Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Конференції та семінари

19 вересня 2019 р. у Великому конференц-залі Національної академії наук України відбудеться ХIII Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність: до 70-річчя утворення Китайської Народної Республіки»19 вересня 2019 р. у Великому конференц-залі Національної академії наук України відбудеться ХIII Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність: до 70-річчя утворення Китайської Народної Республіки».

Організатори заходу – Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Українська асоціація китаєзнавців, Національний інститут стратегічних досліджень, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана».

Робота конференції буде організована за наступними напрямками: 1) 70 років утворення Китайської Народної Республіки; 2) Китай в сучасному світі: міжнародно-політичний аспект; 3) сучасна модель соціально-економічного розвитку Китаю; 4) дослідження китайської цивілізації: історія, філософія, культура; 5) теоретичні та прикладні питання китайського мовознавства й літературознавства.

Регламент: доповідь – до 15 хв., виступ у дискусії – до 5 хв.

Робочі мови: українська, російська, китайська, англійська

Участь у конференції безкоштовна. Оргкомітет не фінансує проїзд, проживання та харчування учасників конференції.

У разі Вашої зацікавленості просимо до 10 вересня 2019 р. надіслати анотацію доповіді обсягом до 200 слів та реєстраційну форму на адресу info@sinologist.com.ua.

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

П.І.Б. (українською та англійською мовами)
Вчений ступінь, вчене звання, посада (українською та англійською мовами)
Співавтори (П.І.Б, українською та англійською мовами)
Назва організації, місто (українською та англійською мовами)
Назва доповіді (українською та англійською мовами)
Назва секції
E-mail

Секретар оргкомітету: ФІЛЬ Юлія, канд. істор. наук., +38 096 433-5577

З повагою,

Оргкомітет

http://sinologist.com.ua/hiii-mizhnarodna-naukova-konferentsiya-kytajska-tsyvilizatsiya-tradytsiyi-ta-suchasnist-70-richchya-utvorennya-kytajskoyi-narodnoyi-respubliky/

Опубліковано на сайті: 2019-07-05

2005-01-29:
02 лютого 2005 р., 10-00, УГІ, Наукові читання "Життя і творчість М.І.Туган-Барановського"

Другий тур.  Читання присвячені 140-річчю від дня народження М.І.Туган-Барановського

(Перший тур Читань відбувся в рамках днів науки в Києво-Могилянській академії 27 січня 2005 року)