Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Прогнози

Прогноз ІЕЕ №1 (#79) Українська економіка вступає у фазу дефляційної депресії в 2012-2013


     

Макаренко І.  Кузьменко В. Острокоморець ОЧала Н.  Рогожин О.     

При повному чи частковому використанні матеріалів прогнозу посилання на авторів, ІЕЕ та даний сайт обов'язкові


Прогноз дефляційної депресії економіки України вже є банальним. Її прояви стають очевидними навіть для людей, що не володіють спеціальною підготовкою в сфері макроекономічного аналізу та прогнозування. Депресія супроводжується негативними психологічними процесами в суспільстві. Економіка України вступає в депресію, спричинену дією інструментів макроекономічної політики вперше за останнє десятиліття. Крім соціально-психологічних ефектів вона несе певні економічні ризики, прогноз яких і робить аналіз актуальним.


Для довідки:

 Ми вважаємо, що слід відрізняти депресію від кризи.

 Щоб не сіяти паніку в умовах соціально-економічного занепаду початку 1930-х років, попередник Франкліна Делоне Рузвельта – президент США Герберт Кларк Гувер запропонував американським журналістам наступну рекомендацію. Замість терміну «криза» вживати в ЗМІ психологічний термін «депресія», оскільки кожна людина в той чи інший період свого життя переживає цей стан і, як правило, успішно його долає. Надалі зміст цього терміна зазнав певної трансформації.

 Депресія, що трактується як занепад, зниження, застій в економічному розвитку, в нашому її розумінні, має смисловий відтінок уповільнення ділової активності, уповільнення оборотів капіталів в господарському циклі національної економіки та корпоративного сектору. Криза ж може відбуватися і на високому рівні ділової активності, іноді навіть прискорюючи потоки капіталу. Наприклад, під час «атаки» на валютний курс або під час розгортання «дефляційної спіралі», «набігів на банки», «втечі капіталів» та ін.

Часто депресію в економіці характеризують як фазу, наступну за кризою – як спад виробництва, зі слабким попитом на товари, масовим безробіттям. Ми вважаємо, що такий підхід характеризує її частково. Депресія в економіці може виникнути не тільки в результаті посткризового синдрому, але і в результаті специфічного застосування інструментів макроекономічної політики. Ми поділяємо положення Дж. Тобіна, що при прогнозуванні економічної динаміки слід брати в розрахунок «пару» – не тільки економічні механізми, але й дію інструментів макроекономічної політики (бюджетно-фінансової, грошово-кредитної і валютної політики). Специфічна дія останніх, а вони дуже сильні в контексті системного впливу на економіку, також здатна викликати уповільнення економічної динаміки та ділової активності, зниження цін, зростання безробіття і т.д. – тобто депресію.

 Враховуючи сильний вплив економічної депресії на соціально-психологічну сферу, особливо після Великої депресії 30-х років ХХ століття, власне депресію стали називати більш м’яким словом «рецесія». Проте останнім часом категорія «рецесія», на наш погляд, стала нести самостійне значення, відмінне від категорії «депресія». Сьогодні прийнято вважати, що економіка тієї чи іншої країни знаходиться в стані «технічної рецесії», якщо її ВВП падає два квартали поспіль. Такий стан пережили більшість країн планети в 2008-2009 рр. Головна відмінність «рецесії», в нашому розумінні, у:

- повільних процесах, що відбуваються на тлі активного стимулювання економіки монетарними і валютними інструментами та пересичення економіки в країнах з розвиненою структурою та диверсифікованим виробництвом;

- в уповільненні економічної динаміки, внаслідок вичерпання парадигми попереднього розвитку.

Тоді як «депресія» супроводжується неминучим зниженням стимулювання ділової активності грошовою пропозицією. Вона пов’язується з кризою перевиробництва в рамках застарілої, давно існуючої, але ще не завершеної, техніко-економічної парадигми (ТЕП) розвитку. На зміну їй шляхом прискореного прориву кластера нових базисних інновацій має невдовзі прийти нова ТЕП. З цієї причини “депресія”, на наш погляд, відображає процеси більш глибокі і більш важкі для економіки, ніж “рецесія”.


Аналітику, яка лежить в основі прогнозу, важливо розглядати в динаміці взаємопов’язаних процесів. У такому разі стають більш наочними їх результати та наслідки для економіки в цілому.

 До початку квітня 2011 року індекс цін виробників в економіці України досяг загрозливо великого значення – більше 20%. У цей період Національний банк України (НБУ) почав здійснювати антикризову політику. В Україні почали скорочуватися темпи приросту грошового агрегату М3. З лагом три місяці почав знижуватися і індекс цін виробників, який до кінця 2011 року склав трохи менше 12%. Це, на наш погляд, мало вирішальний вплив на інфляційні процеси в цілому. Рік економіка завершила з порівняно невеликим значенням інфляції, що не перевищує в середньому за рік 8%. Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) склав близько 5%. НБУ пояснив це високою пропозицією с/г продукції, тобто високим урожаєм 2011 року. Однак разом зі скороченням інфляції в Україні скоротилася і ділова активність. Останнє є наслідком не тільки с/г фактора, але і монетарного, тому скорочення ділової активності в економіці було в цілому, а не тільки в одному, позначеному секторі.

На нашу думку, оцінка ситуації НБУ була не цілком точною, тому не повною мірою був врахований монетарний фактор, що також впливає на придушення інфляції. Цей, на перший погляд, позитивний аспект спровокував негативні явища у вітчизняній економіці, які спостерігаються в цьому році.

Відсутність інноваційних процесів і вузька пропозиція товарів вітчизняного виробництва не дозволяють використовувати інноваційну політику для регулювання товарної пропозиції і, відповідно, залишають, в основному, монетарні інструменти для придушення інфляції у вітчизняній економіці. Але скорочення грошової пропозиції викликає зростання відсоткових ставок і т.д. Банки навіть запропонували парламенту ухвалити новий закон, що дозволяє їм підвищувати відсоткові ставки вже після юридичного оформлення кредиту, коли його одержувач виплатив частину грошей (!?). Зростання ціни грошей (тобто відсотка, валютного курсу), яке в такому випадку неминуче, стимулює імпорт. І вже зростання пропозиції імпортних товарів стабілізує ціни, проте паралельно пригнічує вітчизняного товаровиробника, що веде до подальшого спаду виробництва, а як наслідок, – і до зростання безробіття.

Вже в квітні 2012 року темпи приросту видачі нових кредитів скоротилися до нуля і до кінця року не збільшувалися. Це вдарило новою хвилею зниження ділової активності, почали скорочуватися темпи приросту промислового виробництва. На сьогоднішній день вони вже від’ємні.

В умовах дефляційної депресії вільні кошти шукають не інвестиційних програм, а «тихої гавані». В умовах фіксованого валютного курсу нею стає валюта іноземної держави чи інший стабільний інструмент (наприклад, золото). Будь-які спроби різкої зміни значень інструментів макроекономічної політики в цей період з метою пом’якшення та виходу з депресії здатні викликати «атаку» на валютний курс, що ми вже спостерігаємо.

Є надія, що в поствиборчий період частина коштів перейде з іноземної валюти в національну. В той же час подальший розвиток валютної кризи в умовах наростаючих “валютних війн” у світі досить імовірний.

Прогноз

Виходячи з описаних тенденцій деякі аналітики очікують зростання ВВП економіки України в 2012 р. на рівні 0,5%, і економіка увійде в фазу дефляційної депресії. Ми дотримуємося аналогічного прогнозу. Однак думки з цього питання розділилися. Деякі аналітики вважають, що зростання ВВП за підсумками року перевищить 2%. Такий же прогноз висловлюється і на 2013 рік.

Основними ризиками прогнозу є невизначеність у Єврозоні, успішні переговори і продовження співпраці України з МВФ. Проблемними залишаються тенденції збереження сировинної орієнтації експорту і зниження експорту продукції металургійної та хімічної галузей. Викликає низку питань невизначеність монетарної політики, зміщення акцентів у монетарному регулюванні з класичних інструментів до «силового адміністрування» в т.ч. з використанням законодавства, невластивого монетарній сфері.

 Істотним ризиком є прихований дефіцит державного бюджету, здійснені авансові податкові платежі підприємств і декларації великих компаній про оптимізацію і скорочення персоналу. На даний прогноз позитивно може вплинути зміцнення співробітництва з Китаєм та отримання кредитних ресурсів на розвиток сектора енергетики.

У разі продовження співпраці з МВФ і зміцнення партнерства з Китаєм у сфері залучення кредитних ресурсів можливо перенесення негативних тенденцій в економіці на майбутні періоди, у зв’язку зі збільшенням державного боргу до рівня більше 70% ВВП.

 У зв’язку з минулими виборами, необхідністю дотримання процедури перезатвердження складу КМУ, а також відсутністю своєчасно внесеного на розгляд у комітет ВРУ з питань бюджету та бюджетної політики проекту державного бюджету України, збільшуються ризики почати 2013 рік без бюджету, що негативно відіб’ється на державному секторі економіки. Схвалення мораторію на продаж землі і відсутність великих промислових об’єктів для приватизації збільшують проблеми наповнення дохідної частини державного бюджету.

Пропозиції.

Для виходу з дефляційної депресії важливо:

- стимулювання вітчизняного виробництва, в т.ч через обмеження імпорту шляхом імпортозаміщення;

 - стимулювання розвитку фондового ринку, фінансового ринку в цілому;

 - здійснення активної інвестиційно-інноваційної політики розвитку вітчизняної виробничої бази – реформування структури економіки;

 - на її основі стимулювати розвиток грошового і фінансового ринків, перехід на плаваючий валютний курс;

 - розчистити «погані активи» фінансових корпорацій;

 - проведення активної політики на зниження відсоткових ставок і зниження валютного курсу;

 - зниження загального податкового навантаження на товаровиробника;

 - створення інструментів соціального захисту від тимчасового негативу проведених змін.

Макаренко І., Кузьменко В., Острокоморець О., Чала Н., Рогожин А.,

© Авторы, 2012

© Інститут еволюційної економіки

Опубліковано на сайті: 2012-11-12

Коментарі до цієї статті:

Дата: 2012-12-04     Коментарий добавил(а): Vladimir

В условиях глобализации, на мой взгляд, возможны 2 тактики. Тактика экономического национализма - прятаться в ракушку - в надежде отсроить механизм управления экономики/курса валюты/отраслями/и т.п. за счет высокого профессионализма лиц, занятых управлением в государстве и НБУ. Или тактика остраивания адаптационных механизмов национальной экономики. Однако если посмотреть на мир живой природы, то виды, ориентированные на закрытость/консервацию действительно заняли и пока сохраняют узкие экологические ниши и действительно имеют очень жесткие защитные покрытия: черепахи, крокодилы и т.п. сохранившись неизменными последние сотни тысяч или даже миллионы лет. Да и то большинство ракушек уже превратилось в ракушняк и известняк. Остальные менялись. Многие исчезли. Но им на смену пришли другие, схожие, по ряду морфологических признаков, но другие, более адаптированные. Готова ли Украина к тому или иному пути? По-моему, только ко второму. Нет панциря - природных ресурсов и слишком "плотная среда обитания" – нет времени на корректную управленческую реакцию. Являются ли финансовые и государственные регуляторы адекватными в сегодняшних условиях глобализации? Я уверен, что нет. Низкий профессионализм, коррупция да и естественная инертность системы этому причина. Но, повторюсь, самое главное - мир радикально иной. В первую очередь - глобализация и информативность. Что может стимулировать государственное министерство в нынешних условиях? Государство, которое в Союзе не справлялось с эффективным управлением и это в закрытой и управляемой системе? Ничего. Государство в политическом и национальном смысле утратило свою роль и принципы управления. Эти принципы последние 5 тыс.лет заключались в силовом перераспределении: по племенному/клановому, по национальному, по политическому/социальному принципу: установить свои, ОДНОСТОРОННИЕ (!) правила - налоги, пошлины, внешнюю политику. Вспомним классическое "..Великобритания не имеет постоянных друзей и постоянных врагов, а только лишь постоянные интересы...". Сейчас это уже не получается. Все нужно банально покупать. Обо всем нужно договариваться. Правила должны стать ДВУСТОРОННИМИ, А государство в лице лиц, принимающих решение, по-прежнему, считает, что оно может (а главное, что оно В СОСТОЯНИИ !) определить правила игры внутри страны и обеспечить их выполнение, обеспечив экономический рост. Но это уже не так и никогда уже так не будет. Не у кого забирать(как в КНДР или Белоруссии). Нет экспорта (как в Китае или Германии). Нет ресурсов (как у России и Эмиратах). Глобальная экономика создала новую парадигму - парадигму глобальной информированности и глобальной доступности товаров/услуг. Никогда уже никто из Потребителей не будет долго мириться с национальным магнитофоном и национальным автомобилем, если знает что есть лучше. А сейчас - знает. И найдет. И стиральную машинку, и гречку, и песню, и пляж для отдыха, и медпрепарат, и фильм, и материал для строительства, и формат телешоу... - ВСЕ! Лучшее в мире доступно каждому в мире. Только имей деньги. Остаются последние естественные барьеры: расстояние и язык. И это все. Все остальные барьеры - искусственные, создаваемые государственными чиновниками. А давно известно, что это не интеллектуальная элита страны. Это тормоз. Это консерваторы. И если в странах развитой экономики еще 3-5 лет назад было что "консервировать"/"сохранять", то ситуация в Европе показывает, что эти принципы уже не работают и там. Что ж говорить о "сохранении"/"консервировании" у нас, где не были сформированы достойные механизмы и технологии управления государством и экономикой. В этой ситуации единственным шансом является создание условий наполнения экономики деньгами. А для этого многого не надо и все в руках 1 человека и 226 депутатов. Что необходимо сделать? Радикально освободить экономику от устаревших правил и законов в сфере налогов и, отсюда, бухгалтерии. Есть такая аналогия. Животный мир Земли обязан своему многообразию, а многообразие - различным способам обеспечения эффективности, потому что у всех равные условия: атмосферное давление, состав воздуха, сила тяжести. Сегодняшняя ситуация в экономках стран похожа на ситуацию, когда кто-то попробовал бы создать такое многообразие, меняя периодически давление или состав воздуха ( пошлину и ставку налога) для бегемота, надеясь, что бегемот повысит свою адаптивность и станет эффективным бегемотом. А у нас (да и не только у нас) чиновники и депутаты считают, что могут рассчитать, а по факту - угадать, куда и как что-то изменить в сфере государственного регулирования. Повторюсь. Это было возможно еще 10 лет назад. Сегодня нет. И уже никогда – нет. Выглядит беспросветной глупостью сопровождать десятком процедур и бумаг платеж между контрагентами, который в условиях современных средств связи занимает доли секунды, а бумаги на его оформление по требованиям гос.органов занимают дни и работу N человек: директора, сотрудника фирмы, бухгалтера, юриста, банковского работника, налогового инспектора,.. а если не повезет: адвоката, судьи, прокурора и т.д. Выглядит верхом самоуверенности позиция налоговых органов, определяющих сроки амортизации! Как они могут корректно это сделать, если на необходимость обновления основных средств влияет десятки параметров, определяющих конкурентно способность конкретного предприятия. Если посмотреть на экономику как на некий бульон в кастрюле, то можно сказать, что в условиях глобализации стенки стали очень низки – исчезли выше описанные барьеры. Но огонь – налоги, гос.регулирование, пошлины – остался. Что происходит? Экономика либо затухает либо выплескивается. И если ранее стенки были достаточно высоки для экспериментов: то подкрутить, то убавить, то в нынешних условиях глобальной информированности и глобальной доступности угадать/рассчитать невозможно. Само окружение «кастрюли» превратилось в огонь, стимулирующий/гасящий национальную экономику. Какой выход? Выход один – выключить газ. Естественно, предупредив участников хотя бы за год. Переход на налог с оборота это все равно как создать единую среду обитания: сколько вдохнул – на столько эффективно побежал. Дыши и тренируйся, выходи на соревнования с соседями и побеждай! Это решение реальное повышение конкурентно способности национальной экономики: А) равные условия; Б) простота, а значит минимизация накладных затрат предприятия и, что очень важно, - отсутствие смысла в уклонении от налога; В) снижение нагрузки на бюджет за счет освобождения массы ненужных чиновников. Г) снижение давления – это создание «тяги» для всасывания инвестиционных и финансовых ресурсов из вне, и Д) главное – предсказуемость (!) условий для ведения бизнеса. Это реальный шанс для Украины. Реальная национальная идея: минимизация роли государства в экономике. Государство должно остаться лишь в социальной, гуманитарной, научной, инфраструктурной и ресурсной сферах. Да и то, лишь в некоторых, ключевых секторах названных сфер деятельности. Экономика должна быть освобождена от государства.

2022-06-29:
Валютный прогноз: что будет дальше с японской иеной?
Регулятор оставил учетную ставку без изменений
2022-06-28:
Bitcoin возрастет в цене в 5 раз к концу 2022 года
Мнение. Адам Бек, руководитель компании Blockstream
2022-06-26:
Мировая экономика замедлится в 2022 году
 Fitch пересмотрело прогнозы
2022-06-25:
Китай способен достичь CPI на уровне 3% в 2022 г
Государственный комитет по делам развития и реформ КНР
2022-06-18:
Украинские ученые прогнозируют хороший урожай из-за погоды в 2022
Минагрополитики со ссылкой на Национальную академию аграрных наук
2022-06-16:
Тайвань понизил прогноз экономического роста до 3,91% на 2022 год
Статистический департамент Тайваня
2022-06-13:
В мире может начаться сахарный кризис: Что происходит
Индия является крупнейшим в мире производителем сахара.CNN Turk
2022-06-11:
Из-за войны цены на еду могут катастрофически возрасти
Президент Украины Владимир Зеленский
2022-06-10:
Слабый евро может ускорить инфляцию в Европе
 министр финансов Германии
2022-06-02:
Банк Англии прогнозирует «апокалиптический» дефицит продовольствия
Глава Банка Англии Эндрю Бейли, The Telegraph
2022-05-31:
Продажи Apple могут упасть на $8 млрд во II кв. 2022
финансовый директор Apple, Financial Times
2022-05-30:
Россия ожидает падения добычи нефти до 17% в 2022
Reuters со ссылкой на прогноз Минэкономразвития, министр финансов РФ 
2022-05-28:
Мир вступает в эпоху "дорогого доллара": что украинцам делать с валютой
прогноз отечественного эксперта в интервью «Сегодня» 
2022-05-27:
По прогнозу отечественных экспертов на восстановление украинской экономики уйдет от 5 до 10 лет
пресс-служба Института экономических исследований и политических консультаций
2022-05-26:
Полное эмбарго ЕС на российскую нефть ожидается через 9 месяцев
прогноз еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони в интервью Il Messaggero
2022-05-22:
У ЕС есть планы на случай, если Россия полностью перекроет газ
прогнозы Совета министров ЕС, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон 
2022-05-21:
ЕС может отказаться от российского урана, поскольку Германия поддерживает запрет на уран
прогноз Politico со ссылкой на свои дипломатические источники в ЕС
2022-05-20:
Продолжение войны в Украине отразится на курсе доллара летом, возможны два возможных сценария
прогноз эксперта рассматривает девальвацию гривны, или наоборот, ревальвацию, "Телеграф"
2022-05-15:

2022-05-10:
Дефицит госбюджета Украины может достичь рекордных 16-26% ВВП в 2022
аналитический отчет инвестиционной компании Dragon Capital
2022-05-08:
Может ли изменение климата привести к малому ледниковому периоду?
прогноз ученых Массачусетского университета в научном журнале The Astrophysical Journal Letters
2022-05-07:
МВФ: рост мировой экономики испытает еще большее сокращение
директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева
2022-05-06:
Как изменятся ставки и объем депозитов населения: прогноз банкиров Украины
Опрос о банковском фондировании НБУ на II квартал 2022
2022-05-05:
Недвижимость в Киеве: взлетят ли цены после войны
прогноз финансового эксперта
2022-05-04:
В российском Центробанке считают, что спад экономики будет существеннее чем во время пандемии коронавируса
прогноз в аналитической записке профильного департамента учреждения
2022-05-03:
МВФ спрогнозировал рост госдолга Украины до 86,2% ВВП из-за войны в 2022, после снижения до 49% ВВП в 2021
по прогнозу МВФ, в 2023 ожидается госдолг Украины на уровне 78% ВВП, 2024 — 78,7%, 2025 — 82,9%, 2026 — 88,7% и в 2027 — 92,3% ВВП
2022-05-01:
Как ученые спасут людей будущего от голода?
Автор научной работы Морина Хэнсона (Maureen Hanson)
2022-04-30:
Financial Times прогнозирует мировую стагфляцию из-за войны России в Украине
результаты исследования, проведенного Financial Times, совместно с экспертами Брукингского института
2022-04-28:
Агрессия РФ против Украины повлияет на 25% мировой торговли зерном и приведет к продовольственной инфляции
прогноз Международного совета по зерну (МСЗ), пресс-служба Мнэкономразвития Украины
2022-04-26:
МВФ снизит прогноз роста мировой экономики из-за войны России против Украины
заявление директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой 
2022-04-25:
ВВП РФ упадет более чем на 10% в 2022, превысив прогнозы Минфина и Минэкономразвития России
прогноз Председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина
2022-04-24:
Как российское вторжение в Украину повлияет на экономики мира
Прогноз KPMG Global Economic Outlook в первом полугодии 2022
2022-04-21:
Как зафиксированный курс доллара повлияет на каждого украинца
прогнозы аналитиков компаний «Центр биржевых технологий» (ЦБТ) и RoboForex 
2022-04-20:
Германии грозит убыток в $240 млрд, если Россия перекроет поставки газа
прогноз по результатам по исследований Кильского института мировой экономики, CNN
2022-04-19:
Отказ Европы от газа из России: путинский режим недополучит $50 млрд до конца года
прогноз экс-директора интегрированных коммуникаций НАК «Нафтогаз Украины»
2022-04-18:
МВФ. Перед лицом двойного кризиса: как может отреагировать мир

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева Вашингтон, округ Колумбия,14 апреля 2022 г.
2022-04-15:
Банк JPMorgan может потерять около $1 млрд из-за вторжения РФ в Украину
прогноз главы JPMorgan Джейми Даймона, Reuters 
2022-04-14:
В России ожидается полный дефолт экономики страны в начале мая 2022
прогноз главы Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 
2022-04-11:
Через пять лет России некому будет продавать свой газ
прогноз главы Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальной политики
2022-04-10:
S&P Global Ratings снизило рейтинги России в иностранной валюте до «выборочного дефолта» 9 апреля 2022
Если РФ не произведет какой-либо из своих будущих платежей по облигациям в заранее установленные сроки, это будет считаться дефолтом
2022-04-09:
В Европейском банке реконструкции и развития сообщили условие восстановления экономики Украины в 2023
ЕБРР прогнозирует, что экономики РФ и Украины сократятся на 10% и 20% соответственно в 2022
2022-04-08:
В ЕС подсчитали, что найдут замену российскому газу в течение двух лет
прогноз высокого представителя ЕС по внешним делам Жозепа Борреля в интервью телеканалу Sky News Arabia
2022-04-07:
Унция золота будет стоить в среднем $1871, а цена серебра составит $28,49 в 2022
прогноз аналитиков финансовой компании StoneX
2022-04-06:
Что будет с ценой на газ и бензин в Украине в 2022
прогноз эксперта «Консалтинговой группы А-95» 
2022-04-04:
Из-за войны в Украине российская экономика упадет на 8% в 2022 - больше, чем в результате дефолта 1998
прогноз международного рейтингового агентства Fitch Ratings  
2022-04-02:
Как изменится рынок труда в Украине в ближайшее время
прогноз украинского эксперта
2022-03-31:
Рост цен и дефицит топлива: украинцы назвали угрозы в ближайшие месяцы
данные опроса Социологической группы "Рейтинг"
2022-03-30:
ООН прогнозирует массовый голод в мире из-за войны в Украине
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в Twitter
2022-03-29:
S&P Global Mobility снизила прогноз производства автомобилей в мире из-за войны России против Украины
прогноз американской аналитической компании S&P Global Mobility 
2022-03-25:
Из-за войны в Украине Goldman Sachs снизил прогноз целевого показателя индекса S&P 500 с 4900 до 4700
прогноз экономистов Goldman Sachs: "Фондовый индекс S&P 500 закончит 2022 на 1% ниже текущих уровней"
2022-03-21:
Когда биткоин подорожает до $200 тысяч: эксперт назвал главное условие
прогноз управляющего партнера инвест-исследовательской компании Fundstrat Global Advisors Тома Ли
2022-03-20:
Земля. Что нас ждет – перенаселение или спад рождаемости?
Анализ научных публикаций и прогноз
2022-03-18:
Tesla обгонит GM и Ford вместе взятых через 5 лет
прогноз Morgan Stanley, Electrek  
2022-03-11:
Россия. Урожай овощей из борщевого набора вырастет на 10% в 2022
Готовясь к санкциям, Россия готовится защититься от голода
2022-03-09:
В Европе падение продаж автомобилей продолжится в 2022
прогноз в отчете аналитического агентства Eurostat
2022-03-08:
Миллионы украинцев не смогут выйти на пенсию в 60 лет
прогноз украинского Института демографии и социсследований им. Птухи, сайт газеты “На пенсии” 
2022-03-06:
Bitcoin заменит американский доллар
прогноз основателя Twitter и бывший CEO компании Джек Дорси
2022-03-01:
Сколько будут стоить газ и нефть в 2022
прогноз в «Инфляционном отчете» НБУ (январь 2022)
2022-02-28:
Morgan Stanley ухудшил прогноз роста ВВП Китая с 4,9% до 4,5% за I квартал 2021 из-за омикрона
Прогноз на весь год банк по-прежнему оставил на уровне 5,5%, CNBC
2022-02-27:
Bitcoin может упасть до $20 тысяч: какую тактику избрал автор бестселлера в своем Twitter
Всемирно известный автор книги “Богатый папа, бедный папа” Роберт Кийосаки
2022-02-26:
Что будет с кредитами и депозитами в начале 2022: прогноз банкиров Украины
данные «Опроса об условиях кредитования» НБУ за I квартал 2022
2022-02-24:
Каким будет курс доллара в течение года: прогноз украинского бизнеса
отчет Деловых ожиданий предприятий Украины от НБУ за IV квартал 2021 
2022-02-23:
Аналитики спрогнозировали, что повлияет на курс гривны в ближайшее время
ghjuyjp в финансовом еженедельнике группы ICU
2022-02-22:
Япония займет третье место в мире по ВВП на душу населения в 2027
Японский центр экономических исследований (JCER)
2022-02-20:
Аналитики прогнозируют массовый переход пользователей Android на iPhone
аналитики брокерской и банковской компании JPMorgan, Reuters
2022-02-17:
Названы тенденции, которые будут определять глобальную экономику в 2022
прогноз Financial Times трендов мировой экономики в 2022
2022-02-16:
Всемирный экономический форум оценил последствия пандемии с падением мировой экономики на 2,3% в 2024
обзор Global Risks Report 2022 Всемирного экономического форума (ВЭФ)
2022-02-12:
Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики до 4,1% в 2022 и 3,2% в 2023
доклад Всемирного банка о глобальных экономических перспективах
2022-02-10:
Президент Сальвадора выразил уверенность, что Bitcoin возрастет до $100 тысяч в 2022
прогноз президента Сальвадора Найиби Букеле
2022-02-09:
Ситуация по продажам на глобальном авторынке может улучшиться в 2022
прогноз международного рейтингового агентства Fitch Ratings, Autoconsulting
2022-02-06:
Билл Гейтс допустил отказ от Zoom в пользу метавселенных к 2024
прогноз основателя Microsoft Билла Гейтса 
2022-02-03:
В Европе рекордно дорожают подержанные авто: чего ждать украинцам
прогноз экспертов Института исследований авторынка
2022-02-02:
Через 200 миллионов лет на Земле появятся огромные «Сомалийские горы»
В рамках научной работы, о результатах которой вкратце рассказало издание Science Alert
2022-02-01:
Россия подтолкивает Мир к голоду
The Time, The Wall Street Journal
2022-01-27:
Цены на проживание в гостиницах вырастут на 13% в 2022
ежегодный прогноз Global Business Travel Forecast 
2022-01-25:
В мире объем потребления угля может побить все рекорды в 2022
прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), СNN
2022-01-24:
Прогноз на золото в 1 пол. 2022
три прогнозных сценария от банка Societe Generale (Франция) 
2022-01-19:
Темпы прироста ВВП Украины на 2022 понижены с 3,8% до 3,6%
прогноз Минэкономразвития Украины 
2022-01-18:
Исторический «обвал» евробондов: что ждать от курса на этой неделе?
данные компании «УкрДилинг», аналитики Альпари, Roboforex  
2022-01-17:
Аналитики спрогнозировали цену газа в 2022
цены могут снизиться, однако значительного падения не ожидается
2022-01-16:
Bloomberg назвал 10 крупнейших экономических рисков 2022
прогноз издания Bloomberg, The Bell
2022-01-13:
Объем продаж автомобилей в Китае составит 27,5 млн штук в 2022
прогноз Ассоциации автомобилестроительной промышленности Китая
2022-01-10:
Правительство Японии прогнозирует рост ВВП 3,2% в 2022
информационное агентство Jiji Press
2022-01-09:
Самому опасному леднику в Антарктиде не избежать разрушения
говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications Earth & Environment.
2022-01-02:
В Японии прогнозируют рост цифровой экономики, связанной с декарбонизацией до $143 млрд к 2030
Японская ассоциация производителей электроники и информационных технологий (JEITA) телеканалу NHK
2022-01-01:
Мировая экономика. Акции производителей электромобилей замедлят рост в 2022
прогноз аналитика и управляющего партнёра Loup Ventures Джина Манстера, CNBC
2021-12-31:
В Украине к новогодним праздникам цена на мандарины взлетит на 30% – до 50 грн/кг
прогноз Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ)
2021-12-28:
Украина. Банкиры спрогнозировали дальнейшую судьбу кешбэков
круглый стол «Когда все будет cashless: как в ближайшее время будут развиваться безналичные платежи в Украине»
2021-12-27:
В Еврозоне инфляция будет оставаться выше 2% основную часть 2022
прогноз председателя ЕЦБ Кристин Лагард
2021-12-24:
Аналитики ForexClub спрогнозировали, будет ли расти курс доллара в Украине в январе 2022
американская валюта взлетит в цене в случае появления новой информации о возможном наступлении России
2021-12-20:
Украина. Нацбанк ожидает дефицит госбюджета-2021 на уровне 4% ВВП
прогноз директора департамента открытых рынков НБУ
2021-12-12:
Сколько будет стоить доллар в 2022
прогноз аналитика TeleTrade
2021-12-08:
В Deutsche Bank прогнозируют падение цен на нефть ниже $60 к концу 2022-го
Banker.ua со ссылкой на материалы ProFinance
2021-12-05:
Промышленная метавселенная поднимет рынок «умного производства» до $540 млрд к 2025
По прогнозам агентства TrendForce, среднегодовой темп роста рынка умного производства (GAGR) составит 15,35% в 2021-2025
2021-12-04:
НБУ вслед за Минэкономики и МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021
прогноз директора департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ
2021-11-30:
Как изменится курс гривны к доллару к 2026
прогноз в обновленном Меморандуме Украины с МВФ
2021-11-27:
Что произойдет с долларом, евро, юанем, иеной и мексиканским песо в конце 2022
прогноз аналитиков JPMorgan, Banker.ua со ссылкой на материалы ProFinance
2021-11-24:
Рынок мясных продуктов Казахстана восстановится в 2022
Эксперты международной компании по исследованию рынков Euromonitor International оценили рынок мясных продуктов Казахстана
2021-11-16:
JPMorgan улучшил прогноз курса гривны на 2022
Аналитики банка прогнозируют высокую инфляцию и рост учетной ставки в Украине в в январе-марте 2022
2021-11-11:
Прогнозы социально-экономического развития Казахстана до 2026
Министр Казахстана Асет Иргалиев в ходе рассмотрения в мажилисе законопроекта «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы»
2021-10-31:
В Европе расходы на искусственный интеллект достигнут $22 млрд в 2022
прогноз специалистов аналитической компании IDC
2021-10-30:
В мире число банкротств вырастет в 2022, впервые с начала пандемии
CNBC со ссылкой на новый отчет страховщика кредитов Euler Hermes
2021-10-29:
В Украине минимальная зарплата возрастет с 6,5 тысяч в 2021 до 7665 грн в 2024
прогноз Министерства финансов Украины, портал «Слово и дело»
2021-10-27:
НАК “Нафтогаз Украины” моделирует различные сценарии прохождения отопительного сезона 2021/2022
прогноз председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” 
2021-10-24:
Кристаллы времени и квантовые компьютеры могут изменить мир
Временной кристалл одновременно стабилен но при этом постоянно меняется не поглощая никакой энергии
2021-10-22:
J.P. Morgan ожидает курс гривны в среднем 27,4 грн/$ на 2021 и 27,9 грн/$ на 2022
прогноз J.P. Morgan в октябрьских материалах EMEA EM Emerging Markets Research
2021-10-16:
Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины на следующие два года
По прогнозам ВБ, ВВП Украины и в 2022-м вырастет на 3,5%, а в 2023 — на 3,7%
2021-10-09:
В Украине рост цен на жилье замедлится в 2022
прогноз инвестиционной компании Dragon Capital 
2021-10-05:
Стоимость доллара может существенно повыситься в 2022
результаты опроса “Прогнозы бизнеса на 2022 год”, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией
2021-10-04:
Мировая экономика. Через год стоимость золота возрастет на 12%
прогноз участников виртуальной конференции LBMA 2021
2021-10-03:
Прогноз ИЭЭ №2 (#99) Макроэкономический прогноз. Украина 2021 г.
Экономическая динамика немного оживится, но риски по линии энергетики возрастут.
2021-09-29:
Жители России пострадают от нехватки воды уже в 2035
Прогнозами поделился научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян
2021-09-27:
В мире заговорили о новом финансовом кризисе
Акции на Гонконгской фондовой бирже упали более чем на 10%, пошел вниз и фондовый рынок Гонконга, The Page
2021-09-25:
В Украине средняя зарплата превысит 17,5 тысяч грн в конце 2022
Прогноз премьер-министра Украины
2021-09-19:
Целевой прогноз Минцифры о перспективах ежегодного прироста до 20 млрд ВВП от IT-отрасли в Украине
Замминистра цифровой трансформации Украины по вопросам развития IT-сферы
2021-09-18:
Украинские банкиры спрогнозировали, когда снизятся ставки по потребительским кредитам
круглый стол «Потребительское кредитование — 2021: каким будет новый бизнес-сезон»
2021-09-14:
Доходы россиян упадут на 14% без перехода на "зеленую" экономику к 2035
Прогноз Главы сбербанка России Германа Грефа
2021-09-08:
Группа ОПЕК+ повысила прогноз спроса на нефть в 2022
ОПЕК+ согласилась сохранить свою политику постепенного увеличения добычи нефти, CNBC 
2021-09-01:
Оxford Economics ухудшил прогноз роста ВВП Украины до 4% в 2021-м и 3,5% в 2022-м
материалы августовского прогноза Оxford Economics 
2021-08-31:
В Украине прогнозируют рост реального ВВП на 4,3% в 2021-м, на 3,6% в 2022-м, на 1,6% в 2023-м, на 2,6% в 2024-м
по прогнозу инвесткомпании Capital Times среднегодовой курс доллара будет в 2021-м – 27,6 грн, в 2022-м – 27,9 грн, в 2023-м – 29,1 грн и в 2024-м – 29,6 грн
2021-08-28:
Чтобы догнать Польшу по уровню жизни, Украине понадобится 20 лет
прогноз экс-министра финансов Украины Игоря Уманского
2021-06-27:
Около 30% языков на планете исчезнут к концу XXI века
Согласно результатам работы, опубликованной в PNAS, ожидаемая потеря языкового разнообразия «поставит под угрозу способность человечества к медицинским открытиям».
2021-06-25:
В Украине прожиточный минимум повысят в 2,5 раза: как это повлияет на пенсии, зарплаты и штрафы
прогноз Министерства социальной политики Украины, 24 канал
2021-06-22:
ВВП Украины может возрасти до 450 млрд и выше к 2030
прогноз Центра экономического восстановления 
2021-06-21:
Мировой рынок технологий искусственного интеллекта вырастет почти до $1 трлн к 2028
прогноз маркетингового агентства Grand View Research, The Next Web
2021-06-06:
Украина. Доходы аграриев возрастут на $2,5 млрд в год благодаря спутниковым технологиям
прогноз Государственного космического агентства Украины (ГКАУ)
2021-06-01:
Европейские регуляторы планируют разрешить летающим такси перевозить пассажиров с 2024
глава Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) Патрик Кы
2021-05-28:
Мировая экономика. Прекращение пандемии COVID-19 может стоить $50 млрд
План - прогноз МВФ предусматривает проведение вакцинации 40% населения мира к концу 2021 и 60% - на первую половину 2022
2021-05-27:
Минэкономразвития ухудшило прогноз роста экономики Украины в 2021 до 4,1%, в 2022 — до 3,8%
обновленный макропрогноз Минэкономразвития Украины
2021-05-25:
Украина из-за «Северного потока-2» будет терять $5-6 млрд в год
прогноз главы Оператора ГТС в интервью ExPro 
2021-05-02:
Рост ВВП Украины ожидается на уровне 4,1% в 2021 с замедлением до 3,7% в 2022
прогноз Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины
2021-04-14:
В Deutsche Bank прогнозируют рост мирового ВВП на 6,8% в 2021 и на 4,6% в 2022
Отчет Deutsche Bank: локомотивом роста станут Индия, Китай, США
2021-04-11:
Прогноз ИЭЭ №1 (#98) Макроэкономический прогноз. Украина 2021 г.
 
ИЭЭ. Экономическая динамика в Украине остается слабой
2021-03-31:
Мировая экономика. Нефтяной рынок вернется на докризисный уровень в 2026
прогноз-исследование Международного энергетического агентства
2021-03-05:
МВФ прогнозирует снижение доходов в Евросоюзе по сравнению с докризисным периодом
доходы на душу населения в ЕС снизятся на 3,8% к концу 2022
2021-02-21:
В Украине количество IT-специалистов возрастет на 23% к 2024
результаты “Анализа ІТ-образования в вузах Украины”, который разработали эксперты Офиса эффективного регулирования BRDO
2021-01-31:
Эксперт назвал три главных угрозы существованию человечества
Сооснователь Skype Яан Таллинн: они могут нас уничтожить к 2100
2020-11-16:
Прогноз ИЭЭ #2 (97). Макроэкономический прогноз. Украина 2020 г.
Экономическая динамика в Украине будет слабой

     
2020-10-02:
Агентство S&P дало прогноз курса гривны к доллару на 2020-2023
сообщение агентства S&P Global Ratings
2020-09-23:
Более 1 млрд населения планеты грозит вынужденная миграция к 2050
исследование на основе данных анализа Института экономики и мира
2020-09-21:
Мировая экономика может в ближайшие 5 лет потерять $35 трлн из-за пандемии
прогноз опрошенного Bloomberg профессора Австралийского национального университета Уоррика Маккиббина
2020-08-15:
Новый температурный рекорд может быть поставлен уже в 2024 году
Макс Дилли, директор климатического обслуживания Всемирной метеорологической организации. Associated Press
2020-07-19:
Прогноз ИЭЭ #1 (96). Макроэкономический прогноз. Украина 2019 г.

  

Наш прогноз экономического роста в Украине в 2019 году без учета влияния карантина - ниже нуля (до минус 2%)валютный курс 29-30 грн./долл. США при условии инфляции 10-11%
2020-07-10:
Как будет меняться рынок труда в Украине в ближайшие годы
Ожидается, что в среднем произойдет изменение 42% основных навыков к 2022 
2020-07-01:
США. ФРС будет держать нулевую ставку в диапазоне 0-0,25% до 2023
прогноз в официальном пресс-релизе центробанка США
2020-06-21:
Мировая экономика. 25% мирового мобильного трафика будет приходиться на 5G к 2025
До конца 2020 ожидается 190 млн подключений в 5G-сетях и рост до 2,8 млрд 5G-подключений к концу 2025
2020-04-01:
В Украине доля страхования в ВВП должна составлять не менее 2% до 2025
Стратегия развития финансового сектора Украины до 2025. НБУ
2020-03-04:
Увеличение на 5% безналичных расчетов выведут из тени до 10% экономики Украины в течение 5 лет
Мнение председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики
2019-06-29:
В Украине прогнозируется курс гривны к доллару в 2019 – 27,4, в 2022 – 30, к концу года – 30,7
Прогноз КМУ в Среднесрочной стратегии управления госдолгом Украины на 2019-2022
2017-04-28:
Прогноз ИЭЭ №1 (#94) Макроэкономический прогноз на 2017 г. Украина.

  

Наша оценка по основным макроэкономическим показателям почти не изменилась

2016-04-30:
Прогноз ИЭЭ №2 (#93). Экономическая динамика на 2016 год ч.2
Падение ВВП в реальном исчислении должно остановиться. Возможно его легкое повышение до 2%. Но в 2016 году экономика все ещё не восстановит значений показателей, утраченных по причине неадекватной монетарной политики. (Падение ВВП в долларовом исчислении достигало $  80 млрд cо $  185 млрд за один год.)
2016-02-29:
Прогноз ИЭЭ №1 (#92). Экономическая динамика на 2016 год ч.1

Падение ВВП в годовом выражении пока видится на уровне минус 2 %

 

2016-01-02:
Украина. В НАНУ подсчитали, на сколько страна может уменьшить выбросы парниковых газов до 2030
Украина может реально уменьшить выбросы парниковых газов до 35-40% до 2030
2015-11-30:
США. Goldman Sachs оценивает в 60% вероятность непрерывного подъема американского ВВП в течение 10 лет после спада
Экономический рост в США наблюдается уже 76 мес подряд, и это один из самых длительных периодов непрерывного подъема экономики после спада
2015-05-28:
Мировая экономика. США войдут в число крупнейших экспортеров нефти до 2025, считает консалтинговая компания Turner
Снятие запрета на экспорт позволит США стать 4-м поставщиком нефти в мире после Саудовской Аравии, России и ОАЭ
2015-03-31:
Прогноз ИЭЭ №1 (#91). Экономическая динамика на 2015 год (ч.1)

Экономическая динамика на 2015 ожидается без существенных изменений. Прирост ВВП в годовом выражении превысит минус 9%

2015-01-29:
Мировая экономика. Иран прогнозирует рост цен на нефть до 60-90 долл/барр в ближайшие месяцы
Вопреки мировому тренду такой прогноз дал министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане
2014-07-24:
Украина. За 10 лет Украина должна утроить объем производства сельхозпродукции
Мнение премьер-министра Украины Арсения Яценюка
2014-05-31:
СНГ. Туристическая сфера Крыма как субъекта РФ будет убыточной, так как себя не будет окупать
Прогноз - заявление лидера крымских татар Мустафа Джемилева
2014-04-18:
Прогноз ИЭЭ №3 (# 88) Анализ текущей ситуации и прогноз экономической динамики в странах с развивающимися рынками

Причины «внезапной остановки» потоков капиталов в странах БРИКС и влияние этих процессов на экономическую и политическую ситуацию в Украине

2014-02-26:
Прогноз ИЭЭ №2 (#87) Экономическая динамика (ВВП, инфляция, валютный курс…) на 2014 (ч.2)

  

По частичному завершению острых политических событий в Украине в феврале 2014 возникли новые тренды, изменившие течения процессов. С их учетом мы вносим некоторые поправки в наш прогноз №1 на 2014 год по Украине

2014-01-29:
ЕС. Согласно обновленному прогнозу, индекс потребительских цен в Италии вырастет на 1,1% в 2014 и на 1,4% в 2015
Прогноз роста ВВП Италии не изменился: прирост ВВП страны - 0,7% в 2014 и 1% в 2015, а ЕК и МВФ прогнозируют 1,5 %  
2014-01-05:
США потратят на содержание ядерных вооружений и их носителей, а также на разработку новых $355 млрд в 2014-2013
После 2023 траты на ядерное оружие будут увеличиваться, т. к. министерство обороны начнет покупать новые носители
2013-12-23:
CНГ. Минэкономразвития опубликовало прогноз развития экономики РФ с ежегодным ростом на 3,1% до 2020 и 1,8% - 2030

Угрозу экономике РФ, по мнению Goldman Sachs, представляет возможный кризис неплатежей по необеспеченным кредитам

2013-12-09:
Мировая экономика. Обеспечение всеобщего доступа к энергии потребует $1 трлн инвестиций к 2030
По оценкам Международного энергетического агентства /МЭА/ в “Обзоре мировой энергетики 2013” 
2013-11-18:
СНГ. Минэкономразвития РФ ухудшило прогноз роста российской экономики до 2030
Теперь ожидают рост экономики страны в среднем по 2,5% в год
2013-08-31:
Осеннее подорожание иномарок могут отложить
Мнения - прогнозы экспертов
2013-05-01:
Прогноз ИЭЭ №3 (#84). Экономическая динамика в Украине в 2013 (ч. 2)

     

прирост реального ВВП пока в пределах  «минус» 0,5 % – «минус» 1%;  инфляция – в пределах 2%-4%; рыночный валютный курс 8,1-8,2.

2013-03-13:
Комментарии ИЭЭ к прогнозу №3 (#81) 2013

дискуссия с посетителями сайта

2013-01-31:
Бюджет-2013 может привести Украину к дефолту или Таможенному союзу

Мнение финансового аналитика  в блоге на LB.ua.

2013-01-30:
Экономическая стагнация в Украине продолжится в 2013
Аналитики Эрсте Банка пересматривают в сторону снижения прогноз роста ВВП на 2013 – с 3% до 1,5%
2013-01-29:
Прогноз ИЭЭ №2 (#83). ЕС. Курс евро может измениться, но не существенно в марте 2013
27.01.2013 г.  было объявлено о погашении  529 млрд. евро и о досрочном погашении  30.01.2013 г. 137,2 млрд. евро в рамках LTRO
2012-11-12:
Прогноз ІЕЕ №1 (#79) Українська економіка вступає у фазу дефляційної депресії в 2012-2013

Прогноз дефляційної депресії економіки України вже є банальним. Її прояви стають очевидними ...

2012-10-12:
Протокол заседания Клуба Аналитиков от 11.10.2012

1)      основные макроэкономические показатели Украины на конец 2012 года;

2)      некоторые проблемы банковской и финансовой систем Украины;

3)      внешние факторы влияния на экономику Украины в контексте кризисных процессов

2012-05-31:
Азия. Объем электронной торговли в Китае достигнет 18 трлн юаней ($2,8 трлн) к 2015
Темпы роста доходов от Интернет-услуг составят более 25% в год, а число их потребителей вырастет до 800 млн чел к 2015 
2012-03-31:
Украина. Овощи станут на треть дороже к лету 2012
Украинские фермеры готовятся уже летом повысить на треть цены на овощи, пишет ТСН
2012-01-31:
Украина. Торговая недвижимость будет в приоритете у застройщиков в 2012
При этом новые проекты торговой недвижимости будут отличаться масштабностью, рациональными планировками торговой зоны
2011-10-05:
США. Moody’s: последствия новой рецессии в США будут менее ощутимыми, чем в 2008-2009 годах
Уровень дефолта эмитентов достигнет пика в 9,4% в феврале 2013 года против 14,5% в ноябре 2009-го
2011-09-03:
Протокол засідання Клубу Аналітиків від 03.08.2011 та його прогнози

03.08.2011 р. відбулося чергове засідання Клубу Аналітиків, в ході якого були розглянуті:
1) ймовірність виникнення нестабільності валютного курсу грн./дол. США в Україні в другій половині 2011 р.;
2) тривалість та поглиблення кризових процесів економіки США та ЄС;
3) можливість «жорсткої посадки» економіки Китаю.

2011-08-31:
Украина. Подорожают все продукты в 2011
производителям просто не хватает сырья
2011-06-26:
Азия. Темпы роста цен в июне в Китае окажутся выше, чем в мае 2011

Госкомитет по делам развития и реформ КНР

2011-06-23:
Азия. Китай: CPI не поставит рекорд роста в 2011
Ба Шусун, заместитель директора НИИ финансовых наук Исследовательского центра при Госсовете 
2011-03-22:
Заготовки для прогнозов ИЭЭ на 2011 год
Анализ материалов, размещенных на сайте ИЭЭ
2010-12-24:
Азия. Внешнеторговый оборот Китая составит $2,9 трлн в 2010
и вырастет на 30% по сравнению с 2009 годом
2010-10-24:
Прогноз инфляции в Украине на 2010
Работа слушателя Школы макроэкономического анализа и прогнозирования Ведерникова А.В.
2010-10-22:
Украина. Объем IPO украинских компаний может составить 600-700 млн долл. до конца 2011
 IPO украинских компаний аграрного сектора вызвало особый интерес инвесторов в посткризисный период 2009-2010 гг
2010-07-14:
Прогноз ИЭЭ #3 (75) Через пять-шесть лет мировая экономика радикально преобразится
Произойдет радикальное изменение развития топливно-энергетического комплекса в результате смены парадигм технико-экономического развития.
2010-04-16:
Прогноз ИЭЭ #1 (73) Курс доллара, гривны, а также инфляция и темпы прироста ВВП на 2010
Валютный курс в паре гривна доллар США достиг равновесного уровня в ...
2010-04-02:
Азия. ЦБ Японии повысит прогноз экономического роста на 2010
JPMorgan Chase увеличил оценку экономического роста в стране в первой половине 2010 г. до 2,75% с 1,6 %
2009-12-26:
В 2010 году в России ожидается рост безработицы
В связи с увеличивающейся с 1 января 2010 года налоговой нагрузкой, некоторые предприятия будут вынуждены проводить сокращения сотрудников
2009-12-26:
Украина. В Киеве цены на квартиры могут снизиться на 10-20%

За период кризиса стоимость квартир эконом-класса снизилась на 37,8%, бизнес-класса - на 36,2%, премиум-класса - на 30,8%

2009-12-24:
РФ. ЦБ: Российская экономика вырастет на 5% в 2010
А Минэкономразвития РФ ожидает роста ВВП в следующем году только на 3,1%
2009-12-23:
Азия. Китай рассчитывает на 8-процентный рост ВВП в 2010
Слишком быстрый рост ВВП страны, темпы которого выражаются двузначными числами, будет неблагоприятным для 2010
2009-12-23:
Мировая экономика. Рост цен на энергоносители сильно ударит по балтийским предприятиям
Swedbank прогнозируе спад энергоемких производств и закрытие предприятий, зависящих от импортируемых энергоресурсов
2009-12-23:
Прогноз Клуба аналитиков #4 (7). Экономическая динамика в 2009
14 декабря состоялось заключительное в 2009 г. заседание Клуба аналитиков.
2009-10-22:
Мировая экономика. Золото будет стоить в среднем $1200 за унцию в III кв. 2010
Цена золота достигала исторического максимума 14 октября 2009 - $1070,8 за унцию
2009-10-14:
Аналіз поточної ситуації та прогноз ВВП України на 2009 рік від Чалої Ніни

Робота слухача Школи макроекономічного аналізу та прогнозування

2009-10-09:
Аналіз поточної ситуації та прогноз інфляції в Україні на 2009 рік від Васильєвої Даші

Робота слухача Школи макроекономічного аналізу та прогнозування

2009-10-06:
Анализ текущей ситуации и прогноз валютного курса на 2009 г. от Острокоморца Олега

Работа слушателя Школы макроэкономического анализа и прогнозирования

2009-08-19:
США. Гринспен прогнозирует рост экономики в III-IV кв. 2009
...однако тенденция к восстановлению может прерваться в 2010
2009-08-14:
Прогноз ИЭЭ #3 (73). О валютном курсе на текущий момент и на осень 2009.

Мы прогнозируем экономический кризис, вызванный нарушением внешнеэкономического технологического баланса Украины. Но нынешний валютный кризис не имеет основ и является частично спровоцированным.

2009-04-15:
Прогноз Клуба аналитиков #1 (4). Экономическая динамика на 2009
14.04.09 состоялось очередное заседание Клуба аналитиков.
2009-03-31:
Прогноз ИЭЭ#1 (71). Мировая экономика вошла в фазу неустойчивого развития, которое продолжится в течение нескольких следующих десятилетий
Одновременно с этим развитием мы ожидаем ускорение эволюционных процессов в мировой валютно-финансовой системе
2008-10-09:
Прогноз ИЭЭ #6 (69). Мировая экономика получит импульс экономической активности в начале 2009
 среду 08.10.08 семь центробанков мира одновременно понизили учетные ставки на 0,5%
2007-04-12:
Прогноз ИЭЭ #7 (63). Прогноз политических событий в Украине на основе «закона времени» Велимира Хлебникова (Часть 4)
Ключевой датой конца разрешении накопившихся противоречий в Украине должен стать первый день зимы - 1 декабря 2007 г.
2007-03-02:
Прогноз ИЭЭ #5 (61). Китайский кризис: генеральная репетиция
Пока нет экономических предпосылок для глобального кризиса, хотя кризисный потенциал высок
2007-02-19:
Прогноз ИЭЭ #4 (60). Экономическая динамика глобальной экономики в 2007
В разрезе основных макроэкономических регионов (США, Еврозона, Азия)
2007-01-18:
Прогноз ІЕЕ #2 (58). Валютні тенденції на 2007 рік
Підбиваючи підсумки 2006 року помічаємо
2006-12-28:
Прогноз ІЕЕ #17 (56). Енергетичний ринок і світова економіка в 2007 р.
світовий ринок енергоресурсів може стабілізуватися, відреагувавши подальшим зниженням цін
2006-11-27:
Прогноз ИЭЭ #16 (55). Валютная политика может стать причиной напряженности
Отрицательное сальдо внешней торговли 2006 года, может ...
2006-11-22:
Прогноз ІЕЕ (№54). Економіка ЄС не взмозі вирішити проблему зайнятості найближчим часом
Негнучка монетарна політика ЕЦБ може викликати загострення економічних ризиків
2006-11-06:
Прогноз ІЕЕ14 (53). Перспективи економіки США в 2007 р.
Існує можливість зниження темпів економічного зростання в США в 2007 р
2006-09-17:
Прогноз ИЭЭ #12 (51). О валютном курсе, сентябрь 2006
Весной 2006 аналитики предполагали падение курса доллара от 30 до 45% в конце года
2006-09-16:
Прогноз ИЭЭ #11 (50) Развитие политических событий от «Універсала» до 2010 г.
с 31 июля 2010 г. развернется цепь событий экстремального характера
2006-09-03:
Прогноз ИЭЭ #10 (49). Об экономической динамике в Украине на вторую половину 2006 г.

По оптимистическому сценарию инфляция может быть значительно ниже 10%, а темпы экономического роста  8 ±2%

2006-06-25:
Прогнозы слушателей спецкурса (ИЭЭ) # 2. Захарова Валерия
В отсутствии системного инновационного процесса рост цен на традиционные ресурсы неизбежен
2006-06-08:
Прогнозы слушателей спецкурса (ИЭЭ) # 1. Деменчука Антона
В Украине накапливаются риски экономического кризиса по причине углубляющегося дисбаланса внешнеэкономических отношений в 2006 году
2006-04-22:
Прогноз ИЭЭ #8 (47). В политических отношениях между Ющенко и Тимошенко должны произойти неординарные события до мая 2006 (Прогноз по Хлебникову Часть 3)
Данный прогноз является продолжением прогноза Института эволюционной экономики, сделанного 13 декабря 2005 года
2006-04-08:
Прогноз ИЭЭ #7 (46). Европа: риски растут, а вместе с ними будет нарастать и социально-политическое напряжение
ИЭЭ в 2005 году уже прогнозировал нарастание рисков в экономике Европы
2006-03-27:
Прогноз ИЭЭ #6 (45). Валютные риски мира в 2006 году
Азиатский макрорегион станет оплотом мировой стабильности
2006-03-24:
Банк Японии повысит оценку потенциального роста
Сейчас банк оценивает потенциальный рост экономики в один процент
2006-03-06:
Прогноз ИЭЭ #5 (44). Украина: общий прогноз на 2006 год – в экономике накапливается кризисный потенциал
Многофакторность экономических процессов 2006 года будет формировать основу для многосценарного развития событий
2006-02-20:
Прогноз ИЭЭ #4 (43). В условиях отсутствия системного инновационного процесса энергетический кризис будет усугубляться (укр. яз.)
Про перспективи економічного зростання у 2006-2007 роках в умовах підвищення цін на газ
2006-02-14:
Прогноз ИЭЭ # 3 (42). Рост цен на энергоносители может вызвать гораздо больший риск кризиса, нежели это представляется нашим политикам
Именно недостаточность инновации в нашей национальной экономике вызывает к жизни энергетичекий кризис
2006-02-05:
Прогноз ИЭЭ # 2 (41) В ближайшее время «Эпохи Возрождения» в Украине не будет (Часть 2)
 Настоящая революция, дающая свободу личности, произойдет не раньше 2012 года
2006-01-31:
Прогноз ИЭЭ #1 (40). Об экономической динамике на 2006 год и ее долговременных последствиях
В 2006 году экономика Украины эволюционно подойдет к своему первому естественному экономическому кризису. Темпы экономического роста замедлятся, усилятся инфляционные риски...
2006-01-25:
Ученые предсказывают человечеству будущее до 2050 г.
К 2050 году население Земли вырастет до 9 миллиардов человек, и большинство из них будет...
2006-01-12:
Мировая экономика. В мире появятся новые сверхдержавы к 2050 году
Китай к 2050 году станет самой мощной экономической державой планеты, Индия - мировым лидером по численности населения
2005-12-13:
Прогноз ИЭЭ (38). Долгосрочный экономический прогноз в свете “Основного закона времени” Велимира Хлебникова. (Часть 1)
Только к 2025 году в Украине завершится переход от тоталитаризма к демократическому обществу, ощутимые изменения начнем наблюдать только после 2012 года
2005-11-14:
Прогноз ИЭЭ (35) О курсе евро на конец ноября 2005 г.
Нынешняя ситуация с падением курса евро отличается от ситуаций, неоднократно возникавших в нынешнем году.
2005-10-30:
Рекомендации ИЭЭ (3). Нефтяной «кризис» в Индонезии: уроки для Украины.
Более актуальным, нежели формирование экономических вертикалей, замыкающихся на государственный бюджет, является углубление институционального развития рынков
2005-10-17:
Прогноз ИЭЭ (34). Об инфляции в Украине в последние месяцы 2005 года.

Инфляция в Украине может и не достичь больших значений. Причиной этому может стать угнетение внутреннего спроса

2005-10-10:
Прогноз ИЭЭ (33). О валютном курсе на конец октября 2005 г.
Курс не изменится, чего нельзя сказать с уверенностью о валютных резервах.
2005-10-04:
Прогноз ИЭЭ (32). Экономическая динамика объединенной Европы будет зависеть от инструментов монетарной политики.
Требования к монетарной политике, как к инструменту защиты национальных экономических интересов за последнее время претерпели очень большие изменения
2005-09-25:
Прогноз ИЭЭ (31). За сентябрьскими именениями властных структур в Украине может последовать еще два

В последней прогнозной статье мы спросили наших читателей, что бы их могло заинтересовать в наших прогнозах. В ответ мы получили много писем с вопросами. Данной прогнозной статьей мы выполняем часть прозвучавших в них просьб.

2005-09-20:
Рекомендации ИЭЭ (2). Необходимо начать изучение вопроса и разработку мер антикризисной политики
Должна быть сформирована взвешенная антикризисная стратегия. И время для ее разработки с участием ведущих банков, как нам думается, настало.
2005-08-31:
Прогноз ИЭЭ (28). Этой осенью нас ожидают интереснейшие события
Нам известна модель этого кризиса - он будет намного спокойнее системного кризиса 90-х годов
2005-08-08:
Прогноз ИЭЭ (26). Понижение учетной ставки Банком Англии добавит устойчивости ее экономике
Понижение учетной ставки сделает экономику Англии более устойчивой и никакого отношения к терактам не имеет.
2005-08-04:
Прогноз ИЭЭ (25). Макроэкономические показатели ex ante Украины в 2006 бюджетном году рискуют получить политическую окраску

Для официальных аналитиков и прогнозистов, наступил ответственный период. 15 сентября – конституционный срок подачи Правительством Украины в Верховную Раду Украины проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2006 год».

2005-07-27:
Прогноз ИЭЭ (24). О платежных балансах на текущий момент в связи с ревальвацией юаня
В отношении мировых валютных рынков, а также дефицитов торговых и платежных балансов нынешняя корректировка курса юаня существенных изменений не принесет
2005-07-15:
Прогноз ИЭЭ (23). Украина будет вынуждена усиливать административные рычаги управления экономикой
Может ли влиять на экономику изменение форматов и методов расчета макроэкономических показателей? - "Да", - отвечают авторы
2005-06-26:
Прогноз ИЭЭ (22). О мировом валовом продукте, ВВП стран мира в 2005 г. и судьбах Европы
Аналитический материал В. Кузьменко. Здесь вы также найдете материал о курсах гривны и доллара на конец 2005 года
2005-06-14:
Прогноз ИЭЭ (21). В европейской экономике в течение нескольких ближайших лет будут нарастать риски кризиса

О трех рисках для европейской экономики: валютном курсе, ценах на нефть и внешнеэкономической экспансии Китая

2005-05-30:
Прогноз ИЭЭ. Китай. Часть 3 (окончание)
Китай имеет потенциал до 2030 г. полностью адаптироваться к мировым инновациям и сделать свой вызов лидерам
(аналитический материал)
2005-05-25:
Прогноз ИЭЭ [19]. Китай. Часть 2 (продолжение)
Китай имеет потенциал до 2030 г. полностью адаптироваться к мировым инновациям и сделать свой вызов лидерам
(аналитический материал)
2005-05-22:
Прогноз ИЭЭ [18]. О росте рыночного курса доллара в Украине на текущий момент
Пока нет экономических предпосылок для снижения курса гривны, но есть все предпосылки для укрепления курса доллара
2005-05-19:
Прогноз ИЭЭ [17]. Китай. Часть 1.

Китай имеет потенциал до 2030 г. полностью адаптироваться к мировым инновациям и сделать свой вызов лидерам

2005-05-04:
Прогноз ИЭЭ [16]. Если в Украине не будут предприняты меры по активизации инновационных процессов, кризиса не избежать
После 2006 года экономика Украины начнет естественное вхождение в фазу своего первого серьезного экономического кризиса
2005-04-19:
Прогноз ИЭЭ (15). В 2005 году американская экономика, как мощный "насос" качнет в себя мировые капиталы
В феврале иностранцы приобрели у США долгосрочные ценные бумаги на сумму $1,3763 трлн., а продали -  $1,2780 трлн. Чистый поток капиталов составил $98,3 млрд.
2005-04-14:
Прогноз ИЭЭ (14). Рынок жилья может принести в экономику риски
Cлишком бурное развитие рынка недвижимости сигнализирует об отсутствии в стране действительно мощных инновационных процессов
2005-04-04:
Прогноз ИЭЭ (13). Инвестиции вне системных инноваций - инвестиции в "никуда": судьбы нефти и доллара
Мировые цены на нефть и курс доллара будут играть роль "клапана постоянного давления" для экономического роста мировой экономики.
2005-03-22:
Прогноз и комментарий ИЭЭ (II). Если учетная ставка будет повышаться, на доллар это будет оказывать укрепляющее воздействие
Хотя практически никто не сомневается в возможном решении ФРС повысить учетную ставку на 0,25%, весь мир аналитиков валютного рынка замер в ожидании
2005-03-21:
Прогноз и комментарии ИЭЭ. О внезапно возникшей проблеме "отмены обязательной продажи 50% валютной выручки"
В Украине не ослабевают политические риски в управлении экономикой, что уже в краткосрочной перспективе (после 2006 года) может спровоцировать экономический кризис
2005-03-16:
Прогноз ИЭЭ. Доллар, нефть, сталь и глобальная системная инновация будут влиять на мировую динамику

Факторы от которых в ближайшем будущем будет зависеть мировая экономическая динамика. (В этом материале см. также о ... "войнах" центральных банков)

2005-03-11:
Прогноз ИЭЭ. Германии не удастся в этом году реализовать программу занятости в полном объеме

ЕЦБ понизил прогнозы по росту ВВП еврозоны в 2005 и 2006 гг. по сравнению с их декабрьским прогнозом. В 2005 г. с 1,4% - 2,4% до 1,2% - 2,0% и в 2006 г. с 1,7% - 2,7% до 1,6% - 2,6%.

2005-03-01:
Прогноз ИЭЭ. Вероятнее всего экономика Украины и в 2005 г. останется чрезмерно зарегулированной инструментами экономической политики
Вероятнее всего и в 2005 г. не будут активизированы инновационные процессы, способные вывести Украину в лидеры по какой-либо товарной или технологической позиции
2005-02-23:
Прогноз ИЭЭ. Мировую экономику еще какое-то время полихорадит
Мировую экономику еще какое-то время полихорадят снижение производительности труда, рост потребления нефти в Китае, колебания цен на энергоносители, а затем мы все станем свидетелями небывалого и грандиозного инновационного проекта, который качественно перевернет всю мировую экономику, поглотит все свободные капиталы и поднимет долгосрочную доходность
2005-02-15:
Прогноз ИЭЭ: рост курса доллара может отозваться для Украины ростом внешнеэкономических рисков
Что касается внутренних факторов, компенсирующих действие указанных рисков, то к ним следует отнести значительный потенциал экономического роста за счет активизации внутреннего потребления. Речь идет об активизации факторов, снимающих ограничения на  путях роста доходов населения, мелкого и среднего бизнеса.
2005-02-07:
Прогноз ИЭЭ. В мировой экономике может возникнуть медленный экономический рост с кризисными периодами
Рост дефицита счета текущих операций США связан с плавным и глубоким понижением учетной ставки в начале 2000-х гг.
2005-01-19:
Прогноз ИЭЭ

Комитет Федеральной Резервной Системы (ФРС) США (FOMC)  повысит учетную ставку на 0,25 % доведя ее до значения  2,50 % на своем очередном заседании, которое состоится 1-2 февраля 2005 года.

2004-12-30:
ИЭЭ. В наступающем году цены на золото продолжат расти

Как результат роста дефицита счета текущих операций платежного баланса США в мире отмечается рост цены на золото

2004-11-30:
БІЗНЕС-КЛІМАТ
Природно, прогнози цікаві як прогнози, тобто до здійснення прогнозованих подій. Ми ж пропонуємо вашій увазі прогноз, що прозвучав біля року тому. Примітно, що з його 10 % економічного зростання для 2004 р. він виглядав надто сміливо. Однак і інші прогнозовані події ще й сьогодні можуть представляти для бізнесу цілком конкретний інтерес.