Инновация - это исторически бесповоротное изменение способа производства вещей.
Й. Шумпетер


М.И. Туган-Барановский

Й.А. Шумпетер

Н.Д. Кондратьев

Галерея выдающихся ученых

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Авторы публикаций

Корнеев Владимир

Корнєєв Володимир Вікторович– економіст. Доктор екон. наук (2004), професор (2007).

Закінч. Київ. інст-т народн. госп–ва (1981). Працював в органах державної влади та в установах корпоративного сектора. З 1998 р. на науковій роботі в НДФІ Мінфіну України, з 2004 по т/ч в Інституті економіки та прогнозування НАН України. Науково-дослідні інтереси та спеціалізація: фінансові та фондові ринки, інвестиційні та кредитні операції, діяльність банків та небанківських установ, фінансове посередництво та послуги.

Автор понад 90 праць, у т.ч. двох індивідуальних монографій (Кредитні та інвестиційні потоки капіталу на фінансових ринках, 2003; Фінансові посередники як інститути розвитку, 2007).