Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Публікації

Бульовська І.М.

Хто «винен» у кризі: реальний сектор чи банківський? (укр. мова)

Виникнення  в 2008 році економічної, а слідом за нею банківської та промислової криз для багатьох українців виявилася несподівано, викликавши розгубленість. Втрати від коливання валютного курсу помножилися на проблеми із поверненням депозитів. Зросли ризики (фактичні втрати) як в корпоративному секторі, так і в секторі домашніх господарств.

Але, на наш погляд,  “сигнали” про наближення кризи почали “звучати” ще в 2007 році і “подала” їх будівельна галузь. Так, зокрема, у січні-червні 2007 року почалося скорочення темпів приросту обсягів будівництва. Спочатку вони скоротились у трьох регіонах: м. Севастополі на 35,4%, Кіровоградській – на 11,2% та Хмельницькій областях на 7,6%.

Зі скороченням темпів зведення житла у містах України почало спостерігатися нова тенденція - зростання темпів його зведення у сільській місцевості, що треба було розцінювати як спроби будівельників компенсувати ризики. Якщо у 2008 році порівняно з 2007 зведення житла у містах скоротилося на 1,3%, то у сільській місцевості даний показник зріс, його темп приросту становив 13,9% (у 2007 році проти 2006 року – 30,6%). В результаті, частка житла, введеного у сільській місцевості за підсумком 2008 року збільшилась до 27,2% порівняно з 24,5% у 2007 році.

Тому неможна говорити про несподіваність кризи, а треба мабуть говорити про несвоєчасність аналізу та його незадовільну якість, як з боку офіційних органів виконавчої влади, особливо НБУ, так і корпоративного сектору, особливо банківського.  За умови здійснення відповідного моніторингу на предмет зростання загрози економічної кризи, її наближення, на мій погляд, можна було попередити заздалегідь.

Неважко спрогнозувати, що за умови скорочення темпів будівництва, будівельна індустрія мала зазнати втрат через квазіперевиробництво, тобто через неузгодженість темпів приросту будівництва та виробництво будівельних матеріалів. Так воно й стало, але ці втрати помножилися через помилки в тарифній політиці державних структур. Ішим неможна пояснити чому «Укрзалізниця» збільшила тарифи на вантажоперевезення у такий небезпечний передкризовий період. Зростання вартості вантажоперевезень болюче вдарило не тільки по будівельній індустрії, але й по металургам.

Даний факт говорить не стільки про не володіння транспортниками ситуації в суміжних галузях економіки, скільки про слабкість і некомпетентність їхніх аналітичних структур, надмірні волюнтаризм та адміністративні важелі в прийнятті рішень керівництвом, що в сукупності призвело до  погіршення кризових тенденцій.

            Рис 1. Темпи приросту будівництва житла в 2001-2008 рр., % до попереднього року

Джерело: Держкомстат

На рис.1 видно, що досить високі темпи будівництва на початку 2007 року скорочуються у другій половині цього ж року. Тому в 2007 році вже можна було припустити наближення економічної кризи. На основі цих припущень здійснити упереджувальні кроки антикризових заходів. Якщо ж брати до уваги зростання темпів зовнішної загальної заборгованості України (державного та корпоративного секторів), то ці дані вже вимагали негайних упереджувальних антикризових заходів. 

 

Рис. 2. Динаміка введення житла у 2007 та 2008 роках, %

Джерело: Держкомстат

В 2008 році ситуація продовжувала погіршуватися. Наближення кризи видно (рис.2)вже на початку зазначеного року. В економіці виникли перші проблеми. Але політики говорити про них стали лише через півроку.

І знову, як і в 2007 р. ситуація була посилена помилками економічної політики. Але тепер вже з боку банківського сектору. Напередодні кризи (яка завжди характеризується зниженням ділової активності) банки, на вимогу НБУ, згорнули програми кредитування, що призвело до ще більшого уповільнення темпів приросту будівництва житла.

 

Табл.1- Індекс споживчих цін

 

 

Середнє значення за рік, %

У % до грудня попереднього року

2004

2005

2006

2007

2004

2005

2006

2007

Україна

9,0

13,5

9,1

12,8

12,3

10,3

11,6

16,6

Джерело: Держкомстат

Другий аспект, що висвітлював причину кризи 2008 року, це – зростання темпів інфляції. Спостереженнями за СРІ (індекс споживчих цін) показали, що криза назрівала ще у 2007 році.

Збільшення НБУ облікової ставки, як превентивного антиінфляційного заходу, збільшувало вартість кредиту в національній валюті, також сприяло зростанню реального валютного курсу і збільшенню від’ємного сальдо платіжного балансу. У 2007 році облікова ставка становила 8%, з січня 2008 була піднята до 10%, далі, з травня 2008 – 12%. У червні 2009 була знижена на 1% і становила 11%.

Третій аспект виникнення кризи – банківський. Наша країна намагалася перейти на сучасний рівень розвитку кредитної системи. Стимулювання внутрішнього споживання шляхом надання кредитів частково вирішувало цю проблему, а також розігрівало внутрішній ринок. Рівень кредитування, що зростав, суттєво підвищив попит населення, зокрема,  на житло та придбання транспортних засобів. Це призвело до різкого зростання цін, а також заборгованості домашніх господарств, корпорацій та банків.

Здійснення антиінфляційних заходів з боку НБУ в таких умовах було справою часу. Але ревальвація гривні в 2008 р. з метою придушення інфляції стала спусковим гачком для кризових процесів. Лише тимчасово зменшивши інфляцію, вона мала негативні супупні наслідки бо пригнічила ділову активність.

У червні 2008 року пішла в мінус орієнтована на внутришній ринок харчова галузь, восени – металурги і т.д., про що вже йшлося вище. У період з серпня 2008 по січень 2009 року обвалилися експортоорієнтовані галузі металургія та машинобудування. Також суттєво обвалилось будівництво (за даними Держкомстату за період січень-березень 2009 року сума обсягу виконаних у будівництві робіт скоротилось на 56,7% у порівнянні з січнем-березнем 2008 року). Скорочення будівництва призвело до скорочення енергоспоживання, обсягів кредитування. Суттєво постраждала  хімічна промисловість. Промислові підприємства вживали багатьох заходів у зв'язку із загостренням економічної кризи. Відповідно до зведеної інформації по багатьом промисловим підприємствам робочий тиждень було скорочено до чотириденного, значну кількість працівників було відправлено в відпустку. Керівники підприємств вдавались до певних антикризових заходів, дещо радикальних. Вони запроваджували масові скорочення штату працівників до 10%, що для промислового підприємства досить значна цифра. Скорочення працюючих проводилось в рамках чинного законодавства України, як зауважують працівники підприємства, і на сьогодні загальна кількість працюючих задовольняла потреби виробництва. Було розроблено інші заходи щодо економії ресурсів, наприклад, скорочення енергоспоживання. Причина звільнення - це скорочення виробництва через недофінансування з боку банківських систем.

 Крім того, це вплинуло й на інші галузі. Наприклад, «Укрзалізниця» почала перевозити на 50% менше чорних металів, а загалом від скорочення перевезень вивільнилося майже 20 тисяч вагонів. Через це міністр транспорту та зв`язку запропонував накласти мораторій на збільшення зробітної плати транспортникам.

У великих корпораціях вже відбулися звільнення або ж працівників змушували брати відпустки за свій рахунок. Вони ще не підпадали під категорію звільнених, але фактично були безробітні. Окрім того, багато робітників, працювали на приватних будівельних майданчиках, і втратили роботу через зменшення попиту на житло і занепад будівельної галузі. У той же час, роботодавці реєстрували майже 2 млн. вакантних місць.

 Так розпочалася перша хвиля теперішньої кризи. Вона тривала з серпня 2008 по січень 2009 року, показавши у грудні максимальні показники по курсу долара відносно гривні (період внутрішнього лагу для нашої країни становить 6-9 міс., по закінченні цього періоду курс долару показав мінімальні значення на рівні 770,00 грн/100 дол.США, за даними НБУ, в той час, як комерційний курс долару показував показники набагато вищі. Індекс споживчих цін у процентах до грудня попереднього року у 2008 році становив 31%, показавши ріст на 18,2%.

         

В економіці при відхиленнях від повної зайнятості виникає «замкнуте коло», котре сприяє ще більшому посиленню даного відхилення. Зниження рівня зайнятості призводить до скорочення ефективного попиту, в результаті якого фірми знижують випуск та чисельність працюючих, звідси подальше скорочення попиту і.т.д.

 У будівництві та на підприємствах, які брали кредити для своєї діяльності, також  були змушені знижувати обсяги виробництва і переводити працівників на скорочений робочий тиждень, а в деяких випадках — зменшувати штат, хоча роботодавці були не зацікавлені у вивільненні працівників, оскільки у разі зміни кон”юктури важко відновити якісний персонал.

Наступна, друга, хвиля тривала з лютого по липень 2009 року. Вона виникла через здійснення НБУ рестриктивної політики – скорочення грошової бази та грошової маси з метою придушення інфляції. В результаті інфляція в Україні у травні 2009 року сповільнилася до 0,5% з 0,9% у квітні, а в річному численні - з 15,6% до 14,7%. За підсумками січня-травня інфляція склала 7,4%. З іншого боку, зменшення грошової прпозиції викликало обвал роздрібної торгівлі та сфери послуг, промислове виробництво скоротилося більш ніж на третину.

На кінець червня показники основних видів діяльності показують уповільнене падіння. Продовження падіння демонструють металургійна (падіння виробництва на 43,7%) та хімічна (35,8%) промисловістю, частково машинобудування (53,6%).Також спостерігаємо уповільнення падіння товарообороту підприємств оптової торгівлі. Продовження падіння у будівництві є прямим  результатом скорочення інвестицій в основний капітал наприкінці 2008р. та у І кварталі 2009р. ("-"39,5% у січні-березні). Суттєво піднялися платежі за комунальні послуги, зокрема у Києві, де вони, у порівняні з іншими містами України, були відчутно нижчими. Це пояснюється недофінансуванням цієї галузі, адже попит не зменшився, також як і витрати на обслуговування. Виросла заборгованість за комунальні послуги у населення, оскільки кожна сім»я відчула скорочення дохідної частини бюджету.

Передбачається: третя хвиля, яка буде тривати орієнтовно з серпня по січень повинна показати погіршення загальноекономічних. Ситуація із споживчим та корпоративним кредитуванням призводить до занепаду виробництва та недорозвитку інвестиційного середовища. Дрібний підприємець, який формує основну масу виробництво-споживання немає кредитів на відкриття нових підприємств. Це в свою чергу призводить до зростання безробіття. Занепад підприємництва знову ж таки відображається на станах активів банків.

Що стосується хороших новин банківського сектору: за травень місяць банки вперше спрацювали з прибутком, населення перестало масово скуповувати долар, але підтримує попит на нього для повернення доларових кредитів, почало вносити депозити, але різниця між депозитами і виданими кредитами становить 400 млрд. гривень, вона є дуже відчутною.  З початком кризи багатьом позичальникам були надані кредитні канікули, кінець яких наступає в серпні. Це може позитивно вплинути на доходи банків, але існує і вірогідність неповернення кредитів.

З метою ілюстрації можливого настання кризи восени 2009 року спробуємо використати прийом технічного аналізу, що зазвичай використовується на форексі. Хоча такі методи в макроекономічному аналізі використовують не часто, спробуємо проексперементувати – розглянемо  динаміку приросту номінального ВВП. «Техніка» показує наближення кризи. Так це чи ні, у нас буде нагода перевірити це восени.

Рис. 3. Темпи приросту номінального ВВП, Україна, млн.грн

Джерело: Держкомстат

На рис.3 спостерігаємо незвичайну поведінку показника приросту ВВП. Чітко прослідковується сформована фігура «голова-плечі». Спираючись на технічний аналіз, що використовується при дослідженні фондового ринку та ринку Forex, це є показником подальшої низхідної тенденції розвитку, як мінімум на 2009-2010 роки, яка по факту вже підтверджується.

І, накінець, останній аспект причин виникнення кризи – курсовий. НБУ, завищивши офіційний курс в 2005 та в 2008 роках утворив економічну ситуацію, що призвела до виникнення відємного сальдо поточного рахунку платіжного балансу. Титм самим ми дотримуємося такої політики валютного курсу, що заважає нам отримувати доходи від країн з фіксованим валютним курсом, що могло б компенсувати дефіцит нашого платіжного балансу. Ми скорочуємо доходи населення та проїдаємо заощадження, що зменшує інвестиції

Високий курс призвів до скорочення показника нетоекспорт, що демонструє тиск на інтереси резидентів в сфері зовнішньої торгівлі. Спад економічної активності, веде за собою скорочення сукупного попиту. Ми почали втрачати доходи доходи. Як наслідок, ринок відкорегував помилку центрального банку – гривня впала. І так як з боку НБУ не послідувало змін в економічній политці стимулювання ділової активності, таке падіння мабуть буде не останнім.

 

Але сподіваймося на краще. Будь-який вплив ризику призводить до розвитку в кінцевому підсумку. Економіка не може постійно падати, тому що на споживання витрачається далеко не вся сума доходу. Частина йде на заощадження, а це означає, що рано чи піно в економіці почнеться інвестиційний процес. Тому, спираючись на очікування, припускаємо, що після 2010 року в Україні може настати покращення ситуації по основним економічним показникам. Отримання Україною кредитів Міжнародного Валютного Фонду певною мірою пом’якшує фінансову кризу. А порушена фундаментальна пропорція в економіці з часом сама прийде у стан рівноваги.

 

 

При підготовці статті були використані матеріали Держкомстату, Міністерства економіки, Мінрегіонбуду, НБУ, Газети «Економічна правда», інформаційного агентства «Голос UA»

 

 

Опубліковано на сайті: 2009-09-05

Коментарі до цієї статті:

Дата: 2010-07-02     Коментарий добавил(а): ИЭЭ

Да, читают. И довольно много людей.
Спасибо

Дата: 2010-07-02     Коментарий добавил(а): разоблачитель

Ну хоть кто-нибудь читает комментырии, и это радует!

Дата: 2010-06-19     Коментарий добавил(а): Админ

Комментарий снят за ненормативную лексику

Дата: 2010-02-22     Коментарий добавил(а): Виктор

Говорити зараз, що чтось недогледів явних ознак кризи, дуже легко. Однак, слід памятати, що економіка нашої країни специфічна, у нас діють свої закони, а з таким керівництвом країни (в обох барикадах) визначення закономірнсті подальшого розвитку зводиться до астрологічного прогнозу. Україна залежна від інших, у нас велика тінізація економіки... тому прогнози на майбутнє слід робити спираючись на світові макроекономічні показники.
А якщо згадати ті солодкі часи, коли можна було отримати кредит не просто легко, а його навіть навязували (навіщо одразу, беріть у кредит, звичайно ж у гривні, вона вже декілька років стабільна), спадає на думку, що це всіх влаштовувало. З "Бізнесу": а чим же займалися ризик-менеджери до 2008? - пили шампанське, адже все було супер. Мабуть, зараз у них важке похмілля.
Коли все добре, хочеться ще краще, і мало хто замислюється, за рахунок чого так добре і скільки це може тривати, а коли як дітей знову обманюють, от тоді приходить прозріння.
Далі, згідно з рис.1 криза мала б початися в 2004 році.
рис.2 скорочення може також свідчити і про насичення ринку
рис.3 поясніть: теперішня криза має свої коріння з 1996 року? ОГО!

І ще питання: якщо по-вашому є можливість передбачити кризу, зробіть прогноз на майбутнє.
daniel-t@ukr.net

Дата: 2010-02-22     Коментарий добавил(а): Виктор

припустимо у людини на депозиті лежить 10000 USD. До 2008 року це приблизно 50000 грн. = вартість ВАЗ 2110. І ось, прокинувшись вранці, помічаємо, що курс змінюється до 9-11 грн./дол. і тепер счасливчик має 100000 грн. Ціни в автосалоні (це стосується і інших товарів) залишатимуться на тому ж рівні певний час, у перерахунку = 2 авто ВАЗ 2110.
Один мій знайомий встиг цим скористатися і придбав 2 авто замість одного.

Дата: 2010-01-27     Коментарий добавил(а): Мирослав

Та тому, що хтось "дуже розумний" заборонив видавати депозити до завершення їх дії (хоча у договорах вкладників було передбачено, що кошти можна забрати в будь-який момент, правда з втратою відсоткової ставки). А не мати доступу до своїх грошей (хоча для декого це було єдине заощадження на "чорний день") - перспектива не дуже хороша. Набагато спокійніше стало тримати гроші дома і в разі потреби обміняти на іншу валюту, ніж спостерігати як "скаче" курс і думати чи зможеш ти взагалі щось забрати з банку у разі гострої необхідності.

Дата: 2010-01-10     Коментарий добавил(а): Віктор Луценко

1.Як зроблений висновок що криза наближається судячи по рис.1,? адже крива показує падіння 2002,2005,2008?
2.Коли НАЦБАНК вимагав не кредитувати нерухомість, то банки ії вже не кредитували! нерухомість в той період втратила свою ліквідність.І банкіри добре бачили що відбулося В США.
3.Яких заходів в цій ситуації можна було вжити, щоб попередити падіння будівельної, а слід за нею інших суміжних банків.
4.Не бачу також впливу таких факторів як "рефінансування банків НАЦБАНКОМ, яке сумарно з 10.08 по 10.09 склало згідно різних данних від 50-95 мільярдів гривень, і поперше пішли на валютний ринок, спричинивши девольвацію, а також виведені з економіки України"
Буду радий отримати відповідь!
Viktor_Lucenko@meta.ua

Дата: 2009-11-29     Коментарий добавил(а): Роман

Я все можу зрозуміти вище написане але одно неможу зрозуміти чому населення почало забирати з банків депозити в доларах чому яка їм вигода.