Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Запрошуємо до співпраці

Ученим, підприємцям, політикам
Запрошуємо до спільних досліджень і розробок проектів з актуальних проблем інновації:
 • національні інноваційні системи: еволюція, структура, побудова, управління;
 • аналіз зарубіжного досвіду формування і функціонування ефективних національних інноваційних систем;
 • можлива структура національної інноваційної системи в Україні;
 • інноваційна політика в кризовій фазі економічного циклу й у фазі сталого економічного зростання: методологія, підходи, інструменти; роль інфляційних процесів;
 • прогнози і цикли в економічній, валютно-фінансовій і соціальній сферах;
 • еволюція економічних систем, технологічних і ресурсних укладів: ринкові і неринкові основи розвитку інноваційного процесу; підприємці та ринкове середовище; інноваційні вертикально інтегровані структури, кластери інновацій;
 • інновація і технологічний форсайт;
 • сучасна інноваційна інфраструктура: наукові містечка, социополіси, технополіси, технопарки, бізнес інкубатори;
 • регіональні інноваційні проекти; економічні регіони пріоритетного розвитку: проблеми ефективного використання;
 • венчурний капітал;
 • трансфер технологій;
 • макроінноваційний процес: еволюція і кризи енергетики;
 • еволюція наукових шкіл і системи освіти;
 • інновація і проблеми комерціалізації інтелектуального потенціалу;
 • інновація: проблеми відносин і захисту інтелектуальної власності;
 • моделі побудови прогнозів, час як матеріальна категорія;
 • коеволюція природи і суспільства, універсальні закони і моделі еволюції складних систем - природи, економіки, суспільства;
 • фінансові фактори інноваційної функції: ставка відсотка, валютний курс, інфляція, торговий баланс, поточні операції, рух капіталу, заощадження, інвестиції;
 • проблеми розвитку бюджетно-фінансових інструментів інноваційної політики;
 • інновація: еволюція грошей і інструментів кредитно-грошових відносин;
 • інновація: кризи і проблеми безпеки економічних інтересів.