Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Автори публікацій

Сердега Борис

Сердега Борис Кирилович

Доктор фізико-математичних наук, професор за спеціальністю фізика твердого тіла

 Засновник і керівник лабораторії фізики і техніки модуляційної поляриметрії в Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є Лашкарьова НАН України

Народився 22.06.1941 р в с. Соколівка Вінницькій обл., Одружений, має сина.

 Автор монографії «Модуляційна поляриметрія» (2011), редактор колективної монографії «Фізика і техніка модуляційної поляриметрії» (2018), автор понад 300 статей і близько 30 патентів України

 bserdega@gmail.com; +38 (044) 525 5778; моб. +38 (097) 88 98 938

У 1969 році закінчив інженерно-фізичний факультет (кафедра фізики напівпровідників) Одеського політехнічного інституту за спеціальністю інженер електронної техніки. Аспірантура в Інституті напівпровідників НАН України, кандидатська дисертація 1974 р., докторська дисертація в 1989 р. «Нерівноважні біполярні явища в багатодолинних напівпровідниках», професор фізики твердого тіла (2011р). Засновник і керівник створеної в Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України структурної лабораторії модуляційно-поляризаційної спектроскопії. Наукова діяльність: дослідження оптичних явищ в матеріалах, в яких анізотропія діелектричних властивостей індукована фізичними факторами. З його участю виявлено: ефект поперечної тензоЕДС, тензодіодний ефект, міждолинні дифузійо-дрейфова фотоЕРС та фотомагнітний ефект, парний магнітоконцентраційний ефект і орієнтаційну залежність осцилісторного ефекту, фононну компоненту ефекту дихроїзму і ефект селективного збудження електронів поляризованим світлом.

Протягом останніх 15 років наукова діяльність зосереджена в напрямку дослідження дії фізичних факторів (електричних, магнітних температурних і деформаційних полів) на зміну діелектричних властивостей матеріалів з метою використання їх результатів для створення сенсорів, приладів і пристроїв різного призначення.