Инновация - это исторически бесповоротное изменение способа производства вещей.
Й. Шумпетер


М.И. Туган-Барановский

Й.А. Шумпетер

Н.Д. Кондратьев

Галерея выдающихся ученых

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Прогнозы

Прогноз ИЭЭ #2 (79). Так потрібно чи ні позбавлятися гривні в 2011?


Для відповіді на це питання потрібно проаналізувати фактори курсоутворення, а також визначитися з періодом прогнозу.

На динаміку гривні до основних валют в першу чергу будуть впливати наступні фактори:

1.         Фундаментальний фактор (зовнішній, внутрішній).

2.         Фактор очікувань.

3.         Адміністративний вплив.

Фундаментальний фактор.

Внутрішній фактор.

Зростання негативного сальдо поточного рахунку.

За попередніми даними НБУ у червні дефіцит поточного рахунку скоротився до 188 млн. дол. США (у травні – 790 млн. дол. США), що було зумовлено насамперед зниженням дефіциту зовнішньої торгівлі товарами та виплат за доходами. За перші 6 місяців дефіцит поточного рахунку зріс до 2,5 млрд. дол. США, тоді як у минулому році за цей період він був зведений з профіцитом (552 млн. дол. США). Продовжується зростання кумулятивного дефіциту поточного рахунку за останні 12 місяців, який у червні становив 6,0 млрд. дол. США (4% від ВВП).

У червні сальдо рахунку операцій з капіталом та фінансових операцій було від’ємним (188 млн. дол. США), що стало результатом скорочення зовнішньої заборгованості приватним сектором та високих обсягів приросту готівкової валюти поза банками. Частково це було компенсовано розміщенням урядом ОЗДП. У цілому за перше півріччя 2011 року профіцит рахунку капіталу та фінансових операцій платіжного балансу становив 4.3 млрд. дол. США (за 6 місяців 2010 року – 3.9 млрд. дол. США). Профіцит було сформовано за рахунок припливу боргового капіталу в державний і квазідержавний сектори, надходження коштів на приватизацію та формування додатного сальдо за статтею “Торгові кредити” (2.6 млрд. дол. США в І кварталі).

Вразливість платіжного балансу до зовнішніх ризиків пояснюється залежністю від притоку валюти в країну по фінансовому рахунку (портфельні інвестиції, короткостроковий капітал, розміщення Урядом ОЗДП, транші МВФ). Дані надходження є борговими зобов’язаннями, а отже залучені на умовах тимчасовості і зворотності.

Довідково: У Національному банку прогнозують практично нульовий, профіцит платіжного балансу за підсумками 2011 року, про що говориться в останньому проспекті емісії єврооблігацій України. В НБУ такий прогноз пояснюють активізацією споживчого та інвестиційного імпорту і, як наслідок, високим дефіцитом поточного рахунку, який складе 5,7 млрд. дол. США. Для порівняння - 2,9 млрд. дол. США у 2010 році. Водночас в Нацбанку очікують на скорочення позитивного сальдо надходжень за фінансовим рахунком - до 5,9 млрд. дол. США, що істотно нижче за показник минулого року (7,9 млрд. дол. США). Зокрема, приплив прямих іноземних інвестицій складе 6,5 млрд. дол. США, а чисті залучення підприємств реального сектора економіки - 2,3 млрд. дол. США.

Затримка співпраці з МВФ.

Припинення співпраці з МВФ стане приводом до зниження міжнародними агентствами кредитних рейтингів і закриє можливість зовнішнього фінансування та спричинить виведення іноземного капіталу (ефект несподіваної зупинки).

Боргове навантаження.

За даними статистичного звіту НБУ «Зовнішній борг України на кінець I кварталу 2011 року» протягом І кварталу поточного року обсяг валового зовнішнього боргу України збільшився на 3,1 млрд. дол. США (на 2,7%) і за станом на 01.04.2011 досяг 120,5 млрд. дол. США (84,1% від ВВП). У І кварталі 2011 року динаміку валового обсягу зовнішніх зобов’язань України характеризували:

• подальше накопичення короткострокового боргу інших секторів за торговими кредитами та простроченою заборгованістю (1,8 млрд. дол. США);

• чергове залучення Урядом зовнішніх фінансових ресурсів під розміщені ОЗДП.

Обсяг короткострокового зовнішнього боргу за залишковим терміном погашення протягом звітного кварталу збільшився на 1,7 млрд. дол. США та становив 51,0 млрд. дол. США. Рівень його покриття міжнародними резервами на кінець І кварталу зріс до 71,4% (порівняно з 70,1% на кінець 2010 року).

Основною валютою зовнішніх запозичень за станом на 01.04.2011 залишається долар США (69,3%), зобов’язання в СПЗ становлять 13,9%. Питома вага зобов’язань в євро за І квартал зросла з 10,7% до 11,2%. Частка зовнішньої заборгованості в гривні залишається незначною – 2,6%, хоча вона й збільшилася порівняно з 2,3% на початок року.

Міжнародні резерви.

Від’ємне сальдо зведеного платіжного балансу в червні було профінансовано за рахунок резервних активів. Їх обсяги за станом на 01.07.2011 становили 37,6 млрд. дол. США, що є достатнім для фінансування 4,6 місяця імпорту майбутнього періоду. Однак, як говорилося раніше, негативне сальдо інтервенцій НБУ в червні вже становило 1,5 млрд. дол. США.

Слід зазначити, що на даний момент рівень міжнародних резервів НБУ достатньо високий, але у період розгортання світової фінансової кризи у 2008 році ще у серпні рівень міжнародних резервів становив 38,1 млрд. дол. США і перевищував їх поточний рівень – 37,6 млрд. дол. США, однак, це не допомогло погасити паніку на валютному ринку. Якщо ж враховувати загальний обсяг траншів МВФ, боргу СДУ, банківського та приватного сектору у загальному обсязі міжнародних резервів, то стає зрозуміло, що наша курсова стабільність тримається на коштах МВФ, а споживати імпорт ми також продовжуємо в борг як було і до 2008 року.

Зовнішній фактор.

Невирішеність проблем з лімітом державного боргу США і дефіцитом бюджетів деяких країн ЄС.

Динаміка долара на світових валютних ринках буде залежати від того, чи зможе економіка США відновитись самостійно, або з використанням нових ін’єкцій ліквідності.

Ділова активність американської промисловості залипень провалилася до рівня 50,9 що стало мінімальним значенням за 23 місяці. Індекс нових замовлень знизився до 49,2 і вказує на прецесійні процеси, індекс виробництва знизився до 52,3, індекс зайнятості до 53,5. Можливо ми вже скочуємося в рецесію і тоді на порозі QE3.

Довідково: КуЕ = QE або quantitative easing - програма кількісного пом’якшення ФРС, або емісія грошей з використанням викупу (монетизації) активів.

Слід зауважити, що до виступу Б. Бернанке в Джексон-холі, ФРС проводила так звані РОМО-операції, тобто скуповувала з ринку Treasuries на свій баланс за кошти, отримані від погашення МBS, і таким чином не тільки підтримувала і без того не обмежений в покупцях ринок, але й сприяла зниженню доходності Treasuries (зростанню ціни). Прийняте рішення QE2 яке повинно було б сприяти зниженню доходностей до «рівня плінтуса», почало їх піднімати!...

У чому різниця? Викуп був тоді і зараз, але умови змінилися: якщо в першому випадку  викуп Treasuries здійснювався за рахунок існуючих грошей, то у другому випадку – за рахунок емісії нових коштів.

*…для прихильників емпіричних спостережень: десь поблизу лежить одна з відповідей на питання: «Чому розтягнувся лаг знецінення долара США?»…

У другому випадку (з врахуванням QE3) темпи девальвації долара виявляться значно більшими, ніж у першому, що призведе до відновлення стрибкоподібного зростання цін на товарно-сировинних SPOT і строкових ринках. У такому випадку Україна отримає можливість покращити показники торгового балансу за рахунок зростання світових цін на сировинні товари.

Довідково: вплив операцій РОМО на фондові індекси наступний: банки переводять Treasuries на баланс ФРС, взамін отримують кошти, які потім спрямовуються на фондовий ринок (кредити при цьому не видаються) який починає «надуватись».

*… щось дуже нагадує Україну…ОВДП, які знаходяться в обігу, у розрізі утримувачів.

Для тих, кому не зрозумілий взаємозв’язок ринку Treasuries і європейського боргового ринку існує наглядний приклад.

Який вигляд матимуть боргові ринки країн, що розвиваються на тлі можливих сценаріїв розвитку подій у Світі (США та Єврозоні) покаже час…але для України, в умовах необхідності покриття зростаючого від'ємного сальдо торгівельного балансу притоком валюти по фінансовому рахунку, це (враховуючи відсутність інноваційних секторів-локомотивів) найважливіший фактор ризику (див. пункт «Затримка співпраці з МВФ», ефект несподіваної зупинки).

Фактор очікувань.

Як говорилось вище, невпевненість населення у національній валюті відображається в зростаючому від'ємному сальдо продажу/купівлі населенням готівкової валюти. Нагадаємо, що в червні воно становило 1,2 млрд. дол. США, а за підсумком січня-червня – 6,1 млрд. дол. США. Так за попередніми даними аналітичного огляду платіжного балансу НБУ за червень, обсяг готівкової валюти поза банками у І півріччі 5,1 млрд. дол. США (0,1 млрд. дол. США у І півріччі
2010 року). Про що і говорять,як було сказано вище, результати досліджень компанії X-Trade Brokers Ukraine: гривні довіряють лише 5% населення України, тоді коли найстабільнішою валютою вважають євро - 57% респондентів, долар -19%, англійський фунт - 10%, швейцарський франк - 8%.

Адміністративний вплив.

Як вже зазначалося, регулятор сприяє лібералізації валютного ринку з одного боку (Постанова НБУ від 13.04.11 №111 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»), з другого продовжує стримувати монетарну інфляцію та обмежувати валютні спекуляції. Зокрема, було схвалено Постанову № 195 від 16.06.2011 року «Про деякі питання регулювання грошово-кредитного ринку», якою було змінено значення нормативів обов'язкового резервування валютних пасивів. Для банків з 1 липня резервування за коштами до запитання і на поточних рахунках буде підвищено з 7% до 8%. Резервування за короткостроковими валютними депозитами збільшиться з 4% до 6%, тоді коли за довгостроковими вкладами знизиться до 2%. Норматив резервування за гривневими вкладами регулятор залишив на нульовому рівні. НБУ також обмежив можливість банків звертатися за операцією прямого РЕПО одним разом на тиждень і лише при виконанні раніше відкритого договору. Також в резервах буде враховуватися не вся вартість цільових облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), випущених для фінансування проектів Євро-2012, а лише 50% номіналу ОВДП. Також Постановою від 22.06.2011 року № 205 «Про встановлення лімітів відкритої валютної позиції банку» яка набирає чинності з 29.07.2011 року, регулятор знизив ліміт загальної відкритої валютної позиції (Л13-1) с 20% до 5% (при цьому ліміт короткої валютної позиції НБУ зберіг на рівні 10%). До того ж НБУ зобов'язав банки щодня виконувати зазначені ліміти, тоді як раніше звітними даними вважалося середньоарифметичне значення ліміту за місяць.

Постановою від 22.06.2011 року №204 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» НБУ посилив відповідальність банків за порушення даного ліміту. Для запобігання порушень банки повинні продавати суму перевищення встановленого розміру ліміту не пізніше наступного банківського дня. При цьому банкірів зобов'язали купувати іноземну валюту в межах встановленого ліміту виключно за умови дотримання порядку формування обов'язкових резервів за попередній звітний період. У тому випадку, якщо банк порушив значення ліміту, він втрачає право здійснювати купівлю іноземної валюти в НБУ під час здійснення валютних інтервенцій на міжбанківському валютному ринку України.

Такі кроки НБУ скоріш за все були відповіддю на підвищення волатильності курсу гривні, яка пояснюється нещодавніми заходами лібералізації валютного ринку.

Вимушений продаж валюти, для приведення валютної позиції у відповідність до нормативу, за інших рівних умов чинитиме тиск на національну валюту у бік ревальвації.

Однак, скоріш за все НБУ буде викуповувати частину надлишку в резерви, а інша частина може перераховуватися у резерви на рахунку в НБУ, нормативи яких нещодавно були підвищені.

Фактичний обсяг продажу валюти від ліквідації частини відкритих довгих валютних позицій може виявитися значно нижчим очікуваного у випадку списання проблемних валютних активів зі своїх балансів відповідно з Постановою від 01.06.2011 року №172 «Про затвердження Порядку відшкодування банками України безнадійної заборгованості за рахунок резерву», що у свою чергу буде нівелювати ревальваційний вплив виконання ліміту відкритої довгої позиції.

Також із коментарів пана Арбузова випливає, що регулятор планує скорочувати обсяги викупу валюти в резерви у зв’язку з тим, що не очікує істотних змін на валютному ринку, що також надасть деяку підтримку гривні. За його словами оптимальний рівень коррахунків має становити близько 18 млрд. грн.

Прогноз.

Як ми бачимо, регулятор має намір жорстко контролювати інфляцію та обмежувати спекулятивні операції на валютному ринку адміністративними чинниками (підвищення норм резервування, скорочення ліміту відкритої валютної позиції, підвищення вартості депозитних сертифікатів та розширення їх спектру дії та інші інструменти) які за інших рівних умов чинитимуть ревальваційний вплив на курс гривні.

З іншого боку, фундаментальні фактори говорять про неминучість девальвації. Скоріше питання стоїть не про її доцільність, а про строки, чинники, які її викличуть, та наскільки швидкою вона буде. Взагалі на нашу думку, девальвація потрібна економіці України, однак перш, ніж країна відчує позитивні її наслідки, доведеться зіштовхнутися із негативними.

Зважаючи на це, а також на ефект який викликає несподівана девальвація або ревальвація національної валюти в умовах режиму фіксованого… вибачте, в умовах режиму «керованого плавання» курсу, а саме – панічну втечу з одного активу в другий з кілометровими чергами біля кас та обмінних пунктів, а також беручи до уваги рівень проблемних активів банківської системи (за офіційними даними НБУ станом на 01.07.2011 року – 11% від загального портфелю наданих кредитів, за неофіційними оцінками значно вище), рівень суверенних боргів та достатній рівень міжнародних резервів, у короткостроковій та середньостроковій перспективі не варто очікувати значних курсових коливань. Найімовірнішим сценарієм, скоріш за все, буде продовження режиму «керованого плавання» та здійснення валютних інтервенцій для запобігання значних курсових коливань, у зв’язку з чим курс гривні до долара США буде коливатись в діапазоні 7,8-8,2 грн. за дол. США. Тим більше, що рівноважне значення валютного курсу знаходиться десь біля психологічної позначки
8,2 грн./дол. США, про що говорить хоча і негативне, але відносно не велике (поки що) сальдо рахунку поточних операцій (більш точні оцінки рівноважного курсу можна буде давати на основі даних платіжного балансу наприкінці ІV кварталу і скоріш за все 8,2 грн./дол. США це не межа). НБУ продовжуватиме встановлювати курс в межах 2%-го коридору відхилення від міжбанку згідно з Постановою Національного банку від 30.04.2009 № 264 «Про внесення зміни до Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів».

У довгостроковій перспективі гривні не уникнути девальвації - рівень інфляції в Україні значно вищий, ніж у країн-основних торгівельних партнерів, що значно послаблює конкурентоздатність вітчизняного виробника. Якщо ж сила адміністративного впливу буде настільки велика, що деякий час буде втримувати порушення фундаментальних пропорцій, то тоді з впевненістю можна буде говорити про їх еволюційне самовпорядкування, але на більш низькому рівні рівноваги. В такому випадку, для забезпечення конкурентних переваг на міжнародних ринках можливо і доведеться фіксувати значення курсу на ще нижчому рівні. Про конкретні цифри в такому випадку говорити поки що рано.

Враховуючи рестрикційну політику НБУ, говорити про швидке економічне зростання та відновлення кредитування, а також зростання ділової активності не виходить – коефіцієнт монетизації з початку 2011 року коливається в межах 43,4%-49,4%, а негативне сальдо торгівельного балансу продовжує зростати.

Отже, порушення фундаментальних пропорцій можливе тільки в короткостроковій та середньостроковій перспективі, в довгостроковій – ніколи. Очікуємо наступних даних платіжного балансу і фактів застосування нових інструментів адміністрування НБУ.

В дуже цікавий час живемо…але сумний.

Особлива подяка О. Назаренку та форуму професійних трейдерів «Трейдерський Бомонд» за надану інформацію.

© 2011 Інститут еволюційної економіки. Всі права захищені.

Даний документ надається виключно як інформація.

Дані публікації в жодному разі не претендують на всеосяжний і повний аналіз ринку. Будь-які думки, виражені в даному звіті, носять суб'єктивний характер і можуть відрізнятися від точки зору інших структурних підрозділів Інституту еволюційної економіки у зв'язку з використанням різної методології, підходів і припущень при проведенні аналізу. Всі точки зору і думки (включаючи затвердження та прогнози) належать лише Інституту еволюційної економіки і можуть бути змінені без попередження або повідомлення. Представлені в документі думки виражені з урахуванням ситуації на дату виходу матеріалу.

Ми не стверджуємо, що наведена інформація і думки вірні або представлені повністю, хоча вони базуються на даних, отриманих з надійних джерел.

Дані публікації ні в якій мірі не покликані виступати в ролі керівництва до прийняття рішень та рекомендацій до купівлі або продажу валюти, цінних паперів тощо, т.я. носять суто ознайомчий характер. Автори не несуть ніякої відповідальності або зобов'язань щодо збитків через прийняті на основі даних публікацій рішення.

Несанкціоноване копіювання, розповсюдження, а також публікація цього документа у будь-яких цілях заборонено.Інститут еволюційної економіки

http://www.iee.org.ua/

Директор

Макаренко Ігор Петрович

Аналітик Острокоморець Олег Олегович

Опубликовано на сайте: 2011-08-03

Комментарии к этой статье:

2022-12-03:
Ермак о прогнозах относительно конца войны весной: Звучит как мечта
Руководитель офиса Президента Украины
2022-11-30:
ЕС. Декабрьское повышение ставок ЕЦБ не станет последним
Член совета управляющих ЕЦБ Филипп Лейн в интервью Market News
2022-11-28:
Государственный долг Украины превысит 100% ВВП к началу 2023 года
Аналитический материал «Слово и дело»
2022-11-27:
Где в Украине будут самые большие проблемы с отоплением
Союз потребителей коммунальных услуг Украины. Мнение
2022-11-23:
В Европе ожидаются рекордно низкие запасы топлива весной из-за прекращения поставок из рф
Bloomberg со ссылкой на прогноз консалтинговой компании Wood Mackenzie
2022-11-22:
Гибель Земли от астероида: в NASA дали неутешительный прогноз
Эмма Рейни из лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинс. Futurism
2022-11-13:
Аналитики биржи Kraken предполагают рост цены BTC до $300 000
прогноз экспертов основывается на данных о том, насколько высоко цена BTC поднималась над 200-недельной скользящей средней (WMA)
2022-11-12:
Эксперт спрогнозировал рост капитализации рынка криптовалют до $300 трлн
Бывший топ-менеджер Goldman Sachs и макроинвестор Рауль Пал
2022-11-11:
Украина. Горючее будет дорожать до 20% в год
Инфляционный отчет НБУ
2022-11-07:
Европейский центробанк поднимет ставки
Прогноз экономистов Bloomberg
2022-11-05:
Украина. В Минэкономики спрогнозировали уровень безработицы 30% на конец 2022 года
первый вице-премьер-министр — министр экономики
2022-11-04:
Доходы украинцев будут продолжать падать и в начале 2023 года
Заместитель министра социальной политики Украины
2022-10-30:
Украина. Цены на овощи в Украине вырастут на 10-15%
Всеукраинская аграрная рада (ВАР)
2022-10-27:
Война в Украине приведет к сокращению потребления стали в мире
Прогноз Всемирной ассоциации производителей стали Worldsteel
2022-10-26:
В Walmart уверены, что криптовалюты станут основой нового технологического прорыва
Технический директор американского розничного гиганта Walmart Суреш Кумар
2022-10-13:
В МВФ ухудшили прогноз для мировой экономики, которая "перешла от пандемии к войне"
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, сообщает "Голос Америки"
2022-10-08:
Мировые продажи электромобилей могут достичь нового максимума в 2022
 доклад Международного энергетического агентства
2022-10-07:
"Худший сценарий": из Украины могут выехать еще до 5 миллионов граждан
Национальное агентство по вопросам государственной службы
2022-10-05:
Бюджет-2023: Кабмин озвучил ожидаемый уровень ВВП, курса доллара и инфляции
Консенсус между правительством, Национальным банком и международными финансовыми организациями
2022-10-02:
Fitch ухудшило прогноз мирового роста до 2,4% в 2022 году
Обновленный прогноз Global Economic Outlook (GEO)
2022-10-01:
ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики до 2,2% на 2023 год
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
2022-09-28:
Население мира богатело рекордными темпами, но в 2022 году рост замедлится
Ежегодный доклад Global Wealth Report швейцарского банка  Credit Suiss
2022-09-17:
Как оценивается урожай в Украине и будет ли дефицит: прогноз на 2022
аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса
2022-09-11:
Сколько Украина должна выплатить долгов
Прогноз Национального банка Украины на ближайший год
2022-09-10:
Украина. Бизнес прогнозирует удорожание собственной продукции
Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА Национального банка Украины
2022-09-06:
Потребление газа в Украине может сократиться на 40% зимой 2022-2023
заместитель налогового комитета Верховной Рады Украины
2022-08-28:
О прогнозных показателях экономики Украины
Национальный банк Украины. инфографика
2022-08-11:
Сколько будет стоить зерно в 2022 году
Прогноз Национального банка Украины
2022-08-10:
МВФ знову погіршує прогноз зростання світової економіки
огляд світової економіки, опублікованому МВФ
2022-08-08:
Падение сельского хозяйства обусловит сокращение ВВП на 3% - НБУ
инфляционный отчет Национального банка
2022-07-27:
Цены на топливо в Республике Казахстан обречены на рост
Аналитический материал. Олжас Байдильдинов
2022-07-25:
Украина. Инфляция превысит 30% к концу 2022 года
Национальный банк Украины
2022-07-21:
Из-за санкций росия потеряет $79 млрд с нефтяного рынка до конца 2022 года
расчеты, проведенные экспертами и представленные Международной группой
2022-07-20:
Украина. Девальвация или укрепление: чего ждать от курса гривны в 3 кв. 2022
Аналитический материал. Шесть факторов, которые будут влиять на курс гривны
2022-07-19:
Bitcoin прогнозируют падение на 20-40% к концу 2022 года
Мнение аналитиков Cane Island Alternative Advisors
2022-07-11:
В Японии цены на 15 тыс. видов продуктов питания вырастут к концу 2022 года
Подсчитала исследовательская компания Ltd., сообщает газета The Asahi Shimbun
2022-07-06:
Доллар может "потолстеть"
Экспертное мнение
2022-07-05:
В течение четырех лет Bitcoin вырастет на 1100%
крипто-аналитик, «Дейв Волна»
2022-07-03:
Мировая экономика замедляется
Fitch пересмотрело прогнозы на 2022 год
2022-07-02:
Глобальная инфляция и ее влияние на Украину
Текущее состояние и прогноз
2022-06-29:
Валютный прогноз: что будет дальше с японской иеной?
Регулятор оставил учетную ставку без изменений
2022-06-28:
Bitcoin возрастет в цене в 5 раз к концу 2022 года
Мнение. Адам Бек, руководитель компании Blockstream
2022-06-26:
Мировая экономика замедлится в 2022 году
 Fitch пересмотрело прогнозы
2022-06-25:
Китай способен достичь CPI на уровне 3% в 2022 г
Государственный комитет по делам развития и реформ КНР
2022-06-18:
Украинские ученые прогнозируют хороший урожай из-за погоды в 2022
Минагрополитики со ссылкой на Национальную академию аграрных наук
2022-06-16:
Тайвань понизил прогноз экономического роста до 3,91% на 2022 год
Статистический департамент Тайваня
2022-06-11:
Из-за войны цены на еду могут катастрофически возрасти
Президент Украины Владимир Зеленский
2022-06-10:
Слабый евро может ускорить инфляцию в Европе
 министр финансов Германии
2022-06-02:
Банк Англии прогнозирует «апокалиптический» дефицит продовольствия
Глава Банка Англии Эндрю Бейли, The Telegraph
2022-05-30:
Россия ожидает падения добычи нефти до 17% в 2022
Reuters со ссылкой на прогноз Минэкономразвития, министр финансов РФ 
2022-05-28:
Мир вступает в эпоху "дорогого доллара": что украинцам делать с валютой
прогноз отечественного эксперта в интервью «Сегодня» 
2022-05-27:
По прогнозу отечественных экспертов на восстановление украинской экономики уйдет от 5 до 10 лет
пресс-служба Института экономических исследований и политических консультаций
2022-05-26:
Полное эмбарго ЕС на российскую нефть ожидается через 9 месяцев
прогноз еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони в интервью Il Messaggero
2022-05-22:
У ЕС есть планы на случай, если Россия полностью перекроет газ
прогнозы Совета министров ЕС, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон 
2022-05-21:
ЕС может отказаться от российского урана, поскольку Германия поддерживает запрет на уран
прогноз Politico со ссылкой на свои дипломатические источники в ЕС
2022-05-20:
Продолжение войны в Украине отразится на курсе доллара летом, возможны два возможных сценария
прогноз эксперта рассматривает девальвацию гривны, или наоборот, ревальвацию, "Телеграф"
2022-05-15:

2022-05-10:
Дефицит госбюджета Украины может достичь рекордных 16-26% ВВП в 2022
аналитический отчет инвестиционной компании Dragon Capital
2022-05-08:
Может ли изменение климата привести к малому ледниковому периоду?
прогноз ученых Массачусетского университета в научном журнале The Astrophysical Journal Letters
2022-05-07:
МВФ: рост мировой экономики испытает еще большее сокращение
директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева
2022-05-06:
Как изменятся ставки и объем депозитов населения: прогноз банкиров Украины
Опрос о банковском фондировании НБУ на II квартал 2022
2022-05-05:
Недвижимость в Киеве: взлетят ли цены после войны
прогноз финансового эксперта
2022-05-04:
В российском Центробанке считают, что спад экономики будет существеннее чем во время пандемии коронавируса
прогноз в аналитической записке профильного департамента учреждения
2022-05-03:
МВФ спрогнозировал рост госдолга Украины до 86,2% ВВП из-за войны в 2022, после снижения до 49% ВВП в 2021
по прогнозу МВФ, в 2023 ожидается госдолг Украины на уровне 78% ВВП, 2024 — 78,7%, 2025 — 82,9%, 2026 — 88,7% и в 2027 — 92,3% ВВП
2022-05-01:
Как ученые спасут людей будущего от голода?
Автор научной работы Морина Хэнсона (Maureen Hanson)
2022-04-30:
Financial Times прогнозирует мировую стагфляцию из-за войны России в Украине
результаты исследования, проведенного Financial Times, совместно с экспертами Брукингского института
2022-04-28:
Агрессия РФ против Украины повлияет на 25% мировой торговли зерном и приведет к продовольственной инфляции
прогноз Международного совета по зерну (МСЗ), пресс-служба Мнэкономразвития Украины
2022-04-26:
МВФ снизит прогноз роста мировой экономики из-за войны России против Украины
заявление директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой 
2022-04-25:
ВВП РФ упадет более чем на 10% в 2022, превысив прогнозы Минфина и Минэкономразвития России
прогноз Председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина
2022-04-24:
Как российское вторжение в Украину повлияет на экономики мира
Прогноз KPMG Global Economic Outlook в первом полугодии 2022
2022-04-21:
Как зафиксированный курс доллара повлияет на каждого украинца
прогнозы аналитиков компаний «Центр биржевых технологий» (ЦБТ) и RoboForex 
2022-04-20:
Германии грозит убыток в $240 млрд, если Россия перекроет поставки газа
прогноз по результатам по исследований Кильского института мировой экономики, CNN
2022-04-19:
Отказ Европы от газа из России: путинский режим недополучит $50 млрд до конца года
прогноз экс-директора интегрированных коммуникаций НАК «Нафтогаз Украины»
2022-04-18:
МВФ. Перед лицом двойного кризиса: как может отреагировать мир

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева Вашингтон, округ Колумбия,14 апреля 2022 г.
2022-04-15:
Банк JPMorgan может потерять около $1 млрд из-за вторжения РФ в Украину
прогноз главы JPMorgan Джейми Даймона, Reuters 
2022-04-14:
В России ожидается полный дефолт экономики страны в начале мая 2022
прогноз главы Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 
2022-04-11:
Через пять лет России некому будет продавать свой газ
прогноз главы Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальной политики
2022-04-10:
S&P Global Ratings снизило рейтинги России в иностранной валюте до «выборочного дефолта» 9 апреля 2022
Если РФ не произведет какой-либо из своих будущих платежей по облигациям в заранее установленные сроки, это будет считаться дефолтом
2022-04-09:
В Европейском банке реконструкции и развития сообщили условие восстановления экономики Украины в 2023
ЕБРР прогнозирует, что экономики РФ и Украины сократятся на 10% и 20% соответственно в 2022
2022-04-08:
В ЕС подсчитали, что найдут замену российскому газу в течение двух лет
прогноз высокого представителя ЕС по внешним делам Жозепа Борреля в интервью телеканалу Sky News Arabia
2022-04-07:
Унция золота будет стоить в среднем $1871, а цена серебра составит $28,49 в 2022
прогноз аналитиков финансовой компании StoneX
2022-04-06:
Что будет с ценой на газ и бензин в Украине в 2022
прогноз эксперта «Консалтинговой группы А-95» 
2022-04-04:
Из-за войны в Украине российская экономика упадет на 8% в 2022 - больше, чем в результате дефолта 1998
прогноз международного рейтингового агентства Fitch Ratings  
2022-04-02:
Как изменится рынок труда в Украине в ближайшее время
прогноз украинского эксперта
2022-03-31:
Рост цен и дефицит топлива: украинцы назвали угрозы в ближайшие месяцы
данные опроса Социологической группы "Рейтинг"
2022-03-30:
ООН прогнозирует массовый голод в мире из-за войны в Украине
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в Twitter
2022-03-29:
S&P Global Mobility снизила прогноз производства автомобилей в мире из-за войны России против Украины
прогноз американской аналитической компании S&P Global Mobility 
2022-03-25:
Из-за войны в Украине Goldman Sachs снизил прогноз целевого показателя индекса S&P 500 с 4900 до 4700
прогноз экономистов Goldman Sachs: "Фондовый индекс S&P 500 закончит 2022 на 1% ниже текущих уровней"
2022-03-21:
Когда биткоин подорожает до $200 тысяч: эксперт назвал главное условие
прогноз управляющего партнера инвест-исследовательской компании Fundstrat Global Advisors Тома Ли
2022-03-20:
Земля. Что нас ждет – перенаселение или спад рождаемости?
Анализ научных публикаций и прогноз
2022-03-18:
Tesla обгонит GM и Ford вместе взятых через 5 лет
прогноз Morgan Stanley, Electrek  
2022-03-11:
Россия. Урожай овощей из борщевого набора вырастет на 10% в 2022
Готовясь к санкциям, Россия готовится защититься от голода
2022-03-09:
В Европе падение продаж автомобилей продолжится в 2022
прогноз в отчете аналитического агентства Eurostat
2022-03-08:
Миллионы украинцев не смогут выйти на пенсию в 60 лет
прогноз украинского Института демографии и социсследований им. Птухи, сайт газеты “На пенсии” 
2022-03-06:
Bitcoin заменит американский доллар
прогноз основателя Twitter и бывший CEO компании Джек Дорси
2022-03-01:
Сколько будут стоить газ и нефть в 2022
прогноз в «Инфляционном отчете» НБУ (январь 2022)
2022-02-28:
Morgan Stanley ухудшил прогноз роста ВВП Китая с 4,9% до 4,5% за I квартал 2021 из-за омикрона
Прогноз на весь год банк по-прежнему оставил на уровне 5,5%, CNBC
2022-02-27:
Bitcoin может упасть до $20 тысяч: какую тактику избрал автор бестселлера в своем Twitter
Всемирно известный автор книги “Богатый папа, бедный папа” Роберт Кийосаки
2022-02-26:
Что будет с кредитами и депозитами в начале 2022: прогноз банкиров Украины
данные «Опроса об условиях кредитования» НБУ за I квартал 2022
2022-02-24:
Каким будет курс доллара в течение года: прогноз украинского бизнеса
отчет Деловых ожиданий предприятий Украины от НБУ за IV квартал 2021 
2022-02-23:
Аналитики спрогнозировали, что повлияет на курс гривны в ближайшее время
ghjuyjp в финансовом еженедельнике группы ICU
2022-02-22:
Япония займет третье место в мире по ВВП на душу населения в 2027
Японский центр экономических исследований (JCER)
2022-02-20:
Аналитики прогнозируют массовый переход пользователей Android на iPhone
аналитики брокерской и банковской компании JPMorgan, Reuters
2022-02-17:
Названы тенденции, которые будут определять глобальную экономику в 2022
прогноз Financial Times трендов мировой экономики в 2022
2022-02-16:
Всемирный экономический форум оценил последствия пандемии с падением мировой экономики на 2,3% в 2024
обзор Global Risks Report 2022 Всемирного экономического форума (ВЭФ)
2022-02-12:
Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики до 4,1% в 2022 и 3,2% в 2023
доклад Всемирного банка о глобальных экономических перспективах
2022-02-10:
Президент Сальвадора выразил уверенность, что Bitcoin возрастет до $100 тысяч в 2022
прогноз президента Сальвадора Найиби Букеле
2022-02-09:
Ситуация по продажам на глобальном авторынке может улучшиться в 2022
прогноз международного рейтингового агентства Fitch Ratings, Autoconsulting
2022-02-06:
Билл Гейтс допустил отказ от Zoom в пользу метавселенных к 2024
прогноз основателя Microsoft Билла Гейтса 
2022-02-03:
В Европе рекордно дорожают подержанные авто: чего ждать украинцам
прогноз экспертов Института исследований авторынка
2022-02-02:
Через 200 миллионов лет на Земле появятся огромные «Сомалийские горы»
В рамках научной работы, о результатах которой вкратце рассказало издание Science Alert
2022-02-01:
Россия подтолкивает Мир к голоду
The Time, The Wall Street Journal
2022-01-27:
Цены на проживание в гостиницах вырастут на 13% в 2022
ежегодный прогноз Global Business Travel Forecast 
2022-01-25:
В мире объем потребления угля может побить все рекорды в 2022
прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), СNN
2022-01-24:
Прогноз на золото в 1 пол. 2022
три прогнозных сценария от банка Societe Generale (Франция) 
2022-01-19:
Темпы прироста ВВП Украины на 2022 понижены с 3,8% до 3,6%
прогноз Минэкономразвития Украины 
2022-01-18:
Исторический «обвал» евробондов: что ждать от курса на этой неделе?
данные компании «УкрДилинг», аналитики Альпари, Roboforex  
2022-01-17:
Аналитики спрогнозировали цену газа в 2022
цены могут снизиться, однако значительного падения не ожидается
2022-01-16:
Bloomberg назвал 10 крупнейших экономических рисков 2022
прогноз издания Bloomberg, The Bell
2022-01-13:
Объем продаж автомобилей в Китае составит 27,5 млн штук в 2022
прогноз Ассоциации автомобилестроительной промышленности Китая
2022-01-10:
Правительство Японии прогнозирует рост ВВП 3,2% в 2022
информационное агентство Jiji Press
2022-01-09:
Самому опасному леднику в Антарктиде не избежать разрушения
говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications Earth & Environment.
2022-01-02:
В Японии прогнозируют рост цифровой экономики, связанной с декарбонизацией до $143 млрд к 2030
Японская ассоциация производителей электроники и информационных технологий (JEITA) телеканалу NHK
2022-01-01:
Мировая экономика. Акции производителей электромобилей замедлят рост в 2022
прогноз аналитика и управляющего партнёра Loup Ventures Джина Манстера, CNBC
2021-12-31:
В Украине к новогодним праздникам цена на мандарины взлетит на 30% – до 50 грн/кг
прогноз Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ)
2021-12-28:
Украина. Банкиры спрогнозировали дальнейшую судьбу кешбэков
круглый стол «Когда все будет cashless: как в ближайшее время будут развиваться безналичные платежи в Украине»
2021-12-27:
В Еврозоне инфляция будет оставаться выше 2% основную часть 2022
прогноз председателя ЕЦБ Кристин Лагард
2021-12-24:
Аналитики ForexClub спрогнозировали, будет ли расти курс доллара в Украине в январе 2022
американская валюта взлетит в цене в случае появления новой информации о возможном наступлении России
2021-12-20:
Украина. Нацбанк ожидает дефицит госбюджета-2021 на уровне 4% ВВП
прогноз директора департамента открытых рынков НБУ
2021-12-12:
Сколько будет стоить доллар в 2022
прогноз аналитика TeleTrade
2021-12-08:
В Deutsche Bank прогнозируют падение цен на нефть ниже $60 к концу 2022-го
Banker.ua со ссылкой на материалы ProFinance
2021-12-05:
Промышленная метавселенная поднимет рынок «умного производства» до $540 млрд к 2025
По прогнозам агентства TrendForce, среднегодовой темп роста рынка умного производства (GAGR) составит 15,35% в 2021-2025
2021-12-04:
НБУ вслед за Минэкономики и МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021
прогноз директора департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ
2021-11-30:
Как изменится курс гривны к доллару к 2026
прогноз в обновленном Меморандуме Украины с МВФ
2021-11-27:
Что произойдет с долларом, евро, юанем, иеной и мексиканским песо в конце 2022
прогноз аналитиков JPMorgan, Banker.ua со ссылкой на материалы ProFinance
2021-11-24:
Рынок мясных продуктов Казахстана восстановится в 2022
Эксперты международной компании по исследованию рынков Euromonitor International оценили рынок мясных продуктов Казахстана
2021-11-16:
JPMorgan улучшил прогноз курса гривны на 2022
Аналитики банка прогнозируют высокую инфляцию и рост учетной ставки в Украине в в январе-марте 2022
2021-11-11:
Прогнозы социально-экономического развития Казахстана до 2026
Министр Казахстана Асет Иргалиев в ходе рассмотрения в мажилисе законопроекта «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы»
2021-10-31:
В Европе расходы на искусственный интеллект достигнут $22 млрд в 2022
прогноз специалистов аналитической компании IDC
2021-10-30:
В мире число банкротств вырастет в 2022, впервые с начала пандемии
CNBC со ссылкой на новый отчет страховщика кредитов Euler Hermes
2021-10-29:
В Украине минимальная зарплата возрастет с 6,5 тысяч в 2021 до 7665 грн в 2024
прогноз Министерства финансов Украины, портал «Слово и дело»
2021-10-27:
НАК “Нафтогаз Украины” моделирует различные сценарии прохождения отопительного сезона 2021/2022
прогноз председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” 
2021-10-24:
Кристаллы времени и квантовые компьютеры могут изменить мир
Временной кристалл одновременно стабилен но при этом постоянно меняется не поглощая никакой энергии
2021-10-22:
J.P. Morgan ожидает курс гривны в среднем 27,4 грн/$ на 2021 и 27,9 грн/$ на 2022
прогноз J.P. Morgan в октябрьских материалах EMEA EM Emerging Markets Research
2021-10-16:
Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины на следующие два года
По прогнозам ВБ, ВВП Украины и в 2022-м вырастет на 3,5%, а в 2023 — на 3,7%
2021-10-09:
В Украине рост цен на жилье замедлится в 2022
прогноз инвестиционной компании Dragon Capital 
2021-10-05:
Стоимость доллара может существенно повыситься в 2022
результаты опроса “Прогнозы бизнеса на 2022 год”, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией
2021-10-03:
Прогноз ИЭЭ №2 (#99) Макроэкономический прогноз. Украина 2021 г.
Экономическая динамика немного оживится, но риски по линии энергетики возрастут.
2021-09-29:
Жители России пострадают от нехватки воды уже в 2035
Прогнозами поделился научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян
2021-09-27:
В мире заговорили о новом финансовом кризисе
Акции на Гонконгской фондовой бирже упали более чем на 10%, пошел вниз и фондовый рынок Гонконга, The Page
2021-09-25:
В Украине средняя зарплата превысит 17,5 тысяч грн в конце 2022
Прогноз премьер-министра Украины
2021-09-19:
Целевой прогноз Минцифры о перспективах ежегодного прироста до 20 млрд ВВП от IT-отрасли в Украине
Замминистра цифровой трансформации Украины по вопросам развития IT-сферы
2021-09-18:
Украинские банкиры спрогнозировали, когда снизятся ставки по потребительским кредитам
круглый стол «Потребительское кредитование — 2021: каким будет новый бизнес-сезон»
2021-09-14:
Доходы россиян упадут на 14% без перехода на "зеленую" экономику к 2035
Прогноз Главы сбербанка России Германа Грефа
2021-09-08:
Группа ОПЕК+ повысила прогноз спроса на нефть в 2022
ОПЕК+ согласилась сохранить свою политику постепенного увеличения добычи нефти, CNBC 
2021-09-01:
Оxford Economics ухудшил прогноз роста ВВП Украины до 4% в 2021-м и 3,5% в 2022-м
материалы августовского прогноза Оxford Economics 
2021-08-31:
В Украине прогнозируют рост реального ВВП на 4,3% в 2021-м, на 3,6% в 2022-м, на 1,6% в 2023-м, на 2,6% в 2024-м
по прогнозу инвесткомпании Capital Times среднегодовой курс доллара будет в 2021-м – 27,6 грн, в 2022-м – 27,9 грн, в 2023-м – 29,1 грн и в 2024-м – 29,6 грн
2021-08-28:
Чтобы догнать Польшу по уровню жизни, Украине понадобится 20 лет
прогноз экс-министра финансов Украины Игоря Уманского
2021-06-27:
Около 30% языков на планете исчезнут к концу XXI века
Согласно результатам работы, опубликованной в PNAS, ожидаемая потеря языкового разнообразия «поставит под угрозу способность человечества к медицинским открытиям».
2021-06-25:
В Украине прожиточный минимум повысят в 2,5 раза: как это повлияет на пенсии, зарплаты и штрафы
прогноз Министерства социальной политики Украины, 24 канал
2021-06-22:
ВВП Украины может возрасти до 450 млрд и выше к 2030
прогноз Центра экономического восстановления 
2021-06-21:
Мировой рынок технологий искусственного интеллекта вырастет почти до $1 трлн к 2028
прогноз маркетингового агентства Grand View Research, The Next Web
2021-06-06:
Украина. Доходы аграриев возрастут на $2,5 млрд в год благодаря спутниковым технологиям
прогноз Государственного космического агентства Украины (ГКАУ)
2021-06-01:
Европейские регуляторы планируют разрешить летающим такси перевозить пассажиров с 2024
глава Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) Патрик Кы
2021-05-27:
Минэкономразвития ухудшило прогноз роста экономики Украины в 2021 до 4,1%, в 2022 — до 3,8%
обновленный макропрогноз Минэкономразвития Украины
2021-05-25:
Украина из-за «Северного потока-2» будет терять $5-6 млрд в год
прогноз главы Оператора ГТС в интервью ExPro 
2021-05-02:
Рост ВВП Украины ожидается на уровне 4,1% в 2021 с замедлением до 3,7% в 2022
прогноз Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины
2021-04-14:
В Deutsche Bank прогнозируют рост мирового ВВП на 6,8% в 2021 и на 4,6% в 2022
Отчет Deutsche Bank: локомотивом роста станут Индия, Китай, США
2021-04-11:
Прогноз ИЭЭ №1 (#98) Макроэкономический прогноз. Украина 2021 г.
 
ИЭЭ. Экономическая динамика в Украине остается слабой
2021-03-31:
Мировая экономика. Нефтяной рынок вернется на докризисный уровень в 2026
прогноз-исследование Международного энергетического агентства
2021-03-05:
МВФ прогнозирует снижение доходов в Евросоюзе по сравнению с докризисным периодом
доходы на душу населения в ЕС снизятся на 3,8% к концу 2022
2021-02-21:
В Украине количество IT-специалистов возрастет на 23% к 2024
результаты “Анализа ІТ-образования в вузах Украины”, который разработали эксперты Офиса эффективного регулирования BRDO
2021-01-31:
Эксперт назвал три главных угрозы существованию человечества
Сооснователь Skype Яан Таллинн: они могут нас уничтожить к 2100
2020-11-16:
Прогноз ИЭЭ #2 (97). Макроэкономический прогноз. Украина 2020 г.
Экономическая динамика в Украине будет слабой

     
2020-10-02:
Агентство S&P дало прогноз курса гривны к доллару на 2020-2023
сообщение агентства S&P Global Ratings
2020-09-23:
Более 1 млрд населения планеты грозит вынужденная миграция к 2050
исследование на основе данных анализа Института экономики и мира
2020-09-21:
Мировая экономика может в ближайшие 5 лет потерять $35 трлн из-за пандемии
прогноз опрошенного Bloomberg профессора Австралийского национального университета Уоррика Маккиббина
2020-08-15:
Новый температурный рекорд может быть поставлен уже в 2024 году
Макс Дилли, директор климатического обслуживания Всемирной метеорологической организации. Associated Press
2020-07-19:
Прогноз ИЭЭ #1 (96). Макроэкономический прогноз. Украина 2019 г.

  

Наш прогноз экономического роста в Украине в 2019 году без учета влияния карантина - ниже нуля (до минус 2%)валютный курс 29-30 грн./долл. США при условии инфляции 10-11%
2020-07-10:
Как будет меняться рынок труда в Украине в ближайшие годы
Ожидается, что в среднем произойдет изменение 42% основных навыков к 2022 
2020-07-01:
США. ФРС будет держать нулевую ставку в диапазоне 0-0,25% до 2023
прогноз в официальном пресс-релизе центробанка США
2020-06-21:
Мировая экономика. 25% мирового мобильного трафика будет приходиться на 5G к 2025
До конца 2020 ожидается 190 млн подключений в 5G-сетях и рост до 2,8 млрд 5G-подключений к концу 2025
2020-04-01:
В Украине доля страхования в ВВП должна составлять не менее 2% до 2025
Стратегия развития финансового сектора Украины до 2025. НБУ
2020-03-04:
Увеличение на 5% безналичных расчетов выведут из тени до 10% экономики Украины в течение 5 лет
Мнение председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики
2019-06-29:
В Украине прогнозируется курс гривны к доллару в 2019 – 27,4, в 2022 – 30, к концу года – 30,7
Прогноз КМУ в Среднесрочной стратегии управления госдолгом Украины на 2019-2022
2017-04-28:
Прогноз ИЭЭ №1 (#94) Макроэкономический прогноз на 2017 г. Украина.

  

Наша оценка по основным макроэкономическим показателям почти не изменилась

2016-04-30:
Прогноз ИЭЭ №2 (#93). Экономическая динамика на 2016 год ч.2
Падение ВВП в реальном исчислении должно остановиться. Возможно его легкое повышение до 2%. Но в 2016 году экономика все ещё не восстановит значений показателей, утраченных по причине неадекватной монетарной политики. (Падение ВВП в долларовом исчислении достигало $  80 млрд cо $  185 млрд за один год.)
2016-02-29:
Прогноз ИЭЭ №1 (#92). Экономическая динамика на 2016 год ч.1

Падение ВВП в годовом выражении пока видится на уровне минус 2 %

 

2016-01-02:
Украина. В НАНУ подсчитали, на сколько страна может уменьшить выбросы парниковых газов до 2030
Украина может реально уменьшить выбросы парниковых газов до 35-40% до 2030
2015-11-30:
США. Goldman Sachs оценивает в 60% вероятность непрерывного подъема американского ВВП в течение 10 лет после спада
Экономический рост в США наблюдается уже 76 мес подряд, и это один из самых длительных периодов непрерывного подъема экономики после спада
2015-05-28:
Мировая экономика. США войдут в число крупнейших экспортеров нефти до 2025, считает консалтинговая компания Turner
Снятие запрета на экспорт позволит США стать 4-м поставщиком нефти в мире после Саудовской Аравии, России и ОАЭ
2015-03-31:
Прогноз ИЭЭ №1 (#91). Экономическая динамика на 2015 год (ч.1)

Экономическая динамика на 2015 ожидается без существенных изменений. Прирост ВВП в годовом выражении превысит минус 9%

2015-01-29:
Мировая экономика. Иран прогнозирует рост цен на нефть до 60-90 долл/барр в ближайшие месяцы
Вопреки мировому тренду такой прогноз дал министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане
2014-07-24:
Украина. За 10 лет Украина должна утроить объем производства сельхозпродукции
Мнение премьер-министра Украины Арсения Яценюка
2014-05-31:
СНГ. Туристическая сфера Крыма как субъекта РФ будет убыточной, так как себя не будет окупать
Прогноз - заявление лидера крымских татар Мустафа Джемилева
2014-04-18:
Прогноз ИЭЭ №3 (# 88) Анализ текущей ситуации и прогноз экономической динамики в странах с развивающимися рынками

Причины «внезапной остановки» потоков капиталов в странах БРИКС и влияние этих процессов на экономическую и политическую ситуацию в Украине

2014-02-26:
Прогноз ИЭЭ №2 (#87) Экономическая динамика (ВВП, инфляция, валютный курс…) на 2014 (ч.2)

  

По частичному завершению острых политических событий в Украине в феврале 2014 возникли новые тренды, изменившие течения процессов. С их учетом мы вносим некоторые поправки в наш прогноз №1 на 2014 год по Украине

2014-01-29:
ЕС. Согласно обновленному прогнозу, индекс потребительских цен в Италии вырастет на 1,1% в 2014 и на 1,4% в 2015
Прогноз роста ВВП Италии не изменился: прирост ВВП страны - 0,7% в 2014 и 1% в 2015, а ЕК и МВФ прогнозируют 1,5 %  
2014-01-05:
США потратят на содержание ядерных вооружений и их носителей, а также на разработку новых $355 млрд в 2014-2013
После 2023 траты на ядерное оружие будут увеличиваться, т. к. министерство обороны начнет покупать новые носители
2013-12-23:
CНГ. Минэкономразвития опубликовало прогноз развития экономики РФ с ежегодным ростом на 3,1% до 2020 и 1,8% - 2030

Угрозу экономике РФ, по мнению Goldman Sachs, представляет возможный кризис неплатежей по необеспеченным кредитам

2013-12-09:
Мировая экономика. Обеспечение всеобщего доступа к энергии потребует $1 трлн инвестиций к 2030
По оценкам Международного энергетического агентства /МЭА/ в “Обзоре мировой энергетики 2013” 
2013-11-18:
СНГ. Минэкономразвития РФ ухудшило прогноз роста российской экономики до 2030
Теперь ожидают рост экономики страны в среднем по 2,5% в год
2013-08-31:
Осеннее подорожание иномарок могут отложить
Мнения - прогнозы экспертов
2013-05-01:
Прогноз ИЭЭ №3 (#84). Экономическая динамика в Украине в 2013 (ч. 2)

     

прирост реального ВВП пока в пределах  «минус» 0,5 % – «минус» 1%;  инфляция – в пределах 2%-4%; рыночный валютный курс 8,1-8,2.

2013-03-13:
Комментарии ИЭЭ к прогнозу №3 (#81) 2013

дискуссия с посетителями сайта

2013-01-31:
Бюджет-2013 может привести Украину к дефолту или Таможенному союзу

Мнение финансового аналитика  в блоге на LB.ua.

2013-01-30:
Экономическая стагнация в Украине продолжится в 2013
Аналитики Эрсте Банка пересматривают в сторону снижения прогноз роста ВВП на 2013 – с 3% до 1,5%
2013-01-29:
Прогноз ИЭЭ №2 (#83). ЕС. Курс евро может измениться, но не существенно в марте 2013
27.01.2013 г.  было объявлено о погашении  529 млрд. евро и о досрочном погашении  30.01.2013 г. 137,2 млрд. евро в рамках LTRO
2012-10-12:
Протокол заседания Клуба Аналитиков от 11.10.2012

1)      основные макроэкономические показатели Украины на конец 2012 года;

2)      некоторые проблемы банковской и финансовой систем Украины;

3)      внешние факторы влияния на экономику Украины в контексте кризисных процессов

2012-05-31:
Азия. Объем электронной торговли в Китае достигнет 18 трлн юаней ($2,8 трлн) к 2015
Темпы роста доходов от Интернет-услуг составят более 25% в год, а число их потребителей вырастет до 800 млн чел к 2015 
2012-03-31:
Украина. Овощи станут на треть дороже к лету 2012
Украинские фермеры готовятся уже летом повысить на треть цены на овощи, пишет ТСН
2012-01-31:
Украина. Торговая недвижимость будет в приоритете у застройщиков в 2012
При этом новые проекты торговой недвижимости будут отличаться масштабностью, рациональными планировками торговой зоны
2011-10-05:
США. Moody’s: последствия новой рецессии в США будут менее ощутимыми, чем в 2008-2009 годах
Уровень дефолта эмитентов достигнет пика в 9,4% в феврале 2013 года против 14,5% в ноябре 2009-го
2011-09-02:
Протокол заседания Клуба аналитиков от 03.08.2011 и его прогнозы

03.08.2011 г. состоялось очередное заседание Клуба аналитиков, в ходе которого были рассмотрены:

1) вероятность возникновения нестабильности валютного курса грн./дол.США в Украине во второй половине 2011 г.;

2) протекание и углубление кризисных процессов экономики США и ЕС;

3) возможность «жесткой посадки» экономики Китая.

2011-08-31:
Украина. Подорожают все продукты в 2011
производителям просто не хватает сырья
2011-06-26:
Азия. Темпы роста цен в июне в Китае окажутся выше, чем в мае 2011

Госкомитет по делам развития и реформ КНР

2011-06-23:
Азия. Китай: CPI не поставит рекорд роста в 2011
Ба Шусун, заместитель директора НИИ финансовых наук Исследовательского центра при Госсовете 
2011-03-22:
Заготовки для прогнозов ИЭЭ на 2011 год
Анализ материалов, размещенных на сайте ИЭЭ
2010-12-24:
Азия. Внешнеторговый оборот Китая составит $2,9 трлн в 2010
и вырастет на 30% по сравнению с 2009 годом
2010-10-24:
Прогноз инфляции в Украине на 2010
Работа слушателя Школы макроэкономического анализа и прогнозирования Ведерникова А.В.
2010-10-22:
Украина. Объем IPO украинских компаний может составить 600-700 млн долл. до конца 2011
 IPO украинских компаний аграрного сектора вызвало особый интерес инвесторов в посткризисный период 2009-2010 гг
2010-07-14:
Прогноз ИЭЭ #3 (75) Через пять-шесть лет мировая экономика радикально преобразится
Произойдет радикальное изменение развития топливно-энергетического комплекса в результате смены парадигм технико-экономического развития.
2010-04-16:
Прогноз ИЭЭ #1 (73) Курс доллара, гривны, а также инфляция и темпы прироста ВВП на 2010
Валютный курс в паре гривна доллар США достиг равновесного уровня в ...
2010-04-02:
Азия. ЦБ Японии повысит прогноз экономического роста на 2010
JPMorgan Chase увеличил оценку экономического роста в стране в первой половине 2010 г. до 2,75% с 1,6 %
2009-12-26:
В 2010 году в России ожидается рост безработицы
В связи с увеличивающейся с 1 января 2010 года налоговой нагрузкой, некоторые предприятия будут вынуждены проводить сокращения сотрудников
2009-12-26:
Украина. В Киеве цены на квартиры могут снизиться на 10-20%

За период кризиса стоимость квартир эконом-класса снизилась на 37,8%, бизнес-класса - на 36,2%, премиум-класса - на 30,8%

2009-12-24:
РФ. ЦБ: Российская экономика вырастет на 5% в 2010
А Минэкономразвития РФ ожидает роста ВВП в следующем году только на 3,1%
2009-12-23:
Азия. Китай рассчитывает на 8-процентный рост ВВП в 2010
Слишком быстрый рост ВВП страны, темпы которого выражаются двузначными числами, будет неблагоприятным для 2010
2009-12-23:
Мировая экономика. Рост цен на энергоносители сильно ударит по балтийским предприятиям
Swedbank прогнозируе спад энергоемких производств и закрытие предприятий, зависящих от импортируемых энергоресурсов
2009-12-23:
Прогноз Клуба аналитиков #4 (7). Экономическая динамика в 2009
14 декабря состоялось заключительное в 2009 г. заседание Клуба аналитиков.
2009-10-22:
Мировая экономика. Золото будет стоить в среднем $1200 за унцию в III кв. 2010
Цена золота достигала исторического максимума 14 октября 2009 - $1070,8 за унцию
2009-10-14:
Аналіз поточної ситуації та прогноз ВВП України на 2009 рік від Чалої Ніни

Робота слухача Школи макроекономічного аналізу та прогнозування

2009-10-09:
Аналіз поточної ситуації та прогноз інфляції в Україні на 2009 рік від Васильєвої Даші

Робота слухача Школи макроекономічного аналізу та прогнозування

2009-10-06:
Анализ текущей ситуации и прогноз валютного курса на 2009 г. от Острокоморца Олега

Работа слушателя Школы макроэкономического анализа и прогнозирования

2009-08-19:
США. Гринспен прогнозирует рост экономики в III-IV кв. 2009
...однако тенденция к восстановлению может прерваться в 2010
2009-08-14:
Прогноз ИЭЭ #3 (73). О валютном курсе на текущий момент и на осень 2009.

Мы прогнозируем экономический кризис, вызванный нарушением внешнеэкономического технологического баланса Украины. Но нынешний валютный кризис не имеет основ и является частично спровоцированным.

2009-04-15:
Прогноз Клуба аналитиков #1 (4). Экономическая динамика на 2009
14.04.09 состоялось очередное заседание Клуба аналитиков.
2009-03-31:
Прогноз ИЭЭ#1 (71). Мировая экономика вошла в фазу неустойчивого развития, которое продолжится в течение нескольких следующих десятилетий
Одновременно с этим развитием мы ожидаем ускорение эволюционных процессов в мировой валютно-финансовой системе
2008-10-09:
Прогноз ИЭЭ #6 (69). Мировая экономика получит импульс экономической активности в начале 2009
 среду 08.10.08 семь центробанков мира одновременно понизили учетные ставки на 0,5%
2007-04-12:
Прогноз ИЭЭ #7 (63). Прогноз политических событий в Украине на основе «закона времени» Велимира Хлебникова (Часть 4)
Ключевой датой конца разрешении накопившихся противоречий в Украине должен стать первый день зимы - 1 декабря 2007 г.
2007-03-02:
Прогноз ИЭЭ #5 (61). Китайский кризис: генеральная репетиция
Пока нет экономических предпосылок для глобального кризиса, хотя кризисный потенциал высок
2007-02-19:
Прогноз ИЭЭ #4 (60). Экономическая динамика глобальной экономики в 2007
В разрезе основных макроэкономических регионов (США, Еврозона, Азия)
2007-01-18:
Прогноз ИЭЭ #2 (58). Валютные тенденции на 2007 год
проблема дефицитов США за 2006 год не исчезла, а значит...
2006-12-28:
Прогноз ИЭЭ #17 (56). Энергетический рынок и мировая экономика в 2007
мировой рынок энергоресурсов может стабилизироваться, отреагировав дальнейшим...
2006-11-27:
Прогноз ИЭЭ #16 (55). Валютная политика может стать причиной напряженности
Отрицательное сальдо внешней торговли 2006 года, может ...
2006-11-22:
Прогноз ИЭЭ #15 (54). Экономика ЕС не сможет решить проблему занятости в ближайшее время.
Негибкая монетарная политика ЕЦБ может вызвать обострение экономических рисков
2006-11-06:
Прогноз ИЭЭ #14 (53). Перспективы экономики США в 2007 г.
Существует большая вероятность снижения темпов экономического роста в США в 2007 г
2006-10-27:
Прогноз ИЭЭ #13 (52). Пока нет предпосылок для роста курса гривны, но остаются риски неопределенности в «судьбе» доллара
Колебания курса валюты (в паре гривна-доллар), отмечаемые в последнее время (октябрь 2006)...
2006-09-17:
Прогноз ИЭЭ #12 (51). О валютном курсе, сентябрь 2006
Весной 2006 аналитики предполагали падение курса доллара от 30 до 45% в конце года
2006-09-16:
Прогноз ИЭЭ #11 (50) Развитие политических событий от «Універсала» до 2010 г.
с 31 июля 2010 г. развернется цепь событий экстремального характера
2006-09-03:
Прогноз ИЭЭ #10 (49). Об экономической динамике в Украине на вторую половину 2006 г.

По оптимистическому сценарию инфляция может быть значительно ниже 10%, а темпы экономического роста  8 ±2%

2006-06-25:
Прогнозы слушателей спецкурса (ИЭЭ) # 2. Захарова Валерия
В отсутствии системного инновационного процесса рост цен на традиционные ресурсы неизбежен
2006-06-08:
Прогнозы слушателей спецкурса (ИЭЭ) # 1. Деменчука Антона
В Украине накапливаются риски экономического кризиса по причине углубляющегося дисбаланса внешнеэкономических отношений в 2006 году
2006-04-22:
Прогноз ИЭЭ #8 (47). В политических отношениях между Ющенко и Тимошенко должны произойти неординарные события до мая 2006 (Прогноз по Хлебникову Часть 3)
Данный прогноз является продолжением прогноза Института эволюционной экономики, сделанного 13 декабря 2005 года
2006-04-08:
Прогноз ИЭЭ #7 (46). Европа: риски растут, а вместе с ними будет нарастать и социально-политическое напряжение
ИЭЭ в 2005 году уже прогнозировал нарастание рисков в экономике Европы
2006-03-27:
Прогноз ИЭЭ #6 (45). Валютные риски мира в 2006 году
Азиатский макрорегион станет оплотом мировой стабильности
2006-03-24:
Банк Японии повысит оценку потенциального роста
Сейчас банк оценивает потенциальный рост экономики в один процент
2006-03-06:
Прогноз ИЭЭ #5 (44). Украина: общий прогноз на 2006 год – в экономике накапливается кризисный потенциал
Многофакторность экономических процессов 2006 года будет формировать основу для многосценарного развития событий
2006-02-20:
Прогноз ИЭЭ #4 (43). В условиях отсутствия системного инновационного процесса энергетический кризис будет усугубляться (укр. яз.)
Про перспективи економічного зростання у 2006-2007 роках в умовах підвищення цін на газ
2006-02-14:
Прогноз ИЭЭ # 3 (42). Рост цен на энергоносители может вызвать гораздо больший риск кризиса, нежели это представляется нашим политикам
Именно недостаточность инновации в нашей национальной экономике вызывает к жизни энергетичекий кризис
2006-02-05:
Прогноз ИЭЭ # 2 (41) В ближайшее время «Эпохи Возрождения» в Украине не будет (Часть 2)
 Настоящая революция, дающая свободу личности, произойдет не раньше 2012 года
2006-01-31:
Прогноз ИЭЭ #1 (40). Об экономической динамике на 2006 год и ее долговременных последствиях
В 2006 году экономика Украины эволюционно подойдет к своему первому естественному экономическому кризису. Темпы экономического роста замедлятся, усилятся инфляционные риски...
2006-01-25:
Ученые предсказывают человечеству будущее до 2050 г.
К 2050 году население Земли вырастет до 9 миллиардов человек, и большинство из них будет...
2006-01-12:
Мировая экономика. В мире появятся новые сверхдержавы к 2050 году
Китай к 2050 году станет самой мощной экономической державой планеты, Индия - мировым лидером по численности населения
2005-12-13:
Прогноз ИЭЭ (38). Долгосрочный экономический прогноз в свете “Основного закона времени” Велимира Хлебникова. (Часть 1)
Только к 2025 году в Украине завершится переход от тоталитаризма к демократическому обществу, ощутимые изменения начнем наблюдать только после 2012 года
2005-11-14:
Прогноз ИЭЭ (35) О курсе евро на конец ноября 2005 г.
Нынешняя ситуация с падением курса евро отличается от ситуаций, неоднократно возникавших в нынешнем году.
2005-10-30:
Рекомендации ИЭЭ (3). Нефтяной «кризис» в Индонезии: уроки для Украины.
Более актуальным, нежели формирование экономических вертикалей, замыкающихся на государственный бюджет, является углубление институционального развития рынков
2005-10-17:
Прогноз ИЭЭ (34). Об инфляции в Украине в последние месяцы 2005 года.

Инфляция в Украине может и не достичь больших значений. Причиной этому может стать угнетение внутреннего спроса

2005-10-10:
Прогноз ИЭЭ (33). О валютном курсе на конец октября 2005 г.
Курс не изменится, чего нельзя сказать с уверенностью о валютных резервах.
2005-10-04:
Прогноз ИЭЭ (32). Экономическая динамика объединенной Европы будет зависеть от инструментов монетарной политики.
Требования к монетарной политике, как к инструменту защиты национальных экономических интересов за последнее время претерпели очень большие изменения
2005-09-25:
Прогноз ИЭЭ (31). За сентябрьскими именениями властных структур в Украине может последовать еще два

В последней прогнозной статье мы спросили наших читателей, что бы их могло заинтересовать в наших прогнозах. В ответ мы получили много писем с вопросами. Данной прогнозной статьей мы выполняем часть прозвучавших в них просьб.

2005-09-20:
Рекомендации ИЭЭ (2). Необходимо начать изучение вопроса и разработку мер антикризисной политики
Должна быть сформирована взвешенная антикризисная стратегия. И время для ее разработки с участием ведущих банков, как нам думается, настало.
2005-08-31:
Прогноз ИЭЭ (28). Этой осенью нас ожидают интереснейшие события
Нам известна модель этого кризиса - он будет намного спокойнее системного кризиса 90-х годов
2005-08-08:
Прогноз ИЭЭ (26). Понижение учетной ставки Банком Англии добавит устойчивости ее экономике
Понижение учетной ставки сделает экономику Англии более устойчивой и никакого отношения к терактам не имеет.
2005-08-04:
Прогноз ИЭЭ (25). Макроэкономические показатели ex ante Украины в 2006 бюджетном году рискуют получить политическую окраску

Для официальных аналитиков и прогнозистов, наступил ответственный период. 15 сентября – конституционный срок подачи Правительством Украины в Верховную Раду Украины проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2006 год».

2005-07-27:
Прогноз ИЭЭ (24). О платежных балансах на текущий момент в связи с ревальвацией юаня
В отношении мировых валютных рынков, а также дефицитов торговых и платежных балансов нынешняя корректировка курса юаня существенных изменений не принесет
2005-07-15:
Прогноз ИЭЭ (23). Украина будет вынуждена усиливать административные рычаги управления экономикой
Может ли влиять на экономику изменение форматов и методов расчета макроэкономических показателей? - "Да", - отвечают авторы
2005-06-26:
Прогноз ИЭЭ (22). О мировом валовом продукте, ВВП стран мира в 2005 г. и судьбах Европы
Аналитический материал В. Кузьменко. Здесь вы также найдете материал о курсах гривны и доллара на конец 2005 года
2005-06-14:
Прогноз ИЭЭ (21). В европейской экономике в течение нескольких ближайших лет будут нарастать риски кризиса

О трех рисках для европейской экономики: валютном курсе, ценах на нефть и внешнеэкономической экспансии Китая

2005-05-30:
Прогноз ИЭЭ. Китай. Часть 3 (окончание)
Китай имеет потенциал до 2030 г. полностью адаптироваться к мировым инновациям и сделать свой вызов лидерам
(аналитический материал)
2005-05-25:
Прогноз ИЭЭ [19]. Китай. Часть 2 (продолжение)
Китай имеет потенциал до 2030 г. полностью адаптироваться к мировым инновациям и сделать свой вызов лидерам
(аналитический материал)
2005-05-22:
Прогноз ИЭЭ [18]. О росте рыночного курса доллара в Украине на текущий момент
Пока нет экономических предпосылок для снижения курса гривны, но есть все предпосылки для укрепления курса доллара
2005-05-19:
Прогноз ИЭЭ [17]. Китай. Часть 1.

Китай имеет потенциал до 2030 г. полностью адаптироваться к мировым инновациям и сделать свой вызов лидерам

2005-05-04:
Прогноз ИЭЭ [16]. Если в Украине не будут предприняты меры по активизации инновационных процессов, кризиса не избежать
После 2006 года экономика Украины начнет естественное вхождение в фазу своего первого серьезного экономического кризиса
2005-04-19:
Прогноз ИЭЭ (15). В 2005 году американская экономика, как мощный "насос" качнет в себя мировые капиталы
В феврале иностранцы приобрели у США долгосрочные ценные бумаги на сумму $1,3763 трлн., а продали -  $1,2780 трлн. Чистый поток капиталов составил $98,3 млрд.
2005-04-14:
Прогноз ИЭЭ (14). Рынок жилья может принести в экономику риски
Cлишком бурное развитие рынка недвижимости сигнализирует об отсутствии в стране действительно мощных инновационных процессов
2005-04-04:
Прогноз ИЭЭ (13). Инвестиции вне системных инноваций - инвестиции в "никуда": судьбы нефти и доллара
Мировые цены на нефть и курс доллара будут играть роль "клапана постоянного давления" для экономического роста мировой экономики.
2005-03-22:
Прогноз и комментарий ИЭЭ (II). Если учетная ставка будет повышаться, на доллар это будет оказывать укрепляющее воздействие
Хотя практически никто не сомневается в возможном решении ФРС повысить учетную ставку на 0,25%, весь мир аналитиков валютного рынка замер в ожидании
2005-03-21:
Прогноз и комментарии ИЭЭ. О внезапно возникшей проблеме "отмены обязательной продажи 50% валютной выручки"
В Украине не ослабевают политические риски в управлении экономикой, что уже в краткосрочной перспективе (после 2006 года) может спровоцировать экономический кризис
2005-03-16:
Прогноз ИЭЭ. Доллар, нефть, сталь и глобальная системная инновация будут влиять на мировую динамику

Факторы от которых в ближайшем будущем будет зависеть мировая экономическая динамика. (В этом материале см. также о ... "войнах" центральных банков)

2005-03-11:
Прогноз ИЭЭ. Германии не удастся в этом году реализовать программу занятости в полном объеме

ЕЦБ понизил прогнозы по росту ВВП еврозоны в 2005 и 2006 гг. по сравнению с их декабрьским прогнозом. В 2005 г. с 1,4% - 2,4% до 1,2% - 2,0% и в 2006 г. с 1,7% - 2,7% до 1,6% - 2,6%.

2005-03-01:
Прогноз ИЭЭ. Вероятнее всего экономика Украины и в 2005 г. останется чрезмерно зарегулированной инструментами экономической политики
Вероятнее всего и в 2005 г. не будут активизированы инновационные процессы, способные вывести Украину в лидеры по какой-либо товарной или технологической позиции
2005-02-23:
Прогноз ИЭЭ. Мировую экономику еще какое-то время полихорадит
Мировую экономику еще какое-то время полихорадят снижение производительности труда, рост потребления нефти в Китае, колебания цен на энергоносители, а затем мы все станем свидетелями небывалого и грандиозного инновационного проекта, который качественно перевернет всю мировую экономику, поглотит все свободные капиталы и поднимет долгосрочную доходность
2005-02-15:
Прогноз ИЭЭ: рост курса доллара может отозваться для Украины ростом внешнеэкономических рисков
Что касается внутренних факторов, компенсирующих действие указанных рисков, то к ним следует отнести значительный потенциал экономического роста за счет активизации внутреннего потребления. Речь идет об активизации факторов, снимающих ограничения на  путях роста доходов населения, мелкого и среднего бизнеса.
2005-02-07:
Прогноз ИЭЭ. В мировой экономике может возникнуть медленный экономический рост с кризисными периодами
Рост дефицита счета текущих операций США связан с плавным и глубоким понижением учетной ставки в начале 2000-х гг.
2005-01-19:
Прогноз ИЭЭ

Комитет Федеральной Резервной Системы (ФРС) США (FOMC)  повысит учетную ставку на 0,25 % доведя ее до значения  2,50 % на своем очередном заседании, которое состоится 1-2 февраля 2005 года.

2004-12-30:
ИЭЭ. В наступающем году цены на золото продолжат расти

Как результат роста дефицита счета текущих операций платежного баланса США в мире отмечается рост цены на золото

2004-11-30:
БІЗНЕС-КЛІМАТ
Природно, прогнози цікаві як прогнози, тобто до здійснення прогнозованих подій. Ми ж пропонуємо вашій увазі прогноз, що прозвучав біля року тому. Примітно, що з його 10 % економічного зростання для 2004 р. він виглядав надто сміливо. Однак і інші прогнозовані події ще й сьогодні можуть представляти для бізнесу цілком конкретний інтерес.