Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Увага: прогнози ІЕЕ

Прогноз ІЕЕ №1 (#79) Українська економіка вступає у фазу дефляційної депресії в 2012-2013


     

Макаренко І.  Кузьменко В. Острокоморець ОЧала Н.  Рогожин О.     

При повному чи частковому використанні матеріалів прогнозу посилання на авторів, ІЕЕ та даний сайт обов'язкові


Прогноз дефляційної депресії економіки України вже є банальним. Її прояви стають очевидними навіть для людей, що не володіють спеціальною підготовкою в сфері макроекономічного аналізу та прогнозування. Депресія супроводжується негативними психологічними процесами в суспільстві. Економіка України вступає в депресію, спричинену дією інструментів макроекономічної політики вперше за останнє десятиліття. Крім соціально-психологічних ефектів вона несе певні економічні ризики, прогноз яких і робить аналіз актуальним.


Для довідки:

 Ми вважаємо, що слід відрізняти депресію від кризи.

 Щоб не сіяти паніку в умовах соціально-економічного занепаду початку 1930-х років, попередник Франкліна Делоне Рузвельта – президент США Герберт Кларк Гувер запропонував американським журналістам наступну рекомендацію. Замість терміну «криза» вживати в ЗМІ психологічний термін «депресія», оскільки кожна людина в той чи інший період свого життя переживає цей стан і, як правило, успішно його долає. Надалі зміст цього терміна зазнав певної трансформації.

 Депресія, що трактується як занепад, зниження, застій в економічному розвитку, в нашому її розумінні, має смисловий відтінок уповільнення ділової активності, уповільнення оборотів капіталів в господарському циклі національної економіки та корпоративного сектору. Криза ж може відбуватися і на високому рівні ділової активності, іноді навіть прискорюючи потоки капіталу. Наприклад, під час «атаки» на валютний курс або під час розгортання «дефляційної спіралі», «набігів на банки», «втечі капіталів» та ін.

Часто депресію в економіці характеризують як фазу, наступну за кризою – як спад виробництва, зі слабким попитом на товари, масовим безробіттям. Ми вважаємо, що такий підхід характеризує її частково. Депресія в економіці може виникнути не тільки в результаті посткризового синдрому, але і в результаті специфічного застосування інструментів макроекономічної політики. Ми поділяємо положення Дж. Тобіна, що при прогнозуванні економічної динаміки слід брати в розрахунок «пару» – не тільки економічні механізми, але й дію інструментів макроекономічної політики (бюджетно-фінансової, грошово-кредитної і валютної політики). Специфічна дія останніх, а вони дуже сильні в контексті системного впливу на економіку, також здатна викликати уповільнення економічної динаміки та ділової активності, зниження цін, зростання безробіття і т.д. – тобто депресію.

 Враховуючи сильний вплив економічної депресії на соціально-психологічну сферу, особливо після Великої депресії 30-х років ХХ століття, власне депресію стали називати більш м’яким словом «рецесія». Проте останнім часом категорія «рецесія», на наш погляд, стала нести самостійне значення, відмінне від категорії «депресія». Сьогодні прийнято вважати, що економіка тієї чи іншої країни знаходиться в стані «технічної рецесії», якщо її ВВП падає два квартали поспіль. Такий стан пережили більшість країн планети в 2008-2009 рр. Головна відмінність «рецесії», в нашому розумінні, у:

- повільних процесах, що відбуваються на тлі активного стимулювання економіки монетарними і валютними інструментами та пересичення економіки в країнах з розвиненою структурою та диверсифікованим виробництвом;

- в уповільненні економічної динаміки, внаслідок вичерпання парадигми попереднього розвитку.

Тоді як «депресія» супроводжується неминучим зниженням стимулювання ділової активності грошовою пропозицією. Вона пов’язується з кризою перевиробництва в рамках застарілої, давно існуючої, але ще не завершеної, техніко-економічної парадигми (ТЕП) розвитку. На зміну їй шляхом прискореного прориву кластера нових базисних інновацій має невдовзі прийти нова ТЕП. З цієї причини “депресія”, на наш погляд, відображає процеси більш глибокі і більш важкі для економіки, ніж “рецесія”.


Аналітику, яка лежить в основі прогнозу, важливо розглядати в динаміці взаємопов’язаних процесів. У такому разі стають більш наочними їх результати та наслідки для економіки в цілому.

 До початку квітня 2011 року індекс цін виробників в економіці України досяг загрозливо великого значення – більше 20%. У цей період Національний банк України (НБУ) почав здійснювати антикризову політику. В Україні почали скорочуватися темпи приросту грошового агрегату М3. З лагом три місяці почав знижуватися і індекс цін виробників, який до кінця 2011 року склав трохи менше 12%. Це, на наш погляд, мало вирішальний вплив на інфляційні процеси в цілому. Рік економіка завершила з порівняно невеликим значенням інфляції, що не перевищує в середньому за рік 8%. Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) склав близько 5%. НБУ пояснив це високою пропозицією с/г продукції, тобто високим урожаєм 2011 року. Однак разом зі скороченням інфляції в Україні скоротилася і ділова активність. Останнє є наслідком не тільки с/г фактора, але і монетарного, тому скорочення ділової активності в економіці було в цілому, а не тільки в одному, позначеному секторі.

На нашу думку, оцінка ситуації НБУ була не цілком точною, тому не повною мірою був врахований монетарний фактор, що також впливає на придушення інфляції. Цей, на перший погляд, позитивний аспект спровокував негативні явища у вітчизняній економіці, які спостерігаються в цьому році.

Відсутність інноваційних процесів і вузька пропозиція товарів вітчизняного виробництва не дозволяють використовувати інноваційну політику для регулювання товарної пропозиції і, відповідно, залишають, в основному, монетарні інструменти для придушення інфляції у вітчизняній економіці. Але скорочення грошової пропозиції викликає зростання відсоткових ставок і т.д. Банки навіть запропонували парламенту ухвалити новий закон, що дозволяє їм підвищувати відсоткові ставки вже після юридичного оформлення кредиту, коли його одержувач виплатив частину грошей (!?). Зростання ціни грошей (тобто відсотка, валютного курсу), яке в такому випадку неминуче, стимулює імпорт. І вже зростання пропозиції імпортних товарів стабілізує ціни, проте паралельно пригнічує вітчизняного товаровиробника, що веде до подальшого спаду виробництва, а як наслідок, – і до зростання безробіття.

Вже в квітні 2012 року темпи приросту видачі нових кредитів скоротилися до нуля і до кінця року не збільшувалися. Це вдарило новою хвилею зниження ділової активності, почали скорочуватися темпи приросту промислового виробництва. На сьогоднішній день вони вже від’ємні.

В умовах дефляційної депресії вільні кошти шукають не інвестиційних програм, а «тихої гавані». В умовах фіксованого валютного курсу нею стає валюта іноземної держави чи інший стабільний інструмент (наприклад, золото). Будь-які спроби різкої зміни значень інструментів макроекономічної політики в цей період з метою пом’якшення та виходу з депресії здатні викликати «атаку» на валютний курс, що ми вже спостерігаємо.

Є надія, що в поствиборчий період частина коштів перейде з іноземної валюти в національну. В той же час подальший розвиток валютної кризи в умовах наростаючих “валютних війн” у світі досить імовірний.

Прогноз

Виходячи з описаних тенденцій деякі аналітики очікують зростання ВВП економіки України в 2012 р. на рівні 0,5%, і економіка увійде в фазу дефляційної депресії. Ми дотримуємося аналогічного прогнозу. Однак думки з цього питання розділилися. Деякі аналітики вважають, що зростання ВВП за підсумками року перевищить 2%. Такий же прогноз висловлюється і на 2013 рік.

Основними ризиками прогнозу є невизначеність у Єврозоні, успішні переговори і продовження співпраці України з МВФ. Проблемними залишаються тенденції збереження сировинної орієнтації експорту і зниження експорту продукції металургійної та хімічної галузей. Викликає низку питань невизначеність монетарної політики, зміщення акцентів у монетарному регулюванні з класичних інструментів до «силового адміністрування» в т.ч. з використанням законодавства, невластивого монетарній сфері.

 Істотним ризиком є прихований дефіцит державного бюджету, здійснені авансові податкові платежі підприємств і декларації великих компаній про оптимізацію і скорочення персоналу. На даний прогноз позитивно може вплинути зміцнення співробітництва з Китаєм та отримання кредитних ресурсів на розвиток сектора енергетики.

У разі продовження співпраці з МВФ і зміцнення партнерства з Китаєм у сфері залучення кредитних ресурсів можливо перенесення негативних тенденцій в економіці на майбутні періоди, у зв’язку зі збільшенням державного боргу до рівня більше 70% ВВП.

 У зв’язку з минулими виборами, необхідністю дотримання процедури перезатвердження складу КМУ, а також відсутністю своєчасно внесеного на розгляд у комітет ВРУ з питань бюджету та бюджетної політики проекту державного бюджету України, збільшуються ризики почати 2013 рік без бюджету, що негативно відіб’ється на державному секторі економіки. Схвалення мораторію на продаж землі і відсутність великих промислових об’єктів для приватизації збільшують проблеми наповнення дохідної частини державного бюджету.

Пропозиції.

Для виходу з дефляційної депресії важливо:

- стимулювання вітчизняного виробництва, в т.ч через обмеження імпорту шляхом імпортозаміщення;

 - стимулювання розвитку фондового ринку, фінансового ринку в цілому;

 - здійснення активної інвестиційно-інноваційної політики розвитку вітчизняної виробничої бази – реформування структури економіки;

 - на її основі стимулювати розвиток грошового і фінансового ринків, перехід на плаваючий валютний курс;

 - розчистити «погані активи» фінансових корпорацій;

 - проведення активної політики на зниження відсоткових ставок і зниження валютного курсу;

 - зниження загального податкового навантаження на товаровиробника;

 - створення інструментів соціального захисту від тимчасового негативу проведених змін.

Макаренко І., Кузьменко В., Острокоморець О., Чала Н., Рогожин А.,

© Авторы, 2012

© Інститут еволюційної економіки

Опубліковано на сайті: 2012-11-12

Коментарі до цієї статті:

Дата: 2012-12-04     Коментарий добавил(а): Vladimir

В условиях глобализации, на мой взгляд, возможны 2 тактики. Тактика экономического национализма - прятаться в ракушку - в надежде отсроить механизм управления экономики/курса валюты/отраслями/и т.п. за счет высокого профессионализма лиц, занятых управлением в государстве и НБУ. Или тактика остраивания адаптационных механизмов национальной экономики. Однако если посмотреть на мир живой природы, то виды, ориентированные на закрытость/консервацию действительно заняли и пока сохраняют узкие экологические ниши и действительно имеют очень жесткие защитные покрытия: черепахи, крокодилы и т.п. сохранившись неизменными последние сотни тысяч или даже миллионы лет. Да и то большинство ракушек уже превратилось в ракушняк и известняк. Остальные менялись. Многие исчезли. Но им на смену пришли другие, схожие, по ряду морфологических признаков, но другие, более адаптированные. Готова ли Украина к тому или иному пути? По-моему, только ко второму. Нет панциря - природных ресурсов и слишком "плотная среда обитания" – нет времени на корректную управленческую реакцию. Являются ли финансовые и государственные регуляторы адекватными в сегодняшних условиях глобализации? Я уверен, что нет. Низкий профессионализм, коррупция да и естественная инертность системы этому причина. Но, повторюсь, самое главное - мир радикально иной. В первую очередь - глобализация и информативность. Что может стимулировать государственное министерство в нынешних условиях? Государство, которое в Союзе не справлялось с эффективным управлением и это в закрытой и управляемой системе? Ничего. Государство в политическом и национальном смысле утратило свою роль и принципы управления. Эти принципы последние 5 тыс.лет заключались в силовом перераспределении: по племенному/клановому, по национальному, по политическому/социальному принципу: установить свои, ОДНОСТОРОННИЕ (!) правила - налоги, пошлины, внешнюю политику. Вспомним классическое "..Великобритания не имеет постоянных друзей и постоянных врагов, а только лишь постоянные интересы...". Сейчас это уже не получается. Все нужно банально покупать. Обо всем нужно договариваться. Правила должны стать ДВУСТОРОННИМИ, А государство в лице лиц, принимающих решение, по-прежнему, считает, что оно может (а главное, что оно В СОСТОЯНИИ !) определить правила игры внутри страны и обеспечить их выполнение, обеспечив экономический рост. Но это уже не так и никогда уже так не будет. Не у кого забирать(как в КНДР или Белоруссии). Нет экспорта (как в Китае или Германии). Нет ресурсов (как у России и Эмиратах). Глобальная экономика создала новую парадигму - парадигму глобальной информированности и глобальной доступности товаров/услуг. Никогда уже никто из Потребителей не будет долго мириться с национальным магнитофоном и национальным автомобилем, если знает что есть лучше. А сейчас - знает. И найдет. И стиральную машинку, и гречку, и песню, и пляж для отдыха, и медпрепарат, и фильм, и материал для строительства, и формат телешоу... - ВСЕ! Лучшее в мире доступно каждому в мире. Только имей деньги. Остаются последние естественные барьеры: расстояние и язык. И это все. Все остальные барьеры - искусственные, создаваемые государственными чиновниками. А давно известно, что это не интеллектуальная элита страны. Это тормоз. Это консерваторы. И если в странах развитой экономики еще 3-5 лет назад было что "консервировать"/"сохранять", то ситуация в Европе показывает, что эти принципы уже не работают и там. Что ж говорить о "сохранении"/"консервировании" у нас, где не были сформированы достойные механизмы и технологии управления государством и экономикой. В этой ситуации единственным шансом является создание условий наполнения экономики деньгами. А для этого многого не надо и все в руках 1 человека и 226 депутатов. Что необходимо сделать? Радикально освободить экономику от устаревших правил и законов в сфере налогов и, отсюда, бухгалтерии. Есть такая аналогия. Животный мир Земли обязан своему многообразию, а многообразие - различным способам обеспечения эффективности, потому что у всех равные условия: атмосферное давление, состав воздуха, сила тяжести. Сегодняшняя ситуация в экономках стран похожа на ситуацию, когда кто-то попробовал бы создать такое многообразие, меняя периодически давление или состав воздуха ( пошлину и ставку налога) для бегемота, надеясь, что бегемот повысит свою адаптивность и станет эффективным бегемотом. А у нас (да и не только у нас) чиновники и депутаты считают, что могут рассчитать, а по факту - угадать, куда и как что-то изменить в сфере государственного регулирования. Повторюсь. Это было возможно еще 10 лет назад. Сегодня нет. И уже никогда – нет. Выглядит беспросветной глупостью сопровождать десятком процедур и бумаг платеж между контрагентами, который в условиях современных средств связи занимает доли секунды, а бумаги на его оформление по требованиям гос.органов занимают дни и работу N человек: директора, сотрудника фирмы, бухгалтера, юриста, банковского работника, налогового инспектора,.. а если не повезет: адвоката, судьи, прокурора и т.д. Выглядит верхом самоуверенности позиция налоговых органов, определяющих сроки амортизации! Как они могут корректно это сделать, если на необходимость обновления основных средств влияет десятки параметров, определяющих конкурентно способность конкретного предприятия. Если посмотреть на экономику как на некий бульон в кастрюле, то можно сказать, что в условиях глобализации стенки стали очень низки – исчезли выше описанные барьеры. Но огонь – налоги, гос.регулирование, пошлины – остался. Что происходит? Экономика либо затухает либо выплескивается. И если ранее стенки были достаточно высоки для экспериментов: то подкрутить, то убавить, то в нынешних условиях глобальной информированности и глобальной доступности угадать/рассчитать невозможно. Само окружение «кастрюли» превратилось в огонь, стимулирующий/гасящий национальную экономику. Какой выход? Выход один – выключить газ. Естественно, предупредив участников хотя бы за год. Переход на налог с оборота это все равно как создать единую среду обитания: сколько вдохнул – на столько эффективно побежал. Дыши и тренируйся, выходи на соревнования с соседями и побеждай! Это решение реальное повышение конкурентно способности национальной экономики: А) равные условия; Б) простота, а значит минимизация накладных затрат предприятия и, что очень важно, - отсутствие смысла в уклонении от налога; В) снижение нагрузки на бюджет за счет освобождения массы ненужных чиновников. Г) снижение давления – это создание «тяги» для всасывания инвестиционных и финансовых ресурсов из вне, и Д) главное – предсказуемость (!) условий для ведения бизнеса. Это реальный шанс для Украины. Реальная национальная идея: минимизация роли государства в экономике. Государство должно остаться лишь в социальной, гуманитарной, научной, инфраструктурной и ресурсной сферах. Да и то, лишь в некоторых, ключевых секторах названных сфер деятельности. Экономика должна быть освобождена от государства.

2021-10-03:
Прогноз ИЭЭ №2 (#99) Макроэкономический прогноз. Украина 2021 г.
Экономическая динамика немного оживится, но риски по линии энергетики возрастут.
2021-04-11:
Прогноз ИЭЭ №1 (#98) Макроэкономический прогноз. Украина 2021 г.
 
ИЭЭ. Экономическая динамика в Украине остается слабой
2020-11-16:
Прогноз ИЭЭ #2 (97). Макроэкономический прогноз. Украина 2020 г.
Экономическая динамика в Украине будет слабой

     
2020-07-19:
Прогноз ИЭЭ #1 (96). Макроэкономический прогноз. Украина 2019 г.

  

Наш прогноз экономического роста в Украине в 2019 году без учета влияния карантина - ниже нуля (до минус 2%)валютный курс 29-30 грн./долл. США при условии инфляции 10-11%
2017-04-28:
Прогноз ИЭЭ №1 (#94) Макроэкономический прогноз на 2017 г. Украина.

  

Наша оценка по основным макроэкономическим показателям почти не изменилась

2016-04-30:
Прогноз ИЭЭ №2 (#93). Экономическая динамика на 2016 год ч.2
Падение ВВП в реальном исчислении должно остановиться. Возможно его легкое повышение до 2%. Но в 2016 году экономика все ещё не восстановит значений показателей, утраченных по причине неадекватной монетарной политики. (Падение ВВП в долларовом исчислении достигало $  80 млрд cо $  185 млрд за один год.)
2016-02-29:
Прогноз ИЭЭ №1 (#92). Экономическая динамика на 2016 год ч.1

Падение ВВП в годовом выражении пока видится на уровне минус 2 %

 

2015-03-31:
Прогноз ИЭЭ №1 (#91). Экономическая динамика на 2015 год (ч.1)

Экономическая динамика на 2015 ожидается без существенных изменений. Прирост ВВП в годовом выражении превысит минус 9%

2014-04-18:
Прогноз ИЭЭ №3 (# 88) Анализ текущей ситуации и прогноз экономической динамики в странах с развивающимися рынками

Причины «внезапной остановки» потоков капиталов в странах БРИКС и влияние этих процессов на экономическую и политическую ситуацию в Украине

2014-02-26:
Прогноз ИЭЭ №2 (#87) Экономическая динамика (ВВП, инфляция, валютный курс…) на 2014 (ч.2)

  

По частичному завершению острых политических событий в Украине в феврале 2014 возникли новые тренды, изменившие течения процессов. С их учетом мы вносим некоторые поправки в наш прогноз №1 на 2014 год по Украине

2013-05-01:
Прогноз ИЭЭ №3 (#84). Экономическая динамика в Украине в 2013 (ч. 2)

     

прирост реального ВВП пока в пределах  «минус» 0,5 % – «минус» 1%;  инфляция – в пределах 2%-4%; рыночный валютный курс 8,1-8,2.

2013-03-13:
Комментарии ИЭЭ к прогнозу №3 (#81) 2013

дискуссия с посетителями сайта

2013-01-29:
Прогноз ИЭЭ №2 (#83). ЕС. Курс евро может измениться, но не существенно в марте 2013
27.01.2013 г.  было объявлено о погашении  529 млрд. евро и о досрочном погашении  30.01.2013 г. 137,2 млрд. евро в рамках LTRO
2012-11-12:
Прогноз ІЕЕ №1 (#79) Українська економіка вступає у фазу дефляційної депресії в 2012-2013

Прогноз дефляційної депресії економіки України вже є банальним. Її прояви стають очевидними ...

2012-10-12:
Протокол заседания Клуба Аналитиков от 11.10.2012

1)      основные макроэкономические показатели Украины на конец 2012 года;

2)      некоторые проблемы банковской и финансовой систем Украины;

3)      внешние факторы влияния на экономику Украины в контексте кризисных процессов

2011-09-03:
Протокол засідання Клубу Аналітиків від 03.08.2011 та його прогнози

03.08.2011 р. відбулося чергове засідання Клубу Аналітиків, в ході якого були розглянуті:
1) ймовірність виникнення нестабільності валютного курсу грн./дол. США в Україні в другій половині 2011 р.;
2) тривалість та поглиблення кризових процесів економіки США та ЄС;
3) можливість «жорсткої посадки» економіки Китаю.

2011-03-22:
Заготовки для прогнозов ИЭЭ на 2011 год
Анализ материалов, размещенных на сайте ИЭЭ
2010-10-24:
Прогноз инфляции в Украине на 2010
Работа слушателя Школы макроэкономического анализа и прогнозирования Ведерникова А.В.
2010-07-14:
Прогноз ИЭЭ #3 (75) Через пять-шесть лет мировая экономика радикально преобразится
Произойдет радикальное изменение развития топливно-энергетического комплекса в результате смены парадигм технико-экономического развития.
2010-04-16:
Прогноз ИЭЭ #1 (73) Курс доллара, гривны, а также инфляция и темпы прироста ВВП на 2010
Валютный курс в паре гривна доллар США достиг равновесного уровня в ...
2009-12-23:
Прогноз Клуба аналитиков #4 (7). Экономическая динамика в 2009
14 декабря состоялось заключительное в 2009 г. заседание Клуба аналитиков.
2009-10-14:
Аналіз поточної ситуації та прогноз ВВП України на 2009 рік від Чалої Ніни

Робота слухача Школи макроекономічного аналізу та прогнозування

2009-10-09:
Аналіз поточної ситуації та прогноз інфляції в Україні на 2009 рік від Васильєвої Даші

Робота слухача Школи макроекономічного аналізу та прогнозування

2009-10-06:
Анализ текущей ситуации и прогноз валютного курса на 2009 г. от Острокоморца Олега

Работа слушателя Школы макроэкономического анализа и прогнозирования

2009-08-14:
Прогноз ИЭЭ #3 (73). О валютном курсе на текущий момент и на осень 2009.

Мы прогнозируем экономический кризис, вызванный нарушением внешнеэкономического технологического баланса Украины. Но нынешний валютный кризис не имеет основ и является частично спровоцированным.

2009-04-15:
Прогноз Клуба аналитиков #1 (4). Экономическая динамика на 2009
14.04.09 состоялось очередное заседание Клуба аналитиков.
2009-03-31:
Прогноз ИЭЭ#1 (71). Мировая экономика вошла в фазу неустойчивого развития, которое продолжится в течение нескольких следующих десятилетий
Одновременно с этим развитием мы ожидаем ускорение эволюционных процессов в мировой валютно-финансовой системе
2008-10-09:
Прогноз ИЭЭ #6 (69). Мировая экономика получит импульс экономической активности в начале 2009
 среду 08.10.08 семь центробанков мира одновременно понизили учетные ставки на 0,5%
2007-04-12:
Прогноз ИЭЭ #7 (63). Прогноз политических событий в Украине на основе «закона времени» Велимира Хлебникова (Часть 4)
Ключевой датой конца разрешении накопившихся противоречий в Украине должен стать первый день зимы - 1 декабря 2007 г.
2007-03-02:
Прогноз ИЭЭ #5 (61). Китайский кризис: генеральная репетиция
Пока нет экономических предпосылок для глобального кризиса, хотя кризисный потенциал высок
2007-02-19:
Прогноз ИЭЭ #4 (60). Экономическая динамика глобальной экономики в 2007
В разрезе основных макроэкономических регионов (США, Еврозона, Азия)
2007-01-18:
Прогноз ІЕЕ #2 (58). Валютні тенденції на 2007 рік
Підбиваючи підсумки 2006 року помічаємо
2006-12-28:
Прогноз ІЕЕ #17 (56). Енергетичний ринок і світова економіка в 2007 р.
світовий ринок енергоресурсів може стабілізуватися, відреагувавши подальшим зниженням цін
2006-11-27:
Прогноз ИЭЭ #16 (55). Валютная политика может стать причиной напряженности
Отрицательное сальдо внешней торговли 2006 года, может ...
2006-11-22:
Прогноз ІЕЕ (№54). Економіка ЄС не взмозі вирішити проблему зайнятості найближчим часом
Негнучка монетарна політика ЕЦБ може викликати загострення економічних ризиків
2006-11-06:
Прогноз ІЕЕ14 (53). Перспективи економіки США в 2007 р.
Існує можливість зниження темпів економічного зростання в США в 2007 р
2006-09-17:
Прогноз ИЭЭ #12 (51). О валютном курсе, сентябрь 2006
Весной 2006 аналитики предполагали падение курса доллара от 30 до 45% в конце года
2006-09-16:
Прогноз ИЭЭ #11 (50) Развитие политических событий от «Універсала» до 2010 г.
с 31 июля 2010 г. развернется цепь событий экстремального характера
2006-09-03:
Прогноз ИЭЭ #10 (49). Об экономической динамике в Украине на вторую половину 2006 г.

По оптимистическому сценарию инфляция может быть значительно ниже 10%, а темпы экономического роста  8 ±2%

2006-06-25:
Прогнозы слушателей спецкурса (ИЭЭ) # 2. Захарова Валерия
В отсутствии системного инновационного процесса рост цен на традиционные ресурсы неизбежен
2006-06-08:
Прогнозы слушателей спецкурса (ИЭЭ) # 1. Деменчука Антона
В Украине накапливаются риски экономического кризиса по причине углубляющегося дисбаланса внешнеэкономических отношений в 2006 году
2006-04-22:
Прогноз ИЭЭ #8 (47). В политических отношениях между Ющенко и Тимошенко должны произойти неординарные события до мая 2006 (Прогноз по Хлебникову Часть 3)
Данный прогноз является продолжением прогноза Института эволюционной экономики, сделанного 13 декабря 2005 года
2006-04-08:
Прогноз ИЭЭ #7 (46). Европа: риски растут, а вместе с ними будет нарастать и социально-политическое напряжение
ИЭЭ в 2005 году уже прогнозировал нарастание рисков в экономике Европы
2006-03-27:
Прогноз ИЭЭ #6 (45). Валютные риски мира в 2006 году
Азиатский макрорегион станет оплотом мировой стабильности
2006-03-06:
Прогноз ИЭЭ #5 (44). Украина: общий прогноз на 2006 год – в экономике накапливается кризисный потенциал
Многофакторность экономических процессов 2006 года будет формировать основу для многосценарного развития событий
2006-02-20:
Прогноз ИЭЭ #4 (43). В условиях отсутствия системного инновационного процесса энергетический кризис будет усугубляться (укр. яз.)
Про перспективи економічного зростання у 2006-2007 роках в умовах підвищення цін на газ
2006-02-14:
Прогноз ИЭЭ # 3 (42). Рост цен на энергоносители может вызвать гораздо больший риск кризиса, нежели это представляется нашим политикам
Именно недостаточность инновации в нашей национальной экономике вызывает к жизни энергетичекий кризис
2006-02-05:
Прогноз ИЭЭ # 2 (41) В ближайшее время «Эпохи Возрождения» в Украине не будет (Часть 2)
 Настоящая революция, дающая свободу личности, произойдет не раньше 2012 года
2006-01-31:
Прогноз ИЭЭ #1 (40). Об экономической динамике на 2006 год и ее долговременных последствиях
В 2006 году экономика Украины эволюционно подойдет к своему первому естественному экономическому кризису. Темпы экономического роста замедлятся, усилятся инфляционные риски...
2005-12-13:
Прогноз ИЭЭ (38). Долгосрочный экономический прогноз в свете “Основного закона времени” Велимира Хлебникова. (Часть 1)
Только к 2025 году в Украине завершится переход от тоталитаризма к демократическому обществу, ощутимые изменения начнем наблюдать только после 2012 года
2005-11-14:
Прогноз ИЭЭ (35) О курсе евро на конец ноября 2005 г.
Нынешняя ситуация с падением курса евро отличается от ситуаций, неоднократно возникавших в нынешнем году.
2005-10-30:
Рекомендации ИЭЭ (3). Нефтяной «кризис» в Индонезии: уроки для Украины.
Более актуальным, нежели формирование экономических вертикалей, замыкающихся на государственный бюджет, является углубление институционального развития рынков
2005-10-17:
Прогноз ИЭЭ (34). Об инфляции в Украине в последние месяцы 2005 года.

Инфляция в Украине может и не достичь больших значений. Причиной этому может стать угнетение внутреннего спроса

2005-10-10:
Прогноз ИЭЭ (33). О валютном курсе на конец октября 2005 г.
Курс не изменится, чего нельзя сказать с уверенностью о валютных резервах.
2005-10-04:
Прогноз ИЭЭ (32). Экономическая динамика объединенной Европы будет зависеть от инструментов монетарной политики.
Требования к монетарной политике, как к инструменту защиты национальных экономических интересов за последнее время претерпели очень большие изменения
2005-09-25:
Прогноз ИЭЭ (31). За сентябрьскими именениями властных структур в Украине может последовать еще два

В последней прогнозной статье мы спросили наших читателей, что бы их могло заинтересовать в наших прогнозах. В ответ мы получили много писем с вопросами. Данной прогнозной статьей мы выполняем часть прозвучавших в них просьб.

2005-09-20:
Рекомендации ИЭЭ (2). Необходимо начать изучение вопроса и разработку мер антикризисной политики
Должна быть сформирована взвешенная антикризисная стратегия. И время для ее разработки с участием ведущих банков, как нам думается, настало.
2005-08-31:
Прогноз ИЭЭ (28). Этой осенью нас ожидают интереснейшие события
Нам известна модель этого кризиса - он будет намного спокойнее системного кризиса 90-х годов
2005-08-08:
Прогноз ИЭЭ (26). Понижение учетной ставки Банком Англии добавит устойчивости ее экономике
Понижение учетной ставки сделает экономику Англии более устойчивой и никакого отношения к терактам не имеет.
2005-08-04:
Прогноз ИЭЭ (25). Макроэкономические показатели ex ante Украины в 2006 бюджетном году рискуют получить политическую окраску

Для официальных аналитиков и прогнозистов, наступил ответственный период. 15 сентября – конституционный срок подачи Правительством Украины в Верховную Раду Украины проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2006 год».

2005-07-27:
Прогноз ИЭЭ (24). О платежных балансах на текущий момент в связи с ревальвацией юаня
В отношении мировых валютных рынков, а также дефицитов торговых и платежных балансов нынешняя корректировка курса юаня существенных изменений не принесет
2005-07-15:
Прогноз ИЭЭ (23). Украина будет вынуждена усиливать административные рычаги управления экономикой
Может ли влиять на экономику изменение форматов и методов расчета макроэкономических показателей? - "Да", - отвечают авторы
2005-06-26:
Прогноз ИЭЭ (22). О мировом валовом продукте, ВВП стран мира в 2005 г. и судьбах Европы
Аналитический материал В. Кузьменко. Здесь вы также найдете материал о курсах гривны и доллара на конец 2005 года
2005-06-14:
Прогноз ИЭЭ (21). В европейской экономике в течение нескольких ближайших лет будут нарастать риски кризиса

О трех рисках для европейской экономики: валютном курсе, ценах на нефть и внешнеэкономической экспансии Китая

2005-05-30:
Прогноз ИЭЭ. Китай. Часть 3 (окончание)
Китай имеет потенциал до 2030 г. полностью адаптироваться к мировым инновациям и сделать свой вызов лидерам
(аналитический материал)
2005-05-25:
Прогноз ИЭЭ [19]. Китай. Часть 2 (продолжение)
Китай имеет потенциал до 2030 г. полностью адаптироваться к мировым инновациям и сделать свой вызов лидерам
(аналитический материал)
2005-05-22:
Прогноз ИЭЭ [18]. О росте рыночного курса доллара в Украине на текущий момент
Пока нет экономических предпосылок для снижения курса гривны, но есть все предпосылки для укрепления курса доллара
2005-05-19:
Прогноз ИЭЭ [17]. Китай. Часть 1.

Китай имеет потенциал до 2030 г. полностью адаптироваться к мировым инновациям и сделать свой вызов лидерам

2005-05-04:
Прогноз ИЭЭ [16]. Если в Украине не будут предприняты меры по активизации инновационных процессов, кризиса не избежать
После 2006 года экономика Украины начнет естественное вхождение в фазу своего первого серьезного экономического кризиса
2005-04-19:
Прогноз ИЭЭ (15). В 2005 году американская экономика, как мощный "насос" качнет в себя мировые капиталы
В феврале иностранцы приобрели у США долгосрочные ценные бумаги на сумму $1,3763 трлн., а продали -  $1,2780 трлн. Чистый поток капиталов составил $98,3 млрд.
2005-04-14:
Прогноз ИЭЭ (14). Рынок жилья может принести в экономику риски
Cлишком бурное развитие рынка недвижимости сигнализирует об отсутствии в стране действительно мощных инновационных процессов
2005-04-04:
Прогноз ИЭЭ (13). Инвестиции вне системных инноваций - инвестиции в "никуда": судьбы нефти и доллара
Мировые цены на нефть и курс доллара будут играть роль "клапана постоянного давления" для экономического роста мировой экономики.
2005-03-22:
Прогноз и комментарий ИЭЭ (II). Если учетная ставка будет повышаться, на доллар это будет оказывать укрепляющее воздействие
Хотя практически никто не сомневается в возможном решении ФРС повысить учетную ставку на 0,25%, весь мир аналитиков валютного рынка замер в ожидании
2005-03-21:
Прогноз и комментарии ИЭЭ. О внезапно возникшей проблеме "отмены обязательной продажи 50% валютной выручки"
В Украине не ослабевают политические риски в управлении экономикой, что уже в краткосрочной перспективе (после 2006 года) может спровоцировать экономический кризис
2005-03-16:
Прогноз ИЭЭ. Доллар, нефть, сталь и глобальная системная инновация будут влиять на мировую динамику

Факторы от которых в ближайшем будущем будет зависеть мировая экономическая динамика. (В этом материале см. также о ... "войнах" центральных банков)

2005-03-11:
Прогноз ИЭЭ. Германии не удастся в этом году реализовать программу занятости в полном объеме

ЕЦБ понизил прогнозы по росту ВВП еврозоны в 2005 и 2006 гг. по сравнению с их декабрьским прогнозом. В 2005 г. с 1,4% - 2,4% до 1,2% - 2,0% и в 2006 г. с 1,7% - 2,7% до 1,6% - 2,6%.

2005-03-01:
Прогноз ИЭЭ. Вероятнее всего экономика Украины и в 2005 г. останется чрезмерно зарегулированной инструментами экономической политики
Вероятнее всего и в 2005 г. не будут активизированы инновационные процессы, способные вывести Украину в лидеры по какой-либо товарной или технологической позиции
2005-02-23:
Прогноз ИЭЭ. Мировую экономику еще какое-то время полихорадит
Мировую экономику еще какое-то время полихорадят снижение производительности труда, рост потребления нефти в Китае, колебания цен на энергоносители, а затем мы все станем свидетелями небывалого и грандиозного инновационного проекта, который качественно перевернет всю мировую экономику, поглотит все свободные капиталы и поднимет долгосрочную доходность
2005-02-15:
Прогноз ИЭЭ: рост курса доллара может отозваться для Украины ростом внешнеэкономических рисков
Что касается внутренних факторов, компенсирующих действие указанных рисков, то к ним следует отнести значительный потенциал экономического роста за счет активизации внутреннего потребления. Речь идет об активизации факторов, снимающих ограничения на  путях роста доходов населения, мелкого и среднего бизнеса.
2005-02-07:
Прогноз ИЭЭ. В мировой экономике может возникнуть медленный экономический рост с кризисными периодами
Рост дефицита счета текущих операций США связан с плавным и глубоким понижением учетной ставки в начале 2000-х гг.
2005-01-19:
Прогноз ИЭЭ

Комитет Федеральной Резервной Системы (ФРС) США (FOMC)  повысит учетную ставку на 0,25 % доведя ее до значения  2,50 % на своем очередном заседании, которое состоится 1-2 февраля 2005 года.

2004-12-30:
ИЭЭ. В наступающем году цены на золото продолжат расти

Как результат роста дефицита счета текущих операций платежного баланса США в мире отмечается рост цены на золото

2004-11-30:
БІЗНЕС-КЛІМАТ
Природно, прогнози цікаві як прогнози, тобто до здійснення прогнозованих подій. Ми ж пропонуємо вашій увазі прогноз, що прозвучав біля року тому. Примітно, що з його 10 % економічного зростання для 2004 р. він виглядав надто сміливо. Однак і інші прогнозовані події ще й сьогодні можуть представляти для бізнесу цілком конкретний інтерес.