Innovation - is a historically irrevocable change in the method of production of things.
J. Schumpeter


M.I. Tugan-Baranovsky

J.A. Schumpeter

N.D. Kondratiev

Gallery of prominent scientists

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Authors of publications

Kryuchkova Iryna

Curriculum Vitae

Name

 

Name of Institution:

Institute for Economics and Forecasting

National Academy of Sciences of Ukraine

Professional Societies:  Doctor of economic science, Member of Scientific Council and Specialized Scientific Council on academic degrees at the Institute for Economic Forecasting, National Academy of Sciences. 

 

Key Qualifications and activities:

·       Since 1985, Iryna Kryuchkova has been engaged in research on macro proportions and forecasting of the economic development of the Ukraine in the Institute for  Scientist Research Economics Institute of the Ministry of the Economy of Ukraine and (since 1999– now ) in the Institute for Economics and Forecasting  National Academy of Sciences, in addition since 2006 - professor of the IIM-Kiyiv, vise-director analitic center “Tehnologies of the economic hitch”.

·       In 1999 has been participated in the prepare the Low-project “About government forecasting and preparation of the Ukrainian economic and social development programs”,  was the chef of  the projects “Strategy of the economic hitch”, “Conception   of the Programme Ukrainians competitiveness push forward” est.  (Edition 1)

·       In 2002-2003 рр. has been participated in the Ukrainian – Polish project with the support of the Poland-America-Ukraine Cooperation Initiative (PAUCI), devoted macroeconomic policy and transformation in Poland and Ukraine, in 2007 р. –  responsible from Ukraine for  preparation information to “World Competitiveness Yearbook“ in the project IMD-Lozana and IІМ-Kiyiv.

·       In the 2005 р. become the doctor of the economic science. The work was devoted the structural factors of the economic development and microstructure policy.

·       since 1999 was participated in the preparing the yearly President’s messages to the Verhovna Rada of the Ukraine „About the domestic  and external state of the Ukraine”.

 

 

Publications – Author 105 scientific works (2000-2006 in appendix 2)

Крючкова І.В. Підвищення конкурентоспроможності економіки України, як фактор стабільного та динамічного розвитку. Розділ монографії „Конкурентоспроможність: країна, регіон, підприємство”. Рада конкурентоспроможності України. Київ -  2006.  С.45-56 (0,4 др. арк.);

Крючкова І.В. Аутсайдери і лідери. Ціна п’ятивідсоткового економічного зростання в Україні.// Дзеркало тижня. – 2006.  № 29, - С. 7.  (29 липня - 4 серпня  2006)

Крючкова І.В. Макроструктурні фактори розвитку економіки України та Закон золотого перерізу. // Економіст, вересень 2005р.

Крючкова І.В. Анатомия торможения.// Зеркало недели.  – 2005.    № 46 (574), - С. 1,7 ( 2 декабря 2005)

Крючкова І.В. Перманентная ценовая гонка на фоне разворачивающегося инвестиционного кризиса.// Зеркало недели.  – 2005.    № 27-28, - С. 10 (16-29 июля 2005)

Крючкова І.В. Макроекономічні наслідки зміцнення гривні. // Вісник Національного банку України. – 2005. - № 5. – С.14-18

Крючкова І.В. Монографія „Структурні чинники розвитку економіки України”. К.: Наукова думка, 2004.- 317 с.

Монографія „Макроструктурна політика і ринкова трансформація: досвід Польщі та України”. Київ – 2004 (у співавторстві);

Розділ 2. „Підсумки соціально-економічного розвитку України у 2000-2003 роках та завдання на 2004 рік” „Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє  становище України у 2003 році”

Макроструктурні передумови стабільного економічного розвитку України // матеріали наукової конференції “Україна на порозі ХХІ століття: уроки реформ та стратегія розвитку”, Київ- 2001.

Макроекономічне моделювання та короткострокове прогнозування. Кол. монографія під редакцією та науковим керівництвом І.В.Крючкової. ІЕПр НАНУ. Київ – 2000., Видавництво “Форт”, 334с.  

Національні заощадження та економічне зростання. Р.6 “Прогноз основних макроекономічних показників і пропорцій на 2000-2019 рр.. Кол.монографія, ІЕПр НАНУ. Київ –2000 Видавництво «МП Леся», 301 с.

Macrostructure policy and market transformation^ the experience of Poland and Ukraine/ Edited by J.Klich, Iryna Kryuchkova, Volodymyr Sidenko. – Kyiv: Zapovit, 2004. – xviii, 358p.