Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Прогнози

Прогноз ІЕЕ №1 (40). Про економічну динаміку на 2006 рік і її довготривалi наслідки.


У 2006 р. економіка України еволюційно підійде до своєї першої природної економічної кризи. Темпи економічного зростання уповільняться, посиляться інфляційні ризики, будуть несприятливими фактори наповнення Державного бюджету і курсоутворення. Економічна та соціальна сфери не так розширяться за рахунок самоорганізаційних процесів, як залишаються «затисненими» інструментами економічної політики. Від того, якою мірою ці обмеження будуть сильнішими за сили, що активізують економічну і соціальну активність суб’єктів економічних і соціальних відносин, залежатиме подальша доля економічних і політичних реформ. Маємо обгрунтоване побоювання, що саме обмеження виявляться сильнішими, і це відіб’ється на зниженні реалізації економічного потенціалу та темпів економічного зростання в майбутньому. Слід особливо відзначити, що це одночасно збільшує ризики небезпечних та нікому не потрібних соціально-політичних збурень.

Під «затисненістю» економіки тут розуміється занадто велике відхилення від фундаментальних пропорцій інструментів економічної політики, в першу чергу - монетарних показників. Мається на увазі надмірно низьке значення коефіцієнта монетизації. 10 років пригніченого стану цього показника достатньо, щоб сформувалися необоротні процеси придушення економічної активності, що негативно впливає на розвиток системного інноваційного процесу. Викликає особливу тривогу той факт, що ні политикум, ні уряд, ні керівництво НБУ не надають цій обставині належного значення. Гроші повинні бути нейтральними щодо економіки. Це означає, що їх повинно бути не більше і не менше, ніж необхідно для сбалансованої економіки (яка ідеально наближається до свого потенційного рівня). Тобто гроші не повинні привносити в економіку свою складову витрат. На жаль, як нам здається, НБУ обрав стратегію, яка не сприяє високій економічній динаміці і яка «затискає» економіку в жорсткі лещата.

Тепер, після закінчення тривалого періоду пригнічення економіки, про що власне і сигналізує згаданий показник, можна з повною впевненістю прогнозувати важкі наслідки для України, які будуть полягати або:

1) в глибокій економічній кризі в середньо- і довгостроковій перспективі, руйнівний потенціал якої буде спрямований на традиційну економіку;

2) у погіршенні демографічної ситуації (якщо економічна активність суб’єктів підприємницької діяльності буде стримуватися монетарною політикою), із скороченням у далекій перспективі населення України більш ніж вдвічі.

Можливим є і третій сценарій, за якого темпи зростання будуть підтримуватися тільки чинниками саморозвитку традиційної старої економіки (тобто інноваційна політика буде цілком відсутньою або присутньою тільки на словах, як це було останнім часом). В цьому разі населення і далі буде потерпати в бідності.

Прогноз демографічних показників випливає з розрахунку по моделі сукупної пропозиції в контексті соціально-економічних можливостей національної економіки «прогодувати» визначену кількість людей. Справа в тому, що кожна епоха формує свої не тільки технологічні, але і соціально-економічні уклади, відповідно до яких формуються певні стандарти і прожиткові мінімуми, які з часом зростають в ціні. Ці зростаючі прожиткові мінімуми, разом з економічним потенціалом будуть задавати розмір економічної ніші для забезпечення відповідної чисельності населення. Звідси - прогноз: якщо політика не зміниться, чисельність населення скоротиться на 50-60%, тому що соціально-економічні можливості «держави Україна» поки що залишаються пригніченими і вкрай слабкими.

Стосовно зниження темпів економічного зростання в 2006 р. в експертному середовищі фігурують різні думки, можна почути «-5%» і навіть «-10%», тобто в Україні очікується повторення економічного спаду. Офіційні аналітики знизили свій прогноз економічного зростання до 2,4% і, відчувши «тиск» спаду, який триває (поки що позитивних темпів зростання), припускають, що в 2006 р. зростання економіки буде нижчим за заявлену цифру. Зарубіжні експерти більш стримано прогнозують зниження економічного зростання в Україні у 2006 р., але й вони під тиском фактів змушені знижувати свої попередні прогнози. Зокрема, Світовий банк знизив свій прогноз темпів приросту ВВП для України до 3,5-1,5%.

Потрібно врахувати, що на процес розробки прогнозів, крім традиційної методології і математичного інструментарію прогнозування, впливає психологічний чинник екзогенного й ендогенного характеру. Наприклад, деякі експерти вважають, що спад економіки України в 2006 р. буде -10%. Якщо такий результат одержано внаслідок простої екстраполяції зниження темпів зростання української економіки в 2005 р., то ми спостерігаємо не лише приклад впливу екзогенного психологічного чинника, але й приклад застосування «лінійної» екстраполяції економічної динаміки.

Тобто, якщо в 2004 р. темпи економічного зростання склали трохи більше 12%, а в 2005 році - трохи більше 2%, то отриману різницю у 10% ці аналітики «лінійно» переносять на очікувані значення економічного зростання в 2006 р., прогнозуючи подальше зниження темпів вже «-10%». Ще одним різновидом «лінійного» переносу прогнозованих трендів є прогноз економічного зростання на 2006 р. у 2,4%. Тобто, перенос значення минулого 2005 р. (2,4%) на очікуване значення 2006 р. Як правило, в Україні прагнення зменшити значення негативної динаміки завжди викликалося тиском провластного політикума. Однак, на наш погляд, прогноз економічного зростання на рівні між значеннями 0 ± 2% був би найбільш зваженим, враховуючи необхідність науково обгрунтованого фінансового планування та можливість розробки ефективної антикризової політики.

Оцінка прогнозів ІЕЕ

Інститут еволюціонної економіки, починаючи з 2004 р., неодноразово прогнозував, що після 2006 р. економіка України увійде у свою першу еволюційно обумовлену (тобто природну) економічну кризу. Сьогодні наближення цієї кризи стало настільки очевидним для експертів та аналітиків, що розмовляти про це вважається за банальність.

Ми неодноразово були свідками дивних метаморфоз з прогнозованими і потім збувшимися подіями. Коли ми їх прогнозуємо, це, як правило, викликає багато суперечок і навіть деяке неприйняття прогнозу, настільки несподіваним він виглядає на фоні спокійного перебігу поточних подій. Так само наш прогноз про теперішнє падіння темпів зростання виглядав в 2004 р. Високі темпи на час прогнозування (12,2%) викликали психологічний ефект неприйняття песимістичних оцінок (тому прогнозисти «лінійно», за інерцією, давали подальше зростання економіки в 2005 і в 2006 рр. на рівні 12%). Така лінійність у складанні прогнозів, більша ніж у макроекономістів, демонструється українськими політекономами ще з радянського часу.

Причиною цього є цілком науково пояснений ендогенний психологічний чинник, який викликає ефект «презентизма» (від англ. і нем. значення «дійсного часу» - present), відповідно до якого всі майбутні та минулі події розглядаються експертом під кутом зору дійсного часу, що викликає похибку прогнозу, особливо якщо він зазнаки повинен радикально відрізнятися від сучасного стану речей. Крім того, такому помилковому прогнозуванню і сприйняттю результатів, сприяє також використання сучасними аналітиками лінійних або квазілінійних математичних моделей, що дають результ, який майже не відхиляється від тренда. Це призводить до запізнення реакції прогнозиста під час оцінки реальної ситуації (своєрідний гістерезис) як екзогенний психологічний чинник.

Водночас неможна забувати, що причини, які лежать в основі змін темпів зростання або спаду економічної динаміки, спричиняються цілком матеріальними процесами, які відбуваються у реальному секторі економіки. Ці процеси, яким властиві свої внутрішні закони розвитку, іноді можуть викликати різкі, у тому числі циклічні коливання темпів зростання або спаду економічної динаміки. Незнання або не врахування цих процесів, перетворює прогнозування в пророкування (пророцтво), де дослідження і опис у визначених термінах реальних процесів, непомітно поступається місцем інтуїції і побудові СХЕМ з індикаторів та показників. Не заперечуючи важливості інтуїції дослідника в оцінці майбутнього, хочемо підкреслити, що прогноз є в першу чергу описом траєкторії реального процесу (або процесів). Наприклад, деякими представниками НБУ був озвучений оптимістичний прогноз курсу гривні на 2006 р. без врахування, що економічна динаміка вже на межі негативного значення.

Ми вважаємо, що межею, за якою починаються хворобливі симптоми в економіці, є зниження темпів економічного зростання нижче позначки 2% на рік. Незважаючи на те, що це значення не є кризовим і не є нижчою 0%, деякі фірми починають відчувати проблеми з фінансами. Цей коридор (від 2 до 0%) одержав назву «слабкої смуги», яку дав знаний Маестро - голова ФРС США Алан Гринспен, коли в 2003 р. економіка США знаходилася в аналогічній ситуації. Цей перехід часто називають «стагнацією» економіки (дослівно - «біг на місці»), що пов’язано зi зниженням темпів економічного зростання до значення зміни знака першої похідної з негативного на позитивне. Якщо зміна знака першої похідної відбувається за темпів, нижчих за 0%, неминуче настає криза з важкими наслідками.

Зазвичай, фірми починають здійснювати антикризову політику на мікрорівні вже в умовах 2% темпу зростання національної економіки. Це певною мірою справляє позитивний вплив на траєкторію загальнодержавної економічної динаміки, на її макроекономічний рівень. Фірма - частина національної економіки, вона відображує й відчуває своїми фінансами стан національної економіки, але і національна економіка відчуває реакцію фірм. У цьому виявляється принцип голографічності економічної системи. З цієї причини не можна вважати однаковими процеси в економіці, наприклад, за 3% і 1% темпу зростання. Навіть за однаково несприятливих значеннях інвестицій, заощаджень, динаміки машинобудівного комплексу, процеси в макроекономіці стають іншими. Причиною цього є реакція менеджменту фірм на ситуацію, що якісно змінилася. Ця смуга, між 0% і 2%темпа зростання, стає смугою опору подальшому зниженню траєкторії економічної динаміки. Хто знайомий з технічним аналізом, той знає значення «лінії опору». Вищеописана «смуга опору» грає майже аналогічну роль. Тому, якщо траєкторія падіння ВВП її долає, економіка може «провалитися» у глибоку (справжню) кризу. У цій «слабкій смузі» банкрутство навіть одного-двох підприємств може викликати лавиноподібний процес входження всієї економіки в кризовий стан.

Особливості майбутньої кризи.

Першою і головною її особливістю є передчасне зниження темпів економічного зростання. Зниження, яке ми мали можливість спостерігати, починаючи з середини 2005, повинно були розпочатися тільки після 2006 року.

Наведемо аргументи на користь цієї тези.

По-перше, економіка України, хоч і одержала самостійність, однак все ще залишається фрагментом цілісного народногосподарського комплексу. Траєкторія динаміки практично всіх його «фрагментів» (тобто економік країн СНД) має приблизно однакові характеристики (темпи зростання, інфляція, накопичення валютних резервів та ін.), що свідчить на користь ідентичності якісних характеристик процесів, які відбуваються в економіці у всьому пострадянському просторі. Навіть Росія з Азербайджаном, які страждають на «голандську хворобу» економіки, незважаючи на величезний потік нафтодолларів, мають приблизно однакові з іншими «братніми республіками» характеристики економічної динаміки. На цьому фоні зниження темпів економічного зростання в Україні свідчить про передчасність еволюційної кризи, і ми гадаємо, що таке передчасне входження в кризу спричинено похибками попереднього уряду України і НБУ у здійсненні економічної політики.

По-друге, дослідження природи економічних циклів доводить, що на початку Довгої хвилі Кондратьєва ділові цикли Жюгляра рідко бувають короткими. Як правило, вони скорочуються лише в заключній фазі Довгої хвилі. Тут тривалість циклу має значення для визначення ознак закінчення циклу, тобто початку його четвертої фази – власне кризи. До того ж з четвертої емпіричної «правильності» Кондратьева випливає, що на фазі піднесення його Довгої хвилі кризи ділових циклів є короткочасними і майже непомітними, чого вже не скажеш сьогодні про українську економічну кризу. Тому вид циклу і його характер повинні сигналізувати про можливий час наближення кризи. В умовах української дійсності ми спостерігаємо скорочений діловий цикл, і саме тому можемо припустити, що сучасна криза настала передчасно.

Якщо й бувають ранні кризи, вони пов’язані не з діловим циклом, а з короткостроковим (3-5 років) фінансовим циклом Кітчина. Вони завжди пов’язані з напругою в кредитно-грошовій сфері. Теперішній стан банківської системи України і стан платіжного балансу (позитивне значення рахунку поточних операцій, валютні резерви біля $19 млрд.) стабільні. Успішне виконання державного бюджету також є ознакою того, що в кредитно-грошовій і бюджетно-фінансовій сферах України по суті відсутні ризики криз. Це, на наш погляд, свідчить на користь аргумента, що короткостроковий цикл Кітчина в нас завершений і справа в діловому циклі. Тож прояви кризових процесів, які спостерігаються сьогодні, на нашу думку, відповідні кризовій фазі ділового циклу. А для ділового циклу початок стагнації до початку 2006 року є явищем передчасним.

З цього ми робимо висновок, що настання кризових процесів на початку 2006 року є явищем передчасним і пов’язаним, як вже зазначалося, з похибками уряду і НБУ в попередні періоди.

З цього випливає побудова найбільш вірогідного сценарію макроекономічної динаміки. Ми припускаємо, що ранній вияв кризових процесів буде сприяти рознесенню в часі кризового потенціалу і, з цієї причини, наслідки кризи не будуть мати надто руйнівний характер для економіки. Це, здається, позитивний момент. З іншого боку, рознесення в часі кризового потенціалу може приректи економіку на відносно тривалу стагнацію. Це - негативний момент (аналогічно, в разі видалення хворого зуба без анестезії, для пацієнта краще, коли зуб висмикують швидко, ніж коли його повільно витягають).

Отже, чинник циклічності підказує нам, що в 2006 р. нам доведеться спостерігати перші передкризові процеси. А це значить, що темпи економічного зростання повинні будуть опуститися нижче 2% і з дуже великою вірогідністю пройти позначку 0% (і це лише за найбільш оптимістичних очікувань, тому що є не менша вірогідність опуститися значно нижче).

У сучасній економічній динаміці діє ще один фактор, який може виявитися достатньо сильним і навіть вирішальним, щоб вплинути на загальну картину. Ведеться про потенціал національної економіки, який у кризові 1990-ті роки був пригнічений, та відновлений у ХХІ-тому сторіччі за рахунок реставрації застарілого технологічного укладу. Спад ВВП за десятиліття на більш ніж 60% є вкрай рідкісним явищем. Але якою не була б руйнація економіки за такої кризи, основні будівлі, споруди, інфраструктура, об’єкти енергетики залишилися, відносно вціліли. Від них просто пішли фінансові потоки. При цьому економіка як би «стислася», неначе потужна пружина. Коли ж глибока криза завершилася, фінансові потоки знов заповнили пусте «тіло» економіки і «пружина» різко розпрямилася, тобто економіка частково відновлює втрачений потенціал. Слово «різко» тут, звісно, є надто оптимістичним, тому що процеси відновлення економіки тривають роками. Ми вважаємо, що економіка України сьогодні все ще продовжує відновлювати втрачений потенціал. З цієї причини вектор зниження темпів економічної динаміки, описаний нами вище, буде накладатися на вектор підйому динаміки. Ми вважаємо, що в 2006 р. результуюче значення економічного зростання буде залежати від сили взаємодії цих двох векторів. Проте ми б не взяли на себе сміливість стверджувати, що темпи зростання в 2006 р. складуть 2,4%.

З урахуванням впливу двох протидіючих чинників з впевненісттю можна сказати лише одне. На відміну від попередніх років економіка України потрапила в смугу непевності («турбулентності»), яку задає багатовекторна функцію. Іншими словами, кінцевий результат буде залежати від того, якою мірою буде домінувати кожний з названих векторів. Тобто, є можливість, хоч і мізерна, відновити позитивне значення економічної динаміки (однак, швидше за все, цього не трапиться, оскільки таке потребує адекватної інноваційної політики, чого в Україні давно немає). На наш погляд, сьогодні ще рано давати точні прогнози темпів зростання на 2006 рік. Нам здається, в даній ситуації непевності є, кожний хто ризикує це зробити - ризикує показати дуже велику неточність.

Аналізуючи ризики, варто сказати, що цього року їх буде достатньо багато:

- ризики подорожчання енергоресурсів;

- ризики подорожчання житла, комунальних послуг, продуктів харчування;

- ризики прискореного скорочення чисельності населення, у тому числі за рахунок міграції;

- ризики пригнічення традиційною економікою системного інноваційного процесу;

- валютний ризик.

Ризики подорожчання ресурсів Інститут еволюційної економіки прогнозував це неодноразово. На жаль, на ці прогнози всі (і аналітики, і политикум) відреагували надто спокійно. Про цей ризик ми говорили і на парламентських слуханнях 18 травня 2005 р. І тут члени уряду, присутні на парламентських слуханнях, не винесли ніяких висновків щодо попередження цих ризиків у майбутньому. Зараз ці ризики стали ще гострішими. Ми вже писали, що ці ризики виникають внаслідок відсутності ефективної інноваційної політики.

Механізм їхнього зростання такий. Коли інноваційний сектор економіки не розвивається, то, відповідно, не розвивається споживання альтернативних видів ресурсів (що належать до нового ресурсного укладу, покликаного обслуговувати інноваційний, вищий технологічний уклад). Триваюче зростання нижчого технологічного укладу викликає підвищений попит на традиційні ресурси (такі, як нафта, газ і т.д.), що насамперед спричиняє зростання ціни цих ресурсів. Зростання цін, як невблаганний каток накочується на всю економічну систему, підминаючи під себе економічну діяльність усіх інституційних секторів економіки. Можливо, лише сектор загальнодержавного управління відчуває ціновий тиск дещо меншою мірою. Таке зростання цін насувається поступово, як сніг накопичується на гірській вершині, і в повній відповідності з цією аналогією, лавиноподібно зривається після певних подій. Як, наприклад це сталося у випадку з газом в україно-російських відносинах.

Уникнути впливу цих ризиків можна лише через інноваційну нішу. Виникнення нового системного інноваційного процесу формує і новий ресурсний уклад. Поява в інноваційному укладі інноваційних джерел енергії диверсифіцирує попит на ресурси і ціни на них не підвищуються. Водночас, вигоди від розвитку інноваційного технологічного укладу багаторазово перевищують витрати на його формування. Він забезпечує зростання прибутків всіх інституційних секторів економіки, захищаючи їх таким чином від можливих коливань цін. Альтернативне інноваційне джерело ресурсів (енергії) зміцнює економічний суверенітет держави.

Таким чином, спостерігаючи відсутність інноваційної політики, чим грішить і чинний уряд, ми впевнено прогнозуємо зростання ризиків з боку енергетичного сектора. З огляду на те, що економіка України все ще не відновила свій потенціал, втрачений у 1990-ті роки, зростання цього потенціалу буде неминуче підвищувати зростання цін на традиційні ресурси, у тому числі на енергоресурси, бо відновлення потенціалу веде до розширення економічної діяльності.

Ризики подорожчання житла аналогічним чином пов’язуються нами з відсутністю інноваційної політики, особливо в частині вірного вибору інноваційних пріоритетів. І про ці ризики Інститут еволюційної економіки попереджав у своїх прогнозах на початку 2005 року.

За наявності реальних інноваційних пріоритетів в економіці неминуче виникають динамічні, швидкорозвинуті інноваційні сектори, які забезпечують прибутки інвесторам. Для них (інвесторів) в цьому випадку вирішується важлива проблема зберігання та збільшення своїх прибутків. Для інновації цей процес вирішує проблему джерел фінансування інвестиційних процесів. Тобто правильно обраний пріоритет вирішує вкрай важливу стратегічну задачу - він формує аттрактор (поле тяжіння) капіталів і в такий спосіб запускає механізм інноваційного саморозвитку економіки.

За відсутності правильно обраних інноваційних пріоритетів, інвестор, прагнучи знайти надійні інструменти для збереження своїх прибутків, звертає свою увагу на інші, надійні з його точки зору, інструменти і, як правило, знаходить їх у сфері нерухомості.

Вкладання коштів у житловий сектор є нічим іншим, як зростанням попиту на житло, що неминуче викликатиме зростання цін в цьому секторі. Оскільки в Україні, на наш погляд, як і раніше, не сформовано ні інноваційні пріоритети, ні механізми їхнього формування, ми з упевненістю прогнозуємо і в 2006 р. зростання ризиків внаслідок зростання цін на житло. Лише кризова фаза економічного циклу дещо пригальмує цю динаміку.

Реалізація ризику в цьому випадку виникає тому, що житло не є заводом: вкладені кошти, інвестиції, в цьому випадку не призводять до зростання випуску інноваційної продукції. Її відсутність (дефіцит) збільшує ризик зростання цін та інфляції, яку центральний банк буде змушений гасити зниженням коефіцієнта монетизації економіки. Цей ризик небезпечний також тим, що може «перекинути» економіку в кризу миттєво: гроші відразу вилучити з житлового сектора складно (завеликі суми), а економіка може «зажадати» негайного переливу капіталів в інші сектори для відновлення рівноваги.

Ризики прискореного скорочення чисельності населення.

Зростання традиційної економіки, не компенсоване зростанням її інноваційних секторів, сприяє зростанню цін на традиційні ресурси, що неминуче викликає й зростання ціни основних життєвих стандартів. Так, набір мінімально необхідних життєвих благ у 2000 р. коштував значно дешевше, ніж зараз, у 2006 р. За визначеної вартості життєвого стандарту, прибутки економіки дозволяють прогодувати цілком конкретну (обмежену) кількість населення. Причому зростання прибутків в національну економіку привносить саме інновація, усі інші заходи їх лише перерозподіляють або «з’їдають». Виключенням з цього правила є тільки воєнні дії (насильницька експропріація, у т.ч. засобами економічних воєн). Таким чином, за відсутності системного інноваційного процесу в економіці будуть відсутніми й джерела зростання реальних прибутків.

Саме тому, що в Україні відсутній системний інноваційний процес, ми з певненістю прогнозуємо скорочення економічної ніши (середовища) проживання населення. Звідси прогноз цього ризику такий, що чисельність населення буде мати тенденцію до скорочення.  На підтвердження цієї тези можна навести обсяги скорочення населення в 2005 р., коли щомісяця український нарід зменшував свою чисельність на 23 тис. чоловік.

Ризики придушення традиційною економікою системного інноваційного процесу.

Цей ризик виявляється у зв’язуванні традиційною економікою ресурсів, необхідних для побудови нового технологічного укладу. Однієї з особливостей капіталу традиційної економіки є знижена гранична віддача. Тому, якщо затягувати із розгортанням інноваційного процесу, традиційна економіка не лише поглинатиме вільні капітали, але й згодом створюватиме їхній дефіцит. Оскільки зростання прибутковості можливо лише на основі інновації - виникає порочне коло: інновацію не можливо створити тому, що не вистачає коштів. Цей ризик призводить до неможливості започаткування системного інноваційного процесу без значних жертв з боку суспільства, надовго консервує традиційну економіку, приречуючи країну на тривалу стагнацію і бідність. З огляду на паузу (що аж надто затяглася) із розгортанням системного інноваційного процесу напередодні економічної кризи у 2006 р. рівень цього ризику буде зростати.

Валютний ризик.

Стабильний валютний курс на рівні 5,05 із валютними резервами $19-20 млрд., позитивним сальдо рахунку поточних операцій біля $2 млрд. та гарними показниками наповнення державного бюджету самі по собі не є позитивом без врахування стану реальної економіки. А її стан такий, що ми маємо недосконалу розбалансовану економічну структуру з явним перекосом в бік ресурсних галузей, які, до того ж, належать до ядра нижчого технологічного укладу. Така ситуація довго тривати не може. Якщо її стримувати монетарними інструментами (включаючи валютну політику), економіку колись «тряхне» глибока криза і всі її диспропорції ліквідуються стихійно. Тому, щоб здемпфувати кризу, мають бути створені умови для зростання економічної активності за рахунок послаблення монетарного тиску. Однак девальвація національної валюти або зростання грошової пропозиції спричинять зростання інфляційних ризиків. Ці ризики можна компенсувати лише у випадку одночасного послаблення монетарної політики та започаткування нової економічної структури (інновації). Іншими словами, за рахунок кредитування системного інноваційнного процесу. В умовах відсутністі системного інноваційного процесу сучасна грошова політика активізує всі вищезгадані ризики.

Висновки

1. Економіка України на порозі своєї першої еволюційно обумовленої природної економічної кризи.

2. Входження в кризову фазу економічного циклу економіка почала передчасно, що може розсередити в часі руйнівний потенціал кризи.

3. В Україні затягся початок нового системного інноваційного процесу, що викликає активізацією цілого ряду ризиків, які загрожують поглибленням кризових процесів.

Рекомендації

1. Більшість названих ризиків можуть бути мінімізовані шляхом застосування нових технологій здійснення інноваційної політики, наприклад, завдяки створенню специальної інноваційної системи. З огляду на це, при формуванні пропозицій з упорядкування проекту Державного бюджету України на 2007 рік доцільно передбачити фінансування ряду заходів зі створення в Україні Національної інноваційної системи.

2. Докорінно змінити монетарну політику зі стратегії «викачування» прибутків з економіки банківською системою шляхом високих процентних ставок на стратегію зростання міцності національної банківської системи шляхом фінансування системного інноваційного процесу та зростання банківської системи разом із зростанням інноваційної структури національної економіки. Посилити тим самим економічну складову в політиці центрального банку.

 

Макаренко І.П.

Кузьменко В.П. (Літературна редакція)

Інститут еволюційнної економіки

2006-01-31

Опубліковано на сайті: 2006-01-31

Коментарі до цієї статті:

2020-07-02:
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ в 2020
Международное энергетическое агентство (МЭА)
2020-07-01:
США. ФРС будет держать нулевую ставку в диапазоне 0-0,25% до 2023
прогноз в официальном пресс-релизе центробанка США
2020-06-27:
Мировая экономика. Спрос на сталь упадет на 6,4% в 2020
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
2020-06-26:
В США при существенном снижении ВВП безработица может достигнуть 20-30% в 2020-2021
заявление главы ФРС США Джерома Пауэлла  в интервью телекомпании CBS 
2020-06-25:
ООН: действовать надо сейчас - на пороге продовольственный кризис
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с заявлением о надвигающейся продовольственной катастрофе
2020-06-25:
В мире розничные продажи сократятся на 6% из-за пандемии
прогноз Insider Intelligence, аналитического подразделения Business Insider
2020-06-24:
Власти Бразилии дали прогноз по госдолгу в 94% ВВП на 2020
Министр финансов Бразилии Мансуэто Алмейда. Reuters
2020-06-23:
BofA Global Research вновь ухудшил прогноз падения ВВП Украины до 6,8% в 2020 по сравнению с 5,6% ранее
Аналитики BofA ожидают в 2021 роста ВВП Украины на 6,5% вместо прежней оценки в 7,4%
2020-06-23:
В Украине прогнозируют усиление конкуренции за рабочие места на украинских предприятиях
По подсчетам Госслужбы занятости, количество официально зарегистрированных безработных превысило полмиллиона человек
2020-06-22:
Банки Европы потеряют до 380 млрд евро из-за пандемии коронавируса
сообщение Financial Times со ссылкой на исследование Европейского банковского управления (European Banking Authority, EBA)
2020-06-22:
ВВП Еврозоны упадет на 8,7% в 2020
глава ЕЦБ Кристин Лагард
2020-06-21:
Евросоюз может не пережить коронавирусный кризис
Еврокомиссия предложила создать специальный фонд восстановления
2020-06-21:
Мировая экономика. 25% мирового мобильного трафика будет приходиться на 5G к 2025
До конца 2020 ожидается 190 млн подключений в 5G-сетях и рост до 2,8 млрд 5G-подключений к концу 2025
2020-06-20:
Экономика Украины вследствие кризиса, связанного с коронавирусом, сократится на 3,5% в 2020
обновленный макропрогноз обнародовал Всемирный банк
2020-06-19:
Мировую экономику ожидает наибольшее падение на 5,2% со времен Второй мировой войны
прогноз в докладе Всемирного банка “Перспективы мировой экономики” за июнь 2020
2020-06-19:
ОЭСР: падение мирового ВВП может составить до 7,6% в 2020
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
2020-06-18:
Мировая экономика. МЭА ожидает рекордного падения инвестиций в энергетику в 2020
ежегодный отчет Международного энергетического агентства World Energy Investment 2020
2020-06-17:
Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило прогноз цен на нефть, изменило для евро и фунта
сообщение в Мировом экономическом прогнозе (Global Economic Outlook, GEO)
2020-06-16:
Экономика Франции сократится на 11% в 2020
прогноз министра экономики и финансов страны Брюно Ле Мэра
2020-06-16:
ВВП Франции упадет на 15% во 2-м кв 2020 и на 10% в целом за 2020
 новый прогноз Банка Франции в сообщении Le Figaro
2020-06-15:
В Украине прогнозируется низкая инфляция из-за кризиса и падения спроса
обзор Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Украины 
2020-06-15:
Больших колебаний гривны не будет до осени 2020
прогноз Олега Пендзина, исполнительного директора общественного союза “Экономический дискуссионный клуб”
2020-06-14:
В Украине застройщики ждут всплеска продаж жилья
прогноз компании Citex Development
2020-06-14:
В Украине 60% компаний понадобится до одного года на восстановление после карантина
результаты опроса, который провела Европейская Бизнес Ассоциация
2020-06-13:
Экономика Еврозоны не достигнет докризисного уровня как минимум до 2021
главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн в интервью газете El Pais
2020-06-13:
Экономика Еврозоны на фоне негативного влияния пандемии коронавируса может сократиться на 8-12% в 2020
прогноз председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард
2020-06-12:
Прогноз DIHK: экономика Германии сократится на 10% в 2020
Федеральное объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK) в сообщении Reuters
2020-06-11:
МЭА прогнозирует падение глобального потребления нефти на $1 триллион в 2020
обзор Международного энергетического агентства
2020-06-10:
НБУ может снизить учетную ставку на 1,5 процентных пункта – до 6,5% годовых 11 июня 2020
прогноз аналитика инвестиционной группы ICU Михаила Демкива
2020-06-07:
Митио Каку: Учёба уже не будет базироваться на запоминании
В прошлом году газета The New York Times назвала Митио Каку одним из самых умных людей Нью-Йорка
2020-06-07:
Будущее за цифровыми валютами центральных банков
прогноз Института Sciences Po 
2020-06-06:
Мировая экономика восстановится после пандемии COVID-19 минимум через три года
прогноз директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой
2020-06-04:
При каких условиях в Украине возможен экономический рост от 8 до 10% в 2020-2021
Прогноз министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства
2020-06-03:
Глобальные продажи автомобилей упадут на 20% в 2020
Международное рейтинговое агентство Moody’s ухудшило свой прогноз 
2020-06-02:
Мировая торговля упадет максимальными темпами с 2009
глава отдела статистики ЮНКТАД Стив Макфили
2020-05-31:
Первым в мире долларовым триллионером станет основатель Amazon Джефф Безос
прогноз экспертов в статье на сайте сервиса Comparisun
2020-05-31:
В России ожидают отрицательные биржевые цены на газ
Биржа видит риск отрицательных цен на нефтяные фьючерсы в июне, следует из уведомления площадки, с которым ознакомилсяТАСС
2020-05-30:
Нацбанк Украины прогнозирует снижение учетной ставки до 7% в течение 2020
НБУ повысит учетную ставку, если инфляция превысит 6%. сказано в инфляционном отчете регулятора
2020-05-28:
Украина может недополучить от заробитчан $6 млрд в 2020
Это серьезно отразится на курсе гривны и ВВП страны в целом
2020-05-26:
В Украине прогнозируется низкий урожай на уровне 70,7 млн тонн в 2020
консенсус-прогноз на 2020-2021, Минэкономразвития Украины
2020-05-25:
Украина. Прогнозные варианты дальнейшего снижения учетной ставки НБУ в 2020
итоги дискуссии членов комитета по монетарной политике НБУ
2020-05-24:
Украину ожидает неурожай, а также повышение цен на хлеб и картофель в 2020
прогноз Экономического дискуссионного клуба
2020-05-24:
Инвестиции в сельское хозяйство Украины при нынешних условиях могут уменьшиться до 2 млрд в 2020
это на 5% меньше показателя 2019 и на 17-20% меньше результатов 2017 и 2018
2020-05-23:
Украина. Центробанк прогнозирует падение ВВП на 11% во 2-м кв 2020
инфляционный отчет НБУ за апрель 2020
2020-05-20:
В Украине по оптимистическому прогнозу курс гривны 25-27/$, а по умеренному – 27/$ + – гривна в ближайшее время
"прогноз"  в связи с подписанием закона о банках и перспективой получения транша МВФ
2020-05-15:
Экономика Еврозоны может упасть на 15% из-за коронавируса в 2020
прогноз председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Bloomberg
2020-05-15:
В ЕС прогнозируют сокращение экспорта вина на 14% в 2020
 прогноз Европейской комиссии
2020-05-14:
Два основных сценария развития Украины во время коронакризиса
прогноз Центра экономической стратегии
2020-05-12:
Мировая экономика. Авиаиндустрия потеряет $314 млрд прибыли из-за пандемии в 2020
прогноз Международной ассоциации воздушного пространства (IATA
2020-05-11:
Правительства африканских стран могут потерять до 20-30% своих бюджетных доходов
Результаты исследования Африканского союза (АС) сообщает Reuters
2020-05-11:
Американская экономика восстановится через несколько месяцев
прогноз министра финансов США Стивена Мнучина
2020-05-10:
Мировая экономика в связи с пандемией коронавируса упадет на 2,4% в 2020, вырастет на 5,9% в 2021 и на 3,9% в 2022
Обновленный прогноз Международного рейтингового агентства S&P Global Ratings 
2020-05-09:
Дефицит сахара в мире составит около 6,7 млн тонн в 2019/20 маркетинговом году (октябрь-сентябрь)
сообщение со ссылкой на квартальный отчет Rabobank сайт Аgroportal.ua
2020-05-08:
Химическая отрасль Украины может потерять до восьми тысяч рабочих мест
прогноз главы НС ЧАО «Днепровский завод минеральных удобрений» (ДЗМУ) Сергея Лесковского
2020-05-08:
В Украине прогнозируют низкий урожай зерновых на уровне 70,7 млн т на апрель 2020 и 74,0 млн т на апрель 2021
новый консенсус-прогноз на 2020-2021, опубликованный Минэкономразвития Украины
2020-05-07:
НБУ прогнозирует получить транш от МВФ в размере 2 млрд во 2-м квартале 2020
заявление председателя НБУ Якова Смолия на брифинге 
2020-05-05:
МВФ прогнозирует глубокое падение мировой экономики на 3,0% в 2020
данные апрельского обзора МВФ “Перспективы мировой экономики” (World Economic Outlook)
2020-05-05:
Мировая экономика может потерять $9 трлн из-за коронавируса в 2020-2021
прогноз МВФ дан во время вебинара, организованного компанией Deloitte
2020-05-04:
В Украине среднегодовая зарплата вырастет всего на 400 грн за год
данные содержатся в консенсус-прогнозе “Украина в 2020-2021: последствия пандемии”, опубликованного на сайте Минэкономразвития Украины 
2020-05-03:
МВФ дал прогноз цен на нефть на ближайшие два года: $35,61/барр в 2020 и $37,87/барр в 2021
данные апрельского обзора МВФ “Перспективы мировой экономики” (World Economic Outlook)
2020-05-02:
Bank of America дал прогноз курса гривны 26 грн/$1на конец 2020 и 27 грн/$1 среднегодовой
По данным обзора инвестбанка, ожидается инфляции 4,8% и дефицит счета текущих операций в 3,9% ВВП Украины
2020-05-02:
В Украине цены на коммуналку вырастут на 10% за год, с апреля 2020 по апрель 2021
консенсус-прогноз “Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии” на сайте Минэкономразвития Украины
2020-04-30:
Избыток нефти в мире ежедневно может составить 14,7 млн барр во 2-м кв 2020
Прогноз генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо
2020-04-30:
Мировой спрос на нефть из-за коронавируса рекордно упадет на рекордные 9,3 млн баррелей в сутки в 2020
апрельский отчет Международного энергетического агентства (МЭА)
2020-04-29:
Украина может получить от приватизации 3 млрд грн до конца 2020 года
прогноз Фонда государственного имущества  Украины
2020-04-27:
ЕС. Италия назвала сроки создания вакцины от COVID-19 компанией Irbm к осени 2020
заявление главы МИД Италии Луиджи Ди Майо 
2020-04-26:
Падение экономики Украины будет более глубоким, чем в целом в мире в 2020
консенсус-прогноз “Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии” МВФ
2020-04-26:
Какими будут Украина и мир после карантина
прогнозы аналитической группы “Левиафан” и Украинского центра общественного развития
2020-04-25:
В Украине из-за обвала цен на нефть бензин может подешеветь на 10-15% по итогам 2020
прогноз НБУ сообщил зампредседателя Нацбанка Дмитрий Сологуб
2020-04-24:
Из-за нового "антикризисного" закона украинские города останутся без дорог и коммунальных сетей
Из-за налоговых изменений, принятых законопроектом №3275, города недополучат 12 млрд грн
2020-04-24:
Украина. Нацбанк ожидает снижения учетной ставки до 7% к концу 2020 года
сообщение в НБУ на пресс-брифинге касательно решения по монетарной политики
2020-04-23:
Украина. На стоимость бензина на наших АЗС ситуация с “бесплатной нефтью” не повлияет
Спрос на нефтепродукты с осени снова повысится, и это приведет к росту цен на нефть
2020-04-22:
Украина. Риски дефолта или реструктуризации долгов отсутствуют в 2020
заявление министра финансов Украины Сергей Марченко в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума
2020-04-21:
Переводы от трудовых мигрантов в Украину упадут на $2-3 млрд, или на 25% в 2020
заявление замглавы НБУ Дмитрия Сологуба в ходе онлайн-встречи с членами Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА)
2020-04-21:
В Украине платежные системы могут остановить работу в конце апреля 2020
Украинская ассоциация платежных систем (УАПС)
2020-04-20:
Кабмин спрогнозировал последствия коронавируса в Украине: ВВП упадет на 3,9% в 2020
В Украине уровень безработицы составит 9,4% в 2020, сообщает пресс-служба КМУ
2020-04-20:
МВФ прогнозирует падение ВВП Украины до "минус" 7,7% из-за коронавируса
доклад МВФ “Перспективы мировой экономики”
2020-04-19:
В Украине экономика переживет краткосрочную рецессию, но потом будет резкое восстановление
заявление директора ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне
2020-04-18:
НАК "Нафтогаз Украины" прогнозирует снижение цен на импортный газ на 23% в 2020
пресс-конференция руководства интегрированного газового бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» 
2020-04-18:
Китайские медики прогнозируют вторую волну коронавируса в ноябре 2020 и призывают мир готовиться к ней
заявление руководителя группы экспертов по борьбе с коронавирусом в Китае Чжан Веньхуна
2020-04-16:
Как изменятся цены на продукты после продления карантина в Украине
прогноз члена Экономического дискуссионного клуба
2020-04-16:
Украина. На дешевые овощи и ягоды местного производства рассчитывать не следует в 2020
прогноз инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организацииООН
2020-04-15:
«Шатдаун» будет стоить Швейцарии 27-30 млрд франков в месяц, а ВВП сократится в 2 раза в 2020
оценку Швейцарского исследовательско-аналитического центра Avenir Suisse дает Handelszeitung
2020-04-15:
Ущерб глобальной экономике от пандемии составит более $5 трлн в течение следующих двух лет
сообщение Bloomberg со ссылкой на оценку банков Уолл-Стрит
2020-04-14:
Компания "Укрнафта" может остановить производство из-за падения мировых цен на нефть
обращение компании "Укрнафта", опубликованное в Facebook
2020-04-14:
В Украине продажи дизтоплива могут сокращаться и во втором квартале 2020
прогноз аналитиков “Консалтинговой группы А-95” на сайте “Сегодня”
2020-04-13:
Доходы развивающихся стран мира от нефти и газа упадут до 20-летнего минимума
заявление главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля и генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо
2020-04-13:
ЕС. Немецкая экономика может обвалиться почти на 10% во 2-м квартале 2020
сообщение ведущих аналитических центров Германии передает “Европейская правда” со ссылкой на Reuters
2020-04-12:
Мировая экономика. COVID-19: как изменятся философия и форматы коммерческой недвижимости
Эксперты Colliers International подготовили анализ первой реакции игроков профессионального рынка на вызовы пандемии
2020-04-12:
Норвегия может сократить добычу нефти в случае заключения новой сделки ОПЕК+
сообщение агентства Bloomberg со ссылкой на информацию министерства нефти и энергетики Норвегии
2020-04-11:
Сколько потеряет украинская экономика за каждый месяц карантина
По оценке Центра экономической стратегии Украины, она будет терять от 3 до 5% ВВП
2020-04-08:
В Украине цены на импортные продукты могут вырасти в ближайшее время
сообщение пресс-службы “Украинского клуба аграрного бизнеса” (УКАБ)
2020-04-07:
ЕС. Казначейство Италии прогнозирует сокращение экономики страны на 3% в 2020
Восстановление возможно с III квартала, — говорится в исследовательской записке REF
2020-04-04:
Из-за коронавируса рост экономики Китая может прекратиться или замедлиться до 2,3% в 2020
По прогнозу Всемирного банка, 11 млн человек в регионе могут оказаться у черты бедности
2020-04-02:
S&P ожидает снижения добычи нефти в США
Международное рейтинговое агентство S&P Global
2020-04-01:
В Украине доля страхования в ВВП должна составлять не менее 2% до 2025
Стратегия развития финансового сектора Украины до 2025. НБУ
2020-03-31:
Последствия коронавируса: эксперты прогнозируют падение экономики Украины и соседних стран
аналитический отчет международной банковской группы Raiffeisen Bank International
2020-03-30:
Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает ослабления гривны в 2020
Прогноз Fitch учитывает цикл смягчения ставки НБУ
2020-03-30:
Каждый месяц карантина в развитых экономиках будет отнимать 2 процентных пункта роста ВВП
Прогноз ОЭСР приведен в материалах, подготовленных организацией виртуального саммита G20
2020-03-29:
Прогноз технического директора Google до 2099
Рэй Курцвейл не устает повторять, что мы живем в самое удивительное и интересное время
2020-03-28:
Учёные предрекли исчезновение половины песчаных пляжей планеты к 2100
отчёт, представленный в журнале Nature Climate Change
2020-03-27:
В Украине малые АЗС закроются, а бензин подешевеет из-за введение карантина
прогноз директора консалтинговой группі А-95
2020-03-25:
Министерство финансов Италии прогнозирует сокращение ВВП страны на 3% в 2020-м
сообщение Reuters со ссылкой на два анонимных источника в ведомстве
2020-03-24:
Работу может потерять 25 млн человек в мире из-за пандемии коронавируса
заявление Международной организации труда (ILO)
2020-03-22:
Треть животных на Земле могут исчезнуть через 50 лет, выяснили ученые
The Independent, со ссылкой на публикацию в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences
2020-03-22:
Украина. Основные последствия кризисных явлений, спровоцированные коронавирусом, в экономике проявятся в июле-сентябре 2020
заявление министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины
2020-03-20:
В Украине прогнозируют резкое падение урожая зерна в 2020
Национальный научный центр Институт аграрной экономики
2020-03-20:
Город Ухань, админцентр китайской провинции Хубэй вскоре полностью освободится от коронавируса
Прогноз одного из ведущих вирусологов КНР Ли Ланьцзюаня
2020-03-18:
Мировой экономический кризис - прогнозы его влияния на Украину
Риски в мировом масштабе актуальны и для Украины
2020-03-18:
Goldman Sachs ухудшил прогноз до падения экономики Китая на 9% в 1-м кв 2020
Goldman Sachs ранее прогнозировал рост китайской экономики на 2,5%, сообщает Reuters
2020-03-17:
Как коронавирус может повлиять на мировую экономику: три широких сценария
Прогноз аналитиков издания McKinsey и Oxford Economics 
2020-03-16:
Россия из-за падения рубля может "обвалить" мировые цены на зерно
Прогноз инвестиционного департамента ФАО ООН
2020-03-16:
Как повлияет COVID-19 на украинский бизнес в 2020
Американская торговая палата в Украине совместно с компанией-членом Палаты «Делойт» провела опрос
2020-03-15:
Мировая экономика. Коронавирус уменьшит выручку авиаотрасли примерно на $100 млрд
По оценке IATA, диапазон потерь отрасли составит от $  63 млрд до $  113 млрд, пишет Financial Times
2020-03-12:
В лучшем случае от коронавируса погибнет 15 млн человек, а мировой ВВП потеряет $2,4 трлн
прогнозные сценарии ученых Австралийского нацуниверситета описал Business Insider
2020-03-11:
На фоне коронавируса и нефтяных войн темпы роста мировой экономики будут замедляться в 2020
по прогнозу аналитика Альпари, "рецессия уже не на полпути"
2020-03-10:
МВФ понизил прогноз по росту ВВП Китая
директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева
2020-03-09:
В Украине будет 70% "зеленой" энергетики и 20-25% атомной к 2050
Прогноз  Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины
2020-03-08:
Сервис проката электросамокатов Lime сократит 100 сотрудников в 2020
Компания покинет Атланту, Феникс, Сан-Диего и Сан-Антонио в США, Линц в Австрии и 7 городов в Латинской Америке
2020-03-07:
IIF ожидает замедления темпов роста мировой экономики до 1%, минимума со времен кризиса
обзор Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF)
2020-03-05:
В Нацбанке спрогнозировали вред от коронавируса для экономики Украины
макроэкономический обзор НБУ за февраль 2020
2020-03-04:
Увеличение на 5% безналичных расчетов выведут из тени до 10% экономики Украины в течение 5 лет
Мнение председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики
2020-03-03:
Эпидемия коронавируса окажет существенное влияние на мировую экономику в 2020
Прогноз Генерального директора ВТО Роберто Азеведо, передает агентство Reuters 
2020-03-02:
В Украине рост ВВП может ускориться до 4%, а инфляция ожидается на уровне 5,2% в 2020
Прогноз Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА
2020-02-27:
Fitch допускает падение цен на нефть ниже 50 долларов из-за коронавируса в 2020
отчет международного рейтингового агентства Fitch
2020-02-26:
Минэкономразвития прогнозирует проблемы, сдерживающие рост экономики Украины в 2020
Департамент стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Украины
2020-02-23:
Всемирный банк улучшил прогнозы по росту ВВП Украины
Аналитический материал. Таблица
2020-02-21:
НБУ сохранил прогноз роста экономики Украины на 3,5% в 2020 и на 4% в 2021 и 2022
МВФ ожидает роста экономики Украины в 2020 на 3%, ВБ – на 3,7%
2020-02-20:
Глава МВФ назвала два сценария влияния коронавируса Covid-19 на мировую экономику
альтернативный прогноз директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой
2020-02-19:
В Украине Минэкономразвития обновит макропрогнозы на 2020 и на 2021-2023
Минэкономразвития к 1 марта подготовит и предоставит МФУ обновленный макроэкономический прогноз на 2020
2020-02-18:
Факторы, которые повлияют на рынок депозитов в Украине
Прогнозы банкиров во время круглого стола Finclub “Что будет с депозитами в 2020 году?”
2020-02-16:
В Украине прогнозируют низкую инфляцию в первой половине 2020
Департамент стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Украины
2020-02-10:
В Украине тарифы на воду взлетят на 15-20%: к чему готовиться украинцам в феврале 2020
Прогноз НКРЭКУ с ценой за подачу и отвод кубометра воды от 15 до 40 грн по регионам Украины 
2020-02-09:
JP Morgan прогнозирует снижение учетной ставки НБУ до 7,5% годовых до конца года
материалы январского исследования Global Emerging Markets Research
2020-02-08:
В МВФ пронозируют риски возвращения мировой экономики к Великой депрессии
заявление директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой
2020-02-07:
Чем может грозить украинской экономике китайский коронавирус в 2020
Прогноз председателя Совета НБУ Богдана Данилишина на своей странице в FACEBOOK
2020-02-06:
Мировая экономика. Какие валюты ждет на рынке Forex рост в 2020?
Аналитический материал. Графики
2020-02-04:
Валовой продукт мировой экономики увеличится на 2,6%, а ВВП Китая – на 5,9% в 2020
Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики и ВВП Китая на 0,1-0,2 п.п.
2020-02-04:
Аналитики Moody's оценили возможное влияние коронавируса на мировую экономику
еженедельный обзор рынков от компании Moody’s Analytics
2020-02-02:
Илон Маск прогнозирует отправить на Марс миллион людей до 2050
сообщение Cnet со ссылкой на Twitter Маска 
2020-01-30:
Турция. Цены на отдых и турпоток вырастут на 10% в 2020
издание Hydropower по прогнозу Федерации отельеров (TUROFED)
2020-01-27:
Мировая экономика. Агентство Moody’s прогнозирует замедление развития промсектора
выдержка из доклада Moody’s Investors Service в «Прайм»  
2020-01-26:
10 идей, которые определят 2020-е годы
Fortune призвал самые острые умы проанализировать идеи, сформирующие следующее десятилетие
2020-01-25:
Мировой рынок криптовалют-2020: пациент скорее жив или мертв?
Аналитический материал. Графики
2020-01-23:
Мировая экономика. Нефть в 2020 году. Что будет?
Аналитический материал.  Графики
2020-01-06:
Во Франции прогнозируют резкий рост цен на кроссоверы с 2020
Существенно увеличится штраф за автомобили, которые выбрасывают выше нормы вредных веществ
2020-01-02:
Мировая экономика. Потребление кофе превысит его производство в 2020
Международная организация кофе (IOC). Графики
2019-12-31:
Мировой рынок алмазов рухнет на треть
Крупнейшие производители алмазов сокращают добычу и продажу
2019-12-27:
В Украине доллар по 27 гривен: прогноз по курсу валют на 2020
В госбюджете Украины на 2020 заложен курс 27 грн за доллар
2019-12-25:
Транзит газа под вопросом: чего ожидать от курса доллара в Украине?
“Нормандский формат” не повлияет на него, если соответствующий контракт будет заключен в течение 2020 
2019-12-22:
Грозит ли Украине финансовый кризис в 2020 году
НБУ в интервью сайту “Сегодня”
2019-12-21:
JP Morgan ухудшил прогноз роста экономики Украины до 4% в 2019 и 3,8% в 2020-м
материалы прогноза JP Morgan, обновленного в ноябре 2019
2019-12-20:
Прогноз преодоления последствий для Украины возможного кризиса мировой экономики в 2020
Спецплан экономических программ Украинского института будущего
2019-12-16:
Как вероятный приближающийся мировой кризис повлияет на Украину и курс гривны
Многие экономические индикаторы показывают, что экономическая ситуация в мире не стабильна
2019-12-14:
Австралия может столкнуться с демографической проблемой
министр финансов Австралии Джош Фриденберг: пожилое население страны представляет собой "экономическую бомбу замедленного действия"
2019-12-12:
Украина. Нацбанк прогнозирует дезинфляционный тренд: снижение инфляции в 2019
НБУ планирует снижать учетную ставку в 2020 году до 9% годовых
2019-12-08:
Moody’s улучшило прогноз рейтинга 7 украинских банков со “стабильного” на "позитивный"
Пресс-релиз агентства подтвердил базовую оценку кредитоспособности украинских банков (Сaa1), рейтинги банков по депозитам в нацвалюте (Caa1) и инвалюте (Caa2)
2019-12-06:
В случае остановки транзита российского газа украинская экономика может "уйти в минус"
Прогноз “Нафтогаза Украины” в интервью “Укринформу”
2019-12-05:
Рынок топлива в Украине: прогноз на 2020
цены на топливо в следующем году будут зависеть от курса гривни к доллару,
2019-12-02:
Украина. Прогноз дальнейшего укрепления гривны и стагнации промпроизводства в 2020
Федерация работодателей Украины на странице в FACEBOOK
2019-11-29:
Украина. Прогноз увеличения цен на газ в 2019-2020
Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины
2019-11-20:
Компания Samsung прогнозирует увеличить продажи складных смартфонов в 2020
Samsung может в скором времени анонсировать новый смартфон-раскладушку W20, который получит гибкий дисплей
2019-11-15:
Аналитики JP Morgan назвали крупнейшие риски для украинской экономики в 2020
Основными вопросами остаются бюджет на 2020 и принятие закона о криминализации незаконного обогащения
2019-11-12:
ЕС. Аналитики ЕЦБ ухудшили прогноз роста ВВП и инфляции Еврозоны в 2019-2021
ежеквартальный опрос Европейского центральнй банка
2019-11-09:
Украинские банки прогнозируют рост кредитования и притока депозитов в 2019-2020
Результаты опроса об условиях банковского кредитования на IV кв 2019 опубликовал НБУ, констатируя увеличение валютного риска и снижение – кредитного
2019-11-05:
Украина. Минэкономразвития улучшило прогноз роста ВВП Украины в 2020
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 
2019-10-30:
Мировая экономика может «недосчитаться» $700 млрд в 2020
директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева во время выступления перед собранием фонда
2019-10-24:
Fitch Ratings ухудшил прогноз темпов роста мирового ВВП до 2,6% в 2019 и 2,5% в 2020
доклад агентства Fitch Ratings за сентябрь 2019 
2019-10-23:
В Украине банкиры ожидают снижение процентных ставок по кредитам для МСБ в 2020
круглый стол “Кредитование МСБ – перспективы и условия снижения ставок кредитования бизнеса”, организованный “Финансовым клубом”
2019-10-18:
Украина. Эксперты ЦЭС спрогнозировали основные риски госбюджета-2020
аналитическая записка Центра экономической стратегии (ЦЭС)
2019-10-12:
Украина. Эксперты ожидают новой волны трудовой миграции в 2020
Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству
2019-10-04:
В Украине будет происходить значительная девальвация национальной валюты и падение ВВП,
если сценарий МВФ о наступлении очередного финансового кризиса через год-полтора осуществится
2019-09-29:
Примеры того, как нас обманывают футурологи
Придет время, когда все изменится. Вот только как это будет, никто не знает
2019-09-27:
США. Вероятность рецессии составляет менее 50% в 2020
интервью Bloomberg лауреата премии по экономике памяти Альфреда Нобеля Роберта Шиллера 
2019-08-23:
МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП до 3,2% в 2019 и 3,5% в 2020
июльский обзор мировой экономики (World Economic Outlook, WEO)
2019-08-14:
Украина. Зарплата педагогов будет расти на половину прожиточного минимума в год с 2020
Прогноз министерства образования и науки Украины
2019-08-12:
Мировая экономика. Китай может стать крупнейшим импортером СПГ в мире в 2022
прогноз в отчете консультативной группы Wood Mackenzie
2019-08-01:
Украина. Инфляция должна замедлиться, а девальвация гривны ослабнет в следующие 12 месяцев
Прогноз НБУ по результатам опроса руководителей компаний
2019-06-29:
В Украине прогнозируется курс гривны к доллару в 2019 – 27,4, в 2022 – 30, к концу года – 30,7
Прогноз КМУ в Среднесрочной стратегии управления госдолгом Украины на 2019-2022
2019-06-27:
В Украине прогнозируют среднюю заработную плату $620 в 2021
важность развития в Украине среднего класса, отмечает пресс-служба КМУ
2019-06-05:
МВФ прогнозирует сократить выбросы в атмосферу двуокиси углерода в мире на треть к 2030
Прогноз содержится в докладе МВФ, передает агентство AFP
2019-05-27:
ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Украины с 3% до 2,5% в 2019
В 2020 рост экономики страны ожидается на уровне 3%
2019-05-11:
Компания Tesla прогнозирует запустить службу роботакси в 2020
Об этом 22 апреля 2019 заявил основатель компании Илон Маск, сообщает CNN
2018-01-27:
Bitcoin может "поглотить" всю мировую электроэнергию до февраля 2020
Майнеры постоянно устанавливают все больше и больше компьютеров, сообщает Grist
2017-04-28:
Прогноз ИЭЭ №1 (#94) Макроэкономический прогноз на 2017 г. Украина.

  

Наша оценка по основным макроэкономическим показателям почти не изменилась

2016-04-30:
Прогноз ИЭЭ №2 (#93). Экономическая динамика на 2016 год ч.2
Падение ВВП в реальном исчислении должно остановиться. Возможно его легкое повышение до 2%. Но в 2016 году экономика все ещё не восстановит значений показателей, утраченных по причине неадекватной монетарной политики. (Падение ВВП в долларовом исчислении достигало $  80 млрд cо $  185 млрд за один год.)
2016-02-29:
Прогноз ИЭЭ №1 (#92). Экономическая динамика на 2016 год ч.1

Падение ВВП в годовом выражении пока видится на уровне минус 2 %

 

2016-01-02:
Украина. В НАНУ подсчитали, на сколько страна может уменьшить выбросы парниковых газов до 2030
Украина может реально уменьшить выбросы парниковых газов до 35-40% до 2030
2015-12-04:
Азия. После отказа от политики "одного ребенка" в Китае прогнозируют увеличение рождаемости на 3 млн чел ежегодно
В конце октября 2015 КПК разрешила семьям заводить второго ребенка, а в 2014 в Китае родилось около 17 млн детей, отмечают СМИ
2015-11-30:
США. Goldman Sachs оценивает в 60% вероятность непрерывного подъема американского ВВП в течение 10 лет после спада
Экономический рост в США наблюдается уже 76 мес подряд, и это один из самых длительных периодов непрерывного подъема экономики после спада
2015-05-28:
Мировая экономика. США войдут в число крупнейших экспортеров нефти до 2025, считает консалтинговая компания Turner
Снятие запрета на экспорт позволит США стать 4-м поставщиком нефти в мире после Саудовской Аравии, России и ОАЭ
2015-05-04:
Мировая экономика. США обгонят Россию по добыче сырой нефти к 2020 году
Это следует из опубликованного 14 апреля 2015 ежегодного доклада-прогноза Управления энергетической информации США (EIA).
2015-03-31:
Прогноз ИЭЭ №1 (#91). Экономическая динамика на 2015 год (ч.1)

Экономическая динамика на 2015 ожидается без существенных изменений. Прирост ВВП в годовом выражении превысит минус 9%

2015-01-29:
Мировая экономика. Иран прогнозирует рост цен на нефть до 60-90 долл/барр в ближайшие месяцы
Вопреки мировому тренду такой прогноз дал министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане
2014-07-24:
Украина. За 10 лет Украина должна утроить объем производства сельхозпродукции
Мнение премьер-министра Украины Арсения Яценюка
2014-05-31:
СНГ. Туристическая сфера Крыма как субъекта РФ будет убыточной, так как себя не будет окупать
Прогноз - заявление лидера крымских татар Мустафа Джемилева
2014-04-18:
Прогноз ИЭЭ №3 (# 88) Анализ текущей ситуации и прогноз экономической динамики в странах с развивающимися рынками

Причины «внезапной остановки» потоков капиталов в странах БРИКС и влияние этих процессов на экономическую и политическую ситуацию в Украине

2014-02-26:
Прогноз ИЭЭ №2 (#87) Экономическая динамика (ВВП, инфляция, валютный курс…) на 2014 (ч.2)

  

По частичному завершению острых политических событий в Украине в феврале 2014 возникли новые тренды, изменившие течения процессов. С их учетом мы вносим некоторые поправки в наш прогноз №1 на 2014 год по Украине

2014-02-11:
Мировая экономика. По результатам исследования МК EY по уровню доходов населения Китай обгонит Японию к 2022
Результаты прогноза МК EY по странам с развивающейся рыночной экономикой "Прогноз развития быстрорастущих рынков"
2014-01-29:
ЕС. Согласно обновленному прогнозу, индекс потребительских цен в Италии вырастет на 1,1% в 2014 и на 1,4% в 2015
Прогноз роста ВВП Италии не изменился: прирост ВВП страны - 0,7% в 2014 и 1% в 2015, а ЕК и МВФ прогнозируют 1,5 %  
2014-01-05:
США потратят на содержание ядерных вооружений и их носителей, а также на разработку новых $355 млрд в 2014-2013
После 2023 траты на ядерное оружие будут увеличиваться, т. к. министерство обороны начнет покупать новые носители
2013-12-23:
CНГ. Минэкономразвития опубликовало прогноз развития экономики РФ с ежегодным ростом на 3,1% до 2020 и 1,8% - 2030

Угрозу экономике РФ, по мнению Goldman Sachs, представляет возможный кризис неплатежей по необеспеченным кредитам

2013-12-09:
Мировая экономика. Обеспечение всеобщего доступа к энергии потребует $1 трлн инвестиций к 2030
По оценкам Международного энергетического агентства /МЭА/ в “Обзоре мировой энергетики 2013” 
2013-11-18:
СНГ. Минэкономразвития РФ ухудшило прогноз роста российской экономики до 2030
Теперь ожидают рост экономики страны в среднем по 2,5% в год
2013-08-31:
Осеннее подорожание иномарок могут отложить
Мнения - прогнозы экспертов
2013-05-01:
Прогноз ИЭЭ №3 (#84). Экономическая динамика в Украине в 2013 (ч. 2)

     

прирост реального ВВП пока в пределах  «минус» 0,5 % – «минус» 1%;  инфляция – в пределах 2%-4%; рыночный валютный курс 8,1-8,2.

2013-03-13:
Комментарии ИЭЭ к прогнозу №3 (#81) 2013

дискуссия с посетителями сайта

2013-01-31:
Бюджет-2013 может привести Украину к дефолту или Таможенному союзу

Мнение финансового аналитика  в блоге на LB.ua.

2013-01-30:
Экономическая стагнация в Украине продолжится в 2013
Аналитики Эрсте Банка пересматривают в сторону снижения прогноз роста ВВП на 2013 – с 3% до 1,5%
2013-01-29:
Прогноз ИЭЭ №2 (#83). ЕС. Курс евро может измениться, но не существенно в марте 2013
27.01.2013 г.  было объявлено о погашении  529 млрд. евро и о досрочном погашении  30.01.2013 г. 137,2 млрд. евро в рамках LTRO
2012-11-12:
Прогноз ІЕЕ №1 (#79) Українська економіка вступає у фазу дефляційної депресії в 2012-2013

Прогноз дефляційної депресії економіки України вже є банальним. Її прояви стають очевидними ...

2012-10-12:
Протокол заседания Клуба Аналитиков от 11.10.2012

1)      основные макроэкономические показатели Украины на конец 2012 года;

2)      некоторые проблемы банковской и финансовой систем Украины;

3)      внешние факторы влияния на экономику Украины в контексте кризисных процессов

2012-05-31:
Азия. Объем электронной торговли в Китае достигнет 18 трлн юаней ($2,8 трлн) к 2015
Темпы роста доходов от Интернет-услуг составят более 25% в год, а число их потребителей вырастет до 800 млн чел к 2015 
2012-03-31:
Украина. Овощи станут на треть дороже к лету 2012
Украинские фермеры готовятся уже летом повысить на треть цены на овощи, пишет ТСН
2012-01-31:
Украина. Торговая недвижимость будет в приоритете у застройщиков в 2012
При этом новые проекты торговой недвижимости будут отличаться масштабностью, рациональными планировками торговой зоны
2011-10-05:
США. Moody’s: последствия новой рецессии в США будут менее ощутимыми, чем в 2008-2009 годах
Уровень дефолта эмитентов достигнет пика в 9,4% в феврале 2013 года против 14,5% в ноябре 2009-го
2011-09-03:
Протокол засідання Клубу Аналітиків від 03.08.2011 та його прогнози

03.08.2011 р. відбулося чергове засідання Клубу Аналітиків, в ході якого були розглянуті:
1) ймовірність виникнення нестабільності валютного курсу грн./дол. США в Україні в другій половині 2011 р.;
2) тривалість та поглиблення кризових процесів економіки США та ЄС;
3) можливість «жорсткої посадки» економіки Китаю.

2011-08-31:
Украина. Подорожают все продукты в 2011
производителям просто не хватает сырья
2011-06-26:
Азия. Темпы роста цен в июне в Китае окажутся выше, чем в мае 2011

Госкомитет по делам развития и реформ КНР

2011-06-23:
Азия. Китай: CPI не поставит рекорд роста в 2011
Ба Шусун, заместитель директора НИИ финансовых наук Исследовательского центра при Госсовете 
2011-03-22:
Заготовки для прогнозов ИЭЭ на 2011 год
Анализ материалов, размещенных на сайте ИЭЭ
2010-12-24:
Азия. Внешнеторговый оборот Китая составит $2,9 трлн в 2010
и вырастет на 30% по сравнению с 2009 годом
2010-10-24:
Прогноз инфляции в Украине на 2010
Работа слушателя Школы макроэкономического анализа и прогнозирования Ведерникова А.В.
2010-10-22:
Украина. Объем IPO украинских компаний может составить 600-700 млн долл. до конца 2011
 IPO украинских компаний аграрного сектора вызвало особый интерес инвесторов в посткризисный период 2009-2010 гг
2010-07-14:
Прогноз ИЭЭ #3 (75) Через пять-шесть лет мировая экономика радикально преобразится
Произойдет радикальное изменение развития топливно-энергетического комплекса в результате смены парадигм технико-экономического развития.
2010-04-16:
Прогноз ИЭЭ #1 (73) Курс доллара, гривны, а также инфляция и темпы прироста ВВП на 2010
Валютный курс в паре гривна доллар США достиг равновесного уровня в ...
2010-04-02:
Азия. ЦБ Японии повысит прогноз экономического роста на 2010
JPMorgan Chase увеличил оценку экономического роста в стране в первой половине 2010 г. до 2,75% с 1,6 %
2009-12-26:
В 2010 году в России ожидается рост безработицы
В связи с увеличивающейся с 1 января 2010 года налоговой нагрузкой, некоторые предприятия будут вынуждены проводить сокращения сотрудников
2009-12-26:
Украина. В Киеве цены на квартиры могут снизиться на 10-20%

За период кризиса стоимость квартир эконом-класса снизилась на 37,8%, бизнес-класса - на 36,2%, премиум-класса - на 30,8%

2009-12-24:
РФ. ЦБ: Российская экономика вырастет на 5% в 2010
А Минэкономразвития РФ ожидает роста ВВП в следующем году только на 3,1%
2009-12-23:
Азия. Китай рассчитывает на 8-процентный рост ВВП в 2010
Слишком быстрый рост ВВП страны, темпы которого выражаются двузначными числами, будет неблагоприятным для 2010
2009-12-23:
Мировая экономика. Рост цен на энергоносители сильно ударит по балтийским предприятиям
Swedbank прогнозируе спад энергоемких производств и закрытие предприятий, зависящих от импортируемых энергоресурсов
2009-12-23:
Прогноз Клуба аналитиков #4 (7). Экономическая динамика в 2009
14 декабря состоялось заключительное в 2009 г. заседание Клуба аналитиков.
2009-10-24:
РФ. Российский авторынок вырастет на 30% к 2018
Войдет в пятерку крупнейших автомобильных держав
2009-10-22:
Мировая экономика. Золото будет стоить в среднем $1200 за унцию в III кв. 2010
Цена золота достигала исторического максимума 14 октября 2009 - $1070,8 за унцию
2009-10-14:
Аналіз поточної ситуації та прогноз ВВП України на 2009 рік від Чалої Ніни

Робота слухача Школи макроекономічного аналізу та прогнозування

2009-10-09:
Аналіз поточної ситуації та прогноз інфляції в Україні на 2009 рік від Васильєвої Даші

Робота слухача Школи макроекономічного аналізу та прогнозування

2009-10-06:
Анализ текущей ситуации и прогноз валютного курса на 2009 г. от Острокоморца Олега

Работа слушателя Школы макроэкономического анализа и прогнозирования

2009-08-19:
США. Гринспен прогнозирует рост экономики в III-IV кв. 2009
...однако тенденция к восстановлению может прерваться в 2010
2009-08-14:
Прогноз ИЭЭ #3 (73). О валютном курсе на текущий момент и на осень 2009.

Мы прогнозируем экономический кризис, вызванный нарушением внешнеэкономического технологического баланса Украины. Но нынешний валютный кризис не имеет основ и является частично спровоцированным.

2009-04-15:
Прогноз Клуба аналитиков #1 (4). Экономическая динамика на 2009
14.04.09 состоялось очередное заседание Клуба аналитиков.
2009-03-31:
Прогноз ИЭЭ#1 (71). Мировая экономика вошла в фазу неустойчивого развития, которое продолжится в течение нескольких следующих десятилетий
Одновременно с этим развитием мы ожидаем ускорение эволюционных процессов в мировой валютно-финансовой системе
2008-10-09:
Прогноз ИЭЭ #6 (69). Мировая экономика получит импульс экономической активности в начале 2009
 среду 08.10.08 семь центробанков мира одновременно понизили учетные ставки на 0,5%
2007-04-12:
Прогноз ИЭЭ #7 (63). Прогноз политических событий в Украине на основе «закона времени» Велимира Хлебникова (Часть 4)
Ключевой датой конца разрешении накопившихся противоречий в Украине должен стать первый день зимы - 1 декабря 2007 г.
2007-03-02:
Прогноз ИЭЭ #5 (61). Китайский кризис: генеральная репетиция
Пока нет экономических предпосылок для глобального кризиса, хотя кризисный потенциал высок
2007-02-19:
Прогноз ИЭЭ #4 (60). Экономическая динамика глобальной экономики в 2007
В разрезе основных макроэкономических регионов (США, Еврозона, Азия)
2007-01-18:
Прогноз ІЕЕ #2 (58). Валютні тенденції на 2007 рік
Підбиваючи підсумки 2006 року помічаємо
2006-12-28:
Прогноз ІЕЕ #17 (56). Енергетичний ринок і світова економіка в 2007 р.
світовий ринок енергоресурсів може стабілізуватися, відреагувавши подальшим зниженням цін
2006-11-27:
Прогноз ИЭЭ #16 (55). Валютная политика может стать причиной напряженности
Отрицательное сальдо внешней торговли 2006 года, может ...
2006-11-22:
Прогноз ІЕЕ (№54). Економіка ЄС не взмозі вирішити проблему зайнятості найближчим часом
Негнучка монетарна політика ЕЦБ може викликати загострення економічних ризиків
2006-11-06:
Прогноз ІЕЕ14 (53). Перспективи економіки США в 2007 р.
Існує можливість зниження темпів економічного зростання в США в 2007 р
2006-09-17:
Прогноз ИЭЭ #12 (51). О валютном курсе, сентябрь 2006
Весной 2006 аналитики предполагали падение курса доллара от 30 до 45% в конце года
2006-09-16:
Прогноз ИЭЭ #11 (50) Развитие политических событий от «Універсала» до 2010 г.
с 31 июля 2010 г. развернется цепь событий экстремального характера
2006-09-03:
Прогноз ИЭЭ #10 (49). Об экономической динамике в Украине на вторую половину 2006 г.

По оптимистическому сценарию инфляция может быть значительно ниже 10%, а темпы экономического роста  8 ±2%

2006-06-25:
Прогнозы слушателей спецкурса (ИЭЭ) # 2. Захарова Валерия
В отсутствии системного инновационного процесса рост цен на традиционные ресурсы неизбежен
2006-06-08:
Прогнозы слушателей спецкурса (ИЭЭ) # 1. Деменчука Антона
В Украине накапливаются риски экономического кризиса по причине углубляющегося дисбаланса внешнеэкономических отношений в 2006 году
2006-04-22:
Прогноз ИЭЭ #8 (47). В политических отношениях между Ющенко и Тимошенко должны произойти неординарные события до мая 2006 (Прогноз по Хлебникову Часть 3)
Данный прогноз является продолжением прогноза Института эволюционной экономики, сделанного 13 декабря 2005 года
2006-04-08:
Прогноз ИЭЭ #7 (46). Европа: риски растут, а вместе с ними будет нарастать и социально-политическое напряжение
ИЭЭ в 2005 году уже прогнозировал нарастание рисков в экономике Европы
2006-03-27:
Прогноз ИЭЭ #6 (45). Валютные риски мира в 2006 году
Азиатский макрорегион станет оплотом мировой стабильности
2006-03-24:
Банк Японии повысит оценку потенциального роста
Сейчас банк оценивает потенциальный рост экономики в один процент
2006-03-06:
Прогноз ИЭЭ #5 (44). Украина: общий прогноз на 2006 год – в экономике накапливается кризисный потенциал
Многофакторность экономических процессов 2006 года будет формировать основу для многосценарного развития событий
2006-02-20:
Прогноз ИЭЭ #4 (43). В условиях отсутствия системного инновационного процесса энергетический кризис будет усугубляться (укр. яз.)
Про перспективи економічного зростання у 2006-2007 роках в умовах підвищення цін на газ
2006-02-14:
Прогноз ИЭЭ # 3 (42). Рост цен на энергоносители может вызвать гораздо больший риск кризиса, нежели это представляется нашим политикам
Именно недостаточность инновации в нашей национальной экономике вызывает к жизни энергетичекий кризис
2006-02-05:
Прогноз ИЭЭ # 2 (41) В ближайшее время «Эпохи Возрождения» в Украине не будет (Часть 2)
 Настоящая революция, дающая свободу личности, произойдет не раньше 2012 года
2006-01-31:
Прогноз ИЭЭ #1 (40). Об экономической динамике на 2006 год и ее долговременных последствиях
В 2006 году экономика Украины эволюционно подойдет к своему первому естественному экономическому кризису. Темпы экономического роста замедлятся, усилятся инфляционные риски...
2006-01-25:
Ученые предсказывают человечеству будущее до 2050 г.
К 2050 году население Земли вырастет до 9 миллиардов человек, и большинство из них будет...
2006-01-12:
Мировая экономика. В мире появятся новые сверхдержавы к 2050 году
Китай к 2050 году станет самой мощной экономической державой планеты, Индия - мировым лидером по численности населения
2005-12-13:
Прогноз ИЭЭ (38). Долгосрочный экономический прогноз в свете “Основного закона времени” Велимира Хлебникова. (Часть 1)
Только к 2025 году в Украине завершится переход от тоталитаризма к демократическому обществу, ощутимые изменения начнем наблюдать только после 2012 года
2005-11-14:
Прогноз ИЭЭ (35) О курсе евро на конец ноября 2005 г.
Нынешняя ситуация с падением курса евро отличается от ситуаций, неоднократно возникавших в нынешнем году.
2005-10-30:
Рекомендации ИЭЭ (3). Нефтяной «кризис» в Индонезии: уроки для Украины.
Более актуальным, нежели формирование экономических вертикалей, замыкающихся на государственный бюджет, является углубление институционального развития рынков
2005-10-17:
Прогноз ИЭЭ (34). Об инфляции в Украине в последние месяцы 2005 года.

Инфляция в Украине может и не достичь больших значений. Причиной этому может стать угнетение внутреннего спроса

2005-10-10:
Прогноз ИЭЭ (33). О валютном курсе на конец октября 2005 г.
Курс не изменится, чего нельзя сказать с уверенностью о валютных резервах.
2005-10-04:
Прогноз ИЭЭ (32). Экономическая динамика объединенной Европы будет зависеть от инструментов монетарной политики.
Требования к монетарной политике, как к инструменту защиты национальных экономических интересов за последнее время претерпели очень большие изменения
2005-09-25:
Прогноз ИЭЭ (31). За сентябрьскими именениями властных структур в Украине может последовать еще два

В последней прогнозной статье мы спросили наших читателей, что бы их могло заинтересовать в наших прогнозах. В ответ мы получили много писем с вопросами. Данной прогнозной статьей мы выполняем часть прозвучавших в них просьб.

2005-09-24:
Мировая экономика. Доклад Мирового банка: Аргентине угрожает кризис

Согласно опубликованному докладу о развитии мировой экономики на ближайшие 20 лет, наибольшую опасность для страны представляет слабость государственных и общественных институтов

2005-09-20:
Рекомендации ИЭЭ (2). Необходимо начать изучение вопроса и разработку мер антикризисной политики
Должна быть сформирована взвешенная антикризисная стратегия. И время для ее разработки с участием ведущих банков, как нам думается, настало.
2005-08-31:
Прогноз ИЭЭ (28). Этой осенью нас ожидают интереснейшие события
Нам известна модель этого кризиса - он будет намного спокойнее системного кризиса 90-х годов
2005-08-08:
Прогноз ИЭЭ (26). Понижение учетной ставки Банком Англии добавит устойчивости ее экономике
Понижение учетной ставки сделает экономику Англии более устойчивой и никакого отношения к терактам не имеет.
2005-08-04:
Прогноз ИЭЭ (25). Макроэкономические показатели ex ante Украины в 2006 бюджетном году рискуют получить политическую окраску

Для официальных аналитиков и прогнозистов, наступил ответственный период. 15 сентября – конституционный срок подачи Правительством Украины в Верховную Раду Украины проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2006 год».

2005-07-27:
Прогноз ИЭЭ (24). О платежных балансах на текущий момент в связи с ревальвацией юаня
В отношении мировых валютных рынков, а также дефицитов торговых и платежных балансов нынешняя корректировка курса юаня существенных изменений не принесет
2005-07-15:
Прогноз ИЭЭ (23). Украина будет вынуждена усиливать административные рычаги управления экономикой
Может ли влиять на экономику изменение форматов и методов расчета макроэкономических показателей? - "Да", - отвечают авторы
2005-06-26:
Прогноз ИЭЭ (22). О мировом валовом продукте, ВВП стран мира в 2005 г. и судьбах Европы
Аналитический материал В. Кузьменко. Здесь вы также найдете материал о курсах гривны и доллара на конец 2005 года
2005-06-14:
Прогноз ИЭЭ (21). В европейской экономике в течение нескольких ближайших лет будут нарастать риски кризиса

О трех рисках для европейской экономики: валютном курсе, ценах на нефть и внешнеэкономической экспансии Китая

2005-05-30:
Прогноз ИЭЭ. Китай. Часть 3 (окончание)
Китай имеет потенциал до 2030 г. полностью адаптироваться к мировым инновациям и сделать свой вызов лидерам
(аналитический материал)
2005-05-25:
Прогноз ИЭЭ [19]. Китай. Часть 2 (продолжение)
Китай имеет потенциал до 2030 г. полностью адаптироваться к мировым инновациям и сделать свой вызов лидерам
(аналитический материал)
2005-05-22:
Прогноз ИЭЭ [18]. О росте рыночного курса доллара в Украине на текущий момент
Пока нет экономических предпосылок для снижения курса гривны, но есть все предпосылки для укрепления курса доллара
2005-05-19:
Прогноз ИЭЭ [17]. Китай. Часть 1.

Китай имеет потенциал до 2030 г. полностью адаптироваться к мировым инновациям и сделать свой вызов лидерам

2005-05-04:
Прогноз ИЭЭ [16]. Если в Украине не будут предприняты меры по активизации инновационных процессов, кризиса не избежать
После 2006 года экономика Украины начнет естественное вхождение в фазу своего первого серьезного экономического кризиса
2005-04-19:
Прогноз ИЭЭ (15). В 2005 году американская экономика, как мощный "насос" качнет в себя мировые капиталы
В феврале иностранцы приобрели у США долгосрочные ценные бумаги на сумму $1,3763 трлн., а продали -  $1,2780 трлн. Чистый поток капиталов составил $98,3 млрд.
2005-04-14:
Прогноз ИЭЭ (14). Рынок жилья может принести в экономику риски
Cлишком бурное развитие рынка недвижимости сигнализирует об отсутствии в стране действительно мощных инновационных процессов
2005-04-04:
Прогноз ИЭЭ (13). Инвестиции вне системных инноваций - инвестиции в "никуда": судьбы нефти и доллара
Мировые цены на нефть и курс доллара будут играть роль "клапана постоянного давления" для экономического роста мировой экономики.
2005-03-22:
Прогноз и комментарий ИЭЭ (II). Если учетная ставка будет повышаться, на доллар это будет оказывать укрепляющее воздействие
Хотя практически никто не сомневается в возможном решении ФРС повысить учетную ставку на 0,25%, весь мир аналитиков валютного рынка замер в ожидании
2005-03-21:
Прогноз и комментарии ИЭЭ. О внезапно возникшей проблеме "отмены обязательной продажи 50% валютной выручки"
В Украине не ослабевают политические риски в управлении экономикой, что уже в краткосрочной перспективе (после 2006 года) может спровоцировать экономический кризис
2005-03-16:
Прогноз ИЭЭ. Доллар, нефть, сталь и глобальная системная инновация будут влиять на мировую динамику

Факторы от которых в ближайшем будущем будет зависеть мировая экономическая динамика. (В этом материале см. также о ... "войнах" центральных банков)

2005-03-11:
Прогноз ИЭЭ. Германии не удастся в этом году реализовать программу занятости в полном объеме

ЕЦБ понизил прогнозы по росту ВВП еврозоны в 2005 и 2006 гг. по сравнению с их декабрьским прогнозом. В 2005 г. с 1,4% - 2,4% до 1,2% - 2,0% и в 2006 г. с 1,7% - 2,7% до 1,6% - 2,6%.

2005-03-01:
Прогноз ИЭЭ. Вероятнее всего экономика Украины и в 2005 г. останется чрезмерно зарегулированной инструментами экономической политики
Вероятнее всего и в 2005 г. не будут активизированы инновационные процессы, способные вывести Украину в лидеры по какой-либо товарной или технологической позиции
2005-02-23:
Прогноз ИЭЭ. Мировую экономику еще какое-то время полихорадит
Мировую экономику еще какое-то время полихорадят снижение производительности труда, рост потребления нефти в Китае, колебания цен на энергоносители, а затем мы все станем свидетелями небывалого и грандиозного инновационного проекта, который качественно перевернет всю мировую экономику, поглотит все свободные капиталы и поднимет долгосрочную доходность
2005-02-15:
Прогноз ИЭЭ: рост курса доллара может отозваться для Украины ростом внешнеэкономических рисков
Что касается внутренних факторов, компенсирующих действие указанных рисков, то к ним следует отнести значительный потенциал экономического роста за счет активизации внутреннего потребления. Речь идет об активизации факторов, снимающих ограничения на  путях роста доходов населения, мелкого и среднего бизнеса.
2005-02-07:
Прогноз ИЭЭ. В мировой экономике может возникнуть медленный экономический рост с кризисными периодами
Рост дефицита счета текущих операций США связан с плавным и глубоким понижением учетной ставки в начале 2000-х гг.
2005-01-19:
Прогноз ИЭЭ

Комитет Федеральной Резервной Системы (ФРС) США (FOMC)  повысит учетную ставку на 0,25 % доведя ее до значения  2,50 % на своем очередном заседании, которое состоится 1-2 февраля 2005 года.

2004-12-30:
ИЭЭ. В наступающем году цены на золото продолжат расти

Как результат роста дефицита счета текущих операций платежного баланса США в мире отмечается рост цены на золото

2004-11-30:
БІЗНЕС-КЛІМАТ
Природно, прогнози цікаві як прогнози, тобто до здійснення прогнозованих подій. Ми ж пропонуємо вашій увазі прогноз, що прозвучав біля року тому. Примітно, що з його 10 % економічного зростання для 2004 р. він виглядав надто сміливо. Однак і інші прогнозовані події ще й сьогодні можуть представляти для бізнесу цілком конкретний інтерес.