Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Гранти і конкурси

ЄС. ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ № 46, січень 2007 р.


 УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ У НАУКОВИХ ПРОГРАМАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО CОЮЗУ

Новини щодо конкурсів Євросоюзу, адреси тематичних та регіональних консультаційних пунктів, інформаційні бюлетені №1-45, пошук партнерів – на сайті www.nas.gov.ua/ciptt/EU

 

Сьома рамкова програма ЄС  (РП 7): нові можливості

для українських учених (Продовження, поч. №45)

Загальні положення для учасників

У проектах Сьомої рамкової програми може брати участь будь-яка компанія, університет, дослідницький центр, організація або індивідуум, законно розташовані в будь-якій державі. Правила для Учасників 7 РП (RFP), включаючи будь-які додаткові умови, викладені в особливих програмах або індивідуальних робочих програмах (див. статтю 12 RFP). Зверніть увагу:

·         Визначення індивідуума як юридичного об'єкта – це будь-яка фізична або юридична особа, створена за національними законами місця його заснування або за законами Співдружності або  міжнародних законів, що має правосуб'єктність і яке може, діючи від свого імені, здійснювати права і виконувати обов'язки;

·         Окрім мінімальних умов, викладених у RFP, для особливих або робочих програм можуть існувати додаткові умови, пов'язані з мінімальним числом учасників або додаткові умови для типу учасників або місця їхнього заснування.

 

Країни, що мають право брати участь у конкурсах

Не зважаючи на те, що учасники FP7 можуть бути розташовані в будь-якій країні, існують різні категорії держав, право брати участь для яких може варіюватися в залежності від різних особливих або робочих програм:

    * Держави-члени ЄС – 25 країн;

    * Асоційовані країни – країни, які підписали угоди з наукового і технологічного співробітництва, залучені до наповнення бюджету рамкової програми;

    * Країни-кандидати – країни, що розглядаються зараз як кандидати до статусу асоційованих.

    * Треті країни, в тому числі Україна.  

 

Консорціуми, які мають право брати участь у конкурсах

У більшості випадків фінансування європейських досліджень через FP7 розглядається як формування консорціуму для того, щоб він представив проектну пропозицію на запит. Можливість вибору цих консорціумів також варіюється згідно з різними умовами, що відносяться до типу діяльності механізму. Ці механізми викладені в III Додатку до RFP “Схеми Фінансування”. Мінімальні умови для права брати участь у конкурсах детально викладені в статтях 5 – 10 і можуть бути підсумовані в такий спосіб:

    * Непрямі дії (Проекти співробітництва)

У конкурсі повинно взяти участь щонайменше три юридичні особи (визначені як організації або індивідуальні дослідники), кожна з яких  повинна бути заснована в країні-члені або країні-асоційованому учаснику, при цьому всі вони повинні бути засновані в різних державах. Усі три юридичні особи повинні бути незалежні одна від одної, згідно з шостою статтею RFP. Мається на увазі, що вони не повинні бути дочірніми підприємствами якоїсь організації або одна одної. Для конкурсів за тематичними напрямами: Здоров’я,  Продукти харчування, сільське господарство, біотехнології,  Інформаційні та комунікаційні технології, Нанонауки, нанотехнології, матеріали та нові виробничі технології, Енергія, Навколишнє середовище, Транспорт та аеронавтика, Соціоекономічні та гуманітарні науки, Безпека і космос, Програма „ЄВРАТОМ, - участь третіх країн мусить бути обґрунтована.

    * Непрямі дії  щодо міжнародної кооперації країн – партнерів.

Щодо країн, які не входять до складу ЄС або не є асоційованими членами і мають можливість бути обраними в члени консорціуму для більшості проектів, застосовуються спеціальні умови для спільних проектів, у яких беруть участь треті країни в паритеті з країнами-членами або асоційованими членами ЄС.

Нижче перераховані мінімальні умови для проектів за програмою „Міжнародне співробітництво”: (a) Повинні брати участь щонайменше чотири юридичні особи; (b) щонайменше дві юридичні особи, згадані в пункті (a) повинні бути засновані в країні-члені або асоційованому члені, при цьому жодні дві з них не можуть бути засновані в тій самій державі; (с) принаймні дві юридичні особи, згадані в пункті (a) повинні бути засновані в третіх країнах, але жодні дві з них не можуть бути засновані в одній державі; (d)  Усі чотири юридичні особи, згадані в пункті (a) повинні бути незалежними одна від одної відповідно до статті 6 RFP.

    * Дії з координації і підтримки, а також з навчання і кар'єрного росту дослідників

Мінімальною умовою для дій з координації і підтримки, а також з підтримки навчання і кар'єрного росту є участь однієї юридичної особи.

    * Орієнтовані на винахідників дослідницькі проекти ''FRONTIER'' (Рубіж)

Мінімальною умовою для підтримки орієнтованих на винахідників дослідницьких проектів  'frontier' (рубіж), що фінансуються через структури Європейської Дослідницької Ради, є участь однієї юридичної особи, заснованої в країні-члені або країні- асоційованому члені.

    * Одиночні учасники

Не зважаючи на те, що мінімальні умови для непрямих дій задовольняються кількістю юридичних осіб, що разом формують одну юридичну особу, надалі у непрямих діях може бути й одиночний учасник, у тому випадку, якщо він заснований у країні-члені або країні-асоційованому члені.

Участь фізичних осіб ґарантує, що створення і розвиток наукових можливостей і умінь не обмежене проектами, які включають у себе тільки юридичних осіб і фінансовані Євросоюзом, гарантуючи також участь технічних фахівців, які не є юридичними особами.

 

Призначення незалежних експертів

Європейська Комісія призначає незалежних експертів для проведення експертизи наукових проектів. Європейська Комісія зв'яжеться з зареєстрованими експертами FP6 і перенесе їхні дані в базу даних експертів. Реєстраційний сервіс для FP7, модуль керування експертами (EMM) зараз доступний на CORDIS.

Незалежні експерти повинні бути ідентифіковані й обрані на базі заявок від приватних осіб та заявок, направлених до національних дослідницьких агентств дослідницьким установам або підприємствам з розглядом установлених списків підходящих кандидатів.

Комісія може, якщо вважає за можливе, обрати будь-яку приватну особу з відповідними уміннями, яка не входить у списки. Повинні бути проведені відповідні виміри для досягнення відповідного гендерного балансу в призначуваній групі незалежних експертів.

При призначенні незалежного експерта Комісія повинна провести всі необхідні дії, щоб гарантувати, що експерт не зіштовхнеться з конфліктами інтересів стосовно області, у якій він повинний висловити свою думку.

Комісія повинна прийняти модель посадової інструкції (тут і далі “посадова інструкція”), що повинна включати заяву, що на час призначення незалежний експерт не має конфліктів інтересів і буде інформувати Комісію у випадку можливого виникнення конфлікту інтересів у той період часу, коли експерт виконуватимє свої обов'язки. Комісія повинна укласти договір про виконання посадової інструкції між Євросюзом і кожним незалежним експертом. Комісія повинна періодично публікувати список незалежних експертів, що допомагають їй для кожної особливої програми.

 

Запит пропозицій

Комісія повинна на початку 2007 року видавати запити для проектних пропозицій (або непрямих дій) відповідно до вимог, викладених у відповідних особливих програмах або робочих програмах. Для того щоб зменшити непотрібне навантаження і спростити пропозиції, FP7 представляє двостадійну процедуру подачі й оцінки пропозицій:

* У випадку, якщо запит пропозицій пропонує двостадійну процедуру подачі, тільки ті пропозиції, які задовольнили оцінним критеріям першої стадії, на другій стадії повинні оформити пропозицію повнівстю.

* У випадку, якщо запит пропозицій пропонує двоступінчасту процедуру оцінки, тільки ті пропозиції, які проходять першу ступінь, основану на перевірці обмеженого набору критеріїв, повинні зазнати подальшої перевірки.

http://cordis.europa.eu/fp7/roadmap-2006_en.html

 

 

Бюджет

Удосконалені пропозиції РП7 від Європейської Комісії відповідно до бюджетної угоди між Радою Європи і Європейським Парламентом сформували повну суму бюджету -  50,521 мільйона EUR, розподіленого між спеціальними програмами як вказано нижче:

§                   Кооперація 32,413 млн. EUR

§                   Ідеї  7,510 млн. EUR

§                  Люди  4,750 млн. EUR

§                  Засоби  4,097 млн. EUR

§                  (JRC) ОДЦ (неядерний) 1,751 млн. EUR

§                  Євроатом (до 2011 р.) 2,751 млн. EUR


 

 

НОВИНИ

 

Формування Львівським ЦНТЕІ групи експертів у сфері енергозбереження

 

 Львівський ЦНТЕІ спільно з Львівською обласною держадміністрацією та Західним науковим центром НАН та МОН України створив „Інформаційно-аналітичний центр з питань використання енергоощадних технологій” надалі „Центр з енергозбереження”.

Метою створення Центру є формування інноваційної інфраструктури у галузі енергозбереження та технологій в будівництві, що сприятиме розвитку і впровадженню на території регіону нових організаційних, інформаційних, інвестиційних проектів, що передбачають суттєве підвищення рівня використання паливно-енергетичних ресурсів та стану енергозбереження на засадах взаємовигідної співпраці.

Основними цілями та завданнями „Центру з енергозбереження” є

1.  .    Визначення пріоритетних напрямків діяльності в галузі енергозбереження.

2.  Участь у розробці програми з енергозбереження та координації робіт з її проведення.

3. Проведення аналізу містобудівної нормативно-правової бази та розроблення пропозицій щодо її вдосконалення для приведення у відповідність до вимог енергозбереження.

4.Організація енергоаудиту в житлово-комунальному господарстві та теплоенергетиці міст Львівщини.

5. Розробка методики оцінки фізичного стану будівель та систем теплопостачання.

6.  Розроблення рекомендацій щодо черговості проведення узгоджених робіт з урахуванням результатів енергоаудиту та фізичного стану будівель.

7.  Створення регіональної інформаційної системи енергозбереження.

8.   Удосконалення механізму фінансування розробок та впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання.

9.  Науково-технічна експертиза енергозберігаючих проектів та технологій, що пропонуються для реалізації.

10. Сприяння реалізації пілотних проектів у галузі енергозбереження.

11. Науковий супровід реалізації пілотних проектів з енергозбереження.

12.  Організація навчальної та демонстраційної діяльності з питань енергозбереження.

У своїй діяльності центр планує опиратись на групу експертів, які будуть залучатись до виконання різних робіт на контрактній основі.

Контактна інформація: Координатор центру – Уляна Коваль, тел. 52-32-00, факс 52-33-42, e-mail: ukoval@cstei.lviv.ua, адреса:  м.Львів, пр.В.Чорновола, 57, кім.803.

 

 

 

Видавник:  Центр інтелектуальної власності і передачі технологій НАН України

                                                             вул. Володимирська, 54, м. Київ, 01601

сайт: www.nas.gov.ua/ciptt/EU

тел: 239-6759; 239-6502; e-mail: interpro@nas.gov.ua

 

Опубліковано на сайті: 2007-02-11

2022-06-30:
Єврокомісія оголошує конкурс для високотехнологічних стартапів на 1,7 млрд євро у 2022 році
Нова програма ЄС підтримки українських стартапів на 20 млн євро
2022-05-09:
Імпакт-інкубатор YEP підтримує ідеї для відновлення України
Дедлайн подачі заявок — 15 травня!
2022-05-08:
Безкоштовне навчання в Оксфорді для 20 українських студентів-магістрів
Дедлайн подачі документів: 20 червня 2022 року
2022-04-29:
The Royal Swedish Academy of Sciences анонсує стипендії для українських вчених з докторським ступенем для проведення досліджень у Швеції
Стипендії покривають витрати, що пов’язані з тимчасовим переїздом до Швеції, на загальну суму до 20 000 крон на місяць та надаються максимум на 1 рік.
2022-04-09:
Фонд польської науки (FNP) започаткував нову ініціативу - Програму польсько-українського співробітництва
Буде проведено два конкурси, дедлайн подачі заявок:
I конкурс - до 29 квітня 2022
II конкурс - до 30 вересня 2022
2022-04-01:
Відкрито набір для українських фаундерів
Lumus Investment Collective шукає українських фаундерів на pre-seed / seed стадіях
2022-03-31:
Інтерактивна карта "Science for Ukraine" (англійською мовою)
Інформація про можливості для українських науковців у різних країнах, щоб в умовах війни допомогти продовжувати дослідження
2022-03-30:
Університет Печа в Угорщині відкрив платформу реєстрації для тих, кому довелося перервати навчання в Україні через війну, що триває.
понад 100 навчальних програм англійською та угорською мовами, які охоплюють усі основні академічні галузі
2022-03-29:
Підтримка дослідників від інституцій Іспанії, програма для постдоків на 36 місяців
Postdoctoral research opportunities for Ukrainian citizens. Doctoral Program in Power Systems and in Engineering Systems Modeling
2022-03-29:
USF запустив платформу для координації допомоги українським стартапам — SAVEUASTARTUP
Актуальні новини та дипломатичні кроки органів влади та наукової спільноти щодо протистояння російській агресії та запроваджені санкції щодо Російської Федерації нашими міжнародними партнерами
2022-03-29:
CERN For Ukraine
For Ukraine
2022-03-29:
Програма підтримки науковців - математиків
ERCOM - European Research Centres on Mathematics. Offers of assistance to mathematicians who are refugees of the recent war
2022-03-29:
У межах проєкту Research4Life українські вчені отримали доступ до електронних ресурсів провідних видавництв світу
У межах платформи Research4Life забезпечується доступ до більше ніж 154 тис. наукових журналів і книг від більш як 200 видавців з усього світу. Платформа складається з 5 колекцій літератури
2022-03-25:
Лабораторії світу, що підтримують українських науковців
Дуже велика кількість. Електронне посилання
2022-03-25:
Європейська Комісія запустила портал ERA4Ukraine для допомоги українським вченим | Міністерство освіти і науки України (mon.gov.ua)
23 березня 2022 року Європейська Комісія запустила портал ERA4Ukraine для надання інформаційних і допоміжних послуг українським вченим, які вимушені виїхати за кордон через війну. Портал об’єднує ініціативи на рівні ЄС, окремих країн і неурядових установ.
2022-03-24:
Європейська Комісія запустила портал ERA4Ukraine для допомоги українським вченим
надання інформаційних і допоміжних послуг українським вченим, які вимушені виїхати за кордон через війну. Портал об’єднує ініціативи на рівні ЄС, окремих країн і неурядових установ
2022-03-22:
Підтримка українських науковців Бразилією: штат Парана за підтримки фонду Араукарія та Головного управління науки, техніки та вищої освіти (SETI) Бразилії
Для проведення досліджень науковці отримають грант у розмірі 10 тис. реалів у категорії «Викладач-особливий гість» (PVE)
2022-03-22:
EMERGENCY FUND FOR UKRAINIAN SCHOLARS
Researchers affiliated to any legal entity in Ukraine (for example, schools and universities, research centers, governmental institutions, or private companies)
2022-03-22:
Фундація імені Кшиштофа Скубішевського надасть фінансову допомогу вченим з України
Допомога буде спрямована вченим, які перебувають в Україні чи Польщі, і надаватиметься дослідникам індивідуально
2022-03-20:
ПІДТРИМКА УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВПІД ЧАС РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ
Перелік програм підтримки та лабораторій
2017-11-01:
Программа ООН для волонтеров
Круглый год. Оплата расходов
2017-11-01:
Стажировка в Google
Каждое лето. Офисы Google по всему миру
2016-07-21:
Где искать спонсоров и гранты?
подборка сайтов, которые следует мониторить постоянно