Інновація - це історично безповоротна зміна способу виробництва речей.
Й. Шумпетер


М.І. Туган-Барановський

Й.А. Шумпетер

М.Д. Кондратьєв

Галерея видатних вчених

UA RU EN

Обращаем внимание на инновацию, созданную на данном сайте. Внизу главной страницы расположены графики,  которые в on line демонстрируют изменения цен на мировых рынках золота  и нефти, а также экономический календарь публикации в Интернете важных мировых экономических индексов 

 
Прогнози

Прогноз ІЕЕ №1 (40). Про економічну динаміку на 2006 рік і її довготривалi наслідки.


У 2006 р. економіка України еволюційно підійде до своєї першої природної економічної кризи. Темпи економічного зростання уповільняться, посиляться інфляційні ризики, будуть несприятливими фактори наповнення Державного бюджету і курсоутворення. Економічна та соціальна сфери не так розширяться за рахунок самоорганізаційних процесів, як залишаються «затисненими» інструментами економічної політики. Від того, якою мірою ці обмеження будуть сильнішими за сили, що активізують економічну і соціальну активність суб’єктів економічних і соціальних відносин, залежатиме подальша доля економічних і політичних реформ. Маємо обгрунтоване побоювання, що саме обмеження виявляться сильнішими, і це відіб’ється на зниженні реалізації економічного потенціалу та темпів економічного зростання в майбутньому. Слід особливо відзначити, що це одночасно збільшує ризики небезпечних та нікому не потрібних соціально-політичних збурень.

Під «затисненістю» економіки тут розуміється занадто велике відхилення від фундаментальних пропорцій інструментів економічної політики, в першу чергу - монетарних показників. Мається на увазі надмірно низьке значення коефіцієнта монетизації. 10 років пригніченого стану цього показника достатньо, щоб сформувалися необоротні процеси придушення економічної активності, що негативно впливає на розвиток системного інноваційного процесу. Викликає особливу тривогу той факт, що ні политикум, ні уряд, ні керівництво НБУ не надають цій обставині належного значення. Гроші повинні бути нейтральними щодо економіки. Це означає, що їх повинно бути не більше і не менше, ніж необхідно для сбалансованої економіки (яка ідеально наближається до свого потенційного рівня). Тобто гроші не повинні привносити в економіку свою складову витрат. На жаль, як нам здається, НБУ обрав стратегію, яка не сприяє високій економічній динаміці і яка «затискає» економіку в жорсткі лещата.

Тепер, після закінчення тривалого періоду пригнічення економіки, про що власне і сигналізує згаданий показник, можна з повною впевненістю прогнозувати важкі наслідки для України, які будуть полягати або:

1) в глибокій економічній кризі в середньо- і довгостроковій перспективі, руйнівний потенціал якої буде спрямований на традиційну економіку;

2) у погіршенні демографічної ситуації (якщо економічна активність суб’єктів підприємницької діяльності буде стримуватися монетарною політикою), із скороченням у далекій перспективі населення України більш ніж вдвічі.

Можливим є і третій сценарій, за якого темпи зростання будуть підтримуватися тільки чинниками саморозвитку традиційної старої економіки (тобто інноваційна політика буде цілком відсутньою або присутньою тільки на словах, як це було останнім часом). В цьому разі населення і далі буде потерпати в бідності.

Прогноз демографічних показників випливає з розрахунку по моделі сукупної пропозиції в контексті соціально-економічних можливостей національної економіки «прогодувати» визначену кількість людей. Справа в тому, що кожна епоха формує свої не тільки технологічні, але і соціально-економічні уклади, відповідно до яких формуються певні стандарти і прожиткові мінімуми, які з часом зростають в ціні. Ці зростаючі прожиткові мінімуми, разом з економічним потенціалом будуть задавати розмір економічної ніші для забезпечення відповідної чисельності населення. Звідси - прогноз: якщо політика не зміниться, чисельність населення скоротиться на 50-60%, тому що соціально-економічні можливості «держави Україна» поки що залишаються пригніченими і вкрай слабкими.

Стосовно зниження темпів економічного зростання в 2006 р. в експертному середовищі фігурують різні думки, можна почути «-5%» і навіть «-10%», тобто в Україні очікується повторення економічного спаду. Офіційні аналітики знизили свій прогноз економічного зростання до 2,4% і, відчувши «тиск» спаду, який триває (поки що позитивних темпів зростання), припускають, що в 2006 р. зростання економіки буде нижчим за заявлену цифру. Зарубіжні експерти більш стримано прогнозують зниження економічного зростання в Україні у 2006 р., але й вони під тиском фактів змушені знижувати свої попередні прогнози. Зокрема, Світовий банк знизив свій прогноз темпів приросту ВВП для України до 3,5-1,5%.

Потрібно врахувати, що на процес розробки прогнозів, крім традиційної методології і математичного інструментарію прогнозування, впливає психологічний чинник екзогенного й ендогенного характеру. Наприклад, деякі експерти вважають, що спад економіки України в 2006 р. буде -10%. Якщо такий результат одержано внаслідок простої екстраполяції зниження темпів зростання української економіки в 2005 р., то ми спостерігаємо не лише приклад впливу екзогенного психологічного чинника, але й приклад застосування «лінійної» екстраполяції економічної динаміки.

Тобто, якщо в 2004 р. темпи економічного зростання склали трохи більше 12%, а в 2005 році - трохи більше 2%, то отриману різницю у 10% ці аналітики «лінійно» переносять на очікувані значення економічного зростання в 2006 р., прогнозуючи подальше зниження темпів вже «-10%». Ще одним різновидом «лінійного» переносу прогнозованих трендів є прогноз економічного зростання на 2006 р. у 2,4%. Тобто, перенос значення минулого 2005 р. (2,4%) на очікуване значення 2006 р. Як правило, в Україні прагнення зменшити значення негативної динаміки завжди викликалося тиском провластного політикума. Однак, на наш погляд, прогноз економічного зростання на рівні між значеннями 0 ± 2% був би найбільш зваженим, враховуючи необхідність науково обгрунтованого фінансового планування та можливість розробки ефективної антикризової політики.

Оцінка прогнозів ІЕЕ

Інститут еволюціонної економіки, починаючи з 2004 р., неодноразово прогнозував, що після 2006 р. економіка України увійде у свою першу еволюційно обумовлену (тобто природну) економічну кризу. Сьогодні наближення цієї кризи стало настільки очевидним для експертів та аналітиків, що розмовляти про це вважається за банальність.

Ми неодноразово були свідками дивних метаморфоз з прогнозованими і потім збувшимися подіями. Коли ми їх прогнозуємо, це, як правило, викликає багато суперечок і навіть деяке неприйняття прогнозу, настільки несподіваним він виглядає на фоні спокійного перебігу поточних подій. Так само наш прогноз про теперішнє падіння темпів зростання виглядав в 2004 р. Високі темпи на час прогнозування (12,2%) викликали психологічний ефект неприйняття песимістичних оцінок (тому прогнозисти «лінійно», за інерцією, давали подальше зростання економіки в 2005 і в 2006 рр. на рівні 12%). Така лінійність у складанні прогнозів, більша ніж у макроекономістів, демонструється українськими політекономами ще з радянського часу.

Причиною цього є цілком науково пояснений ендогенний психологічний чинник, який викликає ефект «презентизма» (від англ. і нем. значення «дійсного часу» - present), відповідно до якого всі майбутні та минулі події розглядаються експертом під кутом зору дійсного часу, що викликає похибку прогнозу, особливо якщо він зазнаки повинен радикально відрізнятися від сучасного стану речей. Крім того, такому помилковому прогнозуванню і сприйняттю результатів, сприяє також використання сучасними аналітиками лінійних або квазілінійних математичних моделей, що дають результ, який майже не відхиляється від тренда. Це призводить до запізнення реакції прогнозиста під час оцінки реальної ситуації (своєрідний гістерезис) як екзогенний психологічний чинник.

Водночас неможна забувати, що причини, які лежать в основі змін темпів зростання або спаду економічної динаміки, спричиняються цілком матеріальними процесами, які відбуваються у реальному секторі економіки. Ці процеси, яким властиві свої внутрішні закони розвитку, іноді можуть викликати різкі, у тому числі циклічні коливання темпів зростання або спаду економічної динаміки. Незнання або не врахування цих процесів, перетворює прогнозування в пророкування (пророцтво), де дослідження і опис у визначених термінах реальних процесів, непомітно поступається місцем інтуїції і побудові СХЕМ з індикаторів та показників. Не заперечуючи важливості інтуїції дослідника в оцінці майбутнього, хочемо підкреслити, що прогноз є в першу чергу описом траєкторії реального процесу (або процесів). Наприклад, деякими представниками НБУ був озвучений оптимістичний прогноз курсу гривні на 2006 р. без врахування, що економічна динаміка вже на межі негативного значення.

Ми вважаємо, що межею, за якою починаються хворобливі симптоми в економіці, є зниження темпів економічного зростання нижче позначки 2% на рік. Незважаючи на те, що це значення не є кризовим і не є нижчою 0%, деякі фірми починають відчувати проблеми з фінансами. Цей коридор (від 2 до 0%) одержав назву «слабкої смуги», яку дав знаний Маестро - голова ФРС США Алан Гринспен, коли в 2003 р. економіка США знаходилася в аналогічній ситуації. Цей перехід часто називають «стагнацією» економіки (дослівно - «біг на місці»), що пов’язано зi зниженням темпів економічного зростання до значення зміни знака першої похідної з негативного на позитивне. Якщо зміна знака першої похідної відбувається за темпів, нижчих за 0%, неминуче настає криза з важкими наслідками.

Зазвичай, фірми починають здійснювати антикризову політику на мікрорівні вже в умовах 2% темпу зростання національної економіки. Це певною мірою справляє позитивний вплив на траєкторію загальнодержавної економічної динаміки, на її макроекономічний рівень. Фірма - частина національної економіки, вона відображує й відчуває своїми фінансами стан національної економіки, але і національна економіка відчуває реакцію фірм. У цьому виявляється принцип голографічності економічної системи. З цієї причини не можна вважати однаковими процеси в економіці, наприклад, за 3% і 1% темпу зростання. Навіть за однаково несприятливих значеннях інвестицій, заощаджень, динаміки машинобудівного комплексу, процеси в макроекономіці стають іншими. Причиною цього є реакція менеджменту фірм на ситуацію, що якісно змінилася. Ця смуга, між 0% і 2%темпа зростання, стає смугою опору подальшому зниженню траєкторії економічної динаміки. Хто знайомий з технічним аналізом, той знає значення «лінії опору». Вищеописана «смуга опору» грає майже аналогічну роль. Тому, якщо траєкторія падіння ВВП її долає, економіка може «провалитися» у глибоку (справжню) кризу. У цій «слабкій смузі» банкрутство навіть одного-двох підприємств може викликати лавиноподібний процес входження всієї економіки в кризовий стан.

Особливості майбутньої кризи.

Першою і головною її особливістю є передчасне зниження темпів економічного зростання. Зниження, яке ми мали можливість спостерігати, починаючи з середини 2005, повинно були розпочатися тільки після 2006 року.

Наведемо аргументи на користь цієї тези.

По-перше, економіка України, хоч і одержала самостійність, однак все ще залишається фрагментом цілісного народногосподарського комплексу. Траєкторія динаміки практично всіх його «фрагментів» (тобто економік країн СНД) має приблизно однакові характеристики (темпи зростання, інфляція, накопичення валютних резервів та ін.), що свідчить на користь ідентичності якісних характеристик процесів, які відбуваються в економіці у всьому пострадянському просторі. Навіть Росія з Азербайджаном, які страждають на «голандську хворобу» економіки, незважаючи на величезний потік нафтодолларів, мають приблизно однакові з іншими «братніми республіками» характеристики економічної динаміки. На цьому фоні зниження темпів економічного зростання в Україні свідчить про передчасність еволюційної кризи, і ми гадаємо, що таке передчасне входження в кризу спричинено похибками попереднього уряду України і НБУ у здійсненні економічної політики.

По-друге, дослідження природи економічних циклів доводить, що на початку Довгої хвилі Кондратьєва ділові цикли Жюгляра рідко бувають короткими. Як правило, вони скорочуються лише в заключній фазі Довгої хвилі. Тут тривалість циклу має значення для визначення ознак закінчення циклу, тобто початку його четвертої фази – власне кризи. До того ж з четвертої емпіричної «правильності» Кондратьева випливає, що на фазі піднесення його Довгої хвилі кризи ділових циклів є короткочасними і майже непомітними, чого вже не скажеш сьогодні про українську економічну кризу. Тому вид циклу і його характер повинні сигналізувати про можливий час наближення кризи. В умовах української дійсності ми спостерігаємо скорочений діловий цикл, і саме тому можемо припустити, що сучасна криза настала передчасно.

Якщо й бувають ранні кризи, вони пов’язані не з діловим циклом, а з короткостроковим (3-5 років) фінансовим циклом Кітчина. Вони завжди пов’язані з напругою в кредитно-грошовій сфері. Теперішній стан банківської системи України і стан платіжного балансу (позитивне значення рахунку поточних операцій, валютні резерви біля $19 млрд.) стабільні. Успішне виконання державного бюджету також є ознакою того, що в кредитно-грошовій і бюджетно-фінансовій сферах України по суті відсутні ризики криз. Це, на наш погляд, свідчить на користь аргумента, що короткостроковий цикл Кітчина в нас завершений і справа в діловому циклі. Тож прояви кризових процесів, які спостерігаються сьогодні, на нашу думку, відповідні кризовій фазі ділового циклу. А для ділового циклу початок стагнації до початку 2006 року є явищем передчасним.

З цього ми робимо висновок, що настання кризових процесів на початку 2006 року є явищем передчасним і пов’язаним, як вже зазначалося, з похибками уряду і НБУ в попередні періоди.

З цього випливає побудова найбільш вірогідного сценарію макроекономічної динаміки. Ми припускаємо, що ранній вияв кризових процесів буде сприяти рознесенню в часі кризового потенціалу і, з цієї причини, наслідки кризи не будуть мати надто руйнівний характер для економіки. Це, здається, позитивний момент. З іншого боку, рознесення в часі кризового потенціалу може приректи економіку на відносно тривалу стагнацію. Це - негативний момент (аналогічно, в разі видалення хворого зуба без анестезії, для пацієнта краще, коли зуб висмикують швидко, ніж коли його повільно витягають).

Отже, чинник циклічності підказує нам, що в 2006 р. нам доведеться спостерігати перші передкризові процеси. А це значить, що темпи економічного зростання повинні будуть опуститися нижче 2% і з дуже великою вірогідністю пройти позначку 0% (і це лише за найбільш оптимістичних очікувань, тому що є не менша вірогідність опуститися значно нижче).

У сучасній економічній динаміці діє ще один фактор, який може виявитися достатньо сильним і навіть вирішальним, щоб вплинути на загальну картину. Ведеться про потенціал національної економіки, який у кризові 1990-ті роки був пригнічений, та відновлений у ХХІ-тому сторіччі за рахунок реставрації застарілого технологічного укладу. Спад ВВП за десятиліття на більш ніж 60% є вкрай рідкісним явищем. Але якою не була б руйнація економіки за такої кризи, основні будівлі, споруди, інфраструктура, об’єкти енергетики залишилися, відносно вціліли. Від них просто пішли фінансові потоки. При цьому економіка як би «стислася», неначе потужна пружина. Коли ж глибока криза завершилася, фінансові потоки знов заповнили пусте «тіло» економіки і «пружина» різко розпрямилася, тобто економіка частково відновлює втрачений потенціал. Слово «різко» тут, звісно, є надто оптимістичним, тому що процеси відновлення економіки тривають роками. Ми вважаємо, що економіка України сьогодні все ще продовжує відновлювати втрачений потенціал. З цієї причини вектор зниження темпів економічної динаміки, описаний нами вище, буде накладатися на вектор підйому динаміки. Ми вважаємо, що в 2006 р. результуюче значення економічного зростання буде залежати від сили взаємодії цих двох векторів. Проте ми б не взяли на себе сміливість стверджувати, що темпи зростання в 2006 р. складуть 2,4%.

З урахуванням впливу двох протидіючих чинників з впевненісттю можна сказати лише одне. На відміну від попередніх років економіка України потрапила в смугу непевності («турбулентності»), яку задає багатовекторна функцію. Іншими словами, кінцевий результат буде залежати від того, якою мірою буде домінувати кожний з названих векторів. Тобто, є можливість, хоч і мізерна, відновити позитивне значення економічної динаміки (однак, швидше за все, цього не трапиться, оскільки таке потребує адекватної інноваційної політики, чого в Україні давно немає). На наш погляд, сьогодні ще рано давати точні прогнози темпів зростання на 2006 рік. Нам здається, в даній ситуації непевності є, кожний хто ризикує це зробити - ризикує показати дуже велику неточність.

Аналізуючи ризики, варто сказати, що цього року їх буде достатньо багато:

- ризики подорожчання енергоресурсів;

- ризики подорожчання житла, комунальних послуг, продуктів харчування;

- ризики прискореного скорочення чисельності населення, у тому числі за рахунок міграції;

- ризики пригнічення традиційною економікою системного інноваційного процесу;

- валютний ризик.

Ризики подорожчання ресурсів Інститут еволюційної економіки прогнозував це неодноразово. На жаль, на ці прогнози всі (і аналітики, і политикум) відреагували надто спокійно. Про цей ризик ми говорили і на парламентських слуханнях 18 травня 2005 р. І тут члени уряду, присутні на парламентських слуханнях, не винесли ніяких висновків щодо попередження цих ризиків у майбутньому. Зараз ці ризики стали ще гострішими. Ми вже писали, що ці ризики виникають внаслідок відсутності ефективної інноваційної політики.

Механізм їхнього зростання такий. Коли інноваційний сектор економіки не розвивається, то, відповідно, не розвивається споживання альтернативних видів ресурсів (що належать до нового ресурсного укладу, покликаного обслуговувати інноваційний, вищий технологічний уклад). Триваюче зростання нижчого технологічного укладу викликає підвищений попит на традиційні ресурси (такі, як нафта, газ і т.д.), що насамперед спричиняє зростання ціни цих ресурсів. Зростання цін, як невблаганний каток накочується на всю економічну систему, підминаючи під себе економічну діяльність усіх інституційних секторів економіки. Можливо, лише сектор загальнодержавного управління відчуває ціновий тиск дещо меншою мірою. Таке зростання цін насувається поступово, як сніг накопичується на гірській вершині, і в повній відповідності з цією аналогією, лавиноподібно зривається після певних подій. Як, наприклад це сталося у випадку з газом в україно-російських відносинах.

Уникнути впливу цих ризиків можна лише через інноваційну нішу. Виникнення нового системного інноваційного процесу формує і новий ресурсний уклад. Поява в інноваційному укладі інноваційних джерел енергії диверсифіцирує попит на ресурси і ціни на них не підвищуються. Водночас, вигоди від розвитку інноваційного технологічного укладу багаторазово перевищують витрати на його формування. Він забезпечує зростання прибутків всіх інституційних секторів економіки, захищаючи їх таким чином від можливих коливань цін. Альтернативне інноваційне джерело ресурсів (енергії) зміцнює економічний суверенітет держави.

Таким чином, спостерігаючи відсутність інноваційної політики, чим грішить і чинний уряд, ми впевнено прогнозуємо зростання ризиків з боку енергетичного сектора. З огляду на те, що економіка України все ще не відновила свій потенціал, втрачений у 1990-ті роки, зростання цього потенціалу буде неминуче підвищувати зростання цін на традиційні ресурси, у тому числі на енергоресурси, бо відновлення потенціалу веде до розширення економічної діяльності.

Ризики подорожчання житла аналогічним чином пов’язуються нами з відсутністю інноваційної політики, особливо в частині вірного вибору інноваційних пріоритетів. І про ці ризики Інститут еволюційної економіки попереджав у своїх прогнозах на початку 2005 року.

За наявності реальних інноваційних пріоритетів в економіці неминуче виникають динамічні, швидкорозвинуті інноваційні сектори, які забезпечують прибутки інвесторам. Для них (інвесторів) в цьому випадку вирішується важлива проблема зберігання та збільшення своїх прибутків. Для інновації цей процес вирішує проблему джерел фінансування інвестиційних процесів. Тобто правильно обраний пріоритет вирішує вкрай важливу стратегічну задачу - він формує аттрактор (поле тяжіння) капіталів і в такий спосіб запускає механізм інноваційного саморозвитку економіки.

За відсутності правильно обраних інноваційних пріоритетів, інвестор, прагнучи знайти надійні інструменти для збереження своїх прибутків, звертає свою увагу на інші, надійні з його точки зору, інструменти і, як правило, знаходить їх у сфері нерухомості.

Вкладання коштів у житловий сектор є нічим іншим, як зростанням попиту на житло, що неминуче викликатиме зростання цін в цьому секторі. Оскільки в Україні, на наш погляд, як і раніше, не сформовано ні інноваційні пріоритети, ні механізми їхнього формування, ми з упевненістю прогнозуємо і в 2006 р. зростання ризиків внаслідок зростання цін на житло. Лише кризова фаза економічного циклу дещо пригальмує цю динаміку.

Реалізація ризику в цьому випадку виникає тому, що житло не є заводом: вкладені кошти, інвестиції, в цьому випадку не призводять до зростання випуску інноваційної продукції. Її відсутність (дефіцит) збільшує ризик зростання цін та інфляції, яку центральний банк буде змушений гасити зниженням коефіцієнта монетизації економіки. Цей ризик небезпечний також тим, що може «перекинути» економіку в кризу миттєво: гроші відразу вилучити з житлового сектора складно (завеликі суми), а економіка може «зажадати» негайного переливу капіталів в інші сектори для відновлення рівноваги.

Ризики прискореного скорочення чисельності населення.

Зростання традиційної економіки, не компенсоване зростанням її інноваційних секторів, сприяє зростанню цін на традиційні ресурси, що неминуче викликає й зростання ціни основних життєвих стандартів. Так, набір мінімально необхідних життєвих благ у 2000 р. коштував значно дешевше, ніж зараз, у 2006 р. За визначеної вартості життєвого стандарту, прибутки економіки дозволяють прогодувати цілком конкретну (обмежену) кількість населення. Причому зростання прибутків в національну економіку привносить саме інновація, усі інші заходи їх лише перерозподіляють або «з’їдають». Виключенням з цього правила є тільки воєнні дії (насильницька експропріація, у т.ч. засобами економічних воєн). Таким чином, за відсутності системного інноваційного процесу в економіці будуть відсутніми й джерела зростання реальних прибутків.

Саме тому, що в Україні відсутній системний інноваційний процес, ми з певненістю прогнозуємо скорочення економічної ніши (середовища) проживання населення. Звідси прогноз цього ризику такий, що чисельність населення буде мати тенденцію до скорочення.  На підтвердження цієї тези можна навести обсяги скорочення населення в 2005 р., коли щомісяця український нарід зменшував свою чисельність на 23 тис. чоловік.

Ризики придушення традиційною економікою системного інноваційного процесу.

Цей ризик виявляється у зв’язуванні традиційною економікою ресурсів, необхідних для побудови нового технологічного укладу. Однієї з особливостей капіталу традиційної економіки є знижена гранична віддача. Тому, якщо затягувати із розгортанням інноваційного процесу, традиційна економіка не лише поглинатиме вільні капітали, але й згодом створюватиме їхній дефіцит. Оскільки зростання прибутковості можливо лише на основі інновації - виникає порочне коло: інновацію не можливо створити тому, що не вистачає коштів. Цей ризик призводить до неможливості започаткування системного інноваційного процесу без значних жертв з боку суспільства, надовго консервує традиційну економіку, приречуючи країну на тривалу стагнацію і бідність. З огляду на паузу (що аж надто затяглася) із розгортанням системного інноваційного процесу напередодні економічної кризи у 2006 р. рівень цього ризику буде зростати.

Валютний ризик.

Стабильний валютний курс на рівні 5,05 із валютними резервами $19-20 млрд., позитивним сальдо рахунку поточних операцій біля $2 млрд. та гарними показниками наповнення державного бюджету самі по собі не є позитивом без врахування стану реальної економіки. А її стан такий, що ми маємо недосконалу розбалансовану економічну структуру з явним перекосом в бік ресурсних галузей, які, до того ж, належать до ядра нижчого технологічного укладу. Така ситуація довго тривати не може. Якщо її стримувати монетарними інструментами (включаючи валютну політику), економіку колись «тряхне» глибока криза і всі її диспропорції ліквідуються стихійно. Тому, щоб здемпфувати кризу, мають бути створені умови для зростання економічної активності за рахунок послаблення монетарного тиску. Однак девальвація національної валюти або зростання грошової пропозиції спричинять зростання інфляційних ризиків. Ці ризики можна компенсувати лише у випадку одночасного послаблення монетарної політики та започаткування нової економічної структури (інновації). Іншими словами, за рахунок кредитування системного інноваційнного процесу. В умовах відсутністі системного інноваційного процесу сучасна грошова політика активізує всі вищезгадані ризики.

Висновки

1. Економіка України на порозі своєї першої еволюційно обумовленої природної економічної кризи.

2. Входження в кризову фазу економічного циклу економіка почала передчасно, що може розсередити в часі руйнівний потенціал кризи.

3. В Україні затягся початок нового системного інноваційного процесу, що викликає активізацією цілого ряду ризиків, які загрожують поглибленням кризових процесів.

Рекомендації

1. Більшість названих ризиків можуть бути мінімізовані шляхом застосування нових технологій здійснення інноваційної політики, наприклад, завдяки створенню специальної інноваційної системи. З огляду на це, при формуванні пропозицій з упорядкування проекту Державного бюджету України на 2007 рік доцільно передбачити фінансування ряду заходів зі створення в Україні Національної інноваційної системи.

2. Докорінно змінити монетарну політику зі стратегії «викачування» прибутків з економіки банківською системою шляхом високих процентних ставок на стратегію зростання міцності національної банківської системи шляхом фінансування системного інноваційного процесу та зростання банківської системи разом із зростанням інноваційної структури національної економіки. Посилити тим самим економічну складову в політиці центрального банку.

 

Макаренко І.П.

Кузьменко В.П. (Літературна редакція)

Інститут еволюційнної економіки

2006-01-31

Опубліковано на сайті: 2006-01-31

Коментарі до цієї статті:

2023-03-30:
Ученые заявили, что роботы будут выполнять около 30% домашних дел вместо людей до 2033 года
Обоснование исследования опубликовано в научном журнале PLOS ONE
2023-03-27:
Инвестиции в метавселенную достигнут $5 трлн к 2030 году
Глобальная управленческая и консалтинговая фирма McKinsey провела исследование
2023-03-26:
Bitcoin может стоить $10 млн к 2032 году
Генеральный директор Blockstream Адам Бек
2023-03-25:
Китайские ученые прогнозируют дальнейшее усиление сельскохозяйственной засухи на юге Центральной Азии
Статья в научном журнале Nature Geoscience. Институт физики атмосферы Академии наук Китая
2023-03-24:
Bitcoin станет золотом 21 века
Аналитик Deutsche Bank Research Марион Лабур
2023-03-23:
Китайское машиностроение сохранит устойчивый рост в 2023 году
Всекитайская федерация машиностроительной промышленности /ВФМП/
2023-03-22:
ЕС. Война в Украине и ее последствия обойдутся Германии в около 4% ВВП до конца 2023 года
Ассоциация немецких торгово-промышленных палат (DIHK)
2023-03-20:
Инвестиции в метавселенную достигнут $5 трлн к 2030 году
Глобальная управленческая и консалтинговая фирма McKinsey
2023-03-19:
Следующая зима для ЕС будет сложнее нынешней из-за «газового кризиса»
Международное энергетическое агентство (МЭА)
2023-03-16:
В мире может возникнуть дефицит нефтепродуктов во II пол. 2023 года
Международное энергетическое агентство (МЭА). Reuters
2023-03-10:
Украина. Прогноз цены на бензин в 2023 году
«Инфляционный отчет» Национального банка Украины
2023-03-09:
Февраль'23 — последний месяц стабильных цен на недвижимость
Ассоциация специалистов по недвижимости Украины
2023-03-08:
Украина. Дефицит электроэнергии дополнительно "разгонит" инфляцию на 2 п.п. в 2023 году
Инфляционный отчет Национального банка Украины
2023-03-07:
Украина. Меньший урожай обойдется экономике в 0,6% ВВП в 2023 году
Инфляционный отчет Национального банка Украины
2023-03-05:
Сколько будут стоить нефть и газ в ближайшие годы
Прогноз Национального банка Украины
2023-03-03:
Bitcoin обойдется в $1 млн — прогноз к концу десятилетия
Отчет Ark Invest под названием Big Ideas
2023-02-26:
Турция. Инфляция снизится на 60% к концу 2023 года
Центральный банк Турции. Karar
2023-02-21:
В МВФ увидели возможность перехода мировой экономики к росту к 2023 г.
Директор-распорядитель Международного валютного фонда. CNN 
2023-02-20:
Индия. Производство пшеницы составит 112 млн тонн в сезоне 2022-2023
Гьянендра Сингх, Директор Индийского института исследований пшеницы и ячменя (IIWBR) в Карнале
2023-02-11:
Китайский импорт соевых бобов значительно сократится к 2030 году
Аналитиками сельскохозяйственного банка Нидерландов Rabobank. Agriland
2023-02-09:
Инфляция в США не замедлится до целевых показателей в этом году
Джером Пауэлл на Экономическом клубе Вашингтона
2023-02-07:
Мировая экономика. IGC повышает прогноз мирового урожая пшеницы на 2022/23 годы
Международный совет по зерну (IGC). Hellenicshippingnews.com
2023-02-05:
Индия обгонит Китай по численности населения уже в 2023 году
редактор журнала The Economist Джереми Пейдж
2023-02-01:
Прогноз роста ВВП США на 2023
Международный валютный фонд
2023-01-31:
Аналитик прогнозирует двукратное подорожание Bitcoin в 2023 году
Трейдер и криптоаналитик Михаэль ван де Поппе
2023-01-30:
Крипторынок: развитие в 2022 и тренды 2023
Аналитический материал за 2022 и прогноз на 2023
2023-01-27:
2023 год станет одним из худших для мировой экономики
Экономист Bloomberg Economics Скотт Джонсон
2023-01-26:
Рост мирового ВВП: прогноз экспертов на 2023 год
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings
2023-01-17:
Украина. Чего ждать от валютного курса в 2023 году
Министр финансов Украины
2022-09-11:
Сколько Украина должна выплатить долгов
Прогноз Национального банка Украины на ближайший год
2022-05-27:
По прогнозу отечественных экспертов на восстановление украинской экономики уйдет от 5 до 10 лет
пресс-служба Института экономических исследований и политических консультаций
2022-05-03:
МВФ спрогнозировал рост госдолга Украины до 86,2% ВВП из-за войны в 2022, после снижения до 49% ВВП в 2021
по прогнозу МВФ, в 2023 ожидается госдолг Украины на уровне 78% ВВП, 2024 — 78,7%, 2025 — 82,9%, 2026 — 88,7% и в 2027 — 92,3% ВВП
2022-04-20:
Германии грозит убыток в $240 млрд, если Россия перекроет поставки газа
прогноз по результатам по исследований Кильского института мировой экономики, CNN
2022-04-11:
Через пять лет России некому будет продавать свой газ
прогноз главы Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальной политики
2022-04-09:
В Европейском банке реконструкции и развития сообщили условие восстановления экономики Украины в 2023
ЕБРР прогнозирует, что экономики РФ и Украины сократятся на 10% и 20% соответственно в 2022
2022-04-08:
В ЕС подсчитали, что найдут замену российскому газу в течение двух лет
прогноз высокого представителя ЕС по внешним делам Жозепа Борреля в интервью телеканалу Sky News Arabia
2022-03-20:
Земля. Что нас ждет – перенаселение или спад рождаемости?
Анализ научных публикаций и прогноз
2022-03-18:
Tesla обгонит GM и Ford вместе взятых через 5 лет
прогноз Morgan Stanley, Electrek  
2022-02-16:
Всемирный экономический форум оценил последствия пандемии с падением мировой экономики на 2,3% в 2024
обзор Global Risks Report 2022 Всемирного экономического форума (ВЭФ)
2022-02-12:
Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики до 4,1% в 2022 и 3,2% в 2023
доклад Всемирного банка о глобальных экономических перспективах
2022-02-06:
Билл Гейтс допустил отказ от Zoom в пользу метавселенных к 2024
прогноз основателя Microsoft Билла Гейтса 
2022-01-02:
В Японии прогнозируют рост цифровой экономики, связанной с декарбонизацией до $143 млрд к 2030
Японская ассоциация производителей электроники и информационных технологий (JEITA) телеканалу NHK
2021-12-05:
Промышленная метавселенная поднимет рынок «умного производства» до $540 млрд к 2025
По прогнозам агентства TrendForce, среднегодовой темп роста рынка умного производства (GAGR) составит 15,35% в 2021-2025
2021-11-30:
Как изменится курс гривны к доллару к 2026
прогноз в обновленном Меморандуме Украины с МВФ
2021-11-11:
Прогнозы социально-экономического развития Казахстана до 2026
Министр Казахстана Асет Иргалиев в ходе рассмотрения в мажилисе законопроекта «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы»
2021-10-29:
В Украине минимальная зарплата возрастет с 6,5 тысяч в 2021 до 7665 грн в 2024
прогноз Министерства финансов Украины, портал «Слово и дело»
2021-10-16:
Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины на следующие два года
По прогнозам ВБ, ВВП Украины и в 2022-м вырастет на 3,5%, а в 2023 — на 3,7%
2021-10-03:
Прогноз ИЭЭ №2 (#99) Макроэкономический прогноз. Украина 2021 г.
Экономическая динамика немного оживится, но риски по линии энергетики возрастут.
2021-09-29:
Жители России пострадают от нехватки воды уже в 2035
Прогнозами поделился научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян
2021-09-19:
Целевой прогноз Минцифры о перспективах ежегодного прироста до 20 млрд ВВП от IT-отрасли в Украине
Замминистра цифровой трансформации Украины по вопросам развития IT-сферы
2021-08-31:
В Украине прогнозируют рост реального ВВП на 4,3% в 2021-м, на 3,6% в 2022-м, на 1,6% в 2023-м, на 2,6% в 2024-м
по прогнозу инвесткомпании Capital Times среднегодовой курс доллара будет в 2021-м – 27,6 грн, в 2022-м – 27,9 грн, в 2023-м – 29,1 грн и в 2024-м – 29,6 грн
2021-06-25:
В Украине прожиточный минимум повысят в 2,5 раза: как это повлияет на пенсии, зарплаты и штрафы
прогноз Министерства социальной политики Украины, 24 канал
2021-06-22:
ВВП Украины может возрасти до 450 млрд и выше к 2030
прогноз Центра экономического восстановления 
2021-06-21:
Мировой рынок технологий искусственного интеллекта вырастет почти до $1 трлн к 2028
прогноз маркетингового агентства Grand View Research, The Next Web
2021-06-06:
Украина. Доходы аграриев возрастут на $2,5 млрд в год благодаря спутниковым технологиям
прогноз Государственного космического агентства Украины (ГКАУ)
2021-06-01:
Европейские регуляторы планируют разрешить летающим такси перевозить пассажиров с 2024
глава Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) Патрик Кы
2021-05-25:
Украина из-за «Северного потока-2» будет терять $5-6 млрд в год
прогноз главы Оператора ГТС в интервью ExPro 
2021-04-14:
В Deutsche Bank прогнозируют рост мирового ВВП на 6,8% в 2021 и на 4,6% в 2022
Отчет Deutsche Bank: локомотивом роста станут Индия, Китай, США
2021-04-11:
Прогноз ИЭЭ №1 (#98) Макроэкономический прогноз. Украина 2021 г.
 
ИЭЭ. Экономическая динамика в Украине остается слабой
2021-03-31:
Мировая экономика. Нефтяной рынок вернется на докризисный уровень в 2026
прогноз-исследование Международного энергетического агентства
2021-02-21:
В Украине количество IT-специалистов возрастет на 23% к 2024
результаты “Анализа ІТ-образования в вузах Украины”, который разработали эксперты Офиса эффективного регулирования BRDO
2020-11-16:
Прогноз ИЭЭ #2 (97). Макроэкономический прогноз. Украина 2020 г.
Экономическая динамика в Украине будет слабой

     
2020-10-02:
Агентство S&P дало прогноз курса гривны к доллару на 2020-2023
сообщение агентства S&P Global Ratings
2020-09-23:
Более 1 млрд населения планеты грозит вынужденная миграция к 2050
исследование на основе данных анализа Института экономики и мира
2020-09-21:
Мировая экономика может в ближайшие 5 лет потерять $35 трлн из-за пандемии
прогноз опрошенного Bloomberg профессора Австралийского национального университета Уоррика Маккиббина
2020-08-15:
Новый температурный рекорд может быть поставлен уже в 2024 году
Макс Дилли, директор климатического обслуживания Всемирной метеорологической организации. Associated Press
2020-07-19:
Прогноз ИЭЭ #1 (96). Макроэкономический прогноз. Украина 2019 г.

  

Наш прогноз экономического роста в Украине в 2019 году без учета влияния карантина - ниже нуля (до минус 2%)валютный курс 29-30 грн./долл. США при условии инфляции 10-11%
2020-06-21:
Мировая экономика. 25% мирового мобильного трафика будет приходиться на 5G к 2025
До конца 2020 ожидается 190 млн подключений в 5G-сетях и рост до 2,8 млрд 5G-подключений к концу 2025
2020-04-01:
В Украине доля страхования в ВВП должна составлять не менее 2% до 2025
Стратегия развития финансового сектора Украины до 2025. НБУ
2020-03-04:
Увеличение на 5% безналичных расчетов выведут из тени до 10% экономики Украины в течение 5 лет
Мнение председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики
2017-04-28:
Прогноз ИЭЭ №1 (#94) Макроэкономический прогноз на 2017 г. Украина.

  

Наша оценка по основным макроэкономическим показателям почти не изменилась

2016-04-30:
Прогноз ИЭЭ №2 (#93). Экономическая динамика на 2016 год ч.2
Падение ВВП в реальном исчислении должно остановиться. Возможно его легкое повышение до 2%. Но в 2016 году экономика все ещё не восстановит значений показателей, утраченных по причине неадекватной монетарной политики. (Падение ВВП в долларовом исчислении достигало $  80 млрд cо $  185 млрд за один год.)
2016-02-29:
Прогноз ИЭЭ №1 (#92). Экономическая динамика на 2016 год ч.1

Падение ВВП в годовом выражении пока видится на уровне минус 2 %

 

2016-01-02:
Украина. В НАНУ подсчитали, на сколько страна может уменьшить выбросы парниковых газов до 2030
Украина может реально уменьшить выбросы парниковых газов до 35-40% до 2030
2015-11-30:
США. Goldman Sachs оценивает в 60% вероятность непрерывного подъема американского ВВП в течение 10 лет после спада
Экономический рост в США наблюдается уже 76 мес подряд, и это один из самых длительных периодов непрерывного подъема экономики после спада
2015-05-28:
Мировая экономика. США войдут в число крупнейших экспортеров нефти до 2025, считает консалтинговая компания Turner
Снятие запрета на экспорт позволит США стать 4-м поставщиком нефти в мире после Саудовской Аравии, России и ОАЭ
2015-03-31:
Прогноз ИЭЭ №1 (#91). Экономическая динамика на 2015 год (ч.1)

Экономическая динамика на 2015 ожидается без существенных изменений. Прирост ВВП в годовом выражении превысит минус 9%

2015-01-29:
Мировая экономика. Иран прогнозирует рост цен на нефть до 60-90 долл/барр в ближайшие месяцы
Вопреки мировому тренду такой прогноз дал министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане
2014-07-24:
Украина. За 10 лет Украина должна утроить объем производства сельхозпродукции
Мнение премьер-министра Украины Арсения Яценюка
2014-05-31:
СНГ. Туристическая сфера Крыма как субъекта РФ будет убыточной, так как себя не будет окупать
Прогноз - заявление лидера крымских татар Мустафа Джемилева
2014-04-18:
Прогноз ИЭЭ №3 (# 88) Анализ текущей ситуации и прогноз экономической динамики в странах с развивающимися рынками

Причины «внезапной остановки» потоков капиталов в странах БРИКС и влияние этих процессов на экономическую и политическую ситуацию в Украине

2014-02-26:
Прогноз ИЭЭ №2 (#87) Экономическая динамика (ВВП, инфляция, валютный курс…) на 2014 (ч.2)

  

По частичному завершению острых политических событий в Украине в феврале 2014 возникли новые тренды, изменившие течения процессов. С их учетом мы вносим некоторые поправки в наш прогноз №1 на 2014 год по Украине

2014-01-29:
ЕС. Согласно обновленному прогнозу, индекс потребительских цен в Италии вырастет на 1,1% в 2014 и на 1,4% в 2015
Прогноз роста ВВП Италии не изменился: прирост ВВП страны - 0,7% в 2014 и 1% в 2015, а ЕК и МВФ прогнозируют 1,5 %  
2014-01-05:
США потратят на содержание ядерных вооружений и их носителей, а также на разработку новых $355 млрд в 2014-2013
После 2023 траты на ядерное оружие будут увеличиваться, т. к. министерство обороны начнет покупать новые носители
2013-12-23:
CНГ. Минэкономразвития опубликовало прогноз развития экономики РФ с ежегодным ростом на 3,1% до 2020 и 1,8% - 2030

Угрозу экономике РФ, по мнению Goldman Sachs, представляет возможный кризис неплатежей по необеспеченным кредитам

2013-12-09:
Мировая экономика. Обеспечение всеобщего доступа к энергии потребует $1 трлн инвестиций к 2030
По оценкам Международного энергетического агентства /МЭА/ в “Обзоре мировой энергетики 2013” 
2013-11-18:
СНГ. Минэкономразвития РФ ухудшило прогноз роста российской экономики до 2030
Теперь ожидают рост экономики страны в среднем по 2,5% в год
2013-08-31:
Осеннее подорожание иномарок могут отложить
Мнения - прогнозы экспертов
2013-05-01:
Прогноз ИЭЭ №3 (#84). Экономическая динамика в Украине в 2013 (ч. 2)

     

прирост реального ВВП пока в пределах  «минус» 0,5 % – «минус» 1%;  инфляция – в пределах 2%-4%; рыночный валютный курс 8,1-8,2.

2013-03-13:
Комментарии ИЭЭ к прогнозу №3 (#81) 2013

дискуссия с посетителями сайта

2013-01-31:
Бюджет-2013 может привести Украину к дефолту или Таможенному союзу

Мнение финансового аналитика  в блоге на LB.ua.

2013-01-30:
Экономическая стагнация в Украине продолжится в 2013
Аналитики Эрсте Банка пересматривают в сторону снижения прогноз роста ВВП на 2013 – с 3% до 1,5%
2013-01-29:
Прогноз ИЭЭ №2 (#83). ЕС. Курс евро может измениться, но не существенно в марте 2013
27.01.2013 г.  было объявлено о погашении  529 млрд. евро и о досрочном погашении  30.01.2013 г. 137,2 млрд. евро в рамках LTRO
2012-11-12:
Прогноз ІЕЕ №1 (#79) Українська економіка вступає у фазу дефляційної депресії в 2012-2013

Прогноз дефляційної депресії економіки України вже є банальним. Її прояви стають очевидними ...

2012-10-12:
Протокол заседания Клуба Аналитиков от 11.10.2012

1)      основные макроэкономические показатели Украины на конец 2012 года;

2)      некоторые проблемы банковской и финансовой систем Украины;

3)      внешние факторы влияния на экономику Украины в контексте кризисных процессов

2012-05-31:
Азия. Объем электронной торговли в Китае достигнет 18 трлн юаней ($2,8 трлн) к 2015
Темпы роста доходов от Интернет-услуг составят более 25% в год, а число их потребителей вырастет до 800 млн чел к 2015 
2012-03-31:
Украина. Овощи станут на треть дороже к лету 2012
Украинские фермеры готовятся уже летом повысить на треть цены на овощи, пишет ТСН
2012-01-31:
Украина. Торговая недвижимость будет в приоритете у застройщиков в 2012
При этом новые проекты торговой недвижимости будут отличаться масштабностью, рациональными планировками торговой зоны
2011-10-05:
США. Moody’s: последствия новой рецессии в США будут менее ощутимыми, чем в 2008-2009 годах
Уровень дефолта эмитентов достигнет пика в 9,4% в феврале 2013 года против 14,5% в ноябре 2009-го
2011-09-03:
Протокол засідання Клубу Аналітиків від 03.08.2011 та його прогнози

03.08.2011 р. відбулося чергове засідання Клубу Аналітиків, в ході якого були розглянуті:
1) ймовірність виникнення нестабільності валютного курсу грн./дол. США в Україні в другій половині 2011 р.;
2) тривалість та поглиблення кризових процесів економіки США та ЄС;
3) можливість «жорсткої посадки» економіки Китаю.

2011-08-31:
Украина. Подорожают все продукты в 2011
производителям просто не хватает сырья
2011-06-26:
Азия. Темпы роста цен в июне в Китае окажутся выше, чем в мае 2011

Госкомитет по делам развития и реформ КНР

2011-06-23:
Азия. Китай: CPI не поставит рекорд роста в 2011
Ба Шусун, заместитель директора НИИ финансовых наук Исследовательского центра при Госсовете 
2011-03-22:
Заготовки для прогнозов ИЭЭ на 2011 год
Анализ материалов, размещенных на сайте ИЭЭ
2010-12-24:
Азия. Внешнеторговый оборот Китая составит $2,9 трлн в 2010
и вырастет на 30% по сравнению с 2009 годом
2010-10-24:
Прогноз инфляции в Украине на 2010
Работа слушателя Школы макроэкономического анализа и прогнозирования Ведерникова А.В.
2010-10-22:
Украина. Объем IPO украинских компаний может составить 600-700 млн долл. до конца 2011
 IPO украинских компаний аграрного сектора вызвало особый интерес инвесторов в посткризисный период 2009-2010 гг
2010-07-14:
Прогноз ИЭЭ #3 (75) Через пять-шесть лет мировая экономика радикально преобразится
Произойдет радикальное изменение развития топливно-энергетического комплекса в результате смены парадигм технико-экономического развития.
2010-04-16:
Прогноз ИЭЭ #1 (73) Курс доллара, гривны, а также инфляция и темпы прироста ВВП на 2010
Валютный курс в паре гривна доллар США достиг равновесного уровня в ...
2010-04-02:
Азия. ЦБ Японии повысит прогноз экономического роста на 2010
JPMorgan Chase увеличил оценку экономического роста в стране в первой половине 2010 г. до 2,75% с 1,6 %
2009-12-26:
В 2010 году в России ожидается рост безработицы
В связи с увеличивающейся с 1 января 2010 года налоговой нагрузкой, некоторые предприятия будут вынуждены проводить сокращения сотрудников
2009-12-26:
Украина. В Киеве цены на квартиры могут снизиться на 10-20%

За период кризиса стоимость квартир эконом-класса снизилась на 37,8%, бизнес-класса - на 36,2%, премиум-класса - на 30,8%

2009-12-24:
РФ. ЦБ: Российская экономика вырастет на 5% в 2010
А Минэкономразвития РФ ожидает роста ВВП в следующем году только на 3,1%
2009-12-23:
Азия. Китай рассчитывает на 8-процентный рост ВВП в 2010
Слишком быстрый рост ВВП страны, темпы которого выражаются двузначными числами, будет неблагоприятным для 2010
2009-12-23:
Мировая экономика. Рост цен на энергоносители сильно ударит по балтийским предприятиям
Swedbank прогнозируе спад энергоемких производств и закрытие предприятий, зависящих от импортируемых энергоресурсов
2009-12-23:
Прогноз Клуба аналитиков #4 (7). Экономическая динамика в 2009
14 декабря состоялось заключительное в 2009 г. заседание Клуба аналитиков.
2009-10-22:
Мировая экономика. Золото будет стоить в среднем $1200 за унцию в III кв. 2010
Цена золота достигала исторического максимума 14 октября 2009 - $1070,8 за унцию
2009-10-14:
Аналіз поточної ситуації та прогноз ВВП України на 2009 рік від Чалої Ніни

Робота слухача Школи макроекономічного аналізу та прогнозування

2009-10-09:
Аналіз поточної ситуації та прогноз інфляції в Україні на 2009 рік від Васильєвої Даші

Робота слухача Школи макроекономічного аналізу та прогнозування

2009-10-06:
Анализ текущей ситуации и прогноз валютного курса на 2009 г. от Острокоморца Олега

Работа слушателя Школы макроэкономического анализа и прогнозирования

2009-08-19:
США. Гринспен прогнозирует рост экономики в III-IV кв. 2009
...однако тенденция к восстановлению может прерваться в 2010
2009-08-14:
Прогноз ИЭЭ #3 (73). О валютном курсе на текущий момент и на осень 2009.

Мы прогнозируем экономический кризис, вызванный нарушением внешнеэкономического технологического баланса Украины. Но нынешний валютный кризис не имеет основ и является частично спровоцированным.

2009-04-15:
Прогноз Клуба аналитиков #1 (4). Экономическая динамика на 2009
14.04.09 состоялось очередное заседание Клуба аналитиков.
2009-03-31:
Прогноз ИЭЭ#1 (71). Мировая экономика вошла в фазу неустойчивого развития, которое продолжится в течение нескольких следующих десятилетий
Одновременно с этим развитием мы ожидаем ускорение эволюционных процессов в мировой валютно-финансовой системе
2008-10-09:
Прогноз ИЭЭ #6 (69). Мировая экономика получит импульс экономической активности в начале 2009
 среду 08.10.08 семь центробанков мира одновременно понизили учетные ставки на 0,5%
2007-04-12:
Прогноз ИЭЭ #7 (63). Прогноз политических событий в Украине на основе «закона времени» Велимира Хлебникова (Часть 4)
Ключевой датой конца разрешении накопившихся противоречий в Украине должен стать первый день зимы - 1 декабря 2007 г.
2007-03-02:
Прогноз ИЭЭ #5 (61). Китайский кризис: генеральная репетиция
Пока нет экономических предпосылок для глобального кризиса, хотя кризисный потенциал высок
2007-02-19:
Прогноз ИЭЭ #4 (60). Экономическая динамика глобальной экономики в 2007
В разрезе основных макроэкономических регионов (США, Еврозона, Азия)
2007-01-18:
Прогноз ІЕЕ #2 (58). Валютні тенденції на 2007 рік
Підбиваючи підсумки 2006 року помічаємо
2006-12-28:
Прогноз ІЕЕ #17 (56). Енергетичний ринок і світова економіка в 2007 р.
світовий ринок енергоресурсів може стабілізуватися, відреагувавши подальшим зниженням цін
2006-11-27:
Прогноз ИЭЭ #16 (55). Валютная политика может стать причиной напряженности
Отрицательное сальдо внешней торговли 2006 года, может ...
2006-11-22:
Прогноз ІЕЕ (№54). Економіка ЄС не взмозі вирішити проблему зайнятості найближчим часом
Негнучка монетарна політика ЕЦБ може викликати загострення економічних ризиків
2006-11-06:
Прогноз ІЕЕ14 (53). Перспективи економіки США в 2007 р.
Існує можливість зниження темпів економічного зростання в США в 2007 р
2006-09-17:
Прогноз ИЭЭ #12 (51). О валютном курсе, сентябрь 2006
Весной 2006 аналитики предполагали падение курса доллара от 30 до 45% в конце года
2006-09-16:
Прогноз ИЭЭ #11 (50) Развитие политических событий от «Універсала» до 2010 г.
с 31 июля 2010 г. развернется цепь событий экстремального характера
2006-09-03:
Прогноз ИЭЭ #10 (49). Об экономической динамике в Украине на вторую половину 2006 г.

По оптимистическому сценарию инфляция может быть значительно ниже 10%, а темпы экономического роста  8 ±2%

2006-06-25:
Прогнозы слушателей спецкурса (ИЭЭ) # 2. Захарова Валерия
В отсутствии системного инновационного процесса рост цен на традиционные ресурсы неизбежен
2006-06-08:
Прогнозы слушателей спецкурса (ИЭЭ) # 1. Деменчука Антона
В Украине накапливаются риски экономического кризиса по причине углубляющегося дисбаланса внешнеэкономических отношений в 2006 году
2006-04-22:
Прогноз ИЭЭ #8 (47). В политических отношениях между Ющенко и Тимошенко должны произойти неординарные события до мая 2006 (Прогноз по Хлебникову Часть 3)
Данный прогноз является продолжением прогноза Института эволюционной экономики, сделанного 13 декабря 2005 года
2006-04-08:
Прогноз ИЭЭ #7 (46). Европа: риски растут, а вместе с ними будет нарастать и социально-политическое напряжение
ИЭЭ в 2005 году уже прогнозировал нарастание рисков в экономике Европы
2006-03-27:
Прогноз ИЭЭ #6 (45). Валютные риски мира в 2006 году
Азиатский макрорегион станет оплотом мировой стабильности
2006-03-24:
Банк Японии повысит оценку потенциального роста
Сейчас банк оценивает потенциальный рост экономики в один процент
2006-03-06:
Прогноз ИЭЭ #5 (44). Украина: общий прогноз на 2006 год – в экономике накапливается кризисный потенциал
Многофакторность экономических процессов 2006 года будет формировать основу для многосценарного развития событий
2006-02-20:
Прогноз ИЭЭ #4 (43). В условиях отсутствия системного инновационного процесса энергетический кризис будет усугубляться (укр. яз.)
Про перспективи економічного зростання у 2006-2007 роках в умовах підвищення цін на газ
2006-02-14:
Прогноз ИЭЭ # 3 (42). Рост цен на энергоносители может вызвать гораздо больший риск кризиса, нежели это представляется нашим политикам
Именно недостаточность инновации в нашей национальной экономике вызывает к жизни энергетичекий кризис
2006-02-05:
Прогноз ИЭЭ # 2 (41) В ближайшее время «Эпохи Возрождения» в Украине не будет (Часть 2)
 Настоящая революция, дающая свободу личности, произойдет не раньше 2012 года
2006-01-31:
Прогноз ИЭЭ #1 (40). Об экономической динамике на 2006 год и ее долговременных последствиях
В 2006 году экономика Украины эволюционно подойдет к своему первому естественному экономическому кризису. Темпы экономического роста замедлятся, усилятся инфляционные риски...
2006-01-25:
Ученые предсказывают человечеству будущее до 2050 г.
К 2050 году население Земли вырастет до 9 миллиардов человек, и большинство из них будет...
2006-01-12:
Мировая экономика. В мире появятся новые сверхдержавы к 2050 году
Китай к 2050 году станет самой мощной экономической державой планеты, Индия - мировым лидером по численности населения
2005-12-13:
Прогноз ИЭЭ (38). Долгосрочный экономический прогноз в свете “Основного закона времени” Велимира Хлебникова. (Часть 1)
Только к 2025 году в Украине завершится переход от тоталитаризма к демократическому обществу, ощутимые изменения начнем наблюдать только после 2012 года
2005-11-14:
Прогноз ИЭЭ (35) О курсе евро на конец ноября 2005 г.
Нынешняя ситуация с падением курса евро отличается от ситуаций, неоднократно возникавших в нынешнем году.
2005-10-30:
Рекомендации ИЭЭ (3). Нефтяной «кризис» в Индонезии: уроки для Украины.
Более актуальным, нежели формирование экономических вертикалей, замыкающихся на государственный бюджет, является углубление институционального развития рынков
2005-10-17:
Прогноз ИЭЭ (34). Об инфляции в Украине в последние месяцы 2005 года.

Инфляция в Украине может и не достичь больших значений. Причиной этому может стать угнетение внутреннего спроса

2005-10-10:
Прогноз ИЭЭ (33). О валютном курсе на конец октября 2005 г.
Курс не изменится, чего нельзя сказать с уверенностью о валютных резервах.
2005-10-04:
Прогноз ИЭЭ (32). Экономическая динамика объединенной Европы будет зависеть от инструментов монетарной политики.
Требования к монетарной политике, как к инструменту защиты национальных экономических интересов за последнее время претерпели очень большие изменения
2005-09-25:
Прогноз ИЭЭ (31). За сентябрьскими именениями властных структур в Украине может последовать еще два

В последней прогнозной статье мы спросили наших читателей, что бы их могло заинтересовать в наших прогнозах. В ответ мы получили много писем с вопросами. Данной прогнозной статьей мы выполняем часть прозвучавших в них просьб.

2005-09-20:
Рекомендации ИЭЭ (2). Необходимо начать изучение вопроса и разработку мер антикризисной политики
Должна быть сформирована взвешенная антикризисная стратегия. И время для ее разработки с участием ведущих банков, как нам думается, настало.
2005-08-31:
Прогноз ИЭЭ (28). Этой осенью нас ожидают интереснейшие события
Нам известна модель этого кризиса - он будет намного спокойнее системного кризиса 90-х годов
2005-08-08:
Прогноз ИЭЭ (26). Понижение учетной ставки Банком Англии добавит устойчивости ее экономике
Понижение учетной ставки сделает экономику Англии более устойчивой и никакого отношения к терактам не имеет.
2005-08-04:
Прогноз ИЭЭ (25). Макроэкономические показатели ex ante Украины в 2006 бюджетном году рискуют получить политическую окраску

Для официальных аналитиков и прогнозистов, наступил ответственный период. 15 сентября – конституционный срок подачи Правительством Украины в Верховную Раду Украины проекта Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2006 год».

2005-07-27:
Прогноз ИЭЭ (24). О платежных балансах на текущий момент в связи с ревальвацией юаня
В отношении мировых валютных рынков, а также дефицитов торговых и платежных балансов нынешняя корректировка курса юаня существенных изменений не принесет
2005-07-15:
Прогноз ИЭЭ (23). Украина будет вынуждена усиливать административные рычаги управления экономикой
Может ли влиять на экономику изменение форматов и методов расчета макроэкономических показателей? - "Да", - отвечают авторы
2005-06-26:
Прогноз ИЭЭ (22). О мировом валовом продукте, ВВП стран мира в 2005 г. и судьбах Европы
Аналитический материал В. Кузьменко. Здесь вы также найдете материал о курсах гривны и доллара на конец 2005 года
2005-06-14:
Прогноз ИЭЭ (21). В европейской экономике в течение нескольких ближайших лет будут нарастать риски кризиса

О трех рисках для европейской экономики: валютном курсе, ценах на нефть и внешнеэкономической экспансии Китая

2005-05-30:
Прогноз ИЭЭ. Китай. Часть 3 (окончание)
Китай имеет потенциал до 2030 г. полностью адаптироваться к мировым инновациям и сделать свой вызов лидерам
(аналитический материал)
2005-05-25:
Прогноз ИЭЭ [19]. Китай. Часть 2 (продолжение)
Китай имеет потенциал до 2030 г. полностью адаптироваться к мировым инновациям и сделать свой вызов лидерам
(аналитический материал)
2005-05-22:
Прогноз ИЭЭ [18]. О росте рыночного курса доллара в Украине на текущий момент
Пока нет экономических предпосылок для снижения курса гривны, но есть все предпосылки для укрепления курса доллара
2005-05-19:
Прогноз ИЭЭ [17]. Китай. Часть 1.

Китай имеет потенциал до 2030 г. полностью адаптироваться к мировым инновациям и сделать свой вызов лидерам

2005-05-04:
Прогноз ИЭЭ [16]. Если в Украине не будут предприняты меры по активизации инновационных процессов, кризиса не избежать
После 2006 года экономика Украины начнет естественное вхождение в фазу своего первого серьезного экономического кризиса
2005-04-19:
Прогноз ИЭЭ (15). В 2005 году американская экономика, как мощный "насос" качнет в себя мировые капиталы
В феврале иностранцы приобрели у США долгосрочные ценные бумаги на сумму $1,3763 трлн., а продали -  $1,2780 трлн. Чистый поток капиталов составил $98,3 млрд.
2005-04-14:
Прогноз ИЭЭ (14). Рынок жилья может принести в экономику риски
Cлишком бурное развитие рынка недвижимости сигнализирует об отсутствии в стране действительно мощных инновационных процессов
2005-04-04:
Прогноз ИЭЭ (13). Инвестиции вне системных инноваций - инвестиции в "никуда": судьбы нефти и доллара
Мировые цены на нефть и курс доллара будут играть роль "клапана постоянного давления" для экономического роста мировой экономики.
2005-03-22:
Прогноз и комментарий ИЭЭ (II). Если учетная ставка будет повышаться, на доллар это будет оказывать укрепляющее воздействие
Хотя практически никто не сомневается в возможном решении ФРС повысить учетную ставку на 0,25%, весь мир аналитиков валютного рынка замер в ожидании
2005-03-21:
Прогноз и комментарии ИЭЭ. О внезапно возникшей проблеме "отмены обязательной продажи 50% валютной выручки"
В Украине не ослабевают политические риски в управлении экономикой, что уже в краткосрочной перспективе (после 2006 года) может спровоцировать экономический кризис
2005-03-16:
Прогноз ИЭЭ. Доллар, нефть, сталь и глобальная системная инновация будут влиять на мировую динамику

Факторы от которых в ближайшем будущем будет зависеть мировая экономическая динамика. (В этом материале см. также о ... "войнах" центральных банков)

2005-03-11:
Прогноз ИЭЭ. Германии не удастся в этом году реализовать программу занятости в полном объеме

ЕЦБ понизил прогнозы по росту ВВП еврозоны в 2005 и 2006 гг. по сравнению с их декабрьским прогнозом. В 2005 г. с 1,4% - 2,4% до 1,2% - 2,0% и в 2006 г. с 1,7% - 2,7% до 1,6% - 2,6%.

2005-03-01:
Прогноз ИЭЭ. Вероятнее всего экономика Украины и в 2005 г. останется чрезмерно зарегулированной инструментами экономической политики
Вероятнее всего и в 2005 г. не будут активизированы инновационные процессы, способные вывести Украину в лидеры по какой-либо товарной или технологической позиции
2005-02-23:
Прогноз ИЭЭ. Мировую экономику еще какое-то время полихорадит
Мировую экономику еще какое-то время полихорадят снижение производительности труда, рост потребления нефти в Китае, колебания цен на энергоносители, а затем мы все станем свидетелями небывалого и грандиозного инновационного проекта, который качественно перевернет всю мировую экономику, поглотит все свободные капиталы и поднимет долгосрочную доходность
2005-02-15:
Прогноз ИЭЭ: рост курса доллара может отозваться для Украины ростом внешнеэкономических рисков
Что касается внутренних факторов, компенсирующих действие указанных рисков, то к ним следует отнести значительный потенциал экономического роста за счет активизации внутреннего потребления. Речь идет об активизации факторов, снимающих ограничения на  путях роста доходов населения, мелкого и среднего бизнеса.
2005-02-07:
Прогноз ИЭЭ. В мировой экономике может возникнуть медленный экономический рост с кризисными периодами
Рост дефицита счета текущих операций США связан с плавным и глубоким понижением учетной ставки в начале 2000-х гг.
2005-01-19:
Прогноз ИЭЭ

Комитет Федеральной Резервной Системы (ФРС) США (FOMC)  повысит учетную ставку на 0,25 % доведя ее до значения  2,50 % на своем очередном заседании, которое состоится 1-2 февраля 2005 года.

2004-12-30:
ИЭЭ. В наступающем году цены на золото продолжат расти

Как результат роста дефицита счета текущих операций платежного баланса США в мире отмечается рост цены на золото

2004-11-30:
БІЗНЕС-КЛІМАТ
Природно, прогнози цікаві як прогнози, тобто до здійснення прогнозованих подій. Ми ж пропонуємо вашій увазі прогноз, що прозвучав біля року тому. Примітно, що з його 10 % економічного зростання для 2004 р. він виглядав надто сміливо. Однак і інші прогнозовані події ще й сьогодні можуть представляти для бізнесу цілком конкретний інтерес.