Инновация - это исторически бесповоротное изменение способа производства вещей.
Й. Шумпетер


М.И. Туган-Барановский

Й.А. Шумпетер

Н.Д. Кондратьев

Галерея выдающихся ученых

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Прогнозы

Прогноз ИЭЭ #2 (79). Так потрібно чи ні позбавлятися гривні в 2011?


Для відповіді на це питання потрібно проаналізувати фактори курсоутворення, а також визначитися з періодом прогнозу.

На динаміку гривні до основних валют в першу чергу будуть впливати наступні фактори:

1.         Фундаментальний фактор (зовнішній, внутрішній).

2.         Фактор очікувань.

3.         Адміністративний вплив.

Фундаментальний фактор.

Внутрішній фактор.

Зростання негативного сальдо поточного рахунку.

За попередніми даними НБУ у червні дефіцит поточного рахунку скоротився до 188 млн. дол. США (у травні – 790 млн. дол. США), що було зумовлено насамперед зниженням дефіциту зовнішньої торгівлі товарами та виплат за доходами. За перші 6 місяців дефіцит поточного рахунку зріс до 2,5 млрд. дол. США, тоді як у минулому році за цей період він був зведений з профіцитом (552 млн. дол. США). Продовжується зростання кумулятивного дефіциту поточного рахунку за останні 12 місяців, який у червні становив 6,0 млрд. дол. США (4% від ВВП).

У червні сальдо рахунку операцій з капіталом та фінансових операцій було від’ємним (188 млн. дол. США), що стало результатом скорочення зовнішньої заборгованості приватним сектором та високих обсягів приросту готівкової валюти поза банками. Частково це було компенсовано розміщенням урядом ОЗДП. У цілому за перше півріччя 2011 року профіцит рахунку капіталу та фінансових операцій платіжного балансу становив 4.3 млрд. дол. США (за 6 місяців 2010 року – 3.9 млрд. дол. США). Профіцит було сформовано за рахунок припливу боргового капіталу в державний і квазідержавний сектори, надходження коштів на приватизацію та формування додатного сальдо за статтею “Торгові кредити” (2.6 млрд. дол. США в І кварталі).

Вразливість платіжного балансу до зовнішніх ризиків пояснюється залежністю від притоку валюти в країну по фінансовому рахунку (портфельні інвестиції, короткостроковий капітал, розміщення Урядом ОЗДП, транші МВФ). Дані надходження є борговими зобов’язаннями, а отже залучені на умовах тимчасовості і зворотності.

Довідково: У Національному банку прогнозують практично нульовий, профіцит платіжного балансу за підсумками 2011 року, про що говориться в останньому проспекті емісії єврооблігацій України. В НБУ такий прогноз пояснюють активізацією споживчого та інвестиційного імпорту і, як наслідок, високим дефіцитом поточного рахунку, який складе 5,7 млрд. дол. США. Для порівняння - 2,9 млрд. дол. США у 2010 році. Водночас в Нацбанку очікують на скорочення позитивного сальдо надходжень за фінансовим рахунком - до 5,9 млрд. дол. США, що істотно нижче за показник минулого року (7,9 млрд. дол. США). Зокрема, приплив прямих іноземних інвестицій складе 6,5 млрд. дол. США, а чисті залучення підприємств реального сектора економіки - 2,3 млрд. дол. США.

Затримка співпраці з МВФ.

Припинення співпраці з МВФ стане приводом до зниження міжнародними агентствами кредитних рейтингів і закриє можливість зовнішнього фінансування та спричинить виведення іноземного капіталу (ефект несподіваної зупинки).

Боргове навантаження.

За даними статистичного звіту НБУ «Зовнішній борг України на кінець I кварталу 2011 року» протягом І кварталу поточного року обсяг валового зовнішнього боргу України збільшився на 3,1 млрд. дол. США (на 2,7%) і за станом на 01.04.2011 досяг 120,5 млрд. дол. США (84,1% від ВВП). У І кварталі 2011 року динаміку валового обсягу зовнішніх зобов’язань України характеризували:

• подальше накопичення короткострокового боргу інших секторів за торговими кредитами та простроченою заборгованістю (1,8 млрд. дол. США);

• чергове залучення Урядом зовнішніх фінансових ресурсів під розміщені ОЗДП.

Обсяг короткострокового зовнішнього боргу за залишковим терміном погашення протягом звітного кварталу збільшився на 1,7 млрд. дол. США та становив 51,0 млрд. дол. США. Рівень його покриття міжнародними резервами на кінець І кварталу зріс до 71,4% (порівняно з 70,1% на кінець 2010 року).

Основною валютою зовнішніх запозичень за станом на 01.04.2011 залишається долар США (69,3%), зобов’язання в СПЗ становлять 13,9%. Питома вага зобов’язань в євро за І квартал зросла з 10,7% до 11,2%. Частка зовнішньої заборгованості в гривні залишається незначною – 2,6%, хоча вона й збільшилася порівняно з 2,3% на початок року.

Міжнародні резерви.

Від’ємне сальдо зведеного платіжного балансу в червні було профінансовано за рахунок резервних активів. Їх обсяги за станом на 01.07.2011 становили 37,6 млрд. дол. США, що є достатнім для фінансування 4,6 місяця імпорту майбутнього періоду. Однак, як говорилося раніше, негативне сальдо інтервенцій НБУ в червні вже становило 1,5 млрд. дол. США.

Слід зазначити, що на даний момент рівень міжнародних резервів НБУ достатньо високий, але у період розгортання світової фінансової кризи у 2008 році ще у серпні рівень міжнародних резервів становив 38,1 млрд. дол. США і перевищував їх поточний рівень – 37,6 млрд. дол. США, однак, це не допомогло погасити паніку на валютному ринку. Якщо ж враховувати загальний обсяг траншів МВФ, боргу СДУ, банківського та приватного сектору у загальному обсязі міжнародних резервів, то стає зрозуміло, що наша курсова стабільність тримається на коштах МВФ, а споживати імпорт ми також продовжуємо в борг як було і до 2008 року.

Зовнішній фактор.

Невирішеність проблем з лімітом державного боргу США і дефіцитом бюджетів деяких країн ЄС.

Динаміка долара на світових валютних ринках буде залежати від того, чи зможе економіка США відновитись самостійно, або з використанням нових ін’єкцій ліквідності.

Ділова активність американської промисловості залипень провалилася до рівня 50,9 що стало мінімальним значенням за 23 місяці. Індекс нових замовлень знизився до 49,2 і вказує на прецесійні процеси, індекс виробництва знизився до 52,3, індекс зайнятості до 53,5. Можливо ми вже скочуємося в рецесію і тоді на порозі QE3.

Довідково: КуЕ = QE або quantitative easing - програма кількісного пом’якшення ФРС, або емісія грошей з використанням викупу (монетизації) активів.

Слід зауважити, що до виступу Б. Бернанке в Джексон-холі, ФРС проводила так звані РОМО-операції, тобто скуповувала з ринку Treasuries на свій баланс за кошти, отримані від погашення МBS, і таким чином не тільки підтримувала і без того не обмежений в покупцях ринок, але й сприяла зниженню доходності Treasuries (зростанню ціни). Прийняте рішення QE2 яке повинно було б сприяти зниженню доходностей до «рівня плінтуса», почало їх піднімати!...

У чому різниця? Викуп був тоді і зараз, але умови змінилися: якщо в першому випадку  викуп Treasuries здійснювався за рахунок існуючих грошей, то у другому випадку – за рахунок емісії нових коштів.

*…для прихильників емпіричних спостережень: десь поблизу лежить одна з відповідей на питання: «Чому розтягнувся лаг знецінення долара США?»…

У другому випадку (з врахуванням QE3) темпи девальвації долара виявляться значно більшими, ніж у першому, що призведе до відновлення стрибкоподібного зростання цін на товарно-сировинних SPOT і строкових ринках. У такому випадку Україна отримає можливість покращити показники торгового балансу за рахунок зростання світових цін на сировинні товари.

Довідково: вплив операцій РОМО на фондові індекси наступний: банки переводять Treasuries на баланс ФРС, взамін отримують кошти, які потім спрямовуються на фондовий ринок (кредити при цьому не видаються) який починає «надуватись».

*… щось дуже нагадує Україну…ОВДП, які знаходяться в обігу, у розрізі утримувачів.

Для тих, кому не зрозумілий взаємозв’язок ринку Treasuries і європейського боргового ринку існує наглядний приклад.

Який вигляд матимуть боргові ринки країн, що розвиваються на тлі можливих сценаріїв розвитку подій у Світі (США та Єврозоні) покаже час…але для України, в умовах необхідності покриття зростаючого від'ємного сальдо торгівельного балансу притоком валюти по фінансовому рахунку, це (враховуючи відсутність інноваційних секторів-локомотивів) найважливіший фактор ризику (див. пункт «Затримка співпраці з МВФ», ефект несподіваної зупинки).

Фактор очікувань.

Як говорилось вище, невпевненість населення у національній валюті відображається в зростаючому від'ємному сальдо продажу/купівлі населенням готівкової валюти. Нагадаємо, що в червні воно становило 1,2 млрд. дол. США, а за підсумком січня-червня – 6,1 млрд. дол. США. Так за попередніми даними аналітичного огляду платіжного балансу НБУ за червень, обсяг готівкової валюти поза банками у І півріччі 5,1 млрд. дол. США (0,1 млрд. дол. США у І півріччі
2010 року). Про що і говорять,як було сказано вище, результати досліджень компанії X-Trade Brokers Ukraine: гривні довіряють лише 5% населення України, тоді коли найстабільнішою валютою вважають євро - 57% респондентів, долар -19%, англійський фунт - 10%, швейцарський франк - 8%.

Адміністративний вплив.

Як вже зазначалося, регулятор сприяє лібералізації валютного ринку з одного боку (Постанова НБУ від 13.04.11 №111 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»), з другого продовжує стримувати монетарну інфляцію та обмежувати валютні спекуляції. Зокрема, було схвалено Постанову № 195 від 16.06.2011 року «Про деякі питання регулювання грошово-кредитного ринку», якою було змінено значення нормативів обов'язкового резервування валютних пасивів. Для банків з 1 липня резервування за коштами до запитання і на поточних рахунках буде підвищено з 7% до 8%. Резервування за короткостроковими валютними депозитами збільшиться з 4% до 6%, тоді коли за довгостроковими вкладами знизиться до 2%. Норматив резервування за гривневими вкладами регулятор залишив на нульовому рівні. НБУ також обмежив можливість банків звертатися за операцією прямого РЕПО одним разом на тиждень і лише при виконанні раніше відкритого договору. Також в резервах буде враховуватися не вся вартість цільових облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), випущених для фінансування проектів Євро-2012, а лише 50% номіналу ОВДП. Також Постановою від 22.06.2011 року № 205 «Про встановлення лімітів відкритої валютної позиції банку» яка набирає чинності з 29.07.2011 року, регулятор знизив ліміт загальної відкритої валютної позиції (Л13-1) с 20% до 5% (при цьому ліміт короткої валютної позиції НБУ зберіг на рівні 10%). До того ж НБУ зобов'язав банки щодня виконувати зазначені ліміти, тоді як раніше звітними даними вважалося середньоарифметичне значення ліміту за місяць.

Постановою від 22.06.2011 року №204 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» НБУ посилив відповідальність банків за порушення даного ліміту. Для запобігання порушень банки повинні продавати суму перевищення встановленого розміру ліміту не пізніше наступного банківського дня. При цьому банкірів зобов'язали купувати іноземну валюту в межах встановленого ліміту виключно за умови дотримання порядку формування обов'язкових резервів за попередній звітний період. У тому випадку, якщо банк порушив значення ліміту, він втрачає право здійснювати купівлю іноземної валюти в НБУ під час здійснення валютних інтервенцій на міжбанківському валютному ринку України.

Такі кроки НБУ скоріш за все були відповіддю на підвищення волатильності курсу гривні, яка пояснюється нещодавніми заходами лібералізації валютного ринку.

Вимушений продаж валюти, для приведення валютної позиції у відповідність до нормативу, за інших рівних умов чинитиме тиск на національну валюту у бік ревальвації.

Однак, скоріш за все НБУ буде викуповувати частину надлишку в резерви, а інша частина може перераховуватися у резерви на рахунку в НБУ, нормативи яких нещодавно були підвищені.

Фактичний обсяг продажу валюти від ліквідації частини відкритих довгих валютних позицій може виявитися значно нижчим очікуваного у випадку списання проблемних валютних активів зі своїх балансів відповідно з Постановою від 01.06.2011 року №172 «Про затвердження Порядку відшкодування банками України безнадійної заборгованості за рахунок резерву», що у свою чергу буде нівелювати ревальваційний вплив виконання ліміту відкритої довгої позиції.

Також із коментарів пана Арбузова випливає, що регулятор планує скорочувати обсяги викупу валюти в резерви у зв’язку з тим, що не очікує істотних змін на валютному ринку, що також надасть деяку підтримку гривні. За його словами оптимальний рівень коррахунків має становити близько 18 млрд. грн.

Прогноз.

Як ми бачимо, регулятор має намір жорстко контролювати інфляцію та обмежувати спекулятивні операції на валютному ринку адміністративними чинниками (підвищення норм резервування, скорочення ліміту відкритої валютної позиції, підвищення вартості депозитних сертифікатів та розширення їх спектру дії та інші інструменти) які за інших рівних умов чинитимуть ревальваційний вплив на курс гривні.

З іншого боку, фундаментальні фактори говорять про неминучість девальвації. Скоріше питання стоїть не про її доцільність, а про строки, чинники, які її викличуть, та наскільки швидкою вона буде. Взагалі на нашу думку, девальвація потрібна економіці України, однак перш, ніж країна відчує позитивні її наслідки, доведеться зіштовхнутися із негативними.

Зважаючи на це, а також на ефект який викликає несподівана девальвація або ревальвація національної валюти в умовах режиму фіксованого… вибачте, в умовах режиму «керованого плавання» курсу, а саме – панічну втечу з одного активу в другий з кілометровими чергами біля кас та обмінних пунктів, а також беручи до уваги рівень проблемних активів банківської системи (за офіційними даними НБУ станом на 01.07.2011 року – 11% від загального портфелю наданих кредитів, за неофіційними оцінками значно вище), рівень суверенних боргів та достатній рівень міжнародних резервів, у короткостроковій та середньостроковій перспективі не варто очікувати значних курсових коливань. Найімовірнішим сценарієм, скоріш за все, буде продовження режиму «керованого плавання» та здійснення валютних інтервенцій для запобігання значних курсових коливань, у зв’язку з чим курс гривні до долара США буде коливатись в діапазоні 7,8-8,2 грн. за дол. США. Тим більше, що рівноважне значення валютного курсу знаходиться десь біля психологічної позначки
8,2 грн./дол. США, про що говорить хоча і негативне, але відносно не велике (поки що) сальдо рахунку поточних операцій (більш точні оцінки рівноважного курсу можна буде давати на основі даних платіжного балансу наприкінці ІV кварталу і скоріш за все 8,2 грн./дол. США це не межа). НБУ продовжуватиме встановлювати курс в межах 2%-го коридору відхилення від міжбанку згідно з Постановою Національного банку від 30.04.2009 № 264 «Про внесення зміни до Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів».

У довгостроковій перспективі гривні не уникнути девальвації - рівень інфляції в Україні значно вищий, ніж у країн-основних торгівельних партнерів, що значно послаблює конкурентоздатність вітчизняного виробника. Якщо ж сила адміністративного впливу буде настільки велика, що деякий час буде втримувати порушення фундаментальних пропорцій, то тоді з впевненістю можна буде говорити про їх еволюційне самовпорядкування, але на більш низькому рівні рівноваги. В такому випадку, для забезпечення конкурентних переваг на міжнародних ринках можливо і доведеться фіксувати значення курсу на ще нижчому рівні. Про конкретні цифри в такому випадку говорити поки що рано.

Враховуючи рестрикційну політику НБУ, говорити про швидке економічне зростання та відновлення кредитування, а також зростання ділової активності не виходить – коефіцієнт монетизації з початку 2011 року коливається в межах 43,4%-49,4%, а негативне сальдо торгівельного балансу продовжує зростати.

Отже, порушення фундаментальних пропорцій можливе тільки в короткостроковій та середньостроковій перспективі, в довгостроковій – ніколи. Очікуємо наступних даних платіжного балансу і фактів застосування нових інструментів адміністрування НБУ.

В дуже цікавий час живемо…але сумний.

Особлива подяка О. Назаренку та форуму професійних трейдерів «Трейдерський Бомонд» за надану інформацію.

© 2011 Інститут еволюційної економіки. Всі права захищені.

Даний документ надається виключно як інформація.

Дані публікації в жодному разі не претендують на всеосяжний і повний аналіз ринку. Будь-які думки, виражені в даному звіті, носять суб'єктивний характер і можуть відрізнятися від точки зору інших структурних підрозділів Інституту еволюційної економіки у зв'язку з використанням різної методології, підходів і припущень при проведенні аналізу. Всі точки зору і думки (включаючи затвердження та прогнози) належать лише Інституту еволюційної економіки і можуть бути змінені без попередження або повідомлення. Представлені в документі думки виражені з урахуванням ситуації на дату виходу матеріалу.

Ми не стверджуємо, що наведена інформація і думки вірні або представлені повністю, хоча вони базуються на даних, отриманих з надійних джерел.

Дані публікації ні в якій мірі не покликані виступати в ролі керівництва до прийняття рішень та рекомендацій до купівлі або продажу валюти, цінних паперів тощо, т.я. носять суто ознайомчий характер. Автори не несуть ніякої відповідальності або зобов'язань щодо збитків через прийняті на основі даних публікацій рішення.

Несанкціоноване копіювання, розповсюдження, а також публікація цього документа у будь-яких цілях заборонено.Інститут еволюційної економіки

http://www.iee.org.ua/

Директор

Макаренко Ігор Петрович

Аналітик Острокоморець Олег Олегович

Опубликовано на сайте: 2011-08-03

Комментарии к этой статье:

2021-10-18:
В Украине компании более 10 отраслей промышленности станут убыточными в ноябре 2021
председатель Совета Федерации работодателей Украины (ФРУ)
2021-10-17:
Новое исследование предсказывает, что человечество исчезнет с лица Земли уже в 2500
Антониу Гутерриш: четыре всадника апокалипсиса, наиболее угрожающих миру - геополитическая напряженность, изменение климата, глобальное недоверие к науке и злоупотребление новыми технологиями
2021-10-16:
Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины на следующие два года
По прогнозам ВБ, ВВП Украины и в 2022-м вырастет на 3,5%, а в 2023 — на 3,7%
2021-10-13:
Премьер-министр Борис Джонсон: логистический кризис в Британии может продлиться до конца 2021
Европа замалчивает, что ее суверенитету угрожает экономическая ("газовая") атака России. Предав Украину, Меркель развязала руки Путину
2021-10-09:
В Украине рост цен на жилье замедлится в 2022
прогноз инвестиционной компании Dragon Capital 
2021-10-08:
Украина. Минэнерго увеличило прогноз выработки атомной энергии в 2021
сайт Министерство энергетики Украины
2021-10-06:
ВВП Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана могут вырасти на 3,8-6% в 2021 и 5-5,5% в 2022
прогноз Евразийского банка, Всемирный банк даст Туркменистану 20 млн на борьбу с COVID-19
2021-10-05:
Стоимость доллара может существенно повыситься в 2022
результаты опроса “Прогнозы бизнеса на 2022 год”, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией
2021-10-04:
Мировая экономика. Через год стоимость золота возрастет на 12%
прогноз участников виртуальной конференции LBMA 2021
2021-10-03:
Цифровые валюты центробанков могут ускорить проведение трансграничных платежей до нескольких секунд
международная финансовая организация Банк международных расчетов (BIS)
2021-10-03:
Прогноз ИЭЭ №2 (#99) Макроэкономический прогноз. Украина 2021 г.
Экономическая динамика немного оживится, но риски по линии энергетики возрастут.
2021-10-02:
США. В Morgan Stanley увидели риск падения S&P 500 на 20%
Эксперты рассматривают два сценария развития ситуации для американских рынков, которые они назвали «огонь и лед», Bloomberg
2021-09-30:
Европейские центробанки предсказали крах криптовалют
Главы центробанков Ирландии - Габриэль Махлуф, Швеции - Стефан Ингвес, Англии - Эндрю Бейли, Businessinsider
2021-09-29:
Жители России пострадают от нехватки воды уже в 2035
Прогнозами поделился научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян
2021-09-27:
В мире заговорили о новом финансовом кризисе
Акции на Гонконгской фондовой бирже упали более чем на 10%, пошел вниз и фондовый рынок Гонконга, The Page
2021-09-26:
Boeing прогнозирует, что авиаперевозки будут расти на 4% каждый год
Ежегодный прогноз развития мировой аэрокосмической отрасли компании Boeing
2021-09-25:
В Украине средняя зарплата превысит 17,5 тысяч грн в конце 2022
Прогноз премьер-министра Украины
2021-09-23:
Мировой автопром сократит производство на 7-9 миллионов машин в 2021
исследование компании BCG (Boston Consulting Group)
2021-09-19:
Целевой прогноз Минцифры о перспективах ежегодного прироста до 20 млрд ВВП от IT-отрасли в Украине
Замминистра цифровой трансформации Украины по вопросам развития IT-сферы
2021-09-18:
Украинские банкиры спрогнозировали, когда снизятся ставки по потребительским кредитам
круглый стол «Потребительское кредитование — 2021: каким будет новый бизнес-сезон»
2021-09-17:
В Украине старый жилфонд резко подорожает осенью
Сильнее всего собственники жилья поднимут прайсы в крупных городах (Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове)
2021-09-16:
Goldman ухудшил прогноз роста экономики США до 5,7% в 2021
Экономист Goldman Ронни Уокер в отчете для клиентов
2021-09-14:
Доходы россиян упадут на 14% без перехода на "зеленую" экономику к 2035
Прогноз Главы сбербанка России Германа Грефа
2021-09-12:
Миллиардер заявил, когда криптовалюты окажутся бесполезными
прогноз американского миллиардера Джона Полсона, Bloomberg
2021-09-11:
Украина. Рынок недвижимости: как изменятся цены на продажу и аренду жилья осенью
ожидается незначительный рост спроса на рынке аренды жилья на 5−10%
2021-09-08:
Группа ОПЕК+ повысила прогноз спроса на нефть в 2022
ОПЕК+ согласилась сохранить свою политику постепенного увеличения добычи нефти, CNBC 
2021-09-07:
Украина. Что ждать от курса на этой неделе?
прогноз аналитика RoboForex 
2021-09-06:
Банкиры Украины спрогнозировали курс доллара до конца 2021
круглый стол «Курс гривны осенью: стоит ли ожидать девальвации?», проведенного «Финансовым клубом»
2021-09-04:
Банкиры Украины спрогнозировали судьбу $2,7 млрд от МВФ
Совет Независимой ассоциации банков Украины
2021-09-03:
Украина. Цены на сахар перестанут повышаться осенью 2021
прогноз ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ)
2021-09-02:
Курс Bitcoin может вырасти до $100 тысяч уже в 2021-м
прогноз гендиректора Blockstream Адама Бэка в подкасте Anthony Pompliano
2021-09-01:
Оxford Economics ухудшил прогноз роста ВВП Украины до 4% в 2021-м и 3,5% в 2022-м
материалы августовского прогноза Оxford Economics 
2021-08-31:
В Украине прогнозируют рост реального ВВП на 4,3% в 2021-м, на 3,6% в 2022-м, на 1,6% в 2023-м, на 2,6% в 2024-м
по прогнозу инвесткомпании Capital Times среднегодовой курс доллара будет в 2021-м – 27,6 грн, в 2022-м – 27,9 грн, в 2023-м – 29,1 грн и в 2024-м – 29,6 грн
2021-08-29:
Человечество откажется от смартфонов через десять лет
прогноз директора по цифровым продуктам группы Veon Джорджа Хелда 
2021-08-28:
Чтобы догнать Польшу по уровню жизни, Украине понадобится 20 лет
прогноз экс-министра финансов Украины Игоря Уманского
2021-08-23:
Украина. Что будет с ценами следующие два года
Прогноз Национального банка Украины
2021-08-16:
В Barrick Gold прогнозируют предстоящее ралли на рынке золота
глава Barrick Gold золотодобытчик Марк Бристоу
2021-08-03:
Мировая экономика вырастет на 5,8% в 2021
Отчет «Мировое страхование: восстановление набирает обороты».  Swiss Re Institute
2021-08-02:
Украина. Зоной рискованного земледелия могут стать 2/3 территории в ближайшие годы
Министр аграрной политики и продовольствия Украины
2021-08-01:
Украина. Тарифы на коммуналку вырастут до 75% в 2021
Союз потребителей коммунальных услуг
2021-07-29:
В ООН прогнозируют потери мировой экономики до $2,4 трлн в 2021 году
доклад Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)
2021-07-25:
В Китае будет более 560 млн пользователей сетей 5G к 2023 году
План действий, обнародованный 10 ведомствами, в том числе Министерством промышленности и информатизации КНР
2021-07-22:
Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП до 6,3% в 2021 году
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings
2021-07-20:
Прогноз экономического роста Японии 3,7% в 2021 году
Правительство Японии снизило прогноз экономического роста, передает телеканал NHK.
2021-07-12:
Стоимость европейских квот на выброс СО2 может превысить 100 евро/т к 2030 г.
Глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен
2021-07-11:
Коллапс морских и океанских экосистем может уничтожить человечество уже очень скоро
Результаты работы опубликованы в журнале Science of the Total Environment
2021-07-10:
В городах будущего не будет ни одного автомобиля (?)
научная работа  опубликована в журнале EurekAlert
2021-07-08:
ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины с 3% до 3,5% в 2021
июньский прогноз Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)
2021-07-05:
Банк Японии: изменения климата повлияют на экономику Японии
Резюме заседания Банка Японии. Телеканал NHK
2021-07-03:
Bank of America назвал три причины возврата нефти к 100 долларам
По итогам 2021 года средняя цена нефти вырастет до 68 долларов за баррель, прогнозируют в Bank of America
2021-07-02:
Украина. В НБУ ожидают незначительного повышения депозитных ставок
пресс-брифинг в Национальном банке Украины
2021-06-30:
Агентство Fitch улучшило прогноз мировых цен на нефть и газ в 2021
Global Economic Outlook (GEO) агентства Fitch Ratings за июнь 2021 
2021-06-29:
По прогнозу ЕЦБ в цифровой евро перейдет 8% депозитов Еврозоны
результаты исследования аналитиков Morgan Stanley, Reuters
2021-06-27:
Около 30% языков на планете исчезнут к концу XXI века
Согласно результатам работы, опубликованной в PNAS, ожидаемая потеря языкового разнообразия «поставит под угрозу способность человечества к медицинским открытиям».
2021-06-25:
В Украине прожиточный минимум повысят в 2,5 раза: как это повлияет на пенсии, зарплаты и штрафы
прогноз Министерства социальной политики Украины, 24 канал
2021-06-23:
Украина. В Минэкономразвития назвали угрозы от разрыва экономических связей с Беларусью
прогноз замминистра экономики, торгового представителя Украины
2021-06-22:
ВВП Украины может возрасти до 450 млрд и выше к 2030
прогноз Центра экономического восстановления 
2021-06-21:
Мировой рынок технологий искусственного интеллекта вырастет почти до $1 трлн к 2028
прогноз маркетингового агентства Grand View Research, The Next Web
2021-06-18:
Мировые расходы на импорт продовольствия возрастут на 12% до рекордного уровня в 2021
прогноз Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), Reuters
2021-06-15:
Украина. Модернизация промышленности произойдет через 10-12 лет
прогноз в заявлении президента Украины на форуме «Украина 30. Экология»
2021-06-13:
В МВФ заявили, что изменение климата может привести к финансовому кризису
прогноз директора департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ Тобиаса Адриана, CNN 
2021-06-09:
ОЭСР улучшила прогноз роста мирового ВВП до 5,8% в 2021 и 4,4% в 2022
отчет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
2021-06-06:
Украина. Доходы аграриев возрастут на $2,5 млрд в год благодаря спутниковым технологиям
прогноз Государственного космического агентства Украины (ГКАУ)
2021-06-05:
Мировая экономика. Цена на Bitcoin может вырасти в несколько раз в 2021
прогноз старшего стратега Bloomberg Intelligence Майк Макглоун
2021-06-01:
Европейские регуляторы планируют разрешить летающим такси перевозить пассажиров с 2024
глава Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) Патрик Кы
2021-05-31:
В Украине - открытие рынка земли: Кабмин прогнозирует рост цены на землю минимум вдвое за 3-5 лет
премьер-министр Украины на Всеукраинском форуме «Украина 30. Земля»
2021-05-30:
Онлайн-врачи, 5G и облака: как будут развиваться технологии в 2021 (прогноз)
«Прогноз развития технологий, медиа и телекоммуникаций 2021» на основе исследования Deloitte TMT Predictions 2021
2021-05-28:
Мировая экономика. Прекращение пандемии COVID-19 может стоить $50 млрд
План - прогноз МВФ предусматривает проведение вакцинации 40% населения мира к концу 2021 и 60% - на первую половину 2022
2021-05-27:
Минэкономразвития ухудшило прогноз роста экономики Украины в 2021 до 4,1%, в 2022 — до 3,8%
обновленный макропрогноз Минэкономразвития Украины
2021-05-25:
Украина из-за «Северного потока-2» будет терять $5-6 млрд в год
прогноз главы Оператора ГТС в интервью ExPro 
2021-05-22:
В Европе прогнозируют возвращение туризма к норме осенью
Глава Европейской ассоциации по туризму (ETOA) Том Дженкинс
2021-05-20:
ООН улучшила оценку роста мирового ВВП до 5,4% в 2021
отчет по оценке отдела глобального экономического мониторинга ООН
2021-05-19:
НБУ прогнозирует значительный рост цен в Украине в ближайшие месяцы 2021
комментарий Национального банка Украины относительно уровня инфляции
2021-05-18:
Рост доходов украинцев может несколько опередить инфляцию в 2021
прогноз в программе «5 вопросов на злобу дня» телеканала «Дом»
2021-05-13:
Украина. Госдолг снизится до 55,8% ВВП в 2021
прогноз Национального банка Украины
2021-05-11:
По прогнозу УЗА Украина может собрать один из лучших урожаев в 2021
пресс-служба Украинской зерновой ассоциации (УЗА)
2021-05-07:
Темп роста экономики Азии может превысить 6.5% в 2021
Боаоский Азиатский форум (БАФ)
2021-05-03:
Украина. Инфляция в 2021 составит 8%, а пик инфляционного всплеска придется на июль-сентябрь 2021
прогноз в ежеквартальном Инфляционном отчете за апрель 2021, пресс-служба НБУ
2021-05-02:
Рост ВВП Украины ожидается на уровне 4,1% в 2021 с замедлением до 3,7% в 2022
прогноз Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины
2021-04-26:
В Украине банковские ставки для населения будут постепенно расти в 2021
прогноз пресс-брифинга по решению правления НБУ по монетарной политике
2021-04-24:
J.P. Morgan прогнозирует рост ВВП Украины на 5,6% в 2021
апрельский комментарий Банка
2021-04-23:
В Украине гречка подорожает на 10-15% до конца 2021-го
прогноз Союза украинского селянства 
2021-04-21:
Каким будет 2040 год: прогноз американской разведки
Национальный совет по разведке (США), доклад «Глобальные тенденции — 2040»
2021-04-17:
МВФ улучшил прогноз мировых цен на нефть на ближайшие два года
обзор МВФ World Economic Outlook за апрель 2021
2021-04-15:
Прогноз роста экономики Кыргызстана до 3,9% в 2021
Что еще происходит на рынках Центральной Азии
2021-04-14:
В Deutsche Bank прогнозируют рост мирового ВВП на 6,8% в 2021 и на 4,6% в 2022
Отчет Deutsche Bank: локомотивом роста станут Индия, Китай, США
2021-04-11:
Прогноз ИЭЭ №1 (#98) Макроэкономический прогноз. Украина 2021 г.
 
ИЭЭ. Экономическая динамика в Украине остается слабой
2021-04-10:
ОПЕК сохранил оценку роста мирового потребления нефти в 2021
ОПЕК и страны, не входящие в ОПЕК, договорились сохранить уровень добычи нефти в апреле на прежнем уровне
2021-04-09:
Электроника в России может подорожать на 20% в 2021
Эксперты считают, что нехватка комплектующих останется без изменений до конца года, ТАСС
2021-04-08:
В НБУ спрогнозировали последствия отказа от сотрудничества с МВФ
пресс-служба Национального банка Украины
2021-04-07:
Всемирный банк улучшил прогноз относительно роста экономики Украины до 3,8% в 2021
новый экономический обзор Всемирного банка для региона Европы и Центральной Азии
2021-04-05:
Bitcoin может взлететь до $300 000 уже летом 2021-го и рухнуть на 80-90% в течение 2-3 лет
прогноз главы фирмы Stratton Oakmont и соучредителя криптовалютной биржи BTCC
2021-03-31:
Мировая экономика. Нефтяной рынок вернется на докризисный уровень в 2026
прогноз-исследование Международного энергетического агентства
2021-03-28:
Может ли человечество скоро исчезнуть с лица Земли?
Исследование, опубликованное в журнале Nature Energy, сосредоточено на пяти основных проблемах
2021-03-27:
ОЭСР озвучила прогноз роста мирового ВВП и стран на 2021-2022
доклад  ОЭСР "Укрепление восстановления: потребность в ускорении"
2021-03-25:
S&P ожидает роста экономики Украины в 2021 году на уровне 4%
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings
2021-03-23:
Курс евро к доллару вырастет до отметки 1,27 EUR/USD к концу 2021
прогноз аналитиков UBS Global Wealth Management
2021-03-22:
ОЭСР прогнозирует стремительный рост мировой экономики благодаря вакцинации против COVID-19
прогноз на сайте Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
2021-03-21:
Мировой рынок ПК вырастет на 8% в 2021
отчет компании Canalys
2021-03-19:
ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть на 5,9 млн баррелей в сутки в 2021
Мировой спрос на нефть в 2021, по оценке картеля, достигнет 96,3 млн баррелей в сутки
2021-03-18:
Украина. Ожидается рост урожая зерновых на 15% в 2021
прогноз Минэкономразвития Украины  
2021-03-17:
В Украине по прогнозу ИЭИПК и немецкой экономической группы реальный ВВП вырастет на 4,3% в 2021
институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭИПК), пресс-релиз German Economic Team
2021-03-14:
Мировые продажи электромобилей вырастут до 30 млн шт. в год к 2028
прогноз аналитического агентства Canalys
2021-03-13:
Украина. Подорожание каких продуктов обгонит инфляцию в 2021-м
прогноз Ассоциации поставщиков торговых сетей (АПТС)
2021-03-12:
В Украине бензин может значительно подорожать в 2021
прогноз Научно-технического центра «Психея»
2021-03-11:
Количество слияний и поглощений на мировом рынке страхования вырастет в 2021
прогноз аналитиков юридической фирмы Clyde & Co, Фориншурер
2021-03-07:
Как будет выглядеть мир через 20 лет
прогноз Министерства науки и техники Японии
2021-03-05:
МВФ прогнозирует снижение доходов в Евросоюзе по сравнению с докризисным периодом
доходы на душу населения в ЕС снизятся на 3,8% к концу 2022
2021-03-04:
Основные угрозы 2021 года и грядущего десятилетия
Анализ нового ежегодного доклада Всемирного экономического форума (ВЭФ)
2021-03-03:
Объем ВВП Украины в текущем году сравняется с показателем 2019
прогноз руководителя аналитической платформы «Vox Ukraine»
2021-03-02:
В Украине улучшили прогноз влияния земельной реформы на рост ВВП на 1% ежегодно после ее завершения
прогноз министра аграрной политики и продовольствия Украины
2021-02-26:
В Украине ожидается рост цен на некоторые группы продуктов питания весной 2021
прогноз Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса»
2021-02-25:
Когда украинские туристы смогут свободно путешествовать по Европе
заявление по итогам седьмого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС
2021-02-24:
В Украине промышленники сохраняют негативные ожидания кризиса, который продолжится в 2021
Госстатом Украины было опрошено всего 1483 предприятия
2021-02-21:
В Украине количество IT-специалистов возрастет на 23% к 2024
результаты “Анализа ІТ-образования в вузах Украины”, который разработали эксперты Офиса эффективного регулирования BRDO
2021-02-20:
В ООН ожидается сокращение мировых запасов зерна до минимума за 5 лет в 2021
прогноз Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО)
2021-02-17:
Инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозирует роcт цены на нефть до $65 за баррель к июлю 2021
Банк прогнозирует дефицит в 900 тысяч баррелей в сутки в первой половине 2021, Reuters
2021-02-16:
Мировая экономика. Существующие криптовалюты не будут платежным средством в течение длительного времени
прогноз главного управляющий Банка Англии Эндрю Бейли на онлайн-форуме, организованном ВЭФ в Давосе, Reuters
2021-02-15:
Украина. Размер пенсий сократится в 1,5 раза к 2030
прогноз главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины
2021-02-14:
Глобальные расходы на IT увеличатся почти до $4 трлн в 2021
прогноз по мировому рынку информационных технологий (IT) компании Gartner 
2021-02-12:
Из-за пандемии COVID-19 мир потеряет более $10 трлн
прогноз экспертов The Economist
2021-02-10:
Глобальные инвестиции в недвижимость могут вырасти на 50% в 2021
прогноз консалтинговой компании Colliers International, Financial Express
2021-02-07:
Глобальное будущее человечества — куда мы движемся?
О работах, опубликованных в журнале Frontiers in Conservation Science, в издании ScienceAlert  и др.
2021-02-06:
Изменение климата может «поджарить» города к 2100 году
климатологи из Иллинойского университета, авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nature Climate Change
2021-02-02:
Мобильная связь 6G станет началом нового типа экономики — тераэкономики
Первые коммерческие запуски 6G стоит ожидать не раньше конца нынешнего десятилетия
2021-01-31:
Эксперт назвал три главных угрозы существованию человечества
Сооснователь Skype Яан Таллинн: они могут нас уничтожить к 2100
2021-01-29:
Украина. Как изменятся цены в I квартале 2021
прогноз в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития
2021-01-26:
Международное энергетическое агентство ухудшило прогноз по спросу на нефть в 2021
Также МЭА пересмотрело прогноз мирового спроса на нефть в первом квартале 2021 года
2021-01-25:
ВВП Украины увеличится на 4,6% в 2021
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины
2021-01-20:
Всемирный банк вдвое улучшил прогноз роста украинской экономики на 2021
ВВП Украины увеличится в 2021-м до 3%, говорится в январском выпуске “Перспективы глобальной экономики” ВБ 
2021-01-19:
В НБУ прогнозируют рост ипотечного кредитования в 2021
первый заместитель главы Нацбанка Украины
2021-01-16:
Goldman Sachs ухудшил прогноз по доллару в 2021-м
по прогнозу экспертов Goldman Sachs индекс доллара упадет примерно на 9%
2021-01-13:
Ожидается восстановление и определенный рост как мировой, так и украинской экономики в 2021
KSE, в программе “Про гроші” на телеканале “Еспресо”
2021-01-11:
МЭА ухудшило прогноз по росту спроса на нефть в 2021
отчет Международного энергетического агентства
2021-01-10:
Три главных угрозы существованию человечества
Мнение сооснователя Skype Яана Таллинна
2021-01-04:
Saxo Bank ожидает запустение мегаполисов и спрос на китайский юань в 2021
Saxo Bank ежегодно публикует предсказания, которые не являются официальными прогнозами и описывают гипотетически возможные в будущем события
2021-01-03:
Экономический рост: эксперт считает, что Украина будет догонять Польшу 50 лет
прогноз президента Украинской ассоциации Римского клуба
2020-12-30:
Инвесторы назвали перспективные валюты в 2021
Опрос 63 международных крупнейших инвесторов, стратегов и трейдеров, проведенный агентством Bloomberg
2020-12-26:
Биткоин постепенно вытеснит доллар и в будущем этот процесс ускорится
прогноз американского финансового конгломерата Morgan Stanley
2020-12-25:
Аналитики спрогнозировали, какие профессии и навыки будут наиболее востребованы в будущем
доклад The Future of Jobs Всемирного экономического форума 2020
2020-12-23:
Украина в течение 10 лет закроет все убыточные шахты
прогноз Министерства энергетики Украины  
2020-12-20:
Какие страны сильнее других пострадают от изменения климата?
Анализ по докладу Oxford Economics и по оценкам Germanwatch (Организации по окружающей среде и развитию):Япония, Германия, Мадагаска, Индия, Шри-Ланк, Кения
2020-11-23:
МЭА ухудшило прогноз спроса на нефть
доклад Международного энергетического агентства (МЭА)​​​
2020-11-16:
Прогноз ИЭЭ #2 (97). Макроэкономический прогноз. Украина 2020 г.
Экономическая динамика в Украине будет слабой

     
2020-10-22:
Шестимесячный прогноз банка Goldman Sachs предполагает, что фунт стерлингов укрепится до 1,33 за доллар
аналитики банка заявили, что “сложное” соглашение будет заключено в ноябре и ратифицировано до конца декабря 2020
2020-10-20:
Американский инвестор прогнозирует «страшный кризис» в 2021-м
заявление владельца Rogers Holdings Джима Роджерса в ходе прямого телемоста, организованного RBC Talks
2020-10-18:
Nokia будет приобретена Microsoft в 2021-м
прогноз по бренду Nokia на следующий год аналитиками CCS Insight 
2020-10-16:
Курс доллара в Украине пробьет психологическую отметку в 29 грн/$ в октябре 2020
аналитические комментарии в издании Обозреватель
2020-10-15:
Минэкономразвития прогнозирует рост инфляции в Украине в начале 2021
Обзор инфляции за август 2020, который подготовило Минэкономразвития Украины
2020-10-14:
Средняя цена на нефть марки Urals может упасть до 25 долларов за баррель в 2021
Основные направления денежно-кредитной политики Банка России
2020-10-04:
Мировая экономика сократится на 4,5% в 2020 и вырастет на 5% в 2021
сообщение в последнем экономическом прогнозе ОЭСР, передает CNBC
2020-10-02:
Агентство S&P дало прогноз курса гривны к доллару на 2020-2023
сообщение агентства S&P Global Ratings
2020-09-26:
Как пандемия повлияет на концепцию, дизайн и использование офисов в 2020-2021
результаты исследования компании CBRE на основе опроса 126 руководителей международных компаний
2020-09-23:
Более 1 млрд населения планеты грозит вынужденная миграция к 2050
исследование на основе данных анализа Института экономики и мира
2020-09-21:
Мировая экономика может в ближайшие 5 лет потерять $35 трлн из-за пандемии
прогноз опрошенного Bloomberg профессора Австралийского национального университета Уоррика Маккиббина
2020-09-12:
ВОЗ: массовая вакцинация от СОVID-19 будет не ранее середины 2021
заявление представителя ВОЗ Маргарет Харрис передает Reuters
2020-09-03:
В Украине существенно возрастут цены на хлеб в 2020-2021
прогноз Ассоциации поставщиков для торговых сетей Украины
2020-08-23:
Физики полагают, что наша цивилизация падет в течение десятилетий. Но почему?
новая работа физиков-теоретиков, опубликованная в журнале Nature Scientific Reports
2020-08-15:
Новый температурный рекорд может быть поставлен уже в 2024 году
Макс Дилли, директор климатического обслуживания Всемирной метеорологической организации. Associated Press
2020-07-19:
Прогноз ИЭЭ #1 (96). Макроэкономический прогноз. Украина 2019 г.

  

Наш прогноз экономического роста в Украине в 2019 году без учета влияния карантина - ниже нуля (до минус 2%)валютный курс 29-30 грн./долл. США при условии инфляции 10-11%
2020-07-12:
Падение мировой торговли будет рекордным на 13-32% в 2020 с восстановлением на 21-24% в 2021
апрельский прогноз Мировой организации торговли (ВТО) сообщает Reuters
2020-07-10:
Как будет меняться рынок труда в Украине в ближайшие годы
Ожидается, что в среднем произойдет изменение 42% основных навыков к 2022 
2020-07-01:
США. ФРС будет держать нулевую ставку в диапазоне 0-0,25% до 2023
прогноз в официальном пресс-релизе центробанка США
2020-06-26:
В США при существенном снижении ВВП безработица может достигнуть 20-30% в 2020-2021
заявление главы ФРС США Джерома Пауэлла  в интервью телекомпании CBS 
2020-06-25:
ООН: действовать надо сейчас - на пороге продовольственный кризис
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с заявлением о надвигающейся продовольственной катастрофе
2020-06-21:
Мировая экономика. 25% мирового мобильного трафика будет приходиться на 5G к 2025
До конца 2020 ожидается 190 млн подключений в 5G-сетях и рост до 2,8 млрд 5G-подключений к концу 2025
2020-06-07:
Митио Каку: Учёба уже не будет базироваться на запоминании
В прошлом году газета The New York Times назвала Митио Каку одним из самых умных людей Нью-Йорка
2020-05-03:
МВФ дал прогноз цен на нефть на ближайшие два года: $35,61/барр в 2020 и $37,87/барр в 2021
данные апрельского обзора МВФ “Перспективы мировой экономики” (World Economic Outlook)
2020-05-02:
В Украине цены на коммуналку вырастут на 10% за год, с апреля 2020 по апрель 2021
консенсус-прогноз “Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии” на сайте Минэкономразвития Украины
2020-04-01:
В Украине доля страхования в ВВП должна составлять не менее 2% до 2025
Стратегия развития финансового сектора Украины до 2025. НБУ
2020-03-04:
Увеличение на 5% безналичных расчетов выведут из тени до 10% экономики Украины в течение 5 лет
Мнение председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики
2019-11-12:
ЕС. Аналитики ЕЦБ ухудшили прогноз роста ВВП и инфляции Еврозоны в 2019-2021
ежеквартальный опрос Европейского центральнй банка
2019-08-12:
Мировая экономика. Китай может стать крупнейшим импортером СПГ в мире в 2022
прогноз в отчете консультативной группы Wood Mackenzie
2019-06-29:
В Украине прогнозируется курс гривны к доллару в 2019 – 27,4, в 2022 – 30, к концу года – 30,7
Прогноз КМУ в Среднесрочной стратегии управления госдолгом Украины на 2019-2022
2019-06-27:
В Украине прогнозируют среднюю заработную плату $620 в 2021
важность развития в Украине среднего класса, отмечает пресс-служба КМУ
2017-04-28:
Прогноз ИЭЭ №1 (#94) Макроэкономический прогноз на 2017 г. Украина.

  

Наша оценка по основным макроэкономическим показателям почти не изменилась

2016-04-30:
Прогноз ИЭЭ №2 (#93). Экономическая динамика на 2016 год ч.2
Падение ВВП в реальном исчислении должно остановиться. Возможно его легкое повышение до 2%. Но в 2016 году экономика все ещё не восстановит значений показателей, утраченных по причине неадекватной монетарной политики. (Падение ВВП в долларовом исчислении достигало $  80 млрд cо $  185 млрд за один год.)
2016-02-29:
Прогноз ИЭЭ №1 (#92). Экономическая динамика на 2016 год ч.1

Падение ВВП в годовом выражении пока видится на уровне минус 2 %

 

2016-01-02:
Украина. В НАНУ подсчитали, на сколько страна может уменьшить выбросы парниковых газов до 2030
Украина может реально уменьшить выбросы парниковых газов до 35-40% до 2030
2015-11-30:
США. Goldman Sachs оценивает в 60% вероятность непрерывного подъема американского ВВП в течение 10 лет после спада
Экономический рост в США наблюдается уже 76 мес подряд, и это один из самых длительных периодов непрерывного подъема экономики после спада
2015-05-28:
Мировая экономика. США войдут в число крупнейших экспортеров нефти до 2025, считает консалтинговая компания Turner
Снятие запрета на экспорт позволит США стать 4-м поставщиком нефти в мире после Саудовской Аравии, России и ОАЭ
2015-03-31:
Прогноз ИЭЭ №1 (#91). Экономическая динамика на 2015 год (ч.1)

Экономическая динамика на 2015 ожидается без существенных изменений. Прирост ВВП в годовом выражении превысит минус 9%

2015-01-29:
Мировая экономика. Иран прогнозирует рост цен на нефть до 60-90 долл/барр в ближайшие месяцы
Вопреки мировому тренду такой прогноз дал министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане
2014-07-24:
Украина. За 10 лет Украина должна утроить объем производства сельхозпродукции
Мнение премьер-министра Украины Арсения Яценюка
2014-05-31:
СНГ. Туристическая сфера Крыма как субъекта РФ будет убыточной, так как себя не будет окупать
Прогноз - заявление лидера крымских татар Мустафа Джемилева
2014-04-18:
Прогноз ИЭЭ №3 (# 88) Анализ текущей ситуации и прогноз экономической динамики в странах с развивающимися рынками

Причины «внезапной остановки» потоков капиталов в странах БРИКС и влияние этих процессов на экономическую и политическую ситуацию в Украине

2014-02-26:
Прогноз ИЭЭ №2 (#87) Экономическая динамика (ВВП, инфляция, валютный курс…) на 2014 (ч.2)

  

По частичному завершению острых политических событий в Украине в феврале 2014 возникли новые тренды, изменившие течения процессов. С их учетом мы вносим некоторые поправки в наш прогноз №1 на 2014 год по Украине

2014-02-11:
Мировая экономика. По результатам исследования МК EY по уровню доходов населения Китай обгонит Японию к 2022
Результаты прогноза МК EY по странам с развивающейся рыночной экономикой "Прогноз развития быстрорастущих рынков"
2014-01-29:
ЕС. Согласно обновленному прогнозу, индекс потребительских цен в Италии вырастет на 1,1% в 2014 и на 1,4% в 2015
Прогноз роста ВВП Италии не изменился: прирост ВВП страны - 0,7% в 2014 и 1% в 2015, а ЕК и МВФ прогнозируют 1,5 %  
2014-01-05:
США потратят на содержание ядерных вооружений и их носителей, а также на разработку новых $355 млрд в 2014-2013
После 2023 траты на ядерное оружие будут увеличиваться, т. к. министерство обороны начнет покупать новые носители
2013-12-23:
CНГ. Минэкономразвития опубликовало прогноз развития экономики РФ с ежегодным ростом на 3,1% до 2020 и 1,8% - 2030

Угрозу экономике РФ, по мнению Goldman Sachs, представляет возможный кризис неплатежей по необеспеченным кредитам

2013-12-09:
Мировая экономика. Обеспечение всеобщего доступа к энергии потребует $1 трлн инвестиций к 2030
По оценкам Международного энергетического агентства /МЭА/ в “Обзоре мировой энергетики 2013” 
2013-11-18:
СНГ. Минэкономразвития РФ ухудшило прогноз роста российской экономики до 2030
Теперь ожидают рост экономики страны в среднем по 2,5% в год
2013-08-31:
Осеннее подорожание иномарок могут отложить
Мнения - прогнозы экспертов
2013-05-01:
Прогноз ИЭЭ №3 (#84). Экономическая динамика в Украине в 2013 (ч. 2)

     

прирост реального ВВП пока в пределах  «минус» 0,5 % – «минус» 1%;  инфляция – в пределах 2%-4%; рыночный валютный курс 8,1-8,2.

2013-03-13:
Комментарии ИЭЭ к прогнозу №3 (#81) 2013

дискуссия с посетителями сайта

2013-01-31:
Бюджет-2013 может привести Украину к дефолту или Таможенному союзу

Мнение финансового аналитика  в блоге на LB.ua.

2013-01-30:
Экономическая стагнация в Украине продолжится в 2013
Аналитики Эрсте Банка пересматривают в сторону снижения прогноз роста ВВП на 2013 – с 3% до 1,5%
2013-01-29:
Прогноз ИЭЭ №2 (#83). ЕС. Курс евро может измениться, но не существенно в марте 2013
27.01.2013 г.  было объявлено о погашении  529 млрд. евро и о досрочном погашении  30.01.2013 г. 137,2 млрд. евро в рамках LTRO
2012-10-12:
Протокол заседания Клуба Аналитиков от 11.10.2012

1)      основные макроэкономические показатели Украины на конец 2012 года;

2)      некоторые проблемы банковской и финансовой систем Украины;

3)      внешние факторы влияния на экономику Украины в контексте кризисных процессов

2012-05-31:
Азия. Объем электронной торговли в Китае достигнет 18 трлн юаней ($2,8 трлн) к 2015
Темпы роста доходов от Интернет-услуг составят более 25% в год, а число их потребителей вырастет до 800 млн чел к 2015 
2012-03-31:
Украина. Овощи станут на треть дороже к лету 2012
Украинские фермеры готовятся уже летом повысить на треть цены на овощи, пишет ТСН
2012-01-31:
Украина. Торговая недвижимость будет в приоритете у застройщиков в 2012
При этом новые проекты торговой недвижимости будут отличаться масштабностью, рациональными планировками торговой зоны
2011-10-05:
США. Moody’s: последствия новой рецессии в США будут менее ощутимыми, чем в 2008-2009 годах
Уровень дефолта эмитентов достигнет пика в 9,4% в феврале 2013 года против 14,5% в ноябре 2009-го
2011-09-02:
Протокол заседания Клуба аналитиков от 03.08.2011 и его прогнозы

03.08.2011 г. состоялось очередное заседание Клуба аналитиков, в ходе которого были рассмотрены:

1) вероятность возникновения нестабильности валютного курса грн./дол.США в Украине во второй половине 2011 г.;

2) протекание и углубление кризисных процессов экономики США и ЕС;

3) возможность «жесткой посадки» экономики Китая.

2011-08-31:
Украина. Подорожают все продукты в 2011
производителям просто не хватает сырья
2011-06-26:
Азия. Темпы роста цен в июне в Китае окажутся выше, чем в мае 2011

Госкомитет по делам развития и реформ КНР

2011-06-23:
Азия. Китай: CPI не поставит рекорд роста в 2011
Ба Шусун, заместитель директора НИИ финансовых наук Исследовательского центра при Госсовете 
2011-03-22:
Заготовки для прогнозов ИЭЭ на 2011 год
Анализ материалов, размещенных на сайте ИЭЭ
2010-12-24:
Азия. Внешнеторговый оборот Китая составит $2,9 трлн в 2010
и вырастет на 30% по сравнению с 2009 годом
2010-10-24:
Прогноз инфляции в Украине на 2010
Работа слушателя Школы макроэкономического анализа и прогнозирования Ведерникова А.В.
2010-10-22:
Украина. Объем IPO украинских компаний может составить 600-700 млн долл. до конца 2011
 IPO украинских компаний аграрного сектора вызвало особый интерес инвесторов в посткризисный период 2009-2010 гг
2010-07-14:
Прогноз ИЭЭ #3 (75) Через пять-шесть лет мировая экономика радикально преобразится
Произойдет радикальное изменение развития топливно-энергетического комплекса в результате смены парадигм технико-экономического развития.
2010-04-16:
Прогноз ИЭЭ #1 (73) Курс доллара, гривны, а также инфляция и темпы прироста ВВП на 2010
Валютный курс в паре гривна доллар США достиг равновесного уровня в ...
2010-04-02:
Азия. ЦБ Японии повысит прогноз экономического роста на 2010
JPMorgan Chase увеличил оценку экономического роста в стране в первой половине 2010 г. до 2,75% с 1,6 %
2009-12-26:
В 2010 году в России ожидается рост безработицы
В связи с увеличивающейся с 1 января 2010 года налоговой нагрузкой, некоторые предприятия будут вынуждены проводить сокращения сотрудников
2009-12-26:
Украина. В Киеве цены на квартиры могут снизиться на 10-20%

За период кризиса стоимость квартир эконом-класса снизилась на 37,8%, бизнес-класса - на 36,2%, премиум-класса - на 30,8%

2009-12-24:
РФ. ЦБ: Российская экономика вырастет на 5% в 2010
А Минэкономразвития РФ ожидает роста ВВП в следующем году только на 3,1%
2009-12-23:
Азия. Китай рассчитывает на 8-процентный рост ВВП в 2010
Слишком быстрый рост ВВП страны, темпы которого выражаются двузначными числами, будет неблагоприятным для 2010
2009-12-23:
Мировая экономика. Рост цен на энергоносители сильно ударит по балтийским предприятиям
Swedbank прогнозируе спад энергоемких производств и закрытие предприятий, зависящих от импортируемых энергоресурсов
2009-12-23:
Прогноз Клуба аналитиков #4 (7). Экономическая динамика в 2009
14 декабря состоялось заключительное в 2009 г. заседание Клуба аналитиков.
2009-10-22:
Мировая экономика. Золото будет стоить в среднем $1200 за унцию в III кв. 2010
Цена золота достигала исторического максимума 14 октября 2009 - $1070,8 за унцию
2009-10-14:
Аналіз поточної ситуації та прогноз ВВП України на 2009 рік від Чалої Ніни

Робота слухача Школи макроекономічного аналізу та прогнозування

2009-10-09:
Аналіз поточної ситуації та прогноз інфляції в Україні на 2009 рік від Васильєвої Даші

Робота слухача Школи макроекономічного аналізу та прогнозування

2009-10-06:
Анализ текущей ситуации и прогноз валютного курса на 2009 г. от Острокоморца Олега

Работа слушателя Школы макроэкономического анализа и прогнозирования

2009-08-19:
США. Гринспен прогнозирует рост экономики в III-IV кв. 2009
...однако тенденция к восстановлению может прерваться в 2010
2009-08-14:
Прогноз ИЭЭ #3 (73). О валютном курсе на текущий момент и на осень 2009.

Мы прогнозируем экономический кризис, вызванный нарушением внешнеэкономического технологического баланса Украины. Но нынешний валютный кризис не имеет основ и является частично спровоцированным.

2009-04-15:
Прогноз Клуба аналитиков #1 (4). Экономическая динамика на 2009
14.04.09 состоялось очередное заседание Клуба аналитиков.
2009-03-31:
Прогноз ИЭЭ#1 (71). Мировая экономика вошла в фазу неустойчивого развития, которое продолжится в течение нескольких следующих десятилетий
Одновременно с этим развитием мы ожидаем ускорение эволюционных процессов в мировой валютно-финансовой системе
2008-10-09:
Прогноз ИЭЭ #6 (69). Мировая экономика получит импульс экономической активности в начале 2009
 среду 08.10.08 семь центробанков мира одновременно понизили учетные ставки на 0,5%
2007-04-12:
Прогноз ИЭЭ #7 (63). Прогноз политических событий в Украине на основе «закона времени» Велимира Хлебникова (Часть 4)
Ключевой датой конца разрешении накопившихся противоречий в Украине должен стать первый день зимы - 1 декабря 2007 г.
2007-03-02:
Прогноз ИЭЭ #5 (61). Китайский кризис: генеральная репетиция
Пока нет экономических предпосылок для глобального кризиса, хотя кризисный потенциал высок
2007-02-19:
Прогноз ИЭЭ #4 (60). Экономическая динамика глобальной экономики в 2007
В разрезе основных макроэкономических регионов (США, Еврозона, Азия)
2007-01-18:
Прогноз ИЭЭ #2 (58). Валютные тенденции на 2007 год
проблема дефицитов США за 2006 год не исчезла, а значит...
2006-12-28:
Прогноз ИЭЭ #17 (56). Энергетический рынок и мировая экономика в 2007
мировой рынок энергоресурсов может стабилизироваться, отреагировав дальнейшим...
2006-11-27:
Прогноз ИЭЭ #16 (55). Валютная политика может стать причиной напряженности
Отрицательное сальдо внешней торговли 2006 года, может ...
2006-11-22:
Прогноз ИЭЭ #15 (54). Экономика ЕС не сможет решить проблему занятости в ближайшее время.
Негибкая монетарная политика ЕЦБ может вызвать обострение экономических рисков
2006-11-06:
Прогноз ИЭЭ #14 (53). Перспективы экономики США в 2007 г.
Существует большая вероятность снижения темпов экономического роста в США в 2007 г
2006-10-27:
Прогноз ИЭЭ #13 (52). Пока нет предпосылок для роста курса гривны, но остаются риски неопределенности в «судьбе» доллара
Колебания курса валюты (в паре гривна-доллар), отмечаемые в последнее время (октябрь 2006)...
2006-09-17:
Прогноз ИЭЭ #12 (51). О валютном курсе, сентябрь 2006
Весной 2006 аналитики предполагали падение курса доллара от 30 до 45% в конце года
2006-09-16:
Прогноз ИЭЭ #11 (50) Развитие политических событий от «Універсала» до 2010 г.
с 31 июля 2010 г. развернется цепь событий экстремального характера
2006-09-03:
Прогноз ИЭЭ #10 (49). Об экономической динамике в Украине на вторую половину 2006 г.

По оптимистическому сценарию инфляция может быть значительно ниже 10%, а темпы экономического роста  8 ±2%

2006-06-25:
Прогнозы слушателей спецкурса (ИЭЭ) # 2. Захарова Валерия
В отсутствии системного инновационного процесса рост цен на традиционные ресурсы неизбежен
2006-06-08:
Прогнозы слушателей спецкурса (ИЭЭ) # 1. Деменчука Антона
В Украине накапливаются риски экономического кризиса по причине углубляющегося дисбаланса внешнеэкономических отношений в 2006 году
2006-04-22:
Прогноз ИЭЭ #8 (47). В политических отношениях между Ющенко и Тимошенко должны произойти неординарные события до мая 2006 (Прогноз по Хлебникову Часть 3)
Данный прогноз является продолжением прогноза Института эволюционной экономики, сделанного 13 декабря 2005 года
2006-04-08:
Прогноз ИЭЭ #7 (46). Европа: риски растут, а вместе с ними будет нарастать и социально-политическое напряжение
ИЭЭ в 2005 году уже прогнозировал нарастание рисков в экономике Европы
2006-03-27:
Прогноз ИЭЭ #6 (45). Валютные риски мира в 2006 году
Азиатский макрорегион станет оплотом мировой стабильности
2006-03-24:
Банк Японии повысит оценку потенциального роста
Сейчас банк оценивает потенциальный рост экономики в один процент
2006-03-06:
Прогноз ИЭЭ #5 (44). Украина: общий прогноз на 2006 год – в экономике накапливается кризисный потенциал
Многофакторность экономических процессов 2006 года будет формировать основу для многосценарного развития событий
2006-02-20:
Прогноз ИЭЭ #4 (43). В условиях отсутствия системного инновационного процесса энергетический кризис будет усугубляться (укр. яз.)
Про перспективи економічного зростання у 2006-2007 роках в умовах підвищення цін на газ
2006-02-14:
Прогноз ИЭЭ # 3 (42). Рост цен на энергоносители может вызвать гораздо больший риск кризиса, нежели это представляется нашим политикам
Именно недостаточность инновации в нашей национальной экономике вызывает к жизни энергетичекий кризис
2006-02-05:
Прогноз ИЭЭ # 2 (41) В ближайшее время «Эпохи Возрождения» в Украине не будет (Часть 2)
 Настоящая революция, дающая свободу личности, произойдет не раньше 2012 года
2006-01-31:
Прогноз ИЭЭ #1 (40). Об экономической динамике на 2006 год и ее долговременных последствиях
В 2006 году экономика Украины эволюционно подойдет к своему первому естественному экономическому кризису. Темпы экономического роста замедлятся, усилятся инфляционные риски...
2006-01-25:
Ученые предсказывают человечеству будущее до 2050 г.
К 2050 году население Земли вырастет до 9 миллиардов человек, и большинство из них будет...
2006-01-12:
Мировая экономика. В мире появятся новые сверхдержавы к 2050 году
Китай к 2050 году станет самой мощной экономической державой планеты, Индия - мировым лидером по численности населения
2005-12-13:
Прогноз ИЭЭ (38). Долгосрочный экономический прогноз в свете “Основного закона времени” Велимира Хлебникова. (Часть 1)
Только к 2025 году в Украине завершится переход от тоталитаризма к демократическому обществу, ощутимые изменения начнем наблюдать только после 2012 года
2005-11-14:
Прогноз ИЭЭ (35) О курсе евро на конец ноября 2005 г.
Нынешняя ситуация с падением курса евро отличается от ситуаций, неоднократно возникавших в нынешнем году.
2005-10-30:
Рекомендации ИЭЭ (3). Нефтяной «кризис» в Индонезии: уроки для Украины.
Более актуальным, нежели формирование экономических вертикалей, замыкающихся на государственный бюджет, является углубление институционального развития рынков
2005-10-17:
Прогноз ИЭЭ (34). Об инфляции в Украине в последние месяцы 2005 года.

Инфляция в Украине может и не достичь больших значений. Причиной этому может стать угнетение внутреннего спроса

2005-10-10:
Прогноз ИЭЭ (33). О валютном курсе на конец октября 2005 г.
Курс не изменится, чего нельзя сказать с уверенностью о валютных резервах.
2005-10-04:
Прогноз ИЭЭ (32). Экономическая динамика объединенной Европы будет зависеть от инструментов монетарной политики.
Требования к монетарной политике, как к инструменту защиты национальных экономических интересов за последнее время претерпели очень большие изменения
2005-09-25:
Прогноз ИЭЭ (31). За сентябрьскими именениями властных структур в Украине может последовать еще два

В последней прогнозной статье мы спросили наших читателей, что бы их могло заинтересовать в наших прогнозах. В ответ мы получили много писем с вопросами. Данной прогнозной статьей мы выполняем часть прозвучавших в них просьб.

2005-09-20:
Рекомендации ИЭЭ (2). Необходимо начать изучение вопроса и разработку мер антикризисной политики
Должна быть сформирована взвешенная антикризисная стратегия. И время для ее разработки с участием ведущих банков, как нам думается, настало.
2005-08-31:
Прогноз ИЭЭ (28). Этой осенью нас ожидают интереснейшие события
Нам известна модель этого кризиса - он будет намного спокойнее системного кризиса 90-х годов
2005-08-08:
Прогноз ИЭЭ (26). Понижение учетной ставки Банком Англии добавит устойчивости ее экономике
Понижение учетной ставки сделает экономику Англии более устойчивой и никакого отношения к терактам не имеет.
2005-08-04:
Прогноз ИЭЭ (25). Макроэкономические показатели ex ante Украины в 2006 бюджетном году рискуют получить политическую окраску

Для официальных аналитиков и прогнозистов, наступил ответственный период. 15 сентября – конституционный срок подачи Правительством Украины в Верховную Раду Украины проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2006 год».

2005-07-27:
Прогноз ИЭЭ (24). О платежных балансах на текущий момент в связи с ревальвацией юаня
В отношении мировых валютных рынков, а также дефицитов торговых и платежных балансов нынешняя корректировка курса юаня существенных изменений не принесет
2005-07-15:
Прогноз ИЭЭ (23). Украина будет вынуждена усиливать административные рычаги управления экономикой
Может ли влиять на экономику изменение форматов и методов расчета макроэкономических показателей? - "Да", - отвечают авторы
2005-06-26:
Прогноз ИЭЭ (22). О мировом валовом продукте, ВВП стран мира в 2005 г. и судьбах Европы
Аналитический материал В. Кузьменко. Здесь вы также найдете материал о курсах гривны и доллара на конец 2005 года
2005-06-14:
Прогноз ИЭЭ (21). В европейской экономике в течение нескольких ближайших лет будут нарастать риски кризиса

О трех рисках для европейской экономики: валютном курсе, ценах на нефть и внешнеэкономической экспансии Китая

2005-05-30:
Прогноз ИЭЭ. Китай. Часть 3 (окончание)
Китай имеет потенциал до 2030 г. полностью адаптироваться к мировым инновациям и сделать свой вызов лидерам
(аналитический материал)
2005-05-25:
Прогноз ИЭЭ [19]. Китай. Часть 2 (продолжение)
Китай имеет потенциал до 2030 г. полностью адаптироваться к мировым инновациям и сделать свой вызов лидерам
(аналитический материал)
2005-05-22:
Прогноз ИЭЭ [18]. О росте рыночного курса доллара в Украине на текущий момент
Пока нет экономических предпосылок для снижения курса гривны, но есть все предпосылки для укрепления курса доллара
2005-05-19:
Прогноз ИЭЭ [17]. Китай. Часть 1.

Китай имеет потенциал до 2030 г. полностью адаптироваться к мировым инновациям и сделать свой вызов лидерам

2005-05-04:
Прогноз ИЭЭ [16]. Если в Украине не будут предприняты меры по активизации инновационных процессов, кризиса не избежать
После 2006 года экономика Украины начнет естественное вхождение в фазу своего первого серьезного экономического кризиса
2005-04-19:
Прогноз ИЭЭ (15). В 2005 году американская экономика, как мощный "насос" качнет в себя мировые капиталы
В феврале иностранцы приобрели у США долгосрочные ценные бумаги на сумму $1,3763 трлн., а продали -  $1,2780 трлн. Чистый поток капиталов составил $98,3 млрд.
2005-04-14:
Прогноз ИЭЭ (14). Рынок жилья может принести в экономику риски
Cлишком бурное развитие рынка недвижимости сигнализирует об отсутствии в стране действительно мощных инновационных процессов
2005-04-04:
Прогноз ИЭЭ (13). Инвестиции вне системных инноваций - инвестиции в "никуда": судьбы нефти и доллара
Мировые цены на нефть и курс доллара будут играть роль "клапана постоянного давления" для экономического роста мировой экономики.
2005-03-22:
Прогноз и комментарий ИЭЭ (II). Если учетная ставка будет повышаться, на доллар это будет оказывать укрепляющее воздействие
Хотя практически никто не сомневается в возможном решении ФРС повысить учетную ставку на 0,25%, весь мир аналитиков валютного рынка замер в ожидании
2005-03-21:
Прогноз и комментарии ИЭЭ. О внезапно возникшей проблеме "отмены обязательной продажи 50% валютной выручки"
В Украине не ослабевают политические риски в управлении экономикой, что уже в краткосрочной перспективе (после 2006 года) может спровоцировать экономический кризис
2005-03-16:
Прогноз ИЭЭ. Доллар, нефть, сталь и глобальная системная инновация будут влиять на мировую динамику

Факторы от которых в ближайшем будущем будет зависеть мировая экономическая динамика. (В этом материале см. также о ... "войнах" центральных банков)

2005-03-11:
Прогноз ИЭЭ. Германии не удастся в этом году реализовать программу занятости в полном объеме

ЕЦБ понизил прогнозы по росту ВВП еврозоны в 2005 и 2006 гг. по сравнению с их декабрьским прогнозом. В 2005 г. с 1,4% - 2,4% до 1,2% - 2,0% и в 2006 г. с 1,7% - 2,7% до 1,6% - 2,6%.

2005-03-01:
Прогноз ИЭЭ. Вероятнее всего экономика Украины и в 2005 г. останется чрезмерно зарегулированной инструментами экономической политики
Вероятнее всего и в 2005 г. не будут активизированы инновационные процессы, способные вывести Украину в лидеры по какой-либо товарной или технологической позиции
2005-02-23:
Прогноз ИЭЭ. Мировую экономику еще какое-то время полихорадит
Мировую экономику еще какое-то время полихорадят снижение производительности труда, рост потребления нефти в Китае, колебания цен на энергоносители, а затем мы все станем свидетелями небывалого и грандиозного инновационного проекта, который качественно перевернет всю мировую экономику, поглотит все свободные капиталы и поднимет долгосрочную доходность
2005-02-15:
Прогноз ИЭЭ: рост курса доллара может отозваться для Украины ростом внешнеэкономических рисков
Что касается внутренних факторов, компенсирующих действие указанных рисков, то к ним следует отнести значительный потенциал экономического роста за счет активизации внутреннего потребления. Речь идет об активизации факторов, снимающих ограничения на  путях роста доходов населения, мелкого и среднего бизнеса.
2005-02-07:
Прогноз ИЭЭ. В мировой экономике может возникнуть медленный экономический рост с кризисными периодами
Рост дефицита счета текущих операций США связан с плавным и глубоким понижением учетной ставки в начале 2000-х гг.
2005-01-19:
Прогноз ИЭЭ

Комитет Федеральной Резервной Системы (ФРС) США (FOMC)  повысит учетную ставку на 0,25 % доведя ее до значения  2,50 % на своем очередном заседании, которое состоится 1-2 февраля 2005 года.

2004-12-30:
ИЭЭ. В наступающем году цены на золото продолжат расти

Как результат роста дефицита счета текущих операций платежного баланса США в мире отмечается рост цены на золото

2004-11-30:
БІЗНЕС-КЛІМАТ
Природно, прогнози цікаві як прогнози, тобто до здійснення прогнозованих подій. Ми ж пропонуємо вашій увазі прогноз, що прозвучав біля року тому. Примітно, що з його 10 % економічного зростання для 2004 р. він виглядав надто сміливо. Однак і інші прогнозовані події ще й сьогодні можуть представляти для бізнесу цілком конкретний інтерес.