Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Автори публікацій

Черняк Олександр

1. П.І.П. Черняк Олександр Іванович

2. Дата народження : 16 вересня, 1958, Запорізька обл., Україна

3. Адреса:

Кафедра економічної кібернетики економічного факультету,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

вул. Васильківська 90a,

Київ, 03022, Україна.

Телефон (Факс): (044) 2597043

E-mail: chernyak@univ.kiev.ua

4. Освіта : Закінчив факультет кібернетики Київського університету імені Тараса Шевченка в 1980, Навчався в аспірантурі кафедри прикладної статистики Київського університету з  1980 по 1983. Захистив  дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидат фізико-математичних наук у 1985 році. Захистив  дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.03.02 – економіко-математичне моделювання у 2005 р.  

Стажування:

 • Амстердамський університет (Нідерланди) , факультет економіки та економетрики, кафедра економічної статистики.Керівник  Prof. Dr. Jan De Gooijer (1994).
 • Католічний університет Лювена (Бельгія), кафедра математики. Керівник  Prof. Dr. J.L. Teugels  (1994).  
 • Мюнхенський університет імені Людвига Максиміліана (Німеччина), семінар з економетрики та статистики.Керівник  Prof. Dr.H.Schneeweiss (1996).
 • Гельсинський університет (Фінляндія), кафедра математики.Керівник Prof. Dr.Esko Valkeila (1998).
 • Університет м. Умео (Швеція), кафедра математичної статистики.Керівник Prof. Dr. Gunnar Kulldorff (1999).
 • Сандерлендський університет (Велика Британія), Школа комп’ютерної техніки та технологій. Керівник - Prof. Dr. A.Moscardini (2001).
 • Македонський університет  (Салоніки, Греція). Керівник - Prof. Dr.A.Katos        ( 2002).
 • Арістотельський університет(Салоніки, Греція). Керівник - Prof. Dr.C.Batzios (2004).

 

5.Професійне зростання. Науковий співробітник  лабораторії ймовірностно-статистичних методів Київського університету -1983-1986. Асистент кафедри прикладної статистики факультету кібернетики Київського університету 1986 -1990. Доцент кафедри прикладної статистики - 1990-1995. У 1991 році отримав наукове звання доцента. Доцент кафедри економічної кібернетики економічного факультету Київського університету – 1995-1996. Завідувач кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 1996 року. У 2005 році отримав наукове звання професора.

6. Сфери діяльності:  Наукова та педагогічна робота. Наукові інтереси в наступних галузях науки: теорія ймовірностей та математична статистика, економетрика, техніка вибіркових досліджень, актуарна математика.  Викладає нормативні курси та спецкурси -   «Теорія ймовірностей та математична статистика»,   «Математичні методи дослідження операцій», «Техніка вибіркових досліджень», «Актуарна математика» для студентів економічного факультету.    Автор 136 наукових робіт, серед них   95 наукових статей,13 підручників та навчальних посібників та 2 монографій, 26 навчально-методичних робіт. 

7. Практичний досвід:

 • НДР„Аналіз та прогнозування окремих показників платіжного балансу України”, яка виконувалась на замовлення Національного банку України ( 1999 -2000 р.р.).
 • НДР„Розробка методики прогнозування прибутку та збитків підприємств”  на замовлення Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України ( 2001 р.).
 • Локальний координатор 2 Tempus Tasis Європейських проектів:

                    T JEP 10353-97- Статистичні аспекти в економіці ( 1997 -2001 р.р.);

CD-JEP 21135-2000 – Нова економічна спеціальність для класичних університетів України.( 2001-2004 р.р.);

 • член міжнародної асоціації статистиків, спеціалістів з вибіркових обстежень  IASS (International Association of Survey Statisticians).
 • локальний координатор в Україні  Європейської асоціації ENBIS  (European Network for Business and Industrial Statistics).

 

 8. Вибіркові публікації.

 

1.   Анісімов В.В., Черняк О.І. Математична статистика. МП «Леся», Київ, - 1995. - 105 с.

2.   Черняк О.І., Ставицький А.В. Динамічна економетрика. – К.: КВІЦ, 2000. - 120 с.

3.   Черняк О.І., Обушна О.М., Ставицький А.В. Теорія ймовірностей та математична статистика. Збірник задач: Навч.посіб. 2-ге вид. – К.: Знання, КОО, 2002. - 199 с.

4.    Черняк О.І. Техніка вибіркових досліджень. –  К.: МІВВЦ, 2001. - 248 с.

5.   Геєць В.М., Клебанова Т.С., Черняк О.І., Іванов В.В., Дубровіна Н.А., Ставицький А.В. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування. –Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2005. –396 с.

6.   Черняк О.І., Федоренко І.К., Чорноус Г.О., Карагодова О.О.,  Горбунов О.В. Дослідження операцій в економіці. -  К.: Знання, КОО, 2006. - 54 д.а.

7.   Черняк О.І., Ставицький А.В., Чорноус Г.О. Системи обробки економічної інформації: Підручник. – К.: Знання, 2006. - 447 с.

8.   Конспект лекцій з магістерської спеціальності „Прикладна економіка”.Том II. Базові модулі : „Прикладна економетрика”, „Часові ряди”, „Економічна динаміка” : Навч.посіб. / О.В.Комашко, А.В. Ставицький, О.І.Ляшенко та інші; Під ред.О.І.Черняка. – Донецк: ДонНУ, 2004. – 382 с. 

9.    Анисимов В.В., Черняк А.И. Предельные теоремы для некоторых редких функционалов на цепях Маркова и полумарковских процессах. //Теория вероятностей и математическая статистика.-1982, N26.-с.3-8.

10.  Анисимов В.В., Черняк А.И. Асимптотическое поведение неоднородных потоков редких событий.// Изв. АН СССР.Техническая кибернетика. - 1983,N6.-с.73-80.

11.  Черняк А.И. Предельные теоремы для схем суммирования на стационарной последовательности в схеме серий.// Укр.математический журнал. -1985,т.37,N4.-с.531-535.

12.  Черняк А.И. Сходимость процессов ступенчатых сумм на процессах с перемешиванием.// Укр.математический журнал. - 1990,т.42, N5.- p.716-721.

13.  Chernyak O.I., Sztrik J. Asymptotic behaviour of a complex renewable standby system with fast repair. // Problems of Control and Information Theory.- 1991,v.20(1).-p.37-44.Budapest,Hungary.

14.  Chernyak O.I., Sztrik J. Limit theorems for dependent summation schemes.// Random Operators and Stochastic Equations.-1993,v.1, N 1. - p.29-36.VSP,Utrecht, The Netherlands.

15.  Черняк О.І.Оптимальне розміщення при стратифікованому відборі у випадку нелінійних функцій витрат. // Вісник Київського університету, Економіка, - 1996, N 37. - P. 128 – 133.             

16.  Черняк О.І., Хіміч Т.В. Дослідження залежності окремих показників платіжного балансу України. // Вісник Національного банку України. - 1996, N 6. - с. 50 – 51.

17.  Chernyak O.I. Optimal Allocation in Two-Stage Stratified sampling with a Nonlinear cost function. – Abstracts The Second Scandinavian – Ukrainian Conference in Mathematical Statistics.

18.  Черняк О.І., Пешко О.В. Визначення оптимального портфеля цінних паперів і методи врахування ретроспективних даних. // Банківська справа, - 1997, N4. – с.58-61.

19.  Черняк О.І., Ставицький А.В. Визначення оптимального ефективного  валютного курсу для зовнішньоторгівельної діяльності. // Банківська справа, - 1997,N6. – с. 51-53.  

20.  Черняк О.І., Корнієнко Є.С. Модифікація макроеконометричної моделі Мorishima-Saito для економіки України. // Вісник Національного банку України, - 1998, N5. – с. 6 – 9.  

21.  Черняк О.І., Іванік Н.М., Ставицький А.В. Методологія розрахунку прогнозу платіжного балансу.//Вісник Національного банку України.- 1998, N12.-с.42-44.

22.  Черняк О.І., Запечельнюк А. Інвестиції з позиції теорії еволюційних процесів. // Банківська справа.-1998, N6.-с.42-45.

23.  Черняк О.І., Ставицький А.В. Знаходження оптимальних розмірів вибірок при стратифікованому відборі з опуклими функціями витрат.// Вісник Київського університету, Економіка.-1998, N39.- с.42-46.

24.  Черняк О.І. Оптимальне розміщення при двоетапному стратифікованому відборі у випадку нелінійних функцій витрат.// Вісник Київського університету, Економіка.- 1998, N39.- с.63-66.

25.  Chernyak O.I. Allocation  Problem in Two-stage Stratified Sampling with a Nonlinear Cost Function.// Theory of Stochastic Processes.-1997,vol. 3(19),N 3.- p.147-153.

26.  Chernyak O.I. On training the experts of economic cybernetics at Kyiv Taras Shevchenko University.// Theory of Stochastic Processes.-1999,vol. 5(21),N 1-2.- p.1-5.

27.  Черняк О.І. Оптимальне проведення соціально-економічних вибіркових обстежень із подвійним відбором // Вісник Київського університету. Економіка. – 1999. - N 40. - С. 68-70.

28.  Chernyak O.I., Chornous G.O. Optimal allocation in stratified sampling with a nonlinear cost function. //  Theory of Stochastic Processes. – 2000, V. 6(22), N 3-4. -  p. 6-17.

29.  Черняк О.І., Іванік Н.М., Ставицький А.В. Аналіз економічної ситуаціїї в Україні за допомогою індексів. // Банківська справа.-2000, N1.-с.8-13.

30.  Черняк О.І., Воронова Л.В., Ставицький А.В. Нові можливості експоненціального згладжування // Банківська справа. – 2000. – N 3. - С. 27-32.

31.  Черняк О.І., Воронова Л.В., Ставицький А.В. Методи прогнозування експорту-імпорту // Економіка і прогнозування.- 2001. – N 2. - C. 96-109. 

32.  Черняк О.І., Корнієнко Є.С. Прогнозування зовнішньо-торгівельних сальдо України: комбінований підхід із застосуванням VAR-моделей // Вісник Національного банку України. – 2001. - N 11. - С. 17 –20.

33.  Черняк О.І., Кудіненко М.Я. Аналіз та прогноз динаміки ВВП України за допомогою методу SSA // Економіка і прогнозування. - 2002. – N 4. - C. 134 147.

34.  Chernyak O. I. The sampling strategy for banking survey in Ukraine.// Theory of Stochastic Processes. – 2001. – Vol. 7 (23), №1-2. – p. 45-52.

35.  Chernyak O. I., Stavytskyy A. V. A Statistical Forecasting of the Balance of Payments of Ukraine .// Theory of Stochastic Processes. – 2001, Vol. 7 (23), №1-2. – p. 53-73.

36.  Черняк О.І., Ставицький А.В. Методика визначення зовнішньоекономічної безпеки України // Экономическая безопасность , разведка и контрразведка. – 2002. - N 1(1). - С. 3 –7.

37.  Черняк О.І. Застосування теорії оптимального розміщення при проведенні маркетингових досліджень // Вісник  Донецького університету. Серія В. Економіка і право. – 2003. - N 1. – C. 55-58.

38.  Васєчко О.О., Черняк О.І., Жуйкова Є.М., Небукін В.О. Застосування техніки вибіркових досліджень для  оцінки обсягів виробництва та обсягів реалізації малих підприємств // Статистика України. – 2003. - N 3. - C. 4-9 . – 0,63 др.арк.

39.  Черняк О.І., Крехівський О.В., Монаков В.О., Ящук Д.В. Виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та можливого його банкрутства // Статистика України. – 2003. - N 4. - C. 87-94 .  

40.  Черняк О.І. Оптимальна частка відбору серед респондентів, які не відповіли при вибірковому обстеженні // Теоретичні та прикладні питання економіки.-2004. - N 4. – С.120-128.

Черняк О.І., Баженова О.В. Застосування коінтеграції та векторної моделі корекції похибки до аналізу, моделювання та прогнозування соціальної безпеки України // Економічна кібернетика. – 2004.- N 1-2.- С.21-26.