Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Автори публікацій
Макаренко Ігор

Директор Інституту еволюційної економіки, к.е.н.

Спеціаліст з інноваційної політики та менеджменту. Захистив дисертацію на тему: “Інноваційна політика в кризовій фазі економічного циклу та вплив на неї інфляційних процесів” (1996).

Автор більш 100 статей і книг з проблем макроекономіки, інновації та інноваційної політики, еволюції соціальних та економічних систем, економічному прогнозуванню, економічним циклам.

Досвід інноваційної діяльності на виробництві - автор розроблення та впровадження систем автоматизації технологічних процесів.

Борис Санто

(Угорщина)

Доктор економічних наук, професор

Відомий у світі європейський вчений

Автор понад 130 статей та книг з інноваційного менеджменту, інноваційної теорії, а також еволюції технічних та соціальних систем

Кузьменко Валерій

Член Інституту еволюційної економіки

Кузьменко Валерій Павлович, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник з економічної безпеки держави, професор кафедри світового господарства і міжнародної економічної інтеграції Українського державного університету фінансів і міжнародної торгівлі Міністерства фінансів, головний науковий співробітник Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.

Автор більше 200 наукових робіт.

Домашня адреса: 01103, Київ-103, вул. Кіквідзе 9/12, кв. 7, дом. тел. 286-26-29, моб. 0631815305

 

 

Член міжнародної асоціації “Прогнози та цикли”

Бахтіяров Олег

Член Правління Інституту еволюційної економіки.

Генеральний директор Університету ефективного розвитку.

Відомий в Україні та за її межами вчений-психолог. Спеціалізується на проблемах психології екстремізму, а також підготовки персоналу для роботи в екстремальних умовах. Вивчав психологію особистості в умовах бойових дій майже у всіх “гарячих точках” 90-х рр. - як дослідник пройшов шляхами війн та конфліктів від Карабаху до Балкан, включаючи московські події. Має досвід з розроблення методик для підготовки космонавтів.

Автор понад 20 публікацій з психології, екстремології, політології, монографій “Постінформаційні технології: вступ до психонетики” (1997), “Деконцентрация” (2002).

Брунько Володимир

Член Інституту еволюційної економіки.

Директор науково-консультаційного центру «Інвестсервіс»

Експерт в галузі проектного та фінансового аналізу, управління інвестиційними проектами: комплексні консультаційні послуги для бізнесу; фінансові консультації приватним особам.

Підготував більше 190 бізнес-планів та інших фінансових документів для підприємств різноманітних галузей економіки.

Соловьев Вячеслав

Доктор экономических наук, профессор, заместитель директора Центра исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва Национальной академии наук Украины, член общественной организации «Институт эволюционной экономики».

Известный в Украине и за ее пределами ученый в области инновации, инновационных технологий и инновационной политики. Особый научный интерес проявляет к проблемам трансфера технологий.

Имеет большой опыт практической деятельности в области разработки систем управления ракетно-космических комплексов, а также разработки разнообразных инновационных проектов.

Автор около 300-т научных трудов и публикаций, в том числе - 4-х изобретений, 3-х индивидуальных  и более 20-ти коллективных монографий.

Ворончук Михайло

Член Інституту еволюційної економіки.

Провідний науковий співробітник РВПС НАН України, к.т.н. Керівник групи аналізу, моделювання и прогнозу розвитку ПЕК України та його взаємодії з природним середовищем.

Автор 45 наукових статей та монографії

Член міжнародної асоціації “Прогнози та цикли”

Бажал Юрій

Доктор економічних наук, професор, член-кор. Академії технологічних наук України.

Відомий український вчений у галузі економічної теорії науково-технологічного та інноваційного розвитку. Автор більше 100 наукових робіт.

Декан факультету економічних наук Національного університету „Києво-Могилянська академія”.

Член європейської асоціації еволюційної політекономії (EAEPE) та європейської асоціації деканів (DEAN).

Кулінкович Арнольд

Доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник Українського державного геологорозвідувального інституту.

Дійсний член Української нафтогазової академії.

Наукові інтереси – промислова геофізика, геологія, геоінформатика, циклістика, філософія.

Автор і співавтор більш 300 наукових праць і винаходів.

Найдьонов Віктор

Доктор економічних наук, професор, член Академії Промислових наук України.

Відомий український вчений в галузіекономічної теорії науково-технологічного інвестиційно-інноваційного розвитку. Автор більше 200 науковихпрацьта монографій.

 

 

 

Головний науковий співробітник Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвикуі торгівлі України.

Крючкова Ірина

Доктор економічних наук, експерт з макроекономічного аналізу, моделювання та прогнозування,  завідувач відділом моделювання та короткострокового прогнозування Інституту економіки та прогнозування НАН України. Автор більше 100 наукових праць.

Стус Володимир

Керівник групи аналітики та прогнозування Центру Стратегічни Ініціатив. Спеціалізується на прогнозуванні економічних процесів у наддовгих періодах

Філатов Анатолій

Керівник Центру етно-соціальних досліджень при кафедрі політології та соціології Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, к.ф.н., доцент

Плотніков Валерій

Заведувач Керченської лабораторії системних досліджень.

Політолог, викладач логіки.

Автор більш ніж 23 статей та книги "Основы аналитической работы".

Досвід інноваційної діяльності.

Бондаренко Валентина

Директор Міжнародного фонду М.Д.Кондратьэва, провідний науковий співробітник Інституту економіки РАН, к.е.н., Директор Міжнародного інституту Питирима Сорокіна і Миколая Кондратьева

Член-кореспондент Російської академії природничих наук, дійсний член Академії прогнозування

Автор більш 80 статей і глав у монографіях, у тому числі більш 20 робіт присвячені пошуку і формуванню нової методології пізнання закономірностей у розвитку людського співтовариства.

Учасник Першого (Австралія, Сідней, 2001 р.) і Другого (США, Нью-Йорк, 2005 р.) конгресів по глобальній цивілізації.

Черняк Олександр

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Пугачова Олена

Кандидат економічних наук. Більше 10 років працювала в Росії. Автор і співавтор більше 50 наукових робіт, більшість з яких присвячені проблемам самоорганізації соціально-економічних систем, коеволюциії природи і суспільства, еволюції наукових шкіл і системи освіти.

Гаврилишин Богдан

Член Римського клубу. Член Світової Академії Мистецтва та Науки. Радник першого президента України, Леоніда Кравчука (1991-1994). Директор Міжнародної Академії Навколишнього Середовища, Женева. (1996-1997рр.).

Автор більше ніж 100 статей з менеджменту, освіти в галузі менеджменту, економічного та політичного середовищ, одну з яких видано 12 мовами

Лукінов Іван Іларіонович

Видатний український вчений (1927-2004)

Директор Інституту економіки НАН України протягом 1976 — 2003 рр., з лютого 2003 р. — почесний директор Інституту економіки, з 1 січня 2004 р. — Об’єднаного інституту економіки України. Одночасно в 1976 — 2004 рр. — він член Президії НАНУ; в 1979 — 1993 рр. — віце-президент НАНУ — голова секції Суспільних наук; в 1976 — 1980 рр. і в 1993 — 1998 рр. — академік секретар відділення економіки НАНУ. З травня 2004 р. — радник Президента НАНУ.

Дацюк Сергей

Руководитель корпорации стратегического консалтинга "Гардарика"

Яременко Сергій

Екс-заступник голови Національного банку України,

радник міністра економіки України

Корсун Віктор

Заступник виконавчого директора Українського науково-технологічного центру

Зацепин Антон

Зацепин Антон, аспирант Национального института стратегических исследований по специальности экономическая безопасность, секретарь оргкомитета Национального инновационного Форума.

 

 

Єгоров Сергій

Директор Центру трансферу технологій АТН України

Бульовська Ірина

Аналітик, випускник Школи макроекономічного аналізу та прогнозування

Корнилов Сергей

Директор гуманитарного института Самарского государственного аэрокосмического университета.
Специалист по менеджменту. Защитил диссертацию в 2007 году  на тему "Метод формирования портфелей технологий промышленных предприятий (на примере авиационно-космического комплекса Самарской области)".
Автор более 20 публикаций по проблемам экономики, управления, моделирования процессов, технологическому трансферу, 2 учебных пособий по организации инновационного бизнеса".

Бугрий Максим

Працівник відділу економічної безпеки Національного Інституту проблем міжнародної безпеки

Теслинов Андрей

Профессор, доктор технических наук, Россия. Руководитель «Мастерской концептуального мышления». Генеральный директор Научно-консалтинговой группы «DBA-concept». Научный консультант и профессор  Международного института менеджмента ЛИНК. Тьютор Открытого Университета Великобритании. Преподаватель АНХ при Правительстве РФ

Чала Ніна

сфера наукових інтересів: механізми державного регулювання соціально-економічного розвитку країни, конкурентоспроможність держави.

Литвинчук Алла

к.е.н., аналітик

Коло інтересів: макроекономічний аналіз та прогнозування соціально-економічних систем; еколого-економічне управління; соціальні, організаційні та виробничі комунікації.

Иванов Владимир

Заместитель главного ученого секретаря Президиума РАН, профессор НИЯУ МИФИ, доктор экономических наук, кандидат технических наук. Окончил Московский инженерно-физический институт. 

Цыбулев Павел

Доктор  технических наук, профессор Института интеллектуальной собственности Национального университета «Одесская юридическая академия» в г. Киеве

Гусєв В’ячеслав

 провідний науковий співробітник, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, державний службовець 3-го рангу (1992 – 2007 рр.) Інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковець і управлінець в галузі державної інноваційної політики, державного управління, інноваційного менеджменту.

Захистив дисертацію на тему «Удосконалення економічної оцінки інноваційних проектів» (1977 р.)

Автор понад 120 наукових праць (загальним підсумком) в галузі квантової електроніки (1970-1991 рр.), інноваційної економіки, управління проектами (1992-2000 рр.), державної інноваційної політики (з 2000 р. по ц.ч.), серед яких 2 авторські свідоцтва на винаходи (СРСР) і 3 монографії. Під науковим керівництвом В.О.Гусєва підготовлено шість  кандидатів наук з державного управління.

Корнєєв Володимир

Корнєєв Володимир Вікторович– економіст. Доктор екон. наук (2004), професор (2007).

Закінч. Київ. інст-т народн. госп–ва (1981). Працював в органах державної влади та в установах корпоративного сектора.  З 1998 р. на науковій роботі в НДФІ Мінфіну України, з 2004 по т/ч в Інституті економіки та прогнозування НАН України. Науково-дослідні інтереси та спеціалізація: фінансові та фондові ринки, інвестиційні та кредитні операції, діяльність банків та небанківських установ, фінансове посередництво та послуги.

Автор понад 90 праць, у т.ч. двох індивідуальних монографій (Кредитні та інвестиційні потоки капіталу на фінансових ринках, 2003; Фінансові посередники як інститути розвитку, 2007).

Курза Юрій

Кандидат економічних наук. 

Тема дисертації: «Оцінки та прогнозування виробничих та побутових технологічних іновацій в умовах ринку». 1994р.

Глазьев Сергей

Доктор экономических наук, профессор, академик РАН, автор более 150 научных работ. В 1995 году награждён золотой медалью Н. Д. Кондратьева за цикл исследований длинных волн в экономическом развитии. Директор Института новой экономики Государственного университета управления Российской Федерации.

Рогожин Олексій

Кандидат географічних наук, доктор економічних наук, старший науковий співробітник

Провідний науковий співробітник Інститута телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України

Кандидатська дисертація на тему: «Принципи і методи екологічної оцінки території у районному плануванні (на прикладі лісостепового лівобережжя УРСР)» (1988)

Докторська дисертація на тему: «Формування демографічної ситуації в селах України: механізм, регіональний аналіз і прогноз» (2011)

 

Автор і співавтор 90 наукових

Наумовець Антон

Академік НАН України, віце-президент НАН України, головний науковий співробітник Інституту фізики НАН України. Лауреат Державної премії СРСР та Державної премії України, Заслужений діяч науки і техніки України

Андрийчук Александр

Директор департамента взаимодействия с банками и международными финансовыми организациями Центра муниципального менеджмента. Более, чем 30-летний опыт работы в финансово-банковской системе, в т. ч. в Национальном банке Украины, Государственном казначействе, Украинской государственной инновационной компании, Национальном комплексе "Экспоцентр Украины", Негосударственном пенсионном фонде "Вси",аудиторской фирме "Де Визу" и коммерческих банках.

С 2004 г. сертифицированный специалист Национального банка Украины с правом проведения временной  администрации  и ликвидации банков,  В 2009-2011гг занимался временной администрацией и ликвидацией "Трансбанка". Автор более 20 публикаций по вопросам банковского развития.

Магаршак Юрий

Президент нью-йоркской фирмы "Math Tech Inc.", работающей в сфере высоких технологий; исполнительный вице-президент Международного комитета интеллектуального сотрудничества (Нью-Йорк).

Фиговский Олег

 Проф. Олег Львович Фиговский, директор по науке и развитию американской компании «NanotechIndustries, Inc» (США, Калифорния). Он является членом Европейской академии наук и членом Российской академии архитектуры и строительных наук, также членом Российской инженерной академии.

Проф. О.Фиговский - почетный профессор Воронежского государственного архитектурно-строительного университета, Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева и почетным докторо Казанского государственного химико-технологического университета, зав. кафедрой ЮНЕСКО «Зеленая химия».

Более 15 лет проф. О.Фиговский является президентом Ассоциации изобретателей Израиля и членом президиума Нанотехнологического общества России

Балабанюк Жанна

Консультант в сфері корпоративного управління та управління персоналом, член Експертно-консультативної ради при Національному Агентстві України з питань державної служби, радник Державної служби зайнятості (центральний апарат), Генеральний директор R&C Kyiv Group LLC.

Сердега Борис

Доктор фізико-математичних наук, професор за спеціальністю фізика твердого тіла

 Засновник і керівник лабораторії фізики і техніки модуляційної поляриметрії в Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є Лашкарьова НАН України

 Автор монографії «Модуляційна поляриметрія» (2011), редактор колективної монографії «Фізика і техніка модуляційної поляриметрії» (2018), автор понад 300 статей і близько 30 патентів України