Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Автори публікацій

Рогожин Олексій

Рогожин Олексій Георгійович

член Інститут еволюційної економіки

Народився 22 жовтня 1956 р.

Закінчив Київський державний університет ім Т. Г. Шевченка.

Кандидат географічних наук, доктор економічних наук, старший науковий співробітник

Провідний науковий співробітник Інститута телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України

Кандидатська дисертація на тему: «Принципи і методи екологічної оцінки території у районному плануванні (на прикладі лісостепового лівобережжя УРСР)» (1988)

Докторська дисертація на тему: «Формування демографічної ситуації в селах України: механізм, регіональний аналіз і прогноз» (2011)

Автор і співавтор 90 наукових публікацій, зокрема монографій з проблем моделювання і прогнозування соціально-економічних і соціально-демографічних процесів, розвитку інноваційних процесів та формування інноваційних систем.