Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Автори публікацій

Бахтіяров Олег

Генеральний директор Університету ефективного розвитку (з 2000 р.).

Народився 22 січня 1948 (м. Ленінград, Росія), росіянин.

Володіє російською, українською, англійською, німецькою та польською мовами

Освіта

Київ. Університет ім. Т. Шевченка, біологічний факультет (1973 – 79 рр.).

Трудова діяльність

1979 – 87 рр. - молодший, старший науковий співробітник Інституту психології АПН України

1981 – 87 рр. - вчений секретар секції біоелектроніки Науково-технічного товариства радіо, електроніки та зв’язку (НТТ РЕЗ)

1987 – 89 рр. - директор ТГО “Перспектива”

1989 – 96 рр. - генеральний директор МП “Перспективні дослідження та розробки”

1996 - 97 рр. - старший науковий співробітник Військового гуманітарного інституту Міністерства оборони України

1997 р. – генеральний директор інформаційно-аналітичного центру ЕКСПІР (“Експериментальні психологічні дослідження”)

Науково-дослідна діяльність

Автор понад 20 публікацій з психології, екстремології, політології, монографій “Постінформаційні технології: вступ до психонетики” (1997), “Деконцентрація” (2002).

Вибрані праці

Монографії

О.Г. Бахтияров Постинформационные технологии: введение в психонетику. Киев, 1997.
О.Г. Бахтияров Деконцентрация. Киев, 2002.
Статьи:
В.Д. Загнибеда, О.Г. Бахтияров Приемы психорегуляции для подготовки операторов //Тезисы VI Всесоюзной конференции по инженерной психологии. 1984.
О.Г. Бахтияров Война как психотерапевт.// Элементы, №9, 1999.
О.Г. Бахтияров Манипулятивные технологии: воздействие на общество и противодействие им.//Актуальні проблеми міжнародних відносин. Вип.36, ч.1, 2002.
О.Г. Бахтіяров Постінформаційне суспільство: як його побудувати.// Горизонт-синтез, №3, 2002.
О.Г. Бахтияров Повстанец и смерть.// Сб. «Проблемы военной психологии. Хрестоматия», Минск, 2003,
О.Г. Бахтияров Психонетика как технологический коррелят тоталлогии. // Totаllogy – XX1. Постнеокласичні дослідження. Вип.8, 2003.
О.Г. Бахтіяров Надцивілізація волі. Перехід IV, №12, 2004.