Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Про інститут

Інститут еволюційної економіки (ІЕЕ) – незалежна громадська організація, що об’єднує вчених України, які займаються дослідженнями інновації, еволюційної економіки, макроекономіки, інституціоналізму й інституціональної структури суспільства, механізмів соціально-економічних циклів, екстремології, а також прогнозуванням системних криз. Основним видом діяльності Інституту є дослідження інновації як системного процесу, який:

 • включає не тільки появу нових технологій і нових товарів, але й формування системного аттрактора інновації, що притягає як інноваційні, так і традиційні виробництва, ресурси (матеріальні, фінансові, трудові, політичні тощо), а також формує технологічні та ресурсні уклади;
 • зустрічає на своєму шляху сили опору у вигляді правил, традицій, усього комплексу традиційного інституціоналізму, традиційної економіки і політики, що історично сформувалися у суспільстві; переборює їх, формуючи механізми оновлюючого руйнування, і, таким чином, накладається на них (на традиції), еволюціонуючи разом з ними, викликаючи хвилі циклічної активності практично у всіх сферах людської діяльності, що має на увазі не тільки зльоти і процвітання економічних систем, але і війни, революції, соціальні катастрофи – періодичні зміни порядку і хаосу;
 • має на увазі, що головним системоутворюючим елементом інноваційного аттрактора є Людина, а головними законами еволюції на основі інновації - універсальні закони Природи.

До числа основних результатів роботи ІЕЕ відносяться розробка наукової концепції про інноваційний розвиток національної економіки, концепція національної інноваційної системи (НІС), методи і моделі прогнозування соціально-економічного розвитку в кризових умовах, методики оцінки ефектів синхронізації і фрактальності різних циклів розвитку суспільства, принципи державної інноваційної політики, можлива структура НІС України.

Вченими Інституту опубліковані численні статті і монографії. З деякими з них можна ознайомитися, відвідавши сайт Інституту.

Вчені Інституту активно сприяють вищим органам виконавчої влади України у виробленні ефективних інструментів і методів економічної інноваційної політики, інноваційних пріоритетів.

Практична індивідуальна діяльність учених ІЕЕ в питаннях фінансового консалтингу, проектного менеджменту, створення і впровадження інноваційних інвестиційних проектів охоплює близько 190 малих і середніх проектів. У коло практичних інноваційних проблем увійшли також і ряд великих проектів, у тому числі, в області трансферу технологій.

Вченими Інституту розроблені і впроваджені в навчальні процеси вузівської підготовки спеціалістів і магістрів нові навчальні програми з національних інноваційних систем, сучасної економічної політики, макроекономіки, макроекономічного моделювання і прогнозування, теорії циклів і криз, антикризової політики, психонетики. Для багатьох цих дисциплін написані книги і навчальні посібники.

Основною задачею Інституту є сприяння: здійсненню наукових досліджень в області інновацій; формуванню інноваційних пріоритетів органами влади, бізнесменами і політиками; вченим у пропаганді нових знань про інновацію, у тому числі й шляхом створення навчальних програм.


Інститут еволюційної економіки – громадська неприбуткова організація
Правління Інституту
Макаренко Ігор Петрович, к.е.н., директор Інституту
Бахтіяров Олег Георгійович член правління Інституту, генеральний директор Університету ефективного розвитку
Галенко Олег Анатолійович член правління Інституту
Дослідницький колектив

Соловйов В’ячеслав Павлович

д.е.н, проф., заст. директора Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України

Кузьменко Валерій Павлович к.е.н.,  пров.н.с. Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку та торгівлі України
Штанько Людмила Олександрівна

Дроговоз Юлія
Сергіївна
к.е.н., доцент, ректор Українського гуманітарного Інституту


віце-президент Українського союзу промисловців та підприємців


Рогожин Олексій Георгійович д.е.н. пров.н.с. Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України
Смєнковський Андрій Юрьевич заступник директора-керівник центру Національного інституту стратегічних досліджень при Президенті України
Москалюк Наталія Петрівна к.е.н., керівник Вишгородського відділення Інституту, викладач Київського національного економічного університету
Брунько Володимир Михайлович керівник Ірпіньського відділення Інституту
 
Пріоритетні напрями
1. Наукові дослідження:

- в області економіки - інноваційні процеси та інноваційні моделі, еволюція економічних і техніко-економічних систем;

- в області психології - виявлення та подолання стереотипів мислення в прийнятті рішень (Бахтіяров О.Г.).

2. Пропаганда і поширення нових знань шляхом створення й упровадження інноваційних навчальних програм і навчальних курсів у Вузах України.

У рамках пріоритетних напрямів Інститут здійснює:
 • наукову, аналітичну, навчальну і консультативну діяльність у сфері макроекономіки, економіки інноваційних процесів, еволюції техніко-економічних систем, їхнього впливу на соціальні, економічні й політичні процеси, сприяння розробкам інструментів ефективної політики в кризові періоди;
 • побудова макроекономічних прогнозів;
 • сприяння формуванню пріоритетів економічної політики на основі інноваційних моделей, а також технологічного форсайту;
 • дослідження проблем безпеки національних економічних інтересів;
 • сприяння вченим і організаціям у встановленні наукових зв'язків, у висвітленні та пропаганді результатів їхніх досліджень по інноваційній та еволюційній проблематиці;
 • сприяння впровадженню інновацій в економіці й соціальній сфері;
 • інформаційну, технічну і методологічну підтримку діяльності вчених, викладачів і інших осіб, що займаються дослідженнями інновації, еволюційної економіки;
 • сприяння державним і підприємницьким структурам у формуванні пріоритетів політики і стратегій на основі інноваційних моделей, розробці й впровадженню інноваційних проектів.
Віртуальний офіс
З ініціативи членів Інституту створено віртуальний офіс, у якому працює дослідницький колектив.

Україна, м. Київ,