Инновация - это исторически бесповоротное изменение способа производства вещей.
Й. Шумпетер


М.И. Туган-Барановский

Й.А. Шумпетер

Н.Д. Кондратьев

Галерея выдающихся ученых

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Внимание: прогнозы ИЭЭ

Аналіз поточного стану державних фінансів та прогноз ставок дохідності ОВДП на кінець 2010 року


Острокоморець Олег.

Ostrik81@mail.ruАналіз поточного стану державних фінансів та прогноз ставок дохідності ОВДП на кінець 2010 року.

Зведений бюджет.

На тлі незначного приросту доходів до 7,8 проти січня-серпня 2009 р., дефіцит зведеного бюджету у відповідному періоді 2010 р. становив 39,4 млрд. грн., який був профінансований за рахунок внутрішніх запозичень у розмірі 54,9 млрд. грн., зовнішніх – 24,8 млрд. грн. Формування нетипового для середини року розміру дефіциту бюджету пов’язано з необхідністю фінансування затверджені законом про бюджет статті витрат на тлі падіння доходної частини бюджету (рис. 1 ).

Тобто, на даний час, існує значна проблема фінансування дефіциту бюджету в умовах необхідності виконання державою зобов’язань щодо покриття дефіцитів господарюючих суб’єктів, таких як НАК «Нафтогаз України», а також Пенсійного фонду. Частково її вирішує проведений секвестр, відповідно до якого прийнятими змінами до Законів України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” та “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” видатки бюджету скорочено на 17 млрд. гривень та зменшено дефіцит бюджету до 4,99 відсотка від ВВП, а також та прийняте рішення щодо підвищення тарифів на газ. Але навіть цих змін недостатньо і дефіцит загалом лишається значним, в той час як джерела його покриття – обмеженими.

Рис. 1 Обсяги доходів та видатків зведеного бюджету України за січень-серпень 2010 р., млн. грн.

Джерело: Мінфін

Рис. 2 Обсяги доходів та видатків зведеного бюджету України за січень-серпень 2009 р., млн. грн.

Джерело: Мінфін

Фінансування.

У січні-серпні 2010 р. на внутрішньому ринку було залучено 54,9 млрд. грн. що на 35,2 відсотка більше ніж у відповідному періоді 2009 року – 40,6 млрд. грн., що з одного боку було забезпечено участю НБУ, який з метою підтримки ліквідності банківської системи здійснював купівлю ОВДП на вторинному ринку та приймав їх в заставу під видачу кредитів рефінансування, з іншого низькою кредитною активністю та політикою комерційних банків. За січень-серпень обсяг державних цінних паперів, що знаходились у власності НБУ зріс на 18 млрд. грн. (рис. 3).

Довідково: У другому та третьому кварталах 2010 р. операції Національного банку України з купівлі-продажу державних облігацій України не мали значного впливу на ліквідність банківської системи: їх обсяг за відповідний період скоротився на 10,6 відсотків до 64,2 млрд. грн., водночас з метою стимулювання кредитної активності банків НБУ починаючи з червня звужував строковий спектр депозитних сертифікатів, залучаючи кошти на мінімальний термін, у зв’язку з чим середньозважена ставка за мобілізаційними операціями знизилася з 6,1 відсотка у червні до 0,7відсотків у липні, у той час як банківська система з метою уникнення додаткових ризиків перенесла здійснення активних операцій в сферу без ризикових інструментів – в короткострокові ОВДП (рис.3) (за січень-серпень зростання на 73 відсотка або на 15 млрд. грн. до 35,6 млрд. грн.).

Рис. 3 ОВДП, що знаходяться в обігу, за сумою основного боргу у розрізі утримувачів у 2010 р., млн. грн.

Джерело: НБУ

Рис. 4 Частка ОВДП, що знаходяться в обігу, у розрізі утримувачів у 2010 р., %

Джерело: НБУ

Опинившись в умовах дефіциту коштів (рис. 5), Уряд здійснював погашення ОВДП шляхом здійснення нових запозичень (рис. 6), однак рефінансування боргу було здійснено за умов, які не вирішують проблему боргового навантаження на бюджет, а лише дозволяють перенести їх на майбутні періоди.

Рис. 5 Динаміка обсягу коштів на рахунках Уряду в банківській системі та в НБУ, млн. грн.

Джерело: НБУ

Рис. 6 Динаміка показників ринку ОВДП (обсяг залучених коштів, сума сплат, в т.ч. з погашення основного боргу) у січні-лютому 2010 р., млн. грн.

Джерело: НБУ

З початку 2010 року продовжується розпочата у 2009 році тенденція по заміщенню більш дешевих боргових зобов’язань дорожчими – дохідність розміщених ОВДП на проведених у 12 січня (рис. 7), 9 лютого (рис. 8), 16 лютого (рис. 9) 2010 року аукціонах перевищувала вартість обслуговування зобов’язань, термін погашення яких наставав. Причиною цього була нагальна необхідність Уряду здійснити погашення ОВДП, зобов’язання з оплати яких наставало вже на наступний день після проведення аукціону.

Рис. 7 Обсяг та дохідність ОВДП розміщених на аукціоні 12 січня та погашених 13 січня, млн. грн. та %

Джерело: НБУ

Рис. 8 Обсяг та дохідність ОВДП розміщених на аукціоні 9 лютого та погашених 10 лютого, млн. грн. та %

Джерело: НБУ

Рис. 9 Обсяг та дохідність ОВДП розміщених на аукціоні 16 лютого та погашених 17 лютого, млн. грн. та %

Джерело: НБУ

Лише починаючи з березня 2010 р. (рис. 10) з огляду на достатню ліквідність банківської системи та скорочення дефіциту коштів на рахунках Уряду (рис. 11), Мінфін отримав змогу перейти до політики здешевлення вартості обслуговування держборгу – у ІІ півріччі 2010 р. кожного місяця здійснюється рефінансування боргу, однак за більш низькими ставками дохідності, що є позитивною рисою в політиці Мінфіну.

 

Рис. 10 Обсяг та дохідність ОВДП розміщених на аукціоні 9 березня та погашених 10 березня, млн. грн. та %

Джерело: НБУ

Довідково: У червні Урядом було отримано кредитні кошти від ВТБ Банку (Росія), як наслідок обсяг міжнародних резервів НБУ за місяць збільшився на 10,5% та станом на 01.07.2010 р. становив 29523,2 млн. дол. США. Кошти на рахунках Уряду в НБУ при цьому зросли на 106,8 % і станом на 01.07.2010 р. їх обсяг становив 11,5 млрд. грн. Також у серпні Україна отримала перший транш нового кредиту Міжнародного валютного фонду у розмірі 1,89 млрд. доларів з якого 1 млрд. доларів буде направлений на покриття дефіциту державного бюджету, а 890 млн. доларів – на поповнення валютних резервів Національного банку.

Рис. 11 Динаміка обсягу коштів Уряду та вільної ліквідності банків на рахунках в НБУ та їх вплив на вартість ОВДП у 2009-2010 роках.

Джерело: НБУ

Обслуговування боргу.

Обслуговування Урядом внутрішнього та зовнішнього державного боргу у січні-серпні здійснювалось вчасно та в повному обсязі – з початку року на зазначені цілі було витрачено 6,1 млрд. грн. та 2,5 млрд. грн. відповідно, при цьому в порівнянні з відповідним періодом 2009 року навантаження на бюджет з виплати відсотків за зобов’язаннями збільшилося на 91,5 відсотків (сплачено 8,6 млрд. грн.) що є наслідком зростання обсягу емітованих ОВДП та рівнем відсоткових ставок за ними.

У січні-лютому 2010 р. хоча і спостерігалася низхідна динаміка ставок дохідності за короткостроковими ОВДП з терміном обігу до 1 року, однак вони зберігалися на досить високому рівні (21-23 відсотка) (рис. 13). За ОВДП з терміном погашення від 1 до 5 років 18-25 відсотків. Зважаючи на суттєву дохідність аукціони з їх розміщення користувались значним попитом (рис.2), але завдяки політиці НБУ по підтримці ліквідності банківської системи значний обсяг ОВДП був сконцентрований на рахунку НБУ. Так станом на 02.08.10 у власності НБУ знаходилося 68 млрд. грн. емітованих ОВДП, або 63 відсотка (рис. 3).

Рис. 13 Динаміка ставок дохідності короткострокових та довгострокових ОВДП проданих у 2009-2010 роках, %

Джерело: НБУ

Не дивлячись на позитивні тенденції до зменшення вартості обслуговування боргових зобов’язань все ж залишається основна загроза для бюджету яка знаходиться у залученні значних обсягів коштів, терміни погашення яких припадають на один період (рис.12).

Так 55,4 відсотка обсягу здійснених у 2010 р. запозичень є короткостроковими з терміном погашення до одного року, що значно збільшило боргове навантаження на ІІ півріччя 2010 року, з них на жовтень 2010 року припадає 2,1 млрд. грн., на листопад – 2,6 млрд. грн., на грудень – 0,3 млрд. грн. Загалом тільки з врахуванням здійснених у 2010 році короткострокових запозичень на ІV квартал припадає погашення 4,873 млрд. грн.

Рис. 12 Обсяг ОВДП до погашення із залучених у 2010 р., млн. грн.

З урахуванням залучених коштів у 2009-2010 роках з терміном погашення у ІІ півріччі 2010 року на жовтень припадає погашення 2,1 млрд. грн., на листопад 2,6 млрд. грн., на грудень 0,3 млрд. грн. Загалом з врахуванням запозичень, здійснених з початку 2009 р., на ІV квартал припадає 4,995 млрд. грн. що свідчить про нерівномірність розподілення боргового навантаження на бюджет (табл. 1).

Таблиця 1

Загальний обсяг ОВДП до погашення на вказану дату з урахуванням залучень, здійснених у 2009-2010 рр.

Прогноз.

У середньостроковій перспективі на динаміку ставок дохідності ОВДП будуть впливати різнонаправлені процеси. Так обсяг коштів на рахунках Уряду в НБУ за вересень поточного року збільшився на 27 відсотків та станом на 01.10.2010 становив 30,9 млрд. грн., однак, обсяг вільної ліквідності скорочується третій місяць поспіль (скорочення у серпні-вересні на 9,8 відсотків до 7,6 млрд. грн.). У свою чергу відбулось скорочення коррахунків банків (на 3,5 відсотків до 19,3 млрд. грн.) що знизило показник вільної ліквідності на 9,8відсотка до 7,6 млрд. грн.

З огляду на поточні значення, потенціал зниження ставок дохідності ОВДП майже вичерпано.

Ми вважаємо що до кінця року ставки по короткостроковим ОВДП будуть зберігатися в діапазоні 4,5-5,5%, та 6-9% по облігаціям з терміном обігу понад 1 рік.

За умов подальшого зниження дохідності ОВДП можливе зниження попиту на них.

Ризики прогнозу.

Враховуючи практику виконання бюджету у попередніх роках, коли в останній місяць року здійснюються витрати бюджету, що більш ніж в 2 рази перевищують їх середньомісячний розмір протягом року, у разі неотримання чергового траншу Уряд може опинитись у стані дефіциту коштів.

Отже, перспективи України зараз залежать від МВФ, і будь-які затримки з виконанням вимог програми МВФ можуть привести до відміни програми підтримки і подальшого небажання ринку придбавати українські боргові папери за помірними цінами. У разі успішного виконання вимог програми 30 листопада МВФ надасть Україні другий транш обсягом 1 млрд. SDR (1,56 млрд. дол.).

Довідково: Офіційні переговори між Україною і місією МВФ про черговий перегляд програми stand-by відбудуться наприкінці жовтня 2010 р.

У разі подальшого розміщення комерційними банками вільних коштів у короткострокові боргові зобов’язання Уряду за умови збільшенні їх дохідності, це може загрожувати постійним зростанням навантаження на бюджет в частині обслуговування та погашення існуючих боргових зобов’язань

Опубликовано на сайте: 2010-10-26

Комментарии к этой статье:

2021-10-03:
Прогноз ИЭЭ №2 (#99) Макроэкономический прогноз. Украина 2021 г.
Экономическая динамика немного оживится, но риски по линии энергетики возрастут.
2021-04-11:
Прогноз ИЭЭ №1 (#98) Макроэкономический прогноз. Украина 2021 г.
 
ИЭЭ. Экономическая динамика в Украине остается слабой
2020-11-16:
Прогноз ИЭЭ #2 (97). Макроэкономический прогноз. Украина 2020 г.
Экономическая динамика в Украине будет слабой

     
2020-07-19:
Прогноз ИЭЭ #1 (96). Макроэкономический прогноз. Украина 2019 г.

  

Наш прогноз экономического роста в Украине в 2019 году без учета влияния карантина - ниже нуля (до минус 2%)валютный курс 29-30 грн./долл. США при условии инфляции 10-11%
2017-04-28:
Прогноз ИЭЭ №1 (#94) Макроэкономический прогноз на 2017 г. Украина.

  

Наша оценка по основным макроэкономическим показателям почти не изменилась

2016-04-30:
Прогноз ИЭЭ №2 (#93). Экономическая динамика на 2016 год ч.2
Падение ВВП в реальном исчислении должно остановиться. Возможно его легкое повышение до 2%. Но в 2016 году экономика все ещё не восстановит значений показателей, утраченных по причине неадекватной монетарной политики. (Падение ВВП в долларовом исчислении достигало $  80 млрд cо $  185 млрд за один год.)
2016-02-29:
Прогноз ИЭЭ №1 (#92). Экономическая динамика на 2016 год ч.1

Падение ВВП в годовом выражении пока видится на уровне минус 2 %

 

2015-03-31:
Прогноз ИЭЭ №1 (#91). Экономическая динамика на 2015 год (ч.1)

Экономическая динамика на 2015 ожидается без существенных изменений. Прирост ВВП в годовом выражении превысит минус 9%

2014-04-18:
Прогноз ИЭЭ №3 (# 88) Анализ текущей ситуации и прогноз экономической динамики в странах с развивающимися рынками

Причины «внезапной остановки» потоков капиталов в странах БРИКС и влияние этих процессов на экономическую и политическую ситуацию в Украине

2014-02-26:
Прогноз ИЭЭ №2 (#87) Экономическая динамика (ВВП, инфляция, валютный курс…) на 2014 (ч.2)

  

По частичному завершению острых политических событий в Украине в феврале 2014 возникли новые тренды, изменившие течения процессов. С их учетом мы вносим некоторые поправки в наш прогноз №1 на 2014 год по Украине

2013-05-01:
Прогноз ИЭЭ №3 (#84). Экономическая динамика в Украине в 2013 (ч. 2)

     

прирост реального ВВП пока в пределах  «минус» 0,5 % – «минус» 1%;  инфляция – в пределах 2%-4%; рыночный валютный курс 8,1-8,2.

2013-03-13:
Комментарии ИЭЭ к прогнозу №3 (#81) 2013

дискуссия с посетителями сайта

2013-01-29:
Прогноз ИЭЭ №2 (#83). ЕС. Курс евро может измениться, но не существенно в марте 2013
27.01.2013 г.  было объявлено о погашении  529 млрд. евро и о досрочном погашении  30.01.2013 г. 137,2 млрд. евро в рамках LTRO
2012-10-12:
Протокол заседания Клуба Аналитиков от 11.10.2012

1)      основные макроэкономические показатели Украины на конец 2012 года;

2)      некоторые проблемы банковской и финансовой систем Украины;

3)      внешние факторы влияния на экономику Украины в контексте кризисных процессов

2011-09-02:
Протокол заседания Клуба аналитиков от 03.08.2011 и его прогнозы

03.08.2011 г. состоялось очередное заседание Клуба аналитиков, в ходе которого были рассмотрены:

1) вероятность возникновения нестабильности валютного курса грн./дол.США в Украине во второй половине 2011 г.;

2) протекание и углубление кризисных процессов экономики США и ЕС;

3) возможность «жесткой посадки» экономики Китая.

2011-03-22:
Заготовки для прогнозов ИЭЭ на 2011 год
Анализ материалов, размещенных на сайте ИЭЭ
2010-10-24:
Прогноз инфляции в Украине на 2010
Работа слушателя Школы макроэкономического анализа и прогнозирования Ведерникова А.В.
2010-07-14:
Прогноз ИЭЭ #3 (75) Через пять-шесть лет мировая экономика радикально преобразится
Произойдет радикальное изменение развития топливно-энергетического комплекса в результате смены парадигм технико-экономического развития.
2010-04-16:
Прогноз ИЭЭ #1 (73) Курс доллара, гривны, а также инфляция и темпы прироста ВВП на 2010
Валютный курс в паре гривна доллар США достиг равновесного уровня в ...
2009-12-23:
Прогноз Клуба аналитиков #4 (7). Экономическая динамика в 2009
14 декабря состоялось заключительное в 2009 г. заседание Клуба аналитиков.
2009-10-14:
Аналіз поточної ситуації та прогноз ВВП України на 2009 рік від Чалої Ніни

Робота слухача Школи макроекономічного аналізу та прогнозування

2009-10-09:
Аналіз поточної ситуації та прогноз інфляції в Україні на 2009 рік від Васильєвої Даші

Робота слухача Школи макроекономічного аналізу та прогнозування

2009-10-06:
Анализ текущей ситуации и прогноз валютного курса на 2009 г. от Острокоморца Олега

Работа слушателя Школы макроэкономического анализа и прогнозирования

2009-08-14:
Прогноз ИЭЭ #3 (73). О валютном курсе на текущий момент и на осень 2009.

Мы прогнозируем экономический кризис, вызванный нарушением внешнеэкономического технологического баланса Украины. Но нынешний валютный кризис не имеет основ и является частично спровоцированным.

2009-04-15:
Прогноз Клуба аналитиков #1 (4). Экономическая динамика на 2009
14.04.09 состоялось очередное заседание Клуба аналитиков.
2009-03-31:
Прогноз ИЭЭ#1 (71). Мировая экономика вошла в фазу неустойчивого развития, которое продолжится в течение нескольких следующих десятилетий
Одновременно с этим развитием мы ожидаем ускорение эволюционных процессов в мировой валютно-финансовой системе
2008-10-09:
Прогноз ИЭЭ #6 (69). Мировая экономика получит импульс экономической активности в начале 2009
 среду 08.10.08 семь центробанков мира одновременно понизили учетные ставки на 0,5%
2007-04-12:
Прогноз ИЭЭ #7 (63). Прогноз политических событий в Украине на основе «закона времени» Велимира Хлебникова (Часть 4)
Ключевой датой конца разрешении накопившихся противоречий в Украине должен стать первый день зимы - 1 декабря 2007 г.
2007-03-02:
Прогноз ИЭЭ #5 (61). Китайский кризис: генеральная репетиция
Пока нет экономических предпосылок для глобального кризиса, хотя кризисный потенциал высок
2007-02-19:
Прогноз ИЭЭ #4 (60). Экономическая динамика глобальной экономики в 2007
В разрезе основных макроэкономических регионов (США, Еврозона, Азия)
2007-01-18:
Прогноз ИЭЭ #2 (58). Валютные тенденции на 2007 год
проблема дефицитов США за 2006 год не исчезла, а значит...
2006-12-28:
Прогноз ИЭЭ #17 (56). Энергетический рынок и мировая экономика в 2007
мировой рынок энергоресурсов может стабилизироваться, отреагировав дальнейшим...
2006-11-27:
Прогноз ИЭЭ #16 (55). Валютная политика может стать причиной напряженности
Отрицательное сальдо внешней торговли 2006 года, может ...
2006-11-22:
Прогноз ИЭЭ #15 (54). Экономика ЕС не сможет решить проблему занятости в ближайшее время.
Негибкая монетарная политика ЕЦБ может вызвать обострение экономических рисков
2006-11-06:
Прогноз ИЭЭ #14 (53). Перспективы экономики США в 2007 г.
Существует большая вероятность снижения темпов экономического роста в США в 2007 г
2006-10-27:
Прогноз ИЭЭ #13 (52). Пока нет предпосылок для роста курса гривны, но остаются риски неопределенности в «судьбе» доллара
Колебания курса валюты (в паре гривна-доллар), отмечаемые в последнее время (октябрь 2006)...
2006-09-17:
Прогноз ИЭЭ #12 (51). О валютном курсе, сентябрь 2006
Весной 2006 аналитики предполагали падение курса доллара от 30 до 45% в конце года
2006-09-16:
Прогноз ИЭЭ #11 (50) Развитие политических событий от «Універсала» до 2010 г.
с 31 июля 2010 г. развернется цепь событий экстремального характера
2006-09-03:
Прогноз ИЭЭ #10 (49). Об экономической динамике в Украине на вторую половину 2006 г.

По оптимистическому сценарию инфляция может быть значительно ниже 10%, а темпы экономического роста  8 ±2%

2006-06-25:
Прогнозы слушателей спецкурса (ИЭЭ) # 2. Захарова Валерия
В отсутствии системного инновационного процесса рост цен на традиционные ресурсы неизбежен
2006-06-08:
Прогнозы слушателей спецкурса (ИЭЭ) # 1. Деменчука Антона
В Украине накапливаются риски экономического кризиса по причине углубляющегося дисбаланса внешнеэкономических отношений в 2006 году
2006-04-22:
Прогноз ИЭЭ #8 (47). В политических отношениях между Ющенко и Тимошенко должны произойти неординарные события до мая 2006 (Прогноз по Хлебникову Часть 3)
Данный прогноз является продолжением прогноза Института эволюционной экономики, сделанного 13 декабря 2005 года
2006-04-08:
Прогноз ИЭЭ #7 (46). Европа: риски растут, а вместе с ними будет нарастать и социально-политическое напряжение
ИЭЭ в 2005 году уже прогнозировал нарастание рисков в экономике Европы
2006-03-27:
Прогноз ИЭЭ #6 (45). Валютные риски мира в 2006 году
Азиатский макрорегион станет оплотом мировой стабильности
2006-03-06:
Прогноз ИЭЭ #5 (44). Украина: общий прогноз на 2006 год – в экономике накапливается кризисный потенциал
Многофакторность экономических процессов 2006 года будет формировать основу для многосценарного развития событий
2006-02-20:
Прогноз ИЭЭ #4 (43). В условиях отсутствия системного инновационного процесса энергетический кризис будет усугубляться (укр. яз.)
Про перспективи економічного зростання у 2006-2007 роках в умовах підвищення цін на газ
2006-02-14:
Прогноз ИЭЭ # 3 (42). Рост цен на энергоносители может вызвать гораздо больший риск кризиса, нежели это представляется нашим политикам
Именно недостаточность инновации в нашей национальной экономике вызывает к жизни энергетичекий кризис
2006-02-05:
Прогноз ИЭЭ # 2 (41) В ближайшее время «Эпохи Возрождения» в Украине не будет (Часть 2)
 Настоящая революция, дающая свободу личности, произойдет не раньше 2012 года
2006-01-31:
Прогноз ИЭЭ #1 (40). Об экономической динамике на 2006 год и ее долговременных последствиях
В 2006 году экономика Украины эволюционно подойдет к своему первому естественному экономическому кризису. Темпы экономического роста замедлятся, усилятся инфляционные риски...
2005-12-13:
Прогноз ИЭЭ (38). Долгосрочный экономический прогноз в свете “Основного закона времени” Велимира Хлебникова. (Часть 1)
Только к 2025 году в Украине завершится переход от тоталитаризма к демократическому обществу, ощутимые изменения начнем наблюдать только после 2012 года
2005-11-14:
Прогноз ИЭЭ (35) О курсе евро на конец ноября 2005 г.
Нынешняя ситуация с падением курса евро отличается от ситуаций, неоднократно возникавших в нынешнем году.
2005-10-30:
Рекомендации ИЭЭ (3). Нефтяной «кризис» в Индонезии: уроки для Украины.
Более актуальным, нежели формирование экономических вертикалей, замыкающихся на государственный бюджет, является углубление институционального развития рынков
2005-10-17:
Прогноз ИЭЭ (34). Об инфляции в Украине в последние месяцы 2005 года.

Инфляция в Украине может и не достичь больших значений. Причиной этому может стать угнетение внутреннего спроса

2005-10-10:
Прогноз ИЭЭ (33). О валютном курсе на конец октября 2005 г.
Курс не изменится, чего нельзя сказать с уверенностью о валютных резервах.
2005-10-04:
Прогноз ИЭЭ (32). Экономическая динамика объединенной Европы будет зависеть от инструментов монетарной политики.
Требования к монетарной политике, как к инструменту защиты национальных экономических интересов за последнее время претерпели очень большие изменения
2005-09-25:
Прогноз ИЭЭ (31). За сентябрьскими именениями властных структур в Украине может последовать еще два

В последней прогнозной статье мы спросили наших читателей, что бы их могло заинтересовать в наших прогнозах. В ответ мы получили много писем с вопросами. Данной прогнозной статьей мы выполняем часть прозвучавших в них просьб.

2005-09-20:
Рекомендации ИЭЭ (2). Необходимо начать изучение вопроса и разработку мер антикризисной политики
Должна быть сформирована взвешенная антикризисная стратегия. И время для ее разработки с участием ведущих банков, как нам думается, настало.
2005-08-31:
Прогноз ИЭЭ (28). Этой осенью нас ожидают интереснейшие события
Нам известна модель этого кризиса - он будет намного спокойнее системного кризиса 90-х годов
2005-08-08:
Прогноз ИЭЭ (26). Понижение учетной ставки Банком Англии добавит устойчивости ее экономике
Понижение учетной ставки сделает экономику Англии более устойчивой и никакого отношения к терактам не имеет.
2005-08-04:
Прогноз ИЭЭ (25). Макроэкономические показатели ex ante Украины в 2006 бюджетном году рискуют получить политическую окраску

Для официальных аналитиков и прогнозистов, наступил ответственный период. 15 сентября – конституционный срок подачи Правительством Украины в Верховную Раду Украины проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2006 год».

2005-07-27:
Прогноз ИЭЭ (24). О платежных балансах на текущий момент в связи с ревальвацией юаня
В отношении мировых валютных рынков, а также дефицитов торговых и платежных балансов нынешняя корректировка курса юаня существенных изменений не принесет
2005-07-15:
Прогноз ИЭЭ (23). Украина будет вынуждена усиливать административные рычаги управления экономикой
Может ли влиять на экономику изменение форматов и методов расчета макроэкономических показателей? - "Да", - отвечают авторы
2005-06-26:
Прогноз ИЭЭ (22). О мировом валовом продукте, ВВП стран мира в 2005 г. и судьбах Европы
Аналитический материал В. Кузьменко. Здесь вы также найдете материал о курсах гривны и доллара на конец 2005 года
2005-06-14:
Прогноз ИЭЭ (21). В европейской экономике в течение нескольких ближайших лет будут нарастать риски кризиса

О трех рисках для европейской экономики: валютном курсе, ценах на нефть и внешнеэкономической экспансии Китая

2005-05-30:
Прогноз ИЭЭ. Китай. Часть 3 (окончание)
Китай имеет потенциал до 2030 г. полностью адаптироваться к мировым инновациям и сделать свой вызов лидерам
(аналитический материал)
2005-05-25:
Прогноз ИЭЭ [19]. Китай. Часть 2 (продолжение)
Китай имеет потенциал до 2030 г. полностью адаптироваться к мировым инновациям и сделать свой вызов лидерам
(аналитический материал)
2005-05-22:
Прогноз ИЭЭ [18]. О росте рыночного курса доллара в Украине на текущий момент
Пока нет экономических предпосылок для снижения курса гривны, но есть все предпосылки для укрепления курса доллара
2005-05-19:
Прогноз ИЭЭ [17]. Китай. Часть 1.

Китай имеет потенциал до 2030 г. полностью адаптироваться к мировым инновациям и сделать свой вызов лидерам

2005-05-04:
Прогноз ИЭЭ [16]. Если в Украине не будут предприняты меры по активизации инновационных процессов, кризиса не избежать
После 2006 года экономика Украины начнет естественное вхождение в фазу своего первого серьезного экономического кризиса
2005-04-19:
Прогноз ИЭЭ (15). В 2005 году американская экономика, как мощный "насос" качнет в себя мировые капиталы
В феврале иностранцы приобрели у США долгосрочные ценные бумаги на сумму $1,3763 трлн., а продали -  $1,2780 трлн. Чистый поток капиталов составил $98,3 млрд.
2005-04-14:
Прогноз ИЭЭ (14). Рынок жилья может принести в экономику риски
Cлишком бурное развитие рынка недвижимости сигнализирует об отсутствии в стране действительно мощных инновационных процессов
2005-04-04:
Прогноз ИЭЭ (13). Инвестиции вне системных инноваций - инвестиции в "никуда": судьбы нефти и доллара
Мировые цены на нефть и курс доллара будут играть роль "клапана постоянного давления" для экономического роста мировой экономики.
2005-03-22:
Прогноз и комментарий ИЭЭ (II). Если учетная ставка будет повышаться, на доллар это будет оказывать укрепляющее воздействие
Хотя практически никто не сомневается в возможном решении ФРС повысить учетную ставку на 0,25%, весь мир аналитиков валютного рынка замер в ожидании
2005-03-21:
Прогноз и комментарии ИЭЭ. О внезапно возникшей проблеме "отмены обязательной продажи 50% валютной выручки"
В Украине не ослабевают политические риски в управлении экономикой, что уже в краткосрочной перспективе (после 2006 года) может спровоцировать экономический кризис
2005-03-16:
Прогноз ИЭЭ. Доллар, нефть, сталь и глобальная системная инновация будут влиять на мировую динамику

Факторы от которых в ближайшем будущем будет зависеть мировая экономическая динамика. (В этом материале см. также о ... "войнах" центральных банков)

2005-03-11:
Прогноз ИЭЭ. Германии не удастся в этом году реализовать программу занятости в полном объеме

ЕЦБ понизил прогнозы по росту ВВП еврозоны в 2005 и 2006 гг. по сравнению с их декабрьским прогнозом. В 2005 г. с 1,4% - 2,4% до 1,2% - 2,0% и в 2006 г. с 1,7% - 2,7% до 1,6% - 2,6%.

2005-03-01:
Прогноз ИЭЭ. Вероятнее всего экономика Украины и в 2005 г. останется чрезмерно зарегулированной инструментами экономической политики
Вероятнее всего и в 2005 г. не будут активизированы инновационные процессы, способные вывести Украину в лидеры по какой-либо товарной или технологической позиции
2005-02-23:
Прогноз ИЭЭ. Мировую экономику еще какое-то время полихорадит
Мировую экономику еще какое-то время полихорадят снижение производительности труда, рост потребления нефти в Китае, колебания цен на энергоносители, а затем мы все станем свидетелями небывалого и грандиозного инновационного проекта, который качественно перевернет всю мировую экономику, поглотит все свободные капиталы и поднимет долгосрочную доходность
2005-02-15:
Прогноз ИЭЭ: рост курса доллара может отозваться для Украины ростом внешнеэкономических рисков
Что касается внутренних факторов, компенсирующих действие указанных рисков, то к ним следует отнести значительный потенциал экономического роста за счет активизации внутреннего потребления. Речь идет об активизации факторов, снимающих ограничения на  путях роста доходов населения, мелкого и среднего бизнеса.
2005-02-07:
Прогноз ИЭЭ. В мировой экономике может возникнуть медленный экономический рост с кризисными периодами
Рост дефицита счета текущих операций США связан с плавным и глубоким понижением учетной ставки в начале 2000-х гг.
2005-01-19:
Прогноз ИЭЭ

Комитет Федеральной Резервной Системы (ФРС) США (FOMC)  повысит учетную ставку на 0,25 % доведя ее до значения  2,50 % на своем очередном заседании, которое состоится 1-2 февраля 2005 года.

2004-12-30:
ИЭЭ. В наступающем году цены на золото продолжат расти

Как результат роста дефицита счета текущих операций платежного баланса США в мире отмечается рост цены на золото

2004-11-30:
БІЗНЕС-КЛІМАТ
Природно, прогнози цікаві як прогнози, тобто до здійснення прогнозованих подій. Ми ж пропонуємо вашій увазі прогноз, що прозвучав біля року тому. Примітно, що з його 10 % економічного зростання для 2004 р. він виглядав надто сміливо. Однак і інші прогнозовані події ще й сьогодні можуть представляти для бізнесу цілком конкретний інтерес.