Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Публікації

Гаврилишин Б.Д.

Стан світу

 

Київ 7 лютого 2007 року

Резюме доповіді

Професора Богдана Гаврилишина

для співробітників Міністерства освіти та науки України

Тема: Стан світу


Світ хворий у всіх головних складових:

 

-        демографія

-        технологія

-        екологія

-        інституції

-        економіка

-        геополітика

 

1.     Демографія

 

В більшості бідних країн населення зростає дуже швидко. Це веде до масового безробіття і до неможливості цих країн створити відповідну інфраструктуру для забезпечення основних потреб населення, таких як житло, школи, лікарні, транспорт, комунікаційні зв‘язки.

 

В більшості багатих країн народжується замало дітей, населення старіє. Це - певна втрата динамізму, великі фінансові навантаження через пенсії і охорону здоров‘я для літніх людей, брак робочої сили в багатьох сферах економіки.

 

Розв‘язання проблеми здається простим: масова еміграція з бідних до багатих країн. Трудність полягає в тому, що йдеться про людей різних рас, релігій, мов, культур. Не завжди є бажання чи можливість емігрантів асимілюватись в нових країнах, в багатих країнах немає досить вмілості інтегрувати таку різноманітність емігрантів і часто творяться так звані „гетто”, себто ізоляції від корінного суспільства (наприклад, турки в Німеччині, араби у Франції). Такі емігранти працюють в суспільстві, але живуть окремо від корінного населення.

 

В Україні демографічна ситуація є надзвичайно важка, в основному через ще поганий стан економіки. Народжується замало дітей, багато людей виїжджає на заробітки закордон, при чому велика кількість високо кваліфікованих людей емігрує не тільки через фінансову привабливість, але й можливість працювати в своїх професіях з відповідним устаткуванням. В результаті є сильне зменшення населення, його старіння, розпад сімей, втрата наукового, професійного потенціалу.

 

2.     Технологія

 

Розвиток науки і різних технологій, особливо в природничих сферах, стрімко зростає.  В більшості нових технологій є два елементи: позитивний/корисний і негативний/шкідливий. Приклад: ядерна енергія – джерело електроенергії, але і ядерна зброя. Хімія створює базу для нових матеріалів і продуктів, але часто загрожує довколишньому середовищу.

 

Проблема в тому, що технологічні можливості розвиваються швидше, ніж індивідуальне і колективне знання, мудрість і порядність для того, щоб використовувати тільки позитивні елементи нового знання і не вживати його для шкідливих, руйнуючих цілей. Занадто часто у використанні нових технологій домінують фінансові, а не моральні чи етичні, критерії. 

 

3. Екологія

 

Над світом висять катастрофи: через зміну клімату (парниковий ефект), забруднення і надмірне використання питної води, знищення лісів, інших природних ресурсів. Все це через брак політичної рішучості для реалізації політики сталого розвитку.

 

Найбагатші країни (наприклад, США) думають тільки про короткострокові економічні інтереси. Великі бідні країни, які швидко розвиваються, вважають, що мають право наздоганяти багаті, вживати більше енергії, інших ресурсів, чим погіршують екологічне перевантаження в світі.

 

В Україні екологічна ситуація дуже важка. Це частково через спадщину радянських часів, період економічного спаду, неадекватність бюджету, а також через брак волі і сили правління держави реалізовувати політику сталого розвитку. Не допомагають і підприємства, які також більше турбуються про власні короткострокові інтереси, ніж про спадщину для майбутніх поколінь.

 

4.     Інституції

 

Традиційні інституції, які дбали про виховання нових поколінь і збереження морального здоров‘я суспільства: сім‘я, школа, церква, в більшості країн втратили велику частину свого впливу. Джерелами знання, цінностей і поведінки, стали Інтернет, телебачення (фільми і реклами). Великий вплив в багатьох суспільствах мають засоби масової інформації, мафіозні та інші кримінальні структури.

 

Через революції в транспорті, телекомунікаціях і в результаті глобалізації держави втратили багато своїх можливостей. Великі міжнародні компанії можуть закривати величезні заводи, викидати на безробіття десятки тисяч людей, а урядам нелегко цьому запобігати. Немає і сильних наддержавних органів, які б контролювали ці процеси. Держава-нація в стала завеликою, бо є сильні локальні регіональні бажання більше впливати на власну долю. З іншого боку держави стали замалими, щоб адекватно реагувати на проблеми, джерело яких часто є поза їх кордонами. Єдина спроба дотепер створити наддержавну політичну структуру, зберігаючи мовні, культурні і, у великій мірі, політичні і економічні автономії своїх держав членів – це Європейський Союз, розвиток якого є повільним, скомплікованим, але надійним процесом. 

 

Україна є добрим віддзеркаленням згаданої проблеми: з одної сторони є сильне бажання мати більше локальних регіональних автономій, а з другої -  трудність інтегруватись в наддержавні структури. Однак, в сучасну епоху функціонувати в певному геополітичному вакуумі дуже важко. Лише кілька країн змогли  успішно це зробити, як наприклад, Швейцарія.

 

5. Економіка

 

Глобалізація обіцяла все для всіх, а особливо те, що всі країни і люди в них стануть багатшими. На ділі багаті країни стали ще багатшими, а багато бідних країн – біднішими в порівнянні до багатих. Внутрі країн багаті стали багатшими, а бідні пропорційно біднішими. Якщо, наприклад, в США на протязі одного року на початку цього десятиліття число мільярдерів подвоїлось з 200 до 400, то число бідних, себто тих, що живуть нижче офіційного мінімального прожиткового рівня, так і залишилось 48 мільйонів людей.

 

В Україні, особливо в 90-х роках, під сильним тиском і „добрими порадами” Заходу як нам трансформуватись цей феномен поляризації між багатими і бідними став болючо-очевидним. 

6.     Геополітика

 

Це один з найважчих аспектів сучасного світу.

 

Після розпаду Радянського Союзу залишилась одна надпотуга – США, сила якої базується на трьох елементах: мілітарна потужність, найбільша економіка світу і дещо ілюзорна, але щира віра великої більшості американців, що їхня країна – це найкраща демократія, економічна система і соціальний лад. Тому вони вважають, що знають не тільки те, що є добре для США, але й для цілого світу, і що мають моральне право „просвітити світ” і зорганізувати його на свою модель. Їхнє мотто – це демократія і ринкова система так, як вони її розуміють і так, як є корисно для їхньої крани.

 

Світ став однополюсним. Є одна правда і один шлях до „ідеального” суспіьства. Немає справжньої конкуренції ідей, політичних філософій чи економічних доктрин. Немає справжньої геополітичної противаги. Результат – односторонні рішення США, категоризація країн на добрих і злих, мілітарні інтервенції в Іраку, Афганістані, провокування справжнього конфлікту між цивілізаціями, поширення тероризму.   

 

Є, одначе, розв‘язка цієї проблеми і вона вже на горизонті. Через феноменальний економічний прогрес Китаю і покорення криз в азійських країнах твориться  другий „конфуціанський” полюс.

 

За найближчі десятиліття Європейський Союз направить свої інституційні недоліки, матиме спільну закордонну політику і, навіть, певну мілітарну організацію, окрему від НАТО, і стане третім полюсом. Інші країни встають на ноги і забажають мати свій вплив на вирішення долі світу. Це в першій мірі Індія, яка швидко прогресує, і це теж майбутній полюс.

 

Багато країн Південної Америки виходять з під американського впливу – Аргентина, Болівія, Бразилія, Венесуела, Чілі.

 

США не стане другорядною країною, але буде дещо послабленими і стратить на користь нових полюсів багато впливу на світ. Виникне легітимність різних політичних філософій і економічних доктрин і, навіть, суспільних цінностей. Світ стане збалансованішим.  

 

Україна в тому новому контексті стане більш автономною в думках і діях, вибиратиме з різних країн те, що буде в гармонії з її спадщиною і ментальністю, наблизиться до ідеалу поєднання політичної свободи, економічної ефективності, соціальної справедливості і симбіотичного співжиття з природою.

 

До того часу виросте справжня політична патріотична еліта зі знанням мов, з розумінням як вплітати в нашу національну тканину ниточки найкращого досвіду країн з різних континентів. Тоді Україна зможе інтегруватись в європейські структури як повноцінна і самовпевнена держава. Виховання такої еліти я бачу як ключове завдання вашого міністерства і бажаю вам в цьому успіху.

 

 

Опубліковано на сайті: 2007-02-14

Коментарі до цієї статті: