Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Увага: прогнози ІЕЕ

Протокол засідання Клубу Аналітиків від 03.08.2011 та його прогнози


03.08.2011 р. відбулося чергове засідання Клубу Аналітиків, в ході якого були розглянуті:
1) ймовірність виникнення нестабільності валютного курсу грн./дол. США в Україні в другій половині 2011 р.;
2) тривалість та поглиблення кризових процесів економіки США та ЄС;
3) можливість «жорсткої посадки» економіки Китаю.

-1 -
Більшість аналітиків Клубу висловилися про те, що економічних передумов для падіння курсу гривні немає (темпи економічного зростання є позитивними як і надходження до держбюджету, рівень дефіциту держбюджету - прийнятний). Існують і негативні фактори впливу на валютний курс. По-перше, негативне сальдо поточного рахунку платіжного балансу - свідчить про те, що валютний курс не є рівноважним. По-друге, значний вплив на валютний курс психологічного чинника, що підігрівається публічними заявами окремих аналітиків, представників аналітичних служб і ЗМІ стосовно валютної кризи в Україні.
Такі заяви викликають збільшення негативних очікувань населення, яке прагнучи захистити свої доходи, «йдуть» в поле іноземної валюти, пред'являючи підвищений попит на долар, зміцнюючи його в ціні в порівнянні з гривнею. Однак, інфляція в Україні залишається на рівні до 10% річних (на думку деяких аналітиків Клубу - до 11%), що не говорить на користь виникнення курсу, здатного «зірвати» гривню донизу. Також в країні настав дефляційний період літа, коли ціни збільшуються найменш активно. Слід ураховувати й політику стримування, що проводиться НБУ, яка зупинила зростання цін виробників. Так само, НБУ було вжито заходів щодо обмеження кредитування в іноземній валюті, що є вагомим фактором антикризової політики.
Негативними чинниками, які здатні вплинути на зниження курсу гривні є:
- негативні очікування населення;
- зростання покупок іноземної валюти;
- негативне сальдо поточного рахунку платіжного балансу.
Якщо за сукупністю цих факторів все ж відбудеться атака на валютний курс, то ймовірність ринкової корекції курсу в кінці 2011 р. є. Вона може відбуватися у бік рівноважного курсу (валютний курс, при якому досягається рівновага платіжного балансу), який на нашу думку, становить 8,2 грн./дол США.
Наявний зараз курс 7,98-8,00 грн./дол. США є ситуативним й встановленим у результаті зваженого рішення з урахуванням інтересів експортерів сировинної продукції та фінансового сектору. Останній все ще є переповненим «поганими активами», що виникли в результаті падіння курсу в 2008 році під час минулої кризи. Ми заявляли в кінці 2010 року, що рівноважний валютний курс для України складає 8,2 грн. /дол. США та дотримуємося й надалі цього пронозу.
Проте, слід зазначити, що в Україні продовжує здійснюватися політика фіксованого валютного курсу, що є слабкою позицією Центрального банку, яка виникла в результаті занадто консервативного правління НБУ у першій половині двохтисячних років (2000-2010 рр.).
Політика фіксованого валютного курсу стала також неминучою внаслідок несвоєчасного створення правил поведінки на фондовому ринку, що витіснило населення багатьох інших інвесторів з цього важливого сегмента. В результаті економіка втратила важливий механізм переливу інвестиційних коштів в інші галузі та важливий індикатор ринків. Через це були втрачені орієнтири та вектори майбутнього розвитку, а також інструменти хеджування ризиків.
А тепер для цілого ряду груп населення та для бізнесменів доларизація економіки стала рятівною «тихою гаванню» для захисту від ризиків нестабільності. У цій ситуації стабільність курсу валюти виглядає як стабільність економіки і звинувачення на адресу Центрального банку про ведення політики фіксованого валютного курсу слід було б розділити з Урядом. Проте, Урядом й дотепер не створені нормальні умови для реформування економіки. Зокрема, з нашої точки зору, немає єдиного штабу (центру) здійснення цих реформ. Таким штабом мало стати Міністерство економіки України (Міністерство економічного розвитку і торгівлі). Однак при його формуванні деякими стратегами з попередніх поколінь влади не було враховано дуже важливий принцип функціонально-структурної єдності, суть якого полягає в тому, що якщо є структура, то має бути і його функція (на державному рівні це визначається Конституцією). Якщо є функція, то вона повинна бути профінансована. Немає фінансів - немає функції. Це не означає наступне: якщо створено Міністерство економіки, то воно повинно фінансуватися з держбюджету, наразі, якщо Мінекономіки є штабом по здійсненню реформ, координує всі ці реформи, то воно повинно й відповідати за ці реформи. У ці слова ми вкладаємо сенс, що Мінекономіки має розпоряджатися фінансовими засобами, їх планувати в рамках здійснюваних реформ і відповідати за результати цих фінансових реформ. Якщо ж Мінекономіки доручено здійснювати реформи і не виділені в його управління кошти, то це теж саме що й «спорядити воза, посадити візника і не запрягти у віз коня».
Таким чином, поки не здійснені реформи в інноваційному секторі розвитку економіки, не проведені структурні реформи, поки не здійснені заходи щодо створення фондового ринку України - годі й мріяти про перехід на плаваючий валютний курс. Чому? Тому, що в разі відсутності додаткових ніш для інвестування в реальний сектор економіки й так само для інвестування в цінні папери, у населення та інвесторів немає альтернатив для формування портфеля, а значить і захисту від ризиків. Був би портфель, в такому випадку курс змінився, у портфелі щось піднялося в ціні, щось опустилося б, а інвестор нічого б не втратив (таким чином, застрахувавши себе від волатильності валютного курсу - хеджування ризиків).
Проте, «маємо те, що маємо». У цих умовах, як би не називав Центральний банк нинішній валютний курс, які б емоції не вкладали окремі його представники в тезу, що курс не фіксований, по факту, він залишається фіксованим (для довідки: існує як мінімум п'ять різновидів фіксованого валютного курсу, в тому числі і «брудне плавання», коли ЦБ змушений виходити на торг і активно брати участь у процесах формування ринку валюти).
В цих умовах економіка країни схильна до впливу ризиків фіксованого валютного курсу. Особливо в ситуаціях, коли економіка зростає і в результаті збільшеного попиту на гроші, підвищується валютний курс, виникає небезпека отримання негативного сальдо поточного рахунку платіжного балансу стає можливою посилена зовнішня товарна експансія. Вона пригнічує розвиток власного товаровиробника і певною мірою гальмує розвиток структури економіки. Тут й замикається «порочне коло» і розірвати його може тільки Центральний банк проводячи політику переходу з фіксованого на плаваючий валютний курс. Зручніше це робити в періоди криз. Якщо ж ЦБ виявився не настільки гнучким і мудрим, як має бути в цій ситуації та зафіксував валютний курс, вийти з фіксованого валютного курсу стає все важче й важче не зірвавши економіку в режим «жорсткої посадки» через раптову зупинку потоків капіталів, оскільки зміна курсу в умовах «керованого плавання» (фіксований валютний курс) призводить до втечі в іноземну валюту. Тому те, що ЦБ вживає заходів з утримання курсу на рівні 7,98-8,00 грн./ дол.США в нинішніх умовах виглядає логічним для ЦБ. Однак, це тимчасове явище, тому що рівноважний валютний курс нижче, він складає 8,2 грн. / дол.США. І це вже видно по поточному рахунку платіжного балансу, тобто прийнявши «зважене» рішення в 2010 році. Задовольнивши інтереси банкірів та експортерів (половина на половину), але не простимулювавши встановлення ринкового курсу на рівні 8,2 грн./дол.США, ЦБ створив нове «порочне коло», вийти з якого та відновити безпечне значення поточного рахунку платіжного балансу ускладнюється. Виникає ризик виникнення «ефекту раптової зупинки».
Виходячи з цього, а так само за сукупністю інших ознак, ми не бачимо в цьому році передумов для зміни валютного курсу (хіба що перехід на певний коридор). Наголошуємо також, що і економічних передумов, які впливають на зміну валютного курсу в 2011 році немає. Хоча в Україні і діє дуже небезпечний фактор - негативне сальдо поточного рахунку платіжного балансу, проте лише одного фактора для кризових проявів поки що недостатньо. Тому заяви ЗМІ про майбутнє падіння гривні є безпідставними й безвідповідальними, оскільки таке висвітлення подій призводить до паніки та активному росту покупок іноземної валюти населенням у великих обсягах. На курс гривні в короткостроковому періоді може вплинути психологічний чинник.

-2-
Економічна ситуація США, держборг, який за своїм рівнем підійшов до закріпленої максимальної межи, викликали у Світі бурхливі емоції замішані на паніці стосовно цього питання. Слід зазначити, що загрозливий дефолт був лише технічним, іншими словами, це була загроза виникнення «касового розриву», яких в Україну була величезна кількість. Виниклий «шум» з даного питання свідчить про те, що ця країна дуже дисциплінована стосовно фінансових питань.
Виникнення технічного дефолту означає, що не вистачає коштів для виконання зобов'язань за деякими окремими інструментами, а не за всіма. Тому безвідповідальні заяви окремих аналітиків про «принцип доміно», який повинен був обрушитися на інші країни, є далекими від дійсності. Некомпетентність цих аналітиків, які здіймають хвилю негативного ажіотажу навколо даного питання, підкреслює той факт, що власники боргу США, такі як ЦБ Азії (Китай, Японія, Південна Корея) під час цього панічного буму не обмовилися ні словом про можливі наслідки.
Насправді, на сьогодні економіка США характеризується латентно протікаючими кризовими процесами, індикатором чого є високий рівень безробіття, зниження ділової активності. Це ставить запитання про можливість третього раунду політики кількісного пом'якшення. Ця дія зрозуміла й логічна, проте з іншого боку США не можуть проводити далі політику кількісного пом'якшення без збільшення держборгу. Тому політика республіканської партії з даного питання так само логічна й зрозуміла, тим паче, що республіканці не проти збільшення максимально допустимого рівня держборгу, але при цьому має відбуватися зниження витрат державного сектора, натякаючи на недоречну соціальну політику демократів в умовах кризи. Всі прекрасно розуміють, що політика кількісного пом'якшення зараз потрібна. А прискорений вихід з антикризової  політики в умовах високого рівня безробіття, що згідно негативного досвіду з Великої депресії, загрожує повторним обвалом економіки.
Виходячи з цього, Клуб аналітиків в травні 2011 р. чітко прогнозував, що 2-го серпня 2011 республіканська партія піде на поступки стосовно підняття максимально допустимого держборгу, що й відбулося.
Відбулася подія на яку чомусь не звернули увагу ЗМІ та аналітики.  ЦБ Китаю (Народний банк Китаю) в останній тиждень червня «прискорено продавав» долар США зі своїх валютних резервів тим самим, в умовах коли у ФРС були вичерпані можливості монетарного пом'якшення економіки, надав допомогу ззовні збільшенням пропозиції долару і своєчасно. Таким чином, ми спостерігаємо формування міжціональних механізмів регулювання валютної пропозиції. Одночасно з продажем долару США, ЦБ Китаю викуповував євро і виступав з ініціативою викупу суверенних боргів Європи, що так само було здійснено вчасно, тому що ситуація через Грецію загрожувала зниженням  курсу євро.
Таким чином, за інших рівних умов, ми б вже спостерігали або падіння євро, або загострення кризових процесів США. Але з'явилися нові гравці, поведінка яких дуже коректно і тонко нівелює кризові процеси.
Разом з тим, тривалість зростання рівня безробіття в США викликає тривогу і можливість уповільнення економічної динаміки. Це пов'язано не з фіскальними чи монетарними особливостями політики, а з «старінням» економіки США, тобто зниженням її інноваційного потенціалу. Ці проблеми в решті решт, відображаються на бюджетному процесі.
Стосовно економіки ЄС слід виділити дещо інші причини виникнення кризи, ніж в США. Серед них:
- помилка політиків у формуванні інструментів макроекономічної політики;
- помилка політики ЄЦБ.
Греція, Іспанія, Португалія, Великобританія, Італія, з виникаючими в цих країнах проблемами, з нашої точки зору, стали лише жертвами цих помилок.
По-перше, формування єдиної європейської економіки в рамках євро, було позитивним фактором для країн, що увійшли до її економічного простору. Скорочення трансакційних витрат «вдихнуло» сили в економіки країн, що об'єдналися. Проте, формування об'єднання вимагало створення й єдиного фіскального органу, іншими словами, потрібне створення єдиного уряду та Міністерства фінансів, формування єдиного бюджету. У разі формування єдиного бюджету, його кошти розподілялися б рівномірно по всіх країнах, це стосується й дохідної, й видаткової частини. А оскільки бюджет ЄС залишився фрагментарним, то кожна країна формувала і розпоряджалася ним на свій розсуд. В результаті сформувалися проблеми країн ЄС і посилилися кризові явища, що можна вважати своєрідною платою за небажання попрощатися із власними президентськими кріслами, парламентами і кабмінами. Адже в тому випадку, якщо були б сформовані наднаціональні органи управління, то Іспанія, Греція, Португалія, Великобританія, Італія не змогли б збільшити свої дефіцити держбюджету і створити, таким чином, кризову ситуацію.
Іншими словами, проблема Європи - це проблема вибору між збереженням національної ідентичності і прагненням до глобалізації. Звідси неминучим і логічним виглядає формування наднаціональних фіскальних органів з управління кризовими ризиками. Стають зрозумілими висловлювання Сороса та Тріше щодо формування Міністерства фінансів Європи.
Крім фіскальної складової є ще й валютно-монетарна сторона питання кризи Європи. ЄЦБ «пильно стежив» за інфляцією з 2000-х рр., надмірно завищив курс євро, спровокувавши тим самим зовнішню експансію - збільшення пропозиції іноземних товарів на ринках Європи. Цими діями було створено безпрецедентно важкі умови для корпоративного сектора, який був змушений переводити своє виробництво на інші площадки (до того ж Китаю). Через зростання товарної пропозиції під впливом зовнішньо-економічної експансії населення ЄС зазнало тимчасове поліпшення свого фінансового становища. Але, як тільки цей фактор завершив свою дію (діловий цикл 2000-2008 рр..) - населення різко скоротило свої витрати і в першу чергу на туризм (в країнах з проблемними фінансами) в першу чергу постраждали туристичні галузі.
ЄЦБ, таким чином, на наш погляд, вніс свою лепту в кризові процеси Європи й по вказаним чинникам (фіскальний і монетарний) криза Європи відрізняється від кризи США. Загальна схожість між кризовими процесами США та ЄС у наявності однієї головної причини - криза інноваційного процесу. Даний фактор викликає дуже велику тривогу, тому що відсутність інновації та стимулювання традиційної економіки буде посилювати кризові процеси. Цей фактор здатний вивести кризу з латентної у відкриту, гостру фазу.
Підсумовуючи, з одного боку, ми не очікуємо важких наслідків і посилення кризи за фактором «2 серпня 2011» (збільшення максимально допустимого рівня держборгу США). З іншого боку, у нас велику тривогу викликає інноваційний фактор, який здатний викликати прояви економічної кризи, якщо інноваційна криза не буде подолана.

-3-
Економіка Китаю вперше за минулі 10 років, з нашої точки зору, почала подавати сигнали виникнення кризи («жорсткої посадки»). Прогноз можливого виникнення «жорсткої посадки» в Азіатському регіоні, а саме в економіці Китаю, випливає з виникнення негативної реакції економіки Китаю на монетарну політику країни, викликану на неї зовнішнім політичним тиском. «Шум», викликаний у вересні 2010 р. навколо заяв про економічні війни, а також тиск на Китай (здійснено з метою зміцнити юань)  привели до того, що ЦБ Китаю пішов на збільшення процентної ставки. Дана дія, з нашої точки зору, була помилковою, тому що це викликало процеси уповільнення економічної динаміки Китаю. Ці негативні явища економіки Китаю поки ще незначні, але викликають тривогу через їхній збіг зі сценаріями, які випливають з моделі валютно-фінансових криз Кругмана-Обстфельда.
Реакція економіки Китаю на зростання процентної ставки у вигляді уповільнення економічної динаміки підтвердилася у другому кварталі 2011 р. виникненням негативного сальдо поточного рахунку платіжного балансу Китаю, а також зростанням інфляційних процесів країни, які на нашу думку, пов'язані не тільки з неврожаєм, а й з структурним фактором.
У зв'язку з цим, буде логічним очікування наступного етапу в сценарії валютно-фінансових криз Кругмана-Обстфельда для країн з фіксованим валютним курсом, якою і є Китай. Китай в даний час проводить політику активного регулювання ринку нерухомості, що свідчить про розуміння китайськими економістами небезпеки виникнення зазначених кризових сценаріїв. Факт прийняття китайськими політиками адекватних заходів щодо запобігання кризи говорить про те, що зв'язка «вчені-політики» Китаю демонструють найпрогресивнішу в Світі тактику взаємодії. Ми не бачимо такої взаємодії між політиками і вченими Європи, де політики прислухаються до вчених тільки в період кризи. Ми так само не бачимо такої зв'язки і в США, де ФРС веде свої дослідження й політику відносно самостійно. В Україні такої взаємодії немає взагалі.
Вищевикладене свідчить про те, що Китай більш адекватно здійснює антикризову політику по інноваційних напрямках ніж Старий і Новий світ. Це вселяє надію, що економіка Китаю все ж подолає небезпеку «жорсткої посадки». Проте з огляду на факт наявності зазначеного кризового сценарію, суму валютних резервів Азіатського регіону, що перевищує ВВП найбільших економік Європи, а також сигнал про можливу кризу боргових інструментів США, ми вважаємо Азіатські економіки за рівнем загроз виникнення кризи не меншими ніж економіки США та ЄС.

Звідси припускаємо:
1. Економічних передумов для падіння гривні поки немає. Вважаємо, що валютний курс до кінця року залишиться на рівні 7,98-8,00 грн./дол. США (хіба що вийде за рамки встановленого НБУ коридору). Проте, підігрівання психологічного чинника окремими ЗМІ, а також аналітиками може вплинути на поведінку учасників ринку. Історія пам'ятає немало випадків, коли економічні системи, не маючи передумов для виникнення валютної кризи, «зривалися» в кризу в результаті дії психологічного чинника. У зв'язку з чим, ЗМІ в розвинених країнах мають у своїх штатах професійних аналітиків і навіть вчених, завдяки діям яких, інформація стає більш надійною для інвесторів і населення. Уряду і Центральному банку, в свою чергу, необхідно всіляко сприяти «вирощування» аналітиків, стимулювати ЗМІ та фінансові установи до поповнення ними свого кадрового складу. Це сприяло б переходу Україні до лав цивілізованих європейських країн, де високо розвинені так звані «раціональні очікування».
2. Фінансово-економічна криза в ЄС і США мають відмінні причини. Для економіки Європи - це незавершеність еволюції формування інструментів монетарної та фіскальної політики єдиних, наднаціональних органів (Сполучені штати Європи); невирішеність в питанні збереження національної ідентичності та оптимізації економічних процесів на наднаціональному рівні.
Для економіки США - це криза в інноваційній сфері; перенагромадження капіталу в сферах, які перестали бути інноваційними і стали традиційними, що викликало нестримне зростання цін на традиційні ресурси в Світі і зниження прибутковості галузей, що споживають нафтопродукти.
Для економіки США та ЄС загальними причинами кризи, з нашої точки зору, є криза в інноваційній сфері, а також неузгодженість монетарної та фіскальної політики для досягнення єдиної мети.
3. В економіці Китаю наростають ризики, які можуть посилитися в 2012 році, без впровадження додаткових заходів щодо їх запобігання. Через тиск міжнародних фінансових центрів Китай був змушений восени 2010 року почати підвищення процентних ставок. Це запустило в країні кризові процеси, які зазвичай у світі (у Мексиці, Азії) закінчувалися ефектами раптових зупинок в економіках з фіксованими валютними курсами. Оскільки Китай – країна з фіксованим валютним курсом, а також із урахуванням початку процесів, що становлять основу сценарію раптових зупинок, Китай потрапляє в зону виникнення кризових ризиків, що може стати додатковим чинником виникнення кризи Світової економіки, в разі повторення помилок ЦБ і урядом країни.

© Інститут еволюційної економіки, 2011

© Клуб аналитиків, 2011


Опубліковано на сайті: 2011-09-03

Коментарі до цієї статті:

Додати новий коментар!

* – Поля обов'язкові для заповнення!

Ваше ім’я *:
Ваша e-mail адреса:
Ваше повідомлення *:
Введіть число *:
 
2017-04-28:
Прогноз ИЭЭ №1 (#94) Макроэкономический прогноз на 2017 г. Украина.

  

Наша оценка по основным макроэкономическим показателям почти не изменилась

2016-04-30:
Прогноз ИЭЭ №2 (#93). Экономическая динамика на 2016 год ч.2
Падение ВВП в реальном исчислении должно остановиться. Возможно его легкое повышение до 2%. Но в 2016 году экономика все ещё не восстановит значений показателей, утраченных по причине неадекватной монетарной политики. (Падение ВВП в долларовом исчислении достигало $  80 млрд cо $  185 млрд за один год.)
2016-02-29:
Прогноз ИЭЭ №1 (#92). Экономическая динамика на 2016 год ч.1

Падение ВВП в годовом выражении пока видится на уровне минус 2 %

 

2015-03-31:
Прогноз ИЭЭ №1 (#91). Экономическая динамика на 2015 год (ч.1)

Экономическая динамика на 2015 ожидается без существенных изменений. Прирост ВВП в годовом выражении превысит минус 9%

2014-04-18:
Прогноз ИЭЭ №3 (# 88) Анализ текущей ситуации и прогноз экономической динамики в странах с развивающимися рынками

Причины «внезапной остановки» потоков капиталов в странах БРИКС и влияние этих процессов на экономическую и политическую ситуацию в Украине

2014-02-26:
Прогноз ИЭЭ №2 (#87) Экономическая динамика (ВВП, инфляция, валютный курс…) на 2014 (ч.2)

  

По частичному завершению острых политических событий в Украине в феврале 2014 возникли новые тренды, изменившие течения процессов. С их учетом мы вносим некоторые поправки в наш прогноз №1 на 2014 год по Украине

2013-05-01:
Прогноз ИЭЭ №3 (#84). Экономическая динамика в Украине в 2013 (ч. 2)

     

прирост реального ВВП пока в пределах  «минус» 0,5 % – «минус» 1%;  инфляция – в пределах 2%-4%; рыночный валютный курс 8,1-8,2.

2013-03-13:
Комментарии ИЭЭ к прогнозу №3 (#81) 2013

дискуссия с посетителями сайта

2013-01-29:
Прогноз ИЭЭ №2 (#83). ЕС. Курс евро может измениться, но не существенно в марте 2013
27.01.2013 г.  было объявлено о погашении  529 млрд. евро и о досрочном погашении  30.01.2013 г. 137,2 млрд. евро в рамках LTRO
2012-11-12:
Прогноз ІЕЕ №1 (#79) Українська економіка вступає у фазу дефляційної депресії в 2012-2013

Прогноз дефляційної депресії економіки України вже є банальним. Її прояви стають очевидними ...

2012-10-12:
Протокол заседания Клуба Аналитиков от 11.10.2012

1)      основные макроэкономические показатели Украины на конец 2012 года;

2)      некоторые проблемы банковской и финансовой систем Украины;

3)      внешние факторы влияния на экономику Украины в контексте кризисных процессов

2011-09-03:
Протокол засідання Клубу Аналітиків від 03.08.2011 та його прогнози

03.08.2011 р. відбулося чергове засідання Клубу Аналітиків, в ході якого були розглянуті:
1) ймовірність виникнення нестабільності валютного курсу грн./дол. США в Україні в другій половині 2011 р.;
2) тривалість та поглиблення кризових процесів економіки США та ЄС;
3) можливість «жорсткої посадки» економіки Китаю.

2011-03-22:
Заготовки для прогнозов ИЭЭ на 2011 год
Анализ материалов, размещенных на сайте ИЭЭ
2010-10-24:
Прогноз инфляции в Украине на 2010
Работа слушателя Школы макроэкономического анализа и прогнозирования Ведерникова А.В.
2010-07-14:
Прогноз ИЭЭ #3 (75) Через пять-шесть лет мировая экономика радикально преобразится
Произойдет радикальное изменение развития топливно-энергетического комплекса в результате смены парадигм технико-экономического развития.
2010-04-16:
Прогноз ИЭЭ #1 (73) Курс доллара, гривны, а также инфляция и темпы прироста ВВП на 2010
Валютный курс в паре гривна доллар США достиг равновесного уровня в ...
2009-12-23:
Прогноз Клуба аналитиков #4 (7). Экономическая динамика в 2009
14 декабря состоялось заключительное в 2009 г. заседание Клуба аналитиков.
2009-10-14:
Аналіз поточної ситуації та прогноз ВВП України на 2009 рік від Чалої Ніни

Робота слухача Школи макроекономічного аналізу та прогнозування

2009-10-09:
Аналіз поточної ситуації та прогноз інфляції в Україні на 2009 рік від Васильєвої Даші

Робота слухача Школи макроекономічного аналізу та прогнозування

2009-10-06:
Анализ текущей ситуации и прогноз валютного курса на 2009 г. от Острокоморца Олега

Работа слушателя Школы макроэкономического анализа и прогнозирования

2009-08-14:
Прогноз ИЭЭ #3 (73). О валютном курсе на текущий момент и на осень 2009.

Мы прогнозируем экономический кризис, вызванный нарушением внешнеэкономического технологического баланса Украины. Но нынешний валютный кризис не имеет основ и является частично спровоцированным.

2009-04-15:
Прогноз Клуба аналитиков #1 (4). Экономическая динамика на 2009
14.04.09 состоялось очередное заседание Клуба аналитиков.
2009-03-31:
Прогноз ИЭЭ#1 (71). Мировая экономика вошла в фазу неустойчивого развития, которое продолжится в течение нескольких следующих десятилетий
Одновременно с этим развитием мы ожидаем ускорение эволюционных процессов в мировой валютно-финансовой системе
2008-10-09:
Прогноз ИЭЭ #6 (69). Мировая экономика получит импульс экономической активности в начале 2009
 среду 08.10.08 семь центробанков мира одновременно понизили учетные ставки на 0,5%
2007-04-12:
Прогноз ИЭЭ #7 (63). Прогноз политических событий в Украине на основе «закона времени» Велимира Хлебникова (Часть 4)
Ключевой датой конца разрешении накопившихся противоречий в Украине должен стать первый день зимы - 1 декабря 2007 г.
2007-03-02:
Прогноз ИЭЭ #5 (61). Китайский кризис: генеральная репетиция
Пока нет экономических предпосылок для глобального кризиса, хотя кризисный потенциал высок
2007-02-19:
Прогноз ИЭЭ #4 (60). Экономическая динамика глобальной экономики в 2007
В разрезе основных макроэкономических регионов (США, Еврозона, Азия)
2007-01-18:
Прогноз ІЕЕ #2 (58). Валютні тенденції на 2007 рік
Підбиваючи підсумки 2006 року помічаємо
2006-12-28:
Прогноз ІЕЕ #17 (56). Енергетичний ринок і світова економіка в 2007 р.
світовий ринок енергоресурсів може стабілізуватися, відреагувавши подальшим зниженням цін
2006-11-27:
Прогноз ИЭЭ #16 (55). Валютная политика может стать причиной напряженности
Отрицательное сальдо внешней торговли 2006 года, может ...
2006-11-22:
Прогноз ІЕЕ (№54). Економіка ЄС не взмозі вирішити проблему зайнятості найближчим часом
Негнучка монетарна політика ЕЦБ може викликати загострення економічних ризиків
2006-11-06:
Прогноз ІЕЕ14 (53). Перспективи економіки США в 2007 р.
Існує можливість зниження темпів економічного зростання в США в 2007 р
2006-09-17:
Прогноз ИЭЭ #12 (51). О валютном курсе, сентябрь 2006
Весной 2006 аналитики предполагали падение курса доллара от 30 до 45% в конце года
2006-09-16:
Прогноз ИЭЭ #11 (50) Развитие политических событий от «Універсала» до 2010 г.
с 31 июля 2010 г. развернется цепь событий экстремального характера
2006-09-03:
Прогноз ИЭЭ #10 (49). Об экономической динамике в Украине на вторую половину 2006 г.

По оптимистическому сценарию инфляция может быть значительно ниже 10%, а темпы экономического роста  8 ±2%

2006-06-25:
Прогнозы слушателей спецкурса (ИЭЭ) # 2. Захарова Валерия
В отсутствии системного инновационного процесса рост цен на традиционные ресурсы неизбежен
2006-06-08:
Прогнозы слушателей спецкурса (ИЭЭ) # 1. Деменчука Антона
В Украине накапливаются риски экономического кризиса по причине углубляющегося дисбаланса внешнеэкономических отношений в 2006 году
2006-04-22:
Прогноз ИЭЭ #8 (47). В политических отношениях между Ющенко и Тимошенко должны произойти неординарные события до мая 2006 (Прогноз по Хлебникову Часть 3)
Данный прогноз является продолжением прогноза Института эволюционной экономики, сделанного 13 декабря 2005 года
2006-04-08:
Прогноз ИЭЭ #7 (46). Европа: риски растут, а вместе с ними будет нарастать и социально-политическое напряжение
ИЭЭ в 2005 году уже прогнозировал нарастание рисков в экономике Европы
2006-03-27:
Прогноз ИЭЭ #6 (45). Валютные риски мира в 2006 году
Азиатский макрорегион станет оплотом мировой стабильности
2006-03-06:
Прогноз ИЭЭ #5 (44). Украина: общий прогноз на 2006 год – в экономике накапливается кризисный потенциал
Многофакторность экономических процессов 2006 года будет формировать основу для многосценарного развития событий
2006-02-20:
Прогноз ИЭЭ #4 (43). В условиях отсутствия системного инновационного процесса энергетический кризис будет усугубляться (укр. яз.)
Про перспективи економічного зростання у 2006-2007 роках в умовах підвищення цін на газ
2006-02-14:
Прогноз ИЭЭ # 3 (42). Рост цен на энергоносители может вызвать гораздо больший риск кризиса, нежели это представляется нашим политикам
Именно недостаточность инновации в нашей национальной экономике вызывает к жизни энергетичекий кризис
2006-02-05:
Прогноз ИЭЭ # 2 (41) В ближайшее время «Эпохи Возрождения» в Украине не будет (Часть 2)
 Настоящая революция, дающая свободу личности, произойдет не раньше 2012 года
2006-01-31:
Прогноз ИЭЭ #1 (40). Об экономической динамике на 2006 год и ее долговременных последствиях
В 2006 году экономика Украины эволюционно подойдет к своему первому естественному экономическому кризису. Темпы экономического роста замедлятся, усилятся инфляционные риски...
2005-12-13:
Прогноз ИЭЭ (38). Долгосрочный экономический прогноз в свете “Основного закона времени” Велимира Хлебникова. (Часть 1)
Только к 2025 году в Украине завершится переход от тоталитаризма к демократическому обществу, ощутимые изменения начнем наблюдать только после 2012 года
2005-11-14:
Прогноз ИЭЭ (35) О курсе евро на конец ноября 2005 г.
Нынешняя ситуация с падением курса евро отличается от ситуаций, неоднократно возникавших в нынешнем году.
2005-10-30:
Рекомендации ИЭЭ (3). Нефтяной «кризис» в Индонезии: уроки для Украины.
Более актуальным, нежели формирование экономических вертикалей, замыкающихся на государственный бюджет, является углубление институционального развития рынков
2005-10-17:
Прогноз ИЭЭ (34). Об инфляции в Украине в последние месяцы 2005 года.

Инфляция в Украине может и не достичь больших значений. Причиной этому может стать угнетение внутреннего спроса

2005-10-10:
Прогноз ИЭЭ (33). О валютном курсе на конец октября 2005 г.
Курс не изменится, чего нельзя сказать с уверенностью о валютных резервах.
2005-10-04:
Прогноз ИЭЭ (32). Экономическая динамика объединенной Европы будет зависеть от инструментов монетарной политики.
Требования к монетарной политике, как к инструменту защиты национальных экономических интересов за последнее время претерпели очень большие изменения
2005-09-25:
Прогноз ИЭЭ (31). За сентябрьскими именениями властных структур в Украине может последовать еще два

В последней прогнозной статье мы спросили наших читателей, что бы их могло заинтересовать в наших прогнозах. В ответ мы получили много писем с вопросами. Данной прогнозной статьей мы выполняем часть прозвучавших в них просьб.

2005-09-20:
Рекомендации ИЭЭ (2). Необходимо начать изучение вопроса и разработку мер антикризисной политики
Должна быть сформирована взвешенная антикризисная стратегия. И время для ее разработки с участием ведущих банков, как нам думается, настало.
2005-08-31:
Прогноз ИЭЭ (28). Этой осенью нас ожидают интереснейшие события
Нам известна модель этого кризиса - он будет намного спокойнее системного кризиса 90-х годов
2005-08-08:
Прогноз ИЭЭ (26). Понижение учетной ставки Банком Англии добавит устойчивости ее экономике
Понижение учетной ставки сделает экономику Англии более устойчивой и никакого отношения к терактам не имеет.
2005-08-04:
Прогноз ИЭЭ (25). Макроэкономические показатели ex ante Украины в 2006 бюджетном году рискуют получить политическую окраску

Для официальных аналитиков и прогнозистов, наступил ответственный период. 15 сентября – конституционный срок подачи Правительством Украины в Верховную Раду Украины проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2006 год».

2005-07-27:
Прогноз ИЭЭ (24). О платежных балансах на текущий момент в связи с ревальвацией юаня
В отношении мировых валютных рынков, а также дефицитов торговых и платежных балансов нынешняя корректировка курса юаня существенных изменений не принесет
2005-07-15:
Прогноз ИЭЭ (23). Украина будет вынуждена усиливать административные рычаги управления экономикой
Может ли влиять на экономику изменение форматов и методов расчета макроэкономических показателей? - "Да", - отвечают авторы
2005-06-26:
Прогноз ИЭЭ (22). О мировом валовом продукте, ВВП стран мира в 2005 г. и судьбах Европы
Аналитический материал В. Кузьменко. Здесь вы также найдете материал о курсах гривны и доллара на конец 2005 года
2005-06-14:
Прогноз ИЭЭ (21). В европейской экономике в течение нескольких ближайших лет будут нарастать риски кризиса

О трех рисках для европейской экономики: валютном курсе, ценах на нефть и внешнеэкономической экспансии Китая

2005-05-30:
Прогноз ИЭЭ. Китай. Часть 3 (окончание)
Китай имеет потенциал до 2030 г. полностью адаптироваться к мировым инновациям и сделать свой вызов лидерам
(аналитический материал)
2005-05-25:
Прогноз ИЭЭ [19]. Китай. Часть 2 (продолжение)
Китай имеет потенциал до 2030 г. полностью адаптироваться к мировым инновациям и сделать свой вызов лидерам
(аналитический материал)
2005-05-22:
Прогноз ИЭЭ [18]. О росте рыночного курса доллара в Украине на текущий момент
Пока нет экономических предпосылок для снижения курса гривны, но есть все предпосылки для укрепления курса доллара
2005-05-19:
Прогноз ИЭЭ [17]. Китай. Часть 1.

Китай имеет потенциал до 2030 г. полностью адаптироваться к мировым инновациям и сделать свой вызов лидерам

2005-05-04:
Прогноз ИЭЭ [16]. Если в Украине не будут предприняты меры по активизации инновационных процессов, кризиса не избежать
После 2006 года экономика Украины начнет естественное вхождение в фазу своего первого серьезного экономического кризиса
2005-04-19:
Прогноз ИЭЭ (15). В 2005 году американская экономика, как мощный "насос" качнет в себя мировые капиталы
В феврале иностранцы приобрели у США долгосрочные ценные бумаги на сумму $1,3763 трлн., а продали -  $1,2780 трлн. Чистый поток капиталов составил $98,3 млрд.
2005-04-14:
Прогноз ИЭЭ (14). Рынок жилья может принести в экономику риски
Cлишком бурное развитие рынка недвижимости сигнализирует об отсутствии в стране действительно мощных инновационных процессов
2005-04-04:
Прогноз ИЭЭ (13). Инвестиции вне системных инноваций - инвестиции в "никуда": судьбы нефти и доллара
Мировые цены на нефть и курс доллара будут играть роль "клапана постоянного давления" для экономического роста мировой экономики.
2005-03-22:
Прогноз и комментарий ИЭЭ (II). Если учетная ставка будет повышаться, на доллар это будет оказывать укрепляющее воздействие
Хотя практически никто не сомневается в возможном решении ФРС повысить учетную ставку на 0,25%, весь мир аналитиков валютного рынка замер в ожидании
2005-03-21:
Прогноз и комментарии ИЭЭ. О внезапно возникшей проблеме "отмены обязательной продажи 50% валютной выручки"
В Украине не ослабевают политические риски в управлении экономикой, что уже в краткосрочной перспективе (после 2006 года) может спровоцировать экономический кризис
2005-03-16:
Прогноз ИЭЭ. Доллар, нефть, сталь и глобальная системная инновация будут влиять на мировую динамику

Факторы от которых в ближайшем будущем будет зависеть мировая экономическая динамика. (В этом материале см. также о ... "войнах" центральных банков)

2005-03-11:
Прогноз ИЭЭ. Германии не удастся в этом году реализовать программу занятости в полном объеме

ЕЦБ понизил прогнозы по росту ВВП еврозоны в 2005 и 2006 гг. по сравнению с их декабрьским прогнозом. В 2005 г. с 1,4% - 2,4% до 1,2% - 2,0% и в 2006 г. с 1,7% - 2,7% до 1,6% - 2,6%.

2005-03-01:
Прогноз ИЭЭ. Вероятнее всего экономика Украины и в 2005 г. останется чрезмерно зарегулированной инструментами экономической политики
Вероятнее всего и в 2005 г. не будут активизированы инновационные процессы, способные вывести Украину в лидеры по какой-либо товарной или технологической позиции
2005-02-23:
Прогноз ИЭЭ. Мировую экономику еще какое-то время полихорадит
Мировую экономику еще какое-то время полихорадят снижение производительности труда, рост потребления нефти в Китае, колебания цен на энергоносители, а затем мы все станем свидетелями небывалого и грандиозного инновационного проекта, который качественно перевернет всю мировую экономику, поглотит все свободные капиталы и поднимет долгосрочную доходность
2005-02-15:
Прогноз ИЭЭ: рост курса доллара может отозваться для Украины ростом внешнеэкономических рисков
Что касается внутренних факторов, компенсирующих действие указанных рисков, то к ним следует отнести значительный потенциал экономического роста за счет активизации внутреннего потребления. Речь идет об активизации факторов, снимающих ограничения на  путях роста доходов населения, мелкого и среднего бизнеса.
2005-02-07:
Прогноз ИЭЭ. В мировой экономике может возникнуть медленный экономический рост с кризисными периодами
Рост дефицита счета текущих операций США связан с плавным и глубоким понижением учетной ставки в начале 2000-х гг.
2005-01-19:
Прогноз ИЭЭ

Комитет Федеральной Резервной Системы (ФРС) США (FOMC)  повысит учетную ставку на 0,25 % доведя ее до значения  2,50 % на своем очередном заседании, которое состоится 1-2 февраля 2005 года.

2004-12-30:
ИЭЭ. В наступающем году цены на золото продолжат расти

Как результат роста дефицита счета текущих операций платежного баланса США в мире отмечается рост цены на золото

2004-11-30:
БІЗНЕС-КЛІМАТ
Природно, прогнози цікаві як прогнози, тобто до здійснення прогнозованих подій. Ми ж пропонуємо вашій увазі прогноз, що прозвучав біля року тому. Примітно, що з його 10 % економічного зростання для 2004 р. він виглядав надто сміливо. Однак і інші прогнозовані події ще й сьогодні можуть представляти для бізнесу цілком конкретний інтерес.