Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференції та семінари

Україна. Київ. 25.09.2018. ХII Міжнародна наукова конференція "Китайська цивілізація: традиції та сучасність"


25 вересня 2018 р. з 10:00 по 18:00

Організатори:
Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Українська асоціація китаєзнавців, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Адреса:
Великий конференц-зал Національної академії наук України (“Білий зал”, перший поверх), вул. Володимирська 55, Київ

Секції:
1. Дослідження китайської цивілізації: історія, філософія, культура
2. Китай в сучасному світі: міжнародно-політичний аспект
3. Сучасна модель соціально-економічного розвитку Китаю...
4. Китайська мова та література

Регламент: доповідь – до 15 хв., виступ у дискусії – до 5 хв.

Робочі мови: українська, російська, китайська, англійська

Участь у конференції безкоштовна.

Оргкомітет не фінансує проїзд та проживання учасників конференції.

У разі Вашої зацікавленості просимо до 31 серпня 2018 року заповнити реєстраційну форму (на сайті за посиланням http://sinologist.com.ua/hii-mizhnarodna-naukova-konferentsiya-kytajska-tsyvilizatsiya-tradytsiyi-ta-suchasnist/) та надіслати анотацію на адресу info@sinologist.com.ua.

Вимоги до оформлення анотацій (українською та англійською мовами):

- Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 11, інтервал – 1; вирівнювання по ширині; поля: верхнє та нижнє – 2,5 см, ліве і праве – 2 см.
- Анотація повинна бути обсягом до 200 слів.
- Назва доповіді (всі великі літери), прізвище та ім’я авторів (шрифт напівжирний), електронна адреса, установа, місто, де розміщена установа, країна, текст анотації, ключові слова (4–8).

Опубліковано на сайті: 2018-03-28

2005-01-29:
02 лютого 2005 р., 10-00, УГІ, Наукові читання "Життя і творчість М.І.Туган-Барановського"

Другий тур.  Читання присвячені 140-річчю від дня народження М.І.Туган-Барановського

(Перший тур Читань відбувся в рамках днів науки в Києво-Могилянській академії 27 січня 2005 року)