Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Автори публікацій

Бажал Юрій

Бажал Юрій Миколайович 

Доктор економічних наук, професор, член-кор. Академії технологічних наук України

Декан факультету економічних наук Національного університету „Києво-Могилянська академія”

Відомий український вчений у галузі економічної теорії науково-технологічного та інноваційного розвитку.

Основні наукові напрями досліджень: економічна теорія технологічних змін, знаннєва економіка, еволюційна та інформаційна економіка, інноваційна модель економічного зростання, сучасні економічні теорії, історія української економічної думки.

Очолював відділ економічних проблем науково-технічного прогресу в Інституті економіки НАН України (1988-1996), відділ технологічного прогнозування та інноваційної політики в Інституті економічного прогнозування НАН України (1997-1999). З 2000 р. – декан факультету економічних наук НаУКМА.

Очолював робочу групу колишнього Міністерства науки і технологій України з підготовки проектів концепції науково-технологічного та інноваційного розвитку України та закону про інноваційну діяльність.

З 1993 р. призначається членом Наукової ради Фонду фундаментальних досліджень України, членом експертної ради з економіки ВАК України.

Автор більше 100 наукових робіт, серед яких широко відома книга - „Економічна теорія технологічних змін” (1996) та колективна монографія, підготовлена під його керівництвом, - „Економічна оцінка державних пріоритетів технологічного розвитку” (2002). Член європейської асоціації еволюційної політекономії (EAEPE) та європейської асоціації деканів (DEAN), учасник багатьох міжнародних форумів і конференцій.