Инновация - это исторически бесповоротное изменение способа производства вещей.
Й. Шумпетер


М.И. Туган-Барановский

Й.А. Шумпетер

Н.Д. Кондратьев

Галерея выдающихся ученых

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
140 років від дня народження Михайла Івановича Туган-Барановського
Наукові читання, присвячені 140-річчя від дня народження видатного українського економіста

Р. Дзвінка
Феномен економічного зростання в США впродовж 1990-х рр.

Чи відбулось прискорення завдяки інформаційно - комунікаційним технологіям? Уроки для України… (Читати Power Point)
В. П. Кузьменко
ЗНАЧЕННЯ НАУКОВОЇ СПАДЩИНИ МИХАЙЛА ІВАНОВИЧА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

8 січня 2005 року виповнилось 140 років з дня народження видатного українського вченого і громадського діяча Михайла Івановича Туган-Барановського. Вже більше 110 років пройшло з моменту виходу в світ першої книги Туган-Барановського "Промислові кризи у сучасній Англії, їх причини та найближчі впливи на народне життя", яка не втратила своєї актуальності й сьогодні. Глибокий аналіз історії криз дозволив вченому виділити три їх спільні основні характеристики: стан товарного ринку, визначений ним як перевиробництво; зміни в області грошового обігу; коливання кредиту. На його думку, головною з цих характеристик є перша - "перевиробництво", яке й спричинило більшість економічних криз у світі. Через 36 років після друку цієї книги, тобто 75 років тому видатний англійський економіст Джон Мейнард Кейнс у двотомному "Трактаті про гроші" (1930) писав: "Я відчув глибоку симпатію до школи вчених, серед яких Туган-Барановський був першим і найбільш оригінальним, особливо завдяки формі, в яку він сам огорнув свою теорію". Інший видатний австро-американський вчений Йозеф Шумпетер називав його "найкращим слов'янським економістом". Але найбільш блискуче про геніальність свого вчителя написав не менш геніальний російський економіст Микола Кондратьєв, який у 1923 р. випустив у світ книгу "Михайло Іванович Туган-Барановський". У цей же час він відкрив великі цикли кон'юнктури (К-хвилі), що чи не єдині у світі дозволили людству спрогнозувати Велику депресію і сучасну світову соціально-економічну кризу, які розділені періодом у 50-60 років, що відповідає довжині К-хвиль. (Читати)
І.П. Макаренко
Деякі інструменти прогнозу економічної динаміки й економічних криз

В Україні сьогодні вже є багато груп аналітиків і вчених, що займаються розробкою економіко-математичних моделей і побудовою прогнозів на їхній основі. Однак у більшості випадків ці прогнози не збуваються. Причиною цьому, як вважає автор статті, є ігнорування розробниками прогнозів природи циклічності економічних процесів, у тому числі і нелінійності, що викликається інновацією. Про те, як економічна теорія Туган-Барановського дозволяє уникнути багатьох таких помилок (Читати pdf)
Бажал Ю.М
СУЧАСНІСТЬ ТВОРЧОСТІ М.І.ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

Одна з багатьох творчих граней Михайла Івановича зв'язана з дослідженням маржиналізму – граничної корисності факторів виробництва тощо. І, не дивлячись на те, що маржиналізм з'явився в період кризи класичної економічної теорії, а теорія Дж.Кейнса дещо потіснили позиції класиків, без категорій граничної корисності важко зрозуміти інновацію як системний процес та зростання багатства нею спричиненою, підйоми та падіння економічних цивілізацій, а також природу ринків.

Розгром маржиналізму – це одна з найбільших втрат, що наніс більшовизм інституціоналізму не лише України – всіх країн к. Радянського Союзу. Це - рана, що не загоюється, а її прояви можна побачити повсюди.

Так, тепер вже можна стверджувати, що саме через відсутність розуміння нашими менеджерами та політиками механізмів граничної корисності в Україні не запрацювали вільні економічні зони і не працюють створені технопарки. Як пам'ятник нерозумінню маржиналізму, чинне законодавство (Бюджетний кодекс тощо) наскрізь пронизані словами "граничний" у розумінні максимальний, а не у його математичному значенні.
Вивчайте Туган-Барановського, каже про це автор статті і хай бог вам допоможе знайти себе через пізнання своїх предків. (Читати)
М.І.Туган-Барановський - видатний вчений-економіст. Спадщина та новації

Інформаційне повідомлення про Міжнародну науково-практичну конференцію, яка проходила в м. Донецьку з 20 по 21 січня 2005 р. (Читати)