Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Автори публікацій

Крючкова Ірина

Автобіографія

Прізвище, ім’я, по-батькові

Крючкова Ірина Володимирівна

Назва установи:

Державна установа „Інститут економіки та прогнозування НАН України”

Членство в професійних організаціях:  Доктор економічних наук,  завідувач відділом моделюванні та короткострокового прогноpування ДУ „Інститут економіки та прогнозування НАН України”, Член Вченої ради та Спеціалізованої вченої ради з присудження наукових ступенів Інституту економічного прогнозування НАНУ, заступник директора аналітичного центру “Технології економічного прориву” при РКУ та МІМ-Київ.    

Опис кваліфікації та активності

·       З 1985 р. займається дослідженням питань макропропорцій та прогнозування економічного розвитку України у Науково-дослідному економічному Інституті при Міністерстві економіки України,  з травня 1999 у ДУ „Інститут економіки та прогнозування НАН України”, з 2006р. крім основної роботи викладає у МІМ-Київ та займається дослідницькою роботою у аналітичному центрі “Технології економічного прориву” при РКУ та МІМ-Київ.

·       У 1999р.  за дорученням Кабінету Міністрів України брала участь у підготовці проекту Закону України “Про державне прогнозування та розроблення державних програм економічного і соціального розвитку України” а також здійснювала наукове керівництво при підготовці  “Стратегії економічного прориву”,  Концепції Програми підвищення конкурентоспроможності економіки України тощо (Додаток 1)

·       В 2002-2003 рр. була  учасником українсько-польського проекту за підтримки Польсько-американсько-українсько їініціативи (ПАУСІ), присвяченого макроструктурній політиці та ринковій трансформації в Польщі та в Україні,  в 2007 р. –  відповідальним від України за підготовку щорічника світової конкурентоспроможності у проекті IMD-Лозана та МІМ-Київ.

·       В 2005 р. отримала науковий ступінь доктора економічних наук. Докторська дисертація присвячена дослідженню структурних чинників економічного розвитку та макроструктур ній політиці.

·       З 1999 р. є учасником підготовки всіх щорічних послань Президента України до Верховної ради України „Про внутрішнє та зовнішнє становище України”.

 

Вибрані публікації:

(Загалом 105, включаючи:...)

-        Крючкова І.В. Підвищення конкурентоспроможності економіки України, як фактор стабільного та динамічного розвитку. Розділ монографії „Конкурентоспроможність: країна, регіон, підприємство”. Рада конкурентоспроможності України. Київ -  2006.  С.45-56 ;

-        Крючкова І.В. Аутсайдери і лідери. Ціна п’ятивідсоткового економічного зростання в Україні.// Дзеркало тижня. – 2006.  № 29, - С. 7.  (29 липня - 4 серпня  2006)

-        Крючкова І.В. Макроструктурні фактори розвитку економіки України та Закон золотого перерізу. // Економіст, вересень 2005р.

-        Крючкова І.В. Анатомия торможения.// Зеркало недели.  – 2005.    № 46 (574), - С. 1,7 ( 2 декабря 2005)

-        Крючкова І.В. Перманентная ценовая гонка на фоне разворачивающегося инвестиционного кризиса.// Зеркало недели.  – 2005.    № 27-28, - С. 10 (16-29 июля 2005)

-        Крючкова І.В. Макроекономічні наслідки зміцнення гривні. // Вісник Національного банку України. – 2005. - № 5. – С.14-18

-        Крючкова І.В. Монографія „Структурні чинники розвитку економіки України”. К.: Наукова думка, 2004.- 317 с.

-        Монографія „Макроструктурна політика і ринкова трансформація: досвід Польщі та України”. Київ – 2004 (у співавторстві);

-        Розділ 2. „Підсумки соціально-економічного розвитку України у 2000-2003 роках та завдання на 2004 рік” „Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє  становище України у 2003 році”

-        Макроструктурні передумови стабільного економічного розвитку України // матеріали наукової конференції “Україна на порозі ХХІ століття: уроки реформ та стратегія розвитку”, Київ- 2001.

-        Макроекономічне моделювання та короткострокове прогнозування. Кол. монографія під редакцією та науковим керівництвом І.В.Крючкової. ІЕПр НАНУ. Київ – 2000., Видавництво “Форт”, 334с.  

-        Національні заощадження та економічне зростання. Р.6 “Прогноз основних макроекономічних показників і пропорцій на 2000-2019 рр.. Кол.монографія, ІЕПр НАНУ. Київ –2000 Видавництво «МП Леся», 301 с.

-        Макроструктурна політика та ринкова трансформація: досвід Польщі та України” /За ред. Яцека Кліха, Ірини Крючкової та Володимира Сіденка. – Київ: Вид-во “Заповіт”, 2004 (співавтор та співредактор) англ.. та укр. мовами.