о финансовой стабильности
2017-10-29:
Смерть кода. Каким будет программирование будущего?
Компьютерные программы уже сейчас за рамками человеческого понимания. Это очень опасно
2017-10-26:
До дефолта Венесуэлы осталась одна неделя?
Страна пытается найти средства для погашения платежей в эту пятницу, 27 октября, и в следующий четверг, 2 ноября
2017-09-09:
950 миллионов африканцев и арабов похоронят Европу к середине века
Немецкий профессор Гуннар Хайнзон прозванный «Карлом Марксом 21 века»
2017-08-10:
Эти 15 прогнозов были сделаны Биллом Гейтсом еще в 1999 году – и все они сбылись
В 1999 году Гейтс написал книгу под названием «Business @ the Speed of Thought», в которой сделал 15 смелых прогнозов
2017-07-25:
Будущее, которое вам не понравится: пять вероятных сценариев
Большинство прогнозов будущего похожи друг на друга ...
2017-07-11:
ТОП-10 самых привлекательных отраслей украинской экономики для инвестиций
Какие отрасли украинской экономики недооценены, имеют значительный потенциал роста и наиболее привлекательны для инвесторов?
2017-06-08:
Азия. Сингапур ожидает роста ВВП более чем на 2% в 2017
Правительство Сингапура представило оптимистичный прогноз по экономике
2017-05-28:
Россия. Кризис банковской системы продлится еще как минимум 2 года
Только за последние четыре месяца 23 банка прекратили работать
2017-05-18:
Уоррен Баффетт заявил о гибели привычного ритейла
Уоррен Баффетт считает, что через 10 лет розничная индустрия будет другой
2017-05-14:
Технологический прогноз. Смерть смартфона: на замену приходит нереальная технология
 то, что придет, будет действительно сродни научной фантастике: обзор прогнозов
2017-05-10:
Fitch ухудшил прогноз по росту ВВП Украины до 2% в 2017
Украинская экономика осталась стабильной за счет траншей от МВФ
2017-05-08:
В 2017 году Китай по темпам роста обгонит Америку
10 самых крупных мировых экономик в 2017 году
2017-04-29:
Мировая экономика. Три тренда, которые изменят рынок автопрома к 2020
В автопроме намечаются три важных тенденции ...
2017-04-28:
США. Нефтяную отрасль ждет кредитный голод (?)
Кредитование нефтяного сектора в 2017 г. продолжит сокращаться
2017-04-28:
Прогноз ИЭЭ №1 (#94) Макроэкономический прогноз на 2017 г. Украина.

  

Наша оценка по основным макроэкономическим показателям почти не изменилась

2017-04-15:
12 важнейших для человечества вопросов, которыми придется заняться в 2017 году
BBC опросила ряд экспертов, чтобы узнать их ответы на эту тему
2017-04-14:
Технологический прогноз. 10 невероятных последствий развития квантовых технологий
первый  квантовый компьютер будет готов приблизительно через десять лет — и это событие огромного масштаба
2017-04-13:
10 возможных катастроф будущего
настоящие бедствия — это не одиночные события
2017-04-10:
Об организациях будущего
Матан Филд. Какое отношение социальная биология муравьев имеет к онлайн-репутации? Какие организации будут доминировать в будущем?
2017-04-06:
США в ближайшие 2 года ждет экономическая рецессия (?)
президент Института международной экономики Петерсона Адам Поузен
2017-04-03:
Мировая экономика. Прогноз развития крупнейших 32-х экономик до 2030-2025 гг.
Доклад PwC: «The long view: how will the global economic order change by 2050?» представлены 32 страны от их прогнозируемого ВВП
2017-03-30:
Через 10 лет спрос на гуманитариев резко возрастет
Миллиардер и инвестор Марк Кьюбан
2017-03-29:
Первым триллионером станет тот, кто занимается ИИ
Миллиардер и инвестор Марк Кьюбан
2017-03-27:
ОПЕК повысила прогноз добычи нефти вне картеля
Добыча нефти в странах вне ОПЕК, согласно обновленному прогнозу, увеличится примерно на 400 тыс. баррелей в сутки до 57,7 млн
2017-03-19:
Удастся ли избежать новой глобальной рецессии?
Аналитический материал. Инфографика
2017-03-18:
Технологический прогноз. Летающие автомобили: революция на подходе
Современные разработки гибридной техники уже не считаются фантастикой
2017-03-17:
Технологический прогноз. Частные космические станции появятся к 2020 году
Коммерческие станции и пункты заправки появятся на орбите Луны в ближайшие три года
2017-03-11:
Мировая экономика. Транспортный прогноз на 2017 год
ОЭСР: прогноз по выбросам СО2
2017-03-10:
Азия. Китай понизил прогноз роста ВВП до 6,5% в 2017 г.
премьер-министр КНР Ли Кэцян
2017-03-07:
Без работы останутся 500 000 китайских рабочих в 2017 г.
Оптимизация коснулась 1900 предприятий в угольной и сталелитейной промышленности КНР
2017-03-06:
Четыре сценария мира будущего — после капитализма и роботизации

В интервью журналу Fast Company Питер Фрейз раскритиковал обитателей Кремниевой долины за их непоследовательность и склонность к утопическому мышлению

2017-03-05:
Через 10 лет спрос на гуманитариев резко возрастет
Становиться финансистом в будущем бессмысленно, так как алгоритмы будут лучше любого человека обрабатывать и анализировать данные. Марк Кьюбан
2017-03-04:
«Техногуманизм и датаизм станут главными религиями будущего»
историк Юваль Ной Харари в книге «Homo Deus: краткая история завтрашнего дня»
2017-03-02:
Доходы экспресс-доставки в Китае составят $116,5 млрд к 2020 г.
цели, обозначеннные в Плане развития экспресс-доставки в КНР на ближайшие четыре года, который опубликовала китайская Государственная почта
2017-02-25:
Мировая экономика. Что будет с долларом в 2017 году
Cтин Якобсен главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank
2017-02-22:
Brexit уронит фунт еще на 16%
Мнение сотрудника Deutsche Bank
2017-02-19:
Глобальные тренды и аналитика 2016
Станислав Шульга
2017-02-17:
Население Китая достигнет 1,42 млрд человек к 2020 г
отмечено в Общекитайском плане развития по вопросам планового деторождения на 13-ю пятилетку (2016-2020 гг.)
2017-02-16:
Украина. Какой будет энергетика в 2035 году

В январе завершился этап экспертного обсуждения проекта “Энергетической стратегии Украины до 2035 года”.

2017-02-14:
Япония станет ведущей державой Восточной Азии к 2040 г.
Аналитический материал. Кто станет "локомотивом" азиатской экономики?
2017-02-13:
Мировая экономика. Пик спроса на нефть и газ придется на 2020 год
доклад Грэнтемского научно-исследовательского института по изменению климата и окружающей среды (Grantham Research Institute) и Carbon Tracker Initiative
2017-02-04:
Украинская экономика-2017. Между прогнозами и реальностью
Мнение. В 2017 году Украине вряд ли удастся удержаться в рамках показателей, прописанных в госбюджете на этот год
2017-02-03:
Что принесет 2017 год украинским банкам
Аналитический материал
2017-02-01:
Экономика Украины. Прогноз на 2017 год
эксперт Atlantic Council, шведско-американский экономист Андрес Аслунд
2017-01-31:
Перспективы-2017: с чем крупные торговые сети входят в новый год
«Большой рознице» предстоит сразиться за место под солнцем с неорганизованной торговлей, покорить регионы, лучше узнать своего покупателя и мотивировать персонал (?!). Мнение
2017-01-29:
Эти технологии изменят вашу жизнь в 2017 году
мы увидим растущее значение программного обеспечения. не обязательно будет покупать новый телефон, телевизор, часы или колонки, чтобы заполучить искусственный интеллект себе домой. Он явится с приложениями и обновлениями
2017-01-25:
Андрей ПОЗДНЯКОВ: будущее уже наступило
Новая эпоха существенно ближе
2017-01-23:
ЕС. Какими будут молочные фермы в Ирландии к 2025 году
Когда в 1973 году Ирландия присоединилась к ЕС, в среднем на фермах было по 15 коров, а в стране насчитывалось 83000 поставщиков
2017-01-22:
Технологический прогноз. Вирусы-вымогатели начнут распространяться от компьютера к компьютеру в 2017 г.
прогнозирует Кори Начрейнер (Corey Nachreiner), главный технический директор компании WatchGuard Technologies
2017-01-20:
Мировая экономика. Треть мировых поставок смартфонов составят китайские устройства в 2017 году
ТОП-3 китайских поставщиков смартфонов (Huawei, Oppo и Vivo) в 2017 году поставят на рынок более 500 млн смартфонов
2017-01-18:
Украина. Что будет с ценами на недвижимость в 2017 году
СМИ решили выяснить, по какому сценарию будет развиваться киевский рынок недвижимости
2017-01-15:
Технологический прогноз. 10 тем, которые будут волновать мир в 2017 году
Искусственный интеллект, беспилотные автомобили, дополненая реальность и другие темы, которые в этом году будут обсуждаться острее других
2017-01-14:
Украина. Что будет с коммунальными тарифами в 2017 году
Эксперты прогнозируют, что рост стоимости импортного газа приведет к пересмотру тарифов для населения
2017-01-05:
Экономика Украины - 2017: больше роста и меньше инфляции
 макроэкономический консенсус-прогноз на 2017
2016-11-20:
Настало время для новой мировой войны?
Аналитический материал. Мнения нобелевских лауреатов
2016-10-09:
Технологический прогноз. 23 проекта Китая, которые изменят мир
Мир еще не видел таких масштабов строительства. Масштабы планеты
2016-04-30:
Прогноз ИЭЭ №2 (#93). Экономическая динамика на 2016 год ч.2
Падение ВВП в реальном исчислении должно остановиться. Возможно его легкое повышение до 2%. Но в 2016 году экономика все ещё не восстановит значений показателей, утраченных по причине неадекватной монетарной политики. (Падение ВВП в долларовом исчислении достигало $  80 млрд cо $  185 млрд за один год.)
2016-02-29:
Прогноз ИЭЭ №1 (#92). Экономическая динамика на 2016 год ч.1

Падение ВВП в годовом выражении пока видится на уровне минус 2 %

 

2016-01-20:
Мировая экономика. Курс Bitcoin может обновить рекорд в 2016-м, а затем ускориться к 2017
 В июле 2016 ожидается двукратное снижение темпов поступления новых Bitcoin в обращение
2016-01-13:
Украина. Ощадбанк может лишиться одного из конкурентных преимуществ: госгарантий по 100% вкладов населения – уже в 2017
Об этом говорится в проекте «Направлений и принципов развития госбанков до 2025 года», который разрабатывает Минфин
2016-01-03:
«Больше не будет бума социальных сетей»: прогнозы о маркетинге от самых инновационных компаний к 2020
Представители списка самых инновационных компаний в маркетинге и рекламе (такие как Taco Bell и General Electric) поделились с изданием Fast Company
2016-01-02:
Украина. В НАНУ подсчитали, на сколько страна может уменьшить выбросы парниковых газов до 2030
Украина может реально уменьшить выбросы парниковых газов до 35-40% до 2030
2015-12-26:
Украина. Как из-за новых акцизов подорожают алкоголь и сигареты в 2016-2020
Одним из наиболее спорных моментов в дорабатываемых сейчас изменениях в Налоговый кодекс станут акцизы
2015-12-11:
ЕС. ЕЦБ может вновь удлинить горизонт достижения инфляцией целевого уровня, - считает главный экономист банка
Инфляция остается ниже целевого показателя ЕЦБ, составляющего 2%, уже 2 года
2015-12-04:
Азия. После отказа от политики "одного ребенка" в Китае прогнозируют увеличение рождаемости на 3 млн чел ежегодно
В конце октября 2015 КПК разрешила семьям заводить второго ребенка, а в 2014 в Китае родилось около 17 млн детей, отмечают СМИ
2015-11-30:
США. Goldman Sachs оценивает в 60% вероятность непрерывного подъема американского ВВП в течение 10 лет после спада
Экономический рост в США наблюдается уже 76 мес подряд, и это один из самых длительных периодов непрерывного подъема экономики после спада
2015-11-27:
Мировая экономика. Международное агентство Moody’s прогнозирует рост ВВП стран G20 в среднем на 2,8% в 2015-2017
Средний темп роста за 5 лет до мирового финансового кризиса составлял 3,8% и за 2012-2014 -  2,5% 
2015-11-23:
ЕС. Еврокомиссия снизила прогнозы ВВП и инфляции для Еврозоны на 2015-2016
В 28 странах ЕС предполагается повышение ВВП на 1,9% в 2015 (1,8% в майском докладе) и на 2% в 2016 (2,1%)
2015-11-12:
Украина. В этом году страну ждет падение в размере 11-12%, в 2016 экономика вырастет на 2%, в 2017 – на 3%
Об этом сообщила министр финансов Украины Наталья Яресько
2015-11-05:
ЕС. По прогнозу ЕК вступление в Евросоюз не светит ни одной стране до 2019
В Еврокомиссии подтвердили принципиальную позицию, что ЕС не будет расширяться на протяжении деятельности президента Жана-Клода Юнкера.
2015-11-02:
Украина. Уровень инфляции должен снизиться до 12% к концу 2015 и дальше будет опускаться
В 2017 инфляция должна достичь однозначного числа, а до конца 2019 – опуститься до 5%”, – сообщила председательНБУ Валерия Гонтарев
2015-11-01:
В Украине 4G может появиться уже в 2017
Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, разработала план мероприятий по внедрению в Украине системы мобильной связи четвертого поколения в 2017
2015-07-30:
РФ. Рост ВВП не превысит 2,5% в ближайшие 3 года
Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев
2015-06-04:
Мировая экономика. В JPMorgan уверены, что нефтерынок прошел дно падения - в 2015 нефть марки Brent будет стоить в среднем $60/барр
Об этом говорится в докладе аналитика JPMorgan Chase&Co. Джеймса Томпсона, который прогнозирует ее цену в 2016-2017 в среднем по $  65/барр 
2015-05-28:
Мировая экономика. США войдут в число крупнейших экспортеров нефти до 2025, считает консалтинговая компания Turner
Снятие запрета на экспорт позволит США стать 4-м поставщиком нефти в мире после Саудовской Аравии, России и ОАЭ
2015-05-04:
Мировая экономика. США обгонят Россию по добыче сырой нефти к 2020 году
Это следует из опубликованного 14 апреля 2015 ежегодного доклада-прогноза Управления энергетической информации США (EIA).
2015-03-31:
Прогноз ИЭЭ №1 (#91). Экономическая динамика на 2015 год (ч.1)

Экономическая динамика на 2015 ожидается без существенных изменений. Прирост ВВП в годовом выражении превысит минус 9%

2015-02-21:
Мировая экономика. Билл Гейтс делает ставку на мобильные платежи
Он прогнозирует, что сегодня не охваченные банковскими сервисами 2 млрд чел, будут хранить деньги и совершать платежи с мобильных телефонов к 2030
2015-02-10:
Мировая экономика. Эксперты спрогнозировали дальнейший рост безработицы
К концу текущего десятилетия количество безработных по всему миру увеличится с нынешних 201 миллиона до 212 миллионов человек
2015-01-29:
Мировая экономика. Иран прогнозирует рост цен на нефть до 60-90 долл/барр в ближайшие месяцы
Вопреки мировому тренду такой прогноз дал министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане
2014-09-30:
РФ. Light Sweet Crude Oil и долговременные циклы
В ближайшее десятилетие российскую экономику хорошенько тряхнет. Аналитический материал.
2014-08-08:
Мировая экономика. В течение 5 лет продажи виски увеличатся на 17%, а водки – сократятся на 0,8% в мире
Такой прогноз сделали эксперты Euromonitor International, считающие что в 2018 виски обойдет водку по мировому уровню потребления
2014-07-24:
Украина. За 10 лет Украина должна утроить объем производства сельхозпродукции
Мнение премьер-министра Украины Арсения Яценюка
2014-05-31:
СНГ. Туристическая сфера Крыма как субъекта РФ будет убыточной, так как себя не будет окупать
Прогноз - заявление лидера крымских татар Мустафа Джемилева
2014-04-18:
Прогноз ИЭЭ №3 (# 88) Анализ текущей ситуации и прогноз экономической динамики в странах с развивающимися рынками

Причины «внезапной остановки» потоков капиталов в странах БРИКС и влияние этих процессов на экономическую и политическую ситуацию в Украине

2014-02-26:
Прогноз ИЭЭ №2 (#87) Экономическая динамика (ВВП, инфляция, валютный курс…) на 2014 (ч.2)

  

По частичному завершению острых политических событий в Украине в феврале 2014 возникли новые тренды, изменившие течения процессов. С их учетом мы вносим некоторые поправки в наш прогноз №1 на 2014 год по Украине

2014-02-11:
Мировая экономика. По результатам исследования МК EY по уровню доходов населения Китай обгонит Японию к 2022
Результаты прогноза МК EY по странам с развивающейся рыночной экономикой "Прогноз развития быстрорастущих рынков"
2014-01-29:
ЕС. Согласно обновленному прогнозу, индекс потребительских цен в Италии вырастет на 1,1% в 2014 и на 1,4% в 2015
Прогноз роста ВВП Италии не изменился: прирост ВВП страны - 0,7% в 2014 и 1% в 2015, а ЕК и МВФ прогнозируют 1,5 %  
2014-01-05:
США потратят на содержание ядерных вооружений и их носителей, а также на разработку новых $355 млрд в 2014-2013
После 2023 траты на ядерное оружие будут увеличиваться, т. к. министерство обороны начнет покупать новые носители
2013-12-23:
CНГ. Минэкономразвития опубликовало прогноз развития экономики РФ с ежегодным ростом на 3,1% до 2020 и 1,8% - 2030

Угрозу экономике РФ, по мнению Goldman Sachs, представляет возможный кризис неплатежей по необеспеченным кредитам

2013-12-09:
Мировая экономика. Обеспечение всеобщего доступа к энергии потребует $1 трлн инвестиций к 2030
По оценкам Международного энергетического агентства /МЭА/ в “Обзоре мировой энергетики 2013” 
2013-12-06:
Украинскую курятину будут есть в 50 странах мира до 2017
Прогноз председателя ассоциации «Союз птицеводов Украины» Александра Бакуменко
2013-12-02:
NASA полностью откажется от российских "Союзов" примерно через три с половиной года - первый полет к МКС в 2017
Об этом сообщил директор космического ведомства США Чарльз Болден
2013-12-01:
Мировая экономика. Названы профессии, в которых роботы оставят людей без работы уже через 5-10 лет
Эксперты в области искусственного интеллекта прогнозируют, что менее чем за пять лет офисных рабочих совсем не будет
2013-11-18:
СНГ. Минэкономразвития РФ ухудшило прогноз роста российской экономики до 2030
Теперь ожидают рост экономики страны в среднем по 2,5% в год
2013-08-31:
Осеннее подорожание иномарок могут отложить
Мнения - прогнозы экспертов
2013-05-01:
Прогноз ИЭЭ №3 (#84). Экономическая динамика в Украине в 2013 (ч. 2)

     

прирост реального ВВП пока в пределах  «минус» 0,5 % – «минус» 1%;  инфляция – в пределах 2%-4%; рыночный валютный курс 8,1-8,2.

2013-03-13:
Комментарии ИЭЭ к прогнозу №3 (#81) 2013

дискуссия с посетителями сайта

2013-01-31:
Бюджет-2013 может привести Украину к дефолту или Таможенному союзу

Мнение финансового аналитика  в блоге на LB.ua.

2013-01-30:
Экономическая стагнация в Украине продолжится в 2013
Аналитики Эрсте Банка пересматривают в сторону снижения прогноз роста ВВП на 2013 – с 3% до 1,5%
2013-01-29:
Прогноз ИЭЭ №2 (#83). ЕС. Курс евро может измениться, но не существенно в марте 2013
27.01.2013 г.  было объявлено о погашении  529 млрд. евро и о досрочном погашении  30.01.2013 г. 137,2 млрд. евро в рамках LTRO
2012-11-12:
Прогноз ІЕЕ №1 (#79) Українська економіка вступає у фазу дефляційної депресії в 2012-2013

Прогноз дефляційної депресії економіки України вже є банальним. Її прояви стають очевидними ...

2012-10-12:
Протокол заседания Клуба Аналитиков от 11.10.2012

1)      основные макроэкономические показатели Украины на конец 2012 года;

2)      некоторые проблемы банковской и финансовой систем Украины;

3)      внешние факторы влияния на экономику Украины в контексте кризисных процессов

2012-05-31:
Азия. Объем электронной торговли в Китае достигнет 18 трлн юаней ($2,8 трлн) к 2015
Темпы роста доходов от Интернет-услуг составят более 25% в год, а число их потребителей вырастет до 800 млн чел к 2015 
2012-03-31:
Украина. Овощи станут на треть дороже к лету 2012
Украинские фермеры готовятся уже летом повысить на треть цены на овощи, пишет ТСН
2012-01-31:
Украина. Торговая недвижимость будет в приоритете у застройщиков в 2012
При этом новые проекты торговой недвижимости будут отличаться масштабностью, рациональными планировками торговой зоны
2011-10-05:
США. Moody’s: последствия новой рецессии в США будут менее ощутимыми, чем в 2008-2009 годах
Уровень дефолта эмитентов достигнет пика в 9,4% в феврале 2013 года против 14,5% в ноябре 2009-го
2011-09-03:
Протокол засідання Клубу Аналітиків від 03.08.2011 та його прогнози

03.08.2011 р. відбулося чергове засідання Клубу Аналітиків, в ході якого були розглянуті:
1) ймовірність виникнення нестабільності валютного курсу грн./дол. США в Україні в другій половині 2011 р.;
2) тривалість та поглиблення кризових процесів економіки США та ЄС;
3) можливість «жорсткої посадки» економіки Китаю.

2011-08-31:
Украина. Подорожают все продукты в 2011
производителям просто не хватает сырья
2011-06-26:
Азия. Темпы роста цен в июне в Китае окажутся выше, чем в мае 2011

Госкомитет по делам развития и реформ КНР

2011-06-23:
Азия. Китай: CPI не поставит рекорд роста в 2011
Ба Шусун, заместитель директора НИИ финансовых наук Исследовательского центра при Госсовете 
2011-03-22:
Заготовки для прогнозов ИЭЭ на 2011 год
Анализ материалов, размещенных на сайте ИЭЭ
2010-12-24:
Азия. Внешнеторговый оборот Китая составит $2,9 трлн в 2010
и вырастет на 30% по сравнению с 2009 годом
2010-10-24:
Прогноз инфляции в Украине на 2010
Работа слушателя Школы макроэкономического анализа и прогнозирования Ведерникова А.В.
2010-10-22:
Украина. Объем IPO украинских компаний может составить 600-700 млн долл. до конца 2011
 IPO украинских компаний аграрного сектора вызвало особый интерес инвесторов в посткризисный период 2009-2010 гг
2010-07-14:
Прогноз ИЭЭ #3 (75) Через пять-шесть лет мировая экономика радикально преобразится
Произойдет радикальное изменение развития топливно-энергетического комплекса в результате смены парадигм технико-экономического развития.
2010-04-16:
Прогноз ИЭЭ #1 (73) Курс доллара, гривны, а также инфляция и темпы прироста ВВП на 2010
Валютный курс в паре гривна доллар США достиг равновесного уровня в ...
2010-04-02:
Азия. ЦБ Японии повысит прогноз экономического роста на 2010
JPMorgan Chase увеличил оценку экономического роста в стране в первой половине 2010 г. до 2,75% с 1,6 %
2009-12-26:
В 2010 году в России ожидается рост безработицы
В связи с увеличивающейся с 1 января 2010 года налоговой нагрузкой, некоторые предприятия будут вынуждены проводить сокращения сотрудников
2009-12-26:
Украина. В Киеве цены на квартиры могут снизиться на 10-20%

За период кризиса стоимость квартир эконом-класса снизилась на 37,8%, бизнес-класса - на 36,2%, премиум-класса - на 30,8%

2009-12-24:
РФ. ЦБ: Российская экономика вырастет на 5% в 2010
А Минэкономразвития РФ ожидает роста ВВП в следующем году только на 3,1%
2009-12-23:
Азия. Китай рассчитывает на 8-процентный рост ВВП в 2010
Слишком быстрый рост ВВП страны, темпы которого выражаются двузначными числами, будет неблагоприятным для 2010
2009-12-23:
Мировая экономика. Рост цен на энергоносители сильно ударит по балтийским предприятиям
Swedbank прогнозируе спад энергоемких производств и закрытие предприятий, зависящих от импортируемых энергоресурсов
2009-12-23:
Прогноз Клуба аналитиков #4 (7). Экономическая динамика в 2009
14 декабря состоялось заключительное в 2009 г. заседание Клуба аналитиков.
2009-10-29:
Мировая экономика. Доллар полностью обесценится через 10 лет
Однако в краткосрочной перспективе "зеленый" все-таки подрастет
2009-10-24:
РФ. Российский авторынок вырастет на 30% к 2018
Войдет в пятерку крупнейших автомобильных держав
2009-10-22:
Мировая экономика. Золото будет стоить в среднем $1200 за унцию в III кв. 2010
Цена золота достигала исторического максимума 14 октября 2009 - $1070,8 за унцию
2009-10-14:
Аналіз поточної ситуації та прогноз ВВП України на 2009 рік від Чалої Ніни

Робота слухача Школи макроекономічного аналізу та прогнозування

2009-10-09:
Аналіз поточної ситуації та прогноз інфляції в Україні на 2009 рік від Васильєвої Даші

Робота слухача Школи макроекономічного аналізу та прогнозування

2009-10-06:
Анализ текущей ситуации и прогноз валютного курса на 2009 г. от Острокоморца Олега

Работа слушателя Школы макроэкономического анализа и прогнозирования

2009-09-16:
РФ. Падение экономики превысит 8% в 2009
из выступления ...
2009-08-19:
США. Гринспен прогнозирует рост экономики в III-IV кв. 2009
...однако тенденция к восстановлению может прерваться в 2010
2009-08-14:
Прогноз ИЭЭ #3 (73). О валютном курсе на текущий момент и на осень 2009.

Мы прогнозируем экономический кризис, вызванный нарушением внешнеэкономического технологического баланса Украины. Но нынешний валютный кризис не имеет основ и является частично спровоцированным.

2009-04-15:
Прогноз Клуба аналитиков #1 (4). Экономическая динамика на 2009
14.04.09 состоялось очередное заседание Клуба аналитиков.
2009-03-31:
Прогноз ИЭЭ#1 (71). Мировая экономика вошла в фазу неустойчивого развития, которое продолжится в течение нескольких следующих десятилетий
Одновременно с этим развитием мы ожидаем ускорение эволюционных процессов в мировой валютно-финансовой системе
2008-10-09:
Прогноз ИЭЭ #6 (69). Мировая экономика получит импульс экономической активности в начале 2009
 среду 08.10.08 семь центробанков мира одновременно понизили учетные ставки на 0,5%
2007-04-12:
Прогноз ИЭЭ #7 (63). Прогноз политических событий в Украине на основе «закона времени» Велимира Хлебникова (Часть 4)
Ключевой датой конца разрешении накопившихся противоречий в Украине должен стать первый день зимы - 1 декабря 2007 г.
2007-04-09:
Мировая экономика. Жуткий прогноз: Грядет обвал доллара и военное вторжение в Украину
Последний номер влиятельного лондонского журнала «Экономист» ...
2007-03-02:
Прогноз ИЭЭ #5 (61). Китайский кризис: генеральная репетиция
Пока нет экономических предпосылок для глобального кризиса, хотя кризисный потенциал высок
2007-02-19:
Прогноз ИЭЭ #4 (60). Экономическая динамика глобальной экономики в 2007
В разрезе основных макроэкономических регионов (США, Еврозона, Азия)
2007-01-18:
Прогноз ІЕЕ #2 (58). Валютні тенденції на 2007 рік
Підбиваючи підсумки 2006 року помічаємо
2006-12-28:
Прогноз ІЕЕ #17 (56). Енергетичний ринок і світова економіка в 2007 р.
світовий ринок енергоресурсів може стабілізуватися, відреагувавши подальшим зниженням цін
2006-11-27:
Прогноз ИЭЭ #16 (55). Валютная политика может стать причиной напряженности
Отрицательное сальдо внешней торговли 2006 года, может ...
2006-11-22:
Прогноз ІЕЕ (№54). Економіка ЄС не взмозі вирішити проблему зайнятості найближчим часом
Негнучка монетарна політика ЕЦБ може викликати загострення економічних ризиків
2006-11-06:
Прогноз ІЕЕ14 (53). Перспективи економіки США в 2007 р.
Існує можливість зниження темпів економічного зростання в США в 2007 р
2006-09-17:
Прогноз ИЭЭ #12 (51). О валютном курсе, сентябрь 2006
Весной 2006 аналитики предполагали падение курса доллара от 30 до 45% в конце года
2006-09-16:
Прогноз ИЭЭ #11 (50) Развитие политических событий от «Універсала» до 2010 г.
с 31 июля 2010 г. развернется цепь событий экстремального характера
2006-09-03:
Прогноз ИЭЭ #10 (49). Об экономической динамике в Украине на вторую половину 2006 г.

По оптимистическому сценарию инфляция может быть значительно ниже 10%, а темпы экономического роста  8 ±2%

2006-06-25:
Прогнозы слушателей спецкурса (ИЭЭ) # 2. Захарова Валерия
В отсутствии системного инновационного процесса рост цен на традиционные ресурсы неизбежен
2006-06-08:
Прогнозы слушателей спецкурса (ИЭЭ) # 1. Деменчука Антона
В Украине накапливаются риски экономического кризиса по причине углубляющегося дисбаланса внешнеэкономических отношений в 2006 году
2006-04-22:
Прогноз ИЭЭ #8 (47). В политических отношениях между Ющенко и Тимошенко должны произойти неординарные события до мая 2006 (Прогноз по Хлебникову Часть 3)
Данный прогноз является продолжением прогноза Института эволюционной экономики, сделанного 13 декабря 2005 года
2006-04-08:
Прогноз ИЭЭ #7 (46). Европа: риски растут, а вместе с ними будет нарастать и социально-политическое напряжение
ИЭЭ в 2005 году уже прогнозировал нарастание рисков в экономике Европы
2006-03-27:
Прогноз ИЭЭ #6 (45). Валютные риски мира в 2006 году
Азиатский макрорегион станет оплотом мировой стабильности
2006-03-24:
Банк Японии повысит оценку потенциального роста
Сейчас банк оценивает потенциальный рост экономики в один процент
2006-03-06:
Прогноз ИЭЭ #5 (44). Украина: общий прогноз на 2006 год – в экономике накапливается кризисный потенциал
Многофакторность экономических процессов 2006 года будет формировать основу для многосценарного развития событий
2006-02-20:
Прогноз ИЭЭ #4 (43). В условиях отсутствия системного инновационного процесса энергетический кризис будет усугубляться (укр. яз.)
Про перспективи економічного зростання у 2006-2007 роках в умовах підвищення цін на газ
2006-02-14:
Прогноз ИЭЭ # 3 (42). Рост цен на энергоносители может вызвать гораздо больший риск кризиса, нежели это представляется нашим политикам
Именно недостаточность инновации в нашей национальной экономике вызывает к жизни энергетичекий кризис
2006-02-05:
Прогноз ИЭЭ # 2 (41) В ближайшее время «Эпохи Возрождения» в Украине не будет (Часть 2)
 Настоящая революция, дающая свободу личности, произойдет не раньше 2012 года
2006-02-03:
UK. Земле осталось существовать 20 лет из-за потепления
"Война прогнозов" совсем недавно мы разместили прогноз Пентагона о глобальном похолодании
2006-01-31:
Прогноз ИЭЭ #1 (40). Об экономической динамике на 2006 год и ее долговременных последствиях
В 2006 году экономика Украины эволюционно подойдет к своему первому естественному экономическому кризису. Темпы экономического роста замедлятся, усилятся инфляционные риски...
2006-01-25:
Ученые предсказывают человечеству будущее до 2050 г.
К 2050 году население Земли вырастет до 9 миллиардов человек, и большинство из них будет...
2006-01-12:
Мировая экономика. В мире появятся новые сверхдержавы к 2050 году
Китай к 2050 году станет самой мощной экономической державой планеты, Индия - мировым лидером по численности населения
2005-12-13:
Прогноз ИЭЭ (38). Долгосрочный экономический прогноз в свете “Основного закона времени” Велимира Хлебникова. (Часть 1)
Только к 2025 году в Украине завершится переход от тоталитаризма к демократическому обществу, ощутимые изменения начнем наблюдать только после 2012 года
2005-11-14:
Прогноз ИЭЭ (35) О курсе евро на конец ноября 2005 г.
Нынешняя ситуация с падением курса евро отличается от ситуаций, неоднократно возникавших в нынешнем году.
2005-10-30:
Рекомендации ИЭЭ (3). Нефтяной «кризис» в Индонезии: уроки для Украины.
Более актуальным, нежели формирование экономических вертикалей, замыкающихся на государственный бюджет, является углубление институционального развития рынков
2005-10-17:
Прогноз ИЭЭ (34). Об инфляции в Украине в последние месяцы 2005 года.

Инфляция в Украине может и не достичь больших значений. Причиной этому может стать угнетение внутреннего спроса

2005-10-10:
Прогноз ИЭЭ (33). О валютном курсе на конец октября 2005 г.
Курс не изменится, чего нельзя сказать с уверенностью о валютных резервах.
2005-10-04:
Прогноз ИЭЭ (32). Экономическая динамика объединенной Европы будет зависеть от инструментов монетарной политики.
Требования к монетарной политике, как к инструменту защиты национальных экономических интересов за последнее время претерпели очень большие изменения
2005-09-25:
Прогноз ИЭЭ (31). За сентябрьскими именениями властных структур в Украине может последовать еще два

В последней прогнозной статье мы спросили наших читателей, что бы их могло заинтересовать в наших прогнозах. В ответ мы получили много писем с вопросами. Данной прогнозной статьей мы выполняем часть прозвучавших в них просьб.

2005-09-24:
Мировая экономика. Доклад Мирового банка: Аргентине угрожает кризис

Согласно опубликованному докладу о развитии мировой экономики на ближайшие 20 лет, наибольшую опасность для страны представляет слабость государственных и общественных институтов

2005-09-20:
Рекомендации ИЭЭ (2). Необходимо начать изучение вопроса и разработку мер антикризисной политики
Должна быть сформирована взвешенная антикризисная стратегия. И время для ее разработки с участием ведущих банков, как нам думается, настало.
2005-08-31:
Прогноз ИЭЭ (28). Этой осенью нас ожидают интереснейшие события
Нам известна модель этого кризиса - он будет намного спокойнее системного кризиса 90-х годов
2005-08-08:
Прогноз ИЭЭ (26). Понижение учетной ставки Банком Англии добавит устойчивости ее экономике
Понижение учетной ставки сделает экономику Англии более устойчивой и никакого отношения к терактам не имеет.
2005-08-04:
Прогноз ИЭЭ (25). Макроэкономические показатели ex ante Украины в 2006 бюджетном году рискуют получить политическую окраску

Для официальных аналитиков и прогнозистов, наступил ответственный период. 15 сентября – конституционный срок подачи Правительством Украины в Верховную Раду Украины проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2006 год».

2005-07-27:
Прогноз ИЭЭ (24). О платежных балансах на текущий момент в связи с ревальвацией юаня
В отношении мировых валютных рынков, а также дефицитов торговых и платежных балансов нынешняя корректировка курса юаня существенных изменений не принесет
2005-07-15:
Прогноз ИЭЭ (23). Украина будет вынуждена усиливать административные рычаги управления экономикой
Может ли влиять на экономику изменение форматов и методов расчета макроэкономических показателей? - "Да", - отвечают авторы
2005-06-26:
Прогноз ИЭЭ (22). О мировом валовом продукте, ВВП стран мира в 2005 г. и судьбах Европы
Аналитический материал В. Кузьменко. Здесь вы также найдете материал о курсах гривны и доллара на конец 2005 года
2005-06-14:
Прогноз ИЭЭ (21). В европейской экономике в течение нескольких ближайших лет будут нарастать риски кризиса

О трех рисках для европейской экономики: валютном курсе, ценах на нефть и внешнеэкономической экспансии Китая

2005-05-30:
Прогноз ИЭЭ. Китай. Часть 3 (окончание)
Китай имеет потенциал до 2030 г. полностью адаптироваться к мировым инновациям и сделать свой вызов лидерам
(аналитический материал)
2005-05-25:
Прогноз ИЭЭ [19]. Китай. Часть 2 (продолжение)
Китай имеет потенциал до 2030 г. полностью адаптироваться к мировым инновациям и сделать свой вызов лидерам
(аналитический материал)
2005-05-22:
Прогноз ИЭЭ [18]. О росте рыночного курса доллара в Украине на текущий момент
Пока нет экономических предпосылок для снижения курса гривны, но есть все предпосылки для укрепления курса доллара
2005-05-19:
Прогноз ИЭЭ [17]. Китай. Часть 1.

Китай имеет потенциал до 2030 г. полностью адаптироваться к мировым инновациям и сделать свой вызов лидерам

2005-05-04:
Прогноз ИЭЭ [16]. Если в Украине не будут предприняты меры по активизации инновационных процессов, кризиса не избежать
После 2006 года экономика Украины начнет естественное вхождение в фазу своего первого серьезного экономического кризиса
2005-04-19:
Прогноз ИЭЭ (15). В 2005 году американская экономика, как мощный "насос" качнет в себя мировые капиталы
В феврале иностранцы приобрели у США долгосрочные ценные бумаги на сумму $1,3763 трлн., а продали -  $1,2780 трлн. Чистый поток капиталов составил $98,3 млрд.
2005-04-14:
Прогноз ИЭЭ (14). Рынок жилья может принести в экономику риски
Cлишком бурное развитие рынка недвижимости сигнализирует об отсутствии в стране действительно мощных инновационных процессов
2005-04-04:
Прогноз ИЭЭ (13). Инвестиции вне системных инноваций - инвестиции в "никуда": судьбы нефти и доллара
Мировые цены на нефть и курс доллара будут играть роль "клапана постоянного давления" для экономического роста мировой экономики.
2005-03-22:
Прогноз и комментарий ИЭЭ (II). Если учетная ставка будет повышаться, на доллар это будет оказывать укрепляющее воздействие
Хотя практически никто не сомневается в возможном решении ФРС повысить учетную ставку на 0,25%, весь мир аналитиков валютного рынка замер в ожидании
2005-03-21:
Прогноз и комментарии ИЭЭ. О внезапно возникшей проблеме "отмены обязательной продажи 50% валютной выручки"
В Украине не ослабевают политические риски в управлении экономикой, что уже в краткосрочной перспективе (после 2006 года) может спровоцировать экономический кризис
2005-03-16:
Прогноз ИЭЭ. Доллар, нефть, сталь и глобальная системная инновация будут влиять на мировую динамику

Факторы от которых в ближайшем будущем будет зависеть мировая экономическая динамика. (В этом материале см. также о ... "войнах" центральных банков)

2005-03-11:
Прогноз ИЭЭ. Германии не удастся в этом году реализовать программу занятости в полном объеме

ЕЦБ понизил прогнозы по росту ВВП еврозоны в 2005 и 2006 гг. по сравнению с их декабрьским прогнозом. В 2005 г. с 1,4% - 2,4% до 1,2% - 2,0% и в 2006 г. с 1,7% - 2,7% до 1,6% - 2,6%.

2005-03-01:
Прогноз ИЭЭ. Вероятнее всего экономика Украины и в 2005 г. останется чрезмерно зарегулированной инструментами экономической политики
Вероятнее всего и в 2005 г. не будут активизированы инновационные процессы, способные вывести Украину в лидеры по какой-либо товарной или технологической позиции
2005-02-23:
Прогноз ИЭЭ. Мировую экономику еще какое-то время полихорадит
Мировую экономику еще какое-то время полихорадят снижение производительности труда, рост потребления нефти в Китае, колебания цен на энергоносители, а затем мы все станем свидетелями небывалого и грандиозного инновационного проекта, который качественно перевернет всю мировую экономику, поглотит все свободные капиталы и поднимет долгосрочную доходность
2005-02-15:
Прогноз ИЭЭ: рост курса доллара может отозваться для Украины ростом внешнеэкономических рисков
Что касается внутренних факторов, компенсирующих действие указанных рисков, то к ним следует отнести значительный потенциал экономического роста за счет активизации внутреннего потребления. Речь идет об активизации факторов, снимающих ограничения на  путях роста доходов населения, мелкого и среднего бизнеса.
2005-02-07:
Прогноз ИЭЭ. В мировой экономике может возникнуть медленный экономический рост с кризисными периодами
Рост дефицита счета текущих операций США связан с плавным и глубоким понижением учетной ставки в начале 2000-х гг.
2005-01-19:
Прогноз ИЭЭ

Комитет Федеральной Резервной Системы (ФРС) США (FOMC)  повысит учетную ставку на 0,25 % доведя ее до значения  2,50 % на своем очередном заседании, которое состоится 1-2 февраля 2005 года.

2004-12-30:
ИЭЭ. В наступающем году цены на золото продолжат расти

Как результат роста дефицита счета текущих операций платежного баланса США в мире отмечается рост цены на золото

2004-11-30:
БІЗНЕС-КЛІМАТ
Природно, прогнози цікаві як прогнози, тобто до здійснення прогнозованих подій. Ми ж пропонуємо вашій увазі прогноз, що прозвучав біля року тому. Примітно, що з його 10 % економічного зростання для 2004 р. він виглядав надто сміливо. Однак і інші прогнозовані події ще й сьогодні можуть представляти для бізнесу цілком конкретний інтерес.